ရောမဩဝါဒစာ - ၃

1ထိုသို့ဖြစ်လျှင်၊ ယုဒလူသည် အဘယ်သို့သာသနည်း။ အရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။- 2အထွေထွေသော အကျိုးများစွာရှိ၏။ ထူးမြတ်သော အကျိုးဟူမူကား၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံသော ယုဒတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်များကို ခံရကြ၏။- 3သူတို့တွင် အချို့မယုံသော်လည်း၊ အဘယ်ဆိုဖွယ်ရှိသနည်း။ သူတို့မယုံဘဲနေခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်ကို ဖျက်နိုင်သလော။- 4မဖျက်နိုင်ရာ။ သို့ဖြစ်၍မိန့်တော်မူချက်သည် ဖြောင့်ပါ၏။ တရားစီရင်သောအခါ အောင်မြင်တော်မူ၏ဟု ကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ၊ လူခပ်သိမ်းတို့သည် သစ္စာပျက်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတော်သည် တည်စေသတည်း။-ဆာ၊ ၅၁:၄။ 5ငါတို့၏ မတရားသောအမှုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ထင်ရှားစေလျှင်၊ အဘယ်သို့ဆိုရသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ဒဏ်ပေးတော်မူလျှင်၊ မတရားသောအမှုကို ပြုတော်မူသလော။ ထိုသို့ဆိုသော် လူသဘောအတိုင်း ငါဆိုသတည်း။- 6ထိုသို့မဟုတ်ရာ။ ဟုတ်လျှင် လောကသားတို့ကို အဘယ်သို့ စစ်ကြောစီရင်တော်မူမည်နည်း။- 7ထိုမှတစ်ပါး ငါသည် သစ္စာပျက်သောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတော်သည် ဂုဏ်အသရေတော်ကို တိုးပွားစေလျှင်၊ ငါ့ကို အပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့် စီရင်သေးသနည်းဟူ၍ မေးပြန်လျှင်၊- 8ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းငှာ မကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်အံ့ဟု လူအချို့တို့သည် ငါတို့ကို ကဲ့ရဲ့လျက်၊ ငါတို့စကားကို ပြန်ပြောသည်အတိုင်း ဆိုဦးမည်လော။ ထိုသို့ဆိုသောသူတို့သည် ကိုယ်အပြစ်ဒဏ်ကို ခံထိုက်ကြ၏။
ဖြောင့်မတ်သူတစ်ယောက်မျှမရှိ
9ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သို့နည်း။ ငါတို့သည် မြတ်သလောဟု မေးပြန်သော်၊ အလျှင်းမမြတ်။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူ၊ ဟေလသလူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို အထက်ကပြခဲ့ပြီ။- 10ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တစ်ယောက်မျှမရှိ။- 11နားလည်သောသူမရှိ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူမရှိ။- 12လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းလွဲကြပြီ။ တညီတညွတ်တည်း အသုံးမရသောသူဖြစ်ကြပြီ။ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူမရှိ၊ တစ်ယောက်မျှမရှိ။-ဆာ၊ ၁၄:၁-၃၊ ၅၃:၁-၃။ 13သူတို့၏လည်ချောင်းသည် ဖွင့်ထားသော သင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်၏။ သူတို့သည် လျှာနှင့် လှည့်စားတတ်ကြ၏။ သူတို့နှုတ်ခမ်းအထဲမှာ မြွေဆိုးအဆိပ်အတောက်ရှိ၏။-ဆာ၊ ၅:၉၊ ၁၀၄:၃။ 14သူတို့နှုတ်သည် ကျိန်ဆဲသောစကား၊ ကြမ်းတမ်းသောစကားနှင့် ပြည့်ဝ၏။-ဆာ၊ ၁၀:၇။ 15သူတို့ခြေသည် လူအသက်ကို သတ်ခြင်းငှာ လျင်မြန်၏။- 16သူတို့သွားရာလမ်း၌ ပျက်စီးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိ၏။- 17ချမ်းသာလမ်းကို သူတို့မသိကြ။-ဟေရှာ၊ ၅၉:၇-၈။ 18ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရသောအကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌မထင်ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း။-ဆာ၊ ၃၆:၁။ 19ပညတ်တရား၌ ပါသမျှသောစကားတို့သည် ပညတ်တရားကို ခံသောသူတို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည်ကို ငါတို့ သိကြ၏။ ထိုသို့ဖြစ်၍၊ လောကီသားအပေါင်းတို့သည် စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မပြောနိုင်ဘဲ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အပြစ်သင့်သောသူဖြစ်ကြ၏။- 20ထိုသို့ ပညတ်တရားသည် ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်ရာ။-ဆာ၊ ၁၄၃:၂။ ဂလ၊ ၂:၁၆။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း
21ယခုမူကား၊ ပညတ္တိကျမ်းနှင့် အနာဂတ္တိကျမ်းတို့သည် သက်သေခံသည်နှင့်အညီ၊ ပညတ်တရားနှင့် မစပ်ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတည်းဟူသော၊- 22ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ ဖြစ်၍၊ ထိုသူအပေါင်းတို့ အပေါ်သို့ရောက်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ထင်ရှားခဲ့ပြီ။ ခြားနားခြင်း အလျှင်းမရှိ။-ဂလ၊ ၂:၁၆။ 23အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြပြီ။- 24ယေရှုခရစ်ရွေးနုတ်တော်မူသောအားဖြင့် အဖိုးကို မပေးဘဲ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏။- 25ဘုရားသခင်သည် သည်းခံတော်မူ၍၊- 26လွန်ခဲ့ပြီးသော ဒုစရိုက်အပြစ်များကို မှတ်တော်မမူရာတွင်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ယခုကာလ၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ထင်ရှားစေ၍၊ ယေရှုကိုယုံကြည်သော သူတို့၏အပြစ်ကို လွှတ်တော်မူသော်လည်း၊ တရားသဖြင့် ပြုတော်မူခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ ထိုခရစ်တော်ကို အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်စေခြင်းငှာ ခန့်ထားတော်မူပြီ။
27သို့ဖြစ်လျှင် ဝါကြွားစရာ အကြောင်းကား အဘယ်သို့နည်းဟု မေးသော်၊ ဝါကြွားစရာအကြောင်းကိုပယ်ပြီ။ အဘယ်တရားအားဖြင့် ပယ်သနည်း။ အကျင့်တရားအားဖြင့် ပယ်သလော။ အကျင့်တရားအားဖြင့် ပယ်သည်မဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့် ပယ်ပြီ။- 28ထိုကြောင့် လူမည်သည်ကား၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်မရှိဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်တတ်သည်ဟုယူရ၏။- 29ဘုရားသခင်သည် ယုဒလူတို့၏ဘုရားသာ ဖြစ်တော်မူသလော။ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လော။ ဟုတ်ပေ၏။ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားလည်း ဖြစ်တော်မူ၏။- 30အကြောင်းမူကား၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူနှင့် မခံသောသူနှစ်ဦးကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူသော ဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်းရှိတော်မူ၏။-တရား၊ ၆:၄။ 31သို့ဖြစ်လျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် ပညတ်တရားကို ပယ်ကြသလော။ အလျှင်းမပယ်၊ သာ၍ တည်စေကြ၏။

ရောမဩဝါဒစာ - ၃ (အနက်ဖွင့်)

:    အခန်းငယ်၁မှ ၈ထိတိုင်အောင် ယုဒများ၏ အပြစ်အမိုက်ကို ဆက်လက်ထုတ်ဖော်ထားသည်။ ယုဒလူမျိုးများ၏ အမူအကျင့် ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်ပုံကို ဖော်ထုတ်ပြလိုက်သည်။

မေး။     အကယ်၍ အခန်း ၂:၁၇-၁၉ ကျမ်းချက်များသည် မှန်ကန်သည်ဆိုလျှင် ယုဒလူမျိုး၏ အရေဖျားလှီးခြင်းသည် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရှိသနည်း။

: အဖြေ။    ယုဒလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ထံမှ အခွင့်ထူးအမျိုးမျိုးရရှိသူများဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ဗျာဒိတ်တော်ခံယူသူများ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း မရောဖတ်ပြုချက်များသည် ယုဒလူမျိုးအားဘုရားသခင် ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်သည့် အကြောင်းချည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယုဒလူမျိုးများက မည်သို့တုံ့ပြန်ကြသနည်း။ ယုံကြည်မှုမရှိကြောင်း အမှားသရုပ်ပြ ပြသကြသည်။

:    မေး။   ယုဒလူမျိုးပေါင်းက လက်မခံ မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဘုရာသခင်သည်ကတိတော်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်မှာလား။ အသေအချာရွေးချယ်ပြီး ထိုလူမျိုးများနှင့် ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်၍ တချို့လူများ၏ မယုံကြည်ခြင်းက နုတ်ကပတ်တော်ကို ချိုးဖောက်နိုင်ပါသလား။

:    ဖြေ။    ထိုသို့မဆိုလိုနိုင်ပါ။ မည်သိုပင်ဖြစ်စေဘုရားသခင်သည် မမှားနိုင်ပါ။ ကတိမပျက်ပါ။ လူသာလျှင် မုသာစကားလိမ်ညာတတ်သူဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်က (ဆာ ၅၁:၄)တွင် “ကျွန်တော်မျိုးသည် ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားပါပြီ။ မျက်မှောက်တော်၌ မတရားသောအမှုကို ပြုပါပြီ။ မိန့်တော်မူချက်များသည် ဖြောင့်ပါ၏။ တရားစီရင်တော်မူချက်များသည် အပြစ်ကင်းပါ၏” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

:    မေး။   ထိုသိုဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာကြောင့်တရားစီရင်သနည်း။ ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းကြောင့် လူသားများ၏ အပြစ်များပေါ်လွင်ခြင်း မဟုတ်ဘူးလား။ (ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် စာဖတ်သူများပိုမို သဘောပေါက် စေရန်ပေါလုက နေ့စဉ်သုံးစကားသုံးနှုန်းခြင်း ဖြစ်သည်။)

:    ဖြေ။    လူသားများ ယုန်ထင်ကြောင်ထင် ထင်သည့်အတိုင်းဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း မပြည့်ဝလျှင် ကမ္ဘာကြီးကို မည်သို့ တရားသဖြင့် စီရင်နိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမိုးမြေ စကြဝဠာတခုလုံး စီရင်သူဖြစ်သည်။

:    မေး။   အကယ်၍ လူ၏အပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း ပိုမိုထင်ရှားသည်၊ မုသားစကားကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သစ္စာတရားပေါ်လွင်သည်၊ လူတို့လောဘ၊ ဒေါသကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပိုမိုပေါ်ထွန်းသည်ဆိုလျှင် ထိုလူသားသည် မပြစ်သားဟု စွပ်စွဲသင့်ပါသလား။

:    ဖြေ။    ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်း ယုတ္တိကျကျရှင်းပြပါမည်။ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူများက ခရစ်ယာန်များကို ထိုသို့စွပ်စွဲတတ်ပါသည်။ ထိုစွပ်စွဲချက်များသည် လူသတ်မှုကြံစည်ခြင်းဖြစ်သည်။

အကယ်၍ အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လျှင် ကုသိုလ်မည်သို့ ဖြစ်ထွန်းနေမည်နည်းဟု ဆင်ခြေပေးစရာရှိပါသည်။

ထိုသို့အပြစ်ကိုမဝန်ခံဘဲ၊ စောဒကတက်ခြင်းပင်လျှင် မပြစ်စီရင်စရာဖြစ်သည်ဟု ပေါလုက ထပ်ထုသည်။

စင်စစ်တွင်နောက်ဆုံးဆင်ခြေသည် မိုက်မဲမူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ထပ်ဆင်မထေမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

မေး။   “ယေရှုခရစ်တော် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဤမျှလောက် ကြီးမားသောအပြစ်ကို ကယ်တင်နိုင်ပါမည်လား”။

ဖြေ။    ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည် အလျှံပယ်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ကြီးလေလေ ကရုဏာတော် ကြီးမားလေလေ ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို အခန်း၆ တွင် အဖြေပေးထားသည်။

:    မေး။   ထိုသို့ဆိုလျှင် ယုဒလူမျိုးသည် တပါးအမျိုးသားများထက် မည်သည့်နေရာတွင် ကောင်းပါသနည်း။ အချို့ကျမ်းစာများတွင် “ယုဒ လူမျိုးသည် တပါးအမျိုးသားများထက်ယုတ်ညံ့သည်” ဟုဆိုပါသလား။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အဖြေစကားမူကား “လူမျိုးနှစ်မျိုးစလုံးမကောင်းပါ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူသားအားလုံး အပြစ်သာများဖြစ်ပါသည်။

ထိုအဖြေစကားကို နောက်ပိုင်းကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆက်ထားသည်။ လူဆိုး၊ လူမိုက်၊ ဘဝင်သမားများသည် ပျောက်ဆုံးသူများဖြစ်သည်ဟု အထက်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးဖြစ်စေ၊ တပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီး ဘဝင်လေဟတ်သူသည် ပျောက်ဆုံးသူဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံး ပျောက်ဆုံးသည်ဟု ဆိုပါသလား။

မှန်ပါသည်။ လူသားအားလုံးသည် အပြစ်တန်ခိုးအောက်၌ ရှိနေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယုဒလူမျိုးများသည်လည်း ခေါင်းတလုံးပိုစရာမရှိ။ တပါးအမျိုးသားများနှင့် တန်းတူရည်တူဖြစ်သည်။

:၁၀  ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကိုးကား၍ ထို့ထက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် တင်ပြမည်။ ပထမအချက်မှာ လူသည် လူသားမိဘနှစ်ပါးထံမှ မွေးဖွားစဉ်ကပင် အပြစ်ပါလာသူဖြစ်သည် (၃:၁ ၀-၁၂)။ နေရာတိုင်း၊ ဌာနတိုင်းတွင် လူသည်အပြစ်နှင့် ထိတွေ့ပက်သတ်နေသည် (၃:၁၃-၁၈)။ “အကျင့်ကောင်းသူ တစ်ယောက်မှမရှိ” (ဆာ ၁၄:၁) ဟု ကျမ်းစကားရှိပါသည်။

:၁၁  ဘုရားသခင် ရှု့ထောင့်မှကြည့်လျှင် ဖြောင့်မတ်သူတစ်ယောက်မှမရှိ။ “ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေသူလည်းမရှိ” (ဆာ ၁၄:၂)။ လူသည် တဦးတစ်ယောက်တည်းရှိနေလျှင်လည်း အဖော်အဖြစ် ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေခြင်းမပြု။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် ပါရှိမှာသာလျှင် ရှာဖွေကြသည်။

:၁၂   “လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းခွဲကြကုန်ပြီ။ လူတို့သည် တညီတညွတ်တည်း ဆိုးညစ်ကြ၏။ အကျင့်ကောင်းပြုသူမရှိ။ တဦးတစ်ယောက်မှမရှိ” (ဆာ ၁၄:၃)

:၁၃  “လူ၏ခံတွင်းသည် ပွင့်လျှက်နေသော သင်္ချိုင်းတွင်းနှင့်တူ၏။ သူတို့၏ လျှာသည်လည်း မြှောက်ပင့်လိမ်လည် လှည့်စားတတ်၏” (ဆာ ၅:၉)။ “သူတို့၏လျှာသည် အဆိပ်ပြင်းသောမြွေနှင့် တူ၍ စကားသည်မြွေဟောက်နှင့် တူ၏” (ဆာ ၁၄၀:၃)။

:၁၄  “သူတို၏နှုတ်နှင့် မုန်းတီးသောစကား၊ ယုတ်မာသောစကားကို အလျှင်အမြန်ပြောဆိုတတ်၏” (ဆာ ၁၀:၇) ။

:၁၅  “သူတို့၏ခြေသည် အပြစ်မရှိသောကို သတ်ခြင်းငှာ လျှင်မြန်၏” ( ဟေရှာ ၅၉:၇)။

:၁၆  “သူတို၏အကြံသည် အဓမ္မ အကြံဖြစ်၍ သိူတို့သွားရာလမ်း၌ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိ၏” ( ဟေရှာ ၅၉:၇)။

:၁၇  “ချမ်းသာသောလမ်းကို မသိကြ၊မိမိတို့ အဘို့ ကောက်သောလမ်းကို ပြင်ဆင်ကြပြီး၊လိုက်သွားသောသူမည်ကား ချမ်းသာသည်ကိုမသိရ” ( ဟေရှာ ၅၉:၈)။

:၁၈  “ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြ” (ဆာ ၃၆:၁)။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဘုရားသခင်က လူသားများကို အနီးကြည့်မှန်ပြောင်း ကြည့်ရှု့တွေ့မြင်ချက်များ ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သူတစ်ယောက်မှ မရှိ (၃:၁၀)။ ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေသူ တစ်ယောက်မှမရှိ (၃:၁၁)။ အားလုံးလမ်းလွဲ ကြသည်(၃:၁၂)။ လူ့လျှာသည် လိမ်လည်လှည့်စားသည်။ အဆိပ်အတောက်ပြည့်သည်။ (:၁၃) ခံတွင်းသည် ကျိန်စာပြည့်၏( ၃:၁၄)။ ခြေတောက်များသည် သူ့အသက်သက်ရန်အပြေးမြန်သည် (၃:၁၅)။ ရောက်လေရာ၌ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၏ (၃:၁၆)။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နားမလည် (၃:၁၇) ။ ဘုရားသခင်အား ကြေားက်ရွံ့ခြင်းမရှိ (၃:၁၈)။ ထိုသို့ဖြင့် လူသည် ယို့ယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ လူသည်အစပထမတွင် အပြစ်သားမဟုတ်။ ပျက်စီးခြင်း ဇာတိရှိသောကြောင့် အပြစ်နှင့် ဆက်ကပ် ခြင်းဖြစ်သည်။

အပြစ်အကြောင်းကို ထိုထက်သာ၍ အသေးစိတ်ပြောပြရလျှင် ကိလေသာ၊ ကာမ၊ သူများသားမယား ပြစ်မှားမှု၊ လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှု၊ စဉ်းလဲ ဖောက်ပြန်မှု၊ တိရစ္ဆာန်အပြုအကျင့်ရှိမှု၊      ပြည့်တန်ဆာမှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ ကိလေသာဇောတက်မှု၊ ညစ်ညမ်းသောပုံ၊ ဖရုဿဝါစာများ တွေ့ရမည်။ ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ခြင်းနှင့် စစ်မက်ရေးရာများသည် လည်း အပြစ်နှင့် ဆက်စပ်သည်။ အပြစ်မဲ့သားအားဖျက်စီးခြင်း၊ရပ်စက်ယုတ်မာခြင်း၊ ဓါတ်ငွေ့လွှတ်သတ်ခြင်း၊ လှောင်ချိုင့်ထဲ့တွင် ပိတ်လှောင်ခြင်း၊ ထိပ်တုံးခတ်ခြင်း၊ မလှုပ်မယှက်နိုင်အောင် ချည်နှောင်ခြင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်မရှိ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်ခြင်းများသည်အပြစ်ဖြစ်သည်။

အိမ်ထောင်မိသားစုနှင့် ပက်သတ်၍ အပြစ်များလည်းရှိသည်။ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ပေါ် သစ္စာမရှိခြင်း၊ လင်မယားကွာရှင်းခြင်း၊ လင်သို့မဟုတ် မယားအားရိုက်နှက်ခြင်း၊ စိတ်ငြိုငြင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်များအား ဆဲဆိုခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ လူသတ်မှု၊ ခိုးမှု၊မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ် ကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ စာရင်းလိမ်လည်ရေးမှတ်ခြင်း၊ မသမာခြင်း၊ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ခြင်း၊ ပျက်ဆီးစေခြင်းများသည် အပြစ်တမျိုးဖြစ်ပါသည်။ စကားပြောဆိုရာတွင်လည်း အပြစ်မကင်းပါ။ ဘုရားတရား၌ မဝင်ဆန့်နိုင်သောစကား၊ အပျော် အပျက်စကား၊ အချည်းအနှီးစကား၊ ကျိန်ဆဲခြင်း၊ အပြစ်တင်စကား၊ မုသာ၊ အတင်းအဖျင်းပြောခြင်း သွားပုပ်လေလွင့်စကား၊ အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးခြင်းနှင့် ဆိုင်သောစကား၊ စိတ်ပျက်ညီးညူးသောစကား၊ ဆင်ခြင်ဆင်လက် စောဒကစကားများသည်လည်း အပြစ်များဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးအရေ ပြုမှားလေ့ရှိသော အပြစ်များမှာ မူးယစ်သောက်စားခြင်း မူယစ်ဆေးဝါး မှီဝဲခြင်း၊ မာန၊ မနာလိုခြင်း၊ ငြူစူခြင်း ကျက်သရေမဲ့ ခြင်း၊ မုန်းတီခြင်း၊ ခါးသီးခြင်းများဖြစ်သည်။ အပြစ်များကို ရေတွက်လျှင် ကုန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ညစ်ပတ်ခြင်း၊ ပစ်စလက်ခတ်နေခြင်း၊ သစ္စာမရှိခြင်း ကတိပျက်ခြင်း၊ လူမျိုးခွဲ စိတ်ဓါတ်အစရှိသဖြင့် တခုပြီးတခု ကုန်နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ လူသည် အပြစ်နှင့် မည်သို့ ကင်းနိုင်ပါမည်နည်း။

:၁၉  ဘုရားသခင်က ဣသရေလ လူမျိုးအား ပညတ်တော်လိုက်နာရာတွင် နမူနာလူမျိုး အဖြစ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလူမျိုးပျက်စီးခြင်းသည် လူသားအားလုံး ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းနမူနာ ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သူသည် ကန်ထဲမှရေတခွက်ကို ယူသည်နှင့် ရေကန်တကန်လုံးရှိ ရေအစား နမူနာအဖြစ် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ပညတ်တရားအောက်၌ ရှိသောလူဆိုသည်မှာ ဣသရေလလူမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ လျှာရှိသူတိုင်းဟု ဆိုလျှင် ယုဒ၊ တပါးအမျိုးသားဟူ၍ ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်ရှိသူများ အားလုံးကိုဆိုလိုသည်။

:၂၀  ပညတ်တရားကို ပြည့်စုံစွာ စောင့်ထိန်းနိုင်သူမရှိသဖြင့် ပညတ်တရားသည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်မှု မပေးနိုင်ပါ။ အပြစ်တရားကို ဖော်ထုတ်ထင်ရှားစေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အပြစ်တရားအောင် မြင်ရန် သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်။ မပြစ်တရားကို သာ အသိပေးပါသည်။

ကောက်သောမျဉ်းသည် ဖြောင့်တန်းခြင်းမရှိနိုင်။ သိုသော် ထိုမျဉ်းကောက်ပေါ်မှာ ရှိနေသူသည် ဖြောင့်နေသည်ဟုထင်မှတ်နေသည်။ ပညတ်တရားသည် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ လူများသည် ထိုမျဉ်းကောက် ပေါ်မှာရှိနေသူများ ဖြစ်ရာ၊ မျဉ်းဖြောင့်ကို မည်သို့မြင်နိုင်မည်နည်း။

မှန်ကိုကြည့်လျှင် ညစ်ပေသော မျက်နှာကိုမြင်နိုင်သည်။ သိုသော် ထိုမှန်က သန့်ရှင်းအောင် မလုပ်ပေးနိုင်။ အဖျားတိုင်း သာမိုမီတာသည် လူ၏အဖျားအပူချိန်ကို ပြသနိုင်သည်။သို့သော် ထိုသာမိုမီတာကို မြိုချခြင်းဖြင့် အဖျားမပျောက်နိုင်။

ထိုသို့ပညတ်တရားသည် အပြစ်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်ခြင်းမပေးနိုင်မာတင်လူသာက “အပြစ်တရားသည် လူကိုမစင်ကြယ်စေနိုင်သော်လည်း ကြောက်လန့်စေနိုင်သည်” ဟုဆိုထားပါသည်။

()သတင်းကောင်း၏ အခြေအမြစ်နှင့် အဓိပ္ပါယ် (:၂၁၃၁)

          :၂၁   ယခု ရောမသြဝါဒစာ၏ အနှစ်သာရပိုင်းရောက်ပြီ။ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းနှင့် အညီဘုရားတရားမသိသူများကို မည်ကဲ့သို့ စင်ကြယ်စေနိုင်မည်နည်း။

ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းတရားသည် ပညတ်တရားနှင့်မဆိုင်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မစင်ကြယ်သူများအား စင်ကြယ်စေသည့် နည်းလမ်းအကြံအစည်ရှိပါသည်။ သို့သော် ပညတ်တော်ထိန်းသိမ်းခြင်း နည်းလမ်းတော့မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သည်။ သို့ကြောင့် အပြစ်ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်။ ထိုအပြစ်ဒဏ်မှာ သေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို ချစ်ခင်သောကြောင့် ကယ်တင်ချင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းက အပြစ်သားများကို သေစေချင်သော်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကမူ ထာဝရပျော်ရွှင်ခြင်းပေးချင်သည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မထိုခိုက်စေဘဲ၊ အပြစ်သားများအား ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းကို ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းက ပြသသည်။

ထိုနည်းလမ်းကို ပညတ္ထိကျမ်းနှင့် အနာဂတ္တိကျမ်းများက သက်သေခံထားသည်။ ထိုကျမ်းများက အသွေးတော်ဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်ကြောင်း အရိပ်သဖွယ် ပရောဖက်ပြုထားသည်။ တိုက်ရိုက်ပရောဖက် ပြုချက်များလည်းရှိသည် (ဟေရှာ ၅:၁၅-၆၊၈၊ ၅၆:၁၊ ဒံ ၉:၂၄ တို့ကိုကြည့်ပါ)။

          :၂၂    ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် ပညတ်တော်စောင့်ထိန်းခြင်းတွင် မတည်ကြောင်း အထက်ကျမ်းပိုဒ်တွင် ဆိုခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှုခရစ်တော် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ရနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်ယေရှုတပါးတည်းသာလျှင် အပြစ်မှကယ်တင်နိုင်သော အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံ မျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း လုံးလုံးလျားလျား တည်မှီသည်။ ထိုအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် အမှုတော်ယုံကြည်ခြင်းဟု ဆိုသည်။

ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ အမှောင်ထဲတွင် မှန်းဆနေခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်သည် အချည်းအနှီးမဟုတ်ကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ယုတ္တိမရှိ။ ကျိုးကြောင်းလျှော်ညီခြင်းမရှိသော အရာမဟုတ်။ ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါများက ဖန်ဆင်းရှင်အား သိရှိခြင်းထက် မည်သည့်အရာက ကျိုးကြောင်းလျှော်ညီတော့မည်နည်း။

ယုံကြည်ခြင်းသည် လူဦးနှောက်ဖြင့် ဖန်တီးလုပ်ယူနိုင်သောအရာ၌ စိတ်ချရပ်တည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဝါကြွားစရားမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ရူးသွပ်ခြင်းမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းအား အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးထားသောကြောင့် ခံယူသိရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ကယ်တင်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် ဖြစ်၍ ယုံကြည်သူတိုင်းရရှိကြသည်။ လူတိုင်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။ လူတိုင်းသို့ပေးသည်။ လူတိုင်းလုံလောက်စွာ ခံစားနိုင်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်းသာ ရရှိကြသည်ဆိုသည်မှာ ယေရှုခရစ်တော်အား တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါစလုံး လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မယုံကြည်ခင်က အပြစ်ဒုစရိုက် အမှားများကို လျှော်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကယ်တင်ခြင်းသည်လူတိုင်းနှင့် သင်လျှော်သည် ဆိုခြင်းမှာ ယုဒလူမျိုးဖြစ်စေ၊ တပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ ရရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုဒလူမျိုးသည် ပို၍မမြတ်သကဲ့သို့ တပါးအမျိုးသားများ သည်လည်း သာ၍ယုတ်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် လူတိုင်းတန်းတူ ရည်တူဖြစ်သည်။

          :၂၃   ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကမ္ဘာတခုလုံးလိုအပ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ပြု၍ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြသည်။ အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသော သားမြေးစဉ်ဆက်များသည် အာဒံ၏ အပြစ်ကျူးလွန်မှုကြောင့် အပြစ်၏သားစဉ်မြေးဆက် နောင်လားနောက်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ လူတို့သည် ထိုသဘောသဘာဝ အားဖြင့်သာ အပြစ်သားမဟုတ်ကြပါ။ လက်တွေ့ဘဝတွင်လည်း အပြစ်ဒုစရိုက် ပြုကြသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ လူသားအားလုံးသည် အသရေပျက်သူများဖြစ်သည်။

အပြစ်အကြာင်း

          အပြစ်ဆိုသည်မှာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ အပြစ်များဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်က အနာဖေးသည် အနာဂတ်၏ပြစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါက အိန္ဒိယလူမျိုးတဦးက မြားပစ်မှတ်လွဲသွားသဖြင့် “ငါမှားပြီ” ဟုဆိုသည်။ အမှားကျူးလွန်ရာတွင်၎င်း၊ ပစ်မှတ်လွဲရာတွင်၎င်း ထိုစကားလုံးကို သုံးသည်။

အပြစ်သည် မင်းမဲ့စရိုက်ပြုခြင်းဖြစ်သည် (၁ယော ၃:၄)။ ဖန်ဆင်းခံများက အလိုတော်အားဆန့်ကျင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်သည် အမှားကျူးလွန်ခြင်းသာမဟုတ်။ အမှန်ကိုမလုပ်ခြင်းသည်လည်း အပြစ်ဖြစ်သည် (ယာ ၄ :၁၇)။ တွေ့ကရာယုံခြင်းလည်း အပြစ်ဖြစ်သည် (ရော ၁၄:၂၃) အကျိုးအကြောင်းမဆင်ခြင်ဘဲ လုပ်လိုက်ခြင်း၊ သံသယစိတ်ဖြင့် လုပ်လိုက်ခြင်းသည်လည်း အပြစ်ဖြစ်သည်။ လိပ်ပြာမသန့်ဘဲ ဆက်လုပ်ခြင်းသည်လည်း အပြစ်ဖြစ်သည်။

“ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း မရှိသောအမူအရာတိုင်သည် အပြစ်နှင့်မကင်းပါ” (သယော         ၅:၁၇)။ “မိုက်မဲသော အကြံသည် အပြစ်ပါ၏” (သု ၂၄:၉)။ အပြစ်သည် စိတ်ကူးရာမှပေါ်ထွက်လာသည် ။ စိတ်ကူးကို စေတသိက်က လှုံ့ဆော်၍ သတ္တိနှင့် ပေါင်းစပ်သော အခါလက်တွေ့ လုပ်ဖြစ်သွားသည်။ ထိုကြောင့် သေခြင်းသို့လားရသည်။ အပြစ်သည်ဦးစွာ ဆွဲဆောင်တတ်သည်။ သို့သော ဗြောင်မဟုတ်။ တဖြည်းဖြည်း တစပြီးတစ စည်းရုံးသည်။

လူသည်မိမိပြုခံသော ဒုစရိုက်များထက် ပိုမိုအပြစ်ကြီးသူဖြစ်သည်။ သိုသော်ပြုခဲ့သမျှသော အပြစ်ဒုစရိုက်များ အားလုံးအတွက် ခရစ်တော်အသေခံခဲ့ပြီ။ သို့သော် အပြစ်ဟူသမျှကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါပြီဟု ကျမ်းစာကမသွန်သင်ပါ။ အပြစ်ဖြေဖို့ရာ ဇာတိပကတိ၌ အပြစ်ကို ဒဏ်ပေးတော်မူပြီ (ရော ၈:၃)။

အပြစ်ပြုခြင်းနှင့် လွန်ကျုးခြင်းမတူညီပါ။ လွန်ကျူးခြင်းသည် ပညတ်တရားကိုသလျက်နှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခိုးယူခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်။ လွန်ကျူးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားမရှိလျှင် လွန်ကျူးခြင်းလည်းမရှိ (ရော ၈:၁၅)။

လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဂုဏ်ကျက်သရေမရှိသူများဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်များကို ကုစားခြင်းနည်းလမ်း ဆက်လက်ရှုစားကြပါစို့။

:၂၄   “ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြ၏” ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ပုံ ကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ထိုဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိနိုင်မည်နည်း။

စင်ကြယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဖြောင်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမားအားဖြင့် အပြစ်သားများသည် သခင်ယေရှု့ကို ယုံကြည်လျှင် စင်ကြယ်သွားကြသည်။ ထိုကျမ်းစကားကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် မကြာခဏ တွေရှိနိုင်သည်။

မည်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်စေ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍ နာခံခြင်းရှိလျှင် (လု ၇:၂၉ ကိုကြည့် ) စင်ကြယ်သွားပါသည်။ တမျိုးအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် စင်ကြယ်သွားသည်။

လူသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်ဟု ထင်မှတ်သူများ (လု ၁၀:၂၉ ကိုကြည့်) ဖြစ်သည်။

သို့သော် ထိုစင်ကြယ်မှုမျိုးသည် ဘုရားသခင် လက်ခံသောစင်ကြယ်မှုမျိုးမဟုတ်ပေ။

လူသည်မိမိစွမ်းဆောင်ချက်ဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်။ စင်ကြယ်ရန်ကြိုးစားနေသော်လည်း စင်ကြယ်ခြင်းမရနိုင်။ ဘုရားဖက်မှ သတ်မှတ်သောစင်ကြယ် ခြင်းမရှိနိုင်။ သို့သော်စင်ကြယ်ရန်ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေသောသူသာ ဖြစ်သည်။ T.Pierson က “ဘုရားသခင်က အပြစ်သားများအား စင်ကြယ်ကြရန်ခေါ်နေပါသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်အလယ်မှ အပြစ်ကင်းစင်သော နေရာသို့ခေါ်နေပါသည်” ဟုဆိုသည်။

ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယေဘူယျအားဖြင့် အပြစ်မရှိခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို စင်ကြယ်စေသောအခါ စင်ကြယ်စေရုံသာမက၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်ရုံကိုလည်း ဆင်မြန်းစေပါသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ထိုက်သူများ အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအပြင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့်ကိုလည်း ထပ်ဆောင်းရရှိပါသည်။ အပြစ်စွပ်စွဲခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်းများအပြင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိသောကြောင့် နှစ်ထပ်ကွမ်းလက်ဆောင်ရရှိသည်။

အပြစ်သားများသည်လည်း ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းရရှိနိုင်သူများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူများ၏အပြစ်အဖိုးအခအဖြစ် ယေရှုခရစ်တော်က ပေးဆပ်ခဲ့ပြီ။ ကားတိုင်မှာ အသေခံ၍ ရှင်သန်ထမြောက်ပြီး ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ကားတိုင်အမှုတော်ကို လက်ခံယုံကြည်သူတိုင်းသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း ရရှိကြသည်။

ရှင်ယာကုပ်က (၂:၂၄တွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာ၏ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုကျမ်းစကားမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ကောင်းသောအကျင့်လက္ခဏာရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ဖို့ အရေးကြီးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ပါသောကြောင့် စင်ကြယ်ခြင်းမဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို C.I.Scofield က “ဖြောင်မတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စံနှုန်းအတိုင်းမြင်ရသည်။ သခင်ယေရှုကို လက်ခံယုံကြည်သူများသည် စင်ကြယ်ခြင်းရရှိကြသည်။ စိတ်ခံစားခြင်း သိရှိခြင်းဖြင့်မဟုတ်။ စိတ်နှလုံးတွင် ဘုရာသခင် ကိန်းဝပ်ခြင်း ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖြောင်မတ်ခြင်းကို အခမဲ့ပေးသည်ဟုဆိုပါသည်။ လူမှလိုက်လံရှာဖွေစရာမလို။ လုပ်ဆောင်စရာမလို။ အခမဲ့ ကမ်းလှမ်းပေးဝေပါသည်။

ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ရရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မထိုက်တန်သော်လည်း ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဝယ်ယူစရာလို။ အဖိုးအခပေးစရာ မလိုပါ။

ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ကျမ်းပိုဒ် (၆)ခုကို ရှင်းပြပါသည်။ ကျေးဇူတော်အားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်၊ အသွေးတော်ဖြင့်၊ တန်ခိုးတော်ဖြင့်၊ ဘုရားသခင်အားဖြင့်၊ အကျင့်အားဖြင့်ဟုဆိုသည်။ တခုနှင့်တခု ဖီလာဆန့်ကျင်စရာ မရှိပါ။

ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်၏(ရော၅:၁)။  ယေရှု့ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်    ဖြောင့်မတ်သွားသည်။

အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သည် (ရော ၅:၉)။ ကယ်တင်ရှင် သခင်ပေးဆပ်ခဲ့သော အသွေးတော်ဖြင့် ဖြောင့်မတ်ကြရသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဖြောင့်မတ်ကြသည် (ရော ၂၄-၂၅)။ တန်ခိုးတော်ဖြင့် သခင်ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။

ဘုရားသခင်အားဖြင့် ဖြောင်မတ်ကြသည် (ရော ၈:၃၃) ။ လူသားများအား ဖြောင့်မတ်ကြောင်းသိမှတ် ပေးပါသည်။

ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရသည် (ယာ ၂:၂၄)။ အကျင့်ကောင်းကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရသည်မဟုတ်။ အကျင့်ကောင်းရှိခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ကြောင်း သိသာပေါ်လွင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှုခရစ်တော်၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း ရရှိသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိပစ္စည်းကို အဖိုးအခပေး၍ ပြန်လည်ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်စျေးကွက်မှ ပြန်လည်ရွေးဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ရှင်းသော အဖိုးအခမှာ အသွေးတော်ဖြစ်သည်။ မည်သူ့ကိုပေးဆပ်သနည်းဟု မေးသူရှိချင်ရှိဦးမည်။ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က အသွေးတော်အား စာတန်သို့သွားပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သူ့လက်ထဲသို့ သွားမပေးပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားတရား မသိသူများက ဘုရားထံတော်သို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

:၂၅   ဘုရားသခင်က ယေရှုအား အမျက်ပြေငြိမ်းစေသူအဖြစ် စေလွှတ်သည်။ အမျက်ပြေငြိမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ သခင်၏အမျက်ဒေါသပြေငြိမ်းဖို့ရာ အမျက်သင့်သူများအား ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်စေခြင်း ဖြစ်သည်။

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အမျက်ပြေငြိမ်းစေသူဟူသော စကားကို (၃) ကြိမ်သုံးထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများသည် ကရုဏာတော်ခံစားရမည်ဟု ဆိုထားသည်။ ၁ယော ၂၂ တွင် ယေရှုခရစ်တော်အား လောကလူသားအားလုံးပေါ် သက်ရောက်သည့် ခမည်းတော်၏ အမျက်ဒေါသပြေစေသူ ဟုဆိုထားသည်။ သခင်ယေရှု့ ပြုခဲ့သောအမှုတော်သည် ကမ္ဘာလောကသား အားလုံးသို့သက်ရောက်သည်။ သို့သော် ယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာလျှင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ (၁ယော ၄:၁၀) တွင်လောကသားများ အမျက်ပြေစေဖို့ရန် သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။

လု ၁၈:၁၃ တွင် အပြစ်သားက “အို အဘ ဘုရားသခင် အပြစ်ကျူးလွန်သူ အကျွန်ုပ်အား သနားတော်မူပါ” ဟုလူသိရှင်ကြား ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူ၏အပြစ်များကို မှတ်မထားဘဲ ကရုဏာတော်ခံစားခွင့် တောင်းလျှောက် ခြင်းဖြစ်သည်။

အမျက်ပြေခြင်းဟူသော စကားကို ဟေဗြဲ ၂:၁၇ တွင် “ကိုယ်တော်သည် လူတို၏ အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်အံ့သောငှာ ကရုဏာသစ္စာနှင့် ပြည့်ဝသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း အဖြစ် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ရန် အရာရာ၌ မိမိ ညီအကိုများနှင့် တူညီရပေသည်” ဟုဆိုထားသည်။ အမျက်ပြေခြင်းဆိုသည်မှာ ပေးဆပ်ရမည့် အပြစ်ဒဏ်များကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ကရုဏာကလ္လင်တော်ဟု သုံးထားသည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးသည် ကရုဏာပုလ္လင်တော်အား ယဇ်ကောင်အသွေးဖြင့် ဖျန်းပက်သည်။ ထိုနည်းဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးနှင့် ပရိသတ်များ၏ ပြစ်များကို ဖုံးအုပ်သွားသည်ဟု ခံယူကြသည်။

သခင်ယေရှု၏ အမျက်ပြေစေခြင်း နည်းလမ်းမှာ ထိုထက်လေးနက်သည်။ ဖုံးအုပ်ရုံသာမက၊ ရှိသမျှအပြစ်ကို သိမ်းကြုံးယူ၍ အဝေးတနေရာသို့ လွှင့်ပစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှု့ခရစ်တော်၏ အသွေးဇာတိတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အမျက်တော်ပြေသည်ဟုဆိုထားသည်။ သို့သော် အသွေးတော်၌ ယုံကြည်ခြင်း နိဂုံးချူပ်သည်မဟုတ်။ ယေရှု့ခရစ်တော် ကိုယ်တော်တိုင်ဖို့ ဖြစ်ရသည်။ ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်သည် အမျက်ပြေရာဖြစ်သည်။ ထိုကိုယ်တော်ထံသို့ တည်မှီလျှင် အမျက်တော်မှ ကင်းလွှတ်ကြပါသည်။ အသွေးတော်သည် အမျက်တော်ပြေဖို့ ပေးဆပ်ရသော အဖိုးစားနားဖြစ်သည်။

ယေရှုခရစ်တော်ပြုတော်မူသော အမှုတော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းကို ပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်များကို ဆေးကြောပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အသေမခံမီက အပြစ်ဟူသမျှကို ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဒံမှ ယေရှုခရစ်တော် အကြားရှိအပြစ်များကို ယေရှု့ခရစ်တော် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ (က ၁၅:၆)။ ဘုရားသခင်က ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်စွာ မည်သို့ပြုပါသနည်း။ ဓမ္မဟောင်း ကာလမှာ အပြစ်မဲ့သူ အသေခံခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းမရှိခဲ့။ တခွန်းတည်းပြောရလျှင် ယေရှု အသေမခံသေး၊ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်စင် ကြယ်လည်း မပြုရပေ။ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူ အပြစ်သားများကို မည်သို့ ကယ်တင်နိုင်သနည်း။

ယေရှု့အသေမခံသေးသည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယေရှု့အသခံမည့်အကြောင်းကို ဘုရားသခင်ကသိထားပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းပရောဖတ်များက ကရာနီတောင်ကုန်းကိုလည်းမသိကြပါ။ ဘုရားသခင်က အကုန်အစင်သိနေသည်။ ခရစ်တော်အမှုတော်၏ တန်ခိုးကိုလည်းသိသည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်လျှင် ထိုယေရှု့အမှုတော်၏ တန်ခိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။ ရှေးဟောင်းယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကရာနီတောင်ကုန်အမှုကို ရှေးရှုသူများဖြစ်သည်။

ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် အမျက်တော်ပြေရာဖြစ်သည်။ လူသားများ၏ အပြစ်ကို ဆောင်ကြဉ်းသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် နေ့ရက်စဉ်ဆက် အသက်တာ၌ မှားယွင်းသောအပြစ်များနှင့် အယူမမှားစေလို။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း မရှိမီက ထင်ရာစိုင်းခဲ့သော အပြစ်များကို သာ ယူဆောင်သန့်စင်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို မသိနားမလည်ခဲမူ၊ နားလည်ချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့မှုများကို ခွင့်လွှတ်ပါသည်။

ဓမ္မဟောင်းကာလသည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်ရှည်သီးခံခြင်းကာလ ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း (၄၀၀၀) ထက်မနည်း အပြစ်များကိုသီးခံလျှက် စီရင်ခြင်းမပြုခဲ့။ ထို့နောက် သားတော်ကိုစေလွှတ်သည်။ ထိုသားတော်ယေရှုက အပြစ်များကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ကြဉ်းသောအခါ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် ထိုအပြစ်များကို သယ်ဆောင်သည့်သားတော်အပေါ်၌ သက်ရောက်ခဲ့သည်။

:၂၆   ခရစ်တော်၏ အသခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ စင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်၏အဖိုးအခအားလုံးကို ပေးဆပ်သောကြောင့် စင်ကြယ်သူဖြစ်သည်။ အပြစ်မရှိသူအား အသေခံစေခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြခဲ့သည်။ အသေခံပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားတရားမသိသူများ အဖြစ် အပြစ်စီရင်ခြင်းပြုစရာမရှိတော့ပါ။

          :၂၇   ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းတရာကို ဝါကြွားကြမည်နည်း။ ဝါကြွားစရာမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ပညတ်တရားက တားမြစ်သလား။ မဟုတ်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသည်            လူ့အကျင့်အားဖြင့် ရရှိသည်မဟုတ်သောကြောင့် ကြွားစရာမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရရှိသဖြင့် ကြွားရန်မလို။ ပြုသမျှအပြစ်များထဲမှ ယေရှုက ကယ်နှုတ်တော်မူသည်။ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်။ ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။

ငါလက်ထဲမှာ ဘာမျှမရှိ

ခြုံဝတ်စရာတလွှာနတ္ထိ

အဖော်မဲ့လျှက် တကိုယ်တည်း

ကယ်မဲ့သူရှာစဉ်ခိုက်

ကိုယ်တော်ဘုရားကယ်မတော်မူသည်။

A.M Toplady

:၂၈   ဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း အဘယ်ကြောင့်တားမြစ်သနည်း။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ပညတ်စောင့်ထိန်းခြင်း၊ အကျင်ကောင်းကျင့်ခြင်းမဟုတ်၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ရရှိသောကြောင့် ဝါကြွားစရာမဟုတ်ဟု ကျမ်းစာကရှင်းပြသည်။

:၂၉   သတင်းကောင်းသာ ဘုရားသခင်ကို မည်သူဟုဆိုပါသလဲ။ ယုဒဘုရားလား။ မဟုတ်။ ယုဒသာမက တပါးအမျိုးသားများ၏ ဘုရားလည်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူမျိုးတမျိုးတည်း၊ တနိုင်ငံတည်းအတွက်သာ အသေခံသည်မဟုတ်။ လောကသားအားလုံး အတွက်ဖြစ်သည်။ ယုဒဖြစ်စေ၊ တပါးအမျိုးသားဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။

:၃၀  ယုဒလူမျိုးအတွက် တပါးအမျိုးသား၏ ဘုရားဟူ၍ ဘုရားနှစ်ဆူမရှိပါ။ ဘုရားကတဆူတည်းသာရှိတော်မူ၍ ကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းလည်း တနည်းသာရှိပါသည်။ အရေဖျားလှီးသူဖြစ်စေ၊ မလှီးသူဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် “၍” နှင့် “အားဖြင့်” ဟုသုံးထားသည် ။ အဓိပ္ပါယ် အတူတူဖြစ်သည်။

:၃၁  ပညတ်တော် စောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်မဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟုဆိုလျှင် ပညတ်တော်စောင့်ထိန်းခြင်းသည် ပညတ်တရားကို ပစ်ပယ်ပါသလား။

ပညတ်တရားကို အကြွင်းမဲ့နာခံရသည်။ ပညတ်တရားချိုးဖောက်လျှင် အပြစ်ဒဏ်ခံရသည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်မှာ သေခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ်တရားချိုးဖောက်လျှင် ထာဝရပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ခရစ်တော်သည် ထိုပညတ်တော်ချိုးဖောက်သူများအတွက် အသေခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ခြွင်းချန်ထားခြင်းမပြု။ အလုံစုံပေးဆပ်ခဲ့ သည်။ ထို့ကြောင့် ပညတ်တရားချိုးဖောက်သူများသည် ယေရှုခရစ်တော်ကို အားကိုနိုင်သည်။ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းက ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်။ ပညတ်တရားပြည့်စုံရာဖြစ်သည်ဟု သွန်သင်ပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။