ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၈

လူလေးထောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်း
(မ၊ ၁၅:၃၂-၃၉)
1ထိုအခါ စုဝေးသောသူအလွန်များ၍ စားစရာမရှိလျှင်၊ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့ကို ခေါ်၍၊- 2ဤလူများကို ငါသနား၏။ သုံးရက်ပတ်လုံး ငါနှင့်အတူ ရှိကြပြီ။ စားစရာအလျှင်း မရှိ။- 3အချို့တို့သည် အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍၊ အစာမစားမီ သူတို့အိမ်သို့ ငါလွှတ်လျှင် လမ်းခရီး၌ မောကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 4တပည့်တော်တို့ကလည်း၊ ဤတောအရပ်၌ ဤသူတို့ကို အဘယ်သို့ ဝစွာကျွေးနိုင်ပါမည်နည်းဟု လျှောက်ကြသော်၊- 5ကိုယ်တော်က၊ သင်တို့တွင် မုန့်ဘယ်နှစ်လုံး ရှိသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ မုန့်ခုနစ်လုံးရှိပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။- 6ထိုအခါ လူအစုအဝေးကို မြေပေါ်မှာလျောင်းကြစေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ မုန့်ခုနစ်လုံးကိုလည်း ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ မုန့်ကိုဖဲ့၍ လူများတို့ရှေ့၌ ထည့်စေခြင်းငှာ တပည့်တော်တို့အား ပေးတော်မူသည်အတိုင်း သူတို့သည် ထည့်ကြ၏။- 7အနည်းငယ်မျှသော ငါးကောင်ကလေးလည်း ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ လူများရှေ့၌ ထည့်စေခြင်းငှာ မိန့်တော်မူ၏။- 8ထိုသူတို့သည် စား၍ ဝကြပြီးမှ ကြွင်းရစ်သောအကျိုးအပဲ့ကို ကောက်သိမ်း၍ ခုနစ်တောင်းအပြည့် ရကြ၏။- 9စားသောသူ အရေအတွက်ကား၊ လူလေးထောင်မျှလောက် ရှိသတည်း။ ထိုသူတို့ကို လွှတ်တော်မူပြီးမှ၊- 10တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ လှေထဲသို့ ချက်ချင်းဝင်၍၊ ဒါလမနုသကျေးလက်သို့ ရောက်တော်မူ၏။
နိမိတ်လက္ခဏာတောင်းဆိုခြင်း
(မ၊ ၁၆:၁-၄)
11ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့သည် ထွက်လာ၍ ကိုယ်တော်နှင့် ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည်တွင် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းငှာ၊ မိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သော နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းကြ၏။-မ၊ ၁၂:၃၈။ လု၊ ၁၁:၁၆။ 12ကိုယ်တော်သည် စိတ်နှလုံးညည်းတွားသံကို ပြုတော်မူလျက်၊ ဤလူမျိုးသည် နိမိတ်လက္ခဏာကို အဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်း။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ဤလူမျိုးအား နိမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊-မ၊ ၁၂:၃၉။ လု၊ ၁၁:၂၉။ 13ထိုသူတို့ ရှိရာမှထွက်၍ တစ်ဖန် လှေထဲသို့ ဝင်ပြီးလျှင် ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ပြန်တော်မူ၏။
ဖာရိရှဲတို့နှင့်ဟေရုဒ်၏တဆေး
(မ၊ ၁၆:၅-၁၂)
14တပည့်တော်တို့သည် မုန့်ကိုယူခြင်းငှာ မေ့လျော့ကြသဖြင့်၊ လှေပေါ်မှာ သူတို့၌ မုန့်တစ်လုံးတည်းသာ ရှိ၏။- 15ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ဖာရိရှဲတို့၏ တဆေးကိုလည်းကောင်း၊ ဟေရုဒ်၏ တဆေးကိုလည်းကောင်း၊ သတိနှင့် ကြဉ်ရှောင်ကြဟု ပညတ်တော်မူ၏။-လု၊ ၁၂:၁။ 16တပည့်တော်တို့ကိုလည်း၊ ငါတို့၌ မုန့်မပါသောကြောင့် ဤစကားကို မိန့်တော်မူသည်ဟု အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏။- 17ယေရှုသည် သိတော်မူလျှင်၊ သင်တို့၌ မုန့်မပါသည်ကို ထောက်၍ အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်း။ ယခုတိုင်အောင် နှလုံးမသွင်း၊ နားမလည်ကြသလော။ သင်တို့ စိတ်နှလုံး မိုက်သေးသလော။- 18မျက်စိရှိလျက်ပင် မမြင်၊ နားရှိလျက်ပင် မကြား၊ စိတ်မအောက်မေ့ဘဲ နေကြသလော။-ယေ၊ ၅:၂၁။ ယေဇ၊ ၁၂:၂။ မာ၊ ၄:၁၂။ ဟေရှာ၊ ၆း၉-၁၀။ 19မုန့်ငါးလုံးကို လူငါးထောင်အား ငါဖဲ့သောအခါ အကျိုးအပဲ့ဘယ်နှစ်တောင်း ကောက်သိမ်းသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ တစ်ဆယ်နှစ်တောင်း ကောက်သိမ်းပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။- 20မုန့်ခုနစ်လုံးကို လူလေးထောင်အား ငါဖဲ့သောအခါ အကျိုးအပဲ့ ဘယ်နှစ်တောင်း ကောက်သိမ်းသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ခုနစ်တောင်း ကောက်သိမ်းပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။- 21သို့ဖြစ်လျှင်၊ သင်တို့သည် နားမလည်ဘဲ အဘယ်သို့ နေကြသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဗက်ဇဲဒ၌မျက်မမြင်ကိုကုသခြင်း
22ဗက်ဇဲဒမြို့သို့ ရောက်တော်မူလျှင်၊ လူကန်းတစ်ယောက်ကို အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍၊ ထိုသူကို တို့တော်မူမည်အကြောင်း တောင်းပန်ကြ၏။- 23ကိုယ်တော်သည် လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍ မြို့ပြင်သို့ ထွက်ပြီးမှ၊ သူ၏မျက်စိကို တံတွေးနှင့်ထွေး၍ သူ့အပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်လျက်၊ သင်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို မြင်သလောဟု မေးတော်မူ၏။- 24ထိုသူသည် ကြည့်မျှော်လျှင်၊ လူတို့သည် သစ်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ လှမ်းသွားသည်ကို အကျွန်ုပ် မြင်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။- 25နောက်တစ်ဖန် သူ၏မျက်စိပေါ်မှာ လက်တော်ကိုတင်၍ ကြည့်မျှော်စေတော်မူလျှင်၊ သူသည် ပကတိအဖြစ်သို့ ရောက်၍ အလုံးစုံတို့ကို ရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏။- 26ကိုယ်တော်ကလည်း၊ မြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်။ မြို့၌ အဘယ်သူကိုမျှ မပြောနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၍ သူ့ကို မိမိနေရာသို့ လွှတ်လိုက်လေ၏။
ပေတရု၏ဝန်ခံချက်
(မ၊ ၁၆:၁၃-၂၀။ လု၊ ၉:၁၈-၂၁)
27ယေရှုသည် ဖိလိပ္ပုကဲသရိမြို့၏ ကျေးလက်သို့ တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ ကြွတော်မူစဉ်၊ လမ်းခရီး၌ လူများတို့သည် ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟု တပည့်တော်တို့ကို မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊- 28လူအချို့က၊ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန် ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က ဧလိယဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့က ပရောဖက်တစ်ပါးပါး ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုကြပါ၏ဟု လျှောက်ကြသော်၊-မာ၊ ၆:၁၄-၁၅။ လု၊ ၉:၇-၈။ 29သင်တို့လည်း ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်းဟု မေးမြန်းတော်မူလျှင်၊ ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု လျှောက်လေ၏။-ယော၊ ၆:၆၈-၆၉။ 30ကိုယ်တော်၏အကြောင်းကို အဘယ်သူအားမျှ မပြောစိမ့်သောငှာ တပည့်တော်တို့ကို ပညတ်တော်မူ၏။
အသေခံရမည့်အကြောင်းဖော်ပြခြင်း
(မ၊ ၁၆:၂၁-၂၈။ လု၊ ၉:၂၂-၂၇)
31ထိုမှတစ်ပါး၊ လူသားသည် များစွာခံရမည်။ လူအကြီးအကဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့၏ ငြင်းပယ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူသော အကြောင်းများကို တပည့်တော်တို့အား ပြစပြုတော်မူ၏။- 32ထိုသို့ အတည့်အလင်း ပြတော်မူသောကြောင့် ပေတရုသည် ကိုယ်တော်ကို မိမိနှင့်အတူခေါ်၍ အပြစ်တင်သောစကားကို လျှောက်သော်၊- 33ကိုယ်တော်သည် မျက်နှာတော်ကိုလှည့်၍ တပည့်တော်တို့ကို ကြည့်ရှုလျက်၊ အချင်းရန်သူ၊ ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏အရာကို စိတ်မစွဲလမ်း၊ လူတို့၏အရာကိုသာ စွဲလမ်းသည်ဟူ၍ ပေတရုကို ဆုံးမတော်မူ၏။
34ထိုအခါ တပည့်တော်တို့နှင့် ပရိသတ်များကို ခေါ်တော်မူပြီးလျှင်၊ အကြင်သူသည် ငါ၌ဆည်းကပ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် ကိုယ်ကိုကိုယ် ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်။-မ၊ ၁၀:၃၈။ လု၊ ၁၄:၂၇။ 35အကြင်သူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်ခြင်းငှာ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် ငါ့ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်လည်းကောင်း အသက်ရှုံး၏။ ထိုသူသည် မိမိအသက်ကို ကယ်ဆယ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၀:၃၉။ လု၊ ၁၇:၃၃။ ယော၊ ၁၂:၂၅။ 36လူသည် ဤစကြဝဠာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။- 37မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှင့် ရွေးနိုင်သနည်း။- 38မျောက်မထားသော ဤလူမျိုးဆိုးတွင် အကြင်သူသည် ငါ့ကိုလည်းကောင်း၊ ငါ့စကားကိုလည်းကောင်း ရှက်၏။ လူသားသည် မိမိအဘခမည်းတော်၏ ဘုန်းအာနုဘော်ကို ဆောင်လျက်၊ သန့်ရှင်းသော ကောင်းကင်တမန် အခြံအရံတို့နှင့် ကြွလာသောအခါ ထိုသူကို ရှက်တော်မူလတ္တံ့။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၈ (အနက်ဖွင့်)

လူငါးထောင်ကျွေးမွေးခြင်းလူလေးထောင်ကျွေးမွေးခြင်း
၁။ ပရိသတ်သည် ယုဒလူမျိုးများဖြစ်သည်။ (ယော၆:၁၄-၁၅)၁။အများအားဖြင့်တစ်ပါးအမျိုးသားများ ဖစ်ပြီးဒေဂါပေါလိစ်နယ်တွင်နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။
၂။ ယေရှုနှင့်အတူတစ်ရက်သာပါဝင်သူများဖြစ်သည်။ (၆:၃၅)၂။ ယေရှုနှင့်အတူ ၃ရက်ပါဝင်သူများဖြစ်သည်။ (၈:၂)
၃။ မုန့်၅လုံးနှင့် ငါးနှစ်ကောင်ဖြစ်ကျွေးသည်။ (မ ၁၄:၁၇)၃။ မုန့်ရလုံးနှင့် သေးငယ်သောငါး အနည်းငယ်ဖြင့် ကျွေးသည်။ (၈:၅-၇)
၄။ယောကျာ်းကြီးငါးထောင်အပြင်၊အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များ ရှိသေးသည် (မ ၁၄:၂၁)၄။ လူကြီး လေးထောင်အပါအဝင် မိန်းမကြီးနှင့် ကလေးသူငယ်များပါသည်။ (မ၁၅:၃၈)
၅။ စားပြီးသောက်ပြီး (၁၂)တောင်းပိုသည်။ (မ ၁၄:၂၀)၅။ စားကြွေးစားကျန် (၇)တောင်းရသည်။ (၈:၈)။

(န) လူလေးထောင်အားကျွေးမွေးခြင်း (၈:၁-၁၀)

၈:၁-၉ ဤအံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာသည် လူငါးထောင်ကျွေးမွေးခြင်းနှင့် မှားယွင်းနေသလား ဟု ထင်မှတ်ဖွယ်ရာရှိသည်။ သို့သော်တခြားစီဖြစ်ကြောင်းအောက်ပါဇယားတွင်တွေ့ရသည်။

ခရစ်တော်ပြုတော်မူသော အချက်သည် ပို၍ပို၍ ပြည့်စုံများပြားလာသည်။ အခန်း (၇)တွင် တပါးအမျိုးသမီးက စားကြွင်းစားကျန် အဖိတ်အစင်များကို တောင်းခံခဲ့သည်။ ယခုတဖန် တပါးအမျိုးသား လူအုပ်ကြီးအားအလျှံပယ်ကျွေးမွေးပြန်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Erdman ကဤသို့ထောက်ခံထားသည်။

ပထမအံ့ဘွယ်နိမိတ်မှာ စားပွဲပေါ်မှ ဖိတ်စင်ကျသွားသော စားကြွင်းစားကျန်များကို တပါး အမျိုးသားက ကောက်သိမ်းသည်။ ယခုဤနေရာတွင်မူ ရွေးကောက်တော်မူသောလူမျိုးတော်ကငြင်းပယ် ကြသဖြင့် ယေရှုသည် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများ၏ အသက်မုန့်ဖြစ်ရပြီ။ ၁၃

လူလေးထောင်ကိုကျွေးသော်လည်း ကိုယ်တော်အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း မသိနား မလည်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာသောအခါ ဝိညာဉ်တော်အသိဖြင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင်ရသည်။ အကယ်၍ သဘောပေါက်နိုင်လျှင် မည်သည့် နေရာရောက်နေကြောင်းမိမိဘဝကို နားလည်ပါ။

၈:၁ဝ ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များသည် ဒေဂါပေါလိမှ ဂါလိလဲပင်အနောက်ဖက်ကမ်း ဒါလနုဿကျေးလက်သို့ လှေဖြင့် ကူးဖြတ်သွားကြသည်။

(ပ) ဖာရိရှဲများက မိုးကောင်းကင်နိမိတ်လက္ခဏာတောင်းဆိုကြခြင်း (၈:၁၁-၁၃)

၈:၁၁ ဖာရိရှဲများက မိုးကောင်းကင်နိမိတ်လက္ခဏာပြသရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ဖာရိရှဲ များသည် မိုက်ကန်းကြသည်။ ၎င်းတို့ရှေ့တွင်ရောက်နေသော ယေရှုသည် အရာခပ်သိမ်းကို လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း၊ သဘောမပေါက်ကြ။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်လာသော ဘုရားသား တော်အမှန်ဖြစ်သည်ကို မြင်ပါလျက်နှင့် မခံယူနိုင်ကြ ကိုယ်တော်၏ ပြိုင်ဘက်မရှိ။ ထိရောက်သောစကား နှင့် အံ့ဖွယ်လက္ခဏာ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ အပြစ်ကင်းစင်သော လူသားတော်ကိုသိရှိကြသည်။ ဘုရား သခင်သည် လူ့ဇာတိခံယူ၍ လူ့လောကသို့ ဆင်းသက်လာခဲ့ပြီ။ သို့သော် မမြင်ကြ။ ကောင်းကင်နိမိတ်နလ က္ခဏာကို တောင်းဆို စောင့် မျှော်နေကြဆဲ။

၈:၁၂-၁၃ ကိုယ်တော်ဘုရားအား စိတ်ဆင်းရဲညီးတွားစေသည်။ လူ့သမိုင်းတလျှောက်တွင် အထူးအခွင့်အရေးရသော လူမျိုးတော်သည် ဣသရေလအမျိုးဖြစ်သည်။ ဖာရိရှဲလည်းပါသည်။ မေရှိယ ကိုယ်တော်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ရောက်ရှိနေပါလျက် နှင့်မသိနားမလည် မတွေ့မမြင်ကြ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိနေပါလျက်နှင့် ကောင်းကင်ကို မျှော်ကြည့်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် တစုံတရာပြောချင်စိတ်မရှိတော့ပါ။ လှေ ပေါ်သို့တဖန်ပြန်တက်၍ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေသို့ကူသွားကြသည်။

(ဖ) ဖာရိရှဲတဆေးများနှင့်ဟေရုဒ် (၈:၁၄-၂၁)

၈:၁၄-၁၅ ထိုခရီးစဉ်တွင် တပည့်တော်များသည် အစာရေစာ မုန့်သယ်ဆောင်ဖို့မေ့နေကြ သည်။ ဖာရိရှဲတဆေးများနှင့် ဟေရုဒ်တဆေးကို သတိထားရှောင်ကြဉ်ကြရန် ကိုယ်တော်၏ သတိပေးစ ကားလည်းရှိခဲ့သည်။ သမ္မာကျန်းစာတွင် တဆေးသည် မကောင်းသောအရာ အဖြစ်သွန်သင်ထားသည်။ ဖာရိရှဲတဆေးဆိုသည်မှာ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်း၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို ဦးစားပေးခြင်း ဘဝင် မြင့်ခြင်းနှင့် တယူသန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြင်ပန် လက္ခဏာအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သယောင်ရှိသော် လည်းအတွင်းသရုပ်၌ ပုပ်ပွသောကျီအာသီးမျိုးဖြစ်သည်။ ဟေရုဒ်တဆေးဆိုသည်မှာ အတင်းအဓမ္မပြုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ လောကီဆန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟေရုဒ်ဝါဒီများ၏ အကျင့်ဆိုးသာဖြစ်သည်။

၈:၁၆-၂၁ တပည့်တော်များသည် အဓိကလိုအပ်ချက်ကို မေ့လျော့နေကြသည်။ စားစရာ မည်သို့စီစဉ်မည်နည်း။ အချင်းချင်း ခေါင်းရိုက်နေကြသည်ကို ကိုယ်တော်ဘုရားသိမြင်လျှင် စကား (၉)ခွန်း ဖြင့်ထောက်မေးလိုက်သည်။ ပထမစကား (၅)ခွန်းသည် တပည့်တော်များ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မြှင့်တင်ခြင်း ဖြစ်၍ ကျန် (၄)ခွန်းသည် အပြစ်တင်စကားဖြစ်သည်။ လူငါးထောင်ကို မုန့်ငါးလုံးဖြင့် ကျွေးမွေးစဉ်က (၁၂) တောင်းပိုသည် မဟုတ်လား။ မှန်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဤလက်တဆုတ်စာ တပည့်တော် (၁၂)ယောက် အတွက်အဘယ်ကြောင့် ဝမ်းပြည့်ဖို့ စိတ်ပူနေကြသနည်း။ လောကအရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းနိုင်တော် မူသော အရှင်သခင်သည် တပည့်တော်များနှင့် အတူ တလှေတည်းစီး တခရီးတည်းသွားနေသည် မဟုတ် လော။

(ဒ) ဗေသရှေဒ မျက်မမြင်အားမျက်စိမြင်စေခြင်း (၈:၂၂-၂၆)

၈:၂၂-၂၆ ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်သာ ဖော်ပြထားသော ဤလက္ခဏာအတွက် မေးစရာ မေးခွန်းများရှိပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုမျက်မမြင်အား မြို့ပြင်သို့ အဘယ်ကြောင့် ဆွဲခေါ်သွားသနည်း။ လက်ဖြင့် တို့ထိကိုင်တွယ်၍ အဘယ်ကြောင့်မကျန်းမာစေသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် တံတွေးကို အသုံးပြု သနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ချက်ချင်း အကောင်းပကတိအတိုင်းမမြင်ခဲ့ရသနည်း။ (ဤအနာရောဂါ ကင်းငြိမ်း စေခြင်းတခုတည်းသာလျှင် အဆင့်ဆင့် ကုသကြောင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်)။ နောက်ဆုံး အချက်မှာ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်းအကြောင်းကို မြို့ထဲတွင် မပြောကြားရန် အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်တော် ကတားမြစ်ခဲ့ရပါသနည်း။ သခင်ဘုရားသည် အချုပ်အခြာ၏ သခင်ဖြစ်သည်။ ပြုတော်မူချက်များကို အတိမ်းအစောင်း၊ အမှားအယွင်းမခံနိုင်။ ပြုတော်မူချက် မှန်သမျှသည် အကျိုးအကြောင်း အခိုင်အလုံရှိ သည်။ လူသားများက နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းပုံသည်လည်း တခုနှင့် တခု မတူ ညီပါ။ အသက်တာပြောာင်းလဲခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သည်။ အချို့ကမူ မှုံဝါးဝါးသာ မြင်ရသည်။ တဖြည်းဖြည်း အလင်းရ၍ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိသွားကြသည်။

(ဓ) ပေတရု၏ မဟာဝန်ခံချက် (၈:၂၇-၃၀)

ဤအခန်း၏ နောက်ဆုံးအပိုဒ် (၂)ပိုဒ်သည် တပည့်တော် (၁၂)ပါးအား အမြင့်ဆုံးရေမှတ်သို့ လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် အခြားသူများထက်ခရစ်တော်အား ပိုမိုရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သူ များဖြစ်သော ကြောင့် အတွင်းသိ၊ အစင်းသိဖြစ်ကြသည်။ သူတပါးကို မဖိတ်ခေါ်မီ သခင်ယေရှုအကြောင်း ကို ပိုမိုကျွမ်းဝင်ရသည်။ ဤအခန်းတွင် တပည့်တော်များ၏ စိတ်ရင်းခံယူချက်များကို တွေ့ရသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများကို လည်းသင်ခန်းစာပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၈:၂၇-၂၈ ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များသည် ဖိလိပ္ပုကဲသရိ အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိကြ သည်။ တပည့်တော်များနှင့် လျှောက်သွားစဉ် လူထုပရိသတ်၏ စိတ်သဘောထားကို မေးမြန်းကြည့်သည်။ လူထုပရိသတ်ကြီးက သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား သာမန်လူသားမဟုတ်ကြောင်း၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်၊ ဧလိယ သို့မဟုတ် ပရောဖက် တပါးပါး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ကြကြောင်းပြောပြကြသည်။ သို့သော် လူထုပရိသတ်များ၏ စကားများသည် ကြည်ညိုလေးစားမှုမပေါ်၊ အကယ်၍ သခင်ယေရှုသည် ဘုရား မဟုတ်လျှင် လူလိမ်လူညာ၊ စိတ်မနှံ့သူ၊ ဒဏ္ဏရီပုံပြင်ထဲကလူဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ထိုအခြေအနေမျိုးလုံးဝမ ဟုတ်ပါ။

၈:၂၉၃ဝ သို့နှင့် သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များ၏ သဘောထာအမြင်ကိုမေးသည်။ ပေတရုက ခရစ်တော်၊ ယေရှိယသခင်၊ ဘုရားရှင် ဘိသိက်ပေးထားသူဖြစ်သည်ဟု ကောက်ကာငင်ကာ ထဖြေသည်။ ပေတရုမှာ ထိုးထွင်းဖောက်မြင်သော အသိရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဘဝအသက်တာတွင် တက်လိုက်နိမ့်လိုက်ဖြစ်ရသည်။ လူ့ဘဝသည် တသမတ်တည်းမရှိပါ။ ပေတရုသည် မိမိကိုယ်ကျိုးကို ဗဟို ပြုသူမဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။ ခရစ်တော်ကို မေရှိယအဖြစ်သိရှိခံယူလျှင် အကြွင်းမဲ့ ဘဝအသက် တာဆက်ကပ်ပေးရော့မည်။

(န) အသေခံမည့်အကြောင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ည့်အကြောင်း ကိုယ်တော်ကြို ပြောခြင်း (၈:၃၁-၃၈)

ယေဟောဝါဘုရားရှင်၏ အစေခံတော်သည် အခြားသူများ၏ အစေခံခြင်းကို ခံယူသည်။ ရန်သူများ၏ မုန်းတီးမှု၊ မိတ်ဆွေများ၏ နားလည်မှုလွဲခြင်းများခံရသည်။ ကိုယ်တော်အတွက် တန်ခိုး အစွမ်း နှင့် အကျင့်သိက္ခာပြည့်စုံသည့်အပြင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်း အကျင့်နှင့်လည်း ပြည့်စုံ သည်။

၈:၃၁ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်သည် အသေခံခြင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် တပည့်တော်များအား အသေအချာရှင်းပြသည်။

(၁) ကိုယ်တေ်ာဘုရားဆင်းရဲ ဒုက္ခခံရမည် (၂) ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည် (၃)အသေခံရမည် (၄) ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဘုန်းအသရေပြည့်စုံဖို့ရာ ဦးစွာ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ သင်္ချိုင်း ဂူ သို့သွားရမည်။ ထိုအကြောင်းကို F.W. Grant က “အမှုတော်၏ အနှစ်သာရ”ဟုဆိုသည်။

၈:၃၂-၃၃ ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်းခံယူခြင်းကြောင့် ယေရှုအသေခံမည်ဆိုခြင်းကို ပေတရုလက်မခံနိုင်။ သို့ကြောင့် ပေတရုက သူ့သဘောထားကို ယေရှုအားတင်ပြသောအခါ “စာတန် ငါနောက်သို့ ဆုတ်လော့၊ သင်သည်ဘုရားသခင်၏ အရာကို စိတ်မစွဲလမ်း၊ လူတို့၏ အရာကို သာစွဲလမ်း သည်”ဟုပြစ်တင်ဆုံးမသည်။ ထိုသို့ပြောရာတွင် ပေတရုအား စာတန်ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခြင်းမဟုတ်။ စာတန်ကိန်းအောင်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ “ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အား နာခံဖို့ သတ္တိကြောင်စေသည်။ အလွယ်လမ်းကို လိုက်စေရန် တိုက်တွန်းသွေးဆောင်သည်” ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပေတရု၏ ပြောစကား များသည် စာတန်၏ အာဘော်များဖြစ်ကြောင်း ယေရှုသိမြင်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Kelly က ဤသို့ ထောက်ခံထားသည်။

ထိုစကားသည် သခင်ဘုရားကို မည်သို့ဖြစ်စေသနည်း။ လူ့အတွေးအခေါ်သည် ဘဝလုံခြုံ ရေးသာရှေးရှုသည်။ အမှန်စင်စစ် ထိုစကားသည် ကိုယ်တော်အား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေ သောနည်းမဟုတ်ပါ။  အရှက်ရဖွယ်ရာ၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခအား ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မသိနားမလည်၊ ဉာဏ်မမှီလျှင် တိတ်ဆိတ်စွာ နေရသည်။ ဤကိစ္စကို ခပ်ပေါ့ပေါ့ တွေး၍ ရမည်လား။ ယေရှိယသခင်ခံစားမည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာလမ်းကို ပေတရုနားမလည်နိုင်ပါ။ ထိုနေရာ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဆိုလျှင်လည်း ပိုဆိုးမည်။ ပေတုရုစကားသည် သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးဖြင့် ပြောခြင်းမဟုတ်မှန်း သိသာသည်။ သခင်ဘုရားကို ပေတရုအလွန်ချစ်မှန်းစာတန်သိသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်က အသုံးချခြင်း ဖြစ်၏ သို့သော် ပေတရုကနားမလည်။ ဝိညာဉ်နှင့် ယှဉ်သော စကားမဟုတ် ၁၅ ။

ယေရှုကပေတရုမျက်နှာကို စိမ်းစိမ်းကြည့်ပြီး အပြစ်တင်သည်ဟူသောစကားကို မှတ်ထား ပါ။ “အကယ်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေမခံလျှင် တပည့်တော်များကို မည်သို့ကယ်တင်မည်နည်း”ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၈:၃၄ ယေရှုက ကားတိုင်တွင် အသေခံခြင်းဖြင့် သာကယ်တင်နိုင်မည်ဟု မိန့်ဆိုသည် “ငါ့ နောက်သို့လိုက်ချင်သူများသည် မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။ ဆင်းရဲခြင်း၊ သေခြင်းလမ်းစဉ်ကို ရွေး၍ လိုက်ရမည်။ သက်တောင့်သက်တာရှိခြင်း၊ လူမှုရေးပျော်ရွှင်မှု၊ လောကသံယောဇဉ်၊ ကြွယ်ဝမှု၊ ရည်မှန်း ချက်နှင့် မိမိအသက်တာစွန့်လွှတ်ရမည်”ဟုဆိုသည်။ ဖော်ပြပါအချက်များသည် ယုံကြည်မှုအား စစ်ဆေး ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ဝတ္ထု၊ စည်းစိမ်နှင့် ဇိမ်ခံမစ္စည်းများသည် စိတ်နှလုံးကို မည်မျှဖမ်းစားနိုင်သနည်း။ ကိုယ် တော်၏ စကားက မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ဖို့၊ လက်မြှောက်အရှုံးပေးဖို၊ ဒုက္ခခံဖို့၊ အသက်တာဆက်ကပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်စိမ်ခေါ်နေပါသည်။

၈:၃၅ မိမိအသက်ကို ကယ်တင်ဖို့ အစဉ်အမြဲစုံစမ်းခြင်းရှိနေပါသည်။ လုံခြုံဖို့၊ အနာဂတ် စိုပြေဖို့၊ အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေရသည်။ စိတ်ချယုံကြည်ရသော အသက်တာဟူ၍ ရှာမတွေ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ဘုရားက ဝိညာဉ်၊ စိတ်၊ ခန္ဓာကို လုံခြုံစိတ်ချရသော အသက်တာသို့ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဖြင့် ဖိတ်ခေါ်နေသည်။ မိမိတို့အသက်တာ၌ စင်ကြယ်သော အမှုတော်တွင်ဆက်ကပ်ပါဝင်ရန် တောင်းဆိုနေ သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ဧဝံဂေလိဟောကြားဖို့လက်ရပ်ခေါ်နေသည်။ ထို့ထက် လုံခြုံစိတ်ချသော ကယ်တင်ခြင်း လမ်းစဉ်မရှိ။

၈:၃၆-၃ရ ကမ္ဘာလောကကြီးတခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးလျှင် ဘာမှ တန်ဖိုးမရှိ။ အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ လောကကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းထက် ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းက ပို၍ တန်ဖိုးရှိသည်။ လောကအရာများထက် ဘဝအသက်တာက အရေးကြီးသည်။ ထိုအရာများကို မိမိကိုယ် ကျိုးအတွက် သုံးသင့်သလား၊ ခရစ်တော်အတွက် သုံးသင့်သလား။

၈:၃၈ လူငယ်လူရွယ်အချို့သည် ခရစ်တော်၏ တပည့်တော်လမ်စဉ်လိုက်ခြင်းကို ရှက် ကြောက်ကြသည်။ ထိုသူများကို ကိုယ်တော်က သတိပေးထားသည်။ ကိုယ်တော်ပြုလာသောအခါ ထိုသူ သူများသည် ယခုကာလရှက်ကြောက်ခြင်းထက် ရှက်စရာပိုတွေ့မည်။ မည်သို့ရှိစေ။ ကိုယ်တော်ဘုရား သည် မကြာခင်ကာလမှာ ကောင်းကင်တမန်များ၊ သန့်ရှင်းသူများခြံရံလျက်ဤကမ္ဘာလောကသို့ တဖန်ပြန် လာမည်။ ခမည်းတော်ကဲ့သို့ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံစွာကြွလာမည်။ ယခုကာလအမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန် ရှက် ကြောက်သူများသည် ထိုအချိန်တွင်အရှက်ခွဲခြင်းခံရမည် “င့ါစကားကိုရှက်သောသူသည် …. မျောက်မ ထားသော သူများဖြစ်သည်”ဟုဆိုသည်။ စွဲမြဲစွာမှတ်သားပါ။ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင် ကိုယ်တော်၏ စကား၌ ရှက်ကြောက်သူများသည် မယုံကြည်သူအပြစ်သားများ ဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။