ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၇

ပိလတ်မင်းထံသို့
(မာ၊ ၁၅:၁။ လု၊ ၂၃:၁-၂။ ယော၊ ၁၈:၂၈-၃၂။)
1နံနက်အချိန်ရောက်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သော သူအပေါင်းတို့သည် ယေရှုကို သတ်အံ့သောငှာ တိုင်ပင်၍၊- 2ကိုယ်တော်ကို ချည်နှောင်ပြီးလျှင် မြို့ဝန်မင်း ပုန္တိပိလတ်ထံသို့ ဆောင်သွား၍ အပ်လိုက်ကြ၏။-
ယုဒရှကာရုတ်သေဆုံးခြင်း
(တ၊ ၁:၁၈-၁၉။)
3ထိုအခါ ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံသော ယုဒရှကာရုတ်သည် ကိုယ်တော်၌ သေပြစ်ကို စီရင်ကြသည်ကို သိမြင်လျှင်၊ နောင်တရ၍ ငွေသုံးဆယ်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ လူအကြီးအကဲတို့၌ ပြန်ပေး၍၊-တ၊ ၁:၁၈-၁၉။ 4အကျွန်ုပ် ပြစ်မှားပါပြီ။ အပြစ်မရှိသောသူ၏ အသွေးကို အပ်မိပါပြီဟု ဆို၏။ ထိုသူတို့ကလည်း ငါတို့နှင့် အဘယ်သို့ ဆိုင်သနည်း။ ကိုယ်အမှုကို ကိုယ်ကြည့်လော့ဟု ဆိုကြသော်၊- 5သူသည် ထိုငွေကို ဗိမာန်တော်၌ ပစ်ချခဲ့၍ အခြားသို့သွားပြီးလျှင် လည်ကြိုးတပ်၍ သေလေ၏။- 6ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် ထိုငွေကိုယူ၍ အသွေး၏အဖိုးဖြစ်၏။ ဘဏ္ဍာတော်၌ မသွင်းအပ်ဟု ပြောဆို၊- 7တိုင်ပင်ပြီးမှ၊ အိုးထိန်းသမား၏ မြေအကွက်ကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ သင်္ချိုင်းဖြစ်စေဖို့ရာ ထိုငွေနှင့် ဝယ်ကြ၏။- 8ထိုအကြောင်းကို အစွဲပြု၍ ယခုတိုင်အောင် ထိုမြေအကွက်ကို သွေးမြေဟု ခေါ်တွင်ကြ၏။- 9ပရောဖက်ယေရမိ ဟောသည်ကား၊ ဣသရေလလူတို့သည် အဖိုးဖြတ်သောသူ၏ ကိုယ်ဖိုးငွေသုံးဆယ်ကို သူတို့သည်ယူ၍ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကို မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊- 10အိုးထိန်းသမား၏ မြေအကွက်ကို ဝယ်ကြ၏ဟူသော စကားသည် ထိုအခါ ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ဇာ၊ ၁၁:၁၂-၁၃။
ပိလတ်မင်းစစ်ဆေးခြင်း
(မာ၊ ၁၅:၂-၅။ လု၊ ၂၃:၃-၅။ ယော၊ ၁၈:၃၃-၃၈။)
11ယေရှုသည် မြို့ဝန်မင်းရှေ့သို့ ရောက်တော်မူသည်ရှိသော် မြို့ဝန်မင်းက၊ သင်သည် ယုဒရှင်ဘုရင် မှန်သလောဟု မေးလျှင်၊ ယေရှုက၊ မင်းကြီးမေးသည်အတိုင်း မှန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 12ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအကြီးအကဲတို့သည် အပြစ်တင်ကြသော် တစ်ခွန်းကိုမျှ ပြန်တော်မမူ။- 13ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင့်တစ်ဖက်၌ အဘယ်မျှလောက် သက်သေခံကြသည်ကို သင်မကြားသလောဟု ပြောဆိုသော်လည်း၊- 14စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ ပြန်တော်မမူသည်ကို မြို့ဝန်မင်းသည် အလွန်အံ့ဩလေ၏။-
ယေရှုကိုသေဒဏ်စီရင်ခြင်း
(မာ၊ ၁၅:၆-၁၅။ လု၊ ၂၃:၁၃-၂၅။ ယော၊ ၁၈:၃၉-၁၉:၁၆။)
15ထိုပွဲ၌ မြို့ဝန်မင်းသည် အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်၊ လူများတို့ အလိုရှိသောသူ တစ်ယောက်ယောက်ကို လွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏။- 16ထိုအခါ အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင် ဗာရဗ္ဗအမည်ရှိသော ကျော်စောသောသူ တစ်ယောက်ရှိ၏။- 17လူများစည်းဝေးကြသည်ရှိသော်၊ ပိလတ်မင်းက၊ သင်တို့သည် အဘယ်သူကို လွှတ်စေချင်သနည်း။ ဗာရဗ္ဗကို လွှတ်စေချင်သလော။ ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သော ယေရှုကို လွှတ်စေချင်သလောဟု လူများတို့အား မေးလေ၏။- 18အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ မေးသနည်းဟူမူကား၊ ထိုသူတို့သည် မနာလိုသောစိတ်နှင့် ယေရှုကိုအပ်နှံကြောင်းကို ပိလတ်မင်းသိ၏။- 19ထိုမှတစ်ပါး တရားပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်စဉ်တွင်၊ မိမိခင်ပွန်းသည် လုလင်တစ်ယောက်ကို စေလွှတ်၍၊ ထိုဖြောင့်မတ်သောသူကို အဘယ်သို့မျှ မပြုပါနှင့်။ ယနေ့ပင် ကျွန်မသည် ထိုသူကြောင့် အိပ်မက်၌ ပြင်းစွာခံရပါပြီဟု မှာလိုက်၏။- 20လူအစုအဝေးတို့သည် ဗာရဗ္ဗကိုတောင်း၍ ယေရှုကိုသတ်စေခြင်းငှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအကြီးအကဲတို့သည် လူများကို တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏။- 21ထိုကြောင့် မြို့ဝန်မင်းသည်၊ ဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင် သင်တို့သည် အဘယ်သူကို လွှတ်စေချင်သနည်းဟု လူများကို တစ်ဖန် မေးသောအခါ၊ ဗာရဗ္ဗကို လွှတ်စေချင်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။- 22ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သော ယေရှုကို အဘယ်သို့ ပြုရမည်နည်းဟု မေးပြန်သော်၊ ထိုသူအပေါင်းတို့က၊ သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားခြင်းကို ခံပါလေစေဟု ဆိုကြ၏။- 23မြို့ဝန်မင်းကလည်း အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်အပြစ်ကို ပြုဘိသနည်းဟု မေးလျှင်၊ ထိုသူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားခြင်းကို ခံပါလေစေဟု လူများတို့သည် သာ၍ဟစ်ကြ၏။- 24ပိလတ်မင်းသည် မိမိမနိုင်၊ လူများသာ၍ ရုန်းရင်းခတ်မျှ ပြုကြသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ရေကိုယူ၍ လူများရှေ့တွင် မိမိလက်ကိုဆေးလျက်၊ ဤဖြောင့်မတ်သောသူ၏အသွေးနှင့် ငါသည် ကင်းရှင်း၏။ ဤအမှုကို သင်တို့ ကြည့်ကြလော့ဟု ဆို၏။-တရား၊ ၂၁:၆-၉။ 25ထိုလူအပေါင်းတို့က သူ၏အသွေးသည် ငါတို့၏ ခေါင်းပေါ်၌လည်းကောင်း၊ သားမြေးတို့ခေါင်းပေါ်၌လည်းကောင်း တည်ရှိပါစေဟု ပြန်ပြောကြ၏။- 26ပိလတ်မင်းသည်လည်း ဗာရဗ္ဗကို လူများတို့အား လွှတ်လေ၏။ ယေရှုကိုကား ရိုက်ပြီးလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သတ်စေခြင်းငှာ အပ်လိုက်လေ၏။
စစ်သားများပြက်ရယ်ပြုခြင်း
(မာ၊ ၁၅:၁၆-၂၀။ ယော၊ ၁၉:၂-၃။)
27ထိုအခါ မြို့ဝန်မင်း၏ စစ်သူရဲတို့သည် ယေရှုကို အိမ်တော်ဦးသို့ ဆောင်သွား၍ စစ်သူရဲတစ်တပ်လုံးကို အထံတော်၌ စုရုံးစေပြီးမှ၊- 28အဝတ်တော်ကို ချွတ်၍ နီသောဝတ်လုံကို ခြုံစေကြ၏။- 29ဆူးပင်နှင့် ရက်သောဦးရစ်ကို ခေါင်းတော်၌ တင်ကြ၏။ ကျူတစ်လုံးကိုလည်း လက်ယာလက်တော်နှင့် ကိုင်စေပြီးလျှင် ရှေ့တော်မှာဒူးထောက်လျက် ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟူ၍ ကိုယ်တော်ကို ပြက်ရယ်ပြုကြ၏။- 30ကိုယ်တော်ကို တံတွေးနှင့် ထွေးကြ၏။ ကျူလုံးကိုယူ၍ ခေါင်းတော်ကို ရိုက်ကြ၏။- 31ထိုသို့ ကိုယ်တော်ကို ပြက်ရယ်ပြုသည်နောက်၊ မင်းဝတ်လုံကိုချွတ်၍ အဝတ်တော်ကို ဝတ်ပြန်စေပြီးလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားခြင်းငှာ ထုတ်သွားကြ၏။-
လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်သတ်ခြင်း
(မာ၊ ၁၅:၂၁-၃၂။ လု၊ ၂၃:၂၆-၄၃။ ယော၊ ၁၉:၁၇-၂၇။)
32သွားကြစဉ်တွင် ရှိမုန်အမည်ရှိသော ကုရေနေ ပြည်သားတစ်ယောက်ကို တွေ့လျှင်၊ အနိုင်ပြု၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ကို ထမ်းစေကြ၏။- 33ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဟု ဆိုလိုသော ဂေါလဂေါသ အမည်တွင်သောအရပ်သို့ ရောက်ကြသော်၊- 34ဆေးခါးနှင့် ရောသောပုံးရည်ကို ကိုယ်တော်အား သောက်စိမ့်သောငှာ ပေးလျှင်၊ မြည်းစမ်းတော်မူ၍ မသောက်ချင်ဘဲ နေလေ၏။-ဆာ၊ ၆၉:၂၁။ 35ကိုယ်တော်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပြီးလျှင် အဝတ်တော်တို့ကို စာရေးတံချ၍ ဝေဖန်ကြ၏။-ဆာ၊ ၂၂:၁၈။ 36ထိုအရပ်၌လည်း ထိုင်လျက် စောင့်နေကြ၏။- 37အပြစ်ဖော်ပြသော ကမ္ပည်းလိပ်စာချက်ဟူမူကား၊ ဤသူသည် ယုဒရှင်ဘုရင် ယေရှုပေတည်းဟုရေး၍ ခေါင်းတော်ပေါ်မှာ တပ်သတည်း။- 38ထိုအခါ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ ဓားပြနှစ်ယောက်တို့ကို လက်ယာတော်ဘက်၌ တစ်ယောက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ တစ်ယောက်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ၏။
39လမ်းမှာ သွားလာသောသူတို့ကလည်း၊ ဗိမာန်တော်ကို ဖြိုဖျက်၍ သုံးရက်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ပြန်သောသူ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကယ်တင်လော့။-ဆာ၊ ၂၂:၇၊ ၁၀၉:၂၅။ 40ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ ဆင်းလော့ဟု မိမိတို့ခေါင်းကိုညိတ်၍ ကဲ့ရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏။-မ၊ ၂၆:၆၁။ ယော၊ ၂:၁၉။ 41ထိုနည်းတူ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲတို့က၊ ဤသူသည် သူတစ်ပါးတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏။- 42ကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်ပါတကား။ ဣသရေလရှင်ဘုရင်မှန်လျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ ယခုဆင်းပါလေစေ။ ဆင်းလျှင် ငါတို့ယုံကြည်မည်။- 43သူသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားပြီ။ ငါသည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်၏ဟု ဆိုပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် သူ၌ အလိုတော်ရှိလျှင် ယခုပင် ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟု ပြက်ရယ်ပြု၍ ပြောဆိုကြ၏။-ဆာ၊ ၂၂:၈။ 44ထိုနည်းတူ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသောဓားပြတို့သည်လည်း ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏။
ယေရှုအသက်ချုပ်တော်မူခြင်း
(မာ၊ ၁၅:၃၃-၄၁။ လု၊ ၂၃:၄၄-၄၉။ ယော၊ ၁၉:၂၈-၃၀။)
45မွန်းတည့်အချိန်မှစ၍ သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင် မြေတစ်ပြင်လုံး၌ မှောင်မိုက်အတိ ဖြစ်လေ၏။- 46သုံးချက်တီးအချိန်၌ ယေရှုက၊ ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာရှာဗခသာနိဟု ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ အနက်ကား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟု ဆိုလိုသတည်း။-ဆာ၊ ၂၂:၁။ 47ထိုအရပ်၌ ရပ်နေသောသူအချို့တို့သည် ကြားလျှင်၊ သူသည် ဧလိယကိုခေါ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။- 48လူတစ်ယောက်သည် ချက်ချင်းပြေး၍ ရေမှိုတစ်ထွေးကို ပုံးရည်နှင့် ပြည့်စေပြီးလျှင်၊ ကျူလုံးဖျား၌တပ်၍ ကိုယ်တော်အား သောက်စိမ့်သောငှာ ပေးလေ၏။-ဆာ၊ ၆၉:၂၁။ 49ကြွင်းသောသူတို့က၊ ရှိစေတော့။ ဧလိယသည် သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာ လာမည်မလာမည်ကို ကြည့်ကြကုန်အံ့ဟု ဆိုကြ၏။- 50ယေရှုသည် ကြီးသောအသံနှင့် တစ်ဖန် ကြွေးကြော်ပြီးလျှင် အသက်တော်ကို လွှတ်တော်မူ၏။- 51ထိုအခါ ဗိမာန်တော်၏ ကုလားကာသည် အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲလေ၏။ မြေကြီး လှုပ်လေ၏။ ကျောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏။-ထွ၊ ၂၆:၃၁-၃၃။ 52သင်္ချိုင်းတွင်းတို့သည် ပွင့်လစ်သဖြင့် ကျိန်းစက်လျက်ရှိသော သန့်ရှင်းသူတို့၏ အလောင်းများစွာတို့သည် ထကြ၍၊- 53ကိုယ်တော် ထမြောက်တော်မူသည်နောက်၊ ထိုသူတို့သည် သင်္ချိုင်းတွင်းမှထွက်၍ သန့်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ ဝင်ပြီးလျှင်၊ လူများစွာတို့အား ထင်ရှားကြ၏။- 54ယေရှုကိုစောင့်သော တပ်မှူးမှစ၍ စစ်သူရဲများတို့သည် မြေကြီးလှုပ်ခြင်းစသည်တို့ကို မြင်လျှင် အလွန်ထိတ်လန့်၍၊ စင်စစ် ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏ဟု ဆိုကြ၏။- 55ဂါလိလဲပြည်က ယေရှုနောက်တော်၌ အလုပ်အကျွေး လိုက်လာသော မိန်းမအများတို့သည်လည်း ထိုအရပ်၌ အဝေးကကြည့်ရှု၍ နေကြ၏။-လု၊ ၈:၂-၃။ 56ထိုမိန်းမတို့တွင် မာဂဒလမာရိ၊ ယာကုပ်နှင့် ယောသေတို့၏ အမိဖြစ်သောမာရိနှင့် ဇေဗေဒဲ၏သားတို့၏အမိ ပါကြသတည်း။
ယေရှုကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း
(မာ၊ ၁၅:၄၂-၄၇။ လု၊ ၂၃:၅၀-၅၆။ ယော၊ ၁၉:၃၈-၄၂။)
57ညအချိန်ရောက်မှ အရိမဿဲမြို့သား ယောသပ်အမည်ရှိသော သူဌေးသည် ယေရှု၏တပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်၊- 58ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ ယေရှု၏အလောင်းတော်ကို တောင်းလေ၏။ ပိလတ်မင်းသည် အလောင်းတော်ကို ပေးစေခြင်းငှာ အမိန့်တော်ရှိသော်၊- 59ယောသပ်သည် အလောင်းတော်ကိုယူ၍ ဖြူစင်သောပိတ်ချောနှင့် ပတ်ရစ်ပြီးလျှင်၊- 60ကျောက်၌ ထွင်းသော မိမိသင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ထဲမှာ ထားလေ၏။ ကြီးစွာသော ကျောက်ကိုလည်း တွင်းဝ၌ လှိမ့်ထားပြီးမှ သွား၏။- 61မာဂဒလမာရိနှင့် အခြားသောမာရိသည် ထိုအရပ်၌ သင်္ချိုင်းတော်ရှေ့မှာ ထိုင်လျက်နေရစ်ကြ၏။
သင်္ချိုင်းတွင်အစောင့်ထားရှိခြင်း
62အဖိတ်နေ့လွန်၍ နက်ဖြန်နေ့ရောက်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် ပိလတ်မင်းထံ၌ စုဝေး၍၊- 63ထိုလှည့်ဖြားသောသူက၊ ငါသည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်မည်ဟု မသေမီပြောသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ မှတ်မိပါပြီ။-မ၊ ၁၆:၂၁၊ ၁၇:၂၃၊ ၂၀:၁၉။ မာ၊ ၈:၃၁၊ ၉:၃၁၊ ၁၀:၃၃-၃၄။ လု၊ ၉:၂၂၊ ၁၈:၃၁-၃၃။ 64ထိုကြောင့် သူ၏တပည့်တို့သည် ညအခါလာ၍ အလောင်းကို ခိုးယူပြီးလျှင်၊ သူသည် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူပြီဟု လူအပေါင်းတို့အား ပြောဆိုကြသော်၊ ရှေ့အမှားထက် နောက်အမှားသာ၍ ကြီးမည်ဟု စိုးရိမ်စရာအကြောင်း ရှိသည်ဖြစ်၍၊ သင်္ချိုင်းတွင်းကို သုံးရက်မြောက်အောင် လုံခြုံစွာစောင့်စိမ့်သောငှာ အမိန့်ရှိတော်မူပါဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 65ပိလတ်မင်းက၊ သင်တို့၌ လူစောင့်တစ်တပ်ရှိ၏။ သွားကြ၊ တတ်နိုင်သမျှအတိုင်း လုံခြုံစွာစောင့်စေကြဟု ဆိုလေ၏။- 66ထိုသူတို့သည် သွား၍ ကျောက်ကို တံဆိပ်ခတ်ပြီးလျှင် အစောင့်ထားလျက် သင်္ချိုင်းတွင်းတော်ကို လုံခြုံစွာပြုကြ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဋ) နံနက်စောစောတွင် လွှတ်အမတ်မင်းများက စစ်ဆေးခြင်း (၂၇:၁-၂)

၂၇:၁-၂ တတိယအဆင့်အဖြစ် လွှတ်တိုင်ပင်အမတ်များရှေ့တွင် နံနက်စောစော၌ စစ်ဆေး ကြပြန်သည်။ ထိုနေ့တွင်လည်း စွပ်စွဲခံရသူအား တရားခံ၏ ရပိုင်ခွင့်မပေး။ တဖက်သတ်စစ်ဆေးကြသော် လည်း ထူးမခြားနား။ အပြစ်ရှာမတွေ့ကြ။ တညဉ့်လုံး စစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း အနားမပေး။ ညှာတာထောက် ထားခြင်းမရှိ။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်လည်း သနားကြင်နာစိတ်မရှိကြ။ ညအချိန် အမှုစစ်ဆေး ခြင်းသည် တရားမဝင်သဖြင့် နောက်တနေ့ နံနက်စောစောတွင် ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ရောမအစိုးရ၏ အကျဥပဒအေရ ယုဒခေါငျးဆောငျမြားသညျ သဒေဏျထိုကျသော အပွစျကို စိရငျခှငျ့မရှိ။ ထို့ကွောငျ့ ရောမအာဏာပိုငျ ပုနိတပိလတျထံ အတငျးတရားစှဲတငျကွခွငျးဖွစျသညျ။ ယုဒလူမြိုး မြားသညျ ဖိစီးနှိပျစကျကြှနျပွုသူ ရောမအစိုးရကို မုနျးတီးကွသောျလညျး ယခုအခါတှငျမူ ထိုရောမအစိုးရ ထကျမုနျးတီးကွသညျ့သူ့ကို သတျဖို့ကရိယာ အဖွစျရောမအစိုးရကို အသုံးပွုခငြျကွသညျ။ သခငျယရှေုနှငျ့ စညျးလုံးပူးပေါငျးမညျ့အစား ဆနျ့ကငြျကွသညျ။

(ဋ္ဌ) ယုဒရှကာရုတ်၏ နောင်တသံဝေဂနှင့် သေခြင်း (၂၇:၃-၁၀)

၂၇:၃-၄ သစ္စာဖောက်ဖျက်ခံရသောသူသည် ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲစင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်လည် အတွေးဝင်သောအခါ ရှကာရုတ်သည် သူလက်ခံထားသော ငွေများ ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် အကြီးအ ကဲများထံအပြေးအလွှားပြန်ပေးသည်။ လွန်ခဲ့သော နာရီပိုင်းက စိတ်တူကိုယ်တူ ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့လျှင် ခွေးမြီးကောက် ကျည်ေတာက်စွပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လိမ်လည် ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ သစ္စာဖောက်ခြင်း၏ သဘောသဘာဝဖြစ်သည်။ ယုဒသည် နောင်တသံဝေဂအကြီးအကျယ်ရရှိသွားသည်။ သို့သော် သူ၏နောင် တသည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော တရာသံဝေဂမဟုတ်။ မိမိကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇဝတ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ခံစားခြင်း၊ ဝဋ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ထိုအချိန်ထိ သခင်ယေရှုအားကယ်တင်ရှင် သခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်မခံသေး။

၂၇:၅ ပြန်ပေးလိုက်သော ပိုက်ဆံများပြန်လည်လက်မခံကြသောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ မြင်သာသော ဗိမာန်တော်ဝင်းအတွင်း၌ လွှပစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အပြင်သို့ ထွက်သွားပြီး ကြိုးဆွဲချသေ သည်။ (တ ၁:၁၈) တွင်မူ မိမိကိုယ်ကို သစ်ပင်ပေါ်မှာ ကြိုးဆွဲချသေသည်။ ချဉ်ထားသော ကြိုးပြတ် သော ကြောင့် ကျောက်ဆောင်ပေါ်သို့ ကျ၍ အူများထွက်ကျသည်ဟုဆိုသည်။

၂၇:၆ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးက ထိုငွေသည် သွေးစွန်းသော ပိုက်ဆံဖြစ်သောကြောင့် ဗိမာန် တော်ဘဏ္ဍာတော်ထဲတွင် မသိမ်းဆည်းအပ်ဟုဆိုသည်။ ငွေသည် ငွေသားဖြစ်သော်လည်း လိပ်ပြာမသန့် သဖြင့် ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သခင်ယေရှုက ပန်းကန်ခွက်ယောက်များကို အပြင်ပန်းအားဖြင့်စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြော သုံးဆောင်ကြသော်လည်း အတွင်းပိုင်းမှာ ဆိုးညစ်နေကြ သည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၂၇:၇-၁ဝ ထိုငွေဖြင့် တပါးအမျိုးသားများမြှုပ်နှံရန် အိုးထိန်းသမား၏ မြေကွက်ကို သင်္ချီုင်း မြေအဖြစ် ဝယ်ယူကြသည်။ ထိုငွေသည် သွေးစွန်းသောကြောင့် တပါးအမျိုးသားများနှင့်သာ ဆက်စပ်သင့် သည်ဟု ယူဆကြသည်။။ လူလူချင်း အဘယ်မျှ ခွဲခြားနှိမ့်ချကြသနည်း။

ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး၏ စကားသည် ဇာခရိ၏ ပရောဖက်ပြုချက် အိုးထိန်းမြေကို သင်္ချိုင်းမြေ အဖြစ် ဝယ်ကြလိမ့်မည် (ဇာ ၁၁:၁၂-၁၃)ဟူသော စကားပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ RSV ကျမ်းတွင်မူ အိုးထိန်း မြေအတွက် ဘဏ္ဍာငွေဟုဆိုသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက သွေးစွန်းသော ပိုက်ဆံအား ဘဏ္ဍာတော်အဖြစ်မသိမ်းဘဲ၊ အိုးထိန်းသမား၏ မြေကွက်အားဝယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်အတိုင်းဖြစ် လာသည်။ (Daely Notes of the Scripture Union)

ရှင်မဿဲက ဤပရောဖက်ပြုချက်ကို ယေရမိပရောဖက်ပြုချက်ဟု ဆိုထားသော်လည်း ဇာခရိပရောဖက်ပြုချက်ဟု ဆိုထားသော်လည်း ဇာခရိမှ ယေရမိသို့ ဓါတ်ကူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော်  ထိုခေတ်ကာလတွင် ယေရမိ၏ ပရောဖက်ပြုချက်ကို ဟေဗြဲကျမ်းများ၌အများဆုံးတွေ့ရှိ ၍ အဓိကထားကြသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူ (လု ၂၄:၄၄)တွင်လည်း ဆာလံသီချင်းကို သက်သေထူတားရာဟေဗြဲကျမ်း တတိယအပိုင်းကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။

(ဍ) ပိလက်မင်းရှေ့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဆေးခြင်း (၂၇:၁၁-၁၄)

ယုဒများက သခင်ယေရှုအား ဘာသာရေးပြစ်မှု ဖြင့် အတင်းအဓမ္မစွပ်စွဲခဲ့ကြပြီ။ သို့သော် ဘာသာရေးစွပ်စွဲချက်များက ရောမတရားရုံးကို ဖိအားမပေးနိုင်။ သို့ကြောင့် ပိလက်မင်းထံခေါ်ဆောင်၍ နိုင်ငံရေးပိုဒ်မ (၃)ချက်ဖြင့် စွဲချက်တင်ကြသည် (လု ၂၃:၂)။ (ရောမအင်ပါယာအား အန်တုတော်လှန်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှု (၂) ရောမအစိုးရအား အခွန်အခ မပေးဆောင်ရန် ပြည်သူများကို စည်းရုံးသဖြင့် ရောမအစိုး ရအား အန်တု ဖက်ပြိုင်မှု (၃) မိမိကိုယ်ကို ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြင်းဖြင့် ရောမအင်ပါယာ၏ အုပ်စိုးမှုအား ခြိမ်ခြောက်မှု။

ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ပိလက်မင်းက အထက်ဖော်ပြသော တတိယမေးခွန်းမေး ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ယုဒရှင်ဘုရင် ဟုတ်ပါသလားဟု မေးသောအခါ ယေရှုက လည်း မှန်ပါသည်ဟုဖြေ သည်။ ထိုစကားကို အကျကောက်၍ ယုဒခေါင်းဆောင် များက အရေးယူခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအား စစ်ကြောစဉ်အခွန်းမှ ပြန်မဖြေ တိတ်ဆိတ်ခဲ့ပုံကို ပိလက်မင်းအလွန်တရားအံ့ဩခဲ့သည်။ စွပ်စွဲချက်များကို သခင်ယေရှုက တလုံးတလေမှမဖြေခဲ့။ ပိလတ်မင်းစစ်ကြောသမျှသော အမှုများထဲတွင် ဤကဲ့သို့ တခွန်း တလေမှပြန်မဖြေ သူမတွေ့စဘူး။

(ဎ) ယေရှုလား၊ ဗာရမ္ဗလား (၂၇:၁၅-၂၆)

၂၇:၁၅- ၁၈ ယုဒတို့၏ ပသခါပွဲတွင် ယုဒတရားခံတယောက်ယောက်အား ရောမအစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် လွှတ်ပေးလေ့ရှိသည် ထိုကာလတွင် ပုန်ကန်မှုနှင့် လူသတ်မှုဖြင့် ထောင်ကျနေ သော ယုဒအကျဉ်းသား ရာဇဝတ်လူဆိုး ဗာရဗ္ဗတါင် မည်သူ့ကို လွှတ်ရမည်နည်း ဟုရွေးခိုင်းသည်။ ပရိသတ်များက ဗာရဗ္ဗအားလွှတ်ပေးရန် ရွေးချယ်ကြသည်မှာ အံ့ဩစရာမဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ယေရှုကို မုန်းတီးငြင်းပယ်ကြသည်။

၂၇:၁၉ ထိုသို့အုတ်အော်သောင်းနင်း ပွက်လောညီနေကြစဉ် ပိလတ်မင်းကတော်ထံမှ သတင်းစကား ရောက်လာသည်။ ယေရှုအား ကိုယ်ထိလက်ရောက်မကျူးလွန်ဖို့ သတိပေးလိုက်သည်။ ထို ယေရှုနှင့် ပတ်သက်သည့် လေးနက်ထူးခြားသော အိပ်မက်မက်သည်ဟု သတင်းပို့သည်။

၂၇:၂၀-၂၃ ထိုအချိန်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးနှင့် အကြီးအကဲတို့သည် ဗာရဗ္ဗအားလွှတ်၍ ယေရှုအား သတ်ပစ်ရန် လျှို့ဝှက်တိုင်ပင်ကြသည်။ ပိလက်မင်းက ယေရှုကို လွှတ်ရမည်လား၊ ဗရဗ္ဗကို လွှတ်ရမည်လားဟု ထပ်မေးသောအခါ လူသတ်သမားကို လွှတ်ပေးပါဟုအော်ကြပြန်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ခရစ်တော်ဟုခေါ်သောယေရှုကို ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟု ထပ်မေးပြန်သော် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သတ် လိုက်ပါဟုအော်ဟစ်ကြသည်။ အစိုးရမင်းကို ဖိအားပေးကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် တွင် သတ်ရမည်နည်း။ မည်သည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သနည်း။ သို့သော် ဖြေရှင်းလျှောက်လဲရန် အချိန် နောက် ကျနေပြီ။ ပရိသတ်က သွေးရူးသွေးတန်းဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ပါဟု အော်ဟစ်သောင်းကျန်းနေ ကြလေပြီ။

၂၇:၂၄ ပိလတ်မင်းရှေ့တွင် လူစုလူဝေးရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပွက်လောရိုက်နေကြပြီ။ ပရိသတ် အားမထိန်းသိမ်းနိုင်သော အခါ ပိလက်မင်းသည် ရေဖြင့် လက်ဆေးလိုက်သည်။ ဤသွေးမြေကျအမှုကိစ္စ တွင် သူ့လက်သူ့ခြေမပါးဘူးဟု အမှတ်အသားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုလက်ဆေးသောရေက မတရားသဖြင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြစ်စင်ကြယ်အောင် မဆေးကြောနိုင်ပါ။

၂၇:၂၅ လူအုပ်လူစုသည် သွေးအေးအေးဖြင့် ရက်စက်ကြသည်။ သူ၏ အသွးသည် ငါတို့ ခေါင်းပေါ်တွင်၎င်း၊ သားမြေးတို့၏ ခေါင်းပေါ်၌၎င်း တည်ရှိသက်ရောက်ပါစေ ဟု မိုက်မိုက်ကမ်းကမ်းခံယူ မြွက်ဆိုကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဣသရေလအမျိုးသည်ယောက်ချင်းမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ သမန်သေရိုး သေစဉ်မှသည် အသေဆိုးများဖြင့် ကြမ္မာငင်ကြသည်။ မေရှိယကို ငြင်းပယ်ကြသည့် အသွေး၏ အဖိုးအခခံစားကြသည်။ ယာကုပ်၏ ဘေးဒုက္ခကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာကြုံတွေ့ကြဦးမည်။ ထိုယာကုပ်၏ ဘေးဒုက္ခ၊ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ (၇)နှစ်အကြောင်းကို (မ ၂၄နှင့် ဗျာ ၆-၅၉) တွင်ဖော်ပြထား သည်။ မေရှိယ သခင်အား ဘုရင်အဖြစ်လက်မခံမချင်း၊ ကျိန်းခြင်းအမင်္ဂလာခံနေကြဥိးမည်။

၂၇:၂၆ ပိလတ်မင်းက ဗာရဗ္ဗအားလူအုပ်ကြီးလက်ထဲသို့ အပ်နှံလိုက်သည်။ ဗာရဗ္ဗလည်း ပရိသတ်သို့ ပြေးဝင်သွားသည်။ လူသတ်သမားသည် အသက်ရှင်နေလျက် ဖြောင့်မတ်သော အရှင်သည် ငြင်းပယ်ခြင်းခံနေရပြီ။ ယုဒတို့ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း အပြစ်စီရင်ခြင်း ခံရသူသည် အရိုက်အနှက် ခံရသည်။ ထိပ်ပိုင်းတွင် ဘုလုံးများ၊ ဆူးများ အသေအချာတပ်ဆင်ထားသောလူရိုက်သားရေပြားဖြင့် ကျောပြင်တ လျှောက်လုံးတဗျမ်းဗျမ်းရိုက်နှက်ကြသည်။ ရိုက်ချက်ကြောင့် ကွဲပြဲသွားသော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များမှ သွေးထွက်ယိုစီးသည်။ ထိုရုပ်သေးအစိုးရသည် ပြည်သူများကို မလွှမ်းမိုးနိုင်သော်လည်း ယေရှုကိုမူ ကားတိုင်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ပစ်ရန် စစ်သားများက ခေါ်ဆောင်သွားကြ သည်။

(ဏ) စစ်သားများက ပြောင်လှောင်သရော်ကြခြင်း (၂၇:၂၇-၃၁)

၂၇:၂၇-၂၈ စစ်သူရဲတို့သည် ယေရှုကို အိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွား၍ စစ်သူရဲတတပ်လုံးကို အထံတော်၌ စုရုံးစေကြသည်။ စစ်သားပေါင်းရာနှင့် ချီသည်။ မည်မျှစိုးရိမ်ဂရုစိုက်ကြသည်ကို သတိပြုပါ။ ကမ္ဘာမိုး မြေဖန်ဆင်းသော အရှင်သခင်သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ စစ်သားများ၏ နှိပ်စက်ထုထောင်းမှု ခံနေရသည်။ သူဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါများက တဖန်ရက်စက်ကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဝတ်လုံကို ချွတ်ပစ်ပြီး နီမောင်းသော အဝတ်ကို ခြုံပေးကြသည်။ ထိုဝတ်လုံသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ နီမောင်းသော အဝတ်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်သင်္ကေတဖြစ်သည် (ဟေရှာ ၁:၁၈)။ ငါတို့၏ အပြစ်များကို သခင်ယေရှုဆင် မြန်းယူဆောင်၍ ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝတ်ဆင်ဖို့ ချွတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟုနားလည်ရသည် (၂ကော ၅:၂၁)

၂၇:၂၉-၃ဝ ဆူးဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော ဦးရစ် သရဖူကို ခေါင်းပေါ်တွင် ဆောင်းခိုင်းထား သည်။ ဦးခေါင်းတော်နှင့် မတော်သဖြင့် ဖိချကြသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ဆူးဦးရ်သရဖူဆောင်းခြင်းသည် လူသားများ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသော သရဖူဆောင်းဖို့ ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများ၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုကြည်သူများက ရှိခိုးသည်။ သို့သော် ရောမစစ်သားများက မတော်တရော်ပြုမူစော်ကားကြသည်။

ကျူလုံးကိုလည်း လှံတော်သဖွယ် လက်တော်၌ ကိုင်ခိုင်း၍ စော်ကားပြောင်လှောင်ကြသည်။ ကျူကိုင်သောလက်သည် ကမ္ဘာမိုးမြေတခုလုံး အုပ်စိုးသော လက်ဖြစ်သည်ကို မသိကြ။ သံမှိုနှက်မည့် လက်များသည် ယခုအခါ ကျူလုံးကို အာဏာစက်လှံတံသဖွယ်ကိုင်ထားရသည်။

သခင်ယေရှုရှေ့မှ ဒူးထောက်၍ ယုဒဘုရင်ပါလားဟုနောက်ပြောင်ကြသည်။ မျက်နှာ တော်ကို တံတွေးထွေးပစ်ကြသည်။ ခေါင်းတော်ကိုလည်း ကျူလုံးဖြင့် ရိုက်နှက်ကြသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော လူသားတော်ကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနှိပ်စက်သရော်ကြသည်။

သခင်ယေရှုသည်တခွန်းတပါဒမျှ ပြန်မပြော။ လက်တုံ့မပြန်။ စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် ခွင့်လွှတ် သည်။ “အပြစ်ရှိသော သူတို့လက်တွင် ထိုမျှလောက်ကြီးစွာသော ဆီးတားနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခံတော်မူ သောသခင်ကို ထောက်ရှုဆင်ခြင်သောအားဖြင့် အားလျှော့စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်အ့သောငှါ ကြိုးစား ကြလော့” (ဟေဗြဲ ၁၂:၃)ဟု ကျမ်းစာက ဆိုထားသည်။

၂၇:၃၁ထိုသို့ အားရပါးရ နောက်ပြောင်စော်ကားခြင်းပြီးသောအခါ ကိုယ်တော်၏ ဝတ်လုံ တော်ကိုပြန်ဝတ်စေပြီး၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆီသို့ခေါ်သွားကြသည်။

(တ) လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ကြခြင်း (၂၇:၃၂-၄၄)

၂၇:၃၂ သခင်ယေရှုသည် သူ့ကိုတင်မည့်ကားတိုင်အားလမ်းလျှောက်မနိုင်မနင်းထမ်းသွား (ယော ၁၉:၁၇)။ သို့နှင့် လမ်းတဝက်တွင်စစ်သားများက ရှိမုန်ဆိုသူ (မြောက်အားဖရိက အရပ်မှ ကုရေနေ နယ်သား)အားဒ ထမ်းကူခိုင်းသည်။ အချို့က ထိုသူသည် ယုဒလူမျိုးဟုဆိုကြ၍ အချို့က အသားမဲလူမျိုး ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော် လူမျိုးရေးက အရေးမပါ။ အဓိကအချက်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ထမ်းကူသည့် အခွင့်အရေးထူးဖြစ်သည်။

၂၇:၃၃ အာရမိဘာသာစကားဖြင့် ဂေါလဂေါသ ဟူသော စကားသည် ဦးခေါင်းခွံဟု အနက် ရသည်။ ကရနီဟူသော လက်တင်ဘာသာစကားသည် ဂရိဝေါဟာရ kranion ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်ကုန်း သည် လူဦးခေါင်းခွံနှင့် တူသောကြောင့် ထိုသို့နာမည်ရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် တရားခံများ သေဒဏ်ပေးလေ့ရှိသည့် တောင်ကုန်းဖြစ်သဖြင့် အရိုးများစုပြုံ၍ ခေါ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။

၂၇:၃၄ ရေငတ်သဖြင့် ဆေးခါးနှင့်ရောသော ပုံးရည်ကို ပေးကြရာ ကိုယ်တော်ဘုရားမ သောက်။ လူသားများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်အပေါင်းကို ထမ်းရွက်သယ်ပိုးနေချိန်ဖြစ်သည်။ ခံစားရသောနာကြင် မှုဝေဒနာများမူကား ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိ။

၂၇:၃၅ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တင် သတ်ခြင်းအား ရိုးစင်း စွာဖော်ပြထားသည်။ ပြဇာတ်မဆန်၊ ကဗျာလင်္ကာမဖွဲ့၊ အသေးစိတ်စာပန်းချီချယ်မှုန်းခြင်းမပြု၊ ကိုယ်တော် ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ရိုက်ထားကြသည်ဟုသာ ရိုးစင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ရေးသားသည်။ စကားလုံး များကိုလည်း လေးနက်သိပ်သည်းစွာ ဖော်ပြခြင်းမပြု။

(ဆာ ၂၂:၁၈)တွင် ပရောဖက်ပြုထားသည့် အတိုင်း စစ်သားများက ကိုယ်တော်၏ ချုပ်ရိုး ပျောက်ဝတ်ရုံတော်ကို ဆက်ဆံကြသည့် ပုံစံအနေအထားဖြစ်သည်။ Danney က “ကိုယ်တော်ဘုရားကဲ့သို့ ဤလောကတွင် ပြည့်စုံသောအသက်တာ ရှိသူသည် ဘာတခုမှ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။ ခါးဝတ်ပုဆိုးမှ လွဲ၍ အခြားဘာသာတခုမျှ မပိုင်ဆိုင်ပါ”ဟု ဆိုသည်။

၂၇:၃၆ ထိုစစ်သားများ၏ အပြုအမူသည် လောကလူသားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လောကသားများ၏ ပြုမူနေထိုင်ပုံကို သရုပ်ဖော်သည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မည်သည့်အမှုအရာလုပ်ဆောင် နေကြကြောင်းကို လည်းမသိရှိကြ။ အကယ်၍သာ အသိတရားရှိခဲ့ကြပါမူ ထိုင်စောင့်နေကြမည် မဟုတ်။ ဒူးထောက်၍ ပြပ်ဝပ်ရှိခိုးကြပေမည်။

၂၇:၃ရ ခရစ်တော်၏ ခေါင်းပေါ်တွင် ဆိုင်းအုတ်ရေးထားကြသည်။ ဤသူသည်ယုဒရှင် ဘုရင်ဟူသောစာတမ်းချိတ်ထားကြသည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းတွင် ထိုစကားလုံးတခုနှင့် တခု မတူ ညီကြ။၅၂ ရှင်မာကုက “ယုဒများ၏ ရှင်ဘုရင်” (၁၅:၂၆)၊ ရှင်လုကာက “ဤသူသည်ယုဒရှင်ဘုရင်ပေ တည်း” (၂၃:၃၈) နှင့် (ယော ၁၉:၁၉)တွင် “ယုဒရှင်ဘုရင်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှု” ဟုဆိုသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြိးကမူ ထိုစာသားကို မကြိုက်၊ ထိုသို့မရေးရန်ကန့်ကွက်သည်။ သို့သော် ပိလက်မင်းက ပြင်ခွင့်မပြု။ ရေးပြီသားဖြစ်၍ ရေးပြီးသည့်အတိုင်း ရှိပါစေဟု ငြင်းပယ်သည်။ ဟေဗြဲ၊ လက်တင်နှင့်ဂရိ ဘာသာစကားများဖြင့် ရေးလိုက်သည် (ယော ၁၉:၁၉-၂၂)။

၂၇:၃၈ အပြစ်မဲ့ဘုရားသားတော်၏ တဖက်တချက်တွင် ဓါးပြနှစ်ယောက်ကို ခြံရံ၍ ကားစင် ပေါ်သို့တင်ကြသည်။ ထိုသို့ လူဆိုးများခြံရံမည့်အကြောင်းကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၇၀၀)ခန့်က ပရော ဖက်ပြုချက်ရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ မတရားသော သူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ ရောက်သဖြင့် (ဟေရှာ ၅၃:၁၂) ဟုဆိုထားသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ထိုလူဆိုးနှစ်ယောက်စလုံးက သခင်ယေရှုကို ကဲ့ရဲ့စော်ကားကြ သည် (ငယ် ၄၄)။ ခဏကြာသော်လူဆိုးတယောက်သည် အချိန်မီ နောင်တရသဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသွား သည်။ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ခရစ်တော်နှင့် ပရဒိသုဘုံတွင် အတူတူ စိုးစံခွင့် ကတိတော်ရရှိသည် (လု ၂၃:၄၂-၄၃)။

၂၇:၃၉-၄ဝ လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖော်ပြချက်ဟု ယူဆလျှင်လောကအပြစ်သားများ၏ အာနည်းချက်အားသိုးထိန်းကြီးက သိုးများကို်ယ်စား အသေခံပုံကို မြင်ယောင်မိကြမည်။ “လမ်းမှားသွားသူတို့ ကလည်း ဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်၍ သုံးရက်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ပြန်သောသူ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကယ်တင်သော၊ ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်လျှင် လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှ ဆင်းလော့”ဟုပြက်ရယ်ပြုစော်ကားခဲ့ကြသည်။ ဤစကားသည် မယုံကြည်သူများ၏ ဆင်ခြင် တုံတရားကင်းမဲ့သော စကားဖြစ်သည်။ “မြင်မှယုံမည်”ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်။ “လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်မှ ဆင်းပြပါ”ဟု ဆိုကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် ငါတို့ယုံကြည်ရအောင် ဤလက်ဝါးကပ်တိုင်သေခြင်းကို ဖယ်ရှားပါဟုဆိုလိုသည်။ William Booth က “အကယ်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်းပေါ်မှ ဆင်းလျှင် ယုံကြည်ကြ မည်ဟုဆိုကြသည်။ ငါတို့မျာ မူလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်ရှိသောကြောင့် ယုံကြည်ကြသည်”ဟုဆိုသည်။

၂၇:၄၁-၄၄ ယဇျပုရောဟိတျကွီး၊ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြားနှငျ့ အကွီးအကဲမြားကလညျး ဝိုငျးအာကွသညျ။ သူမြားကို ကယျတငျမညျ့သူက မိမိကိုယျကို မကယျတငျနိုငျပါလား ဟုပွောငျလှောငျကွ သညျ။ မခံနိုျငလောကျအောငျ သရောျကွသညျ။ ထိုအကွောငျးကို ဤသို့ ခြီးမှမျးသီခငြျးသိဖှဲ့ဆိုထားသညျ။

မိမိကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိုင် ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံရှာ။ အပြစ်သားများကယ်တင်ဖို့ရာ ကရုဏာအဘယ်ကလာမည်နည်း။ ဘုရားသားတော်၊ ခရစ်တော် ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြင့် အပြစ်သားများ ကယ်တင်ခြင်းသို့လွတ်မြောက်ကြလေပြီ။

Albert Midlane.

ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အမှုတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း၊ ပရမတ္ထ သစ္စာတရားဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်းရှာဖွေနေသူများသည် အခြားသူများကို ကယ်တင်ခြင်းမ ဝေငှနိုင်ပါ။

ဘာသာရေးဆရာကြီးများကကိုယ်တော်ဘုရားအားစော်ကားသရော်ကြသည်။ ဣသရေလ တို့၏ ဘုရင်၊ ဘုရားသားတော်ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို နောက်ပြောင်ကျီစယ်ကြသည်။ လူဆိုးဓါးပြများ၏ ပြောင်လှောင်ကျီစယ်ခြင်းတွင် ဘာသုာရေးခေါင်းဆောင်များဝင်ရောက်ပူးပေါင်းကြသည်။ ရာဇဝင်လူဆိုး များနှင့် သူတော်ချင်းချင်း သတင်းလွှင့်လွှင့် ဘဝတူပေါင်းဖက်ကြသည်။

(ထ) သုံးနာရီမှောင်မိုက်ခြင်း (၂၇:၄၅-၅၀)

၂၇:၄၅ ယခုလက်တလောကြုံတွေ့သော အဖြစ်သနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် လူသားများ၏ မထီမဲ့မြင်စော်ကားမော်ကား ပြုမှုခဲ့မှုများသည် မပြောပလောက်ပါ။ ခြောက်ချက်တီး (နေ့လယ်)မှ ကိုးချက် တီး (ညနေ ၃နာရီ)ထိ ထိုပါလက်စတိုင်းပြည်ဒေသ တဝှမ်းတွင်သာမက ကိုယ်တော်ဘုရား၏ စင်ကြယ် သောဝိညာဉ်တွင်လည်း မှောင်မိုက်သွားသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားပေါ်သို့ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာကျရောက်သည့် အချိန်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုသုံးနာရီကာလ အတောအတွင်းသည် လောကအပြစ် ဒုစရိုက်များအပေါ်သို့ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသွန်လောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ လူ့မျက်စိဖြင့် မှုံမှုံ လေးသာမြင်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်ဒုစရိုက်ရွံရှာမုန်းတီးပုံ၊ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ပုံကို လူ့အတွေ့ဖြင့် သိမြင်နိုင်စွမ်းမမှီပါ။ ထို့ထက်ရာထောင်မက လေးနက်ပါသည်။ လူ့အသိဦးနှောက်သည် လောကကြီးတွင် သုံးနာရီကြာမှောင်မိုက်သွားကြောင်းသာ သိရှိသည်။ လူသားများ အပြစ်အတွက် အဖိုးအခ အကြေအလည် ပေးဆပ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ နားမလည်ကြ။ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှု အပြီးအစီးလုပ်ဆောင်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။

၂၇:၄၆ သုံးချက်တီးအချိန်၌ “ဧလိ၊ ဧလိ၊ လာမာရှာဗခသာနိ”ဟု ကိုယ်တော်ဘုရားက ရင်ခေါင်းအသံကြီးဖြင့် ကြွေးကြော်သည်။ အကျွန်ုပ်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ဘုရား အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်တော်မူသနည်းဟု အနက်ရသည်။ (ဆာ ၂၂:၃)တွင် အဖြေပေးထားသည်။

“ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ချီးမွမ်းရာ၌ ကျိန်းဝပ်လျက် သန့်ရှင်းခြင်းရှိစေတော်မူ၏”ဟုဆို ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူသော ကြောင့် အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမုန်းသည်။ ထို့ ကြောင့် အပြစ်ကိုစီရင်သည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်၌အပြစ်ရှိသည် မဟုတ်။ သို့သော် လူသားများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်ကို ထမ်းပိုးသောကြောင့် ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ ခမည်းတော်ဘုရား၏ အမျက်တော်ကျရောက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က အပြစ်တရားစီရင်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုသာမြင် သည်။ အပြစ်များ က ကိုယ်တော်ဘုရားကို ဖုံးအုပ်သောကြောင့် မထင်ရှား။ အပြစ်မဲ့သူက အပြစ်သားများ ၏ ဒုစရိုက်အပြစ်များကို သယ်ပိုးသွားသည်။ ထိုသားတော်မှ မေတ္တာတော်ကို ခဏာတာရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ နှလုံးကြေကွဲပုံကို Mr. Browning က “မိဘမဲ့ဧမာနွေလ၏ ငိုသံ”ဟူ၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆိုထားသည်။

စွန့်ခွာပြီ။ ဘုရားရှင်ပင်လျှင် ခွဲခြားကွာရှင်းသည် အာဒံ၏ အပြစ် ခမည်းတော်နှင့်သားတော် ကြားစည်းခြင်းစေ၊ ဧမာနွေလဘုရား၊ အမိသား၊ ရေနည်းငါးနှယ်ကြွေးကြော်သံပဲ့တင်ထပ်ခဲ့၊ “အဘဘုရား သခင်၊ အဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း”။

Elizabeth Barrett Browning

၂၇:၄၇-၄၈ ကိုယ်တော်ဘုရား ဝေဒနာနာကျင်၍ “ဧလိ၊ ဧလိ….” ဟုကြွေးကြော်စဉ်အချို့ က ဧလိယကိုခေါ်နေသည်ဟု ထင်မှတ်စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ အမှန်တကယ်တင်ကြ၍ ပြောခြင်းလား၊ သရော်လှောင်ပြောင်ခြင်းလား အသေချာမသိရပါ။ ထိုစဉ်တယောက်က ဒုတ်ဖျားတွင် ရေမှိုတတွေးကို ပုံးရေတွင်နှစ်ပြီး ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ခမ်းဖျားသိုပ တို့လိုက်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် သနားစာနာ၍ ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်။ (ဆာ ၆၇:၂၁)တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းပိုမိုနာကျင်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၂၇:၄၉ လူထုပရိသတ်သည် ဧလိယ ကြွအလာကိုစောင့်မျှော်ကြသည်။ အကယ်၍ ဧလိယ ရောက်လာလျှင် ကားတိုင်ပေါ်ရှိ သခင်ယေရှုကို ဖြောင့်မတ်သူဟု ယူဆလက်ခံကြမည်။ သို့သော် ထိုအချိန် အခါသည် ဧလိယကြွရောက်လာမည့်အချိန် မစေ့သေး (မာလာ ၄:၅) ခရစ်တော်အသေခံမည့် အချိန်နာရီ ဖြစ်သည်။

၂၇:၅ဝ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် တဖန်ကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော်ပြီးလျှင် အသက်တော် ကိုလွှတ်တော်မူ၏။ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ကြီးသော အသံသည် ငယ်သံပါအောင်အော်ခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ သက်တော်စွန့်ပုံသည် အခြားသူများနှင့်မတူ။ တမူထူးခြားသည်။ လူသည် လူ့သဘာဝ အတိုင်းသေလွန်ရသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားမှာ သူရွေးချယ်သည့်အတိုင်းသေသည်။ (ယော ၁၀:၁၇-၁၈) တွင် “ငါသည်ကိုယ့်အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ငါစွန့်၏။ ကိုယ်အသက်ကို စွန့်ရသော အခွင့်နှင့် နောက်တဖန် ကိုယ်အသက်ကို ယူပြန်ရသောအခွင့် သည် ငါ၌ရှိ၏”ဟုဆိုထားသည် မဟုတ်လား။

စကြာဝဋာမိုးမြေဖန်ဆင်းရှင် လူကိုဖန်ဆင်း၍ ထိုလူအတွက်အမင်္ဂလာခံစားရှာပြဌာန်းတော် မူသော ပညတ်တရားအတွက် အကြေအလည်ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ စင်ကြယ်သော လက်ချောင်းများဖြင့် ဖန်တီးလည်း ဆူးသရဖူအဖြစ်ခေါင်းတော်ပေါ်ရောက်ရှိလာပေးရွယ်ခဲ့သော သံမှိုများဖြင့် လက်တော် ခက်နှိပ်ပြန်ပြီ။ ကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းသော ဆိတ်ငြိမ်တောမှာ သစ်တိုင်ပေါ်အတင်ခံနေရပြီ။ ကိုယ်တော်ထိုင် ဖို့တောင်ကုန်း၊ အမင်္ဂလာကုန်းဖြစ်ပြီ။ ခေါင်းတော်ထက်က မိုးပြာလွင်ပြင်မှောင်မိုက်ကျခဲ့။ ကမ္ဘာမြေအတွင် ကြေကြေကွဲ မျက်နှာတော်မမြင်ဝံ့၍ နေမင်းသူရိယပုန်းကွယ်အမှောင်မြေဖုံးလွှမ်းပေါ့။ နံဘေးတော်လှံတံ ဖြင့်ထိုးတော့ အဖိုးတန်သွေး၊ခမည်းတော်၏ အမျက်မီး ရေစီးခဲ့ပြီ။ လက်တော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းထားကျောက် သားအလောင်းတော်လဲလျောင်းရာအုတ်ဂူသင်္ချိုင်း၊ နှစ်ပေါင်းပဝေသဏီကဖန်ဆင်းထား ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီ သို့သော် ဘုန်းတန်ခိုးသရဖူသစ်ရောက်လုပြီ ဒူးတိုင်းထောက်ရမည့်အရှင်သခင်ဘုရား။

F.W. Pitt

(ဒ) ဗမာန်တော်ကုလာကာစုတ်ပြဲခြင်း (၂၇:၅၁-၅၄)

၂၇:၅၁ ကိုယ်တော်ဘုရားသက်တော်စွန့်သည့် အချိန်တွင် ဗမာန်တော် ခမ်းမအလယ်ရှိ တ ဆက်တည်းရက်လုပ်ထားသော ကုလားကာသည် လူ့မျက်စိဖြင့် ဆုံးထိနှစ်ခြမ်းဖြဲပစ်လိုက်သည်။ ထိုသို့ကွဲ ပြဲသွားခြင်းမှာ ယခင်က ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးသာလျှင်ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံခွင့် ရှိခြင်းအား ပယ်ဖျက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးတပါးတည်းသာလျှင် တနှစ်တွင် တကြိမ်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိ သည်။

ဟေဗြဲဩဝါဒကျမ်းတွင် ထိုကုလားကာသည် သခင်ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုယ်ပုံဆောင်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သေခြင်း ဖြစ်သည်။ “ယေရှု၏ ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသော ကုလာကာအားဖြင့် ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသော အသက်လမ်းသစ်တွင် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲသို့ အသွေးတော်ကိုအမှီပြု၍ အဆီးအတားမရှိ၊ ဝင်ရသောအခွင့် ရရှိသည် (ဟေဗြဲ ၁၀:၁၉-၂၀)ဟုဆိုထား သည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူများည် အချိန်အခါမရွေးဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းပြုနိုင်ကြ ရပြီ။ သို့သော် ကိုယ်တော်ဘုရားသွန်းလောင်းခဲ့သော အသွေးတော်တန်ဘိုးကို အမြဲမှတ်သားရမည်။ အဖိုး တန်အခါင့် အရေးတံခါးကြီးဖွင့် လှစ်ပေးတော်မူခဲ့ပြီ။

လူသားတော်အသေခံတော်မူခြင်းဖြင့် အခြားသောအ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ် အခွင့်အရေးထူးဖြစ် စေတော်မူသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ဖန်ဆင်းခံများအကြား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံခွင့်ရရှိကြပြီး ထိုသို့ ကုလားကာစုတ်ပြဲသည့်အချိန်တွင် မြေငလျင်ကြီးလှုပ်သဖြင့် ကျောကဆောင်ကြီးများကွဲအက်ကြသည်။ သင်္ချိုင်များလည်း ပွင့်ကုန်သည်။

၂၇:၅၂-၅၃ သို့သော် သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှသာလျှင် အုတ်ဂူများမှ သေလွန်သောသန့်ရှင်းသူများ ထမြောက်ကြသည်။ ထိုသို့ အများအပြားထမြောက်ကြပြီးနောက် ယေရုရှ လင်မြို့ထဲသို့ ပြေးဝင်ကြသည်။ ထိုပြန်လည် ထမြောက်သောသန့်ရှင်းသူများ ပြန်လည်သေလွန် သည်ကို ၎င်း၊ သခင်ယေရှုနှင့် အတူ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ကြွမြန်းသည်ကို၎င်း ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်မရှိပါ။

၂၇:၅၄ ထိုသို့ အဆန်းအကြယ် ငလျင်ကြီးလှုပ်သောအခါ လူသူအပေါင်းသည် စိုးရိမ်ထိတ် လန့်ကြသည်။ ရောမစစ်သူကြီးတပါးကမူ သခင်ယေရှုအား ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်အမှန် ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသည်။ (ထိုခေတ်ကာလတွင် ဂရိစာပေဘာသာ စကားများတွင် ဘုရားသားတော်ဟူသော စကားလုံးသုံးလေ့သုံးထမရှိပါ။ ၅၃ ) ထိုစစ်သူကြီး၏ စကားသည် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။  သခင်ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်သခင်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အကြွေးမဲ့ဝန်ခံခြင်းလား သို့မဟုတ် ယေရှုသည် သာမန်လူ သားမဟုတ်၊ လူသားဘဝထက် သာလွန်အဆင့်တွင် ရှိသူအဖြစ် သိရှိခြင်းလား။ အသေအချာမပြောနိုင်ပါ။ သခင်ယေရှုအသေခံခြင်းသည် သဘာဝလွန် အဖြစ် အပျက်နှင့် လူ့အတွေးမမှီနိုင်သောအရာပေါင်းစပ်ပါ ဝင်သည်။

(ဓ) သစ္စာရှိသောအမျိုးသမီး (၂၇:၅၅-၅၆)

၂၇:၅၅-၅၆ ကိုယ်တော်ဘုရား တရားဒေသနာ လှည့်လည်ဟောကြားစဉ် ဂါလိလဲမှ ယေရုရှ လင်တိုင်အောင် သစ္စာရှိရှိယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တကောက်ကောက်လိုက်လံပြုစုနေသောအမျိုးသမီးများ၏ အမည်စာရင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ မာဂဒလမာရိ၊ ယာကုပ်နှစ်ယောလတိုပ၏ မိခင်မာရိနှင့် ဇေဗေ ဒဲ၏ မိန်းမသလောမိတို့ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးသမီးများသည် ယုံကြည်ခြင်း တွင်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းသောအမျိုးသမီးသစ္စာရှင်များဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းဘသား တပည့်တော်များ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးကြချိန်တွင် အနားမှာတဖဝါးမခွာသူများဖြစ်သည်။

(န) ယောသပ်၏အုတ်ဂူတွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း (၂၇:၅၇-၆၁)

၂၇:၅၇-၅၈ လွှတ်တိုင်ပင်အမတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှုအားသတ်ဖြတ်ရန် ဆွေးနွေးတင်ပင်သည့် အထဲတွင်မပါဝင်သော အရိမသဲမြို့သားယောသပ် ဆိုသည့် သူဌေးရှိသည် (လု၂၃:၅၀)။ ထိုသူသည် ကိုယ်တော်၏လျှို့ဝှက်သောတပည့်တော်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ယခုအခွင့် အရေကြုံ တွေ့ရပြီ။ ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်ရောက်၍ ယေရှု၏ အလောင်းတော်အားသင်္ဂြိုဟ်ခွင့်ပြုရန် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တောင်း လျှောက်သည်။ ပိလတ်မင်းမည်မျှအံ့ဩမည်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ယုဒများမုန်းတီးဆန့်ကျင်သော ယေရှု ၏အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ခွင့်ပြုရန် မင်းတိုင်ပင် အမတ်တပါးက တောင်းဆိုခြင်းသည် အံ့ဩစရာဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် ယေရှုအလောင်းတော်အားဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အညီ ကျက်သရေရှိရှိ၊ ဝတ္တရား မပျက်သင်္ဂြိုဟ်ခွင့်ရသည်။ ထိုယောသပ်၏ အပြုအမူသည် သခင်ယေရှု သတ်ဖြတ်သူများ၏ အမူအကျင့် နှင့် တခြားစီဖြစ်သည်။ လူမျိုးခြင်းတူ၊ အလုပ်ခြင်းတူပါသည်။ လူချင်း တူပါသော်လည်း အသက်ရှူပုံမတူ ညီကြသည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်။

၂၇:၅၉-၆ဝ ယောသပ်၏ လျှောက်လဲချက်အားပိလတ်မင်းက လျောလျောရှူရှူ ခွင့်ပြုလိုက် သည်။ ယောသပ်သည် အလောင်းတော်အား ဖြူစင်သော ပိတ်ချောဖြင့် ရစ်ပတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူ့ အတွက်ပြင်ဆင်ထားသော ကျောက်ထွင်းထားသည့် သင်္ချိုင်းဂူထဲသို့ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်သည်။ အုတ်ဂူ အပေါက်ဝကိုလည်း ဧရာမကျောက်ပြား ကြီးဖြင့် ပိတ်ဆို့ ထား လိုက်သည်။ ထိုကျောက်ပြားတံခါးကြီး သည်လည်း အံဝင်ဂွကျ စီမံပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာက ဤသို့ပရောဖက်ပြုထားခဲ့ကြသည်။ လူဆိုးတို့နှင့် အတူမြေမြုပ်ခြင်းငှါ စီရင်ကြ၏။ သို့သော် သေပြီးမှ သူဌေး၌ ရှိ၏ (ဟေရှာ ၅၃:၉) ဟုဆိုထားသည်။ ရောမ စစ်သားနှင့် သခင်ယေရှုရန်သူများကမူ အလောင်းတော်အား ဟင်နွန်ချိုင့်ဝှမ်းတွင် မီးရှို့ပစ်ကြမည်လား။ ခွေးအများ စားခိုင်းမည်လား၊ သေချာသည်။သို့သော် ဘုရားရှင်၏ အစီအစဉ် သည် ပြီးပြည့်စုံသည်။ အရိ မသဲမြို့သားယောသပ်ကို အသုံးပြု၍ သူဌေးအဖြစ်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရသည်။

၂၇:၆၁ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးသောအခါ ယောသပ်သည် အိမ်ပြန်သွားသည်။ သို့သော် မာဂဒါလမာရိ၊ ယာကုပ်နှင့် ယောလ၏ မိခင်သည် သချင်္ိုင်းတော်ရှေ့မှာ ငူငူကြီးကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။

(ပ) အစောင့်အကြပ်ချထားသောအုတ်ဂူ (၂၇:၆၂-၆၆)

၂၇:၆၂-၆၄ ပသခါပွဲအဝင် ပထမနေ့သည် ပွဲတော်အကြိုပြင်ဆင်ရက်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့တွင် သခင်ယေရှုအား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ တင်သတ်ကြသည်။ နောက်တနေ့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး များနှင့် ဖာရိရှဲများအလုပ်များသောနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက သုံးရက်မြောက်နေ့တွင် ရှင်ပြန်ထ မြောက်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်ကို သတရကြသောကြောင့် သင်္ချိုင်းအား အစောင့် အကြပ်ချထးရန် ပိလတ်မင်းထံတင်ပြကြသည။် တပည့်တော်များက အလောင်းတော်ခိုးယူထုတ်သွားပြီး သခင်ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီဟု လိမ်ညာ ပြောဆိုကြမည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေ့မှောက်ထက် နောက်အမှားကြီးမားမည် တွေးပူကြသည်။ ဘုရားသားတော်၊ မေရှိယသခင်ဟု ကျေညာခြင်းထက် ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းသတင်းက ပိုဆိုးသွားမည်။

၂၇:၆၅-၆၆ ပိလတ်မင်းက “အစောင့်တပ်တတပ်ခေါ်၍ သချင်္ိုင်းဂူကို အတတ်နိုင်ဆုံးစောင့် ကြပ်ကြ”ဟုမိန့်ပေးလိုက်သည်။ အစောင့်အကြပ်စစ်တပ်အရံအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် “ငါသဘောတူတယ်၊ လုံလောက်သော အစောင့် အကြပ်စစ်တပ်ပေးလိုက်မယ်”ဟုဆိုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင် သည်။ “အတတ်နို်င်ဆုံးစောင့်ကြပ်ဆိုသည်မှာ မယုံကြည်သဖြင့် မထေလေးစားပြောစကားဖြစ်သည်။ ထို သူများလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ပိတ်ဆို့ထားသော ကျောက်ပြား ကိုလည်း အတိမ်းအစောင်း၊ အမှားအယွင်းမရှိအောင် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသည်။ သို့နောက်အစောင့် အကြပ်အသေအချာချထားသည်။ သို့သေ်လူ့အစွမ်းအစက မည်သို့ပင်အကောင်းဆုံးစီးရင်ထားစေကာမူ ဘုရားသခင်အတွက်လုံလောက်ခြင်းမရှိပါ။ Unger က ဤသို့ဆိုသည်။

ရန်သူများက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအနေဖြင့် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေကြ သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၆၂-၆၄ တွင်ပါရှိသော လုံခြုံရေးစီမံချက်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်သားများ၏ စိတ်ကူမျှသာ ဖြစ်သည် ဘုရားသခင်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို လူ့အစွမ်းအစကတားမြစ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ၅၄

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။