တောလည်ရာကျမ်း - ၈

မီးခွက်ခုနစ်လုံး
1ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်သည် အာရုန်အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ထွ၊ ၂၅:၃၁-၄၀။ ၃၇:၁၇-၂၄။ 2မီးခွက်များကိုထွန်းသောအခါ၊ မီးခွက်ခုနစ်လုံးတို့သည် မီးခုံတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ထွန်းလင်းရမည်ဟု၊ 3မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ အာရုန်ပြု၍ မီးခုံတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ မီးခွက်များကိုထွန်းလေ၏။ 4မီးခုံမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားပြတော်မူသောပုံနှင့်အညီ မီးခုံတိုင်မှစ၍ ကြာပွင့်တိုင်အောင် ရွှေဖြင့်တစ်စပ်တည်းထုလုပ်သော မီးခုံဖြစ်သတည်း။
လေဝိသား၏စင်ကြယ်ခြင်း
5ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား 6လေဝိသားတို့ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အထဲက ရွေးကောက်၍ စင်ကြယ်စေလော့။ 7စင်ကြယ်စေခြင်းငှာ ပြုရမည်အမှုဟူမူကား၊ စင်ကြယ်ခြင်းမင်္ဂလာရေကို သူတို့အပေါ်မှာဖျန်း၍၊ သူတို့သည် တစ်ကိုယ်လုံးကိုအမွေးရိတ်ခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်းကိုပြုသဖြင့် စင်ကြယ်စေရမည်။ 8ဆီရောသောမုန့်ညက်တည်းဟူသော ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာနှင့်တကွ၊ အသက်ပျိုသောနွားထီးတစ်ကောင်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့ အသက်ပျိုသော နွားထီးတစ်ကောင်ကိုယူပြီးလျှင်၊ 9လေဝိသားတို့ကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့သို့ ခေါ်ခဲ့၍၊ ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို စည်းဝေးစေပြီးမှ၊ 10လေဝိသားတို့ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့၍၊ သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လက်ကိုတင်သဖြင့်၊ 11သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကို ထမ်းစေခြင်းငှာ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ပြုသော ပူဇော်သကာတည်းဟူသော လေဝိသားတို့ကို အာရုန်သည် ထာဝရဘုရားအားဆက်ရမည်။ 12လေဝိသားတို့သည်လည်း၊ နွားခေါင်းပေါ်မှာ မိမိတို့လက်ကိုတင်၍၊ သူတို့အဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုလိုသောငှာ၊ ထာဝရဘုရားရှေ့မှာ နွားတစ်ကောင်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ တစ်ကောင်ကို မီးရှို့ရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်ရကြမည်။ 13လေဝိသားတို့ကို၊ အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ရှေ့မှာထား၍ ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သကာပြုရမည်။ 14ထိုသို့ လေဝိသားတို့ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့် တခြားစီခွဲထား၍၊ သူတို့သည်အထူးသဖြင့် ငါ့လူဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ 15ထိုနောက်မှ လေဝိသားတို့သည်၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းငှာ ဝင်ရကြလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုစင်ကြယ်စေ၍ ပူဇော်သကာ၊ ပြုရသောအကြောင်းဟူမူကား၊ 16ဣသရေလအမျိုးထဲက သူတို့ကိုရွေးကောက်၍၊ ငါ့အားအပိုင်ပေးရမည်။ ဣသရေလအမျိုးတွင် အဦးဖွားမြင်သောသားဦးများအတွက် သူတို့ကိုငါသိမ်းယူ၏။ 17အဲဂုတ္တုပြည်၌ သားဦးအပေါင်းတို့ကို ငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါ ဣသရေလအမျိုးတွင် လူဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေ၊ သားဦးအပေါင်းတို့ကို ကိုယ်အဖို့ သန့်ရှင်းစေသောကြောင့်၊ သားဦးအပေါင်းတို့ကို အထူးသဖြင့်ငါပိုင်ရမည်။ထွ၊ ၁၃:၂။ 18တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုး သားဦးအပေါင်းတို့အတွက်၊ လေဝိသားတို့ကို ငါယူ၏။ 19သူတို့သည်လည်း ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌၊ ဣသရေလအမျိုးသား ဆောင်ရွက်ရသောအမှုကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်သို့ ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ ဘေးဒဏ်နှင့်လွတ်မည်အကြောင်း၊ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုးထဲက လေဝိသားတို့ကို အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့အား စွန့်ကြဲပေးကမ်းသည်ဟု၊ 20လေဝိသားအမှု၌၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း မောရှေနှင့်အာရုန်အစရှိသော ဣသရေလအမျိုးသား ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် လေဝိသားတို့ကိုပြုကြလျှင်၊ 21သူတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်၍ မိမိတို့အဝတ်ကို လျှော်ကြ၏။ အာရုန်သည်လည်း၊ သူတို့ကို ထာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်၍ သူတို့အဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုသဖြင့် စင်ကြယ်စေလေ၏။ 22ထိုနောက်မှ လေဝိသားတို့သည် အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ရှေ့၌ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းငှာ ဝင်ကြ၏။ လေဝိသားတို့အမှု၌ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း လူအပေါင်းတို့သည် ပြုကြ၏။
23တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 24လေဝိသားတို့သည် အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်လွန်မှ၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းငှာ ဝင်ရကြမည်။ 25-26အသက်ငါးဆယ်လွန်မှအမှုလွတ်၍ နောက်တစ်ဖန်မဆောင်ရွက်ဘဲ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ မိမိညီအစ်ကိုတို့နှင်အတူ ကူညီ၍ အလှည့်လှည့်စောင့်ရကြမည်။ ထိုသို့ လေဝိသားများစောင့်ရသောအမှုကို စီရင်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(တဲတော်အမှုအရာ (အခန်း )

       : မောရှေမှာထားသည့်အတိုင်း အာရုန်သည် ရွှေမီးတိုင်စင်ပြုလုပ်၍ မီးထွန်းညှိသည်။ အလင်းရောင်သည် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်၊ မီးတိုင်စင်ကို ခရစ်တော်ဟု တင်စားရလျှင် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်သည် ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားဖို့ဖြစ်သည်။

:၁၃ လေဝိအမျိုးသားများ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ စင်ကြယ်စေသောရေဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ကြသည် (တော ၁၉ကိုကြည့်)။ အမွှေးအမျှင်များကို ပြောင်စင်အောင် သင်တုန်းဓားဖြင့် ရိတ်ရသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ရေချိုးသန့်စင်၍ အဝတ်များကိုလည်း လျှော်ဖွတ်စင်ကြယ်စေရသည် (ငယ် ၇)။ တက်ရောက်လာသော ပရိသတ်အမျိုးသားများက ပရိသတ် စည်းဝေးရာ တဲတော်ရှေ့တွင် လက်တင်ပေးကြသည်။ အာရုန်က လေဝိအမျိုးအား ဘုရားသခင်ထံသို့ ဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။ ယနေ့ကာလတွင် ယုံကြည်သူများသည် မိမိခန္ဓာကိုယ်အား အသက်ရှင်သောယဇ်ကောင် အဖြစ် ပူဇော်ကြရသည် (ရော ၁၂:၁-၂)။ ထို့နောက် မောရှေသည် မီးရှို့ရာယဇ်နှင့် အပြစ်ဖြေယဇ်ပူဇော်သည်။

:၁၄၂၂ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ခွာလာစတွင် သားဦးများအား ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း နေရာတွင် လေဝိအမျိုးသားများဖြင့် အစားထိုးကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုသည်။ လေဝိအမျိုးသားအား ဦးစွာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသေည်။ တဲတော်အမှုအရာကိုလည်း တပါးတည်း အပ်နှင်းလိုက်သည်။

:၂၃၂၆ လေဝိအမျိုးသားများသည် အသက်(၂၅)နှစ်မှ (၅၀) အရွယ်ထိ (ငယ် ၂၄)လုပ်ဆောင်ရသည်။ တော ၄:၃ တွင် အသက်(၃၀)မှ စတင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အချို့က (အခန်း၄)သည် ကန္တာရာခရီးစဉ်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကာလကို ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ (အခန်း ၈)တွင် ပါရှိသော အရွယ်သည် ကတိတော်မြေတွင် ကျင့်သုံးဖို့ ဖြစ်သည်ဟု အချို့ဆိုသည်။ အချို့က (၅)နှစ်ကွာခြားခြင်းသည် အလုပ်သင်ကာလဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အသက်(၅၀)အရွယ်တွင် အနားယူခိုင်းသော်လည်း အကြံပေးအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ (ငယ် ၂၅-၂၆)။ ဤကျမ်းချက်သည် လုပ်ငန်းနှင့် အမှုတော် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များ ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။

ပထမအလုပ်သည် ပင်ပန်းသောအလုပ်ဖြစ်၍နောက်အလုပ်သည် ကြည့်ရှုကွပ်ကဲခြင်း၊အကြံပြုခြင်းဖြစ်သည်။

အချို့က လေဝိအမျိုးသားများ၏ အလုပ်သည် ခရစ်ယာန်များကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ရွေးနှုတ်ထားသူများ၊ စင်ကြယ်သူများ အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ်သူများ၊ လောကအမွေ ထည့်မတွက်သူများ ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။