ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၈

ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း
(မာ၊ ၁၆:၁-၁၀။ လု၊ ၂၄:၁-၁၂။ ယော၊ ၂၀:၁-၁၀။)
1ဥပုသ်နေ့လွန်၍ ခုနစ်ရက်တွင် ပထမနေ့ရက် မိုးလင်းအံ့ဆဲဆဲအချိန်၌၊ မာဂဒလမာရိနှင့် အခြားသော မာရိသည် သင်္ချိုင်းတော်ကို အကြည့်အရှုသွားကြ၏။- 2ထိုအခါ မြေကြီးသည် ပြင်းစွာလှုပ်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းလာ၍၊ တွင်းဝ၌ပိတ်သောကျောက်ကို လှိမ့်လှန်ပြီးလျှင်၊ ထိုကျောက်ပေါ်မှာ ထိုင်နေ၏။- 3သူ၏မျက်နှာသည် လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏။ အဝတ်သည်လည်း မိုးပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူ၏။- 4လူစောင့်တို့သည် ကောင်းကင်တမန်ကို ကြောက်ရွံ့သဖြင့် တုန်လှုပ်၍ သေမတတ်ဖြစ်ကြ၏။- 5ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိကြနှင့်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သော ယေရှုကို သင်တို့ရှာကြသည်ကို ငါသိ၏။- 6ဤအရပ်၌ မရှိ။ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ထမြောက်တော်မူပြီ။ လာကြ၊ သခင်လျောင်းတော်မူရာအရပ်ကို ကြည့်ကြလော့။- 7အလျင်အမြန်ပြန်သွား၍ သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူကြောင်းကို တပည့်တော်တို့အား ပြောကြလော့။ သင်တို့ရှေ့ ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွတော်မူမည်။ ထိုပြည်၌ သင်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို တွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်၊ ငါပြောပြီဟု ထိုမိန်းမတို့အား ကောင်းကင်တမန်ဆို၏။- 8ထိုမိန်းမတို့သည်လည်း ကြောက်ရွံ့သဖြင့်လည်းကောင်း၊ အလွန်ဝမ်းမြောက်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ သင်္ချိုင်းတော်မှ အလျင်အမြန်သွား၍ တပည့်တော်တို့အား ထိုသတင်းစကားကို ကြားပြောခြင်းငှာ ပြေးကြ၏။- 9လမ်းမှာသွားကြစဉ် ယေရှုသည် ကြိုဆိုတော်မူ၍၊ သင်တို့အား မင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုမိန်းမတို့သည် ချဉ်းကပ်၍ ခြေတော်ကိုဖက်ယမ်းလျက် ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏။- 10ယေရှုကလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။ သွားကြလော့။ ငါ့ညီတို့သည် ဂါလိလဲပြည်သို့ သွားစေခြင်းငှာ ဤသတင်းစကားကို ကြားပြောကြလော့။ ထိုပြည်၌ သူတို့သည် ငါ့ကို တွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အစောင့်များထံမှသတင်း
11ထိုမိန်းမတို့သည် သွားကြစဉ်အခါ လူစောင့်အချို့တို့သည် မြို့ထဲသို့ဝင်၍ ဖြစ်လေသမျှသော အခြင်းအရာတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့အား ပြန်ကြားကြ၏။- 12ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအကြီးအကဲတို့သည် စုဝေး၍ တိုင်ပင်ပြီးမှ စစ်သူရဲတို့အား ငွေအများကို ပေး၍၊- 13ညအခါ ငါတို့အိပ်ပျော်စဉ်တွင် ထိုသူ၏ တပည့်တို့သည်လာ၍ အလောင်းကို ခိုးသွားကြသည်ဟု သင်တို့ပြောကြလော့။- 14ထိုအကြောင်းကို မြို့ဝန်မင်းကြားပြန်လျှင်၊ ငါတို့သည် သူ့ကိုဖျောင်းဖျ၍ သင်တို့၌ အမှုမရှိစေခြင်းငှာ ငါပြုမည်ဟု၊- 15သွန်သင်သည်နှင့်အညီ စစ်သူရဲတို့သည် ငွေကိုယူ၍ပြုကြ၏။ ထိုစကားကို ယခုတိုင်အောင် ယုဒလူတို့သည် အနှံ့အပြား ပြောဆိုကြ၏။
တပည့်တော်တို့အားမှာကြားခြင်း
(မာ၊ ၁၆:၁၄-၁၈။ လု၊ ၂၄:၃၆-၄၉။ ယော၊ ၂၀:၁၉-၂၃။ တ၊ ၁:၆-၈။)
16တစ်ကျိပ်တစ်ပါးသော တပည့်တော်တို့သည် ဂါလိလဲပြည်သို့ သွား၍ ယေရှုမှာထားတော်မူသော တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်၍ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ကြ၏။-မ၊ ၂၆:၃၂။ မာ၊ ၁၄:၂၈။ 17အချို့တို့သည် ယုံမှားခြင်းရှိကြ၏။- 18ယေရှုသည် အနီးအပါးသို့ ချဉ်းတော်မူပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌လည်းကောင်း၊ မြေကြီးပေါ်၌လည်းကောင်း၊ စီရင်ပိုင်သော အခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကို ငါခံရပြီ။- 19သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့် ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးကြလော့။-တ၊ ၁:၈။ 20ငါသည် သင်တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှာ ဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ် ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ပြီး၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၅။ သခင်ယေရှုဘုရား၏ အောင်ပွဲ (အခန်း ၂၈)

(က) ၂၈:၁-၄ တနင်္ဂနွေနေ့ ဝေလီဝေလင်းတွင်မာရိ (၂)ယောက်တိုပသည် အုတ်ဂူကြည့်ရူဖို့ ရောက်လာကြသည်။ အုတ်ဂူရောက်ချိန်တွင် မြေငလျင်ပြင်းထန်စွာလှုပ်သည်။ ကောင်းကင်တမန်ပေါ် ထွန်းလာကာ အုတ်ဂူပိတ်ဆို့ထားသော ကျောက်ပြားကြီးကို ထွန်းလှိမ့်ပြီးထိုကျောက်ပြားအပေါ်မှာ ထိုင်သည်။ အစောင့်တပ်သားရောမစစ်သားများသည် လွန်စွာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ပြီး ကြက်သေသေနေ ကြသည်။

၂၈:၅-၆ ကေင်းကင်တမန်က ထိုအမျိုးသမီးများအား ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဖို့ နှစ်သိမ့်အား ပေးလိုက်သည်။ ကတိတော်ပြုထားခဲ့သည့် အတိုင်းကိုယ်တော်သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီ။ လျောင်း တော်မူခဲ့သည့် နေရာကို လာကြည့်ကြပါဟုဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ ပိတ်ထားသော ကျောက်ပြားရွေ့လျား သွားပြီး၊ သခင်ယေရှု ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုမမြင်ကြ။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီ။

၂၈:၇-၁ဝ ထိုမင်္ဂလာသတင်းစကားကို တပည့်တော်များထံသိုပ ထိုအမျိုးသမီးများအား အလျင်အမြန်သွားပြောခိုင်းသည်။ သခင်ဘုရားသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားသောကြောင့် ဂါလိလဲတွင် တဖန်ပြန်လည်တွေ့မြင်ကြမည်။ ထိုမိန်းမမျာသည် တပည့်တော်များထေ့ သွားနေကြစဉ် လမ်းတဝက်တွင် သခင်ယေရှုက ကိုယ်ထင်ပြ၍ “သင်တို့သည် မင်္ဂလာရှိပါစေသော”၅၅ ဟုဆိုလိုက်သည်။ အမျိုးသမီးများ သည်လည်း ခြေတော်ရင်းတွင် ပြပ်ဝပ်လျက် ရှိခိုးကြသည်။ ထို့နောက်တပည့်တောများအားဂါလိလဲတွင် ဆုံတွေ့မည့်အကြောင်းမှာလိုက်သည်။

(ခ) စစ်သားများလိမ်ပြောကြရန် လာဘ်ထိုးခြင်း (၂၈:၁၁-၁၅)

၂၈:၁၁-၁၅ ကိုယ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်သည့် သတင်းကြားလျှင်ကြားခြင်း၊ ယဇ်ပုရော ဟိတ်များသည် သတင်းနှုတ်ပတ်ရန်စစ်သားများထံ ချဉ်းက်ပ်ကြသည်။ သို့သော် တခုမေ့နေ သည်။ သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူထဲတွင် လွတ်နေသည်။

၂၈:၁၂-၁၃ ဘာသာရေးဆရာကြီးများ၏ အတွေးသည် လွယ်သည်။ ယဇ်ပုရောကြီးများနှင့် တိုင်ပင်၍ ခေါင်းချင်းဆိုင်လိုက်ကြသည်။ အိပ်ငိုက်နေကြစဉ် တပည့်တော်များက ယေရှုအလောင်းကို လာခိုးသွားကြသည်ဟု လိမ်လည်ထွက်ဆိုဖို့ လာဘ်ထိုးကြသည်။

ဤနေရာတွင် အဖြေထက်မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ အုတ်ဂူအစောင့်အ ကြပ်ပြုနေသည့်တာဝန်ချိန်တွင် စစ်သားများသည်ဘယ်နေရာသွားအိပ်ပျော်ကြသနည်း။ ပိတ်ဆို့ထားသော ကျောက်ပြားကြီးကို အသံဗလံမထွက်ဘဲ တပည့်တော်များက မည်သို့ရွေ့နိုင်သနည်း။ စစ်သားများ တယောက်မှ မနိုးအောင်အားလုံးတပြိုင်တည်း အိပ်ပျော်နိုင်ကြသလား။ အကယ်၍ အိပ်ပျော်နေသည်ဆို စေဦး၊ တပည့်တော်များက ခိုးယူသည်ကို မည်သို့ သိနိုင်သနည်း။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည်ဆိုလျှင် စစ်သားများအားလာဘ်ထိုးမစရာလိုပါသေးသလား၊။ အကယ်၍ တပည့်တော်များက ခိုးယူသွားသည်မှန် လျှင် အလောင်းတော်အားရစ်ပတ်ထားသော ပိတ်ချောစသည် အဘယ်ကြောင့်လက်သုတ်ပုဝါကဲ့သို့ စနစ် တကျခေါက်ရက်သား ရှိရသနည်း။ (လု ၂၄:၁၂၊ ယော ၂၀:၆-၇)။

၂၈:၁၄ အကယျ၍ တာာဝနျကနြစေဉျ အိပျပြောျသှားခွငျးကွောငျ့ ထိုအဖွစျအပကြျပေါျခဲ့ သညျမှနျလြှငျ ရောမစစျသားမြားသညျ စစျစညျးကမျးအရ အရေးယူခွငျးခံရမညျ။ စစျစညျးကမျးအရ အရေး ယူလြှငျ သဒေဏျဖွစျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဤသတငျးစကားအားရောမအစိုးရထံသို့ မပေါကျားကားစဖေို့ လိုကျလံတားမွစျဖုံးအုပျသညျ။

ဤအဖြစ်အပျက်သည် ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းမင်းတိုင်ပင်အမတ်များ သိရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် မုသာကို မုသာဖြင့် ထပ်ဆင့်လိမ်ညာဖို့ကြိုစားကြသည်။ ဆင်သေကောင်ကို ဆိတ်သားရေဖြင့် ဖုံးဖို့လုံးပမ်းကြသည်။

၂၈:၁၅ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် စစ်သားများလုပ်ကြံဇာတ်ခင်းထားသော ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်သည် ယုဒလူမျိုးများနှင့် တပါးအမျိုးသားများထံတွင် ယနေ့ထက်တိုင်ပျံ့နှံ့ပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်။ အခြား ဒဏ္ဍာရီလည်းရှိသေးသည်။ ထိုအကြောင်းကို Wilbur Smith ကဤသို့အကျဉ်းချုံး၍ ဖော်ပြထားသည်။

၁။ ပထမအချက်မှာ ထိုအမျိုးသမီးများသည် အုတ်ဂူမှားသွားကြသလား။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ သောကြာနေ့ညနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်(၂)ရက်အကြာမှာ တလေးတစားအမှတ်အသား ပြုထားသော အုတ်ဂူများစွာကြားထဲမှာမဟုတ်။ အရိမသဲယောသပ်၏ ခြံထဲရှိ သီးသန့်အုတ် ဂူ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် အခြားအုတ်ဂူများမရှိပါ။

နောက်တခုစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ ထိုအမျိုးသမီးများသည် မျက်ရည်သုတ်ပြီး၊ အနီးအနားမှာ အခြားအုတ်ဂူရှိသလားဟု လိုက်ကြည့်ကြသည်။ နံနက်စောစောစီးစီးဝေလီဝေလင်းဖြစ် သောကြောင့် မှားနိုင်သည်ဟု ထားကြပါစို့။ မျက်ရည်မစို၊ မျက်စိရှင်သော တံငါသည်နှစ်ဦး ရှိမုန်ပေးတရု နှင့် ယောဟန်တို့ကလည်း လွတ်နေသော အုတ်ဂူဟောင်းလောင်းကို မြင်ကြ သည်။ ထိုသူများသည် အုတ်ဂူမှားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ထိုပြင်အုတ်ဂူထဲသို့ ဝင်ကြည်ရာ ကောင်းကင်တမန်က “ကိုယ်တော်ဘုရားဤနေရာမှာမရှိပါ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီ။ လျောင်းတော်မူခဲ့သည့် နေရာကို ကြည့်သွားကြပါ”ဟု ပြောလွှတ်လိုက်သေးသည်။ ကောင်း ကင်တမန်များသည်လည်း အုတ်ဂူမှားသည်ဟုဆိုနိုင်မည်လား။ လူ့ဦးနှောက်အထွာတမိုက် ဉာဏ်နှင့် မတွေးပါနှင့်။ အရေမရးအဖတ်မရအချဉ်းနှီးအတွေးမှာ သံသရာမလည်နှင့်။

၂။ အချို့က သခင်ယေရှု အမှန်တကယ်မသေပါ။ မေ့လျှော့နေခြင်းဖြစ်သည်။ သတိပြန် လည်လာသောအခါ ပြန်လာထလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ကြီးမားသော ကျောက်တုံး ကြီးဖြင့်အပေါက်ဝပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ပြီးလျှင် အလဲအလှယ်၊ အရွေ့အပြောင်းမရှိအောင် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသည်။ ထိုမျှအတအကျကွက်တိ ပိတ်ဆို့ ထားသော ကျောက်တုံးကြီး အထဲမှ တွန်းဖယ်ရန်မည်သူမှ တတ်နိုင်မည်မဟုတ်။ ထိုကျောက်ပြားကြီးကို ဖယ်ရှားပြီး၊ အပြင်သို့ ထွက်နိုင်ဖွယ်ရာအကြောင်းမရှိ။

သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်သည်မှာ သေချာသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်းကိုယ်တော် ကိုယ်တိုင်တပည့်တော်များနှင့် အခြားသူများထံ ကိုယ်ထင်ပြသခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ကိုယ်ထင်ပြခဲ့သူများကိုကြည့်ပါ။

၁။ မဂဒလမာရိ (မာ ၁၆:၉-၁၀)

၂။ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် (မ ၂၈:၈-၁၀)

၃။ ပေတရု (လု ၂၄:၃၄)

၄။ ဧမောက်လမ်းပေါ်ရှိ တပည့်တော်နှစ်ယောက် (လု ၂၄:၁၃-၃၂)

၅။ သောမမပါသော တပည့်တော်များ (ယော ၂၀:၁၉-၂၅)

၆။ သောမအပါဝင်တပည့်တော်များ (ယော ၂၀:၂၆-၃၁)

၇။ ဂါလိလဲအိုင်ဘေးတပည့်တော်ခုနှစ်ယောက် (ယော ၂၁)

၈။ ယုံကြည်သူငါးရာ (၁ကော ၁၅:၇)

၉။ ယာကုပ် (၁ကော ၁၅:၇)

၁၀။ သံလွင်တောင်ပေါ်က တပည့်တော်များ (တ ၁:၃-၁၂)

မတုန်လှုပ်၊ မရွေ့လျားနိုင်သော ခရစ်ယာန်မျာ၏ ယုံကြည်ခြင်းအုတ်မြစ်တိုင်သည် သခင် ယေရှုခရစ်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပေါ်၌ ပန္နက်တည်ပါသည်။ စာရှုသူသည်လည်း ယုံကြည်ခြင်း၌ကြံ့ ခိုင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော လူအများငြင်းပယ်ကြသော်လည်း ပရမတ္တသစ္စာတရားဖြစ် သောကြောင့် မပြိုပျက်နိုင်။ မပြောင်းလဲနိုင်း။ မပျက်စီးဖို့ မည့်သူမှ တက်စွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်။

(ဂ) မဟာစေစားချက် (၂၈:၁၆-၂၀)

၂၈:၁၆-၁ရ ရှင်ပြန်ထမြေက်ပြီးသော အခါကိုယ်တော်ဘုရားသည် တပည့်တော်များအား ဂါလိလဲအနီး တောင်ပေါ်တစ်နေရာတွင် ကိုယ်ထင်ပြခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို (မာ ၁၆:၁၅-၁၈)နှင့် (၁ကော ၁၅:၆) တွင်လည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထိုသို့ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်သည်မှာ အဘယ်မျှ အံ့ဩ ဖွယ်ကောင်းသနည်း။ ကိုယ်တော်ခံစားခဲ့ရသော ဆင်းရဲဒုက္ခများအားလုံး ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုယ်တော်ဘုရားပြန်လည်ထမြောက်ပြီ။ အသက်ပြန်ရှင်ပြီ။ ဘုန်းတန်ခိနုးပြည့်ဝ သော ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် တပည့်တော်များ ရှေ့မှောက်သို့ ရောက်ရှိသည်။ တပည့်တော်များသည် ယုံမှားသံသ ယတမှုံမရှိဘဲသခင်ဘုရားအား ပြပ်ဝပ်ရှိခိုးကြသည်။

၂၈:၁၈ ကိုယ်တော်ဘုရားက “ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌၎င်း ရှိသမျှသော တန်ခိုးအာဏာရယူထားပြီ” ဖြစ်ကြောင်း၊ တပည့်တော်များကို ပြောပြသည်။ တန်ခိုးအာဏာဟူသမျှ ထာဝရပိုင်ဆိုင်သည်။ အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်း၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီ ဖြစ်၍ အဘဘုရားသခင်ပေးထားသော ထာဝရအသက်ကိုလည်း အခြားသူများသို့ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပိုင် ခွင့် ရှိသည် (ယော ၁၇:၂)။ ပထမဦးဆုံးမွေးဖွားသူ၏ ဘုန်းတန်ခိုးများပိုင်ဆိုင်သည်။ ယခု မထမဦးဆုံးမွေး ဖွားခြင်းမှ စ၍ သေခြင်းတန်ခိုးအာဏာအလုံးစုံကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ “သားဦးဖြစ်သောကြောင့် ဖန်ဆင်းခံရ သောအပါင်းတုပ ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်။ သားဦးဖြစ်၍ သေခြင်းမှ ဦးစွာထမြောက်သူဖြစ်သည်” (ကော ၁:၁၅-၁၈)။

၂၈:၁၉-၂ဝ အသစျဖနျဆငျးခွငျး၏ အရှငျသခငျ သားဦးဖွစျတောြိမူသောကွောငျ့ မဟာစေ စားခကြျယုံကွညျသူမြားအတှကျ တညျမွဲအမိနျ့ထုတျပွနျထားသညျ။ ထိုအမိနျ့ပွနျတမျးသညျ ကိုယျတောျဘု ရားငွငျးပယျခွငျးခံရသညျ့အခြိနျမှ ဒုတိယအကွိမျပွနျလညျ ကွှလာသညျ့ကွားကာလတှငျ လိုကျနာလုပျ ဆောငျရမညျ့ ပွဌာနျးခကြျအမိနျ့ဖွစျသညျ။

ထိုတည်မြဲအမိန့်တွင် အချက် (၃)ချက်ပါဝင်သည်။

၁။ “သွား၍လူမျိုးတကာတို့အား ငါ၏ တပည့်ဖြစ်စေကြလော့”ဤကျမ်းစကားသည် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး အသက်တာပြောင်းလဲစေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဧဝံဂေလိတရား ဟောပြောခြင်း ၊ ယုံကြည်သူများကို အခြားသူများ ဟောပြောခြင်း၊ ယုံကြည်သူများကို အခြားသူများ အတုမြင်အတတ်သင်စေခြင်း၊ ကိုယ်တော်ဘုရား၏ နောက်လိုက်များဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ လူမျိုးတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်း၊ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး ပြောဆိုသူများအားလုံးသို့ ယေရှုကြောင့် ပြောကြားရမည်။

၂။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံစေကြရမည်။ ခရစ်တော်၏ သတင်းကောင်းကြားပြောရာတွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာအကြောင်းသွန်သင်၍ ခံယူ စေရမည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုကို လူသိရှင်ကြား ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ခမည်းတော်အဖြစ်၄င်၊ ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဥပစ္ဆျာယ် ဆရာအဖြစ်၎င်း၊ နားလည်ခံယူကြရမည်။ အပိုဒ်ငယ် (၁၉)တွင် နာမတော်ကို ဧကဝုစ်ကိန်း သုံးထားသည်။ သို့သော် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပါရှိသည်။

၂။ “သင်တို့အား ငါပေးသမျှသော ပညတ်တို့ကို စောင့်ထိန်းကြစေရန် သွန်သင်ကြလော့”။ မဟာစေစားချက်သည် ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောရုံ၊ အသက်တာပြောင်းလဲစေရုံနှင့် မလုံ လောက်ပါ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌သွန်သင်သမျှသော သင်ခန်းစာများနှင့် ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာ မည့်အကြောင်းကိုလည်း သိမှတ်နာခံစေရမည်။ ထိုသို့ လိုက်လုပ်စေခြင်းသည်သာလျှင် နှုတ်ကပတ်တော်အားဝန်ခံရာရောက်သည်။

ထိုသို့ ပြောဆိုသွန်သင်နိုင်ကြစေရန် သင်တို့နှင့် အတူကပ်ကမ္ဘာကုန်ဆုံးသည့် တိုင်အောင် ငါရှိမည်ဟု အားပေးကတိတော်ပြုထားသည်။ တပည့်တော်များကို မျက်နှာလွှဲခဲပစ် စေလွတ်သည်မဟုတ်။ သွားလာသမျှလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သမျှအမှုတိုင်း၌ ဘုရားသားတော်က အပေါင်းအဖော်ပြုမည်။ ပါဝင်ပံ့ပိုး မည်။

မဟာစေစားချက်ထဲတွင် အခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှ၊ လူမျိုးတကာ၊ ပေးသမျှ သောပညတ်၊ အစဉ်မပြတ် သူသည် အကြွေးမဲ၊ ကန့်သတ်မဲ့သော ၄ကြိမ်သုံးနှုန်း ထားသည်ကို သတိပြုပါ။

မဟာစေစားချက်နှင့် နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်းဖြင့် ကျမ်းစာအား နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ ရာစုနှစ် -၂ဝကျော်ကုန်လွန်သော်လည်း ကိုယ်တော်ဘုရား၏ စကားတော်များသည် ခိုင်မာမှု၊ ဆီလျော်မှုနှင့် အသုံး ဝင်မှုတို့မှာ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ၊ တည်မြဲနေဆဲရှိသည်။ လုပ်ဆောင်မှုလည်း မပြီးဆုံးသေး။

ကိုယ်တော်၏ နောက်ဆုံးမဟာစေစားချက်ကို လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။

မှတ်စု

(၁:၁) ဂရိဘာသာစကား Yahweh ကို အင်္ဂလိပ်ပုံစံဖြင့် Jehovah သို့ ဆင်းဆက်ခြင်းဖြစ် သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် “သခင်”ဟု အနက်ရသည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကား Yeshua အား အင်္ဂလိပ်မူ Jesus သို့ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။

(၄:၂-၃) ပထမမူရင်းအခြေအနေမှန် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားစကားဖြင့် “အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသားတော်အမှန်ဖြစ်လျှင်”သို့မဟုတ် “သင်သည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည်အတိုင်း” ဟုဆိုနိုင်သည်။

(Excursus)ခွဲဝေပိုင်းခြားခြင်းသည် စီမံခန့်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်က လူသားမျိုးနွယ်ကို ခေတ်ကာလပိုင်းအခြားကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထို့ထက် ခေတ် ကာလအလျောက် ဘုရားသခင်အစီအစဉ် (စီမံကိန်း) ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် Reagan အုပ်ချုပ်ရေး ဟုဆိုလျှင် Reagan သမ္မတ အဖြစ်ရုံး ထိုင်စဉ်ကာလ သူကျင့်သုံးသော မူဝါဒကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

(၅:၁၃) Albert Barnes, Notes on The New Testament, Matthew and Mark, P 47

(၅:၂၂) NKJV ကျမ်းမူတွင် “NU”ဟု အညွန်းတပ်ထားသောအောက်ခြေမှတ်စု၌ “အထောက်မတန်” (တနည်း) “အကြောင်းမဲ့”ဟူသော အရေးကြီးသည့် စကားရပ်ကို ချန်လှပ်ထားသည်။

(၅:၄၄-၄၇) NU ကျမ်းတွင် “အခွန်ခံ”စကားလုံးအစား “တပါးအမျိုးသား”ဟုသုံးသည်။

(၅:၄၄-၄၇) ရှေးလက်ရေးကျမ်းမူအများစုတွင် “ညီအစ်ကိုများ”အစား “မိတ်ဆွေများ”ဟု သုံးထားသည်။

(၆:၁၃) အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်များက ၅ရာ၊ ၂၉:၁၁မှ ဝတ်ရွတ်စဉ်အဖြစ် ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်မှန်းဆခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ KJV ကျမ်းအသုံးပြုသော ထုံးတမ်းလိုက် ရရိုတက်စတင့်တို့၏ ဆုတောင်းချက်က လုံးဝချေထားသည်။

(၇:၁၃-၁၄) ဤတွင် အဓိကအရေးပါသောကျမ်းမူများ၌ အာမေဍိတ်သဘောသက်ရောက် သည့် အရေးအသားမျိုးတွေ့ရသည်။ “အသက်ရှင်ခြင်းသိုပ ရောက်သောလမ်းသည် ကျဉ်းမြောင်း၍ ခက်ခဲ သော ကြောင့် တွေ့ရှိဝင်ရောက်သူ နည်းပါးလှချေတကား!” သို့သော် ရှေးအကျဆုံး NUနှင့် မြောက်များစွာ သောလက်ရေးမူM ကျမ်းများလည်း အစဉ်အလာ TR ကျမ်းနှင့်ဆန့်ကျင်ကြသည်။ KJ ကျမ်းမူကိုပံ့ပိုးမည့် ကျမ်းစာသားများအားနည်းချက်ရှိသည်။

၁၀(၇:၂၈-၂၉) Jamieson, Fausset & Brown, Critical and Explanatory Commmentary on the New Testament, V: 50.

၁၁(၈:၂) ကုဋနူနာများဟု သမ္မာကျမ်းစာက ခြုံငုံဖော်ပြသူများသည် မတူညီကြပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် Malady ကိုယခု Hansen’s Disease ဟု သိကြသည်။ ဝတ်ပြုရာကျမ်း၌ ဖော်ပြသော နူနာမှာ အဝတ်အစားနှင့် အိမ်သို့ကူးစက်နိုင်သည်။

၁၂(၈:၁၆-၁၇) Arno C. Gaebelein, The Gospel of Matthew, P 193.

၁၃(၈:၂၈) NU ၌ဂါဒရပြည်ကို Gadarenes ဟုရေးသည်။ မြို့နှင့် ဒေသနာမည်ရောထွေးနေ သည်။

၁၄(၉:၁၆) Gaebelein, The Gospel of Matthew, P 193.

၁၅(၉:၁၇) W.L. Pettingill, Simple Studies inf Mattew, pp. 111,112.

၁၆(၁၀:၈) လက်ရေးကျမ်းမူအများစုက ဤနေရာတွင် “သေသောသူတို့ထမြောက်ခြင်း”ဟူ သည့် စကားစုချန်လှပ်ထားသည်။

၁၇(၁၀:၂၁) J.C. Macaulay, Obedient Unto Death: A Devotional Studies in John’s Gospel. 11:59.

၁၈(၁၀:၁၄) Arthur T. Pierson, “The Work of Christ for the Believer,” The Minisrtry of Keswick, first series, P. 114

၁၉(၁၁:၂၇) Alva J. Gospel McClain, The Greatness of the kindom, p. 311.

၂၀(၁၁:၃၀) J.H. Jowett, Quoted in our Daily Bread.

၂၁(၁၂:၈) E.W.Rogers, Jesus the Christ, PP. 65.66.

၂၂(၁၂:၁၉) McClain, Kingdom, P. 283.

၂၃(၁၂:၂၁) Kleist and Lilly, အသေးစိတ်အချက်အလက်မရရှိပါ။

၂၄(၁၂:၂၁) Ella E. Pohle, C.I. Scofield’s Question Box, P. 97

၂၅(၁၂:၃၄-၃၅) အဓိကအရေးပါသောကျမ်းမူများ၌ “of his heart,” “စိတ်နှလုံးအတိုင်း”ကို ချန်လှပ်ခဲ့သော်လည်း အဓိပ္ပါယ်မထိခိုက်နိုင်။

၂၆(၁၃:၁၃) H. Chester Woodring, Unpublished class notes onf Matthew, Emmaus Bible School, 1961.

၂၇(၁၃:၂၂) G.H. lang. The Parabolic Teaching of Scripture, P. 68

၂၈(၁၃:၂၄-၂၆) Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, P. 1145

၂၉(၁၃:၃၃) J.H Brookes, I Am coming, P. 65

၃၀(၁၃:၄၉) Gaebelein, Matthew, P. 302.

၃၁(၁၄:၅) မူရင်းဇစ်မြစ်မသိရပါ။

၃၂(၁၆:၂-၃) ဤရာသီးဥတုသည် ဣသရေလအရပ်ဒေသနှင့်သာဆိုင်သည်။ အမေရိက၊ အင်္ဂလန်တို့နှင့်မတူ။

၃၃(၁၆:၇-၁၀) လူလေးထောင်တွင် (၇)တောင်းပိုခြင်းထက် လူငါးထောင်တွင် (၁၂)တောင်း ပိုခြင်းကသာလွန်သည်။

၃၄(၁၆:၁၇-၁၈) G. Campbell Morgan, The Gospel Accorking to Matthew, P. 211.

၃၅(၁၆:၁၉) Charles C. Ryrie, ed. The Ryrie study Bible, New king James Version, P 1506.

၃၆(၁၆:၂၀) James S. Stewart, The life and Teaching of Jesus Christ, P. 106.

၃၇(၁၆:၂၆) Donald Grey Barnhouse, အသေးစိတ်အချက်အလက်နောက်ထပ်မရပါ။

၃၈(၁၈:၁၁) NU ကျမ်းတွင် မရှိသော်လည်း mss ကျမ်းများတွင် ပါရှိသည်။

၃၉(၂၀:၁၅) James S. Stewart, A Man in Christ, P. 252.

၄၀(၂၀:၃၁-၃၄) Gaebelein, Matthew, P. 420.

၄၁(၂၁:၁၆) J.P. Lange, A Commentary on The Holy Scriptures, 25 Vols., စာမျက်နှာနံပါတ်မသိပါ။

၄၂(၂၃:၉-၁၀) H.G. Weston, Matthew, The Genesis of The New Testament, P. 110.

၄၃(၂၃:၁၄) NU ကျမ်းတွင် ဒုတိယ အမင်္ဂလာကိုချန်ထားသည်။

၄၄(၂၃:၂၅-၂၆) Mကျမ်းမူတွင် “မတရားသဖြင့် ကျင့်ခြင်း” Unrighetousness (adikia) အစား “ကိုယ်အလိုရမက်လိုက်ခြင်း” Self-indulgence (akrasia)ဟု

၄၅(၂၄:၂၉) Velikovsky, Earth in Upheaval P. 136.

၄၆(၂၄:၃၀) ဂရိဝေါဟာရ “ge”နှင့် အင်္ဂလိပ် “geo” တူသည်။ ကုန်းခြောက်မြေကြီးဟု အနက်ရသည်။

၄၇(၂၄:၃၄) F. W. Grant, “Matthew,” Numerical Bible, The Gospels, p. 230 .

၄၈(၂၄:၃၆) Nu က “သားတော်လည်းမသိ” “nor the son” ဟုထပ်ဖြည့်သည်။

၄၉(၂၄:၃၆) Our Lord’s Teachings About Money (Tract), PP. 3-4.

၅၀(၂၆:၄၆) ဂရိသဒ္ဒါတွင် Su သည် ဧကဝုဒ်ကိန်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ you သည်အများကိန်း ဖြစ်သည်။

၅၁(၂၆:၆၄) R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Matthews Gospel, P. 1046.

၅၂(၂၇:၃၇) အားလုံးပေါင်းခြုံရေးလိုက်လျှင် “ဤသူသည် ယုဒဘုရင် နာဇရက်ယေရှုဖြစ် သည်” ဟုရေးရမည်။ ကျမ်းစီရင်ရေးသားသူများသည် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားကြသော ကြောင့် ပြန်ဆိုရာတွင် တထပ်တည်း မကျခြင်းဖြစ်သည်။

၅၃(၂၇:၅၄) ဂရိသဒ္ဒါတွင် ဝိဘတ်ပစ္စည်း article ဖြုတ်လေ့ရှိသည် (Part of “cowell’s Rule).

၅၄(၂၇:၆၅-၆၆) Merrill F. unger, Unger’s Bible Hand Book , P. 491

၅၅(၂၈:၈) Rejoice ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဂရိဘာသာစကားတွင် အလွန်ဝမ်းမြောက် ဖွယ်မင်္ဂလာရှိသောစကားဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနံနက်ခင်း၌ သုံးနှုန်းထားသဖြင့် ပိုမို ကျက်သရေတင့်တယ်သည်။

၅၆(၂၈:၁၅) Wilbur Smith, “In the study,” Moody Monthly, April, 1969.

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။