ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဟောပြောချက်
(မ၊ ၃:၁-၁၂။ လု၊ ၃:၁-၁၈။ ယော၊ ၁:၁၉-၂၈)
1ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏ ဧဝံဂေလိတရား၏ အစကို ဆိုပေအံ့။- 2အနာဂတ္တိကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ ကြည့်ရှုလော့။ သင်သွားရာလမ်းကို ပြင်ရသော ငါ၏တမန်ကို သင့်ရှေ့၌ ငါစေလွှတ်၏။-မာလ၊ ၃း၁။ 3တော၌ ဟစ်ကြော်သောသူ၏အသံမှာ၊ ထာဝရဘုရား ကြွတော်မူရာလမ်းကို ပြင်ကြလော့။ လမ်းခရီးတော်ကို ဖြောင့်စေကြလော့ဟု လာသည်နှင့် အညီ၊-ဟရှော၊ ၄၀း၃။ 4ယောဟန်သည် တော၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအဖို့အလိုငှာ နောင်တနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံတရားကို ဟောလျက် ပေါ်ထွန်း၏။- 5ယေရုရှလင်မြို့သားများမှစ၍ ယုဒပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့သည် ယောဟန်ထံသို့ ထွက်သွား၍ မိမိတို့ အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက် ယော်ဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏။- 6ယောဟန်သည် ကုလားအုတ်အမွေးနှင့် ရက်သောအဝတ်ကို ဝတ်လျက်၊ ခါး၌ သားရေခါးပန်းကို စည်းလျက်၊ ကျိုင်းကောင်နှင့် တော၌ဖြစ်သောပျားရည်ကို စားလျက်နေ၏။-၄ရာ၊ ၁း၈ 7ဟောချက်စကားဟူမူကား၊ ငါ့ထက် တတ်စွမ်းနိုင်သောသူသည် ငါ့နောက်ကြွလာ၏။ ထိုသူ၏ ခြေနင်းတော်ကြိုးကိုမျှ ငုံ့၍ဖြည်ခြင်းငှာ ငါမထိုက်။- 8ငါသည် သင်တို့အား ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။ ထိုသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ သင်တို့ကို ဗတ္တိဇံပေးမည်ဟု ဟောသတည်း။
ဗတ္တိဇံခံခြင်း
(မ၊ ၃:၁၃-၁၇၊ လု၊ ၃:၂၁-၂၂)
9ထိုအခါ ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှ ကြွလာ၍ ယောဟန်လက်ဖြင့် ယော်ဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံကို ခံတော်မူ၏။- 10ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင် ကောင်းကင်ကွဲ၍ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို မြင်ရ၍၊- 11သင်ကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟု ကောင်းကင်က အသံတော်ဖြစ်လေ၏။ဟရှော၊ ၄၂း၁။ မ၊ ၁၂း၁၈၊ ၁၇း၅။ မာ၊ ၉းရ။ လု၊ ၉း၃၅။
စုံစမ်းသွေးဆောင်ခံရခြင်း
(မ၊ ၄:၁-၁၁၊ လု၊ ၄:၁-၁၃)
12ထိုခဏချင်းတွင် ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုကို တောသို့ သွားစေတော်မူ၏။- 13အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ထိုတော၌နေ၍ စာတန်၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ခံတော်မူ၏။ သားရဲတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်လည်း လုပ်ကျွေးကြ၏။
တံငါသည်လေးယောက်ကိုခေါ်ခြင်း
(မ၊ ၄:၁၂-၂၂။ လု၊ ၄:၁၄-၁၅၊ ၅:၁-၁၁)
14ယောဟန်သည် ထောင်ထဲသို့ရောက်သည်နောက်၊ ယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်သို့ ကြွတော်မူလျှင်၊- 15အချိန်ပြည့်စုံပြီ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် တည်လုနီးပြီ၊ နောင်တရကြလော့။ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ကြလော့ဟူသော ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောတော်မူ၏။ဒံ၊ ၂း၄၄။ မ၊ ၃း၂
16ဂါလိလဲအိုင်နားမှာ ကြွတော်မူစဉ်၊ ရှိမုန်နှင့် အန္ဒြေ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်သည် တံငါဖြစ်၍၊ အိုင်တွင် ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကို မြင်တော်မူလျှင်၊- 17ထိုသူတို့အား ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသောတံငါဖြစ်စေခြင်းငှာ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိသော်၊- 18ထိုသူတို့သည် ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။- 19ထိုမှ အနည်းငယ်လွန်ပြန်လျှင် ဇေဗေဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့် ယောဟန် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်တို့သည် လှေပေါ်မှာ ပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကို မြင်၍ ချက်ချင်းခေါ်တော်မူ၏။- 20ထိုသူတို့သည်လည်း လှေပေါ်မှာရှိသော သူငှားတို့နှင့်တကွ အဘဇေဗေဒဲကိုစွန့်ပစ်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။
ညစ်ညူးသောနတ်စွဲသူ
(လု၊ ၄:၃၁-၃၇)
21ကပေရနောင်မြို့သို့ သွားကြလျှင်၊ ဥပုသ်နေ့၌ ကိုယ်တော်သည် ချက်ချင်းတရားဇရပ်သို့ ဝင်၍ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏။- 22ပရိသတ်တို့သည်လည်း ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကို အလွန်အံ့ဩကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကျမ်းပြုဆရာနည်းတူ မဟုတ်၊ အစိုးရသောသူနည်းတူ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏။-မ၊ ၇း၂၈-၂၉ 23ထိုသူတို့၏တရားဇရပ်၌ ညစ်ညူးသောနတ် စွဲသောသူရှိ၍၊- 24ဪ နာဇရက်မြို့သားယေရှု၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့် အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ အကျွန်ုပ်တို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ လာသလော။ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူဖြစ်သည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းတော်မူသောသူ ဖြစ်ပါသည်ဟု ဟစ်ကြော်လေ၏။- 25ယေရှုကလည်း တိတ်ဆိတ်စွာနေလော့။ ထိုသူ၏အထဲက ထွက်သွားလော့ဟု ဆုံးမတော်မူလျှင်၊- 26ညစ်ညူးသောနတ်သည် ထိုသူကို တောင့်မာစေပြီးမှ၊ ကြီးသောအသံနှင့် အော်ဟစ်၍ ထွက်သွား၏။- 27လူအပေါင်းတို့သည် မိန်းမောတွေဝေ၍၊ ဤအမှုသည် အဘယ်သို့နည်း။ ဤဆုံးမခြင်းအသစ်သည် အဘယ်သို့နည်း။ ညစ်ညူးသောနတ်တို့ကိုပင် အာဏာနှင့်မှာထား၍၊ သူတို့သည် နားထောင်ကြသည်တကားဟု အချင်းချင်း မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏။- 28သတင်းတော်သည်လည်း ဂါလိလဲပြည်အရပ်ရပ်တို့၌ ချက်ချင်း နှံ့ပြားကျော်စောလေ၏။
ရှိမုန်၏ယောက္ခမကိုကုသခြင်း
(မ၊ ၈:၁၄-၁၇။ လု၊ ၄:၃၈-၄၁)
29တရားဇရပ်မှ ထွက်ကြလျှင်၊ ရှိမုန်၊ အန္ဒြေတို့အိမ်သို့ ယာကုပ်၊ ယောဟန်နှင့်တကွ ချက်ချင်းသွားကြ၏။- 30ရှိမုန်၏ယောက္ခမသည် ဖျားနာစွဲ၍ တုံးလုံးနေသည်အကြောင်းကို အလျင်အမြန် လျှောက်ကြ၏။- 31ကိုယ်တော်သည်လာ၍ ထိုမိန်းမ၏လက်ကို ကိုင်လျက် ချီကြွတော်မူသည် ခဏချင်းတွင် သူသည် အဖျားပျောက်၍ ဧည့်သည်ဝတ်ကို ပြုလေ၏။
32နေဝင်၍ ညအချိန်ရောက်လျှင်၊ မကျန်းမမာသောသူနှင့် နတ်ဆိုးစွဲသောသူ ရှိသမျှတို့ကို အထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့၍၊- 33တစ်မြို့လုံးသည် တံခါးနားမှာ စုဝေးလျက်ရှိကြ၏။- 34အထူးထူးအပြားပြားသော အနာစွဲသောသူများတို့ကို သက်သာစေတော်မူ၏။ နတ်ဆိုးများတို့ကိုလည်း နှင်ထုတ်တော်မူ၏။ နတ်ဆိုးတို့သည် ကိုယ်တော်ကို သိကြသောကြောင့်၊ စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ ပြောစေခြင်းငှာ အခွင့်ပေးတော်မမူ။
ဂါလိလဲပြည်တွင်ဟောပြောခြင်း
(လု၊ ၄:၄၂-၄၄)
35နံနက်အချိန်၊ မိုးမလင်းမီ ကိုယ်တော်သည် ထပြီးလျှင် တောအရပ်သို့ထွက်ကြွ၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။- 36ရှိမုန်နှင့် သူ၏အပေါင်းအဖော်တို့သည် လိုက်၍ရှာကြသော်၊- 37ကိုယ်တော်ကိုတွေ့လျှင် လူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ရှာကြပါသည်ဟု လျှောက်ဆို၏။- 38ကိုယ်တော်ကလည်း ငါသည် နီးစပ်သောမြို့ရွာတို့၌ တရားဟောခြင်းငှာ သွားကြကုန်အံ့။ ထိုသို့အလို့ငှာ ငါကြွလာပြီဟု မိန့်တော်မူ၍၊- 39ဂါလိလဲပြည်အရပ်ရပ် တရားဇရပ်တို့၌ တရားဟောလျက် နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်လျက် နေတော်မူ၏။မ၊ ၄း၂၃၊ ၉း၃၅။
နူနာစွဲသူကိုကုသခြင်း
(မ၊ ၈:၁-၄။ လု၊ ၅:၁၂-၁၆)
40နူနာစွဲသောသူတစ်ယောက်သည် အထံတော်သို့လာ၍ ဒူးထောက်လျက်၊ ကိုယ်တော်အလိုရှိလျှင် ကျွန်တော်ကို သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟု တောင်းပန်လေ၏။- 41ယေရှုသည် သနားသောစိတ်ရှိသဖြင့် လက်တော်ကိုဆန့်၍ ထိုသူကိုတို့လျက်၊ ငါအလိုရှိ၏။ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။- 42ထိုသို့ မိန့်တော်မူသည် ခဏချင်းတွင် နူနာပျောက်၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။- 43ယေရှုကလည်း၊ သင်သတိပြု။- 44အဘယ်သူအား စကားတစ်ခွန်းကိုမျှ မပြောနှင့်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့သွား၍ ကိုယ်ကိုပြလော့။ သူတစ်ပါး၌ သက်သေဖြစ်စေခြင်းငှာ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်သည်အတွက်၊ မောရှေစီရင်မှာထားသော ပူဇော်သကာကို ဆက်လော့ဟု မြစ်တား၍ ချက်ချင်း လွှတ်လိုက်တော်မူ၏။-ဝတ်၊ ၁၄း၁-၃၂။ 45ထိုသူသည် ထွက်သွား၍ စကားများသောအားဖြင့် ထိုအကြောင်းကို အနှံ့အပြား ကျော်စောစေ၏။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် နောက်တစ်ဖန် မြို့ထဲသို့ ထင်ရှားစွာမဝင်ရဘဲ၊ မြို့ပြင်တောအရပ်၌သာ နေတော်မူ၍ အရပ်ရပ်တို့မှ အထံတော်သို့ ရောက်လာကြ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ အစေတော်ခံ၏ ပြင်ဆင်ချက် (၁:၁-၁၃)

(က) ရှေ့တော်ပြေးကလမ်းရှင်းပေးခြင်း (၁:၁-၈)

၁:၁ ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသားတော်၊ ယေရှုခရစ်တော် ၏ သတင်းကောင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှု၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အ ကြောင်းဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ၊ လူထုအကြားတွင် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် အစပြု သည်။ ထိုသို့ပေါ်ထွန်းသည်အကြောင်း မင်္ဂလာသတင်းကောင်းကို ဗတ္တိဇံယောဟန်က ကျေညာမောင်းခတ် ထားပါသည်။

၁:၂-၃ မာလခိနှငျ့ ဟရှောယ ပရောဖကျမြားကလညျး ထိုအရှငျသခငျအတှကျ လမျးရှငျး ပေးမညျ့သူပေါျထှနျးမညျ့အကွောငျး ရှေးကတညျးက ပရောဖကျပွုထားကွသညျ (မာလ ၃:၁၊ ဟရှော ၄၀:၃)။ ထိုပရောဖကျပွုခကြျသညျ ဗတိတဇံယောဟနျဖွစျလာသညျ။ “တောျ၌ဟစကွောျသောသူ၏ အသံမှာ ထာဝရဘုရားကွှလာတောျမရာလမျးခရီးတောျကို ပွငျဆငျးလော့”ဟူ၍ဖွစျသညျ။

၁:၄ ဗတိတြှံယောဟနျဟစျကွောျသော သတငျးစကားမှာ မိမိတို့အပွစျကို ဝနျခံ၍ နောငျတ တရားရကွဖို့ဖွစျသညျ။ တနညျးအားဖွငျ့ လူထုပရိသတျသညျ သခငျဘုရားကို လကျခံရနျ အဆငျသငျ့ မဖွစျကွ။ ဘုရားသခငျ၏ သားတောျကို လကျသငျ့ခံရနျမှာ သနျ့ရှငျးသူဖွစျဖို့လိုသညျ။

၁:၅ ထိုသတင်းစကားကိုကြားသိ၍ နောင်တရသူများကို အပြင်ပန်းလက္ခဏာစင်ကြယ် အောင်ဗတ္တိဇံယောဟန်က နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသော ဣသရေလလူမျိုးသည် သခင်ဘုရားလက်ခံသူများ ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားအား လက်ခံသူများ အဖြစ်သို့ စုစည်းသတ်မှတ်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ တရားစကားထိရောက်သည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာ မိမိတို့အပြစ်သား ဖြစ်သည်ကို ဝန်မခံကြခြင်းဖြစ်သည်။ သဘောထားကျဉ်းမြောင်းကြပုံကို ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၆ ထိုယောဟန်သည် မည်ကဲ့သိုပသောသူနည်း။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်မူ လူထူးလူဆန်း စိတ်ကူယဉ်သမား၊ တောထွက်ရသေံနှင့်တူ ပေမည်။ သူ့နေအိမ်သည် သစ်တပင်၊ ဝါးရုံအောက်၊ အဝတ်အစားသည် တိရစ္ဆာန်သားရေ၊ အစားအသောက်သည် အသက်ရှင်ရုံတမယ် တောထွက် အစားအစာကိုစားသည်။ သို့သော်သူ၏ ဘဝကျေနပ်နေသည်။ သူ့ဘဝဦးတည်ချက်သည်ခရစ်တော်အား လူသားများက သိရှိနားလည်ဖို့ကြိုတင်ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။ လောကစည်းစိမ်ကြွယ်ဝသော်လည်း ဆင်းရဲခြင်းကို ခင်တွယ်ရွေးချယ်သူဖြစ်သည်။ သတင်းစကားအားဖြင့်သာ ကြိုဟောသည်မဟုတ်။ ခရစ် တော်၏ ခေါင်းစရာနေရာမရှိမည့် အကြောင်းကိုလည်း ကြိုတင်သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် အမှုတော်ဆက်ကပ်အစေခံသူများ၏ အင်္ဂါရပ်များကို နားလည်ရသည်။

၁:ရ ဟောကြားသော တရားစကားများမှာ သခင်ယေရှု၏ ကြီးမြတ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ် သည်။ ယေရှု၏ ဘန်းတန်ခိုးကြွယ်ဝပုံကြီးမြတ်ပုံဖြစ်သည်။ သူ့အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ထားသည်မှာ ထိုကြွရောက်လာမည့် အရှင်၏ ဘိနပ်ကြိုးမျှပင်မဖြည်ပေးထိုက်ဟုဆိုသ်ည။ ဝတ္တရားကျေပွန်သော အစေခံ ကျွန်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်အစဉ် ပြည့်ဝလျက် သခင်ယေရှုကို အစဉ် ချီးမြှောက်သူဖြစ်သည်။

၁:၈ ယောဟန်သည် နောက်တရသူများကို ရေ၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်။ ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂ လာသည့်အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း မပြုနိုင်သော်လည်း ပြင်ပလက္ခဏာစင်ကြယ်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်။ ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်း သည် (တ ၁:၈)။ ဝိညာဉ်တော်၌နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူသော ယုံကြည်သူများသည် အသင်းတော်တွင် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည် (၁ကော ၁၂:၁၃)

(ခ) ရှေ့တော်ပြေးက အစေတော်ခံးအားနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်း (၁:၉-၁၁)

၁:၉ နာဇရက်တွင် နှစ်ပေါင်း (၃၀)တိတ်ဆိတ်ခြင်းကာလပြီးဆုံးသွားသည်။ ယေရှုသည် အထက်အရပ်မှ ပေးသောအမှုတော်ဆောင်ချိန်ကို စတင်လာသည်။ ပထမဦးစွာ နာဇရက်မှ မိုင်ပေါင်း (၆၀)ကျော်ကျော်ဝေးလံသော ယေရိခေါမြို့ အနီးရှိ ယောဒန်သို့ခြေတော်ဆန့်သည်။ ထိုနေရာတွင် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်၏ ရေနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာကို ခံယူသည်။ ထိုသို့နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရာတွင် ယေရှုသည် အပြစ်ဝန်ချ ပြီးမှ နှစ်ခြင်းခံယူသည်မဟုတ်။ ယေရှုတွင် အပြစ်တစ်စုံတရာမရှိသောကြောင့် အပြစ်ဝန်ခံစရာမလိုပါ။ သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ကရာနီကုန်ပေါ်မှ သဂြိုဟ်ခံပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်မည့်အ ကြောင်းအတိတ်ပုံရိပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိတ်သတ်သို့အမှုတော်ဆောင်ရန် ကျေညာခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၁၀-၁၁ ရေထဲမှ ပြန်ထသောအခါ ကောင်းကင်ကွု၍ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူသည်။ ကောင်းကင်ယံ ခမည်းတော် ထံမှလည်း ငါနှစ်သက်မြတ်နိုး ရာချစ်သားပေတည်းဟူသော အသံတော်ပေါ်ထွန်းလာသည်။

ထိုကာလမတိုင်မီ သခင်ဘုရားသက်တော်စဉ်၌သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပြည့်ဝသည် ဟူသော ဖော်ပြချက်မတွေ့ရပါ။ သို့သော် ထိုအချိန်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်၍ ဘိသိက် ပေးထားသည်ဆိုခြင်းမှာ အမှုတော်စတင်ရန် အချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ (၃)နှစ်တာအမှု တော်ကို စတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးပြည့်ဝသည်။ ထိုကဲ့သို့ သာမန်လူ များတွင်လည်း ပညာပါရမီဩဇာရှိသူတွေ့ဘူးကြသည်။ သို့သော် ဝိညာဉ်တော်မပါရှိလျှင် အသက်ရှင်သန် ခြင်းမရှိ။ တရားဒေသနာများထိရောက်မှုမရှိသည်ကို ကြုံတွေ့ဘူးကြမည်။ ထို့ကြောင့် အမှုတော်တွင် ပါဝင် မည်ဆိုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိသလား၊ ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုး ခံစားရပါသလားဟု မိမိကိုယ်ကို ဦးစွာဆန်းစစ်ရသည်။

(ဂ) စတန်ကစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း (၁:၁၂-၁၃)

၁:၁၂-၁၃ ရက်ပေါင်း (၄၀) လုံးလုံးစာတန်က ဘုရားသခင်၏ အစေတော်ခံအား ကန္တာရ တောတွင် စုံစမ်းနှောက်ယှက်သည်။ အစေတော်ခံတွင်အပြစ်ကင်းစင်ကြောင်း ထင်ရှားစေရန်ဘုရားသခင် ကစုံစမ်ုးနှောက်ယှက်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါများထူပြောလှသော လူ့လောက တွင်ပင်လျှင်အပြစ်တစုံတရာမပြုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ခရစ်တော်နှင့် နေဖို့ရန် အပြစ်မလုပ်မိဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

ဤနေရာတွင် သားရဲများဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ သခင်ယေရှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက် ဆီးရန် စာတန်ကခွန်အားပေးထားသူများလား။ သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှ နာခံတတ်သူများလား။ သို့လောသို့လော ပြောစရာရှိပါသည်။ အဖြေမသိရပါ။

ရက်ပေါင်း (၄၀)ပြည့်သောအလခါ ကောင်းကင်တမန် များက သခင်ယေရှုအားပြုစုကြ သည်။ (မ ၄:၁၁)။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခံရသည့်ကာလတွင် ဘေးသီရန်ခခြင်းတစုတရာမရှိပါ (လု ၄:၂)

စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများမလွဲမသွေကြုံတွေ့ကြရမည်။ သခင်ဘုရားနှင့် ပိုမိုနီးစပ်လေလေပိုမိုကြုံတွေ့လေလေဖြစ်သည်။အရည်အချင်းမရှိ၊ အစွမ်းတန်ခိုးမရှိသော အမည်ခံယုံ ကြည်သူများအား စာတန်က ကျည်ကုန်လူပမ်း တိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုပါ။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းသည် အပြစ်ဒဏ်ခံခြင်း မဟုတ်ပါ။ အပြစ်သည် စုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သည်။ လူသည်မိမိခုခံအားဖြင့် အပြစ်ကို တွန်းလှန်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ မိမိအထဲတွင် သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်မှသာလျှင် ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် တွန်းလှန်နိုင်သည်။

၂။ ဂါလိလဲဒေသတွင် အစောပိုင်း အမှုတော်ဆောင်ရွက်မှု (၁:၁၄-၃:၁၂)

(က) အမှုတော်အစပြုခြင်း (၁:၁၄-၁၅)

၁:၁၄-၁၅ ယုဒလူမျိုးများအကြားတွင် အမှုတော်ပြုခြင်း (ယော ၁:၁-၄:၅၄ကိုလည်းကြည့်) သည် တနှစ်နှင့် ကိုးလကြာသည် (၁:၁၄-၉:၅၀)။ ထိုနောက်မေရိယတွင် ခဏတဖြုတ် (၁၀:၁-၁၀:၄၅) ကြာသည်။ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ယေရုရှလင်သို့ ကြွချီတော်မူသည်။

ယေရှုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းအကြောင်း ဟောပြောရန် ဂါလိလဲသို့ကြွချီသည်။ ဟောကြားတော်မူသော သတင်းကောင်းအချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

၁။ အချိန်ပြည့်စုံပြီ၊ ရှေးပရောဖက်များ ဟောကြားထားသည့် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်နာ ရီသည်ချိန်ခါသင့်ပြီ။ လူထုပရိသတ်အားနိုင်င့တော်အကြောင်း ဟောပြောဖို့ အချိန်တန်ပြီ။

၂။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီ။ ထိုနိုင်ငံတည်ထောင်သည့်ဘုရင်သည် ဣသရေ လလူမျိုးထဲ၌ပေါ်ထွန်းနေပြီ။ နိုင်ငံတော်တည်လုနီးပြီဆိုခြင်းမှာ ဘုရင်ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ နောင်တရ၍ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို လက်ခံကြလော့ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် မိမိတို့ အပြစ်ကို သိမြင် နောင်တရကြလော့။ သခင်ယေရှု သွန်သင်တော်မူသော သတင်းကောင်းကို နာခံကြလော့ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

(ခ)တံငါသည်လေးယောက်ဆင့်ခေါ်ခြင်း (၁:၁၆-၂၀)

၁:၁၆-၁၈ ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေတလျှောက်ဖြတ်သွားစဉ်ငါးမျှားနေသော ရှိမုန်နှင့် အ န္ဒြတို့ညီအစ်ကို အားတွေ့ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးစတွေ့သကဲ့သို့တပည့်တော်များအဖြစ် ဦးဆုံးလိုက်ပါသူများ ဖြစ်သည် (ယော၁:၄၀-၄၁)။ ခရစ်တော်က ထိုညီအစ်ကိုအားလူကို မျှားသော တံငါဖြစ်စေမည်ဟုဆိုသည်။ ထိုညီအစ်ကိုတို့ကလည်း လုပ်လက်စအလုပ်များကို ပစ်ချပြီးကောက်ကာ ငင်ကာထလိုက်သွားကြသည်။ သူတို့နာခံခြင်းသည် မှတ်သားလောက်ပေသည်။ အလေးအနက်ထားသည်။ ချက်ချင်း လုပ်သည်။ စောဒကတက်ခြင်းမရှိ။

ငါးမျှားခြင်းသည် ပညာရပ်တခုဖြစ်သည်။ ယခုဝိညာဉ်မျှားရတော့မည်။

၁။ စိတ်ရှည်ရသည်။ အချိန်ကြာကြာ စောင့်ဆိုင်းရသည့် အဖြစ်မျိုးမကြာခဏကြုံရသည်။

၂။ ကျွမ်းကျင်မှုလိုသည်။ ချိတ်၊ ငါးစာ၊ ပိုက်ကွန် စနစ်တကျသုံးတတ်ရသည်။

၃။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ရသည်။ ငါးများပေါများသည့်နေရာ သွားလာပုံ၊ ပြေးလွှားပုံ၊ နား လည်ရသည်။

၄။ ဇွဲလုံ့လရှိရသည်။ တံငါသည်ကြီးမှန်လျှင် လွယ်လင်တကူ အလျော့မပေးရ။

၅။ သမာဓိရှိရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့် အယှက်များကို ဂရုမထား။ စိတ်အာရုံတည် ကြည်စွာရှိရသည်။

အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာကယ်တင်ခြင်း
၁။ ဝိညာဉ်ဆိုးရှိသူအား ကျန်းမာစေခြင်း (၁:၂၃-၂၆)၁။ မစင်ကြယ်သောအပြစ်ဒုစရိုက်မှ
၂။ ရှိမုန်၏ယောက္ခမအားကျန်းမာစေခြင်း (၁:၂၉၊ ၃၁)၂။ ဖျားနာခြင်း တဏှာမငြိမ်ခြင်းအပြစ်မှ
၃။ ကုဋိနူနာသည် ကျန်းမာစေခြင်း (၁:၄၀-၄၅)၃။ ရွံရှာဖွယ်အပြစ်ဆင်းရဲမှ
၄။ လေဖြတ်သူအားကျန်းမာစေခြင်း (၂:၁-၁၅)၄။ ကူဖော်လောင်ဖက်မရှိဆင်းရဲခြင်းမှ
၅။ လက်တဘက်သေသူအားကျန်မာစေခြင်း (၃:၁-၅)၅။ အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်း ဆင်းရဲခြင်းဒဏ်မှ
၆။ နတ်ဆိုးဝင်နေသူအားကျန်းမာစေခြင်း (၅:၁-၂၀)၆။ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာဆင်းရဲခြင်းဒဏ်မှ
၇။ သွေးသွန်သောမိန်းမအားကျန်းမာစေခြင်း (၅:၂၅-၂၄၊ ၃၅-၄၃)၇။ အပြစ်တန်ခိုးက လူ့ဘဝကိုနှိပ်စက်ခြင်းမှ
၈။ ယာဣရု၏ သမီးထမြောက်စေခြင်း (၅:၂၁-၂၄၊ ၃၅-၄၃)၈။ အပြစ်ကြောင့်ဝိညာဉ်သေခြင်းမှ
၉။ နတ်ဆိုးစွဲသောမိန်းမငယ်ကျန်းမာစေခြင်း (၇:၂၄-၃၀)၉။ အပြစ်နှင့် စာတန်၏ နှိပ်စက်ခြင်းမှ
၁၀။ မွေးရာပါနားပင်းဆွံ့အသူအားကျန်းမာစေခြင်း (၇:၃၁-၃၇)၁၀။ နှုတ်ကပတ်တော်မကြားနိုင်၊ ဖော်ပြမရနိုင်သော ဝိညာဉ်ရေးရာကြမ္မာဆိုးမှ
၁၁။ မျက်မမြင်အား ကျန်းမာစေခြင်း (၈:၂၂-၂၆)၁၁။ မျက်စိမမြင်သူအား ဧဝံဂေလိအလင်းမြင်စေခြင်း
၁၂။ နတ်ဆိုး ဖုတ်တစ္ဆေဝင်စားသူကျန်းမာစေခြင်း (၉:၁၄-၂၉)၁၂။ စာတန်၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းလက်မှ
၁၃။ မျက်ကန်းဗာတိမဲ အလင်းရရှိခြင်း (၁၀:၄၆-၅၂)၁၃။ မျက်မမြင်သူတောင်းစားအား အပြစ်ဆင်းရဲမှ

သခင်ခရစ်တော်နောက်လိုက်လျှင် လူမျှားသော တံငါဖြစ်ရသည်။ ခရစ်တော်နှင့် ပိုတူလျှင် လူများများမျှားနိုင်သည်။ ယုံကြည်သူ၏ ဝတ္တရားမှာ အထံတော်နောက်သို့လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျန်သောအမှုအရာများကိုယ်တော်စီစဉ်ပေးမည်။

၁:၁၉-၂ဝ မလှမ်းမကမ်းသို့ ဆက်သွားသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဇေဗေဒဲ၏ သားယာ ကုပ်နှင့် ယောဟန်ကိုတွေ့သည်။ ထိုညီအစ်ကိုများသည် ပိုက်ကွန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ၏ ခေါ်သံကြားသော အခါ တွေဝေခြင်းမရှိ၊ ဖခင်ကို နှုတ်ဆက်ကာ ခရစ်တော်နောက်သို့ ကောက်ကာင် ကာထလိုက်ကြသည်။

ခရစ်တော်က ထိုသူအားလုံးကို နောက်တော်သို့ လိုက်ဖို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ (လု ၁၄:၃၃)။ သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာဓနများနှင့် မိဘသံယောဇဉ်များက ခရစ်တော်အား နာခံခြင်းကို တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိကြ။

(ဂ) ဝိညာဉ်ဆိုးကပ်သူများကျန်းမာစေခြင်း (၁:၂၁-၂၈)

ငယ် ၂၁-၃၄သည် ကိုယ်တော်၏ နေ့ရက်များကို ရေတွက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အံ့ဖွယ်လူ သားတော်သည် မဟာဆေးဆရာကြီးပီသစွာ နတ်ဆိုး၏ ဖိစီးမှုဒဏ်ခံရသူများနှင့် အနာရောဂါခံစားသူများ ကိုကင်းငြိမ်းစေပါသည်။

ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခ်င၏ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်း အံ့ဖွယ်အမှုတော်အားဖြင့် အပြစ်၏ နှိပ်စက်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံစားကြပုံကို ပိုမိုသိမြင်နိုင်ကြသည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ထိုအနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်းတန်ခိုးမရှိဟု မဆိုလိုပါ။ ဝိညာဉ် ရေးတွင် ပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်ကြပါသည်။ ဤအံ့ဖွယ်အမှုအရာများသည် ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ယေရှုသခင်က (ယော ၁၄:၁၂)တွင် “င့ါကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါပြုသော အမှုတို့ကို ပြုလိမ့်မည်။ ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ ကြီးသော အမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်”မည်ဟုမိန့်ဆိုထား ပြီးဖြစ် ပါသည်။

၁:၂၁-၂၂ ရှင်မာကု၏ တင်ပြချက်ကို လေ့လာကြရအောင် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သဖြင့်ယေရှုသည် ကပေရနောင်မြို့တရားဇရပ်သို့ တရားဓမ္မသွန်သင်ရန်ကြွရောက်သည်။ ပရိသတ်များက ယေရှုကို မြင်သည် နှင့် တပြိုင်နက်သူလူကိုယ်လူသာမန်လူမဟုတ်ကြောင်း ချက်ချင်း နားလည်ခံယူကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဆုံးမဩဝါဒစကားသည် ကြားနေကြ ကျမ်းပြုဆရာများစကားကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရမင်းကဲ့သို့ ဩဇာလွမ်း မိုးသောကြောင့် အာရုံစူးစိုက်ကြသည်။ စကားတော်တိုင်းသည် ဘုန်းတန်ခိုးပါရှိသည်။ သူ့တရားစကားများ သည်လူကိုဖမ်းစားသည်။ အတွေးသစ်အမြင်သစ်ပေးသည်။ အရာရာကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ကျမ်းပြုဆရာ များ၏ ဟောကြားချက်များသည်ဒုတိယတန်းအဆင့် ဖြစ်သွားသည်။ ယေရှုဘုရား၏ သွန်သင်ချက်များထဲ တွင် သမ္မာသစ္စာတရားနှင့် ကင်းလွတ်သောတရားဟူ၍မရှိ။ ယေရှု၏သွန်သင်တော်မူချက်နှင့် ဘဝသက် တော်စဉ်သည် တထပ်တည်းဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ရာတွင် အချဉ်းနှီးသော လေဖောခြင်း မဖြစ်စေရ။ ဆာလံဆရာက “ငါယုံကြည်သည့်အတိုင်းပြောသည်” (ဆာ ၁၁၆:၁၀)ဟုဆိုထားသည်။ (၂ကော ၄:၁၃) တွင်လည်းပေါလုက ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ ယုံကြည်သည့်အတိုင်းမြွက်ဆိုသည်ဟုကိုးကားဖော် ပြထားသည်။

၁:၂၃ တရားဇရပ်သို့ ရောက်သောအခါ နတ်ဆိုးပူသးတဦးကို တွေ့ရှိသည်။ ထိုနတ်ဆိုးကို ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးဟုဆိုစမှတ်ရှိသည်။ ရုပ်ခန္ဓာနှင့် အသိစိတ်ဝိညာဉ်နှစ်ခုစလုံးသွက်ချာဝါဒဖြစ်အောင် နှိပ်စက်သဖြင့် ထိုသို့ နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သူကမှ ထိုနတ်ဆိုးကို မောင်းထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြ။ ထိုနတ်ကို မောင်းထုတ်နိုင်စွမ်း မရှိကြ။ ထိုနတ်ဆိုးသည် ထိုသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ဂူအောင်းသိုက်မြုံ တည်လျက်သောင်းကျန်းနေသည်။ မကြာခဏရုန်းရင်းဆန်ခတ်ထကြွလေ့ရှိသည်။ ယေရှု၏ အမှုတော်နှင့် ထိတွေ့ပတ်သက်လာလျှင် ပိုမိုကြွသောင်းကျန်းသည်။

၁:၂၄ ထိုနတ်ဆိုးစွဲသူသည် ယေရှုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မိလျှင် နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုယ် တော်ဟုဆိုသည် ကိုသတိပြုပါ။ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့် မည်သို့ သက်ဆိုင်သနည်းဟု ထပ်ဆို သည်။ အကျွန်ုပ်တို့ကို ဖျက်ဆီးဖို့လာသလော၊ ကိုယ်တော်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ နတ်ဆိုး၏ စကားကိုဆင် ခြင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဟုမပြောပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟု အများကိန်းကိုသုံးထားသည်။ ပထမဦးစွာ ကိုယ်တော်ကို ပြောဆိုပြီးမှ သူ့အကြောင်း သူပြောသွားသည်ကို သတိပြုပါ။

၁:၂၅-၂၆ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာသည် အံ့ဩဖွယ်ရာလက်ဖျားခါလောက်သည်။ လူသားတော် က အမိန့်တခွန်းပေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်။ လူနာသည်လည်း ထူးဆန်းစွာ ဘဝသစ်ရောက်ရှိသွားသည်။ ထိုသို့ အံ့ဩဖွယ်ရာယုံကြည်ခြင်းတွေ့မြင်ကြသောအခါ ထိုသတင်းစကား သည် ဂါလိလဲပြည်တဝှမ်းတွင် တောမီးပမာပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဤသင်ခန်းစာကို နိဂုံးမချုပ်မီ အချက် (၃)ချက် မှတ်သားကြပါစို့။

၁။ ခရစ်တော်၏ ပထမဦးဆုံး အမှုတော်သည် ကမ္ဘာပေါ်၌စာတန်နတ်ဆိုး၏ သောင်းကျန်း မင်းမူမှုကို ဖျက်ဆီးအနိုင်ယူသည်။

၂။ ဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုးသည် စာတန်အား ရာသက်ပန်အနိုင်ယူကြောင်းနားလည်ခွင့်ရ သည်။

၃။ ဘုရား၏ အမှုတော်ပြုသော နေရာတိုင်း၌ စာတန်မှ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်သည်။ ဘုရား သခင်၏ ပြုတော်မူချက်မှန်သမျှ ဆန့်ကျင်သည်။ “ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသော ရန်သူ နှင့် ဆိုင်ပြိုင် တိုက်လှန်ရသည်မဟုတ်။ လောကီမှောင်မိုက်၌ အစိုးတရပြုသောမင်းနှင့်၎င်း၊ ထိုကောင်းကင်နတ်ဆိုးများနှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ကြ၏” (ဧဖက် ၆:၁၂)။

(ဃ) ပေတရု၏ ယောက္ခမ ကျန်းမာခြင်း (၁:၂၉-၃၀)

“ချက်ချင်း”ဟူသောစကားသည် ဤကျမ်းတွင် လက်သုံးစကားဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် အမှုတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုင်းငံ့ဖင့်နွဲ့ခြင်းမရှိ၊ အချိန်နှင့် တပြေးညီလုပ်ဆောင်ပုံကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

၁:၂၉-၃ဝ တရားဇရပ်မှ ရှိမုန်နေ အိမ်သို့တန်းသွားကြသည်။ အိမ်ထဲသို့ဝင်သောအခါ ရှိမုန် ယောက္ခမသည် အပြင်းဖျား၍ အိပ်ယာထဲတွင်လဲနေကြောင်းတွေ့ကြရသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၃၀)တွင် သခင်ယေရှုအား ချက်ခြင်းကြားပြောကြသည်ဟု ဆိုသည်။ သမားတော်ကြီး၏ မေးမြန်းခြင်းကို အချိန်မ စောင့်နိုင်ကြ။ သေရေးရှင်ရေး အရေးကြီးသဖြင့် ချက်ချင်း သတင်းပို့ကြသည်။

၁:၃၁ ယေရှုသည် စကားတခွန်မှ အပိုမပြော။ လူနာ၏ လက်ကိုကိုင်၍ ထူပေးသည်။ လူနာသည်ချက်ချင်း ငုတ်တုတ်ထထိုင်သည်။ အကောင်းပကာတိကျန်းမာသွားသည်။ သမန်အားဖြင့် လူနာ များသည် အဖျားပျောက်သော်လည်း အားအင်ချိနဲ့လေ့ရှိသည်။ သို့သော်ယေရှုရှင်က အနာကင်းငြိမ်းစေသူ မူကားအဖျားပျောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ထူထူထောင်ထောင်ရှိသည်။ လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိသည် ခရစ်တော်အား ဧည့်ဝတ်ပြုလိုက်သေးသည်။ ထိုအကြောင်းကို J R. Miller က ဤသို့ဆိုသည်။

အဖျားအနာရောဂါပျောက်ကင်း၍ နာလန်ထူသူတိုင်း၏ ဘဝအသက်တာအား ဘုရားသခင် သို့ ဆက်ကပ်စေချင်သည်။ ကြီးမြတ်သူတိုင်းအမှုတော်၌ ပါဝင်ခွင့် ရရှိကြသည်။ အားအင်ချိနဲ့ခဲ့သောလက် များအား ခရစ်တော်ကို ဧည့်ဝတ်ပြုစုစေချင်သည်။ စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူသည် ပထမဦးစွာခရစ်တော် အားဆက်ကပ်၏။ ထို့နောက်တွင် နေ့စဉ်အသက်တာအား အခြားသူများအတွက် ပေးဆပ်ရသည်။

ခရစ်တော်ဘုရား၏ အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်းပုံစံတခုနှင့် တခုမတူညီကြပါ လူတိုင်းအသက် တာပြောင်းလဲခြင်း ပုံစံမတူညီကြပါ။

ပေတရု၏ယောက္ခမ အဖျားရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်းပုံစံတခုနှင့် တခုမတူညီကြပါ လူတိုင်းအ သက်တာပြောင်းလဲခြင်း ပုံစံမတူညီကြပါ။

ပေတရု၏ ယောက္ခမ အဖျားအနာချက်ချင်းပျောက်ကင်းခြင်းသည် ယဇ်ပရောဟိတ်အမှု အရာနှင့် တခြားစီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ရိုးရာအစဉ်အလာများက ပံ့ပိုးစရာမလိုပါ။ ထုံးတမ်းစဉ်လာကို အခြေခံပါမကောင်းဆိုးဝါးများအသိဖြစ်သည်။

(င) နေဝင်ချိန်တွင် အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်း (၁:၃၂-၃၄)

၁:၃၂-၃၄ ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှု၏ မင်္ဂလာသတင်းသည် တမြို့လုံးပျံ့နှံ့သွားသည်။ သို့သော်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သောကြောင့် အထံတော်သို့ မည်သမျှမသီဝံ့ကြ။ နေဝင်ချိန်ရောက်သောအခါ ယုဒ ပြက္ခဒိန် အရဥပုသ်နေ့လွန်မြောက်သည်။ ထိုအခါ ပေတရုအိမ်တံခါးဝတွင် ဂီလာနများ ပြွတ်သိပ်တိုးနေ ကြသည်။ နေမကောင်းဖျားနာသူများ၊ နတ်ဆိုးစွဲသူများ အပါအဝင်ရောဂါပေါင်းစုံ အပူဒုက္ခသည်များဖြစ် သည်။

(စ) ဂါလိလပြည်အနှံ့ဟောကြားခြင်း (၁:၃၅-၃၉)

၁:၃၅ နံနက်မိုးလင်းလျှင်လင်းခြင်း ခရစ်တော်သည် လူသူကင်းဝေးရာတိတ်ဆိတ်သောမြို့ ပြင်သို ထွက်၍ ဆုတောင်းသည်။ တနေ့တာလုပ်ဆောင်ရမည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ခမည်းတော် ဘုရား သခင်ထံမှ ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ (ဟေရှာ ၅၀:၄-၅)။ ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင် ထိုကဲ့သို့ တိတ်ဆိတ်စွာ အာရုံပြုဆုတောင်းလေ့ရှိလျှင် ယနေ့ယုံကြည်သူများသည်လည်း လုပ်ထိုက်သည် မဟုတ်လော။ မိုးမလင်းမှီထ၍ ဆုတောင်းသည်ကို အထူးမှတ်သားနာယူပါ။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းသည် လွယ်ကူသက် သာသည်မဟုတ်ပါ။ စည်းစနစ်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ဆက်ကပ်သော အသက်တာဖြစ်စေသည်မှာ သေချာပါ သည်။ ယုံကြည်သူများတွက် အဘယ်မျှထိရောက်သော သင်ခန်းစာပေနည်း။

၁:၃၆-၃ရ ရှိမုန်အိပ်ယာမှ ထသောအခါ အပေါင်းအဖော်များနှင့်အတူ ခရစ်တော်အား ရှာဖွေ ကြသည်။ ခရစ်တော်ကို တွေ့သောအခါ ဒုက္ခသည်များစွာ ဝိုင်းအုံစောင့်မျှော်နေကြကြောင်း သံတော်ဦး တင်ကြသည်။

၁:၃၈ အံ့ဩစရာကောင်းသည်မှာ ခရစ်တော်သည် ပေတရုအိမ်သို့ ချက်ချင်းမသွားပါ။ အနီး အနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် တရားဟောစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ တပည့်တော်များကိုလည်း ခေါ်ဆောင်သွား သည်။ ကပေရနောင်သို့ အဘယ်ကြောင့် မသွားပါသနည်း။

၁။ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် တနေ့တာလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များကို ခမည်းတော်ဘုရားထံမှ ညွှန်ကြားချက် ရရှိပြီဖြစ်သည်။

၂။ ဒုတိယအနေဖြင့် ကပေရနောင်ရပ်သူရွာသားများကြားတွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား နေပြီ။ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသည် လူအုပ်ကြီး၏ ချီးမွမ်းသံကို ဂုဏ်ယူသည်မဟုတ်။ စိတ်နှလုံးကို အလေးထားသည်။

၃။ ပလွှားကျော်ကြားခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပည့်တော်အား ပုံဥပမာပြသွန် သင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူများ၏ နှုတ်ဖျားချီးမွမ်းစကားကို သတိထားဖို့ သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၄။ လူအုပ်ကြီးရှေ့တွင် မျက်နှာဗန်းပြခြင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြခြင်းများကို အမြဲရှောင်ကြဉ် သည်။

၅။ ကိုယ်တော်၏ အာသိသမှာ နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းဖြစ်သည်။ အနာရောဂါကင်းငြိမ်း စေခြင်းသည် လူများအား နှုတ်ကပတ်သွန်သင်ခြင်း အာရုံရောက်စေရန် စည်းရိုးစွဲခြင်းဖြစ် သည်။

၁:၃၉ ထို့ကြောင့်လည်း ခရစ်တော်သည် ဂါလိလဲပြည် အရပ်ရပ်ရှိ တရားစရပ်များကို သွားရောက်၍ တရားဟောသည်။ နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်သည်။ သွန်သင်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ဘဝကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ တရားစရပ်တွင် နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်ခြင်းဖြင့် လူများ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလ အသင်းတော်များတွင် ထိုတရားစရပ်မျိုးရှိပါသလား။

(ဆ) ကုဋိနူနာသည်အား ကျန်းမာစေခြင်း (၁:၄၀-၄၇)

၁:၄၀-၄၅ နူနာရောဂါသည်၏ ဆုတောင်းပုံသည် ဘုရားရှင်တော် နားညောင်းတော်မူသည် ပုံစံဖြစ်သည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူများ သခင်ခန်းစာယူသခင့်သည်။

၁။ အားထားယုံကြည်စွာဖြင့် အသနားခံသည်။

၂။ စစ်မှန်သည်။ ဒူထောက်ခြင်းသည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ နှိမ့်ချခြင်း၊ ဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ အလိုတော်ရှိလျှင် ဟုဆိုသည်။

၄။ ယုံကြည်မှုရှိသည်။ သန့်ရှင်းစေသည်ဟု ဝန်ခံသည်။

၅။ အသိတရားရှိသည်။ အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။

၆။ အတအကျတောင်းသည်။ ကောင်းကြီးပေးပါဟုမတောင်း၊ အနာရောဂါစင်ကြယ်စေပါဟု တောင်းလျှောက်သည်။

၇။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုစင်ကြယ်စေတော်မူပါဟု ဆိုသည်။

၈။ တိုတောင်းထိမိသည် စကားလုံး (၅)လုံးပါသာသည်။ သပ္ပရာဏစကားဖောင်းပွအောင် မပြောပါ။

ထိုသို့ဆုတောင်းသောအခါ မည်သည့် အဖြေရရှိသနည်း။

ယေရှုသည်သနားသောစိတ်ဖြင့် ထိုလူနာထံသို့သွားသည်။ (ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ မဖတ်စေလိုပါ။ အလေးအနက်ဖတ်ပါ)။

လက်တော်ကို ဆန့်သည်။ သခင်ခရစ်တော်က ဆုတောင်းသူများအား အဖြေပေးခြင်းကိုဆို လိုသည်။

လက်တော်ဖြင့် တို့ထိသည်။ ပညတ်တရားအရမစင်ကြယ်သူ ကုဋိနူနာသည်အား လက်ဖြင့် မတို့ထိရပါ။ ကြီးမားသောအန္တရယ်ရှိသည်။ သို့သော် ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်သည် လူသားများအချင်း ချင်းပစ်ပယ်သောအပယ်ရတနာများကို သနားကြင်နာသည်။ ပစ်ပယ်မထား၊ ရေစုန်မမျောစေလို။

ကိုယ်တော်က ငါအလိုတော်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာချင်သည်ထက် ဘုရား သခင်ကပိုမိုကျန်းမာစေချင်သည်။ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့် တခဏချင်းတွင် နူနာ ရောဂါသည်အကောင်းပကတိဖြစ်သွားသည်။

ကုဋိနူနာရောဂါရှင်သည် စင်ကြယ်သွားသောအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကဦးစွာအပြစ်ဖြေ ပူဇော် သက္ကာပြုလျက် ကျေညာပေးရသည် (ဝတ်ပြု ၁၄:၂နောက်ပိုင်း)။ ဤအချက်သည် နာခံမှုကိုဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအမှုကိုမည်သူ့ကိုမှ မပြောဘဲ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပြသရန် လူနာကိုခိုင်းသည်။ သို့သော် ထိုလူနာသည်နာခံခြင်းမရှိဘဲ၊ လူတကာအားလိုက်ကြွားသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ အမှုတော် အားအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ ဣသရေလအမျိုးပီသလျှင် ထိုသို့ မလုပ်အပ်။

ခရစ်တော်သည် သူ၏ထင်ပေါ်မှုကို အောင်ပွဲမခံလိုပါ။ ထို့ကြောင့် လူထုပရိသတ်အား ရှောင်ရှားလျက်မြို့ပြင်တောရပ်သို့ ထွက်သွားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။