ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၅

သတို့သမီးတစ်ကျိပ်ဥပမာ
1ထိုအခါ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကား၊ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ မီးခွက်ကို ကိုင်ယူ၍ ထွက်သွားသော သတို့သမီး တစ်ကျိပ်နှင့် တူ၏။-လု၊ ၁၂:၃၅။ 2ထိုသတို့သမီးတို့တွင် ငါးယောက်သည် ပညာသတိရှိကြ၏။ ငါးယောက်မူကား အမိုက်ဖြစ်ကြ၏။- 3မိုက်သောသူတို့သည် မီးခွက်တို့ကိုသာယူ၍ ဆီကို မယူကြ။- 4ပညာသတိရှိသော သူတို့မူကား၊ မီးခွက်နှင့်တကွ ဘူး၌ပါသောဆီကိုလည်း ယူကြ၏။- 5မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် မလာဘဲနေစဉ်၊ ထိုသတို့သမီးအပေါင်းတို့သည် ငိုက်၍ အိပ်ပျော်ကြ၏။-
6သန်းခေါင်ယံ၌ ကြည့်ပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် လာပြီ။ ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာ ထွက်သွားကြကုန်ဟု ကြွေးကြော်လျှင်၊- 7ထိုသတို့သမီးအပေါင်းတို့သည် ထ၍မီးခွက်များကို ပြင်ဆင်ကြ၏။- 8မိုက်သောသူတို့က ငါတို့ဆီမီး သေပါပြီ။ သင်တို့ဆီကို အနည်းငယ်ပေးပါဟု ပညာရှိသောသူတို့အား တောင်းကြ၏။- 9ပညာရှိသောသူတို့ကလည်း သင်တို့အဖို့နှင့် ငါတို့အဖို့ ဆီမလောက်။ ထိုကြောင့် ဆီရောင်းသောသူ ရှိရာသို့ သွား၍ ကိုယ်သုံးဖို့ဝယ်လျှင် သာ၍ကောင်းသည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။- 10ထိုသူတို့သည် ဆီဝယ်သွားသည်အခိုက်တွင် မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် လာ၍၊ အသင့်ရှိသော သတို့သမီးတို့သည် လုလင်နှင့်အတူ ပွဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင် တံခါးကိုပိတ်ထား၏။- 11ထိုနောက် ကြွင်းသောသတို့သမီးတို့သည် လာ၍ အရှင်၊ အရှင်၊ ကျွန်မတို့အား တံခါးကိုဖွင့်ပါဟု တောင်းလျှောက်ကြသော်၊-လု၊ ၁၃:၂၅။ 12အရှင်ကလည်း၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့ကို ငါမသိဟု ပြန်ပြောလေ၏။- 13သို့ဖြစ်၍ လူသားသည် ကြွလာအံ့သောနေ့ရက်၊ အချိန်နာရီကို သင်တို့သည် မသိသောကြောင့် စောင့်နေကြလော့။
ငယ်သားသုံးယောက်ဥပမာ
(လု၊ ၁၉:၁၁-၂၇။)
14ဥပမာကား၊ လူတစ်ဦးသည် အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟု အကြံရှိလျက်၊ မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍ မိမိဥစ္စာများကို အပ်ပေး၏။ သူတို့သည် အသီးအသီး အစွမ်းသတ္တိရှိသည်အတိုင်း၊ တစ်ဦး၌ ငွေအခွက်ငါးဆယ်၊-လု၊ ၁၉:၁၁-၂၇။ 15တစ်ဦး၌ အခွက်နှစ်ဆယ်၊ တစ်ဦး၌ အခွက်တစ်ဆယ်ကို အပ်ပေးပြီးမှ ချက်ချင်းသွားလေ၏။- 16အခွက်ငါးဆယ်ကိုခံသောသူသည် သွား၍ကုန်သွယ်ခြင်းကို ပြုသဖြင့် အခြားသောအခွက်ငါးဆယ်ကို အမြတ်ရလေ၏။- 17ထိုနည်းတူ အခွက်နှစ်ဆယ်ကို ခံသောသူသည်လည်း၊ အခြားသော အခွက်နှစ်ဆယ်ကို အမြတ်ရလေ၏။- 18အခွက်တစ်ဆယ်ကို ခံသောသူမူကား၊ သွား၍ မြေ၌တွင်းတူးပြီးလျှင် အရှင်၏ငွေကို ဝှက်ထားလေ၏။
19ကာလကြာမြင့်ပြီးမှ ထိုငယ်သားတို့၏ အရှင်သည် လာ၍ သူတို့ကို စာရင်းယူလေ၏။- 20အခွက်ငါးဆယ်ကို ခံသောသူသည် ချဉ်းကပ်၍ အခြားသောအခွက်ငါးဆယ်ကို ဆက်လျက်၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၌ အခွက်ငါးဆယ်ကို အပ်ပေးတော်မူ၏။ အခြားသောအခွက်ငါးဆယ်ကို အကျွန်ုပ် အမြတ်ရပါပြီဟု လျှောက်လေ၏။- 21အရှင်ကလည်၊ သာဓု၊ သစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်း၊ သင်သည် အမှုငယ်၌ သစ္စာစောင့်လေပြီ။ များစွာသော အမှုအခွင့်ကို သင်၌ငါအပ်ပေးမည်။ သင်၏သခင်နှင့်အတူ စည်းစိမ်ကို ဝင်စားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 22အခွက်နှစ်ဆယ်ကို ခံသောသူသည်လည်း ချဉ်းကပ်၍ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၌ အခွက်နှစ်ဆယ်ကို အပ်ပေးတော်မူ၏။ အခြားသောအခွက်နှစ်ဆယ်ကို အကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါပြီဟု လျှောက်လေသော်၊- 23အရှင်က၊ သာဓု သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ သင်သည် အမှုငယ်၌ သစ္စာစောင့်လေပြီ။ များစွာသော အမှုအခွင့်ကို သင်၌ ငါအပ်ပေးမည်။ သင်၏သခင်နှင့်အတူ စည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
24အခွက်တစ်ဆယ်ကို ခံသောသူသည်လည်း ချဉ်းကပ်၍ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ခဲယဉ်းသောသူဖြစ်သည်နှင့် ကိုယ်မစိုက်မပျိုးသောအရပ်၌ ရိတ်၍၊ ကိုယ်မဖြန့်မကြဲသောအရပ်၌ စုသိမ်းတတ်သည်ကို အကျွန်ုပ်သိ၍၊- 25ကြောက်သောကြောင့်၊ အခြားသို့သွား၍ ကိုယ်တော်၏ ငွေအခွက်တစ်ဆယ်ကို မြေ၌ဝှက်ထားပါပြီ။ ယခု ကိုယ်တော်၏ ဥစ္စာရှိပါသည်ဟု လျှောက်၏။- 26အရှင်ကလည်း၊ ဆိုးညစ်ပျင်းရိသောငယ်သား၊ ငါသည် ကိုယ်မစိုက်မပျိုးသောအရပ်၌ ရိတ်၍၊ ကိုယ်မဖြန့်မကြဲသောအရပ်၌ စုသိမ်းသည်ကို သင်သိသည်မှန်လျှင်၊- 27ငါ့ငွေကို ပွဲစားလက်သို့အပ်ရမည်။ ထိုသို့အပ်လျှင် ငါပြန်လာသောအခါ ငွေရင်းနှင့် အတိုးကို ရနိုင်၏။- 28ထိုကြောင့် အခွက်တစ်ဆယ်ကို ထိုသူ၏ လက်မှနုတ်ကြ။ အခွက်တစ်ရာရှိသောသူကို ပေးကြ။- 29အကြောင်းမူကား၊ အကြင်သူသည် ရတတ်၏။ ထိုသူ၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ပေးဦးမည်။ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင် နုတ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၃:၁၂။ မာ၊ ၄:၂၅။ လု၊ ၈:၁၈။ 30အသုံးမရသော ထိုငယ်သားကို ငိုကြွေးခြင်း၊ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ၊ ပြင်အရပ်မှောင်မိုက်ထဲသို့ နှင်ထုတ်ချလိုက်ကြဟု စီရင်တော်မူ၏။မ၊ ၈:၁၂၊ ၂၂:၁၃။ လု၊ ၁၃:၂၈။
လူမျိုးအပေါ်တရားစီရင်ခြင်း
31လူသားသည် မိမိဘုန်းအာနုဘော်ကို ဆောင်လျက်၊ သန့်ရှင်းသော ကောင်းကင်တမန်များ အခြံအရံတို့နှင့်တကွ ကြွလာတော်မူသောအခါ ဘုန်းရှိသော ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်၍၊-မ၊ ၁၆:၂၇၊ ၁၉:၂၈။ 32ရှေ့တော်၌ လူမျိုးအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေသဖြင့်၊ သိုးထိန်းသည် သိုးနှင့် ဆိတ်တို့ကို တခြားစီခွဲထားသကဲ့သို့၊ လူအပေါင်းတို့ကို အသီးအခြားခွဲ၍၊- 33သိုးတို့ကို လက်ယာတော်ဘက်၊ ဆိတ်တို့ကို လက်ဝဲတော်ဘက်၌ ထားတော်မူလတ္တံ့။
34ထိုအခါ လက်ယာတော်ဘက်၌ရှိသော သူတို့အား မင်းကြီးက၊ ငါ့ခမည်းတော်ထံ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံသောသူတို့၊ ကမ္ဘာဦးကပင် သင်တို့အဖို့ ပြင်ဆင်သောနိုင်ငံကို လာ၍ အမွေခံကြလော့။- 35အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် မွတ်သိပ်သောအခါ သင်တို့သည် ကျွေးကြ၏။ ငါသည် ရေငတ်သောအခါ သင်တို့သည် သောက်ဖို့ပေးကြ၏။ ငါသည် ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါ သင်တို့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကို ပြုကြ၏။- 36ငါသည် အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအခါ သင်တို့သည် အဝတ်နှင့် ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ငါသည် အနာရောဂါ စွဲသောအခါ သင်တို့သည် ကြည့်ရှုပြုစုကြ၏။ ငါသည် ထောင်ထဲမှာနေရသောအခါ သင်တို့သည် ငါ့ထံသို့လာကြ၏ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 37ဖြောင့်မတ်သောသူတို့က၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် မွတ်သိပ်တော်မူသည်ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ ကိုယ်တော်ကို လုပ်ကျွေးပါသနည်း။ ရေငတ်တော်မူသည်ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ုပ်တို့သည် မြင်၍ ကိုယ်တော်ကို သောက်ဖို့ ပေးပါသနည်း။- 38ဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူသည်ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကို ကိုယ်တော်အား ပြုပါသနည်း။ အဝတ်အချည်းစည်းရှိတော်မူသည်ကို အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ ကိုယ်တော်ကို အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်း။- 39အနာစွဲတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထောင်ထဲမှာ နေတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်အခါ၌ အကျွန်ုပ်တို့သည် မြင်၍ အထံတော်သို့ ရောက်ပါသနည်းဟု ပြန်၍လျှောက်ကြသော်၊- 40မင်းကြီးက၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤသူတည်းဟူသော ငါ့ညီတို့တွင် အငယ်ဆုံးသော သူတစ်ယောက်အား ပြုကြသမျှတို့ကို ငါ့အားပြုကြပြီဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူလတ္တံ့။-
41ထိုအခါ လက်ဝဲတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အား မင်းကြီးက၊ ကျိန်ခြင်းကို ခံရသောသူတို့၊ မာရ်နတ်နှင့် သူ၏တမန်တို့အဖို့ ပြင်ဆင်သော ထာဝရမီးထဲသို့ ငါ့ထံမှ ခွာသွားကြလော့။- 42အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် မွတ်သိပ်သောအခါ သင်တို့သည်မကျွေး၊ ငါသည် ရေငတ်သောအခါ သင်တို့သည် သောက်ဖို့မပေး။- 43ငါသည် ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါ သင်တို့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိုမပြု။ ငါသည် အဝတ်အချည်းစည်း ရှိသောအခါ သင်တို့သည် အဝတ်နှင့်မဖုံးမလွှမ်း။ ငါသည် အနာရောဂါ စွဲသောအခါ၌လည်းကောင်း၊ ထောင်ထဲမှာနေရသော အခါ၌လည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် မကြည့်ရှုမပြုစုကြဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 44ထိုသူတို့က၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် မွတ်သိပ်တော်မူခြင်း၊ ရေငတ်တော်မူခြင်း၊ ဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်း ရှိတော်မူခြင်း၊ အနာစွဲတော်မူခြင်း၊ ထောင်ထဲမှာ နေတော်မူခြင်းတို့ကို အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်အခါ၌မြင်၍ ကိုယ်တော်ကို မပြုစုမလုပ်ကျွေးဘဲ နေပါသနည်းဟု ပြန်၍လျှောက်ကြသော်၊- 45မင်းကြီးက၊ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် ဤသူတို့တွင် အငယ်ဆုံးသောသူ တစ်ယောက်အား မပြုသမျှတို့ကို ငါ့အားမပြုကြပြီဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူလတ္တံ့။- 46ထိုသူတို့သည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ် ခံရာသို့လည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်သော သူတို့မူကား၊ ထာဝရအသက်ရှင်ရာသို့လည်းကောင်း သွားရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် - ၂၅ (အနက်ဖွင့်)

(ဇ) အပျိုရံဆယ်ဦး ပုံဥပမာ (၂၅:၁-၁၃)

၂၅:၁-၅ ကျမ်းအဖွင့်စကားလုံးတွင် ထိုအခါဟုဆိုထားသောကြောင့် ဤကျမ်းချက်သည် အခန်းကြီး (၂၄)၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်ဟု နားလည်ရသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ယေရှုဘုရင်ကြွတော် မူလာမည့်အချိန်နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည်။ သခင်ယေရှုက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မင်္ဂလာဆောင် လုလင်ကို ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငှာ မီးခွက်ကိုင်ယူ၍ ထွက်သွားသောသတို့သမီးအပျိုရံ တကျိပ်နှင့် တူသည် ဟုပုံနှိုင်းထားသည်။ သတို့သမီးအပျိုရံ ငါးယောက်သည် ပညာရှိကြသောကြောင့် မီးခွက်တွင်ဆီဖြည့်ထား ကြသည်။ အခြားငါးယောက်မှာ ဆီဖြည့်မထားဘဲအိပ်ငိုက်နေကြသည်။

ထိုပညာရှိသတို့သမီးအပျိုရံ ငါးယောက်သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ ခရစ်တော်၏ တပည့် တော်စစ်စစ်များဖြစ်သည်။ မီးခွက်သည် အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်၍ ဆီသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြ သည့်အသိဉာဏ်ပညာဖြစ်သည်။ မလိမ္မာသောငါးယောက်သည်လည်း မေရှိယသခင်ကို မျှော်လင့်ကြသူ များဖြစ်သည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် မပါရှိသောကြောင့် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း မရှိကြ မင်္ဂလာဆောင်သတို့သားသည် ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ အချိန်ဖင့်နွဲ့ကြန့် ကြာခြင်းသည် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာမည့် အချိန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းကာလဖြစ်သည်။ သတို့သမီး အပျိုရံအပေါင်းတို့ အိပ်ပျော်နေကြခြင်း သည် အပြင်ပန် သဏ္ဌာန်အားဖြင့် တူညီကြသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၂၅:၆ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံရောက်သောအခါ သတို့သားရောက်ရှိ၍ ထွက်ကြိုကြရန် နှိုး ဆော်ကြသည်။ ယခင်အခန်းတွင်မူ ကိုယ်တော်ဘုရားကြွလာသောအခါ ချီးမွမ်းသီကျူးကြမည်ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။

၂၅:၇-၉ နှိုးဆော်သံကြားလျှင်ကြားခြင်း သတို့သမီးအပျိုရံများသည် အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့်ထ၍ မီးခွက်မီးထွန်းကြသည်။ မိုက်မဲသောသတို့သမီးအပျိုရံများသည် လိမ္မာသော သတို့သမီးအပျိုရံများ ထံမှ ဆီမျှဝေရန် တောင်းဆိုကြသည်။ သို့သော် မရကြ။ ပိုက်ဆံပေးဝယ်သော်လည်း မရောင်းကြ။ ဤနေရာ တွင်ပညာရှိသတို့ သမီးအပျိုရံများသည် အတ္တဆန်ပုံရကြသော်လည်း ထိုအကြောင်းပြောလိုခြင်းမဟုတ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာသင်ခန်းစာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိရရှိထားသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိရရှိထားသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အခြားသူများကို ဝေငှရောင်းစား၍ မရပါ။ ကယ်တင်ခြင်းကို ပိုက်ဆံဖြင့် ပေးဝယ်နိုင်သည်ဟု ကျမ်းစာက မသွန်သင်ပါ။ အခမဲ့ပလက်ဆောင် ဖြင့်ရသည်ဟုသာ သွန်သင်ပါသည်။

၂၅:၁၀-၁၂ ဆီဝယ်ဖို့ထွက်သွားကြစဉ်သတို့သားရောက်ရှိလာသည်။ Syriac နှင့် Vulgate ကျမ်းမူတွင် သတို့သားသည် သတို့သမီးတို့နှင့်အတူ ထွက်သွားသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤကျမ်းချက်စာသား ကပိုမိုပြည့်စုံသည်။ သခင်ယေရှုသည် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှ သတို့သမီး (အသင်းတော်) နှင့်အတူပြန်လာ သည် (၁သက် ၃:၁၃)။ (မင်္ဂလာဆောင်မှပြန်သွားသော နေရာသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ (ဧ ၅:၂၇) ချီ ဆောင်ခြင်းအပြီးဖြစ်သည်) ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် သစ္စာရှိသောသန့်ရှင်းသူများသည် ထိုမင်္ဂလာဆောင် ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြရမည်။ မင်္ဂလာပွဲတော်သည် ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ခရစ်တော် တည်ထောင်မည့်လောက နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ ပညာရှိသော သတို့သမီးများသည် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး တံခါးပိတ်လိုက်ကြသည်။ နောက်မှရောက်လာသောသူများသည် အချိန်နောက်ကျကုန်ပြီ။ မိုက်သောသတို့သမီး အပျိုရံများနောက်ကျရောက်ရှိ၍ တံခါးလာခေါက်သောအခါ သတို့သားက သူတို့ကို မသိရှိကြောင်း၊ ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ ထိုသူများသည် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသူများဖြစ်သည်။

၂၅:၁၃ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ သင်ခန်းစာမှာ စောင့်မျှော်နေကြဖို့ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် ထိုနေ့ရက်ကျရောက်မည့် နေ့နှင့် အချိန်ကို မည်သူမှမသိရှိကြ။ အချိန်မရွေးရောက်ရှိနိုင်သော ကြောင့် ယုံကြည်သူများအမြဲသတရှိရသည်။ ဆီမီးခွက်တွင်ဆီအပြည့်ထည့် ထားပြီးပြီလား။

(ဈ) ပါရမီပုံဥပမာ (၂၅:၁၄-၃၀)

၂၅:၁၄-၁၈ ဤပုံဥပမာသည်လည်း ကိုယ်တော်ဘုရားပြန်လည် ကြွရောက်လာချိန်တွင် သစ္စာရှိသော အစေခံနှင့် သစ္စာမရှိသော အစေခံခွဲခြားမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ပုံဥပမာထဲတွင် လူကုံတန် တဥိးသည် ခရီးဝေးသွားခါနီးတွင် အစေခံများစုဝေး၍ မိမိတိုပ ပါရမီအစွမ်းအစရှိသည့်အတိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ကြရန် ငွေအခွက်ငါးဆယ်၊ နှစ်ဆယ်၊ တစ်ဆယ်အသီးသီးအရင်းအနှီးထုတ်ပေးခဲ့သည်။ အစေခံများ သည် သခင်အတွက်စီပွားဥစ္စာဝေငွေရှာဖွေကြသည်။ အခွက်ငါးဆယ်ယူထားသူသည် အဆငါးဆယ်အ ကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းသကဲ့သို့ အခွက်နှစ်ဆယ်ယူထားသူသည်လည်း အပြန်နှစ်ဆယ် အတိုးရ၏ အခွက် တစ်ဆယ်ယူထားသောသူမူကား ပျောက်ပျက်ဆုံးရှုံးမည်စိုးသောကြောင့် မြေကြီးထဲတွင်းတွင်းတူးမြှပ်နှံ သိမ်းထားသည်။

ဤပုဥပမာတွင် ခရီးဝေးထွက်သွားသော လူကုံထံသည် သခင်ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ပါ သည်။ အစေခံသုံးဦးမှာ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ခရစ်တော်အတွက် အမှုတော်ဆောင်ကြသော ယုံကြည် သူ ဣသရေလများဖြစ်သည်။ မိမိတို့ အစွမ်းအစဗီဇပါရမီအသီးသီးရှိကြသည့်အတိုင်း ကိုယ်တော်အတွက် လုပ်ဆောင်ဆက်ကပ်သူများဖြစ်သည်။

၂၅:၁၉-၂၃ ကာလကြာမြင့်ပြီးမှ ထိုငယ်သားတို့၏ အရှင်ပြန်ရောက်လာ၍ သူတို့၏ စာရင်း ယူလေ၏။ ထိုကျမ်းစကားသည် ခရစ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ အဆပြန်တိုးပွားစေကြသော အစေခံနှစ်ဦးကို သာဓုသစ္စာရှိသော ငယ်သားကောင်း၊ သင်သည်အမှုတော်၌ သစ္စာစောင့်ပေးပြီ။ များစွာသော အမွေအခွင့်ကို သင်၌ငါအပ်ပေးမည်။ သင်၏ သခင်နှင့်အတူ စည်းစိမ်ဝင် စားလော့ဟု ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ ဤနေရာတွင် အစေခံများပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ဆောင်ပုံ၊ ငွေမည်မျှရရှိနိုင် ပုံကို တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါ။ စိတ်အားထက်သန်မှုကို အကဲစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အားတက်သရောလုပ် ဆောင်သူများ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုသည် မေရှိယနိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် မင်္ဂလာဆုလက်ဆောင်ဖြစ် သည်။

၂၅:၂၄-၂၅ တတိယအစေခံသည် ကြိုစားလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် သခင့်ကိုပါ အပြစ် ရှာသည်။ အကျိုးအကြောင်းမရှိသူ့သခင်အား စိတ်ခက်ထန်သူမိမိအကြဲသည့် စပါးရိတ်သိမ်းသူ၊ မိမိမကြဲ ဖြန့်သည့် လယ်ကွက်မှ စုသိမ်းသူဟု ပုတ်ခက်၍ မကောင်းမြင်သည်။ လေဖြတ်မတတ် သခင်ကို ကြောက် ရသဖြင့် ထုတ်ပေးထားသောငွေကြေးကို အရင်းမပျောက်စေရန် မြေကြီးထဲတွင် မြှုပ်နှံထားပါသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအစေခံသည် နှစ်ထပ်ကွမ်းအကျင့်ယုတ်သူဖြစ်၍ မယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်တိုး ပွားအောင် မလုပ်သည့်အပြင် သခင့်ကိုပါ အပြစ်မြင်နေသည်။

၂၅:၂၆-၂၇ သခင်က ထိုအစေခံကို ဆိုးညစ်ပျင်းရိသော ငယ်သားဟုပြစ်တင်သည်။ မိမိ အစွမ်းအစဖြင့် မလုပ်နိုင်လျှင်လည်း အမြတ်ရအောင် ဘဏ်သို့ အဘယ်ကြောင့် မအပ်နှံ သနည်းဟု ဆို သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ငယ်သား၏ စွပ်စွဲချက်ကို တိုင်းဟုတ်မှန်သည် ဆိုစေဦးတော့၊ လုံလောက်သော အကြောင်းပြချက်မဟုတ်။ ခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။

၂၅:၂၈-၂၉ အကယ်၍ စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာ လုပ်ဆောင်လျှင် ယခင်အစေခံနှစ်ယောက်နည်း တူစာရင်း၏ အဆပြန်အတိုင်း တစ်ဆအကျိုးအမြတ်ရရှိမည်။ ထိုသူသည် မိမိအစွမ်းအစတစ်ခုလုံး မြေကြီး ထဲသို့ မြှပ်နှံခြင်းနှင့် တူသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကိုပေးထား သောအရင်းအနှီးအားပြန်သိမ်း၍ အခွက်ငါးဆယ် ပေးထားသော သူလက်ထဲသို့ ထပ်ပေးလိုက်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာတွင်လည်း ဤသင်ခန်းစာအတိုင်းဖြစ် သည်။ အကြင်သူသည်ရတတ်၏။ ထိုသူကြွယ်၌ ပြည့်စုံခြင်းငှာထပ်ပေးမည်။ အကြင်သူသည်ဆင်းရဲ၏ ထိုသူရှိသမျှကို ထပ်နှုတ်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ အသုံးတော်ခံလိုသူများ၏ စိတ်နေသဘောထား သွန်သင်ခြင်းပုံဥပမာဖြစ်သည်။ ပိုမိုဆက်ကပ်လျှင် ပို၍ အသုံးပြုမည်။ မိမိအစွမ်းအစကို မဆက်ကပ်လျှင် သံချေးတက်မှိုကပ်စေမည်။ ပျင်းရိခြင်း၏ ဆုလက်ဆောင်ကား ကိုယ်လက်အင်္ဂါချိနဲ့ခြင်းပေတည်း။

အပိုဒ်ငယ် ၂ရတွင်ဖော်ပြသော ဘဏ်၌နှံခြင်းဆိုသည်မှာ တက်စွမ်းသမျှလုပ်ဆောင်ပုံကို အခြားသူများသိမြင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ဘဏ်စာရင်းသည် ကျမ်းစာအဖွဲ့အစည်း၊ ခရစ်ယာန် စာပေအသင်း၊ အသံလွှင့် အစီအစဉ်၊ အစရှိသဖြင့် လူအများသိရှိမြင်သာအောင်အများနှင့်သက်ဆိုသည့် လုပ်ငန်းကိုဆိုလိုသည်။ ငွေကြေးအပ်နှံခြင်းသည် အဓိကမဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို Pierson က ဤသို့ ထောက်ခံရေးသားသည်။

ကြောက်ရွံ့သောစိတ်၊ သတ္တိကြောင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အစွမ်းအစမရှိသူများသည် သခင်နှင့်အသင်းတော်အတွက်၊ အကျိုးမရှိ၊ အခြားသူများအား အမှားသရုပ်ပြသူများဖြစ်သည်။ အစေခံများ တွင် ငွေကြေးရှိကောင်းရှိမည်။ ထိုငွေကြေးသည် သီးသန့်ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ ထိုငွေကြေးကိုလည်း အမှုတော်အတွက် အသုံးချတတ်ရမည်။ သို့သော် ယုံကြည်ခြင်း၊ ဉာဏ်ပညာနှင့် မိမိစွမ်းအားများကို သံချေးမတက်စေနှင့်။ ဘုရားသခင်၏ ငွေကုန်သည်များက မည်မျှအကျိုး၊ အတိုးရရှိကြောင်းပိုမိုပြသကြ လိမ့်မည်။ အသင်းတော်သည် တဦးတယောက်ထောက်မမည်။ ထိုသို့အပြန်အလှန် စုပေါင်းလုပ်ဆောင် ခြင်းဖြင့် အားနည်းသူကို ထူမပေးနိုင်သည်။ ၄၉

၂၅:၃ဝ သုံးစားမရသော ငယ်သားအားနိုင်ငံတော်ထဲမှ နှင်ထုတ်လိုက်သည်။ ကိုယ့်ထိုက်နှင့် ကိုယ့်ကံ၊ ကိုယ်ခင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းကို မတိုးပွားခြင်းထက် သခင့်ကို စွပ်စွဲပုတ် ခတ်ခြင်းက ပိုဆိုးးသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ အကောင်းဟု ထင်မှတ်သော အလုပ်သည် ယုံကြည်မှုဖျက်ဆီးမြှုပ်နှံ ခြင်းဖြစ်သည်။

(ည) လူမျိုးများအား တရားစီရင်ခြင်း (၂၅:၃၁-၄၆)

၂၅:၃၁ ဤတရားစီရင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်တရားပလ္လင်ပေါ်စိုးစံ၍ အပြစ်စီရင်ခြင်း၊ ပလ္လင် ဖြူတရား စီရင်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ။ လူမျိုးများအပေါ်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ခရစ်တော်ဘုရား တရားစီရင်ခြင်းသည် ချီဆောင်ခြင်းအပြီးတွင် ယုံကြည်သူများ ဆုလက် ဆောင်ချီးမြှင့်ဖို့စီရင်ခြင်းဖြစ်သည် (ရော ၁၄:၁၀၊ ၁ကော၃:၁၁-၁၅၊ ၂ကော ၅:၉-၁၀)။ ပလ္လင်ဖြူတရားစီ ရင်ခြင်းသည် အနှစ်တထောင်အုပ်စိုးခြင်းအပြီးတွင် တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သေလွန်သောလူယုတ်မာ များမီးအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချခြင်းခံရမည် (ဗျာ ၂၀:၁၁-၁၅)။

လူမျိုးများတရားစီရင်ခြင်း သို့မဟုတ် တပါးအမျိုးသားများ (ဂရိသဒ္ဒါအရ) ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ လူများအား ခရစ်တော်ဘုရားမှ တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားတော်သည် ဘုန်းအာနုဘော်ကိုဆောင် လျက်၊ သန့်ရှင်းသော ကောင်းကင်တမန်များခြံရံလျက်ကြွလာတော်မူသောအခါ၊ ဘုန်းရှိသော ပလ္လင်တော် ပေါ်မှာစိုးစံမည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုနေရာကို အတိအကျညွန်းရလျှင် ယောလ ၃:၂တွင် ယေရုရှလင်အ ပြင်ဖက်ရှိယေဟောရှဖတ်ချိုင့်ဝှမ်း ဟုဆိုထားသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ ယုဒလူမျိုးများအပေါ်ဆက်ဆံ ခြင်းကို ထောက်ရူ၍ ထိုလူမျိုးများကို တရားစီရင်မည် (ယောလ ၃:၁-၂၊ ၁၂-၁၄၊ မ ၂၅:၃၁-၄၆)။

၂၅:၃၂ အုပ်စု (၃)မျိုးခွဲခြားထားကြောင်းကို သတိပြုရမည်။ သိုး၊ ဆိတ်နှင့် ခရစ်တော်၏ ညီအစ်ကို (လူအပေါင်း) ဟုဆိုထားသည်။ ပထမအုပ်စု (၂)စိုခွဲခြားစီရင်နေစဉ်တွင် တပါးအမျိုးသားများ သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ရှိနေမည်။ တတိယအုပ်စုမှာ ခရစ်တော်၏ သစ္စာရှင် ယုဒညီကိုများဖြစ် သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရစဉ် နာမတော်ရှိနေသူများဖြစ်သည်။

၂၅:၃၃-၄ဝ သိုးများကို လကျာ်တော်ဘက်၌ထား၍ ဆိတ်များကို လက်ဝဲဘက်တွင် ခွဲခြား ထားမည်။ လက်ကျာ်တော်ဘက်ရှိသူများအား ခမည်းတော်ထံကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူဖို့ ကမ္ဘာဦးကပင် ပြင်ဆင်သော နိုင်ငံသို့လာ၍ အမွေခံကြလောဟုဖိတ်ခေါ်မည်။ ဖိတ်မန္တကပြုခြင်းမှာ ကိုယ်တော်ဘုရား ဆာ လောင်မွတ်သိပ်သောအခါ သောက်စရာရေပေးကမ်း၍ ဧည့်သည်တော်ကဲ့သို့ ဧည့်ဝတ်ပြုကြသည်။ နွေး ထွေးသောအဝတ်အစားဖြင့် ကြိုဆိုကြသည်။ နေမကောင်းမကျန်းမာစဉ်ပြုစုခဲ့ကြသည်။ ထောင်ကျသော အခါထောင်ဝင်စာတွေ့ကြသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများက ကို်ယ်တော်ဘုရားအား လုပ်ကျွေးဧည့်ဝတ်ပြုခဲ့ ကြပုံများကို မမှတ်မိကြပါ။ င့ါညီတွင် အငယ်ဆုံးသော သူအားပြုစုကြသမျှတို့ ကိုင့ါအားပြုစုကြပြီဟု ရှင်းပြ တော်မူသည်။ တပည့်တော်များသို့ ပြုစုဆက်ဆံသမျှသည် ကိုယ်တော်ဘုရးာ အားပြုစုဆက်ဆံခြင်းဖြစ် သည်။

၂၅:၄၁-၄၅ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းမရှိသော ဆိတ်များကိုမူကား ကျိန်ခြင်းခံရသောသူတို့၊ မာရ်နတ်နှင့် သူ၏တမန်တို့အဘို့ ပြင်ဆင်သောထာဝရမီးထဲသို့ ပစ်ချကြလော့ဟု မိန့်တော်မူမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယာကုပ်၏ ဘေးဒုက္ခကာလ၌ ထိုသူများသည် ကိုယ်တော်အား ပြုစုစောင့် ရှောက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ကြောင်း၊ စောဒကတက်ခဲ့ကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရား ကနောက်လိုက်တော်များ အပေါ်ဆက်ဆံခဲ့ကြပုံကို ပြန်လည်ထောက်ပြသည်။

၂၅:၄၆ ဆိတ်များသည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံဖို့ရန်ထွက်သွားကြ၍ သိုးများမှာမူ ထာဝရအ သက်ရှင်ရာသို့မြန်းကြသည်။ သို့သော ဤနေရာတွင် စဉ်းစားစရာနှစ်ခုပေါ်လာသည်။ ပထမအချက်မှာ လူအပေါင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းရသလား၊ ပျောက်ဆုံးသွားကြသလား၊ ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်းမရှိပါ။ ဒုတိ ယအချက်မှာ သိုးများသည် ကောင်းသောအမှုပြုခြင်းကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြ၍ ဆိတ်များသည် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ခြင်းမရှိ အကျင့်ဆိုးကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းမရကြ။ ပထမပြဿနာမှာ ဘုရားသခင်သည် လူအပေါင်းနှင့် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းတွင်တိုင်းနိုင်ငံသားလူအပေါင်းသည် မိမိတို့အပြစ်ဒုစရိုက် ကြောင့် အပြစ်ဒဏ်ခံရပြီဟုဆိုသည် (ဟေရှာ ၁၀:၁၂-၁၉၊ ၄၉:၅-၁၅၊ ယေဇ ၂၅:၆-၇၊ အာ ၁:၃၊ ၆၊ ၁၁-၁၃၊ ၂:၁၃၊ ၂:၁၊၄၊၆၊ ဩ ၁၀၊ ဇာ ၁၄:၁-၅)။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၌ တဖန်တရားစီရင်ခြင်း ခံရမည်အ ကြောင်းမတွေ့ရပါ။ လူတစ်ဦးတယောက်ချင်း မဟုတ်ဘဲ၊ လူမျိုးအလိုက်အပြစ်စီရင်မည်ဟု ယူဆရသည်။

Ethne ဟူသော ဝေါဟာရသည် “လူအပေါင်းတိုင်းနိုင်ငံသာများ”ဟု အနက်ရ၍  တပါးအမျိုး သားများဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။ အချို့က တပါးအမျိုးသားထဲမှ တဦးချင်းပေါ်တရားစီရင်ခြင်းဟုထင်မြင်ကြ သည်။ လူမျိုးလိုက်ဖြစ်စေ၊ တဦချင်းဖြစ်စေပါလက်စတိုင်းဒေသရှိ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ရောက်ရှိလာ ကြမည်ဟု ခံယူလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယပြဿနာ ကောင်းသော အမှုပြုခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိဖို့ဖြစ် သည်။ ကောင်းသောအကျင့်သီလဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် ကယ်တင် ခြင်းရရှိနိုင်ကြောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အခေါက်ခေါက်အခါခါ သွန်သင်ပြီးဖြစ်သည် (ဧ ၂:၈-၉)။

သို့သော်စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းသည် အသီးအပွင့်များ ဝေဆာစွာသီးပွင့်သည်ဟု ကျမ်းစာက သွန်သင်ထားပါသည်။ အသီးအပွင့်မရှိလျှင် ထိုသူသည် အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူ မဖြစ်နိုင်။ ထို့ကြောင့် တပါးအမျိုးသားများသည် ယုဒများအားဧည့်ဝတ်ကျေပွန်စွာ ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းမဟုတ်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများဖြစ်သောကြောင့် အသီးအပွင့်များ သီးပွင့်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု နားလည်ရပေမည်။

အခြားအချက် (၃)ချက်ဖော်ပြစရာရှိသေးသည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ နိုင်ငံတော်သည် ဖြောင့်မတ်သူများအတွက် ကမ္ဘာဦးအစမှစ၍ ပြင်ဆင်ထားသည် (ငယ် ၃၄)။ ဆိုးယုတ်သူများနှင့် ကောင်း ကင်တမန်များ အတွက် ငရဲပြည် ပြင်ဆင်ထားခြင်း (ငယ်၄) ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သဘောအရင်းအလို တော်မှာ လူသားအားလုံးကယ်တင်ခြင်း ရရှိဖို့ဖြစ်သည်။ ငရဲပြည်လားဖို့မဟုတ်။ သို့သော်လည်းထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်၍ ငရဲပြည်ကို ရွေးချယ်လျှင် မိမိတို့သဘောဖြစ်သည်။

ဒုတိယအချက် ထာဝရငရဲမီး (ငယ် ၄၁)ထာဝရအပြစ်စီရင်ခြင်း (ငယ် ၄၆)၊ ထာဝရအသက် (ငယ် ၄၆)ဖြစ်သည်။ ထာဝရအသက်ရှိသကဲ့သို့ ထာဝရငရဲပြည်လည်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှစ်ခု လုံးတွင် ထာဝရဟူသော စကားလုံးသုံးသည်။ ဖြစ်စဉ်တခုတွင် လက်မခံလျှင် အခြားတခုတွင်လည်း ငြင်း ပယ်ရမည်။ အကယ်၍ ထာဝရဟူသော စကားလုံးကို လက်မခံလျှင် ၈ရိဟောရတွင် အလားတူစကားလုံး မရှိတော့ပါ။ သိုသော် နားလည်သိရှိရမည့် အချက်မှာ ထာဝရဘုရားသခင်ဟူသော စကားလုံးကို ၁တိ ၁:၁ရတွင် သုံးနှုန်းထားသည်။

နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့် တပါးအမျိုးသားများ တရားစီရင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်သူလူ များထပ်တူ ထပ်မျှဖြစ်စေခြင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်အား ချစ်ခင်သူများပြုစုခြင်းသည် ခရစ်တော် ဘုရား ကိုယ်တိုင်အား ပြုစုခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။