တောလည်ရာကျမ်း - ၆

နာဇရိသစ္စာပြုခြင်း၏ပညတ်များ
1တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 2ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ မိမိကိုခြားနားစေ၍၊ နာဇရိသစ္စာပြုခြင်းငှာ မိမိကို မိမိခွဲထားသောအခါ၊ 3စပျစ်ရည်နှင့် ယစ်မျိုးကိုရှောင်ရမည်။ စပျစ်ရည်ချဉ်နှင့် ယစ်မျိုးချဉ်ကိုလည်း မသောက်ရ။ စပျစ်သီးဖြင့်လုပ်သောအရည်ကို အလျှင်းမသောက်ရ။ စပျစ်သီး အစိမ်းအခြောက်ကိုလည်း မစားရ။လု၊ ၁:၁၅။ 4ခြားနားလျက်နေသောကာလပတ်လုံး စပျစ်သီးအဆန်၊ စပျစ်သီးအခွံမှစ၍ စပျစ်ပင်ကဖြစ်သမျှကို မစားရ။ 5ခြားနားခြင်းသစ္စာစောင့်သောကာလပတ်လုံး၊ ဦးဆံကိုမရိတ်ရ။ ထာဝရဘုရားအဖို့ မိမိကိုခြားနားစေသော ကာလမစေ့မီတိုင်အောင် သူသည် သန့်ရှင်းရသဖြင့်၊ မိမိဆံပင်ကို အလိုအလျောက်တိုးပွားစေရမည်။ 6ထာဝရဘုရားအဖို့ မိမိကိုခြားနားစေသောကာလပတ်လုံး၊ အသေကောင်ကို မချဉ်းမကပ်ရ။ 7သူ၏ဘုရားသခင်အဖို့ သူ၏ခေါင်းကို ခြားနားစေသောကြောင့်၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို၊ နှမသေသော်လည်း ညစ်ညူးခြင်းကိုမခံရ။ 8ခြားနားလျက်နေသောကာလပတ်လုံး၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ သန့်ရှင်းရမည်။ 9သူ့အနားမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ချက်ချင်းသေ၍၊ သူသည် ခြားနားစေသောခေါင်းကို ညစ်ညူးစေလျှင်၊ စင်ကြယ်စေသောနေ့တည်းဟူသော သတ္တမနေ့၌ ဦးဆံကိုရိတ်ရမည်။ 10အဋ္ဌမနေ့၌ ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 11ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်လည်း၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်ကိုပူဇော်၍ ထိုသူ၌ အသေကောင်အားဖြင့်ရောက်သော အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုပြီးမှ၊ ထိုနေ့ချင်းတွင် သူ၏ခေါင်းကို သန့်ရှင်းစေရမည်။ 12အရင်ခြားနားစေသောကာလကို ထာဝရဘုရားအဖို့ တစ်ဖန် ခြားနားစေ၍ အခါလည်သော သိုးသငယ်တစ်ကောင်ကို ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ပြု၍ ပူဇော်ရမည်။ အရင်ခြားနားခြင်းပျက်သောကြောင့် လွန်သောကာလပျောက်ရမည်။
13ခြားနား၍နေသောကာလစေ့ပြီးမှ၊ နာဇရိလူစောင့်ရသောတရားဟူမူကား၊ သူသည် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးရှေ့သို့လာ၍၊တ၊ ၂၁:၂၃-၂၄။ 14မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့ အခါလည်၊ အပြစ်မပါသော သိုးသငယ်အထီးတစ်ကောင်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့ အခါလည်၊ အပြစ်မပါသော သိုးသငယ်အမတစ်ကောင်၊ မိတ်သဟာယယဇ်ဖို့ အပြစ်မပါသောဆိတ်တစ်ကောင်၊ 15ဆီရောသောမုန့်ညက်နှင့်လုပ်သောမုန့်ပြား၊ ဆီလူးသော တဆေးမဲ့ မုန့်ကြွပ်တည်းဟူသော တဆေးမဲ့မုန့်တစ်တောင်း၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ သွန်းလောင်းရာပူဇော်သကာကို ထာဝရဘုရားအားဆက်ရမည်။ 16ထိုပူဇော်သကာများကို ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထာဝရဘုရားထံတော်သို့သွင်း၍ အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်ရမည်။ 17တဆေးမဲ့မုန့်တစ်တောင်းနှင့်တကွ၊ မိတ်သဟာယယဇ်ဆိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာသွန်းလောင်းရာ ပူဇော်သကာကိုလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားအားပူဇော်ရမည်။ 18နာဇရိလူသည်၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနားမှာ မိမိခြားနားသောဦးဆံကိုရိတ်၍၊ ထိုဆံကို မိတ်သဟာယယဇ်အောက်၌ရှိသော မီးထဲမှာထည့်ရမည်။ 19ခြားနားသောဦးဆံကိုရိတ်ပြီးမှ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ပြုတ်သော ဆိတ်ပခုံးတစ်ဖက်၊ တောင်းထဲက တဆေးမဲ့မုန့်ပြားတစ်ပြား၊ တဆေးမဲ့မုန့်ကြွပ်တစ်ချပ်ကိုယူ၍ နာဇရိလူလက်၌ထည့်ပြီးလျှင်၊ 20ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ချီလွှဲရာပူဇော်သကာဖို့ ချီလွှဲရမည်။ ထိုအရာတို့သည်၊ ချီလွှဲရာရင်ပတ်၊ ချီလွှဲရာပခုံးနှင့်တကွ ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖို့ သန့်ရှင်းရမည်။ ထိုနောက်မှ နာဇရိလူသည် စပျစ်ရည်ကိုသောက်ရသောအခွင့်ရှိ၏။ 21ဤရွေ့ကား၊ သစ္စာပြုသောနာဇရိလူသည် အလိုအလျောက် တတ်နိုင်သမျှမှတစ်ပါး မိမိခြားနားခြင်းအတွက် ထာဝရဘုရားအားဆက်ရသော ပူဇော်သကာနှင့်ဆိုင်သော တရားပေတည်း။ သစ္စာပြုသည်အတိုင်း ခြားနားခြင်းတရားနှင့်အညီ ပြုရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယဇ်ပုရောဟိတ်ကောင်းချီးပေးခြင်း
22တစ်ဖန် မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ 23သင်တို့သည်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ကောင်းချီးပေး၍ မြွက်ရသောစကားဟူမူကား၊ 24ထာဝရဘုရားသည်၊ သင့်ကိုကောင်းချီးပေး၍ စောင့်မတော်မူပါစေသော။ 25ထာဝရဘုရားသည် သင်၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသော။ 26ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောဟု 27ဣသရေလအမျိုးသားတို့အပေါ်မှာ ငါ့နာမကိုမြွက်ဆို၍တင်လျှင် ငါသည်ထိုသူတို့ကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

တောလည်ရာကျမ်း - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(နာဇရိသစ္စာ (အခန်း )

       : နာဇရိ ဟူသော စကားလုံး၏ ဇစ်မြစ်သည် သီးသန့်ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ နာဇရိသစ္စာသည် ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ မိမိသဘောဆန္ဒအတိုင်း ပြုနိုင်သည်။ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားအပေါ် သီးသန့်နေဖို့ သစ္စာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Mishna က ထိုအဓိဌာန်ကို ရက်ပေါင်း (၁၀၀)ကြာထိ ပြုနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် ရက်ပေါင်း(၃၀)ထိသာ ကြာညောင်း ကြသည်။ ထိုသို့ အဓိဌာန်ဝင်ရာ၌ ကျော်ကြားသူများမှာ ရှမွေလ၊ ရှံဆုန်၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်တို့ရှိသည်။ အဓိဌာန်ဝင်ရာတွင် အချက်(၃)ချက် ပါဝင်သည် (၁)အစားအသောက်ရှောင်ကြဉ်ရသည်။ စပျစ်သီး၊ အဖျော်ရည်၊ ဝိုင်၊ စပျစ်ရည် မစားမသောက်ရ (ငယ် ၂-၄)။ (၂) ဆံပင်မညှပ်ရ (ငယ် ၅)။ (၃) လူသေလောင်းနားသို့ မသီရ (ငယ် ၆-၈)။

ဝိုင်ဆိုသည်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဆံပင်ရှည်သည့်ယောက်ျားများ အတွက် ရှက်စရာ၊ လူသေလောင်းသည် ညစ်ညမ်းခြင်းကို သရုပ်ဆောင်သည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ထိုသို့အဓိဌာန်ဝင်ခြင်းအကျင့်ရှိသည်။ လူ့လောကပျော်ရွှင်ခြင်းမှ ခပ်ဝေးဝေးနေသည်။ ခွန်အားလျော့နည်းလာသည်။ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများကိုလည်း ငြီးငွေ့လာသည်။ မုန်းတီးလာသည်။ (လု ၁၄း၂၆ကိုကြည့်)

:၁၂ ဤကျမ်းချက်၌ မတော်တဆ လူသေကောင်နှင့် ထိပါးမိလျှင် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ရမည့်အကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ ပထမဦးစွာ တော ၁၉တွင်ရှင်းပြသည့်အတိုင်း ()ရက်လုံးလုံး စင်ကြယ်ခြင်းပြုလုပ်ရသည်။ သတ္တမရက်နေ့မြောက်တွင် ကတုံးရိတ်ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ခိုနှစ်ကောင်(သို့ချိုးနှစ်ကောင် ယဇ်ပူဇော်ရသည်။ ပထမတစ်ကောင်သည် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာဖြစ်၍ အခြားတစ်ကောင်သည် မီးရှို့ရာ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာဖြစ်သည်။ ဒုစရိုက်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာဆိတ်ထီးတစ်ကောင် ပူဇော်ရသည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပူဇော်ရသော်လည်း ကုန်လွန်ခဲ့သော အဓိဌာန်ရက်များကို ဆက်လက်ရေတွက်၍ မရ။ အသစ်ပြန်စရသည်။ ပုံစံအားဖြင့် ယုံကြည်သူတစ်ဦး ဖောက်ပြန်သွားလျှင် ပြန်လည်နလံထနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖောက်ပြန်သော ကာလနေ့ရက်များတွင် ဘုရားသခင်နှင့် မဿဟာယဖွဲ့ခွင့်မရှိ။

:၁၃၂၁ အဓိဌာန်ပြုသူသည် အဓိဌာန်စခန်းသိမ်းမည်ဆိုလျှင် (၄)မျိုး ပူဇော်သက္ကာပြုရသည် မီးရှို့၊ အပြစ်၊ မဿဟာယ၊ ဘောဇဉ်ယဇ်ပူဇော်ရသည် (ငယ် ၁၄-၁၅)။ အဓိဌာန်ဝင်သူသည် ဆံပင်ညှပ်၍ ဆံပင်ကို မီးရှို့ပစ်ရသည်။ မိဿဟာယယဇ်အဖြစ် ပူဇော်ရသည် (၁၈)။ ယဇ်ပုရောဟိတ် လုပ်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို ငယ် ၁၆၊၁၇၊၁၉ နှင့် ၂၀တွင် ရှင်းပြထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၁သည် အလိုအလျောက် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်း ဖြစ်၍ နာဇရိအဓိဌာန်တွင် အကြုံးဝင်သည်။

:၂၂၂၇ အခန်းကြီး(၆)ကို အာရုန်နှင့်သားများက ပရိသတ်အား ကောင်းကြီးပေးခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဧဝံဂေလိဆရာကြီး D.L.Moody က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ တစ်ချိန်တည်း တပြိုင်တည်း သက်ရောက်နိုင်သည်။ လေလွင့်လျော့ပါးခြင်းမရှိ၊ အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ကြသည်။ စိတ်နှလုံးရှိသူတိုင်းက ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟု ခံယူကြသည်။ လူတိုင်း ထိုသို့ဖြစ်သင့်သည်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ထိုသို့ အစပြုသင့်သည်။ ညအိပ်ယာဝင်တိုင်း ထိုသို့ စင်ကြယ်သင့်သည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို အစဉ်စောင့်ထိန်းရသည်။ တောက်ပစေရသည်။ မရှိဆင်းရဲ လောကသားများပေါ်သို့ ကောင်းကင်သားများ ထံမှလာသောစကားဖြစ်သည်။ အဘဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဂီတသံချိုလွင်နှင့်အတူပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။