ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃

လူ၏မနာခံခြင်း
1မြွေသည် ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသော မြေတိရစ္ဆာန်တကာတို့ထက် လိမ္မာသည်ဖြစ်၍၊ မိန်းမအား၊ သင်တို့သည် ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုမစားရဟု ဧကန်စင်စစ် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသလောဟု မေး၏။ 2မိန်းမကလည်း၊ ငါတို့သည် ဥယျာဉ်၌ရှိသောအပင်တို့၏ အသီးကိုစားရသော အခွင့်ရှိ၏။ 3ဥယျာဉ်အလယ်၌ရှိသော အပင်၏အသီးကိုကား၊ သင်တို့သည် မကိုင်မစားဘဲ နေကြလော့။ သို့မဟုတ်သေမည်ဟု ဘုရားသခင် အမိန့်တော်ရှိသည်ဟု မြွေအားဆို၏။ 4မြွေကလည်း၊ သင်တို့သည် ဧကန်အမှန်သေရမည်မဟုတ်။ 5အကြောင်းမူကား၊ ထိုအသီးကိုစားသောနေ့၌ သင်တို့သည် မျက်စိပွင့်လင်းလျက် ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍၊ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြလတ္တံ့သည်ကို၊ ဘုရားသခင်သိတော်မူသည်ဟု မိန်းမအားဆို၏။ 6ထိုအပင်သည် စားဖွယ်ကောင်းခြင်း၊ အဆင်းလည်းလှခြင်း၊ ပညာတိုးပွားစေလိုသောငှာ၊ နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကို မိန်းမသည်မြင်လျှင်၊ အသီးကို ယူ၍စား၏။ မိမိခင်ပွန်းအားလည်းပေး၍ သူသည်လည်းစား၏။ 7ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် မျက်စိပွင့်လင်း၍၊ မိမိတို့၌ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကို သိမြင်လျှင်၊ မိမိတို့ဝတ်ရန်ဖို့ သင်္ဘောသဖန်းပင်အရွက်တို့ကိုချုပ်စပ်၍ ခါးစည်းကိုလုပ်ကြ၏။
8နေဧသောအချိန်တွင်၊ ထိုဥယျာဉ်၌ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင် ကြွတော်မူသောအသံကို လူလင်မယားတို့သည်ကြားလျှင်၊ အထံတော်မှလွတ်ခြင်းငှာ၊ ဥယျာဉ်အပင်တို့တွင် ပုန်းကွယ်လျက်နေကြ၏။ 9ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု၊ လူကိုခေါ်တော်မူ၏။ 10လူကလည်း၊ ဥယျာဉ်၌ ကိုယ်တော်၏အသံကို ကျွန်တော်ကြားလျှင်၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောကြောင့်၊ ကြောက်၍ ပုန်းလျက်နေပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ 11ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်၌ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကို သင်အားအဘယ်သူပြောသနည်း။ မစားရဟု ငါပညတ်သော အပင်၏အသီးကိုစားပြီလောဟု မေးတော်မူ၏။ 12လူကလည်း ကျွန်တော်၌အပ်ပေးတော်မူသော မိန်းမသည် ထိုအပင်၏အသီးကိုပေး၍ ကျွန်တော်စားမိပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။ 13ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သို့ပြုပြီးသနည်းဟု မိန်းမအားမေးတော်မူလျှင်၊ မိန်းမက မြွေသည် ကျွန်တော်မကိုလှည့်စား၍၊ ကျွန်တော်မသည်စားမိပါပြီဟု လျှောက်လေ၏။
14ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် မြွေကိုခေါ်၍ သင်သည် ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်၊ သားယဉ်သားရဲအပေါင်းတို့ထက် ကျိန်ခြင်းကိုခံရ၏။ သင်သည် ဝမ်းဖြင့်သွား၍ မြေမှုန့်ကို တစ်သက်လုံးစားရမည်။ 15သင်နှင့် မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည်ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်၊ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
16မိန်းမကိုလည်း၊ သင်၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကို ငါအလွန်များပြားစေမည်။ ပင်ပန်းစွာဝေဒနာကိုခံ၍ သားဖွားရမည်။ ကိုယ်ခင်ပွန်း၏အလိုသို့လိုက်၍၊ သူ၏အုပ်စိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 17ယောက်ျားကိုလည်း၊ ထိုအပင်၏အသီးကိုမစားရဟု ငါပညတ်သော်လည်း၊ သင်သည်မယား၏စကားကိုနားထောင်၍ စားမိသောကြောင့်၊ မြေသည် သင်၏အတွက် ကျိန်ခြင်းကို ခံလျက်ရှိ၏။ မြေ၏အသီးကို တစ်သက်ပတ်လုံး ပင်ပန်းစွာ စားရမည်။ 18ဆူးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်း သင်အဖို့ မြေပေါက်စေမည်။ လယ်၌ဖြစ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို သင်စားရမည်။ 19သင်ထွက်ရာမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်၊ သင်၏မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက် အစာကိုစားရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်မြေမှုန့်ဖြစ်၍ မြေမှုန့်သို့ ပြန်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
20ထိုအခါလူသည် မိမိမယားကို ဧဝအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် အသက်ရှင်သော သူအပေါင်းတို့၏အမိ ဖြစ်သတည်း။
21ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်း၊ လူလင်မယားဖို့သားရေဖြင့် ၀တ်လုံကိုလုပ်၍ ဝတ်ခြုံစေတော်မူ၏။
ဥယျာဉ်ထဲမှနှင်ထုတ်ခြင်း
22ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်း၊ လူသည် ငါတို့တွင် တစ်ပါးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ ကောင်းမကောင်းသိတတ်၏။ ယခုမှာ သူသည် ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းငှာ၊ လက်ကိုဆန့်လျက် အသက်ပင်၏အသီးကိုယူ၍ မစားသင့်ဟု မိန့်တော်မူ၍၊ဗျာ၊ ၂၂:၁၄။ 23လူသည် မိမိထွက်သောမြေ၌လုပ်ရမည်အကြောင်း၊ ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်၊ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲက လွှတ်လိုက်တော်မူ၏။ 24ထိုသို့လူကိုနှင်ထုတ်ပြီးလျှင်၊ အသက်ပင်လမ်းကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ၊ မီးစက်လက်နက်နှင့်တကွ ခေရုဗိမ်တို့ကို ဥယျာဉ်အရှေ့ဘက်၌ ထားတော်မူ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(စုံစမ်းခြင်းနှင့်စုံစမ်းမှု မခံနိုင်ခြင်း (အခန်း )

: ဧဝထံသို့ ရောကျလာသော မွှဆေိုသညျမှာ စာတနျကိုယျတိုငျ (ဗြာ ၁၂:၉ ကိုကွညျ့) ဖွစျသညျ။ ထိုသို့ စာတနျမာရျနတျက တိရစ်ဆာနျဘဝဖွငျ့ ရောကျလာခွငျးသညျ တကယျ့မွှဆေိုးကွီး ရောကျလာခွငျး မဟုတျ။ အပွစျဝငျရောကျလာပုံ ပုံဆောငျရှငျးပွခွငျးဖွစျသညျ။ မွှဆေိုး၏စကားပုံကို ထောကျကွညျ့ပါ။ မွှေ၏လှညျ့စားခွငျးကို ဧဝက ယုံကွညျလကျခံသညျ။ ပေါလုက (၂ကော ၁၁:၃) တှငျ၄ငျး ယောဟနျက (ဗြာ ၁၂း၉၊၂၀း၂) တှငျ ၎င်းငျးထပျမံရှငျးပွကွသညျ။ ထပျမံရှငျးပွကွသညျ။ သမ်မာကမြျးစာတှငျ တိရစ်ဆာနျက စကားပွောခွငျး ဤနရောတှငျသာမကပါ။ တော- ၂၂ တှငျလညျး မိုကျမဲသော ပရောဖကျ ဗာလမျအား ဆုံးမရနျ မွညျးကို စကားပွောခိုငျးကွောငျးတှေ့ရသညျ။ ပတေရုကလညျး ဧဝလှညျ့စား ခံရပုံကို အတညျပွုသညျ (၂ပေ ၂:၁၆)။ ဤကမြျးရေးသူ သုံးဦးသညျ သနျ့ရှငျး ဝိညာဉျတောျ ပွောပွခကြျဖွငျ့ ရေးသားကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သနျ့ရှငျးဝိညာဉျတောျအားဖွငျ့ မဟုတျဟု ငွငျးပယျ၍မရပါ။ သမ်မာကမြျးစာတှငျ အခွား တငျစားခကြျမြားရှိပါသညျ။ သို့သောျ ထိုပုံဆောငျခွငျး တငျစားခကြျမြားထဲတှငျ ဤကမြျးခကြျမပါရှိပါ။

လူ့ဘဝထဲသို့ အပြစ်ဒုစရိုက်တလှမ်းပြီးတလှမ်းခြင်းဝင်ရောက်လာပုံကို သတိပြုပါ။ ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်၏ စကားအား သံသယဝင်အောင် အယုံသွင်းသည်။ ဘုရားသခင်က ထိုသို့ပြောသလား၊ ဧကန် အမှန်သေရမည်မဟုတ်” ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်က အာဒံနှင့် ဧဝအား သစ်သီးအားလုံးမစားနှင့်ဟု တားမြစ်ထားသည်။ အခြားသစ်သီးများစားနိုင်သော်လည်း ဥယျာဉ်အလယ်၌ ရှိသောအပင်၏ အသီးကိုကား သင်တို့သည် မကိုင်မစားနှင့် ဟုမှာထားကြောင်း ဧဝက စာတန်အားပြောပြသည်။ ထိုစကားကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ မိန်းမများ၏ စကားချဲ့တတ်သည့်သဘာဝကိုကြည့်။ ဘုရားသခင်က မကိုင်နှင့်ဟု မပြောပါ။ စာတန်၏ လိုချင်သောအကွက်သို့ဧဝ ဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များ ထည့်လိုက်ရာ ကွက်တိဝင်သွားသည်။ ဘုရားသခင်စကားတော်ကို နားမထောင်ကြသောကြောင့် စာတန်၏ တပည့်နောက်လိုက်များဖြစ်သွားကြသည်။ ထာဝရ အပြစ်ဒဏ်ခံရမည့် ငရဲလမ်းရောက်သွားကြသည်။ စာတန်က ဘုရားသခင်၏စကားတော် အဓိပ္ပါယ်ကလွဲ၍ ပြန်ဆိုပေးခဲ့သောကြောင့် အာဒံနှင့်ဧဝတို့ အယူလွဲခဲ့ကြသည်။ ဧဝသည် သုံးဆင့်စုံစမ်းခြင်းခံရသည်။ အသွေးအသားဆန္ဒ (စားဘွယ်ကောင်းခြင်း)၊ မျက်စိအမြင်တပ်မက်မှု (အဆင်းလှခြင်း)၊အသက်အတွက်ဂုဏ်ယူမှု (ပညာတိုးပွားစေလိုခြင်း) တို့ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီး ယောက်ျားသားကို မတိုင်ပင်ဘဲသူ့သဘောဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ လင်ယောက်ျားကို တိုင်ပင်မည့်အစား စိုးမိုး အာဏာပြသည်။ ထိုမိန်းမသည်မြင့်လျှင် အသီးကိုယူ၍ စား၏။ ထိုအချိန်မှစ၍ အဖျားအနာရောဂါ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ဝေဒနာကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အမှားကျူးလွန်ခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသောလူမှုဆင်းရဲ ဒုက္ခအထပ်ထပ်များ လူ့ဘဝသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ ဆရာကြီးတစ်ပါးကမူ “စာတန်၏ လိမ်လည်ယုတ်မာမှုကြောင့် လူသားကမ္ဘာ ယိုယွင်း ပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ သိန်းသန်းပေါင်းများစွာ သင်္ချိင်းကုန်းပြန်ခဲ့ကြသည်” ဟုဆိုသည်။ ဧဝသည် လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းခံရသည် (၁တိ ၂:၁၄)။ အာဒံမူကား သိလျက်နှင့်စားသောကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံး ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ရာရောက်သည်။

စာတန်၏လိမ်လည်လှည့်ဖျားစကား “သင်လည်းဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်” ကိုယုံမှားမိကြသည်။

:၁၃ အပြစ်၏ပထမဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ အရှက်အကြောက်ဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသဖန်းရွက်များကို ခန္ဓာကိုယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြင့် အရှက်ဖုံးကွယ်၍ အပြစ်မပြုဟန် ဟန်ဆောင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်က ခေါ်သောအခါ အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုကြသည်။ သို့သော် ဝန်ခံခြင်းမဟုတ်။ အာဒံ၏စကားကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်၌ အပ်ပေးတော်မူသော မိန်းမသည် ထိုအပင်၏ အသီးကိုပေး၍ ကျွန်တော်စားမိပါသည် ဟု ဘုရားသခင်ကို အပြစ်တင်စကားဆိုသည် (သု ၁၉:၃ နှင့် ယှဉ်ကြည့်)။ ဧဝကမူ မြွေသည် ကျွန်တော်မကိုလှည်းစား၍ စားမိပါသည်” ဟုဆိုသည်။

ဖန်ဆင်းထားသောလူများသည် အပြစ်လုပ်မိ၍အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြင့် ပုန်းကွယ်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် မေတ္တာမပျက်။ ကရုဏာတော်ထားလျက် သင်တို့ဘယ်မှာလဲ” ဟုအော်ခေါ်သည်။ ဤစကားကို အဓိပ္ပါယ်(၂)မျိုး ကောက်နိုင်သည်။ ထိုလူပျောက်နေသဖြင့် ဘုရားသခင်က ရှာဖွေခေါ်ယူသည်။ လူ၏အပြစ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ပုံဖော်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူအား အစမူလကပင် ကယ်တင်သည်။ စာတန်က ဧဝအား သံသယ စိတ်သွင်းသည်။ သို့သော် မေတ္တာတော်မပျက်။

:၁၄ ဘုရားသခင်က မြွေဆိုးစာတန်အား တဖန်အဆင့်အတန်းထပ်နှိမ့်ချသည်။ သားယဉ် သားရဲများထက် ကျိန်ခြင်းခံစေသည်။ ထိုစကားတော်အရ တွားသွားသတ္တဝါများပင်လျှင် စာတန်ထက် မြတ်သည်။

:၁၅ ဤအပိုဒ်ငယ်တွင် စာတန်ကို တိုက်ရိုက်ဆိုထားသည်။ ပရိုတက်စတင့် ဧဝံဂေလိဆရာများက ပထမခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ဤသို့ဖွင့်ဆိုကြသည်။ စာတန်နှင့် မိန်းမ (လူသားအားလုံးကိုယ်စားပြုသည်) စာတန်၏ မျိုးဆက် (စာတန်လက်ပါးစေများ) နှင့် မိန်းမ အမျိုးအနွယ် (မေရှိယ) အခြား ရန်ဆက်ပွားကြသည်။ စာတန်၏ ခေါင်းကို ကြိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် ကယ်တင်ရှင် သခင်က စာတန်အား အနိုင်ယူအောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်သည် စာတန်၏ တန်ခိုးသည် မေရှိယသခင်၏ ခြေဖနှောင့်အောက်တွင် နင်းချေခြင်း ခံရမည်။ ဖနှောင့်ဒဏ်ရာ ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရားရုပ်ခန္ဓာကိုယ် အသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လုံးဝပျောက်ကွယ်သေဆုံးခြင်းမဟုတ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍ သင်္ဂြိုလ်ခံရသော်လည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်၊မရဏာနှင့်စာတန်ကိုအောင်မြင်သည်။ မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်ဆိုသည့်စကားမှာ အပျိုကညာမှ မွေးဖွားခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကတိတော်ပေးချက်များ ကိုလာမည့်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရှုပါ။

:၁၆၁၉ အပြစ်ဒုစရိုက်သည် အစဉ်အဆက်မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယောက်ျားအား ထောက်မခြင်းမပြုသည့် အပြင် ခေါင်းပေါ်တက်၍ ဆရာလုပ်သည့် အပြစ်ကြောင့် မိန်းမသည် မီးဖွားသည့်အခါ သေရေးရှင်ရေး နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားရသည်။ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည်။ ယောက်ျားကိုလည်း ဘုရားစကားနားမထောင်ဘဲ၊ မိန်းမစကားနားထောင်သောကြောင့် တစ်သက်လုံး ပင်ပန်းစွာလုပ်စားရမည်။ နဖူးမှ ခြေဖဝါးထိချွေးကျ အောင် အလုပ်လုပ်ရမည်ဟု အမိန့်ချမှတ်သည်။ လူ့ဘဝ ကုန်ဆုံးသောအခါ ဖုံမှုန့်ထဲသို့ပြန်ရောက် ကြရမည်။ သို့သော် ထိုစကားသည် ကျိန်ခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း၊ ပြဿနာရှုပ်ထွေးခြင်း၊ လူမွှေးမပြောင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနုံးချိခြင်းများသာလျှင် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာဖြစ်သည်။

:၂၀၂၁ အာဒံက သူ့မိန်းမအား ဧဝဟု ခေါ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ လူသားအားလုံး၏မိခင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာလထိ သားမီးဖွားခြင်းမရှိသေးပါ။ ဘုရားသခင်က တိရစ္ဆာန်အသေကောင်များ၏ သားရေကို ထိုလင်မယားသို့ပေး၍ အရှက်ဖုံးစေသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်မှာ ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဖြင့် အပြစ်ဒုစရိုက်သားများ၏ အပြစ်ကို ဖုံးအုပ်ခြင်းကို နားလည်ရသည်။ ယုံကြည်ခြင်း၏ အခြေခံတရားဖြစ်သည်။

:၂၂၂၄ စာတန်က ဧဝအား လိမ်ညာသည့်စကားနောက်ကွယ်တွင် သမ္မာတရား၏ အရိပ်ပါရှိသည် (ငယ် ၅)၊ သို့သော်လည်း ဧဝတို့လင်မယားသည် အဆိုးနှင့်အကောင်းကြားရှိ ခက်ခဲသော လမ်းစဉ်ရွေးမိကြသည်။ ထိုသို့အသက်သစ်ပင် အသီးစားကြသည့်အတိုင်း လွှတ်ထားလျှင် ထာဝရ အသက်ရှင်ကြမည်။ ဖျားနာကြမည်။ အားအင်ချိနဲ့လာကြမည်။ ထိုကြောင့် ဧဒင်ဥယျာဉ်သို့ပြန်မလာနိုင်ရန် ဘုရားသခင်ကတားမြစ်သည်။ ထိုသို့ပြန်လာနိုင်ရန် ဧဝတို့ကို ဥယျာဉ် အရှေ့ဘက်၌ ချထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှုနှင့် လူ၏မာနသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်က လိမ်ညာသလား၊ စာတန်က မုသာစကားပြောသလား ဆိုသည့်အချက်ကို အာဒံနှင့် ဧဝတို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတော့မည်။ ဘုရားသခင်က လိမ်ညာသည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ “ယုံကြည်မှုမရှိ ခြင်းသည် ဘုရားသခင် ဘုရားသခင်၏ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းဖြစ်သည်။” ထို့ကြောင့် ထိုသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများ စာရင်းတွင် မတွေ့ရဟု ဟေဗြဲ ၁၁ တွင် ဆိုထားသည်။

ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲသို့ အပြစ်ဒုစရိုက်မဝင်ရောက်အောင် ကာရံထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုနှစ်လိုဖွယ် ကောင်းသော ဥယျာဉ်သည် လူ့ပြဿနာများ၏ အဖြေလည်းမဟုတ်ပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။