ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၂

လက်ခြေသေသူကိုကုသခြင်း
(မ၊ ၉:၁-၈။ လု၊ ၅:၁၇-၂၆)
1နောက်တစ်နေ့သ၌ ကိုယ်တော်သည် ကပေရနောင်မြို့သို့ ဝင်ပြန်၍ အိမ်၌ရှိတော်မူသည်ကို ကြားကြလျှင်၊- 2တံခါးပြင်နားမှာ နေစရာမရှိနိုင်အောင် လူများတို့သည် အလျင်အမြန် စုဝေးကြသည်ဖြစ်၍ သူတို့အား တရားဟောတော်မူ၏။- 3ထိုအခါ လက်ခြေသေသောသူတစ်ယောက်ကို လူလေးယောက်တို့သည် ထမ်း၍ အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။- 4လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့် ကိုယ်တော်ရင်းသို့ မချဉ်းကပ်နိုင်သဖြင့်၊ ကိုယ်တော်ရှိရာအပေါ်မှာ အမိုးကို ဖောက်ထွင်းပြီးမှ လူနာနှင့်တကွ အိပ်ရာခုတင်ကို လျှော့ချကြ၏။- 5ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မြင်လျှင်၊ လက်ခြေသေသောသူအား၊ ငါ့သား၊ သင်၏အပြစ်ကို လွတ်စေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။- 6ထိုအရပ်၌ထိုင်သော ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့က၊- 7ဤသူသည် ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြောရသနည်း။ ဘုရားသခင်မှတစ်ပါး အဘယ်သူသည် အပြစ်ကို လွှတ်နိုင်သနည်းဟု စိတ်ထဲမှာ ထင်မှတ်ကြ၏။- 8သူတို့စိတ်ထဲမှာ ထိုသို့ ထင်မှတ်ခြင်းရှိသည်ကို ယေရှုသည် မိမိဉာဏ်အားဖြင့် ချက်ချင်းသိတော်မူလျှင်၊ သင်တို့ စိတ်ထဲမှာ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ထင်မှတ်ကြသနည်း။- 9လက်ခြေသေသောသူအား အဘယ်စကားကို သာ၍ ပြောလွယ်သနည်း။ သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟု ပြောလွယ်သလော။ သင်ထလော့။ ကိုယ်အိပ်ရာကိုဆောင်၍ လှမ်းသွားလော့ဟု ပြောလွယ်သလော။- 10လူသားသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်လွှတ်ပိုင်သည်ကို သင်တို့သိစေခြင်းငှာ ထလော့။- 11ကိုယ်အိပ်ရာကို ဆောင်၍ ကိုယ်အိမ်သို့သွားလော့ဟု သင့်အား ငါဆိုသည်ဟု လက်ခြေသေသောသူအား မိန့်တော်မူ၏။- 12ထိုသူသည်လည်း ချက်ချင်းထ၍ အိပ်ရာကိုဆောင်လျက် လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ထွက်သွား၏။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည် မိန်းမောတွေဝေခြင်းရှိ၍၊ ဤကဲ့သို့ တစ်ခါမျှမမြင်စဖူးဟု ပြောဆို၍ ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြ၏။
လေဝိကိုခေါ်ခြင်း
(မ၊ ၉:၉-၁၃။ လု၊ ၅:၂၇-၃၂)
13နောက်တစ်ဖန် အိုင်နားသို့ ကြွတော်မူ၍၊ လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် အထံတော်သို့လာကြလျှင်၊ သူတို့အား ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏။- 14လမ်း၌ကြွတော်မူစဉ်၊ အာလဖဲ၏သား လေဝိသည် အခွန်ခံရာတဲ၌ ထိုင်နေသည်ကို မြင်သော်၊ ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 15ထိုသူသည်လည်း ထ၍ နောက်တော်သို့ လိုက်လေ၏။ ထိုနောက်မှ သူ၏အိမ်တွင် စားပွဲ၌ လျောင်းတော်မူစဉ်၊ အခွန်ခံသောသူများနှင့် ဆိုးသောသူများတို့သည် ကိုယ်တော်မှစသော တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ စားပွဲ၌ လျောင်းကြ၏။ ထိုသူအများတို့သည် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။- 16ထိုသို့ အခွန်ခံသောသူ၊ ဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူ စားတော်မှုသည်ကို ကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သည် မြင်လျှင်၊ ဤသူသည် အခွန်ခံသောသူ၊ ဆိုးသောသူတို့နှင့်အတူ အဘယ်ကြောင့် စားသောက်သနည်းဟု တပည့်တော်တို့အား ဆိုကြ၏။- 17ယေရှုသည် ကြားတော်မူလျှင်၊ ကျန်းမာသောသူတို့သည် ဆေးသမားကို အလိုမရှိကြ။ နာသောသူတို့သာလျှင် အလိုရှိကြ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကို နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာ ငါလာသည်မဟုတ်၊ ဆိုးသောသူတို့ကို ခေါ်ခြင်းငှာ ငါလာသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
အစာရှောင်ခြင်း
(မ၊ ၉:၁၄-၁၇။ လု၊ ၅:၃၃-၃၉)
18အစာရှောင်တတ်သော ယောဟန်၏တပည့်တို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် လာ၍၊ ယောဟန်၏တပည့်တို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် အစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍၊ အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်တော်၏တပည့်တို့သည် အစာမရှောင်ဘဲ နေကြပါသနည်းဟု လျှောက်ကြ၏။- 19ယေရှုကလည်း၊ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် မိမိအပေါင်းအဖော်တို့နှင့် အတူရှိစဉ်အခါ သူတို့သည် အစာရှောင်တတ်ကြသလော။ ရှိစဉ်ကာလပတ်လုံး အစာမရှောင်တတ်ကြ။- 20မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို သူ၏အပေါင်းအဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ ယူသွားသောအချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုကာလအခါ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။- 21အဝတ်ဟောင်းကို အထည်သစ်နှင့် ဖာလေ့မရှိ။ ထိုသို့ဖာလျှင် ဖာသောအထည်သစ်သည် အဝတ်ဟောင်းကို စား၍ အပေါက်ကျယ်တတ်၏။- 22၎င်းနည်းဟောင်းသော သားရေဘူး၌ အသစ်သောစပျစ်ရည်ကို ထည့်လေ့မရှိ။ ထိုသို့ထည့်လျှင် အသစ်သောစပျစ်ရည်သည် သားရေဘူးကို ဆုတ်ခွဲသဖြင့် စပျစ်ရည်သည် ယို၍ သားရေဘူးလည်း ပျက်စီးတတ်၏။ အသစ်သောစပျစ်ရည်ကို အသစ်သောသားရေဘူး၌ ထည့်ရသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဥပုသ်နေ့
(မ၊ ၁၂:၁-၈။ လု၊ ၆:၁-၅)
23ဥပုသ်နေ့၌ ကိုယ်တော်သည် ဂျုံစပါးလယ်ကွက်တို့ကို လျှောက်ကြွတော်မူလျှင်၊ တပည့်တော်တို့သည် စပါးအသီးအနှံကို ဆွတ်လျက် ခရီးသွားကြ၏။-တရား၊ ၂၃:၂၅။ 24ဖာရိရှဲတို့ကလည်း၊ ဥပုသ်နေ့၌ မပြုအပ်သောအမှုကို သူတို့သည် ပြုကြပါသည်တကားဟု လျှောက်ကြသော်၊- 25ကိုယ်တော်က၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း အဗျာသာလက်ထက်၌ ဒါဝိဒ်သည် မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွ ဆာမွတ်၍ မတတ်နိုင်သောအခါ၊-၁ရာ၊ ၂၁:၁-၆။ 26ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ဝင်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့မှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ မစားအပ်သော ရှေ့တော်မုန့်ကို စား၍ မိမိအဖော်တို့အား ပေးသည်အကြောင်းကို သင်တို့သည် တစ်ရံတစ်ခါမျှ မဖတ်ဖူးသလော။-ဝတ်၊ ၂၄:၉။ 27ထိုမှတစ်ပါး ဥပုသ်နေ့သည် လူအဖို့ဖြစ်၏။ လူသည် ဥပုသ်နေ့အဖို့ ဖြစ်သည်မဟုတ်။- 28သို့ဖြစ်၍ လူသားသည် ဥပုသ်နေ့ကိုပင် အစိုးရသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဇ) လေဖြတ်သူအား ကျန်းမာစေခြင်း (၂:၁-၁၂)

၂:၁-၄ နောက်ရက်များမကြာမီခရစ်တော်သည် ကပေရနောင်သို့ပြန်ရောက်လာသည်။ ခရစ်တော်ရောက်ရှိကြောင်းကြားသိသောအခါ အိမ်အပြင်ဖက်တွင် လူထုပရိသတ်သည် အုတ်အော် သောင်းနင်းစုဝေးနေကြသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများကို တွေ့မြင်လိုဇောဖြင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ထိုလူအုတ်ကြီးအား ငြိမ်သက်ရန် တရားဟောသည် ခြေဖဝါးဝင်မဆန့်အောင်ကြိတ်ကြိတ်တိုးကြသဖြင့် လူလေးယောက်သည် အိမ်ခေါင်းမိုးကိုဖောက်ထွင်းကာ လေဖြတ်သူအားလူနာထမ်းစင်နှင့်တကွ ယေရှုရှေ့တော်သို့ ကြိုးဖြင့်ချပေးသည်။ ပရိသတ်ကြီးက ယေရှု နားသို့ မတိုးဝင်နိုင်အောင်ကာဆီးကြသည်။ သို့သော် အခက်အခဲအတားအဆီးမည်မျှထူထဲပါစေ၊ ယုံကြည် ခြင်းက အရာရာကို ကျော်လွှားနိုင်သည်မဟုတ်လော။ သူငယ်ချင်းပီသသော မိတ်ဆွေလေးဦးသည် အိမ် ခေါင်မိုးကိုဖောက်လျက်ရောဂါသည် သူငယ်ချင်းအားသခင်ယေရှုထံသို့ အရောက်ပို့နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမိတ် ကောင်းဆွေကောင်း လေးယောက်၏ နာမည်များမှာ ကိုစာနာ၊ ကိုစိတ်ဖြောင့်၊ ကိုလုံ့လနှင့် ကိုကူညီတို့ဖြစ် သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများ၏ အရည်အချင်းမျိုရှိအပ်သည်မဟုတ်လော။

၂:၅ ယေရှုသည် ထိုမိတ်ဆွေကောင်းလေးဖော်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ၊ မနေနိုင်။ “ငါ့သားသင်၏ အပြစ်ကို လွတ်စေပြီ” ဟုဆိုသည်။ ဤနေရာတွင် စဉ်းစားစရာတခုရှိပါသည်။ လေဖြတ်ခြင်းသည် အပြစ်ဟုတ်ပါသလား။ ဟုတ်မှန်သည်။ ထိုသူ၏ လေဖြတ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကို ယေရှု သိရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝိညာဉ်ပါကယ်တင်ခြင်းတပြိုင်တည်းရရှိစေလိုခြင်းဖြင့် “ငါ့သား၊ သင့် အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ”ဟု ဆိုသည်။ မင်္ဂလာစကားပေတည်း။ ထိုသူ၏ အသက်တာတခုလုံးတွင် ခွင့်လွှတ် ခြင်းရရှိနေပြီ။ အပြစ်စီရင်ရာနေ့ရက်ထိ လက်ချိုးရေတွ်စရာမလိုပါ။ ယေရှုထံမှ အာမခံချက် ရရှိခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့်တာအား ယေရှုခရစ်ထံပါးသို့ ဆက်ကပ်အပ်နှံမည်မှာ သေချာသည်။

၂:၆-ရ သခင်ယေရှု၏ စကားတော်ကို ကြားသိသောအနီးရှိကျမ်းပြုဆရာသည် ချက်ချင်းပြစ် တင်ရှုံ့ချသည်။ သမ္မာကျမ်းထဲတွင် ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် အပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိသည်။ သူတပါးကို အပြစ်လွှတ်သောသူသည် ဘုရားသခ်ငကို အန်တုဘက်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤနေရာထိ ထိုသူ များစကားသည် ယုတ္တိကျပါသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ကိုမူ မေ့လျှော့နေကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်တော်အား ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြသည်။

၂:၈-၉ ကျမ်းပြုဆရာများရင်ထဲက ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြသည်ကို ယေရှုကထိုးထွင်းသိမြင်သော အခါ “လေဖြတ်သူကျန်းမာခြင်းထက် ကျန်းမာစေသူအား လွယ်လင့်တကူဝေဖန်ပုပ်ခတ်ကြပါသလား” ဟုဆိုသည်။ မှန်ပါသည်။ လူသားများသည်သူတပါးအောင်မြင်မှုမင်္ဂလာတရားကို ဝိုင်းဝန်းအားပေးချီးကျူး မည့်အစားသွားပုပ်လေလွင့် ပြောတတ်ကြသည်မဟုတ်လား။

၂:၁၀-၁၂ သခင်ယေရှုသည် ထိုအပြစ်သားလူနာသည်အား အပြစ်ခွင့်လွှတ်လိုက်သည်။ ထိုနေရာတွင် ဆက်လက်ခိုအောင်နေစရာမလိုတော့ပါ။ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ် များသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သဖြင့် နားမလည်နိုင်ဘဲ ဝိုင်းနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် သဘောပေါက်ကြစေရန် လက်တွေ့ပြသ ခဲ့သည်။ သခင်ဘုရားက ထိုလူနာအား ထလျှောက်ခိုင်းသည်။ မိမိအိပ်ယာကို သိမ်း၍ ပြန်သွားခိုင်းသည်။ မြင်ရသူများ အံ့ဘနန်းဖြစ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်ဆန်းတသက်နှင့် တကိုယ်မကြုံဘူးကြ။ သို့သော် ကျမ်းပြုဆရာများသည် မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ပါလျက်နှင့် မယုံနိုင်ဘဲ၊ ခေါင်းမာကြဆဲ။ ယုံကြည် ခြင်းသည် ယုံကြည်မှသာမြဲမြံသည်။ မယုံကြည်သူများအတွက်မူ အရာမထင်တတ်။

(ဈ) လေဝိအားခေါ်ယူခြင်း (၂:၁၃-၁၇)

၂:၁၃-၁၄ ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားတွင် တရားဟောနေစဉ် အခွန်ကောက်နေသော အာလဖဲ၏ သားလေဝိကို လှမ်းမြင်သည်။ ထိုလေဝိသည် ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ရေးသားသည့်မဿဲအဖြစ်နောင် တွင် ထင်ရှားလာသည်။ သူသည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်သော်လည်း ယုဒလူမျိုးအကျင့် သိက္ခာ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ နှင့် အညီမနေ၊ ရောမအစိုးရမင်းအတွက် အခွန်လိုက်ကောက်သည်။ လူများက သူ့ကို ဖြောင့်မတ်သော ယုဒလူမျိုးအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုကြ။ ယုဒလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဝင်မဆန့်သော မိန်မရွှင်ပမာရွံရှာဝိုင်း ကြဉ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ခေါ်သံကြားလျှင် ငြင်းပယ်နိုင်ရိုးမရှိ။ ခရစ်တော်က လေဝိ အားလှမ်းခေါ်သောအခါ ရှိသမျှကို စွန့်ပြီးနောက်တော်သို့လိုက်သည်။ စောဒကတက်ခြင်းမရှိသောနာခံခြင်း အသက်တာရှိပုံကို သင်ခန်းစာပေးပါသည်။ တဒင်္ဂတွင် ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်သည်။ ပူဇော် သက္ကာမလိုသောကြီးမားသည့်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို မာတုရ Jimmy Elliot က “မစွမ်းသာသောကတိစောင့်ထိန်းခြင်းသည် မိုက်မဲခြင်းမဟုတ်၊ မပျောက်ဆုံးနိုင်သောအရာကို ရရှိခြင်းဖြစ် သည်”ဟု ထောက်ခံထားသည်။

၂:၁၅ လေဝိအိမ်တွင် ယေရှုလဲလျောင်းတော်မူစဉ်လေဝိ၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် အခွန်ခံ များနှင့် အပြစ်သားများလည်း ဝိုင်းအုံရောက်ရှိလာကြသည်။ လေဝိက သူ့မိတ်ဆွေများအား ကိုယ်တော်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးရာထိုသူများသည်လည်း ယေရှုနည်းတူ သက်တောင့်သက်သာလဲလျောင်းနေကြသည်။

၂:၁၆ ထိုအခှနျခံမြား၊ ဖာရိရှဲမြားနှငျ့ ဖကျလှဲတကငျးစားသောကျသညျကို ကမြျးတတျပုဂ်ဂိုလျ မြားနှငျ့ ဖာရိရှမြွားကတှေ့သောအခါ ပွစျတငျကဲ့ရဲ့ကွသညျ။ တိုကျရိုကျမပွောသောျလညျး တပညျ့တောျ မြားက နှခေါငျးရှုံ့ကွသညျ။ လူမိုကျအပွစျသားအခှနျခံမြားနှငျ့ ပေါငျးဖောျခွငျးသညျ ဗူးဆို့ဖောျဆို့ဖကျလား ဟုသရောျကွသညျ။

၂:၁ရ ထိုသူများစွပ်စွဲချက်ကိုကြားလျှင်ယေရှုက ရှင်းပြသည်။ ကျန်းမာသူများက ဆေးဆရာ ကိုအလိုမရှိ။ လူမမာများကသာ လိုအပ်သည်ဟုရှင်းပြသည်။ ဤနေရာတွင် ကျန်းမာသူများသည် ကျမ်း တတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်ည်။ အခွန်ခံများကို အပြစ်ဝန်ခံသူ လူမမာများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်သားဟု ယူဆဝန်ခံသူများကို ကယ်တင်ဖို့ရန် ကြွရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။

ဤနေရာတွင် ယုံကြည်သူသည် ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌ အပိတ်အဆို့၊ အဟန့်အတားမ ဖြစ်မိဖို့ သင်ခန်းစာပေးသည်။ ထိုသို့ပိတ်ဆို့နေမည့်အစား မယုံကြည်သူများအား ခရစ်တော်နှင့် မှောက်ရက် လဲမကျဖို့ သတိထားရမည်။ ခင်မင်မှုဦးစွာရယူပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာနယ်ပယ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးရသည်။ တဦး တယောက်တည်း လှုပ်ရှားခြင်းသည် ခြေချော်လဲရန် လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့် တဦးတယောက်တည်းမ လုပ်သင့်။ ယေရှုကိုယ်တိုင်မပြုသကဲ့သို့ တပည့်တော်များကိုလည်း မညွှန်ကြား။

အပြစ်သားများနှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းကို ရှုတ်ချခြင်းဖြင့် ယေရှု၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖျက်ဆီးနိုင် မည်ဟုထင်ကြသည်။ သို့သော် မရိုးဖြောင့်သော အကြံအစည်သည် ပျက်စီးရစမြဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် သည် အပြစ်သားများ၏ မိတ်ကောင်းဆွေမွန် ထာဝရချစ်သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိသွားကြသည်။

(ည) အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်းငြင်းခုံခြင်း (၂:၁၈-၂၂)

၂:၁၈ ဗတိတဇံယောဟနျ၏ တပညျ့မြားနှငျ့ ဖာရိရှဲမြားသညျ အစာရှောငျလေ့ရှိကွသညျ။ ဓမ်မဟောငျးခတျေတှငျ အစာရှောငျခွငျးသညျ ကွကှေဲဝမျးနညျးသော လက်ခဏာဖွစျသညျ။ ကာလကွာ ညောငျးလာသညျနှငျ့ အမြှ အဓိပ်ပါယျပွောငျးလဲလာပွီး အစဉျအလာတခုဖွစျလာသညျ။ သို့သောျလညျး ယရှေု၏ တပညျ့တောျမြားသညျ အစာရှောငျခွငျးအလေ့အထမရှိကွသဖွငျ့ မကြမေနပျဖွစျနကွေသညျ။

၂:၁၉-၂ဝ ကိုယ်တော်က ပုံဥပမာပေး၍ ရှင်းပြသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် အပေါင်း အဖော်များနှင့်ရှိနေခိုက်တွင် အစာရှောင်ခြင်းကို လုပ်လေ့လုပ်ထမရှိပါဟုဆိုသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင် ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ကို ပြန်လည်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်နှင့် အတူရှိနေသရွေ့ကာလ ပတ်လုံး ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းမရှိ။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့် ဝေးကွာသောအခါ အစာရှောင်ကြပါလိမ့် မည်။

၂:၂ဝ ခရစ်တော်က ပုံဥပမာ (၂)ခုဖြင့် ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။ အဝတ်ဟောင်းကို အဝတ် သစ်ဖြင့် ဖာထေးခြင်းမရှိပါ။ ပို၍ စုတ်ပြဲစရာအကြောင်းရှိသည်။ အဝတ်ဟောင်းဆိုသည်မှာ ယုဒထုံးတမ်း စဉ်လာဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းကာလမှ ငိုကြွေးဝမ်းနည်းခြင်း အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သော အစာရှောင်ခြင်း ကိုခရစ်တော်၏ ပျော်ရွင်ခြင်းအသက် တာနှင့်မအပ်စပ်ဟုဆိုသည်။

၂:၂၂ ဒုတိယရှငျးပွခကြျမှာ ဝိုငျအသစျနှငျ့ ဝိုငျဘူးဟောငျးဖွစျသညျ။ ဝိုငျဗူးဟောငျးသညျ မခိုငျခံ့တော့ပါ။ အကယျ၍ ထိုဘူးဟောငျးထဲသို့ ဝိုငျသစျထညျ့လြှငျ ဝိုငျ၏ တှနျးကနျအားကွောငျ့ ဗူးပေါကျပွဲ သှားမညျ။ ဤနရောတှငျ ဝိုငျသစျဆိုသညျမှာ ခရစျယာနျယုံကွညျခွငျးနှငျ့ ပြောျရှှငျသောအသကျတာ ဖွစျ သညျ။ ဝိုငျသစျကို ဘူးသစျဖွငျ့ ထညျ့ရသညျ။ ယရှေု၏ တပညျ့တောျတညျးဟူသော ဝိုငျသစျမြားကို ဗတိတဇံ ယောဟနျ တပညျ့နှငျ့ ဖာရိရှဲမြား၏ အစာရှောငျခွငျးဗူးဟောငျးထဲသို့မရောစပျလို။ ခရစျယာနျအသကျတာ ကို ထုံးတမျးစဉျလာမြားနှငျ့ ရောနှောခငြျကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သခငျဘုရားက ကြေးဇူးတောျနှငျ့ ပညတျတ ရားသညျ ဆနျ့ကငြျလကြျရှိကွောငျးသှနျသငျရှငျးပွသညျ။

(ဋ) ဥပုသ်နေ့အကြောင်း ငြင်းခုံခြင်း (၂:၂၃-၂၈)

၂:၂၃-၂၄ ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့် သတင်းကောင်းလွတ်လပ်မှုကို သခင်ယေရှုက ရှင်ပြ သည်။

ယေရှုနှင့် တပည့်တော်များ ဥပုသ်နေ့၌လယ်ကွင်းပြင်ဖြတ်သွားကြစဉ် ဆာလောင်ငတ်မွတ် ကြသောကြောင့် တပည့်တော်များက ဂျုံစပါးနှံများကို ကောက်စားကြသည်။ ထိုအပြုအမူသည် ဘုရား သခင်၏ ပညတ်တော်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်းစပါးနှံများဆိတ်ယူသွားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်း စပါးနှံများဆိတ်ယူခြင်းသည် ဥပုသ်နေ့စောင့်ထိန်းခြင်း ပညတ်တရားချိုးဖောက်ရာရောက် သည်ဟု ရှေးလူကြီးသူမစကားရှိသည်။

၂:၂၅-၂၆ ခရစ်တော်ဘုရားက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကိုးကားရှင်းပြသည်။ ဘုရားသခင် ဘိသိက်ပေးထားသောဒါဝိဒ်သည် ဆာလောင်ငတ်မွတ်စဉ် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သို့ဝင်၍ ပွဲတော်မုန့်ကို တပည့်တပန်းများနှင်အတူစားခဲ့သည်ကို မေ့နေကြသလားဟု ထောက်ပြသည်။ ထိုပူဇော်သက္ကာမုန့်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်သာစားသုံးခွင့်ရှိသည်။ ဒါဝိဒ်နှင့် အဖွဲ့ထိုသို့စားသုံးသော်လည်း ဘုရားရှင်က အပြစ်မတင်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရာခပ်သိမ်းသည် ဣသရေလဘုရင်မဟုတ်သေးသော် လည်း ဘုရားသခင်က ခွင့်ပြုသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှုသည် ဘိသိက်ပေးထားသူဖြစ်သည်။သို့သော် ဘုရင်အဖြစ် စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းမရှိ သေး။ တပည့်တော်များမှ ကောက်နှံဆိတ်စားကြခြင်းသည် ယုဒထုံးတမ်းစသ်လာကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ် သည်။

ဒါဝိဒ်နှင့်တပည့်များ မုန့်တော်စားသုံးခြင်းအား ဘုရားသခင်က အပြစ်မဖို့ သည်ကို နားလည်သဘောပေါက်လျှင်အလားတူ ယေရှု၏ တပည့်တော်များကောက်နှံစားခြင်းသည်လည်း ခွင့်လွှတ် အပ်သည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာချိုးဖောက်ခြင်းမရောက်ပါ။ အပိုဒ်ငယ် ၂၆ တွင်ဖော်ပြသော ဒါဝိဒ်နှင့်တပည့် များမုန့်တော်ဝင်စားသုံးခြင်းမှာ အဖျာသ ယဇ်ပုရောဟတ်မင်းလက်ထက်တွင် ဖြစ်သည်။ (၁ရာ ၂၁:၁)တွင် ထိုကာလ၌အဟိမိလက်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ဖခင်ဖြစ်သည်။ အဖျာသသည် ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်၏ဖခင် ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်ကိုသစ္စာစောင့်သိသောကြောင့် ထူးထူးခြားခြား အပြစ်မပြု ဗွေမယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၂:၂၇-၂၈ ထို့ကြောင့် ဥပုသ်နေ့သည် လူသားများအားဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေဖို့ ဘုရားရှင်စီရင် ပေးသည်မဟုတ်။ ကောင်းကျိုးပြုဖို့ဖြစ်သည်ဟု ခရစ်တော်က ဖာရိရှဲများအား ရှင်းပြသည်။ လူသားတော် သည် ဥပုသ်နေ့ကို အစိုးရသည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဥပုသ်နေ့ကို ပထမနေ့ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်လည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဥပုသ်နေ့တွင် ဘာမှမလုပ်ရန် ကောင်းမှုကုသိုလ် လည်းမလုပ်ရန် တားမြစ်ခြင်းမပြု၊ ခရစ်ယာန်များအတွက်ဥပုသ်နေ့ကို အယူသီးဖို့မပြဌာန်းပါ။ ဣသရေလ လူမျိုးများက သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအတွက် မူရက်သတ္တပတ်၏ ပထမနေ့သည် ဘုရား သခင်၏နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ရက်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားအချင်းများစရာမလို၊ အလုပ်နားရက်၊ ယုံကြည်သူများဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေ့ရက်၊ ဝိညာဉ်ခွန်အားဖြည့်ဆည်းရာနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ နေ့ရက်ဟုတ်ပါသလားဟု စောကြောက်စရာမလို။ အိမ်နီးနားချင်းများနှင့် မိမိဝိညာဉ်အတွက် အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင်မည်သို့အသုံးချမည်နည်းဟုသာ စဉ်းစားသင့်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။