ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၃

လက်တစ်ဖက်သေသောသူ
(မ၊ ၁၂:၉-၁၄။ လု၊ ၆:၆-၁၁)
1တရားဇရပ်သို့ တစ်ဖန် ဝင်တော်မူ၍၊ ထိုဇရပ်၌ လက်တစ်ဖက်သေသောသူ တစ်ယောက်ရှိ၏။- 2ဥပုသ်နေ့၌ သူ၏ရောဂါကိုငြိမ်းစေမည် မငြိမ်းစေမည်ကို ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်၌ အပြစ်တင်ခွင့်ကို ရှာ၍ ချောင်းကြည့်ကြ၏။- 3ကိုယ်တော်ကလည်း၊ အလယ်၌ မတ်တတ်နေလော့ဟု လက်တစ်ဖက်သေသောသူအား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊- 4ဥပုသ်နေ့၌ ကျေးဇူးပြုအပ်သလော၊ သူ့အကျိုးကို ဖျက်ဆီးအပ်သလော၊ အသက်ကို ကယ်အပ်သလော၊ သတ်အပ်သလောဟု ပရိသတ်တို့အား မေးတော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။- 5ထိုအခါ အမျက်တော်နှင့် သူတို့ကို ပတ်လည်ကြည့်ရှု၍ သူတို့စိတ်နှလုံး မိုက်သောကြောင့် ဝမ်းနည်းတော်မူခြင်းရှိလျက်၊ သင်၏လက်ကိုဆန့်လော့ဟု ထိုသူအား မိန့်တော်မူ၍ သူသည် မိမိလက်ကိုဆန့်လျှင်၊ ထိုလက်သည် လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ ပကတိဖြစ်လေ၏။- 6ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်၍ ကိုယ်တော်ကို အဘယ်သို့ ဖျက်ဆီးရအံ့နည်းဟု ဟေရုဒ်တပည့်တို့နှင့် ချက်ချင်း တိုင်ပင်ကြ၏။
အိုင်နားမှပရိသတ်
7ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ အိုင်နားသို့ ပြောင်းကြွတော်မူ၍၊ ဂါလိလဲပြည်၊- 8ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ဣဒုမဲပြည်၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှ လာကြသော လူများအပေါင်းတို့နှင့် တုရုမြို့၊ ဇိဒုန်မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်အရပ်တို့မှ လာကြသော လူများအပေါင်းတို့သည် ပြုတော်မူသမျှကို ကြားလျှင် အထံတော်သို့ လာကြ၏။- 9လူများတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍ မထိခိုက်စေမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ အနီးအပါးတွင် လှေတစ်စင်းကို အမြဲရှိစေခြင်းငှာ တပည့်တော်တို့အား အမိန့်တော်ရှိ၏။-မာ၊ ၄:၁။ လု၊ ၅:၁-၃။ 10အကြောင်းမူကား၊ လူများတို့အား ချမ်းသာပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ရောဂါဝေဒနာ နှိပ်စက်သောသူ ရှိသမျှတို့သည် ကိုယ်တော်ကို တို့ခြင်းငှာ တွန်းကြ၏။- 11ညစ်ညူးသောနတ်တို့သည်လည်း ကိုယ်တော်ကို မြင်သောအခါ ပျပ်ဝပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဟစ်ကြော်ကြ၏။- 12သတင်းတော်ကို မပွင့်စေမည်အကြောင်း သူတို့အား ကြပ်တည်းစွာ ပညတ်တော်မူ၏။ဟေရှာ၊ ၆း၉-၁၀။
တပည့်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးကိုရွေးချယ်ခြင်း
(မ၊ ၁၀:၁-၄။ လု၊ ၆:၁၂-၁၆)
13ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် တောင်ပေါ်သို့တက်၍ အလိုတော်ရှိသောသူတို့ကို ခေါ်တော်မူလျှင်၊ အထံတော်သို့ လာကြ၏။- 14ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိနေစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ တရားဟောသောအခွင့်၊ အနာရောဂါတို့ကို ငြိမ်းစေ၍၊- 15နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့် စေလွှတ်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော သူတည်းဟူသော၊- 16ပေတရုအမည်သစ်ကို ပေးတော်မူသောရှိမုန်၊- 17မိုးကြိုးသားဟု ဆိုလိုသော ဗောနေရဂက် အမည်သစ်ကို ပေးတော်မူသော ဇေဗေဒဲ၏သားနှစ်ယောက် ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်၊- 18အန္ဒြေ၊ ဖိလိပ္ပု၊ ဗာသောလမဲ၊ မဿဲ၊ သောမ၊ အာလဖဲ၏သားယာကုပ်၊ သဒ္ဒဲ၊ ကာနနိတ်လူရှိမုန်၊- 19ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံသော ယုဒရှကာရုတ်တို့ကို ခန့်ထားတော်မူ၏။
ယေရှုနှင့်ဗေလဇေဗုလ
(မ၊ ၁၂:၂၂-၃၂။ လု၊ ၁၁:၁၄-၂၃)
20ထိုသူတို့သည် အိမ်သို့ဝင်ကြလျှင်၊ အစာကို မစားနိုင်သည်တိုင်အောင် လူများတို့သည် တစ်ဖန် စုဝေးကြပြန်၏။- 21ကိုယ်တော်၏ အဆွေအမျိုးတို့သည်ကြားလျှင်၊ သူသည် အရူးဖြစ်၏ဟုဆို၍ ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းငှာ ထွက်သွားကြ၏။- 22ယေရုရှလင်မြို့မှလာသော ကျမ်းပြုဆရာတို့ကလည်း၊ သူသည် ဗေလဇေဗုလ စွဲသောသူဖြစ်၏။ နတ်ဆိုးမင်းကို အမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။-မ၊ ၉:၃၄၊ ၁၀:၂၅။ 23ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကိုခေါ်၍ ဥပမာကို ဆောင်တော်မူလျက်၊ စာတန်သည် စာတန်ကို အဘယ်သို့ နှင်ထုတ်နိုင်သနည်း။- 24တိုင်းနိုင်ငံသည် မိမိနှင့် မသင့်မတင့် ကွဲပြားလျှင် မတည်နိုင်ရာ။- 25အိမ်သည်လည်း မိမိနှင့် မသင့်မတင့် ကွဲပြားလျှင် မတည်နိုင်ရာ။- 26စာတန်သည် မိမိတစ်ဖက်၌ ထ၍ မိမိနှင့် မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျှင် မတည်နိုင်ဘဲ ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။- 27သူရဲကို ရှေ့ဦးစွာ မချည်မနှောင်လျှင်၊ သူ၏အိမ်သို့ဝင်၍ သူ၏ဥစ္စာကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူနိုင်။ သူရဲကို ချည်နှောင်ပြီးမှ သူ၏အိမ်ကို လုယူနိုင်၏။- 28ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ပြစ်မှားသောအပြစ် အမျိုးမျိုး၊ ဘုရားကို ကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုး ရှိသမျှတို့နှင့် လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကို လူသားတို့သည် ရနိုင်ကြ၏။- 29သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့သောသူသည် အပြစ်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကို အဘယ်ကာလ၌မျှ မရနိုင်ကြ။ ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကို ခံရသောသူဖြစ်ပေ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။-လု၊ ၁၂:၁၀။ 30အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ မိန့်တော်မူသနည်းဟူမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် ညစ်ညူးသောနတ်စွဲသောသူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသတည်း။
မယ်တော်နှင့်ညီများ
(မ၊ ၁၂:၄၆-၅၀။ လု၊ ၈:၁၉-၂၁)
31ထိုအခါ မယ်တော်နှင့် ညီတော်တို့သည် လာ၍ ပြင်မှာရပ်နေလျက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကို ကိုယ်တော်ထံသို့ စေလွှတ်၍ ခေါ်ကြ၏။- 32ခြံရံလျက် ထိုင်သောသူများတို့က၊ မယ်တော်နှင့် ညီတော်တို့သည် ကိုယ်တော်ကိုရှာလျက် ပြင်မှာရှိကြပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊- 33ကိုယ်တော်က၊ ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီကား အဘယ်သူနည်းဟု မေးတော်မူ၍၊- 34ခြံရံလျက်ထိုင်သောသူတို့ကို ပတ်လည်ကြည့်ရှု၍၊ ဤသူတို့သည် ငါ့အမိ၊ ငါ့ညီပေတည်း။- 35ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆောင်သောသူသည် ငါ့ညီ၊ ငါ့နှမ၊ ငါ့အမိဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(ဋ္ဌ) ဥပုသ်နေ့တွင် အနာရောဂါ ကင်းငြင်းစေခြင်း (၃:၁-၆)

၃:၁-၂ တရားစရပ်သို့ ယေရှုဝင်ရောက်သောအခါ လက်တဘက်သေနေသူကိုတွေ့ရပြန် သည်။ ဥပုသ်နေ့တွင် ထိုသူအားအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေသင့်သလား။ အကယ်၍ ပျောက်ကင်းစေလျှင် အပြစ်တင်ဖို့ ဖာရိရှဲများက အကွက်ချောင်းနေကြသည်။ ဖာရိရှဲများ၏ ဘဝင်ရူးခြင်းနှင့် စိတ်ထားမစင်ကြယ် ခြင်းများက ဒွန်တွဲလွန်ဆွဲနေသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်၌ လူနာအားမပျောက် ကင်းစေနိုင်။ သခင်ယေရှုကူညီ လျှင် ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြသည်။ အကယ်၍ဥပုသ်နေ့မှာ ထိုသို့ အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေလျှင် ဝံပုလွေအုပ် အမဲဖျက်သကဲ့သို့ ခရစ်တော်ကို ဝိုင်အုံကြတော့မည်။

၃:၃-၄ သခင်ဘုရားက ထိုလူနာအား ရှေ့တိုးလာခိုင်းသည်။ ဘေးပတ်လည်မှ ခရစ်တော်ကို ဝိုင်းအုံကြည့်ရူနေကြသည်။ ပရိသတ်အား “ဥပုသ်နေ့တွင် ကောင်မှုကုသိုလ်ပြုလုပ်သင်သလား။ အကု သိုလ်ပြုအပ်သလော၊ သူ့အသက်ကို ကယ်သင့်သလား၊ သတ်ဖြတ်သင့်သလား ဟုမေးသည်။ ကိုယ်တော် ၏မေးခွန်းထဲတွင် ဖာရိရှဲများ၏ ဆိုးညစ်မှုပေါ်လွင်နေသည်။ ဥပုသ်နေ့တွင်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကိုယ် တော်မှားယွင်းသည်ဟုမြင်သည်။ သို့သော် ဖာရိရှဲများက ကိုယ်တော်အား အပြစ်ဖို့ခြင်းသည် မမှားပါဟုခံ ယူကြသည်။

၃:၅ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ကြ။ ပရိသတ်ငြိမ်နေကြသောကြောင့် ကိုယ်တော်ဘုရားက ထိုလူနာအား လက်ဆန့်ခိုင်းသည် ထိုသို့ဆန့်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်သေသောလက်တဖက်သည် အခြားလက်တဖက်ကဲ့သို့ အကောင်းပကတိဖြစ်သွားသည်။ အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားသည်။

၃:၆ ကိုယျတောျ၏ ကောငျးမှုကုသိုလျပွုပုံကို မွငျကွသောအခါ ဖာရိရှဲမြားသညျ အမကြျဒေါ သခြောငျးခြောငျးထှကျလကြျ ကိုယျတောျအား ဖကြျဆီးရနျ ဟရေုဒျမငျး၏ တပညျ့တောျမြားနှငျ့ တိုငျပငျကွံ စညျကွသညျ။ ထိုဟရေုဒျမငျးမှာ ဗတိတဇံယောဟနျအားကှပျမကြျသူဖွစျသညျ။ ထိုသူမြားသညျ ယရှေုကို လညျး ကှပျမကြျရနျကွံစညျနကွေပွီ။ ဖာရိရှဲမြား၏ အကွံဉာဏျပတေကား။

(ဍ) လူအုပ်စုကြိး ပြွတ်သိပ်တိုးကြခြင်း (၃:၇-၁၂)

၃:၇-၁ဝ ယေရှုသည် တရားစရပ်မှ ထွက်ခွာပြီးဂါလိလဲအိုင်ဘက်သို့ ကြွချီတော်မူသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ထိုပင်လယ်ကို တပါးအမျိုးသားများအဖြစ်မကြာခဏရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ် တော်သည်လည်း ယုဒအမျိုးသားများထံမှ တပါးအမျိုးသားများထံသို့ ခြေဦးလှည့်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။ လူအုပ် လူစုကြီးတွင် ဂါလိလဲအရပ်ဒေသသားများသာမက ရပ်နီးရပ်ဝေးလူများလည်း ပါသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် များသောအားဖြင့် ရောဂါသည်၊ ဒုက္ခသည်များဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ထံသို့ အလုအယက်ကြိတ်ကြိတ်တိုးလာ ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်အား ထိခိုက်လာပါက ရှောင်ရှားဖို့ တပည့်တော်များမှ လှေငယ်တစီးကို အနားတွင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြသည်။ လူနာများကလည်း ကမ်းလုံးညွှတ်မျှ များပြားလှသည်။

၃:၁၁-၁၂ ညစ်ညူးသော နတ်ဆိုးစွဲသူများသည် ကိုယ်တော်ကို မြင်သောအခါ ဘုရားသား တော်ဟုအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြသည်။ ကိုယ်တော်က ထိုအကြောင်းမပေါက်ကြားစေကြရန် သတိပေး ထားသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းမှာ ဘုရားသားတော်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်။ အချိန်နာရီကာလရာ သီမကျရောက်သေး၍ မင်္ဂလာအချိန်စောင့်ဆိုင်းခိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ဘုရားတွင် အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းစေသော တန်ခိုးရှိပါသည်။ သို့သော် အချိန်နာရီမကျရောက်သေး။ အချိန်စောင့်ဖို့လိုသေးသည်။ ကိုယ်တော်တက်စွမ်းနိုင်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူများအပေါ်တွင်သာ ဘုန်းတော်ထင် ရှားသည်။

ခရစ်တော်၏ အမှုတော်လေ့လာရာတွင်ခေါ်ယူသူ များသာရောက်လာကြသည်မဟုတ်၊ နေရာတကာမှ အကူအညီလိုသူတိုင်း ရောက်လာကြသည်။ ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏ ညွှန်ကြား သည့်နေရာဒေသများတွင် အချိန်အခါနှင့် အညီ အမှုတော်ပြုသည်။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ထိုအ တိုင်းဖြစ်သင့်သည်။

၃။ တပည့်တော်အဖြစ်ရွေးကောက်သွန်သင်ခြင်း (၃:၁၃-၈:၃၈)

(က) တပည့်တော်တဆယ့်နှစ်ပါးရွေးကောက်ခြင်း (၃:၁၃-၁၉)

၃:၁၃-၁၈ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောဖို့ တပည့်တော် (၁၂)ပါးအားကိုယ်တော် ဘုရားခွဲခန့် တော်မူသည်။ ထိုလုလင်ပျိုရွယ်များကိုသာ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍  James E Stewart က ဤသို့ဆိုထားသည်။

ခရစျယာနျယုံကွညျခွငျးသညျ ပြိုမစြျနုနယျလူငယျရှယျမြားကဲ့သို့ရှှငျလနျးတကျကွှရသညျ။ တခါတရံမှာ မူလူငယျလူရှယျမြား ပီပီမကွာခဏမထငျမရှား ဖွစျတတျပါသညျ။ သို့သောျ တပညျ့တောျ (၁၂)ပါးရှေးခယြျခနျအပျခဲ့စဉျက လူငယျလူရှယျမြားဖွစျသညျ့ လူငယျမောငျမယျမြားဖွငျ့အမှုတောျပွုကွ သညျမှာ အထူးအဆနျးမဟုတျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အသကျ (၂၀)ပတျဝနျကငြျ မြားသာ ဖွစျသညျ။ ယရှေု ခရစျတောျကိုယျတိုငျလညျး ယုဒမြားအကွားတှငျ အမှုတောျစတငျစဉျတှငျ လူငယျလူရှယျသာဖွစျသညျ။ (ဆာ ၁၁၀:၃တှငျ ဖောျပွသော လူမြိုးတောျဟူသညျမှာ ယရှေုကို ဖောျညှှနျးခွငျးဖွစျသညျ။ တပညျ့တောျ မြားဖွငျ့ အသငျးတောျပေါျထှနျးလာမညျ့အကွောငျးဖွစျသညျ)။ ကာလကွာသောအခါတပညျ့တောျမြား သညျ သူတို့သခငျနှငျ့တူလာကွသညျ။ ကိုယျတောျ၏ ပုံရိပျကိုယျပှားမြား သဖှယျဖွစျလာကွသညျ ဇာတိ ဟောငျး၊ ဝဒေနာဟောငျးမြားကို မေ့ပြောကျပွီးသိုးထိနျးငယျ ပီပီနံနကျခငျး၏ တောငျရိုးပမာငှားငှားစှငျ့စှငျ့ ပေါျထှနျးလာကွသညျ။ LsaacWatt’၏ မဟာကြူးသီခငြျးသညျ ပိုမိုပီပွငျလှသညျ။ “လကျဝါးကပျတိုငျငေး မောကွညျ့ရှုစဉျ၊ ဘုရားရှငျ၏ အိမျရှေ့မငျးလုလငျသညျ အသခေံတောျမူပွီ”ဟု စပျဆိုထားသညျ။ ငယျရှယျ နုပြိုခွငျး၏ စှနျ့လှှတျစှနျ့စားဝံ့သော ရဲစှမျးသတိတ၊ ရကျရောသောစိတျသဘောထားနှငျ့ မြှောျလငျ့ခကြျကို သိနိုငျစှမျးမရှိပါ။ ဧရာမစုံစမျးခွငျးအိပျမကျပမာ ရုတျတရကျကရြောကျသောအခါ ယရှေုကို မညျသူနားလညျ နိုငျမညျနညျး။ယရှေုပွုတောျမူခဲ့သော သကျတောျစဉျကိုမညျသို့ ထိုးဖောကျသိမွငျနိုငျမညျနညျး။ ကမ်ဘာမွေ ကွီးအားလနျ့နိုးအောငျ လှုပျနိုးရနျဘုရားသခငျက ဝိညာဉျဖွငျ့ အခှငျ့အရေးပေးထားသညျ။တပညျ့တောျ (၁၂) ပါးသညျ ပြိုမစြျနုနယျလူငယျလူရှယျမြားဖွစျသညျ။ သူတို့သခငျသှားမညျ့လမျးလိုအသအေခြာမသိရှိခဲ့ ကွသောျလညျး ယုံကွညျခွငျးရှိ၍ နာခံသညျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးမြား ၏ ဟားတိုကျခွငျး၊ ရနျသူမြား၏ စောျကားခွငျး၊ စိတျထိခိုကျနာကငြျခွငျး၊ မြှောျလငျ့ခကြျတိမျတိုကျလှှငျ့ ပယျခွငျးမြားကွုံတှေ့ ခဲ့ကွသောျလညျး လူငယျပီပီ အားမာနျမလြှော့နောကျဆုံးတှငျ ပှဲခံကွသညျ။ “ဘုနျးကကြျသရပွေညျ့စုံသော တပညျ့တောျမြား အသကျတာကို နမူနာယူ၍ ယရှေုထံသို့ခွလှေမျးကွပါစို့လား

တပည့်တော် (၁၂)ပါးအားခေါ်ယူခြင်း နောက်ကွယ်တွင်ရည်ရွယ်ချက် (၃)ခုရှိသည်။ (၁) ကိုယ်တော်နှင့် အတူရှိစေချင်သည်။ (၂) တရားဟောပြောဖို့စေလွှတ်ချင်သည်။ (၃) အနာရောဂါကင်းငြိမ်း ခြင်း၊ နတ်ဆိုးများနှင်ထုတ်ခြင်း တန်ခိုးရရှိစေချင်သည်။

ပထမအချက်သည် လေ့ကျင့်သွန်သင်ခြင်းကာလဖြစ်သည်။ ပရိသတ်အကြားတရားမဟော မီပြင်ဆင်ချိန်ဖြစ်သည်။ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း၏ အခြေခံနိယာမတရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်များမဟောပြောမီ ကိုယ်တော်နှင့် အတူအချိန်ယူရသည်။

ဒုတိယအနေဖြင့် တရားဒေသနာဟောကြားရန်စေလွှတ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော် ဟော ကြားခြင်းဖြင့် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း၏ အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးအချက်မှာ သဘာဝလွန်ဘုန်းတန်ခိုးပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးများနှင် ထုတ် ခြင်းတန်ခိုးကို တပည့်တော်အားပေးထားသည်။ ထိုခေတ်ကာလတွင် ထူးဆန်းသော နိမိတ်လက္ခဏာမမြင် ရလျှင် မယုံကြည်ကြ။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်မူ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း အပြည့်အစုံကြားသိကြရပြီ ဖြစ်၍ အံ့ဘွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများဖြင့် လူစိမ်းသဖွယ်ပြသရန် မလိုတော့ပါ။

၃:၁၉ တပည့်တော်များထဲတွင် ယုဒရှကာရုတ်ဆိုသူလည်း ပါဝင်သည်။ သခင်ဘုရားကို သစ္စာဖောက်မည့်သူဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အမှုတော်တွင် ကိုးကွယ်ဆက်ကပ်သူ၊ အနီးကပ်နေသူကခရစ် တော်အား သစ္စာဖောက်ပြန်ခြင်း စိတ်နာကျည်းဖွယ်ရာကောင်းပါသည။်

သို့သော်လည်းကျန်ရှိသော တပည့်တော် (၁၁)ပါးကခရစ်တော် ဘုရားအား ကမ္ဘာကြီးကို မှောက်လှန်နိုင်သူသည် ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူကြသည်။ ကမ္ဘအနှံ့ခြေဆန့်၍ ဧဝံဂေလိတရား ဟောပြောကြသည်။ ဧဝံဂေလိတရား၏ အသီးအပွင့်များသည် ယနေ့ထက်တိုင် သီးပွင့်နေသည်။ ခရစ် တော်၏ အကြောင်းကို မည်သည့် အတိုင်းအထိ ဟောပြောကြမည်ကိုသာ အားထုတ်ကြရမည်။

(ခ) ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောအပြစ် (၃:၂၀-၃၀)

၃:၂၀-၂၁ ယေရှုနှင့်တပည်တော်များသည်ဂါလိလဲတောင်ပေါ်ဒေသမှ အိမ်သို့ပြန်လာကြ သည်။ ထိုနေအိမ်တွင်လူထုပရိသတ်ကြီးပြည့်နှက်နေကြသဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့် တပည့်တော်များသည် ထမင်းစားဖို့ အနှာင့်အယှက်ဖြစ်နေသည်။ လူအုပ်ကြီးထဲမှ အချို့က ယေရှု၏အပြုအမူကိုကြည့်၍ စိတ် ဖောက်ပြန်နေသည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ထိုသို့မဟုတ်မဟပ်စွပ်စွဲသူများမှာ ဘာသာရေးမိသားစုများဖြစ် သည်။ ထိုအကြောင်းကို J.R Muller က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ကိုယ်တော်၏ အံ့ဩဖွယ်စိတ်အားထက်သန်မှုကို စွပ်စွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလ တွင် ခရစ်တော်သို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါအပ်နှံသူများကို စိတ်မနှံ့သူဟုမဟားတရားစွပ်စွဲကြသည်။ လူအများစု က “ကိုယ်တော်အားစိတ်မနှံ့သူဟု သမုတ်ကြသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ထူးကဲစွာ ဘာသာရေးဆက်ကပ်သူ တိုင်းကို အရူးဟုစွပ်စွဲကြသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်။ ယနေ့ကာလတွင်လည်း သမန်ထက်ပိုမို ဆက်ကပ်သူ များကိုခနဲကြသည်။ သရော်ကြသည်။

ထိုသို့စိတ်မနှံ့ခြင်းသည် ကောင်းသောစိတ်မနှံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းတော်များတွင် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသောစိတ်ဝိညာဉ်များ သာရှိနေလျှင် အမှောင်လောကသို့ ဧဝံဂေလိစေလွှတ်ရန်အစေခံ နှင့် ငွေများ ဘယ်ကထွက်လာမည်နည်း။ အေးတိအေးစက်အတွေးနှင့် မာကြောသော နှလုံးသားများသာရှိ ကြလျှင် ဝိညာဉ်များ ပျက်စီးကုန်မည်။ မိမိညီအစ်ကိုများ၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ထာဝရကယ်တင်ရရန် ဝတ္တရား မဲ့ခြင်းထက်ဆိုးရွားသောအရာရှိပါမည်လား။ 

ဘုရားသခင်အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ်သူသည် လူ့လောကယာယီအခက်အခဲများကို ပစ် ပယ်ရသည်။ ခရစ်တော်နှင့် တူလိုလျှင် ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ပြုမူကြုံတွေ့ရသည်။ ကကြမ္မာစန်ထလျှင် လက်ခုတ်ဩဘာချီးမွမ်းကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်အတွက် ရူးလျှင်မူကားမေးငေါ့ ကြပေလိမ့်မည်။

၃:၂၂ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက ခရစ်တော်အား စိတ်ဖောက်ပြန်သူဟု မမြင်ကြပါ။ မကောင်း ဆိုးဝါးနတ်ဆိုးဘုရင် ဗေလဇေဗုလနတ်ဆိုးပူးကပ်သည်ဟု စွပ်စွဲကြသည်။ ဗေလဇေဗုလ၏ အနက်မှာ “ညစ်ညူးသောနတ်များ၏ အရှင်သခင်” “ညစ်ညမ်းခြင်း၏ ဘုရးာ”ဖြစ်သည်။ ရင့်သီးစွာစွပ်စွဲနှိမ့်ချသော စကားဖြစ်သည်။

၃:၂၃ ထိုသူများ၏ စွပ်စွဲချက်ကို ယေရှုကချေပသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်တော်သည် စွပ်စွဲကြ သည့်အတိုင်း ဗေလဇေဗုလကပ်သည်မှန်လျှင် နတ်ဆိုးများကို နှင့်ထုတ်စရာအကြောင်းမရှိ။ စာတန်က အာခံသည်။ ကိုယ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စာတန်အားလုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ပေးခြင်းမဟုတ်၊ လူများအား နတ်ဆိုးလက်ထဲမှ ကင်းလွတ်စေရန်ဖြစ်သည်။

၃:၂၄-၂၆ နိုင်ငံတော်နှင့် မိသားစုသည်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားကြလျှင် အကျိုးကျေးဇူးမရှိ၊ ကွဲပြား ပျက်စီးသွားမည်။ လူမြင်ကောင်းခြင်းထက်စိတ်နှလုံးညီညွှတ်စွာစည်း လုံးသွေးစည်းရမည်။

၃:၂ရ ကမြျးတတျပုဂိဂုလျမြား၏ စှပျစှဲခကြျသညျ ယုတ်တိ ယုတ်တာမရှိ။ စှပျစှဲခကြျမြားနှငျ့ ယရှေု အပွုအမူ သညျ ပွောငျးပွနျဖွစျနသေညျ။ ကိုယျတောျ၏ အံ့ဖှယျလက်ခဏာမြားသညျ စာတနျအား ခြိုးနှိမျပစျ ပယျခွငျးဖွစျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သခငျဘုရားက “သူရဲကိုရှေးဦးစှာမခညြျနှောငျဘဲသူ၏ အိမျသို့ဝငျ၍ သူ့ဥစ်စာ ကိုမလုယူနိုငျရာ။ သူရဲကို ခြုပျနှောငျပွီးမှ လုယူနိုငျ၏”ဟုဆိုခွငျးဖွစျသညျ။

စာတန်ကိုသူရဲ၊ အိမ်ကို စာတန်နယ်မြေ၊ အချိန်ကာလကို ကာလ၏ ဘုရားဟုဆိုသည်။ ယေရှုရှင်သည် စာတန်အိမ်ကို ဝင်ရောက်လုယူမည့်သူဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာ သောအခါ စာတန်သည် အဆုံးမရှိသော တွင်းနက်ထဲသို့ နှစ်ပေါင်းတထောင်ကာလ ပတ်လုံးပစ်ချခြင်း ခံရမည်။ ကိုယ်တော် ဘုရားအုပ်စိုးသည့် ကာလရောက်သောအခါ လောက နတ်ဆိုးများ၊ မောင်းထုတ်ခြင်း ခံရမည်။

၃:၂၈-၃ဝ အငယ် ၂၈-၃ဝတွင် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိနိုင်ကြောင်း ကို ရှင်းပြထားည်။ ယေရှုကနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် မောင်း ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အား ပြစ်မှားသောအပြစ်သည် ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိ။ ယေရှုအား အပြစ်တင်ခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်သည်။ သို့သော် ဝိညာဉ်တော်ပြစ်မှားခြင်းသည် အပြစ်လွှတ်စရာမရှိ ထာဝရအပြစ်သက်ရောက် သည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ထိုအပြစ်မျိုးကျူးလွန်နိုင်ပါသလား။ သာမန် အားဖြင့် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုအပြစ်မျိုးသည် သခင်ယေရှု လူ့လောကတွင် အမှုတော်ပြုခဲ့စဉ် ကဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ယေရှုသည် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် အမှုတော်မပြု။ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်း မလုပ်သဖြင့် အလားတူကိစ္စရပ်မျိုး ပေါ်ပေါက်လာစရာမရှိ။ အပြစ်ခွင့် မလွှတ်နိုင်သော အပြစ်မျိုးတွေးပူစရာမရှိပါ။။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်အား ပြစ်တင်ပြုမှားသော အပြစ်မျိုးမရှိနိုင်ပါ။

(ဂ) အစေတော်ခံ မိခင်စစ်နှင့် ညီအစ်ကိုစစ်စစ်များ (၃:၃၁-၃၅)

ယေရှု၏ မယ်တော်မာရိနှင့် ညီတော်များသည် ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရောက်လာကြသည်။ တရားနာပရိသတ် ကြပ်ညှပ်နေကြသဖြင့် အပြင်မှာစောင့်ခိုင်းကြသည်။ မယ်တော်နှင့် ညီတော်များအပြင် တွင်စောင့်မျှော်နေကြကြောင်း၊ သွားရောက်သတင်းပို့သည့် အခါ ကိုယ်တော်သည် ဘေးပတ်လည်ကို ကြည်ရှုလျက် “ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ပို့ဆောင်သောသူသည် ငါ့ညီင့ါနှမ၊ ငါ့အမိဖြစ်သတည်း”ဟုဆို သည်။

ဤနေရာတွင် သင်ခန်းစာများစွာရှိပါသည်။

၁။ ပထမအချက်အနေဖြင့် ယေရှု၏ စကားတော်သည် မယ်တော်မာရိကိုကိုးကွယ်သူများ အား ဥပေက္ခာပြုရာရောက်သည်။ ယေရှုသည် မွေးသမိခင်အား ကြည်ညိုလေးစားပုံမပေါ်။ သို့သော်ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ဆက်စပ်တောစပ်နေပါသည်။ လောကမိခင်မယ်တော်မာရိထက် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အား ဦးစားပေးသည်။

၂။ ဒုတိယအနေဖြင့် မာရိသည် တသက်လုံးအပျိုစင်ဖြစ်သည်ဟူသော အယူဝါဒချေဖျက် သည်။ ယေရှုတွင် ညီငယ်များရှိသည်။ ယေရှုသည် သားဦးဖြစ်သည်။ ယေရှုနောက်တွင် ညီငယ်၊ နှမငယ်များရှိသည် (မ ၁၃:၅၅၊ မာ ၆:၃၊ ယော ၂:၁၂၊ ၇:၃-၅၊ ၅-၁၀၊ တ ၁:၁၄၊ ၁ကော ၉:၅၊ ဂလာ ၁:၁၉၊ ဆာ ၆၉:၈တို့ကိုဖတ်)။

၃။ ယေရှုသည် လောကအသွေးအသားတော်စပ်ခြင်းထက် ဘုရားရှင်ကို ပိုမိုနှောင်ကြိုးဖွဲ့ သည်။ ယနေ့ထက်တိုင်အောင် တပည့်တော်များသို့  “အကြင်သူသည် ငါ့ထံသို့လာ၍ မိဘ၊ သားမယား၊ ညီအစ်ကို၊ နှမတို့ကို၎င်း ထိုမျှမက မိမိအသက်ကို မမုန်းသောသူသည် င့ါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရာ”ဟု ဆိုထားပါသည် (လု ၁၄:၂၆)။

၄။ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသော ညီအစ်ကို ဆွေမျိုးများထက် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသော ညီအစ် ကိုများနှင့် ပိုမိုဿဟာယ ပြုသင့်ကြောင်း ဤကျမ်းချက်က သွန်သင်ပါသည်။

၅။ နောက်ဆုံးအချက်မှာ သခင်၏ အလိုတော်သည် ယေရှု၏ အရေးကြီးဆုံးသော အမှုကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ယုငံကြည်သူများ သဘောကျပါသလား။ ယေရှု၏မယ်တော်၊ ညီငယ်နှမ ငယ်များဖြစ်ကြပြီလား။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။