ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၆

ယေရှုကိုသတ်ရန်ကြံစည်
(မာ၊ ၁၄:၁-၂။ လု၊ ၂၂:၁-၂။ ယော၊ ၁၁:၄၅-၅၃။)
1ထိုဒေသနာတော်ရှိသမျှတို့ကို ယေရှုသည် အကုန်အစင် ဟောတော်မူပြီးလျှင်၊ တပည့်တော်တို့အား၊- 2နှစ်ရက်လွန်မှ ပသခါပွဲနေ့ရောက်မည်ကို သင်တို့သိကြ၏။ ထိုအခါ လူသားကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်သတ်စေခြင်းငှာ အပ်နှံကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-ထွ၊ ၁၂:၁-၂၇။ 3ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး ကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့် လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်၊ ကယာဖအမည်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦး၌ စည်းဝေးကြပြီးလျှင်၊- 4ယေရှုကို ပရိယာယ်အားဖြင့် ဖမ်းဆီး၍ သတ်အံ့သောငှာ တိုင်ပင်ကြ၏။- 5သို့သော်လည်း လူများတို့သည် ရုန်းရင်းခတ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်၍ ပွဲနေ့တွင်မပြုနှင့်ဦးဟု ပြောဆိုကြ၏။
ဆီမွှေးသွန်းလောင်းခံရခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၃-၉။ ယော၊ ၁၂:၁-၈။)
6ဗေသနိရွာတွင် ရှိမုန်အမည်ရှိသော လူနူ၏အိမ်၌ ယေရှုရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍၊- 7မိန်းမတစ်ယောက်သည် အဖိုးများစွာထိုက်သော ဆီမွှေးကျောက်ဖြူခွက် တစ်လုံးကို အထံတော်သို့ ယူခဲ့၍၊ စားပွဲနားမှာ လျောင်းတော်မူသော ကိုယ်တော်၏ခေါင်းပေါ်၌ သွန်းလောင်းလေ၏။-လု၊ ၇:၃၇-၃၈။ 8တပည့်တော်တို့သည် မြင်လျှင် ဒေါသစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့် အကျိုးမဲ့ဆုံးစေသနည်း။- 9ထိုဆီမွှေးကို အဖိုးများစွာနှင့်ရောင်း၍ ဆင်းရဲသောသူတို့အား ပေးစရာကောင်းသည်ဟု ဆိုကြ၏။- 10ယေရှုသည် သိတော်မူလျှင်၊ ထိုမိန်းမကို အဘယ်ကြောင့် နှောင့်ယှက်ကြသနည်း။ သူသည် ငါ၌ ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီ။- 11ဆင်းရဲသောသူတို့သည် သင်တို့၌ အစဉ်ရှိကြ၏။ ငါမူကား သင်တို့၌အစဉ် ရှိသည်မဟုတ်။-တရား၊ ၁၅:၁၁။ 12ဤဆီမွှေးကို ငါ့ကိုယ်အပေါ်၌ သွန်းလောင်းသည်မှာ ငါ့အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်မည်ဟု ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ ပြုသတည်း။- 13ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဧဝံဂေလိတရားကို မြေတစ်ပြင်လုံးတွင် ဟောသောအရပ်ရပ်တို့၌ ဤမိန်းမကို အောက်မေ့စရာဖို့ သူပြုသောဤအမှုကို ကြားပြောရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
သစ္စာဖောက်ရန်ယုဒကြံစည်ခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၁၀-၁၁။ လု၊ ၂၂:၃-၆။)
14ထိုအခါ တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင် ဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့ထံသို့ သွား၍၊- 15အကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကို ကိုယ်တော်တို့လက်သို့အပ်လျှင် အဘယ်မျှလောက် ပေးပါမည်နည်းဟု လျှောက်သော်၊ ထိုသူတို့က ငွေအကျပ်သုံးဆယ် ပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။-ဇာ၊ ၁၁:၁၂။ 16ထိုအခါမှစ၍ ကိုယ်တော်ကိုအပ်ခြင်းငှာ အဆင်သင့်သော အချိန်ကာလကို ရှာကြံလျက်နေ၏။
တပည့်တော်တို့နှင့်ပသခါပွဲခံခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၁၂-၂၁။ လု၊ ၂၂:၇-၁၃၊ ၂၁-၂၃။ ယော၊ ၁၃:၂၁-၃၀။)
17အဇုမပွဲပထမနေ့၌ တပည့်တော်တို့သည် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ပသခါပွဲကို စားတော်မူဖို့ရာ အဘယ်အရပ်၌ အကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ဆင်စေခြင်းငှာ အလိုရှိတော်မူသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊- 18ကိုယ်တော်က၊ မြို့တွင် ဤမည်သောသူ၏အိမ်သို့ သွားကြ၊ ဆရာမှာလိုက်သည်ကား၊ ငါ့အချိန်နီးပြီ။ သင့်အိမ်၌ ငါ့တပည့်တို့နှင့်တကွ ပသခါပွဲကို ငါခံမည်ဟု ထိုသူကို ပြောကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 19တပည့်တော်တို့သည် စီရင်တော်မူသည်အတိုင်းပြု၍ ပသခါပွဲကို ပြင်ဆင်ကြ၏။
20ညဉ့်ဦးယံအချိန်ရောက်မှ တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတို့နှင့် အတူ စားပွဲ၌လျောင်းတော်မူ၏။- 21စား၍နေကြစဉ် ကိုယ်တော်က၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ငါ့ကို အပ်နှံလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 22တပည့်တော်တို့သည် အလွန်ဝမ်းနည်း၍ သခင်၊ အကျွန်ုပ်လောဟု အသီးအသီးမေးလျှောက်ကြ၏။- 23ကိုယ်တော်ကလည်း ငါနှင့်အတူ ပန်းကန်တွင် လက်နှိုက်သောသူသည် ငါ့ကို အပ်နှံလိမ့်မည်။-ဆာ၊ ၄၁:၉။ 24ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း လူသားသည် သွားရမည်။ သို့သော်လည်း လူသားကိုအပ်နှံသောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ ထိုသူသည် ဖွားမြင်ခြင်းကိုမခံရလျှင် အနေသာ၍ကောင်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 25ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည့်သူ ယုဒရှကာရုတ်ကလည်း၊ အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်လောဟု မေးလျှောက်လျှင်၊ သင်ဆိုသည်အတိုင်း မှန်သည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။
ပွဲတော်မင်္ဂလာ
(မာ၊ ၁၄:၂၂-၂၆။ လု၊ ၂၂:၁၄-၂၀။ ၁ကော၊ ၁၁:၂၃-၂၅။)
26ထိုအခါ စားလျက်နေကြစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် မုန့်ကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍၊ ဤမုန့်ကား ငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ယူ၍စားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူ၏။- 27ခွက်ကိုလည်းယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ သူတို့အားပေးတော်မူ၍ သင်တို့ရှိသမျှသည် သောက်ကြလော့။- 28ဤခွက်ကား ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍ လူများတို့၏အပြစ်ကို လွတ်စေခြင်းငှာ သွန်းသော ငါ၏အသွေးဖြစ်၏။-ထွ၊ ၂၄:၈။ ယေ၊ ၃၁:၃၁-၃၄။ 29ငါဆိုသည်ကား၊ ဤစပျစ်ရည်မျိုးအသစ်ကို ငါ့ခမည်းတော်၏နိုင်ငံ၌ သင်တို့နှင့်အတူ ငါမသောက်မီ နေ့တိုင်အောင် ယခုမှစ၍ တစ်ဖန် ငါမသောက်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။- 30ထိုနောက် သီချင်းဆိုကြပြီးမှ သံလွင်တောင်သို့ ထွက်သွားကြ၏။-
ပေတရုငြင်းဆိုမှုကိုဖော်ပြခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၂၇-၃၁။ လု၊ ၂၂:၃၁-၃၄။ ယော၊ ၁၃:၃၆-၃၈။)
31ထိုအခါ ယေရှုကလည်း၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သိုးထိန်းကိုငါရိုက်သတ်၍ သိုးတို့သည် ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟု ရေးထားသည်နှင့်အညီ၊ ယနေ့ညတွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် ငါ့ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြလိမ့်မည်။-ဇာ၊ ၁၃:၇။ 32သို့သော်လည်း ငါသည်ထမြောက်ပြီးမှ သင်တို့ရှေ့ ဂါလိလဲပြည်သို့ သွားမည်ဟု မိန့်တော်မူသော်၊-မ၊ ၂၈:၁၆။ 33ပေတရုက၊ ဤသူရှိသမျှတို့သည် ကိုယ်တော်ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြသော်လည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် စိတ်အလျှင်းမပျက်ပါဟု လျှောက်လေ၏။- 34ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ယနေ့ညတွင် ကြက်မတွန်မီ သင်သည်သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငါ့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 35ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ သေရသော်လည်း အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကို မငြင်းမပယ်ပါဟု လျှောက်ပြန်၏။ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်လည်း ထိုနည်းတူ လျှောက်ကြ၏။
ဂေသရှေမန်တွင်ဆုတောင်းခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၃၂-၄၂။ လု၊ ၂၂:၃၉-၄၆။)
36ထိုအခါ ယေရှုသည် သူတို့နှင့်အတူ ဂေသရှေမန်အရပ်သို့ ရောက်တော်မူလျှင်၊ ငါသည် ဟိုအရပ်သို့ သွား၍ ဆုတောင်းစဉ်တွင် ဤအရပ်၌ ထိုင်နေကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 37ပေတရုနှင့် ဇေဗေဒဲ၏သားနှစ်ယောက်တို့ကို ခေါ်သွား၍၊ နှလုံးမသာ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။- 38ထိုအခါ ယေရှုက၊ ငါသည် သေလောက်အောင် စိတ်နှလုံး အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအရပ်၌ ငါနှင့်အတူစောင့်၍ နေကြလော့ဟု တပည့်တော်သုံးယောက်တို့အား မိန့်တော်မူ၍၊- 39ထိုမှ အနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင် ပျပ်ဝပ်၍အကျွန်ုပ်အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လျှင် လွန်သွားပါစေသော။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသောဟု ဆုတောင်းတော်မူ၏။- 40တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ ပြန်၍ သူတို့သည် အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကို တွေ့တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် တစ်နာရီခန့်မျှ ငါနှင့်အတူစောင့်၍နေခြင်းငှာ ဤသို့မစွမ်းနိုင်သလော။- 41စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ဆုတောင်းလျက် စောင့်နေကြလော့။ စိတ်ဝိညာဉ်ကား စေတနာရှိငြားသော်လည်း၊ ကိုယ်မူကားအားနည်းသည်ဟု ပေတရုအား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 42တစ်ဖန်သွား၍ အကျွန်ုပ်အဘ၊ ဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မသောက်ဘဲ လွန်၍မသွားရလျှင် ကိုယ်တော် အလိုရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသောဟု ဆုတောင်းပြန်၏။- 43ထိုနောက် တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ လာ၍ သူတို့သည် မျက်စိလေးလံသဖြင့် တစ်ဖန် အိပ်ပျော်လျက် နေကြသည်ကို တွေ့တော်မူလျှင်၊- 44သူတို့ကိုထားခဲ့၍ တစ်ဖန်သွားပြီးလျှင် ရှေ့မြွက်ဆိုသည်နည်းတူ သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ဆုတောင်းတော်မူ၏။- 45ထိုနောက် တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ ပြန်လာလျှင် ယခုအိပ်ပျော်၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြလော့။ လူသားကို ဆိုးသောသူတို့လက်သို့ အပ်နှံရသောအချိန် ရောက်လာပြီ။- 46ထကြ၊ ငါတို့သည် သွားကြကုန်အံ့။ ငါ့ကို အပ်နှံသောသူသည် ရောက်လာပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၄၃-၅၀။ လု၊ ၂၂:၄၇-၅၃။ ယော၊ ၁၈:၃-၁၂။)
47ထိုသို့ မိန့်တော်မူစဉ်တွင်ပင် တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင် ဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်လာ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူများ စေလွှတ်သော လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် ဓားနှင့် တုတ်များကို ကိုင်လျက်ပါကြ၏။- 48ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံသောသူက၊ ငါနမ်းသောသူသည် ယေရှုပင်ဖြစ်၏။ သူ့ကိုဖမ်းကြဟု ထိုသူတို့အား အမှတ်ပေးခဲ့သည်အတိုင်း၊- 49ကိုယ်တော်ရင်းသို့ ချက်ချင်းချဉ်းကပ်၍ အရှင်ဘုရား၊ မင်္ဂလာရှိပါစေသောဟု ဆိုလျက် နမ်းလေ၏။- 50ယေရှုကလည်း၊ အဆွေ၊ အဘယ်အခင်းရှိ၍ လာသနည်းဟု မေးတော်မူပြီးမှ၊ ထိုသူများတို့သည် လာ၍ ကိုယ်တော်ကို ဆွဲကိုင်ဖမ်းဆီးကြ၏။- 51ထိုအခါ ယေရှုနှင့် ပါသောသူတစ်ယောက်သည် လက်ကိုဆန့်၍ ဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ ကျွန်တစ်ယောက်ကို ခုတ်သဖြင့် နားရွက်ပြတ်လေ၏။- 52ယေရှုကလည်း သင့်ဓားကို သူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့။ ဓားကိုကိုင်သောသူ ရှိသမျှတို့သည် ဓားဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။- 53ယခုပင် ငါ့အဘကို ငါတောင်းနိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်းကင်တမန်တစ်ဆယ်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူမည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်သည်မထင်သလော။- 54သို့ဖြစ်လျှင် ဤသို့သော အမှုအရာတို့သည် ဖြစ်ရမည်ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သို့ ပြည့်စုံအံ့နည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 55ထိုအခါ ယေရှုက၊ သင်တို့သည် ဓားပြကိုဖမ်းသကဲ့သို့ ငါ့ကိုဖမ်းအံ့သောငှာ ဓားနှင့် တုတ်များကို လက်စွဲလျက် လာကြသည်တကား။ ငါသည် ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်း ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက် သင်တို့အလယ်၌ ထိုင်နေစဉ်အခါ၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို မဖမ်းဆီးကြ။-လု၊ ၁၉:၄၇၊ ၂၁:၃၇။ 56ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ အနာဂတ္တိကျမ်းစာ ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟု လူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ပြေးကြ၏။
ယုဒလွှတ်တော်၌စစ်ဆေးခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၅၃-၆၅။ လု၊ ၂၂:၅၄-၅၅၊ ၆၃-၇၁။ ယော၊ ၁၈:၁၃-၁၄၊ ၁၉-၂၄။)
57ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးသောသူတို့သည် ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲများစည်းဝေးရာ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ကယာဖထံသို့ ဆောင်သွားကြ၏။- 58ပေတရုသည်လည်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ အိမ်ဦးတိုင်အောင် ကိုယ်တော်နှင့် ဝေးစွာလိုက်၍ အတွင်းသို့ ဝင်ပြီးလျှင်၊ ထိုအမှု၏ အဆုံးကိုသိမြင်ခြင်းငှာ မင်းလုလင်တို့နှင့်အတူ ထိုင်နေ၏။- 59ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအကြီးအကဲ၊ လွှတ်အရာရှိအပေါင်းတို့သည် ယေရှုကိုသတ်ရမည်အကြောင်း မမှန်သောသက်သေကို ရှာသော်လည်း မတွေ့ကြ။- 60မမှန်သောသက်သေခံအများ လာသော်လည်း သက်သေကို မတွေ့ကြ။ နောက်ဆုံး၌ မမှန်သော သက်သေခံနှစ်ယောက်တို့သည် လာ၍၊- 61ဤသူက ငါသည် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကို ဖြိုဖျက်၍ သုံးရက်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်နိုင်သည်ဟု ပြောပါသည်ဟု သက်သေခံကြ၏။-ယော၊ ၂:၁၉။ 62ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ထ၍၊ သင်သည် တစ်ခွန်းမျှ ပြန်၍မပြောသလော။ ဤသူတို့သည် အဘယ်သို့ သက်သေခံသနည်းဟု ဆိုလျှင်၊- 63ယေရှုသည် တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကလည်း သင်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် မှန်သည် မမှန်သည်ကို ငါတို့အား ပြောစေခြင်းငှာ၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ငါတိုင်တည်၍ သင့်ကို ကျိန်ဆိုစေ၏ဟု ဆိုလျှင်၊- 64ယေရှုက၊ သင်ဆိုသည်အတိုင်း မှန်၏။ ထိုမျှမက ငါဆိုသည်ကား၊ နောင်ကာလ၌ လူသားသည် တန်ခိုးတော်၏ လက်ယာဘက်၌ထိုင်လျက် မိုးတိမ်ကိုစီး၍ ကြွလာသည်ကို သင်တို့ မြင်ရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဒံ၊ ၇:၁၃။ 65ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်လျက် ဤသူသည် ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ ပြောပြီ။ အဘယ်သက်သေကိုလိုသေး သနည်း။ ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကို ယခုပင် သင်တို့ ကြားရပြီ။-ဝတ်၊ ၂၄:၁၆။ 66အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊ ထိုသူတို့က ဤသူသည် အသေခံထိုက်ပေ၏ဟု ပြန်၍စီရင်ကြ၏။- 67ထိုအခါ မျက်နှာတော်ကို တံတွေးနှင့် ထွေးကြ၏။ လက်သီးနှင့် ထိုးကြ၏။-ဟေရှာ၊ ၅၀:၆။ 68အချို့တို့သည်လည်း ပါးတော်ကို လက်နှင့်ပုတ်၍၊ အချင်းခရစ်တော်၊ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သူပုတ်သည်ကို ပရောဖက်ပြု၍ ဟောတော်မူပါဟု ဆိုကြ၏။
ပေတရုငြင်းဆိုခြင်း
(မာ၊ ၁၄:၆၆-၇၂။ လု၊ ၂၂:၅၆-၆၂။ ယော၊ ၁၈:၁၅-၁၈၊ ၂၅-၂၇။)
69ပေတရုသည် ပြင်မှာ အိမ်ဦး၌ထိုင်နေစဉ်၊ အစေအပါ မိန်းမတစ်ယောက်သည် သူရှိရာသို့လာ၍ သင်သည်လည်း ဂါလိလဲလူ ယေရှုနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင်၊- 70ပေတရုက သင်ပြောသောအရာကို ငါမသိဟု လူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ ငြင်းခုံလေ၏။- 71ထိုနောက် ပေတရုသည် အိမ်ဦးရှေ့သို့ ထွက်ပြီးမှ အခြားသောမိန်းမသည် သူ့ကိုမြင်၍ ထိုအရပ်၌ရှိသော သူတို့အား၊ ဤသူလည်း နာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့် ပေါင်းဖော်သောသူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင်၊- 72ပေတရုက၊ ထိုသူကို ငါမသိဟု ကျိန်ဆိုလျက် တစ်ဖန် ငြင်းခုံပြန်၏။- 73ထိုနောက် များမကြာ ထိုအရပ်၌ရပ်နေသော သူတို့သည် ပေတရုအနီးသို့ လာ၍၊ အကယ်စင်စစ် သင်သည်လည်း ထိုသူတို့အဝင် ဖြစ်၏။ သင့်စကားသည် သင့်အကြောင်းကို ထင်ရှားစေ၏ဟု ဆိုကြလျှင်၊- 74ပေတရုက၊ ထိုသူကို ငါမသိဟု ဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ ကျိန်ဆို၏။ ထိုခဏချင်းတွင် ကြက်တွန်လေ၏။- 75ယေရှုက၊ ကြက်မတွန်မီ သင်သည် သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ငါ့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူသောစကားကို ပေတရုသည် သတိရသဖြင့် ပြင်သို့ထွက်၍ ပြင်းစွာ ငိုကြွေးလေ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၆ (အနက်ဖွင့်)

၁၄။ ကိုယ်တော်ဘုရား ဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့် အသေခံတော်မူခြင်း (အခန်း ၂၆-၂၇)

(က) ယေရှုအားလုပ်ကြံဇာတ်ခင်းခြင်း (၂၆:၁-၅)

၂၆:၁-၂ ကိုယ်တော်ဘုရားက အသေခံမည့် အကြောင်း စတုတ္ထအကြိမ်နှင့် နောက်ဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ပြောပြတော်မူသည် (၁၆:၂၁၊ ၁၇:၂၃၊ ၂၀:၁၈)။ ပသခါပွဲနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ ရောက်မည့်ကာလသည် အလွန်နီးကပ်နေသည်။ နှစ်ရက်လွန်မှ ပသခါပွဲရောက်မည်ကို သင်တို့သိကြ၏။ ထိုအခါလူသားတော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ရိုက်သတ်စေခြင်းငှာအပ်နှံကြလိမ့်မည် ဟုဆိုသည်။ ထိုနှစ်တွင် ကျင်းပသော ပသခါပွဲတော်သည် အနှစ်သာရထူးခြားလေးနက်သည်။ ပသခါသိုးသူငယ် ရောက် ရှိနေပြီ၊ များမကြမီ အသတ်ခံရတော့မည်။

၂၆:၃-၅ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ၊ ကျမ်းပြုဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများသည် ယေရှုကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကာယဖအိမ်နီး၌စစ်ရေးစီမံချက် ရေးဆွဲကြသည်။ အတင်းအဓမ္မဝင်ဖမ်း၍ စစ်ရေးစီမံချက် ရေးဆွဲ ကြသည်။ အတင်းအဓမ္မဝင်ဖမ်း၍ သတ်ပစ်ချင်ကြသည်။ သို့သော်လက်မခံကြ။ ပွဲတော်ရက်ဖြစ်၍ ပြည်သူ လူထုက သိကုန်မည်။ ယေရှုယုံကြည်သူများက တန်ပြန်တော်လှန်လျှင် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ကုန်မည်။ ထို့ ကြောင့် စနစ်တကျဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ကွက်ရှာကြသည်။ စီမံချက်အသေးစိတ်ရေးဆွဲကြသည်။ ပထမ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ လူမမှားစေဖို့ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ယေရှု၏ လူများက လက်ဦးတုံ့ပြန်နိုင် သည်။

(ခ) ယေရှုဗေသနိတွင် ဆီလူးခံရခြင်း (၂၆: ၆-၁၃)

၂၆:၆-ရ ဤဖြစ်စဉ်တွင် ဧည့်ဝတ်ပျူငှာမှု၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့၏ ကောက်ကျစ်မှု၊ တပည့် တော်များ၏ အဆင့်အတိုးနိမ့်ကျမှုနှင့် ယုဒတို့၏ သစ္စာမဲ့ခြင်းတို့ကိုတွေ့ရသည်။ ဗေသနိရွာရှိ နူနာရောဂါရှင် အိမ်တွင် သခင်ယေရှုရှိတော်မူစဉ် အမျိုးသမီးတဦးဝင်ရောက်လာပြီး၊ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ခေါင်းတော် အား အဖိုးတန်နံသာဆီမွှေး သွန်းလောင်းသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း သည် ထိုအမျိုးသမီး၏ အလေးနက်ဆုံး ဆက်ကပ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုထက်ကောင်းမွန်သော ဆက်ကပ်ခြင်းပြုနိုင်စွမ်းမရှိ။

၂၆:၈-၉ တပည့်တော်များ (ယော ၁၂:၄-၅တွင် ယုဒရှကာရုတ်) ထိုအမျိုးသမီးအား အချည်း နှီးအလုပ် ဘာကြောင့် လုပ်ရသနည်းဟု အပြစ်ရှာသည်။ ထိုထက်စာလျှင် ထိုရေမွှေးကိုရောင်း၍ မရှိဆင်းရဲ သားများပေးကမ်းလျှင် ပိုကောင်းသည်ဟု ဆိုကြသည်။

၂၆:၁၀-၁၂ သခင်ယေရှုက သူတို့ အတွေးများကို တည့်မတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအမျိုးသမီး ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အချည်းနှီးမဟုတ်။ မင်္ဂလာတရားဖြစ်သည်။ ထိုမျှသာမက။ အခွင့်အခါကောင်းယူ တတ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ မရှိဆင်းရဲသားများကို အချိန်မရွေးကူညီပေးကမ်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သခင် ဘုရာယေရှုကို ဆီလူးပေးခြင်းမှာ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ အလောင်းကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားသည် ကိုယ်တော်ဘုရားအသေခံမည့်အကြောင်း အတိတ်စိမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီး သည် ဤအခွင့် အရေးထူးအား ရတောင့်ရခဲ အခွင့် အလမ်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အလောင်းတော်အားဆီလူးရန် အမျိုးသမီးများ အုတ်ဂူသို့ရောက်ရှိလာသောအခါ ဆီလူးစရာ အလောင်းတော်မတွေ့ကြ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားကြောင်းကို မာ ၁၆:၁-၆ တွင်တွေ့ရသည်။

၂၆:၁၃ ကိုယ်တော်ဘုရားက အမျိုးသမီး၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဤသု့ိအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ “ဧဝံဂေလိတရား မြေတပြင်လုံးတွင် ဟောသော အရပ်ရပ်တို့၌ ဤမိန်းမကို အောက်မေ့စရာဘို့ သူပြုသော ဤအမှုကို ကြားပြောရကြလတံ့။” စစ်မှန်သော ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတိုင်အောင် သင်းပျံ့သည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားက အသိအမှတ်ပြုပါသည်။

(ဂ) ယုဒရှကာရုတ်ကသစ္စာဖောက်ခြင်း (၁၆:၁၄-၁၆)

၂၆:၁၄-၁၅ တပည့်တော် တဆယ့်နှစ်ပါးထဲမှ တပါးဖြစ်သော ယုဒရှကာရုတ်သည် ယေရှု ခရစ်တော်နှင့် အတူ အိပ်စား လှည့်လည်သွားလာ၍ ကိုယ်တော်၏ အံ့ဖွယ်လက္ခဏာများတွေ့မြင်သည်။ ပြီးပြည့်စု့သော သွန်သင်ချက်များကြားနာသူ၊ ကိုယ်တော်တွင် အပြစ်တမှုံမရှိဟုသိရှိနေသူ၊ သခင်ယေရှုနှင့် ရင်းနှီးသူက ဘုရားသားကို သစ္စာဖောက်သည်။ “ယုဒရှကာရုတ်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးထံသွား၍ သူ့ သခင်အား ငွေဒင်္ဂါးသုံးဆယ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုရန် သဘောတူညီမှု”ရယူသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးက လက်ငင်းငွေပေးချေလိုက်သည်။ ကာလတန်ဖိုးအားဖြင့် (၁၅)ဒေါ်လာတန်သည်။

အနူရှိမုန်အိမ်တွင် ဆီလူးပေးသော မိန်းမနှင့် ယုဒရှကာရုတ်နှင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်သည် မိုးနှင့် မြေပမာကွာခြားသည်။ ထိုမိန်းမက သခင်ယေရှု၏ တန်ဖိုးအား မိုးသို့မြှင့်တင်၍ ရှကာရုတ်ကမူ မြေကြီးအောက်သို့ နှိမ့်ချသည်။

၁၆:၁၆ မပြောပလောက်သော နှစ်ပဲတပြားဖြင့် သခင်ယေရှုအားရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။

(ဃ) နောက်ဆုံးပသခါပွဲတော် (၂၆:၁၇-၂၅)

၂၆:၁ရ ထိုနေ့သည် အဇုမပွဲ (တဆေးမဲ့မုန့်ပွဲတော်) ပထမနေ့ဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများ မိမိ တို့နေအိမ်မှ တဆေးမုန့်များ ဖယ်ရှားသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်နှစ်ပါးအား ပသခါညစာပွဲတော် ပြင်ဆင်ရန် ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ ကြိုတင်စေလွှတ်လိုက်သည်။ လိုအပ်သောအရာများ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ရန်ဖြစ်သည်။

၂၆:၁၈-၂ဝ မြို့ထဲရောက်လျှင် လူတယောက်တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုသူ၏အိမ်သို့ လိုက်သွားကြ လော့ဟု မှာသည်။ ယေရှု၏ ဉာဏ်ပညာတော်သည် အမှန်တကယ် ပြည့်စုံသည်။ “ငါအချိန်နီးပြီ။ သင့်အိမ် ၌ ငါတပည့်တို့နှင့် တကွ ပသခါပွဲကို ငါခံမည်”ဟု ပြောကြားရန် မှာလိုက်သည်။ ကိုယ်တော်၏ စကားတော် သည် အသေခံတော်မူမည့် အချိန်နီးကပ်ကြောင်း နိမိတ်ဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ညစာပွဲ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ကြပြီ။ ထိုအမည့်မသိ လူတယောက်သည် ကိုယ်တော်ဘုရားအတွက်နောက်ဆုံး ပသခါပွဲတော်ပြင်ဆင်ခွင့် ရခဲ့သည်။

၂၆:၂၁-၂၄ ထိုသို့ညစာသုံးဆောင်တော်မူကြစဉ် တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးထဲမှ တပါးက ကိုယ်တော်အား သစ္စာဖောက်ရောင်းစားမည့် အကြောင်း ကိုယ်တော်က သွေးလေခြောက်ခြားဖွယ်ရာ ကျေ ညာလိုက်သည်။ တပည့်တော်များသည် မျက်စိနှာပျက်လျက် ကိုယ်ကိုကို မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ကြသည်။ ဝမ်းနည်းကြသည်။ တယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်ုပ်လား ဟုမေးကြသည်။ ထိုသို့ မေးကြစဉ် ကိုယ်တော် ဘုရားက ငါနှင့် အတူပန်ကန်ထဲတွင် လက်ဆုံကျသူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ (ယော ၁၃:၂၆)တွင်မူ သခင် ယေရှုက မုန့်ကိုနှစ်၍ ပေးကမ်းသူဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ လက်ဆုံကျခြင်းသည် တိုက်ဆိုခြင်းမဟုတ်။ ထိုသူ သည် ဘွားမြင်ခြင်းမခံရလျှင်သာ၍ ကောင်းသည်ဟု ကိုယ်တော်ဘုရားက ဆက်လက်မိန့်တော်မူသည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် ကယ်တင်ရှင်ဘုရားအား သူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် အလွဲသုံးစားရောင်ချလိုက်သည်။

၂၆:၂၅ ယုဒရှကာရုတ်က ကိုယ်တော်ဘုရားအား အကျွန်ုပ်လားဟု မေးသောအခါ ကိုယ်တော် ဘုရားက မှန်ပါသည်ဟု ပွင့်လင်းစွာဖြေဆိုသည်။

(င) ပထမဆုံးပွဲတော်မရင်္ဂလာ (၂၆:၂၆-၂၉)

ယော ၁၃:၃ဝ တွင် ထိုသို့သခင်ယေရှုထံမှ မုန့်ရရှိပြီးသောအခါ ယုဒရှကာရုတ်သည် အပြင် ဖက် ညမှောင်ထုထဲသို့ ထွက်သွားဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်နေကြစဉ် ယုဒရှကာရုတ် (ဤ ကျမ်းပိုဒ်နှင့် မတူညီ) ဟုနားလည်ရသည်။

၂၆:၂၆ ကိုယ်တော်၏ နောက်ဆုံးပသခါပွဲတော် ပြီးဆုံးသည့် နောက်တွင် ပွဲတော်မင်္ဂလာ အဖြစ်အစားထိုးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိက ပါဝင်သောအရာများမှာ မုန့်နှင့်ဝိုင်ဖြစ်သည်။ ပသခါပွဲတော် ညစာအဖြစ်စားပွဲပေါ်တွင် အသင့် တည်ခင်းထားသည်။ သခင်ယေရှုက အဓိပ္ပါယ် အသစ်ဖော်ဆောင်ပေး သည်။ ပထမဦးစွာမုန့်ကိုယူ၍ ဆုတောင်းပြီးလျှင် ဖဲ့လိုက်ပြီး တပည့်တော်များအား မုန့်ကိုယူ၍ စားကြလော့ ထိုအချိန်တွင် ခရစ်တော် ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ မရောက်သေး။ ထို့ကြောင့် ပုံဆောင် ခြင်းအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားသည်။

၂၆:၂၇-၂၈ ထိုနည်းတူ ဝိုင်ခွက်ကိုလည်း ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်သည်။ ဤခွက် ကား ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့် ဆိုင်၍ လူများတို့၏ အပြစ်ကို လွတ်စေခြင်းငှါ၊ သွန်းသောငါ၏ အသွေးဖြစ်၏ ဟုကျေညာသည်။ ပဋိညာဉ်သစ်သည် ချို့ယွင်းချက်မရှိသော ကိုယ်တော်၏ အဖိုးထိုက်တန်အသွေးတော်၊ လူအပေါင်းတို့၏ အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်း မင်္ဂလာတနရားတော်ဖြစ်သည်။ အသွေးတော်သည် အပြစ်များ ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းပုံဆောင်သည်။ လူအပေါင်းတို့၏ အပြစ်များဟု ဆိုသော်လည်း ခရစ်တော် ဘုရားကို ယုံကြည်သူများအတွက် သာအကျိုးအာနိသင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

၂၆:၂၉ ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးဖို့နောက်တဖန် မကြွရောကလာမခြင်းဤသို့သော ဝိုင်ကို သောက်သုံးရတော့မည်မဟုတ်ဟု သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များအားပြောလိုက်သည်။ သို့ဖြင့် ဝိုင့်သည် အဓိပ္ပါယ်အသစ်ဆောင်သည်။ ခမည်းတော်၏ နိုင်ငံတော်၌ ပျော်ရွှင်ခြင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်သစ်ရသည်။

ဤနေရာတွင် မေးစရာမေးခွန်းရှိပါသည်။ ထိုပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် အသုံပြုသော ဝိုင်သည် တဆေးပါရသလား၊ တဆေးမဲ့လား။ တဆေးပါမည်ဟုယူဆရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုခေတ် ကာလတွင် စပျစ်ဝိုင် ချက်သောအခါ တဆေးထည့်၍ ကစော်ဖောက်လေ့ရှသည်။ ထိုအယူအဆတိုင်းဆို လျှင် မုန့်ဖုတ်သည့်အခါတွင် လည်းတဆေးမပါမနေရပါ။ တဆေးမပါလျှင် မုန့်ဖုတ်၍ မရပါ။ ထိုအခါ ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်အသွေးတော်သည် တဆေးနှင့်သက်ဆိုသလားဟု ညတွေးစရာရှိလာသည်။ (တဆေးသည်အပြစ်ကို ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်)။ ရှင်ပေါလုက မုန့်သည် တကယ့်ဖုတ်ထားသော မုန့်ကို ဆို လိုခြင်းမဟုတ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာဖြင့် ပုံဆောင်ခြင်းသာသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သင်တို့သည် တဆေးမဲ့ဖြစ် သည်နှင့် အညီ အသစ်သောမုန့်စိမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဟောသောတဆေးကို သုတ်သင်ဖယ်ရှားလော့၊ ဆိုညစ် မိုက်မဲခြင်းတဆေးကို ပစ်ပယ်၍၊ တဆေးမဲ့မုန့်တည်းဟူသော ကြည်ဖြူခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်းနှင့် ပွဲခံကြ ကုန်အံ့ (၁ကော ၅:၇-၈)။ သို့ကြောင့်မုန်ထဲတွင် တဆေးသည် အဓိကအရာမဟုတ်။ တဦးချင်းအသက် တာတွင် တဆေးကဲ့သို့ ရှင်သန်ပျံ့နှံ့ဖို့သာလိုသည်။

(စ) မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ (၂၆:၃၀-၃၅)

၂၆:၃ဝ ဘုရားသခင်၏ ညစာပွဲတော်သုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဓမ္မသစ်ချင်းကျူးဧ၍ သံလွင် တောင်သို့ ထွက်သွားကြသည်။ သီဆိုကျူးရင့်သော သီချင်းမှာ ဆာ၁၁၃-၁၁၈ “The Great Hallel”ဖြစ်ဖို့ များသည်။ ကေဒြုန်ချောင်းကိုဖြတ်၊ သံလွင်အနောက်ဆင်ခြေလျောအတိုင်းသွားလျှင် ဂေသရှေမုန်ဥယျာဉ် သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။

၂၆:၃၁ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်များအားသစ္စာရှိစွာလျှောက်လှမ်းကြရမည့် အကြောင်းသတိပေးထားသည်။ တပည့်တော်များထံသို့ ညအမှောင်ကျရောက်လာ၍ ဖရိုဖရဲဖြစ်ကြလိမ့် မည်ဟု ဆိုသည်။ စိုးရိမ်ကြေက်လန့်ခြင်း ကြုံတွေ့ကြမည်။ ဘဝမုန်တိုင်းထန်လာမည်။ နာမတော်မြတ်၌ အထိပ်အလန့်ဖြစ်ကြမည်။ ပရောဖက်ဇာခရိဟောကြားခဲ့သည့် အတိုင်း သိုးထိန်းကို သတ်ပစ်ကြသောအခါ သိုးများကွဲလွင့်ပြန့်ကြဲ (ဇာ ၁၃:၇) ကြလိမ့်မည်ဟုအသိပေးထားသည်။

၂၆:၃၂ သို့သော် မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားအောင် ပစ်ခွာသွားမည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်ကြောင့် အရှက်အကြောက်ကြုံတွေ့ကြရသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားအနားမှာ ရှိနေပါသည်။ အမိမဲ့သားရေနည်း ငါးကဲ့သို့ မဖြစ်စေရပါ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး ဂါလိလဲတွင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြသည် ဘယ်သောအခါမှ မစွန့်ခွာပါ။

၂၆:၃၃-၃၄ ထိုသို့ ကိုယ်တော်ဘုရားမိန့်မှာ ကြားစဉ် ပေတရုက ကိုယ်တော်စကားကို ကြားဝင်ဖြတ်ပြောသည်။ မည်သို့သော အခြေအနေများကြုံတွေ့ပါစေ၊ ကိုယ်တော်ဘုရားကို မပစ်ခွာပါဟု  အာမခံလိုက်သည်။ ကိုယ်တော်က လေလုံးမထွားပါနှင့် ထိုတညတည်းတွင် ကြက်မတွန်မှီ သုံးကြိ်မ်တိုင် တိုင်ငြင်းဆန်မည်ဟု ကြိုပြောထားသည်။

၂၆:၃၅ ပေတရုက သူ၏ သစ္စာရှိပုံကို ဆက်လက်စောဒကတက်လျှောက်လဲသည်။ ကိုယ် တော်နှင့် အတူ သေလျှင် သေရပါစေ၊ ကိုယ်တော်ကို မငြင်းပယ်ပါဟု ထပ်ဆိုသည်။ အခြားတပည့်တော် များကလည်း ပေတရုကဲ့သို့ လိုက်ကျိန်ပြသည်။ တပည့်တော်များသည် စိတ်ရင်းဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြ ခြင်းဖြစ်သည်။

(ဆ) ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်ဝေဒနာ (၁၆:၃၆-၄၆)

ဂေသရှေမန်သည် မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းသောနေရာဖြစ်သည်ဟု မည်သူကမှမဆိုကြပါ။ ဝေဒနာ မျက်ရည်ကျဆင်းရာနေရာအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ကြသည်။ Guy King ကမူ ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်တော်ထဲ က အဖြစ်အပျက် ဝေဒနာသည် သာမန် လူသားများ တို့ထိနိုင်ဖွယ်ရာမရှိ၊ လေးနက်လွန်းသည် ဟုဆို သည်။

၂၆:၃၆-၃၈ ဂေသရှေမန်သို့ ခြေချသောအခါ တပည့်တော်ရှစ်ပါးကိုသာစောင့်ခိုင်းထားသည် ပေတရုနှင် ဇေဗေဒဲ၏ သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ ဥယျာဉ်အတွင်းပိုင်းသို့သွားသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားတပည့်တော်များသည် ကိုယ်တော်၏ ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာအား ထိုသူများလောက် မခံစားနိုင်ကြ။ ကိုယ်တော်ဘုရာသည် စိတ်နှလုံးမသာပူပန်ခြင်းရောက်တော်မူသလောက်အောင်စိတ်နှလုံး ညှိူးနွမ်းခြင်း ရှိကြောင်း တပည့်တော်သုံးဦးအား ပွင့်လင်းစွာပြောပြသည်။ လူသားများ၏ အပြစ်ကို ဆောင်ကြဉ်းဖို့ရန် သန့်ရှင်းသော စိတ်ဝိညာဉ်၏ နာကျင်ခြင်းဖြစ်သည်မှာ သေချာသည်။ အပြစ်သားများက ထိုဝေဒနာ မျိုးသိ ရှိခံစားနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ အပြစ်မရှိ ကိုယ်တော်ဘုရားသာ သိရှိနားလည်နိုင်သည် (၂ကော ၅:၂၁)။

၂၆:၃၉ တပည့်တော်သုံးဦးကို ချန်ထားပြီးရှေ့ဆက်သွားပြန်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ဆင်းရဲ ဝေဒနာကို အဘယ်သူမှ မျှဝေမခံစားနိုင်ကြပါ။ ဆုမတောင်းပေးနိုင်ကြပါ။ သခင်ဘုရားကိုယ်တိုင် ဤခွက် သည်အကျွန်ုပ်ကို လွန်သွားနိုင်လျှင် လွန်သွားပါစေ။ သို့သော် အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်း အဖြစ်ပါစေ နှင့် ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ ဟုမြေပေါ်တွင် ပြဝပ်ဆုတောင်းသည်။

ကိုယ်တော်၏ ဆုတောင်သံကို လေ့လာလျှင် ကြောက်ရွံ့နောက်ဆုတ်ချင်ဟန်ရှိသည်။ (ယော ၁၂:၂၇-၂၈) တွင် ငါသည်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၏။ အဘယ်သိုပလျှေက်ရမည်နည်း။ ထိုအချိန်မှ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်တော်မူပါ။ အဘကိုယ်တော်၏ နာမတော်ကိုချီးမြောက်တော်မူပါဟုဆိုထားသည်။ ခွက်ဖလားကို ဖယ်ရှားဖို့ဆုတောင်းသည်။ သို့သော် ကားတိုင်လမ်းမှ ကယ်နှုတ်ဖို့ဆုမတောင်းပါ။ ကိုယ် တော်ဘုရားလူ့လောကသို့ ရောက်ရှိလာခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ပေတည်း။

မျော်လင့်ချက်ဖြင့် အသဲကြွေပြုန်းမတတ်ဆုတောင်းသော်လည်း အဖြေမရ။ ထိုအချက်သည် ယုံကြည်သူများအတွက် အရေးကြီးသင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဆုတောင်းချက်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်နည်းလမ်းမှ လွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းရှိလျှင်ဖွင့်ပြပေးပါ။ အကယ်၍ အခြားနည်းလမ်းရှိ၊ ခမည်းတော်ဘုရား ရွေးချယ်သောလမ်းဖြစ်လျှင် ကျေနပ်စွာခံယူပါမည်ဟု အနက်ရသည်။

မည်သို့အဖြေရသနည်း။ ကောင်းကင်မှ အသံတစုံတရာမှ မကြားသောကြောင့် အခြားနည်း လမ်းမရှိဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အပြစ်သားများစင်ကြယ်ခြင်းရရှိရန် ခရစ်တော်ဘုရားအသေခံခြင်းမှ တပါး အခြားမရှိတော့ပါ။ ။

၂၆:၄၀-၄၁ တပည့်တော်များထံသို့ ပြန်လာသောအခါအိပ်ပျော်နေကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကလိုချင်ကြသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ကအားနည်းနေကြသည်။ အပြစ်မတင်ရက်ပါ။ ကျွန်ုပ် တို့သည်လည်း ဆုတောင်းခြင်းကို အိပ်ငိုက်ခြင်းက အနိုင်ယူလေ့ရှိသည်မဟုတ်လား။ အကိုယ်တော်ဘုရား က ပေတရုအား သင်တို့သည် တနာရီခန့်မျှ ငါ့အားမစောင့်နိုင်ကြဘူးလား။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတဖိုဆုတောင်းရင်းစောင့်နေကြပါ မိန့်မှာလိုက်သည်။

၂၆:၄၂ တဖန် ဒုတိယအကြိမ်၊ အကျွန်ုုပ်ဘုရားဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မသောက်ဘဲလွန်၍ မသွားရလျှင် ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေဟု ဝန်ခံလိုက်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရား၏ အလို တော်အတိုင်းစ ဆင်းရဲဒုက္ခခံ၍ အသက်စွန့်မည်။

ကိုယ်တော်ဘုရားသည် ဆုတောင်းခြင်း အသက်တာရှိသည်။ တပည့်တော်များနှင့် အတူတူ ရှိသည့်အခါ တွင်လည်း အတူတကွ ဆုမတောင်း။ ကိုယ်တော်၏ ထူးခြားလေးနက်သော ဆုတောင်းခြင်း တွင် အခြားသာမန်လူများ မဝင်စွက်နိုင်။

၂၆:၄၃-၄၅ အခြားတပည့်တော်များရှိရာသို့ တဖန်ပြန်ရောက်တော်မူသောအခါ အိပ်ပျော်နေ ကြပြန်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားသည် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ယခင်နည်းတူ တကိုယ်တော်သွားရောက်ဆု တောင်းသည်။ သို့နောက်တပည့်တော်များထံပြန်လာပြီး ယခုအိပ်ပျော်၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြလော့၊ လူသားတော်ကို ဆိုးသောသူတို့လက်သို့ အပ်နှံရသောအချိန်ရောက်လာပြီ ဟုဆို၍ လှုပ်နှိုးလို်ကသည်။

၂၆:၄၆ ကိုယ်တော်ဘုရားစောင့်ခိုင်သည့်အခွင့်အရေးသည် အချည်းနှီးကုန်သွားသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအား လာရောက်ဖမ်းဆီးသူများ၏ ခြေသံကြားရပြီ။ သို့နှင့် ကိုယ်တော်က ထကြ၊ သွားကြ စို့ ဟုခေါ်သည်။ ပုန်းရှောင်ဖို့မဟုတ်၊ ရန်သူများကို တွေ့ဆုံအဖမ်းခံဖို့ဖြစ်သည်။

ဂေသရှေမန်မထွက်မှီ ကိုယ်တော်၏ နာကြင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတော်များကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဆင်ခြင်ရှုမှတ်ကြပါစို့။

(ဇ) ဂေသရှေမန်တွင် ဖမ်းဆီးခံခြင်း (၂၆:၄၇-၅၆)

၂၆:၄ရ ကိုယ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်တဆယ့် တပါးအား စကားပြောနေစဉ် ယုဒရှကာ ရုတ်သည် ဒုတ်၊ ဓါးကိုင်ဆောင်သူလူအုပ်းအား ရှေ့ပြေးလမ်းပြ၍ ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုလက်နက် ကရိယာကိုင်ဆောင်ခြင်းသည် ယုဒ၏ အကြံအစည်မဖြစ်နိုင်။ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ ရန်ကို ရန်ချင်းတုံ့ပြန်မှု မတွေ့ဘူးပါ။ လွတ်မသွားအောင်ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများနှင့်အကြီးအကဲများ၏ အစီအမံဖြစ်ပေမည်။

၂၆:၄၈ သခင်ယေရှုအား တပည့်တော်များနှင့် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် ယုဒက နမ်းပြလိုက်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ သင်္ဘောအထွဋ်ထိပ်ဖြစ်သော အနမ်းလက်ဆောင်ကို ယုဒသည် အနိမ့်ကျဆုံးသော ပြည့်တန်ဆာမ အကျင့် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရက်သည်။

၂၆:၄၉ ယုဒက ကိုယ်တော်ဘုရားအား အရှင်ဘုရား၊ မင်္ဂလာရှိပါစေသော ဟုဆို၍ ချဉ်းကပ် သည်။ ထို့နောက်နမ်းလိုက်သည်။ နမ်းခြင်းကိုနှစ်ခါအလွဲသုံးစားလုပ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် (၄၈)တွင် သမန် အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် သုံးနှုန်းသော်လည်း ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ ထိုထက်ပိုဆိုးသည်။ စာတန်နတ်ဆိုး၏ လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။

၂၆:၅ဝ ထိုသို့ဖြစ်သောအခါ သခင်ယေရှုက အဆွေအဘယ်အရေးအခင်းရှိ၍ လာသနည်း ပြန်ပေးလိုက်သည်။ ယုဒကို ပြန်မေးခြင်းဖြစ်သော်လည်း မေး၍ မဆုံးခင်မှာ လူမိုက်အုပ်စုက သခင်ဘုရား ကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကြသည်။ ဖြေညှင်းညင်သာစွာဖမ်းဆီးခြင်းမပြု။ အကြမ်းပတမ်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ကြသည်။

၂၆:၅၁ တပည့်တော်တပါး (ယော ၁၈:၁ဝတွင် ပေတရု)က ဓါးဆွဲထုတ်လျက်ယဇ်ပုရော ဟိတ်ကြီး၏ တပည့်အားနားရွက်ခုတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ အမှန်မှာ နားရွက်ကို ချိန်ရွယ်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းမဟုတ်။ သေနိုင်သောအရာကို ချိန်ရွယ်သော်လည်း ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်က ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပစ္ဆေဒကံမမြောက်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအစေခံသည်လည်း သေကံမရောက်သက်မပျောက် ခဲ့။

၂၆:၅၂ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ စိတ်တော်မြင့်မြတ်တောက်ပပုံကိုတွေ့ရသည်။ ပေတရုအား သင့်ဓါးကို သူ့နေရာ၌ ပြန်ထားလော့။ ဓါးကို ကိုင်သောသူရှိသမျှတို့သည် ဓါးဖြင့် ဆုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့် မည်မိန့်တော်မူသည်။ ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်တွင် အောင်ပွဲလက်နက်များသည် လူ့အသုံးအဆောင် လက်နက်များမဟုတ်။ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုစရာနေရာမရှိ။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်အတွက် ဓါးကိုင်တိုက်ပွဲဝင်သူသည် ဓါးချက်ဖြင့် အဆုံးသတ်သွားမည်။ ခရစ်တော်၏ တပ်မတော်သားများ ကိုင် ဆောင်သောလက်နက် ကရိယာများသည် ဆုတောင်းခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်၊ ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသော အသက်တာများ သာဖြစ်သည်။

ထိုနားရွက်ပြတ်ကို ကိုယ်တော်ဘုရားက အကောင်းပကတိတိုင်း ပြန်ဆက်ပေးလိုက်သည် (လု ၂၂:၅၁)နှင့် (ယော ၁၈:၁၀) တွင်ဖော်ပြထားသည် အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော်ပါတကား။ မိမိမုန်းတီး ရန်ရှာ သူများကိုပင် ကိုယ်တော်ဘုရားက ချစ်သည်။ အသက်ရန်ရှာသူများကို သနားချစ်ခင်သည်။

၂၆:၅၃-၅၄ အကယ်၍ ထိုလူအုပ်အားတန်ပြန်တိုက်ခိုက်လိုပါက ပေတရုအား ဓါးပြန်ရုတ် ခိုင်းမည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်တမန်တပ်မ တဆယ့်နှစ်တပ် ၉၃၆၀၀ဝ မှ ၇၂၀၀ဝခန့်ရှိသည်)ကို ချက်ချင်း စစ်ကူခေါ်ယူရောက်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်မလို။ သမ္မာ ကမ်းစာတွင် ကိုယ်တော်သည် သစ္စာဖောက်ခံရမည်၊ ဆင်းရဲဝေဒနာခံရမည်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံရမည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်ဟုဖော်ပြထားရာ ထိုပရောဖက်ပြုချက်အတိုင်း ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

၂၆:၅၅ ထို့နောက် လူမိုက်အုပ်စုကြီးအား သခင်ဘုရားက သူ့ကို ဘမ်းဆီးဖို့ရန် ဒုတ်၊ ဓါး၊ လှံ၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်၍ အဘယ်ကြောင့် လူဆိုးလူမိုက်ကဲ့သို့လာရောက်ဖမ်းဆီးသနည်းဟုမေးသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားတွင် ဒုတ်၊ဓါး၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်လှုပ်ရှားသွားလာခြင်း၊ ရန်ပြုခြင်း တခါမှ မတွေ့ဘူး ကြပါ။ ဗိမာန်တော်တွင်သာနေ့စဉ် တရားရေးအေးလိုက်တိုက်ကျွေးလေ့ရှိကြောင်း၊ တွေ့မြင်ကြပြီးဖြစ သည်။ ထိုအချိန်တွင် အသာတကြည် အလွယ်တကူ ဖမ်းနိုင်ကြပါသည်။ ထိုသို့မဖမ်းဘဲ ခယုကြမှ ဒုတ်၊ ဓါးကိုင်၍ အဘယ်ကြောင့်လာရောက် ဖမ်းဆီးကြသနည်း။ မှန်ပါသည်။ လူတို့သည် အခြားသူများကို မိမိ စတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်တတ်ကြသည်မဟုတ်လား။

၂၆:၅၆ ထိုလူမိုက်အုပ်စု၏ ဆိုးသွမ်းဟော့ရမ်းခြင်းသည်အဘဘုရားသခင်၏ အစီအမံတော် ပြည့်စုံဖို့ ဖြစ်သည်ဟု ကိုယ်တော်ဘုရားရေမှတ်လိုက်သည်။ အနာဂတ္တိကျမ်း အပြည့်စုံမည့်အကြောင်း တည်းဟူသောလူအစုအဝေးတို့ကို မိန့်တော်မူသွားသည်။ တပည့်တော်များသည် သခင်ဘုရားအား ကွယ်ကာမည့်နေနေသာသာ ကိုယ်တော်ကို စွန့်၍ ထွက်ပြေးကြသည်။ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ကုန် သည် တပည့်တော်များ၏ သူရဲဘောကြောင်ခြင်းသည် ခွင့်လွှတ်စရာမဟုတ်သော်လည်း စာရှုသူများဆို လျှင်ထို့ထက်ပိုမိုဆိုးဝါးဘွယ်ရာရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပြည့်ဝခြင်းမ ရှိကြသေးပေသကိုး။

(ဈ) ကယာဖရှေ့ရောက်သခင်ယေရှု (၂၆:၅၇-၆၈)

၂၆:၅ရ သခင်ယေရှုအား အဓိကစစ်ဆေးသူများမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ရောမ အာဏာပိုင်များဖြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကို စုပေါင်း၍ ဖော်ပြရလျှင်စစ်ဆေးခြင်း (၃)ဆင့်ရှိသည်ရှင် ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ပထမ ဦးစွာယဇ်ပုရောဟိတ်ကယာဖ၏ ယောက္ခမ အန္နထံစစ်ဆေးခံရသည် ဟုဆိုသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးကယာဖက စစ်ဆေးသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအ ချိန်တွင် လွှတ်အမတ်မင်းများကိုလည်း စုစည်းထားကြသည်။ တရားဥပဒေအရ စွပ်စွဲခံရသူအား အမှုရင် ဆိုင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ချိန်ပေးရသည်။ သို့သော် ဤယုဒ ခေါင်းဆောင်များမှာမူ သခင်ယေရှုအား ထိုသို့အချိန် မပေးကြ။ ချက်ချင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးစေသည်။ ဟေရှာ ၅၃:၈ တွင် မတရားစွာ စီရင်ခြင်းဖြင့် သူ့ကိုထက် သွားကြသည်ဟု ပရောဖက်ပြုထားသည်။

ထိုနေ့ညတှငျးခွငျးတှငျ ဖာရိရှဲမြား၊ ဇဒ်ဒုကဲမြား၊ ကမြျးတတျဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့အကွီးအကဲမြား စညျးဝေးတိုငျပငျခွငျးသညျ တရားဥပဒလေုပျထုံးလုပျနညျးနှငျ့ ဆနျ့ကငြျနသေညျ။ ယုဒထုံးစံ၌ ညအခြိနျ တှငျ၎င်းငျး၊ ပှဲတောျကာလတှငျ၎င်းငျး၊ ထိုသို့မပွုရ။ သဒေဏျထိုကျသော အမှုကိုလညျး တခါတညျးစီရငျ၍မရ။ သို့သောျသခငျယရှေုကို မုနျးတီးခွငျးက ထုံးတမျးစဉျာ ဥပဒမြေားကို ဆနျ့ကငြျကြောျဖွတျသှားသညျ။ တရား ဥပဒကေ မုနျးတီးခွငျးကို မရပျစဲစနေိုငျ။

၂၆:၅၈ ကယာဖသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသူဖြစ်သည်။ လွှတ်တိုင်ပင်အမတ်များကလည်း ကယာဖ ဖက်မှ ရပ်တည်ကြသည်။ ယေရှုတပါးတည်းသာလျှင် အခြား တဘက်၌ရှိနေသည်။ ပေတရုက ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ နောက်ယောင်ခံလိုက်ချောင်းကြည့်နေသည်။ လူအုပ်အကွယ်အကာယူ၍ အစအဆုံးလိုက် ကြည့်သည်။

၂၆:၅၉-၆၁ ယုဒခေါင်းဆောင်များသည် ယေရှုအားစွပ်စွဲဖို့သက်သခံရှာမတွေ့ကြ။ တရားစွဲ ဆိုရအောင်သက်သေခံအတုအယောင်များ လိုက်ရှာကြသည်။ နောက်ဆုံးတါင် မမှန်သော သက်သေခံနှစ် ဦးကို လုပ်ကြံထွက်ဆိုခိုင်းသည်။ ထိုသက်သေခံမှားများက သခင်ယေရှုက ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီး၍ သုံးရက်အတွင်း အပြီးပြန်ဆောက်မည် (ယော ၂:၁၉-၂၁) ဟုဆိုကြောင်း၊ ထွက်ဆိုကြသည်။ ထိုကျမ်းစ ကားမှာ ကိုယ်တော်ဘုရားအသေခံမည့်အကြောင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ယုဒများ ကထိုစကားကို မသိနားမလည်ဘဲ အကျကောက်၍ သခင်ယေရှုအား စွဲချက်တင်ဖို့ လုပ်ကြသည်။

၂၆:၆၂-၆၃ ထိုသို့စွပ်စွဲနေကြသော်လည်း သခင်ယေရှုသည် တခွန်းတပါးဒမှာ ခွန်းတုံ့မပြန်။ (ဟေရှာ ၅၃:၇)ပါ ထိုသူသည် ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်းခံရ၍ နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေတော်မူ၏ ကျမ်းစကားအ တိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ခွန်းတုံ့မပြန်သောအခါ စကာတခွန်းပြောလေပြောငြား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက ပိုမို နှိပ်စက်စေသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက သင်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်သည်၊ မမှန်သည်ကို ငါတို့အားပြောလော့ ဟုဆိုသည်။ မောရှေကျမ်းတွင် ယုဒလူမျိုးသည် ယဇ်ပုရော ဟိတ်ရှေ့၌ ကျမ်းကျိန်ထွက်ဆိုရသည်။ (ဝတ် ၅:၁)ဟုပြဌာန်းထားသည်။

၂၆:၆၄ ယုဒပညတ်ကျမ်းကို လေးစားသောအစားဖြင့် သခင်ယေရှုက သင်ပြောသည့်အ တိုင်းမှန်ကန်ပါသည်ဟုဖြေတော်မူသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ မေရှိယအမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဇာတိ တော်သည် ပိုမိုခိုင်မာလာသည်။ ထိုမျှမက နောက်ကာလ၌ လူသားတော်သည် တန်ခိုးတော်၏ လကျာ်ဖက်၌ထိုလျက် မိုးတိမ်စီး၍ ကြွလာသည်ကို သင်တို့ မြင်ရမည် ဟုထပ်ဆိုသည်။ ထိုကျမ်းစကား၏ အနှစ်သာရမှာ ငါသည် သင်တို့ပြောသည့်အတိုင်း ဘုရားသားတော် ယေရှုခရစ် ဖြစ်သည်။ လက်တလောတွင်ငါ့ကို လူ့အသွင်မြင်တွေ့မြင်ရသော်လည်း တမျိုးဖြင့်မြင်ရဦးမည်။ ငါ၏ အောက်ကျို့နှိမ့် ချမှုကိုသာမြင်နေကြရသော်လည်း ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံသူဘုရား သခင်ကဲ့သို့ ကြည်ညိုသူ၊ လကျာ်တော် ဘက်၌စိုးစံသူ၊ ကောင်းကင်မှ တိမ်စီး၍ ကြွလာသူအဖြစ်မြင်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၆၄တွင်ပါရှိသော ပထမ you၅၀ သည်ကယာဖက်ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်၍ ဒုတိယ နှင့် တတိယ Youသည် ယုဒလူမျိုးများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ဘုရားဘုန်းတန်ခိုးအပြည့်အစုံ ဖြင့်ပေါ်ထွန်းခြင်းကို တွေ့မြင်မည့်သူများ၊ ဘုရားသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိမည့်သူများဖြစ်သည်။

တခါတရံ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြောဆိုခြင်းသည် အမှန်တကယ် အခိုင်အမာပြောဆိုကြခြင်းဖြစ် သည်ဟု Lenski က ဆိုသည်။ ယုဒများက သခင်ယေရှုကို ဘုရားသားတော်ဟု တခွန်းမှမဟခဲ့ကြပါ။ ဤအပိုဒ်ငယ် ၆၄တွင်မူကိုယ်တော်က သူသည် ဘုရားရှင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျိန်ဆိုထားသည်။ ၅၁

၂၆:၆၅-၆ရ ကယာဖက်သည် ဒံယေလပရောဖက်ပြုထားသည့် မေရှိယအကြောင်းကို မမေ့ပါ။ ထိုညဥ့်အခါငါသည် အာရုံပြု၍ လူသားနှင့်တူသောသူတဦးသည် မိုဃ်းတိမ်စီးလျက် အသက်ကြီး သောသူ၏ အထံတော်သို့ ရောက်လာ၏ ထိုသူတို့ကို အထံတော်ပါးသို့သွင်းကြ၏ (ဒံ ၇:၁၃)။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုအား ဘုရားသခင်နှင့် တန်းတူ မသိစိတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ဝန်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ (ယော ၅:၁၈ကိုကြည့်)။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးက မိမိဝတ်ရုံကိုဖြဲသည့် လက္ခဏာမှာ သက်သေရှာခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုတွင် အပြစ်ထင်ရှားကြောင်း၊ မင်းတိုင်ပင်အမတ်များ၏ တိုင်ကြား သက်သေထူခြင်းဖြစ်သည်။ သို့နှင့် မည်သည့် သဘောထားရှိကြသနည်းဟု မေးသောအခါ လွှတ်တိုင်ပင် အမတ်မင်းများကလည်း သေဒဏ်ပေးထိုက်သည်ဟုဆိုကြသည်။

၂၆:၆၈ ဒုတိယအဆင့်စစ်ကြောခြင်းမှာမူ၊ ရုံးကန္ဒားစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပင် မတူတော့ပါ။ စကြ၊ နောက်ကြ၊ ပြောင်ကြ၊ သရော်ကြသည်။ စော်ကားကြသည်။ ခရစ်တော်မှန်လျှင် ဘုန်းတန်ခိုးပြပါဟု တောင်းဆိုကြသည်။ အမျိုးမျိုးှနှိပ်စက်၍ မထေမဲ့မြင်ပြုကြသည်။

(ည) ပေတရု ခြုံးပွဲချငိုခြင်း (၂၆:၆၉-၇၅)

၂၆:၆၉-၇၂ ပေတရုအတွက် အမှောင်မိုက်ဆုံးကာလရောက်လာပြီ။ အိမ်ရှေ့ကွင်းပြင်တွင် မီးလှုံနေစဉ် မိန်းမငယ် တယောက်ရောက်လာပြီး၊ ယေရှုအဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာရောက်စွပ်စွဲသည်။ ပေတရု၏ ငြင်းချက်သည် ပြင်းထန်သည်။ သင်ပြောသောစကားကိုငါမသိ (ဘာလာပြောနေသလဲ) ဟုဆို သည်။ ထိုမိန်းမနှင့် လွတ်ရာကျွတ်ရာ ခပ်ဝေးဝေးသို့ ရွှေ့သွားသည်။ သို့သော် မလွတ်ပါ။ အခြားမိန်းမငယ် တယောက်က နာဇရက်ယေရှုနှင့် အတူတူ ရှိသူဟု စွပ်စွဲပြန်သည်။ ဤတကြိမ်တွင်လည်း ထိုသူကိုငါမသိ ဟုဆိုပြန်သည်။ တလောကလုံး ပေါင်းသင်းလာသော သူ့သခင်အား ထိုသူကို ငါမသိဟု ဘူးခံပြန်သည်။

၂၆:၇၃-၇၄ ခဏကြာသော် ထိုအနားမှာရှိနေသူ တယောက်က အကယ်စင်စစ်သင်သည် လည်း ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်၏ သင့်စကားသင့်အကြောင်းဖြင့် ငါသိ၏ ဟုဆိုပြန်ရာ ထိုသူကို ငါမသိဟု အဓိဌာန်ပြု၍ ဆိုပါသည်ဟု ငြင်းပြန်သည် ထိုအခိုက်မှာ ကြက်တွန်သတည်း။

၂၆:၇၅ ထိုကြက်တွန်သံသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသော ညဥ့်ယံကိုသာ ထိုးဖောက် မဟုတ်။ ပေတရု၏ စိတ်နှလုံးကိုလည်း ကိုင်လှုပ်လိုက်သည်။ သခင်ယေရှု၏ စကားကို ပြန်လည်သတိရ သောကြောင့်အပြင်သို့ ထွက်၍ ချုံးပွဲချငိုကြီးဆင်တော့သည်။

ပေတရု၏ ငြင်းဆန်ပုံများသည် ခရစ်ဝင်တခုနှင့် တခုမတူညီကြပါ။ မဿဲ၊ လုကာနှင့် ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် ကြက်မတွန်မှီ၊ င့ါကို သုံးကြိမ်ငြင်းမည် (မ ၂၆:၃၄၊ လု ၂၂:၃၄၊ ယော ၁၃:၃၈)ဟုဆိုကြသည်။ ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ…. ကြက်နှစ်ကြိမ်မတွန်မီ သင်သည် သုံးကြိမ်မြောက် အောင်င့ါကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည် (မာ ၁၄:၃၀) ဟုဖော်ပြသည်။

တညဉ့်တွင်ကြက်သည် တကြိမ်မကတွန်ပါသည်။ ညဉ့်လယ်ယံတွင် တွန်ပြီးနောက် မိုးသောက်ယံတွင်လည်း တွန်ကြသည်။ ပေတရုငြင်းပယ်သူများလည်း (၆)မျိုးတွေ့ရသည်။ (၁) သူငယ်မ (မ ၂၆:၆၅-၇၀၊ မာ ၁၄:၆၆-၈၈)၊ (၂)အခြားမိန်းမငယ် (မ ၂၆:၇၁-၇၂၊ မာ ၁၄:၆၉-၇၀)၊ (၃) ပရိသတ်ထဲ ကလူတစ်ယောက် (မ ၂၆:၃၇-၇၄၊ မာ ၁၄:၇၀-၇၁)၊ လူတစ်ယောက် (လု ၂၂:၅၈)၊ (၅) အခြားလူတ ယောက် (လု ၂၂:၅၉-၆၀)၊ (၆) ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီး၏ အစေခံ (ယော ၁၈:၂၆-၂၇)တို့ဖြစ်သည်။ နောက် ဆုံးဖော်ပြသော သူသည် အခြားသူများထက် ထူးခြားသည်။ သင့်ကို ယေရှုနှင့် အတူ ဥယျာဉ်ထဲတွင် တွေ့ ခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။ အခြားသူများမှာ ထိုစကားမျိုးမပြောကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။