ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၉

အဆင်းသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲခြင်း
(မ၊ ၁၇:၁-၁၃။ လု၊ ၉:၂၈-၃၆)
1ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် တန်ခိုးနှင့်တကွ တည်ကြောင်းကို ဤအရပ်၌ ရှိသောသူ အချို့တို့သည် မမြင်မီသေခြင်းသို့ မရောက်ရကြဟု မိန့်တော်မူ၏။
2ခြောက်ရက်လွန်သောအခါ ယေရှုသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့ကို ခေါ်၍၊ အခြားသူမပါဘဲ မြင့်လှစွာသော တောင်ပေါ်တွင် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့ ဆောင်ကြွတော်မူ၏။ သူတို့ရှေ့၌ ထူးခြားသော အဆင်းအရောင်နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍၊-၂ပေ၊ ၁:၁၇-၁၈။ 3အဝတ်တော်လည်း ပြောင်လက်လျက်၊ ဤမြေပေါ်၌ အဘယ်ခဝါသည်မျှ မတတ်နိုင်အောင် မိုးပွင့်ကဲ့သို့ အလွန်ဖြူလျက်ရှိ၏။- 4မောရှေနှင့် ဧလိယသည် ထင်ရှား၍ ယေရှုနှင့်အတူ စကားပြောလျက်ရှိ၏။- 5ထိုအခါ ပေတရုက အရှင်ဘုရား၊ ဤအရပ်၌ နေဖွယ်ကောင်းပါ၏။ ကိုယ်တော်ဖို့ တဲတစ်ဆောင်၊ မောရှေဖို့တစ်ဆောင်၊ ဧလိယဖို့တစ်ဆောင်၊ တဲသုံးဆောင်ကို အကျွန်ုပ်တို့ ဆောက်လုပ်ပါရစေဟု လျှောက်လေ၏။- 6တပည့်တော်တို့သည် အလွန်ကြောက်သောကြောင့် ပေတရုသည် ယောင်ယမ်း၍ ထိုသို့လျှောက်သတည်း။- 7ထိုအခါ မိုးတိမ်သည် သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍၊ ဤသူသည် ငါ၏ချစ်သားပေတည်း။ သူ၏စကားကို နားထောင်ကြလော့ဟု မိုးတိမ်က အသံတော်ဖြစ်လေ၏။-မ၊ ၃:၁၇။ မာ၊ ၁:၁၁။ လု၊ ၃:၂၂။ 8ထိုခဏချင်းတွင် တပည့်တော်တို့သည် ပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုလျှင်၊ မိမိတို့နှင့်အတူ ယေရှုတစ်ယောက်တည်းမှတစ်ပါး အဘယ်သူကိုမျှ မမြင်ကြ။
9တောင်ပေါ်မှ ဆင်းကြသောအခါ ကိုယ်တော်က၊ လူသားသည် သေခြင်းမှ မထမြောက်မီတိုင်အောင် သင်တို့ ယခုမြင်သောအရာကို အဘယ်သူအားမျှ မကြားမပြောကြနှင့်ဟု တပည့်တော်တို့ကို ပညတ်တော်မူ၏။- 10တပည့်တော်တို့သည် ထိုစကားကို မှတ်မိ၍ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခြင်းသည် အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟု အချင်းချင်း ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြ၏။- 11ထိုအခါ တပည့်တော်တို့က၊ ဧလိယသည် အရင်လာမည်ဟု ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဆိုပါသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊-မာလ၊ ၄:၅။ မ၊ ၁၁:၁၄။ 12ကိုယ်တော်က၊ ဧလိယသည် အရင်လာ၍ အလုံးစုံတို့ကို ပြုပြင်ရသည် မှန်ပေ၏။ လူသားသည်လည်း အလွန်ဆင်းရဲ၍ ကဲ့ရဲ့ပယ်ထားခြင်းကို ခံရမည်ဟု ကျမ်းစာလာ၏။- 13ငါဆိုသည်ကား၊ ဧလိယသည် ရောက်လေပြီ။ သူ၏အကြောင်းကို ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်အတိုင်း လူများသည် သူ့အားပြုချင်သမျှကို ပြုကြပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။
ညစ်ညူးသောနတ်ကိုနှင်ထုတ်ခြင်း
(မ၊ ၁၇:၁၄-၂၁။ လု၊ ၉:၃၇-၄၃က)
14တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ ရောက်တော်မူသောအခါ များစွာသော လူအစုအဝေးသည် သူတို့ကိုဝိုင်းလျက်၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသည်ကို မြင်တော်မူ၏။- 15စုဝေးလျက်ရှိသော လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုမြင်လျှင် ချက်ချင်း အံ့ဩမိန်းမောခြင်းရှိလျက် အထံတော်သို့ ပြေး၍ နှုတ်ဆက်ကြ၏။- 16ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည် သူတို့နှင့် အဘယ်သို့ ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသနည်းဟု ကျမ်းပြုဆရာတို့ကို မေးတော်မူလျှင်၊- 17လူအစုအဝေး၌ပါသော သူတစ်ယောက်က၊ အရှင်ဘုရား၊ အသောနတ်အစွဲခံရသော အကျွန်ုပ်၏သားကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။- 18နတ်သည် ဖမ်းစားလေရာရာ၌ သူ့ကိုမြေပေါ်မှာ လှဲ၍၊ သူသည်လည်း ခံတွင်းမှ အမြှုပ်ထွက်လျက်၊ အံသွားခဲကြိတ်လျက်၊ ပိန်ခြောက်လျက် နေရပါ၏။ ထိုနတ်ကို နှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့အား အကျွန်ုပ်လျှောက်၍ သူတို့သည် မတတ်နိုင်ကြပါဟု လျှောက်သော်၊- 19ကိုယ်တော်က၊ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောအမျိုး၊ ငါသည် သင်တို့နှင့်တကွ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး နေရမည်နည်း။ သင်တို့ကို အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး သည်းခံရမည်နည်း။ သူငယ်ကို ငါ့ထံသို့ယူခဲ့ကြဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊- 20ယူခဲ့ကြ၏။ ထိုနတ်သည် ကိုယ်တော်ကိုမြင်လျှင် ချက်ချင်း သူငယ်ကို တောင့်မာစေသဖြင့် သူငယ်သည် မြေပေါ်မှာလဲ၍ အမြှုပ်ထွက်လျက် ကိုယ်ကို လှိမ့်လျက်နေ၏။- 21ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ဤသို့ဖြစ်သည်ကား၊ အဘယ်မျှလောက် ကြာပြီနည်းဟု သူငယ်၏အဘအား မေးတော်မူလျှင်၊ အဘက၊ ငယ်သော အရွယ်ကပင် ဖြစ်ပါ၏။- 22သူငယ်ကို သေစေခြင်းငှာ မီး၌လည်းကောင်း၊ ရေ၌လည်းကောင်း အကြိမ်ကြိမ် လဲစေတတ်၏။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် တတ်နိုင်တော်မူလျှင် အကျွန်ုပ်တို့ကို သနား၍ ကယ်မတော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။- 23ယေရှုကလည်း၊ သင်သည် ယုံကြည်နိုင်သလော။ ယုံကြည်သောသူဖြစ်လျှင် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို တတ်နိုင်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 24သူငယ်၏အဘသည် ချက်ချင်းဟစ်ကြော်၍ အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ သခင်။ မယုံကြည်သည်ကို မစတော်မူပါဟု မျက်ရည်နှင့် လျှောက်ပြန်လေ၏။- 25ထိုအခါ လူများတို့သည် စုဝေးလျက် ပြေးလာကြသည်ကို ယေရှုသည်မြင်လျှင်၊ နားပင်း၍ စကားအသောနတ်၊ သူငယ်မှထွက်လော့၊ နောက်တစ်ဖန်မဝင်နှင့် ငါအမိန့်ရှိ၏ဟု ထိုညစ်ညူးသောနတ်ကို ဆုံးမ၍ မိန့်တော်မူသဖြင့်၊- 26နတ်သည် အော်ဟစ်၍ အလွန်တောင့်မာစေပြီးမှ ထွက်သွား၏။ သူငယ်သည် သေသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သေပြီဟု လူများဆိုကြ၏။- 27ယေရှုသည် သူ၏လက်ကိုကိုင်၍ ချီကြွတော်မူသဖြင့် သူသည်ထလေ၏။
28အိမ်သို့ ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကို အဘယ်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ်စွာ မေးလျှောက်ကြသော်၊- 29ကိုယ်တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတစ်ပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အသေခံရမည့်အကြောင်းထပ်မံဖော်ပြခြင်း
(မ၊ ၁၇:၂၂-၂၃။ လု၊ ၉:၄၃-၄၅)
30ထိုအရပ်မှထွက်၍ ဂါလိလဲပြည်အလယ်၌ လျှောက်သွားကြစဉ်တွင် အဘယ်သူမျှ သိစေခြင်းငှာ အလိုတော်မရှိ။- 31အကြောင်းမူကား၊ လူသားသည် လူတို့လက်သို့ အပ်နှံခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။- 32ခံပြီးမှ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသော အကြောင်းများကို တပည့်တော်တို့အား ပြတော်မူ၏။ ထိုအကြောင်းများကို သူတို့သည် နားမလည်သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်ကို မမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။
မည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးနည်း
(မ၊ ၁၈:၁-၅။ လု၊ ၉:၄၆-၄၈)
33ကပေရနောင်မြို့သို့ ရောက်၍ အိမ်၌ရှိတော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် လမ်း၌ အဘယ်အမှုကို အချင်းချင်း ငြင်းခုံကြသနည်းဟု မေးတော်မူသည်ကို၊- 34သူတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အဘယ်သူသည် သာ၍ ကြီးမြတ်အံ့နည်းဟု လမ်း၌ အချင်းချင်း ငြင်းခုံကြ၏။-လု၊ ၂၂:၂၄။ 35ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် ထိုင်လျက် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးတို့ကို ခေါ်တော်မူ၍၊ အရင်အဦးဖြစ်လိုသောသူ မည်သည်ကား နောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်။ အလုံးစုံတို့၏ အစေခံလည်း ဖြစ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-မ၊ ၂၀:၂၆-၂၇၊ ၂၃:၁၁။ မာ၊ ၁၀:၄၃-၄၄။ လု၊ ၂၂:၂၆။ 36သူငယ်တစ်ယောက်ကိုလည်းယူ၍ သူတို့အလယ်၌ ထားပြီးမှ လက်တော်နှင့် ချီပိုက်လျက်၊- 37အကြင်သူသည် ငါ့မျက်နှာကိုထောက်၍ ဤကဲ့သို့သော သူငယ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ခံ၏။ ထိုသူသည် ငါ့ကိုပင် လက်ခံ၏။ ငါ့ကိုလက်ခံသော သူသည်လည်း ငါ့ကိုသာ လက်ခံသည်မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူကိုပင် လက်ခံသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။မ၊ ၁၀:၄၀။ လု၊ ၁၀:၁၆။ ယော၊ ၁၃:၂၀။
ရန်သူဘက်၌မရှိသောသူ
(လု၊ ၉:၄၉-၅၀)
38ယောဟန်ကလည်း၊ အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မလိုက်ဘဲလျက် ကိုယ်တော်၏နာမကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သောသူတစ်ယောက်ကို အကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏။ သူသည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မလိုက်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့သည် မြစ်တားကြပါသည်ဟု လျှောက်လေသော်၊- 39ယေရှုက၊ ထိုသူကို မမြစ်တားကြနှင့်။ ငါ့နာမကို အမှီပြုလျက် တန်ခိုးကိုပြ၍ ငါ့ကိုအလွယ်တကူ ကဲ့ရဲ့နိုင်သောသူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။- 40သင်တို့၏ရန်သူဘက်၌ မရှိသောသူသည် သင်တို့ဘက်၌ ရှိ၏။-မ၊ ၁၂:၃၀။ လု၊ ၁၁:၂၃။ 41သင်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့် ဆိုင်သည်ဟု ငါ့မျက်နှာကိုထောက်၍ အကြင်သူသည် သင်တို့အား ရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏။ ထိုသူသည် အကျိုးကို မရဘဲမနေရာ၊ ငါအမှန်ဆို၏။မ၊ ၁၀:၄၂။
အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းများ
(မ၊ ၁၈:၆-၉။ လု၊ ၁၇:၁-၂)
42ငါ့ကိုယုံကြည်သော ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အကြင်သူသည် မှားယွင်းစေ၏။ ထိုသူသည် လည်ပင်း၌ ကြိတ်ဆုံကျောက်ကို ဆွဲ၍ ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျှင် အနေသာ၍ ကောင်း၏။- 43သင်၏လက်သည် သင့်ကိုမှားယွင်းစေလျှင် လက်ကိုဖြတ်လော့။-မ၊ ၅:၃၀။ 44ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာ၊ ငရဲအတွင်းမငြိမ်းနိုင်သော မီးထဲသို့ လက်နှစ်ဖက်စုံနှင့် ဝင်ရသည်ထက်၊ လက်ချို့တဲ့၍ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသော် သာ၍ကောင်း၏။- 45သင်၏ခြေသည် သင့်ကိုမှားယွင်းစေလျှင် ခြေကိုဖြတ်လော့။- 46ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာ၊ ငရဲအတွင်း မငြိမ်းနိုင်သောမီးထဲသို့ ခြေနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကို ခံရသည်ထက်၊ ခြေချို့တဲ့၍ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ဝင်စားသော် သာ၍ကောင်း၏။- 47သင်၏မျက်စိသည်လည်း သင့်ကိုမှားယွင်းစေလျှင် မျက်စိကိုထုတ်လော့။-မ၊ ၅:၂၉။ 48ပိုးမသေ၊ မီးမငြိမ်းရာ၊ ငရဲမီးထဲသို့ မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကို ခံရသည်ထက်၊ မျက်စိတစ်ဖက်နှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားသော် သာ၍ကောင်း၏။-ဟေရှာ၊ ၆၆:၂၄။ 49ယဇ်ကောင်ရှိသမျှတို့၌ ဆားခတ်ရသကဲ့သို့ ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည် မီးဆားခတ်ခြင်းကို ခံရကြမည်။- 50ဆားသည်ကောင်း၏။ သို့သော်လည်း အငန်ကင်းပျောက်လျှင်၊ ငန်သောအရသာကို အဘယ်သို့ ရပြန်မည်နည်း။ သင်တို့၌ ဆားရှိစေကြလော့။ အချင်းချင်း အသင့်အတင့်နေကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၉ (အနက်ဖွင့်)

၄။ အစေတော်ခံ၏ ယေရုရှလင်ခရီးစဉ် (အခန်း ၉-၁၀)

(က) အစေတော်ခံရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲခြင်း (၉:၁-၁၃)

တပည့်တော်များအား ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း၊ အသေခံခြင်းများ ခံစားရမည့်အကြောင်း ပြောပြပြီး နောက်၊ မိမိတို့ အသက်တာကိုလည်းဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့် နော်တော်သို့ လိုက်ဖို့မှာ ကြားခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အ သက်တာအားရှုမှတ်တန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့် တနေပြီးတနေ့ ဆုလက်ဆောင်များရရှိမည့်အကြောင်းကို လည်း သွန်သင်ထားသည်။

၉:၁-ရ သခင်ဘုရားက အချို့သော တပည့်တော်များသည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တန် ခိုးကို မမြင်ရမီ မသေရဟုဆိုသည်။ ထိုသူများမှာ ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့ကို ရည်ညွှန်ခြင်းဖြစ် သည်။ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပြုတော်မူသော တောင်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် တကွတွေ့မြင်ကြသည်။ ခရစ်တော်၏ နာမတော်၌ ခံစားရသောဆင်းရဲဒုက္ခများသည် ကိုယ်တော်ဘုရား ပြန်လည်ကြွလာသောအခါ ထိုကဲ့သို့ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်ဝမည့် အကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က သွန်သင်ပါ သည်။ ထိုတောင်ပေါ်၌ ကိုယ်တော် ဘုရား၏ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲခြင်းသည် အနှစ်တထောင် အုပ်စိုးခြင်းကာ လ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်သည်။

၁။ ယေရှုသည်ရုပ်ပြောင်းသွားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ ပြိုးပြက်သောအရောင်များ ထွန်းလင်း တောက်ပနေသည်။ ဝတ်ရုံများသည်လည်း အရောင်တဖိတ်ဖိတ် တောက်ပသည်။ သခင် ဘုရားပထမအကြိမ်ကြွရောက်လာချိန်၌ ဘုန်းတန်ခိုးကိုယ်ရောက်ကိုယ်ဝါပြသခြင်းဖြစ်သည် အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း လူသား၊ ကြေကွဲသူအဖြစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်တကြိမ်တွင်မူ ဘုန်းတန်ခိုးထိန်ဝါလျက် ဆင်းသက်လာမည်။ တစုံတဦးကမှ အပြစ် မရှာရဲ။ ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်၊ သခင်တကာတို့၏ သခင်အဖြစ်တွေ့မြင်ကြမည်။

၂။ ဧလိယ နှင့် မောရှေလည်းတွေ့ရသည်။ သူတို့သည် (က) ရှေးဦးသန့်ရှင်းသူများ (ခ) ပညတ်တရား (မောရှေ)နှင့် ပရောဖက်များ (ဧလိယ) (ဂ) သေလွန်သောသန့်ရှင်းသူများနှင့် ဘဝပြောင်းသူများကို ကိုုယ်စားပြုသည်။

၃။ ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်တို့သည် ဓမ္မသစ်ကာလသန့်ရှင်းသူများကို ကိုယ်စားပြု သို့ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ချိန်၌ ရှိမည့် အသက်ရှင်နေသူများ ကိုကိုယ်စားပြု သည်။

၄။ ယေရှုသည် အဓိကဖြစ်သည်။ ပေတရုက တဲဆောင် (၃)ခု လုပ်ပေးမည်ဟု လျှောက် သောအခါ ကောင်းကင်မှ ငြင်းပယ်သော အသံတော်ထွက်လာသည်။ အရာခပ်သိမ်းတို့တွင် ခရစ်တော်သည် အဓိကဖြစ်သည်။ ဧမာနွေလ ဘုရား မြေပေါ်၌ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်သည်။

၅။ တိမ်သည် ဓမ္မဟောင်းခေတ် သန့်ရှင်းသော နေရာ၏ အသန့်ရှင်းဆုံး သောဌာနတော်၌ ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်သည့်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်ကြောင်း မြင်သာ အောင်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

၆။ ကောင်းကင်မှ အသံတော်ဆိုသည်မှာ အဘဘုရားသခင်၏ အသံတော်ဖြစ်သည်။ ဤသူ သည်ကား အချစ်ဆုံးသားတော်ဖြစ်သည်ဟူသောအသံတော်ဖြစ်သည်။

၉:၈ တိမ်များပျောက်လွင်သွားသည့်အခါ ယေရှုတပါးတည်းသာ မြင်ရသည်။ အခြားသူများ ကိုမမြင်ရတော့ပါ။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် တပါးတည်းသော ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသူ၊ နိုင်ငံတော်တည် ထောင်သောအခါတွင်လည်း ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် တွေ့မြင်ရမည့်သူ တပည့်တော်များ စိတ်နှလုံးထဲ၌ စွဲမှတ် ထင်ကျန်ရမည့် ပုံပြသက်သေဖြစ်သည်။

၉:၉-၁ဝ ခရစ်တော်နှင့် တပည့်တော် (၁၂)ပါးတို့ထိုတောင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာသောအခါ တွေ့မြင်ရသော အကြောင်းအရာများအား ရှင်ပြန်ထမေမြာက်ခြင်း မတိုင်မီ ကြားပြောခြင်းမပြုရန် တားမြစ် သည်။ နောက်ပိုင်းကျမ်းစကားည် ပဟေဠိဆန်သည်။ ကိုယ်တော်အသေခံ၍ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အ ကြောင်းကို အတိတ်စိမ်းပေးခြင်းလား။ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခြင်းဟူသောစကားကို နားမလည်နိုင်ကြ။ ယုဒများသည်ပြန်လည်ထမြောက်မည်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုပြောသော ထမြောက်ခြင်း သည်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ သေလွန်သူများထဲမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့် တဦးတည်းသောသူဖြစ်သည်။ အများ နည်းသူ ထမြောက်ခြင်းမဟုတ်။ ထိုထမြောက်ခြင်းသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ သမ္မတရားဖြစ်သည်။

၉:၁၁ တပည့်တော်များအတွက် နိုင်ငံတော်ဟူသော ပြဿနာရှိနေပြန်သည်။ မာလခိက “မေရှိကြွလာမည့်လမ်းကို ဧလိယက လမ်းရှင်းပေးမည်။ လမ်းညှိထားမေမည်ဟု ပရောဖက်ပြုခဲ့သော် လည်း ယခုအချိန်ထိ ဧလိယကိုရှာမတွေ့ကြသေး (မာလ ၄:၅) ဟုဆိုထားသည်။ ဧလိယအဘယ်မှာနည်း။ သမ္မကျမ်းစာလာအတိုင်း ဧလိယကဦးစွာလာရမည်မဟုတ်လား။

၉:၁၂-၁၃ ယရှေုကလညျး ဧလိယ ဘုရငျလာသညျမှာ မှနျကနျပါသညျ။ သို့သောျ ထိုထကျ အရေးကွီးသညျမှာ ဓမ်မဟောငျးကမြျးတှငျ လူသားတောျသညျကွီးမားသော ဆငျးရဲဒုက်ခခံစားနရေပွီမဟုတျ လားဟုဆိုသညျ။ ဧလိယအမှနျ ရောကျလာခဲ့သညျ (ဗတိတဇံယောဟနျကိုဆိုလိုသညျ)။ သို့သောျ လူမြားက မူ ဧလိယဟူသော အမညျဖွငျ့ အတိအကတြှေ့လိုကွသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျအသတျခံရသကဲ့သို့ လူသား တောျလညျး အသခေံရမညျ့အကွောငျး ပုံဆောငျခွငျးဖွစျသညျ။ ရှေ့တောျပွေးကိုလညျး ငွငျးပယျခဲ့ကွ သညျ။ ယခုရှေ့တောျပွေး နောကျမှရောကျလာသော ဘုရငျကိုလညျး ငွငျးပယျကွဦးမညျ။

(ခ) သူငယ်ထံမှ ညစ်ညမ်းသော နတ်ဆိုးနှင် ထုတ်ခြင်း (၉:၁၄-၁၉)

၉:၁၄-၁၆ တပည့်တော်များအားလုံး တောင်ထိပ်သို့ တက်ခွင့်မရကြပါ။ ကိုယ်တော်နှင့် တပည့်တော် (၃)ဦးတောင်ထိပ်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလာသောအခါ တောင်ခြေ၌ ကျန်ရှိသော တပည့်တော်များ နှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အချေအတင် ငြင်းခုံကြလျက် လူအုပ်ကြီးဖြစ်နေကြသည်။ သခင်ဘုရားကို တွေ့ရှိကြသောအခါ အငြင်းအခုန်သည် မီးကိုရေလောင်းချသည့် ပမာငြိမ်ကျသွားသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် လည်း ကိုယ်တော်အား ဝိုင်းအုံကြိုကြသည်။ ကိုယ်တော်က တပည့်တော်များအား “ဘာအကြောင်းအရာ ငြင်းခုန်ကြသနည်း”ဟု မေးလိုက်သည်။

၉:၁၇-၁၈ ပရိသတ်ထဲမှ လူတစ်ဦးသည် ကိုယ်တော်ထံရောက်လာပြီးသူ့သားသည် နတ်ဆိုး၊ နတ်အ၊ စွဲကပ်နေကြောင်း သူသားအားမြေကြီးပေါ်သို့ ဆွဲလှဲပစ်ပြီး အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြစ်စေကြောင်း၊ ပါစပ်မှ အမြှုပ်တစီစီထွက်စေကြောင်း၊ ကျန်းမာခွင့်ပေးပါရန် တောင်လျှောက်သည်။ တပည့်တော်ကို  အကူအညီတောင်းခဲ့သော်လည်း နတ်ဆိုးအားမနှင်ထုတ်ပေးနိုင်ကြောင်း တင်ပြသည်။

၉:၁၉ ယေရှုက တပည့်များအား သင်တို့ကို နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခွင့် တန်ခိုးပေးခဲ့သည်မဟုတ် လော။ အဘယ်ကြောင့် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသနည်း။ ငါသည်သင်တို့နှင့် အတူမည်မျှနေရမည် ကိုသိကြသ လားဟုဆိုသည်။ မည်မျှကြာဆိုသည်မှာ တန်ခိုးအစွမ်းမရှိကြသည့်အတိုင်းအတာကို ဆိုလိုသည်။

၉:၂၀-၂၃ ကိုယ်တော်ရှေ့သို့ နတ်ဆိုးစွဲသော ထိုသူငယ်ကို ခေါ်ဆောင်လာကြသောအခါ ထိုနတ်ဆိုးနတ်အက သူငယ်အား ပိုမိုဖိစီးနှိပ်စက်သည် ခရစ်တော်မှ လူနာ၏ ဖခင်အားဤရောဂါဖြစ်ပွား သည်မှာ မည်မျှကြပြီလဲဟုမေးရာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးကလေးဘဝက စတင်၍ ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုသည်။ မီးထဲ၊ ရေထဲတွင်လည်း သေလုမတတ်မကြာခဏလဲကျသည်၊ သေဘေးမှ သီသီကလေးလွတ် ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုအား အကူအညီ တောင်းသည်။ သခင်ဘုရားအတွက် ထိုရောဂါဆိုးကြီးအား ကင်းငြိမ်းစေရန် အခက်အခဲ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း လူနာ၏ ဖခင်ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်ဟုဆိုသည်။ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည်ဆုလက် ဆောင်ရရှိရာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်အတွက် ခက်ခဲသောအရာဟူ၍မရှိပါ။

၉:၂၄ လူနာဖခင်က ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်ပါသည်။ မယုံကြည်သောအပြစ်များကိုလည်း ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဟု မျကရည်ဝဲ၍ တောင်းပန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံမှားသံသယမရှိ။ ယုံကြည်ခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော အတွင်းသံသယစိတ်များကို ထုတ်ပစ်ရမည်။

၉:၁၄-၂ရ ယေရှုက ထိုနတ်ဆိုးနတ်အအား အမိန့်ပေးမောင်းထုတ်သောအခါ နာကျင်စွာ အော်ဟစ်၍ထွက်သွားသည်။ သူငယ်၏ ခန္ဓာကိုယ်လည်း လူသေကောင်ကဲ့သို့ တောင့်တောင့် ကြီးကျန် ရစ်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်ကမူ ထိုသူငယ်အား သေပြီဟု ထင်ကြသည်။ ကိုယ်တော်က လက်ဖြင့်ဆွဲထူပြီး သူ့ဖ ခင်ထံအပ်နှံလိုက်သည်။

၉:၂၈-၂၉ မိမိတို့သာရှိနေကြသောအခါ တပည့်တော်များက ကိုယ်တော်အား တိုးတိုးလေး မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ တပည့်တော်များမှ မောင်းထုတ်ခဲ့ကြပါသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် နတ်ဆိုးထွက်မ သွားသနည်းဟု မေးသည်။ ယေရှုက နတ်ဆိုးများ မောင်းထုတ်ရန် အစာရှောင်ဆုတော်ငးဖိုလိုသည်ဟုဖြေ သည်။ ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာတွင်လည်း ဤအဖြစ်အပျက်မျိုးအကြိမ်မည်မျှ ကြုံတွေ့ဘူးခဲ့ကြပါ သနည်း။ မနေမနား ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ဆောင်ကြပါသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်း မတွေ့ရပါ။ ထိုအချိန်အခါမျိုးတွင် ဤကျမ်းပိုဒ်ပါကိုယ်တော်ပြောသော စကားတော်ကို သတိရပါ။

(ဂ) အသေခံမည့်အကြောင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်း တဖန်ဗျာဒိတ်ပေးခြင်း (၉:၃၀-၃၂)

၉:၃ဝ ဖိလိပ္ပုကဲသရိ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီ။ ယခု ဂါလိလဲသို့ ပြန်လာသည်။ ဤခရစီးစဉ်ည် လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် နီးစပ်သည်။ သို့ကြောင့် သိုသို သိပ်သိပ် ဖြစ်စေချင်သည်။ လူထုပရိသတ်သို့ တရားဟောကြားခြင်းလည်းပြီးဆုံးပြီ။ တပည့်တော်များနှင့် အတူနေ၍ ကိုယ်တော် အသေခံမည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးပြောပြချင်သည်။

၉:၃၁-၃၂ ကိုယ်တော်က စကားပလ္လင်မခံဘဲ၊ အဖမ်းခံ၍ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရမည့် အကြောင်း၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အကြောင်း ဗျာဒိတ်ပေးသည်။ တပည့်တော်များက ထိုစကားကို သဘောမပေါက်ကြသော်လည်း မမေးဝံ့ကြ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း မင်္ဂလာမရှိသောစကား များကို လျှာမရှည်သင့်ပါ။

(ဃ)  နိုင်ငံတော်၏ ကြီးမြတ်ခြင်း (၉:၃၃-၃၇)

၉:၃၃-၃၄ ကပေရနောင်သို့ရောက်ရှိကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားက တည့်တော်များထံ လမ်းတွင် မည်သည့် အကြောင်းအရာငြင်းခုံကြသနည်းဟု မေးသည်။ မည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးနည်းဟူ၍ ငြင်းခုံကြကြောင်း ပြောပြဖို့ရှက်နေကြသည်။ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ နိုင်ငံတော်တွင် ထိုကဲ့သို့ ဘုန်းတန်ခိုးရှိမည့် အကြောင်းပြောချိန်တွင် တပည့်တော်များထဲ၌ မည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးနည်းဟု အငြင်းပွားခြင်းသည် ရင်နာစရာ ကောင်းပါသည်။ ယေရမိပရောဖက်ပြုသည့်အတိုင်း လူ့စိတ်နှလုံးသည် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၏ အထွဋ်အထိပ် ဖြစ်ပါသည်။

၉:၃၅-၃ရ ကိုယျတောျက တပညျ့တောျမြား၏ အငွငျးအခုံစကားကိုသိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အောကျကြို့နှိမျ့ခခြွငျးရှိကွရနျ သငျခနျးစာပေး၍ ဆုံးမသညျ။ တပညျ့တောျမှနျိလြှငျ မိမိကိုယျကို အခွားသူ မြားအတှကျ ကွညျဖွူစှာ အစခေံရမညျ။ ကလေးသူငယျကဲ့သို့ သောစိတျသဘောထားမြိုးကို သခငျဘုရား အလိုတောျရှိသညျ။ နာမတောျမွတျ၌ သနားကွငျနာတတျသူသညျ ကွီးမွတျသောအမှုပွုသူဖွစျသညျ။ ဘုရားသခငျ၏ နာမတောျ၌ ကြေးဇူးပွုသူသညျ ဘုရားသခငျအား ကြေးဇူးပွုခွငျး ဖွစျသညျ။ “ယရှေုသခငျ ဘုရားရှငျအား ခြီးမှမျးကိုးကှယျပါ၏ ။ သှနျသငျတောျမူခကြျမြားသညျ လေးနကျ၍ စိတျနှလုံးကို တို့ထိပါ၏။ အတ်တကို ခြိုးဖဲ့လကြျ ကိုယျတောျ၌ အသကျရှငျရသောအခှငျ့ကို သှနျသငျတောျမူပါ”။

(င) စိတ်ဝမ်းမကွဲရန် တပည့်တော်များကို တားမြစ်ခြင်း (၉:၃၈-၄၂)

ဤအခန်းတွင် အားနည်းချက် အများအပြားဖော်ပြထားသည်။ ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲပြုသော တောင်ပေါ်တွင်ပေတရုက ကိုးယိုးကားယားပြောခဲ့သည် (ငယ် ၅-၆)။ တပည့်တော်များက နတ်ဆိုး နတ်ကန်းအား မမောင်းထုတ်နိုင်ကြ (ငယ် ၁၈)။ အချင်းချင်းထဲတွင် မည်သူအကြီးမြတ်ဆုံးနည်းဟု အငြင်း ပွားကြသည် (ငယ် ၃၄)။ ယခု (ငယ် ၃၈-၄၀) တွင် သွေးဝမ်းကွဲပြားဂိုဏ်ဂနခွဲခြားခြင်း အကြောင်းတွေ့ရ ပြန်သည်။

၉:၃၈ ယေရှု၏ အချစ်ဆုံးတပည့်တော်ယောဟန်က ယေရှုအား လူတစ်ဦးသည် ကိုယ်တော် ၏ နာမတော်ဖြင့် နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ကြောင်း ထိုသူသည် တပည့်တော်များထဲက မဟုတ်သောကြောင့် တားမြစ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပို့သည်။ ထိုသူသည် မှားယွင်းသော အယူဝါဒနှင့် အပြစ်တွင် ပျော်ပိုက်ရန် လမ်းညွန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။

၉:၃၉ ယေရှုက ထိုသူအား မတားမြစ်ပါနှင့်။ င့ါကို ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ငါ၏နာမတော်ဖြင့် နတ်ဆိုးများနှင် ထုတ်ပါစေ။ သူသည် င့ါဘက်၌ ရပ်တည်လျှင် စာတန်၏ တဘက်၌နေသူ ဖြစ်သည်။ င့ါကို အမှီပြုသူတိုင်း ငါ့အား အလွယ်တကူကဲ့ရဲ့သူမဟုတ်ဟု မှာလိုက်သည်။

၉:၄ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် (မ ၁၂:၃၀)ပါ “င့ါဘက်၌ မနေသော သူသည် ငါ့ရန်ဘက်ဖြစ်၏။ ငါနှင့်အတူမစုသိမ်းသောသူသည် ကြဲဖြန့်သောသူဖြစ်၏”ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်နှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ သို့သော် အသေအချာဆန်း စစ်လျှင် မဆန့်ကျင်ပါ။ သူ့အကြောင်းနှင့် သူရှိသည်။ ရှင်မဿဲကျမ်းတွင်မူ ဘုရားသား တော်အား နတ်ဆိုးတန်ခိုးရှိသူအဖြစ် သမုသ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူမရှိသူသည် ကိုယ်တော် အားဆန့်ကျင်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

ဤမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ခရစ်တော်သို့မဟုတ် ခရစ်တော်၏ အမှုတော်နှင့် မဆိုင်ပါ။ သခင်ဘုရား၏ အမှုတော်ပါဝင်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ မေတ္တာတရားနှင့် ဆက်နွယ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်အား ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုသူသည် စာတန်၏ အမှုတော်အား ဆန့်ကျင်သူဖြစ်၍ ခရစ်တော်၏ အမှု ဘက်၌ ရပ်တည်သူဖြစ်သည်။

၉:၄၁ ခရစ်တော်၏ နာမတော်မြတ်ဖြင့် အသေးငယ်ဆုံးသော ကောင်းမှုကုသိုလ်သည် လည်း ဆုလက်ဆောင်ထိုက်သန်သည်။ တပည့်တော်တဦးအား သောက်ရေကြည်တခွက်ကမ်းလှမ်းခြင်း သည် အမှတ်တမဲ့ခရစ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ နာမတော်မြတ်ဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးများ နှင်ထုတ် ပေးနိုင်သည်။ သောက်ရေတခွက်သည် ပုံဥပမာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ခုစလုံးသည် ကိုယ်တော်၌ အဖိုးတန်မင်္ဂလာတရားများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်”ဟူသောစကား သည် ယုံကြည်သူများအားစုစည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစကားကို လိုက်နာခြင်းသည် ဝိညာဉ်ဆိုး၏ ရန်တွေ့ ငြင်းခုံခြင်းနှင့် မနာလိုမှုများမှ ကင်းလွတ်နိုင်သည်။

၉:၄၂ ကိုယ်တော်၏ အစေခံများသည် အပြောအဆို အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် အခြားသူများ ကို လွှမ်းမိုးဖမ်းစားနိုင်ရသည်။ ယုံကြည်သူတဦးအား ပျက်စီးစေခြင်းသည် ဘဝအသက်တာ တခုလုံး ပျက် သုဉ်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အခြားသူကို အယူအဆလွဲမှားစေသူ၊ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးစေသူသည် အသက်ရှင်ခြင်းထက် လည်ပင်းတွင် ကြိတ်ဆုံဆွဲ၍ ရေနက်ထဲသို့ပစ်ချခြင်းက ပိုကောင်းသည်။

(စ) မိမိကိုယ်ကို မညှာတာဘဲ စည်းကမ်းရှိခြင်း (၉:၄၃-၅၀)

၉:၄၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် စည်းကမ်းစနစ်တကျရှိခြင်းနှင့် မလိုလားအပ်သောအရာများကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားဖို့ ကြပ်တည်းစွာ သွန်သင်ထားသည်။ စစ်မှန်သော တပည့်တော်တိုင်းသည် လောကီ ဇာတိနှင့် အစဉ်မပြတ်တိုက်ပွဲဆင်နွဲသူများဖြစ်သည်။ ယိုယွင်းပျက်စီးသော အပိုင်းကို ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

သခင်ဘုရားက လက်၊ ခြေထောက်၊ မျက်စိအစုံအလင်ဖြင့် ငရဲပြည်ရောက်ခြင်းထက် ခန္ဓာ ကိုယ်မစုံလင်ခြင်း ပိုကောင်းသည်ဟုဆုံးမသည်။

လက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည်။ ခြေထောက်ဖြင့်သွားရသည်။ မျက်စိဖြင့် တပ်မက်စိတ်ဖြစ် ပေါ်စေသည်။ ဤအရာများကို ကောင်းစွာမထိန်းကျောင်းပါက ပျက်စီးခြင်းသို့ပို့သော အန္တရာယ်ကောင်များ ဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်က ယုံကြည်သူများ အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးနိုင်သည်ဟု သွန်သင်ပါသလား။ သို့သော် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတခုလုံးကို လေ့လာဆင်ခြင်လျှင် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်သည် ဘယ်သောအခါမှ ငရဲပြည်မလားနိုင်ပါ။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားဟန်ဆောင်၍ စိတ်ကူးရမှ မဿဟာယဖွဲ့သူများ၊ ဇာတိ၌ ပျော် မွေ့သူများနှင့် သာသက်ဆိုင်သည်။ ထိုသူများသည် အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသူများဖြစ်သည်။

၉:၄၄-၄၈ သခင်ဘုရားက ငရဲပြည်ကို ပိုးမသေမီးမငြိမ်းရာနေရာအဖြစ် ထပ်ပြောထားသည်။ ထိုစကားသည် ကျမ်းစကားဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ယုံကြည်လျှင် လောကအရာသို့သာ အမြဲမှန်းဆသင့် ပါသည်။ “အို ဘုရားရှင် ဝိညာဉ်အသက်ရှင်ရာကို ပို့ဆောင်တော်မူပါ။”

ခြေထောက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မျက်စိထုတ်ပစ်ခြင်းကို မည်သူမှမလုပ်ချင်ကြပါ။ ထိုသို့ အစွန်းရောက်ရန်လည်း ယေရှုအလိုတော်မရှိပါ။ ထိုကိုယ်လက်အင်္ဂါများအားဖြင့် ငရဲာလားခြင်းထက် အမှု တော်မြတ်၌ ပါဝင်စေဖို့ ပိုမိုလိုလားပါသည်။

၉:၄၉ အပိုဒ်ငယ် ၄၉-၅ဝသည် အလွန်နားလည်ရခက်သော ကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် တကြောင်းပြီးတကြောင်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ယဇ်ကောင်တိုင်းအား ဆားခတ်ရသကဲ့ သို့ ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည် မီးဆားခတ်ခြင်းခံရမည်။ (၁) ဆားဆိုသည်မှာ ဘာလဲ (၂) ဆားခတ်သည်ဆို သည်မှာ ဘာလဲ (၃) ခပ်သိမ်းသောသူဆိုသည်မှာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူ (သို့) မရရှိသူ နှစ်မျိုးစလုံးကို ဆိုလိုခြင်းလား။

မီးဆိုသည်မှာ ငရဲ (ငယ် ၄၄၊၄၆-၄၈) သို့မဟုတ် အပြစ်စီရင်ခြ်ငးအမျိုးမျိုး၊ ယုံကြည်သူများ ၏ လုပ်ဆောင်မှု စီစစ်ခြင်းလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

ဆားဆိုသည်မှာ စင်ကြယ်စေခြင်း၊ အကွယ်အကာပေးခြင်း၊ ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်း ပြည်များတွင် သစ္စာရှိခြင်း၊ ရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ ကတိတည်ခြင်း အဓပ္ပါယ်ဖြင့် ဖော်ဆောင်ကြ သည်။

လူတိုင်းဟူသောစကားသည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသူများကို ရည်ညွန်းလျှင် ငရဲမီးသို့လား ကြရမည်။ ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံစားကြမည်။ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများကို ရည်ညွန်းလျှင်မူကား အသက်တာ ကို ဘုရားသခင်၏ မီးဖြင့် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ပျက်စီးခြင်းမှ လွတ်ကင်းကြမည် သို့မဟုတ် ခရစ်တော်တရားပလ္လင်ရှေ့၌ စစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။

“ယဇ်ကောင်ရှိသမျှ ဆားခတ်ရသကဲ့သို့” ဟူသောစကားသည် ဝတ် ၂:၁၃ (တော ၁၈:၁၉၊ ၄ရာ ၁၃:၅ကိုလည်းကြည့်) ကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆားသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ့လူများအကြား ပဋိညာဉ်တည်ရန် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင် သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ကျွန်ု့ခန္ဓကိုယ်သည် အသက်ရှင်သော ယဇ်ကောင် (ရော ၁၂:၁-၂)ဖြစ်သည်။ ပုပ်သိုးပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန် ဆားတည်းဟူသော ပဋိုညာဉ်ဖြင့် အုုပ် ထားရသည်။

၉:၅ဝ “ဆားသည်ကောင်း၏”ခရစ်ယာန်များသည် လောက၏ ဆားဖြစ်ကြ၏ (မ ၅:၁၃)။ ဘုရားသခင်က ကြံ့ခိုင်သူများ၊ စင်ကြယ်သူများ ဖြစ်စေချင်သည်။ တပည့်တော်ဖြစ်နေသရွေ့ကာလပတ် လုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံကြသည်။

“သို့သော် အငံပျောက်ကင်းလျှင် ငံသော အရသာ ပြန်မရနိုင်” အငံဓါတ်မရှိသော ဆားသည် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ ဘဝအသက်တာမကျေပွန်၊ တပည့်တော်မပီသသော ခရစ်ယာန်သည် အကျိုးအာနိ သင်မရှိ၊ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ယုံကြည်ခါစတွင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်။ ဘုရား သားသမီးပီပီစဉ်ဆက်မပြတ်မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရသည်။ ဘုရားသခင် ကယ်တင်ထားပြီးသော အသက်တာကို အလဟသမဖြစ်အောင် တန်ဖိုးထားရသည်။

“သင်တို့၌ ဆားရှိစေကြလော့” ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးကိုထင်ရှားစေပါ။ ခရစ်တော်၏ ဘုန်းကျက်သရေ ထွန်းကားစေပါ။ သင့်လုပ်ဆောင်သမျှ၊ သင့်အသက်တာသည် ကို်ယ်တော်အတွက် ဖြစ် ပါစေ။

“အချင်းချင်း အသင်အတင့် နေကြလော့” ဤကျမ်းပိုဒ်သည် တပည့်တော်များတွင် မည်သူ အကြီးမြတ်ဆုံးနည်းဟု အငြင်းပွားကြစဉ် ဆုံးမသော ကျမ်းပိုဒ် (ငယ် ၃၃-၃၄ ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ် သည်။ မာန်မာနကို ဖယ်ရှား၍ အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်းဖြင့် အစားထိုးရသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ငယ် ၄၉နှင့် ၅ဝ ကို အကျဉ်းချုံးပြန်လည် ဖော်ပြလျက် ယုံကြည်သူများသည် အသက်တာကို ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်ကိုးကွယ်ရမည်။ မီးနှင့် ဆားဆိုသည်မှာ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ် ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို စစ်ကြေားခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မတည်သော ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူမျးာသည် မူလဘဝသို့ပြန် ရောက်လျှင် အပြစ်ထူသောရမ္မက်၊ ကယ်တင်ရာမဲ့၊ ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ ဖြစ်သွားသည်။ သူ့ဘဝအား သင်ပုန်းချေဖျက်ရာရောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်၏ အလိုတော် နှင့်အညီ ဘဝအသက်တာကို အခြားသူများ အတုယူမှီခိုရာ ဆားကဲ့သို့ ငံစေ၍ အခြားယုံကြည်သူများနှင့် လည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။