ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂

ဖွားမြင်တော်မူခြင်း
(မ၊ ၁:၁၈-၂၅)
1ထိုအခါ တစ်နိုင်ငံလုံးကို စာရင်းယူစေခြင်းငှာ ကဲသာဘုရင် ဩဂုတ္တုသည် အမိန့်တော်ရှိ၏။- 2ကုရေနိသည် ရှုရိပြည်၌ မြို့ဝန်ဖြစ်စဉ်တွင်၊ ဤပထမစာရင်းယူခြင်း ဖြစ်သတည်း။- 3လူအပေါင်းတို့သည် စာရင်းဝင်ခြင်းငှာ အသီးအသီး မိမိတို့မြို့ရွာသို့ သွားကြ၏။- 4-5ယောသပ်သည်လည်း ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍၊ ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းသော မယားမာရိနှင့်အတူ စာရင်းဝင်ခြင်းငှာ၊ ဂါလိလဲပြည် နာဇရက်မြို့မှ ယုဒပြည်တွင် ဗက်လင်အမည်ရှိသော ဒါဝိဒ်၏မြို့သို့ သွား၏။ ထိုအခါ မာရိသည် ပဋိသန္ဓေအရင့်အမာရှိ၏။- 6ဗက်လင်မြို့၌ရှိနေစဉ်၊ ဖွားအံ့သော နေ့လစေ့လျှင်၊- 7သားဦးကိုဖွားမြင်၍ အဝတ်နှင့်ပတ်ရစ်ပြီးမှ၊ ဧည့်သည်တည်းရာဇရပ်၌ သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်၊ သူငယ်ကို နွားစားခွက်၌ သိပ်ထားလေ၏။
သိုးထိန်းနှင့်ကောင်းကင်တမန်
8ထိုပြည်မှာ သိုးထိန်းတို့သည် ညအခါ တောအရပ်၌ တည်းခိုလျက်၊ မိမိသိုးစုကို စောင့်နေကြသည်ဖြစ်၍၊- 9ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် သူတို့အနားမှာပေါ်လာ၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော် ထွန်းတောက်သဖြင့်၊ သူတို့သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 10ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။ လူအပေါင်းတို့သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာ သတင်းကို ငါသည်သင်တို့အား ကြားပြောရ၏။- 11ယနေ့တွင် ဒါဝိဒ်၏မြို့၌ သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်သောအရှင်သည် သင်တို့အဖို့အလိုငှာ ဖွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူပြီ။- 12သင်တို့သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြင့် သိရမည်နည်းဟူမူကား၊ သူငယ်သည် အဝတ်နှင့်ပတ်ရစ်၍ နွားစားခွက်၌ သိပ်ထားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုပြီးလျှင်၊- 13ထိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အများတို့သည် ချက်ချင်းထင်ရှား၍၊- 14ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ငြိမ်သက်ခြင်း ရှိစေသတည်း။ လူတို့အား မေတ္တာကရုဏာ ရှိစေသတည်းဟု ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍မြွက်ဆိုကြ၏။
15ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်ကြပြီးမှ သိုးထိန်းတို့က၊ ငါတို့သည် ဗက်လင်မြို့သို့ သွားကြကုန်အံ့။ ထာဝရဘုရားသည် ဖော်ပြတော်မူသော ဤအမှုအရာကို ကြည့်ကြကုန်အံ့ဟု အချင်းချင်း ပြောဆိုပြီးလျှင်၊- 16အလျင်အမြန်သွား၍ မာရိနှင့်ယောသပ်ကိုလည်းကောင်း၊ နွားစားခွက်၌ သိပ်ထားလျက်ရှိသော သူငယ်ကိုလည်းကောင်း တွေ့ကြ၏။- 17တွေ့မြင်ပြီးမှ မိမိတို့ကြားသော ထိုသူငယ်၏ အကြောင်းစကားကို အနှံ့အပြားပြောကြ၏။- 18သိုးထိန်းတို့ပြောသောစကားကို ကြားသောသူ ရှိသမျှတို့သည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။- 19မာရိသည် ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကို မှတ်ကျုံး၍ စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက် နေ၏။- 20သိုးထိန်းတို့သည်လည်း မိမိတို့အား ပြောနှင့်သည်အတိုင်း ကြားမြင်သမျှသော အကြောင်းအရာကို ထောက်၍၊ ဘုရားသခင်ကို အံ့ဩချီးမွမ်းလျက် ပြန်သွားကြ၏။
သူငယ်ကိုနာမည်မှည့်ခြင်း
21ထိုသူငယ်အား အရေဖျားလှီးခြင်းကို ပေးရသောနေ့တည်းဟူသော ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ ရောက်လျှင်၊ ပဋိသန္ဓေစွဲတော်မမူမီ ကောင်းကင်တမန်မှည့်သော ယေရှုအမည်ဖြင့် မှည့်ကြ၏။-ဝတ်၊ ၁၂:၃။ လု၊ ၁:၃၁။
ဗိမာန်တော်မှာဆက်ကပ်ခြင်း
22ထိုနောက် မောရှေ၏ ပညတ်တရားအတိုင်း စင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသော နေ့ရက်စေ့သောအခါ၊ မိဘတို့သည် သူငယ်ကို ယေရှုရှလင်မြို့သို့ ဆောင်သွား၍၊-ဝတ်၊ ၁၂:၆-၈။ 23သားဦး ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည် ဘုရားအဖို့သန့်ရှင်းရကြ၏ဟု ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တိကျမ်းလာသည်နှင့်အညီ၊ ထာဝရဘုရားအား ဆက်ကပ်ပြီးမှ၊-ထွ၊ ၁၃:၂၊ ၁၂။ 24ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကို ပူဇော်ရမည်ဟု ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တိကျမ်း လာပြန်သည်နှင့်အညီ ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။
25ထိုအခါ ရှုမောင်အမည်ရှိသော သူတစ်ယောက်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏။ ထိုသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ တရားကိုရိုသေသောသူ၊ ဣသရေလအမျိုး၏ သက်သာခြင်းအကြောင်းကို မျှော်လင့်သောသူ ဖြစ်၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်၌ တည်သည်ဖြစ်၍၊- 26သူသည် ထာဝရဘုရား၏ ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီ မသေရဟု ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၏။- 27ထိုအခါ သူသည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဗိမာန်တော်သို့သွား၍၊ မိဘတို့သည် သူငယ်ယေရှုကို ပညတ်တရားထုံးတမ်းအတိုင်း ပြုခြင်းငှာ ဆောင်သွားစဉ်တွင်၊- 28ရှုမောင်သည် ယေရှုကို လက်နှင့်ချီပိုက်၍၊- 29ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလျက်၊ အစိုးရတော်မူသောအရှင်၊ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ကိုယ်တော်၏ကျွန်သည် ငြိမ်ဝပ်စွာ စုတေရသောအခွင့်ကို ကိုယ်တော်သည် ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏။- 30-32ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို ချီးမြှောက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့ကို လင်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ လူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မှောက်၌ ပြင်ဆင်တော်မူသော အလင်းတည်းဟူသော ကယ်တင်သောသခင်ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့် မြင်ရပါ၏ဟု မြွက်ဆို၏။-ဟေရှာ၊ ၄၂:၆၊ ၄၉:၆၊ ၅၂:၁၀။ 33ထိုစကားများကို ယောသပ်နှင့်မယ်တော်သည် ကြားလျှင် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။- 34ရှုမောင်သည်လည်း သူတို့ကို ကောင်းကြီးပေး၍ မယ်တော်မာရိအား၊ ဤသူငယ်ကား ဣသရေလလူအများ လဲမည်အကြောင်း၊ အများ ထမည်အကြောင်း၊ လူအများတို့၏အကြံအစည်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ ငြင်းခုံစရာဖြစ်မည်အကြောင်း ခန့်ထားသောသူဖြစ်၏။- 35ထိုမှတစ်ပါး သန်လျက်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးကို ခွင်းလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။-
36အာရှာအမျိုးဖြစ်သော ဖနွေလ၏သမီး၊ အန္နအမည်ရှိသော ပရောဖက်မတစ်ယောက်ရှိ၏။ သူသည် ပျိုသောအရွယ်မှစ၍ ခုနစ်နှစ်သာလင်နှင့် နေပြီးလျှင်၊- 37အသက်ကြီးရင့်၍ အနှစ်ရှစ်ဆယ်လေးနှစ်ခန့်မျှ တိုင်တိုင် မုဆိုးမဖြစ်လျက်၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့် နေ့ညမပြတ် ဘုရားဝတ်ကိုပြု၍ ဗိမာန်တော်နှင့် မခွာဘဲနေ၏။-
38သူသည်လည်း ထိုခဏချင်းတွင်ဝင်၍ ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။ ယေရုရှလင်မြို့၌ ရွေးနုတ်ခြင်းအရာကို မျှော်လင့်သောသူအပေါင်းတို့အား ထိုသူငယ်၏ အကြောင်းကို ပြောလေ၏။
နာဇရက်မြို့သို့ပြန်ခြင်း
39မိဘတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တရားအတိုင်း ပြုရသမျှတို့ကို အကုန်အစင်ပြုပြီးမှ၊ ဂါလိလဲပြည်၊ နာဇရက်အမည်ရှိသော မိမိတို့မြို့သို့ ပြန်ကြ၏။-မ၊ ၂:၂၃။ 40သူငယ်သည်လည်း ကြီးပွား၍ ပညာဉာဏ်သတ္တိနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်သည်လည်း သူ့အပေါ်၌တည်၏။
ဗိမာန်တော်တွင်ဆွေးနွေးခြင်း
41မိဘတို့သည် နှစ်တိုင်းအစဉ် ပသခါပွဲခံချိန် ရောက်လျှင်၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားကြ၏။- 42ယေရှုသည် တစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ရှိသောအခါ ပသခါပွဲထုံးစံအတိုင်း ယေရုရှလင်မြို့သို့ တက်ကြ၍၊-ထွ၊ ၁၂:၁-၂၇။ တရား၊ ၁၆:၁-၈။ 43ပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှ မိဘတို့သည်ပြန်ကြလျှင်၊ သူငယ်ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ နေရစ်လေ၏။ ယောသပ်နှင့် မယ်တော်သည် ထိုအကြောင်းကို မသိ၍၊- 44အပေါင်းအဖော်စုထဲမှာ သူငယ်ပါသည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် တစ်နေ့ခရီးသွားမိလျှင်၊ အဆွေအမျိုး အသိအကျွမ်းတို့တွင် ရှာ၍၊- 45မတွေ့သောအခါ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်၍ရှာကြ၏။- 46သူငယ်မူကား၊ ဗိမာန်တော်၌ ဆရာများအလယ်မှာထိုင်၍ ထိုသူတို့နှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကို မိဘတို့သည် သုံးရက်ကြာမှ တွေ့ကြ၏။- 47သူ၏စကားကို ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည် သူ၏ပညာကိုလည်းကောင်း၊ စကားအဖြေကိုလည်းကောင်း အံ့ဩကြ၏။- 48မိဘတို့သည် သားကိုမြင်လျှင် မိန်းမောတွေဝေ၍ မယ်တော်က၊ ငါ့သား၊ အဘယ်ကြောင့် ငါတို့အား ဤသို့ ပြုသနည်း။ ညှိုးငယ်ကြောင့်ကြသောစိတ်နှင့် မိဘတို့သည် မောင်ကိုရှာကြပြီဟု ဆိုသော်၊- 49ယေရှုက၊ မိဘသည် အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို ရှာရပါသနည်း။ အကျွန်ုပ်သည် အဘ၏အိမ်၌ နေရသည်ကို မသိပါသလောဟု ပြောဆိုလျှင်၊- 50သူတို့သည် ထိုစကားကို နားမလည်ကြ။- 51ထိုနောက် ယေရှုသည် မိဘတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့် နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍ သူတို့စကားကို နားထောင်လျက် နေလေ၏။ ထိုအကြောင်းအရာ အလုံးစုံတို့ကို မယ်တော်သည် နှလုံးထဲ၌ မှတ်ကျုံးလေ၏။- 52ယေရှုသည်လည်း အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ ပညာတိုးပွားလျက်၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့၊ လူတို့ရှေ့မှာ မျက်နှာရတော်မူ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂ (အနက်ဖွင့်)

(ဆ) လူသားတော်သွားခြင်း (၂:၁-၇)

၂:၁-၃ ဩဂုတ္တုကဲသာဘုရင်သည် နိုင်ငံတော်အဝန်းရှိ လူသူအားလုံးအား သန်းခေါင်စာရင်း ေကာက်ယူခိုင်းသည်။ ထိုအမိန့်သည် ရှုရိပြည်တွင် ကုရေနိအုပ်စိုးစဉ် ပထမဆုံးအကြိမ်ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ ကုရေနိမင်းလက်ထက် ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆန်းစစ်ပြီးမှ ရှင်လုကာက ရေးသား ခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်တွင် ရှေးဟောင်းသူတေသန အဖွဲ့များက အတည်ပြုကြသည်။ အဲဂုတ္ထုဘုရင်ကဲသာ က ဂရိရောမလူမျိုးများအပေါ်၌ ဘုန်းတန်ခိုး ဩဇာကြီးမားပုံ ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်အမြင်တွင်မူ ပူးပေါင်းသဖွယ်ဖြစ်သည် (သု ၂၁:၂ ကြည့်)။

၂:၄-ရ ထိုအမိန့်ကြောင့် ယောသပ်နှင့် မာရိသည်လည်း သန်းခေါင်စာရင်းပေးရန် ဗက်လင် သို့သွားကြသည်။ ထိုအချိန်အခါသည် မေရှိယသခင်မွေးဖွားမည့်အကြောင်း၊ ပရောဖက်ပြုချက်နှင့် အ့ဝင် ဂွင်ကျကွက်တိ ဖြစ်သည် (မိက္ခာ ၅:၂၀)။ ဂါလိလဲပြည်မှ ဗက်လင်သို့ရောက်ရှိကြသောအခါ တမြို့လုံး လူပြည့်ကြပ်နေပြီ။ တည်းခိုစရာ နွားတင်းကုပ်သာ ရရှိသည်။ ထိုသို့ တည်းခိုစရာနေရာရခြင်းသည် ကိုယ်တော်ဘုရားအား လောကသားများ၏ ကြိုဆိုပုံ ရှေ့ပြေးပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ နာဇရက်လင်မယားသည် သားဦး ရတနာကို အနှီးပိတ်ဖြင့် ရစ်ပတ်လျက် နွားစားခွက်တွင် သိပ်ထားကြသည်။

ဘုရားသခင်သည် လူသားများ နေထိုင်သော ကမ္ဘာဂြိုလ်သို့ အလည်အပတ်ရောက်လာ စဉ်အဖော်မဲ့ကလေးသူငယ်အဖြစ် အနံ့အသက်ဆိုးသော နွားတင်းကုပ်သို့ ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိသည်မှာ အံ့ဩစရာဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Darby ကဤသို့ရှင်းပြသည်။

နွားစားခွက်တွင် အစပြု၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အဆုံးသတ်သည်။ ထိုကြားကာလတ လျှောက်တွင်လည်း ခေါင်းချစရာနေရာမရခဲ့။

(ဇ) ကောင်းကင်တမန်နှင့် သိုးထိန်းများ (၂:၈-၂၀)

၂:၈ သူငယ်တော်ဖွားမြင်တော်မူသည့် မင်္ဂလာသတင်း အဦးဆုံးကြားသိသူများမှာ ယေရုရှလင်ရှိဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ မဟုတ်ပါ။ ယုဒပြည်တောင်ကုန်းတောင်စောင်းတွင် သိုးများ ထိန်းကျောင်းနေသော အညတြသိုးကျောင်းသားများ ဖြစ်သည်။ ရိုကျိုးစွာ သစ္စာရှိရှိအလုပ်လုပ် တတ်သူ များဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို James Stewart က ဤသို့ဆိုသည်။

သခင်ဘုရားကြွလာခြင်းကို ပထမဦးဆုံးကြားသိတွေ့မြင်သူများသည် တကယ့်သာမန် လူသားများဆိုသည်မှာ အောက်ကျို့နှိမ့်ချခြင်းကို အသားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ကလေးသူငယ်များသို့ ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိ၊ ရိုးစင်းသော စိတ်သဘောထားရှိသူများ၊ စိတ်မနောဖြောင့် သူများအတွက် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် တံခါးအမြဲတန်းဖွင့်လှစ်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။

၂:၉-၁ဝ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ဘုန်းတန်ခိုးဖြင့် သိုးထိန်းများ၏ ပတ်ဝန်း ကျင်အားထိန်လင်းစေသည်။ သိုးထိန်းများ ကြောက်လန့်တုန် လှုပ်ကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်က ကြောက်လန့် စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြဖို့ သတင်းကောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ လူအပေါင်းအတွက် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ စရာသတင်းစကားကြားပြောမည်။ ယနေ့တွင် ဒါဝိဒ်မြို့၌ သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်ရှင်သည် သင်တို့အဘို့အလို့ငှါ ဘွားမြင်ခြင်း ကိုခံတော်မူပြီ ဟုဆိုသည်။ ဓမ္မအမြင်ဖြင့်ဆိုလျှင် ထိုသူငယ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်၊ နာမတော်သည် ယေရှု၊ နောက်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်၊ ဘိသိက်ပေး ထားသောသူဣသရေလတို့၏ မေရှိယသခင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကား လူ့ဇာတိခံယူသော ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားပေတည်း။

၂:၁၂ သိုးထိန်းများက ထိုသူငယ်တော်ကို မည်ကဲ့သို့ သိရှိနိုင်သနည်း။ ကောင်းကင်တမန် များက အမှတ်အသား (၂)ခု ပေးထားသည်။ ပထမအချက်မှာ သူငယ်တော်အား အဝတ်ဖြင့် ရစ်ပတ်မည်။ မွေးကင်းစကလေးတိုင်း အဝတ်ဖြင့် ရစ်ပတ်သည်ကို မြင်ဘူးကြသည်။ သို့သော် ဤကလေးမှာမူကား အခြားကလေးပေါက်စများနှင့် မတူပါ။ သူငယ်တော်ကို အဝတ်ဖြင့် ရစ်ပတ်ထားသည်။ ဒုတိယအမှတ်အ သားမှာ နွားစားခွက်ထဲတွင် သိပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်အား နွားစားခွက်ထဲတွင် ထိုသို့ သိပ်ထားရကြောင်း၊ အချို့ကြုံတွေ့ဘူးကြမည်မဟုတ်။ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာသည် ဆင်းရဲသားလောကသား များအတွက် ကိုယ်တော်ဘုရား ကြွလာခြင်း လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအရှင် ကယ်တင်ပိုင်ရှင် သခင်သည် ဤကမ္ဘာလောကသို့ ကြွလာရာတွင် အောင်ပွဲခံစစ်သူကြီးပမာ မကြွလာပါ။ သူငယ်တော် အဖြစ်ဖြင့် ကြွလာပါသည်။ လူ့ဇာတိခံမှု ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။

၂:၁၃-၁၄ ထိုသို့ကောင်းကင်တမန်များက ပြောကြားနေစဉ် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေများ ရုတ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာကြပြီး ကောင်းကင်တမန်များနှင့် အတူ သူငယ်တော်အား ချီးမွမ်း သီချင်းသီဆို ကြသည်။ သီဆိုသောသီချင်းမှာ ယနေ့လူကြိုက်များပြီး သီဆိုနေကြသော Angel we have heard on Hight ဖြစ်လာသည်။ ဘုန်းတန်ခိုးတော်သည် ကောင်းကင်ယံထက်တွင် မြင့်မား၍ မြေကြီးသားအပေါင်း တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဟု အနက်ရသည်။ သို့မဟုတ် လောကသားများ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ဟုအနက်ရ သည်။ အပြစ်နောင်တရ၍ ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်သူတိုင်းသည် ဘုရား သခင်ထံမှ ပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်း အမှန်ရရှိကြပါသည်။

၂:၁၅-၁၉ ကောင်းကင်တမန်များ ပျောက်လျှင် ပျောက်ခြင်း သိုးထိန်းများသည် ဗက်လင်သို့ အပြေးနှင်ကြရာ ကောင်းကင်တမန်များပြောထားသည့်အတိုင်း နွားစားခွက်ထဲတွင် သူငယ်တော်ကို တွေ့ရှိ ဖူးမြင်ကြသည်။ ကောင်းကင်တမန်းများ၏ သတင်းလာပြောပုံကို အသေးစိတ်ပြန်လည်ပြောပြကြသည်။ မာရိက ရှေ့လာမည့်အကြောင်းကို အာရုံပြုဆင်ခြင်သည်။

၂:၂ဝ သိုးထိန်းများသိုးအုပ်ရှိရာသို့ ပြန်လာကြသည်။ မြူးတူးပေါ့ပါးစွာဖြင့် ဘုရားရှင်အား ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ တွေ့မြင်ခဲ့ရသော မြင်ကွင်းအတွက် ဝမ်းသာလုံးစို့နေကြသည်။

(ဈ) ယေရှုအရေဖျားလှီးဆက်ကပ်ခြင်း (၂:၂၁-၂၄)

၂:၂၁-၂၄ ဤကျမ်းချက်တွင် မတူညီခြားနားသော ထုံးတမ်းစဉ်လာ (၃)ချက်တွေ့ရသည်။

၁။ ပထမအချက်မှာ ယေရှုခရစ်တော် အရေဖျားလှီးခြင်းဖြစ်သည်။ ရှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် ယုဒများ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ကင်ပွန်းတပ်မင်္ဂလာကျင်းပသည်။ ဖွားမြင်ခြင်း မခံမီ ကပင်ကောင်းကင်တမန်က ယေရှုဟု အမည်ပေးရမည့် အကြောင်းပြောထားပြီးဖြစ်သည်။

၂။ ဒုတိယအချက်မှာ စင်ကြယ်ခြင်း အခမ်းအနား ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် သားဖွား ပြီးရက်ပေါင်း (၄၀)ကြာမှသာ စင်ကြယ်သည်။ (ဝတ် ၁၂:၁-၄ကိုကြည့်ပါ)။ သာမန်အားဖြင့် မိဘများသည် သိုးသငယ်နှင့် ခိုပျိုသို့မဟုတ် ချိုးပျိုကို အပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာပြုရသည်။ မရှိဆင်းရဲသားများသည် ခိုပျိုသို့မဟုတ် ချိုးဖြင့် ယဇ်ပူဇော်နိုင်သည် (ဝတ် ၁၂:၆-၈ကို ကြည့်)။ မာရိသည် ခိုပျိုနှစ်ကောင်သာယူလာသဖြင့် မရှိဆင်းရဲသားမှန် ထင်ရှားသည်။

၃။ တတိယအချက်မှာ သခင်ယေရှုအား ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်တွင် ဆက်ကပ်ခြင်းဖြစ် သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် သားဦးများသည် ဘုရားသခင်က ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာဝင်သူများ ဖြစ်သည်။ (ထွက် ၁၃-၂)။ နောက်ပိုင်းတွင် လေဝိအမျိုး သာလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်ကြသည်။ (ထွက် ၂၈:၁-၂)။ မိဘများသည် သားဦးအား ယဇ်ပုရောဟိတ်မလုပ်စေလိုလျှင် ရှရှီကယ်ဖြင့် ပြန်ရွေးရသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်ကြသည်။

(ည) မေရှိယကို တွေ့မြင်သည်အထိ အသက်ရှင်သောရှုမောင် (၂:၂၅-၃၅)

၂:၂၅-၂၆ ရှုမောင်သည် မေရှိယသခင်ကြွလာခြင်းကို မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်နေ သော ယုဒယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အသက်ရှင်ရမည့် အကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ခရစ်တော်မမြင်မချင်းမသေဟု ကတိပေးထားသည်။ ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သော သူတို့သည် ကိုယ်တော်မြတ်နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ရသောအခွင့်နှင့် ပဋိညာဉ်တရားတော်ကို သိရသောအခွင့် ရှိကြ၏ (ဆာ ၂၅:၁၄)။ ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်း၍ ငြိမ်သက်စွာ အသက်တာလျှောက်လှမ်းခြင်းသည် လျှို့ဝှက်နက် နဲသော အမှုတော်ဖြစ်သည်။

၂:၂၇-၂၈ သူသည် နေ့တိုင်းဗိမာန်တော်သို့ သွားရောက်မွေ့လျော်သူဖြစ်၍ ယေရှုမိဘများ က သူငယ်တော်အား ဘုရားသခင် ထံဆက်ကပ်ပေးရန် အပ်လိုက်သည်။ ရှုမောင်သည် သာမန်လူ မသိ နိုင်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အသိပေးခံရသူဖြစ်သောကြောင့် သူငယ်တော်ယေရှုအား ပွေ့ချီသောအခါ မေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်း တပ်အပ်သိလိုက်သည်။ ယခုသင်သွားခွင့်ရပြီ ဟူသော တေးသီချင်းကို အလိုလို နှုတ်ဖျားမှာ ပေါ်လာပြီး၊ ကျူးဧသီဆိုလိုက်သည်။

၂:၂၉-၃၂ သီချင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်အား ငြိမ်သက်စွာနေခွင့် ပေးတော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်ပေးသော ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို ဤသူငယ်တော်၌ ဖူးမြင်ခွင့်ရပါပြီ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကတိတော်ပြုထားသော ကယ်တင်ရှင်သည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ လူတန်းစားအလွှာ အားလုံးကြုံးဝင်ပါသည်။ ဤသူငယ်တော်သည် တပါးအမျိုးသားများသို့ အလင်းရောင်ဆောင်သူဖြစ်ပါ သည်။ (ပထမကြွလာခြင်းကိုဖြစ်သည်) ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံစေပါသည်။ ရှုမောင်သည် သူငယ်တော်ကို ဖူးမြင်ခွင့် ရသောကြောင့် သေဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ။ သေပျော်သွားသည်။

၂:၃၃ ရှင်လုကာသည် အပျိုကညာမှ မွေးဖွားသန့်စင်သည့်အကြောင်းကို အလေးထားဖော် ပြသည်။ ယောသပ်နှင့် မယ်တော်ဟု King James နှင့် အခြားကျမ်းများတွင်လည်း သုံးထားသည်။

၂:၃၄-၃၅ ရှုမောင်သည် မေရှိယသခင်ဖူးမြင်ခွင့်ရသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းပြီးနောက် မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း ကောင်းကြီးပေးလိုက်သည်။ မာရိကိုလည်း အောက်ပါအချက် (၄)ချက်ဖြင့် ပရောဖက် ပြုလိုက်သည်

၁။ ဤသူငယ်ကား ဣသရေလလူမျိုးအများအပြားအားလဲကျရာနှင့် ထမြောက်ရာဖြစ်မည်။ နောင်တမရသူ၊ မယုံကြည်သူများလဲကျ၍ အပြစ်ဒဏ်ခံကြရမည်။

၂။ သူငယ်တော်သည် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်း ခံရသည့် ကံကြမ္မာရှိသည်။ ဤအချက်သည် ခရစ်တော်နှင့် သာသက်ဆိုင်သည်။ သခင်ယေရှုလောကတွင် ရှိနေခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက် နှင့်မစင်ကြယမှုများအား အပြစ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်က လူ့စိတ်နှလုံးကို နာကျင်မုန်း တီးစေသည်။

၃။ သန်လျက်ကဲ့သို့ စိတ်နှလုံးကို ထွင်းဖောက်လိမ့်မည်။ ဤစကားမှာ ခရစ်တော်ဘုရား လက်ဝါကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူသောအခါ မွေးသမိခင် စိတ်နှလုံးကြေကွဲ မည့်အကြောင်းဖြစ်သည် (ဆာ ၁၉:၂၅)။

၄။ လူများ၏ အကြံအစည်းများကို ပေါ်လွင်စေမည်။ သခင်ဘုရားအား တုန့်ပြန်ခြင်းမပြု။ အမှုတော်အားဖြင့် ထိုသူများ၏ စိတ်နှလုံးသဘောထားသိရှိကြရမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ရှုမောင်၏ ရင်တွင်းဖြစ် တေးကဗျာသည် အတွေးအခေါ်၊ ဓါးသွေးသောကျောက်၊ ခြံစည်းရိုး၊ ကျောက်တုံး၊ လှေခါးထစ်ကျောက်တုံးနှင့် ငှက်ကြီး တောင်ဓါးလည်း ဖြစ်သည်။

(ဋ) အန္နပရောဖက်မ (၂:၃၆-၃၉)

၂:၃၆-၃ရ အန္နအမည်ရှိသော ပရောဖက်မသည် ရှုမောင်ကဲ့သို့ပင် မေရှိယ ကြွလာခြင်းကို စောင့်မျှော်နေသော ယုံကြည်သူ ဣသရေလအမျိုးဖြစ်သည် အာခ (ပျော်ရွင်ခြင်း၊ ကောင်းကြီးပေးထားသူ ဟုအနက်ရသည်) အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်။ ဘီစီ ၇၂၁တွင် အဆီးရီးယားမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော လူမျိုး(၁၀)မျိုးထဲက တမျိုးဖြစ်သည်။ အသက်ရာကျော်ရှည်သော ဖွားသက်ရှည်ဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သော ကာလတွင် အိမ်ထောင်သက် (၇)နှစ် ရှိခဲ့ဘူးသူဖြစ်သည်။ မုဆိုးမဖြစ်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၈၄)နှစ်ရှိပြီ။ ပရောဖက်မဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ခံရသူဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူဖြစ်၍ ဗိမာန် တော်အမှု၌ ဆက်ကပ်မွေ့လျော်သူဖြစ်သည်။ အရှောင်၍ နေ့နေ့ညည ဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ ဇရာထောင်းခြင်းက အမှုတော်၌ ဆက်ကပ်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်မပြုနိုင်။

၂:၃၈ ရှုမောင်က သူငယ်တော်ယေရှုအား ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်အပ်နှံသောအခါ အန္နသည်လည်း သူငယ်တော်ထံပါး ရောက်လာသည်။ ကတိပြုတော်မူသော ရွေးနှုတ်ပေးခြင်းအပေါ် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။ ယေရုရှလင်သားများမျှော်လင့်စောင့်စားနေကြသော ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ရှင်ယေရှုအမှန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ချီးမွမ်းသည်။

၂:၃၉ ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း သူငယ်တော်အားဆက်ကပ်ခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း အပြည့်အစုံပြုလုပ်ပြီးသောအခါ ယောသပ်နှင့် မာရိသည် နေရပ်ဌာနေဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့သို့ပြန်သွား ကြသည်။ ရှင်လုကာသည် ပညာရှိသုခမိန်များ ရောက်ရှိလာခြင်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ တိမ်ရှောင်ခြင်းများကို ချန်လှပ်ထားသည်။

(ဋ္ဌ) ယေရှု၏ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးဘဝ (၂:၄၀-၅၂)

၂:၄ဝ ယေရှုသည် ပုံမှန်ကြီးထွားလျက်ရှိသည်။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားသကဲ့သို့ ပညာသတ္တိ နှင့် ပြည့်စုံ၏၊ ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းခံစားသည်။ အများသူငါကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားသည်။ ကြီးပြင်းသင့် သည့်အတိုင်း ကြီးပြင်းလူလားမြောက်သည်။ ဉာဏ်ပညာအရာတွင်လည်း ပြည့်စုံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သိသင့်သိအပ်သည်ကို သိရှိသည်မဟုတ်။ ထိုးထွင်းမြင်နိုင်သော ဉာဏ်ပညာပါရမီရှိသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ တွင်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဘုရားသခင် နှင့် မိဿဟာယဖွဲ့နေသည်။ ဘုရားသခင်ကို တည်မှီသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာဖတ်ရှုသည်။ ဆုတောင်းခြ်ငးအချိန်ယူသည်။ ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံသည်။

၂:၄၀-၄၄ အသက် (၁၂)နှစ်အရွယ်ရောက်သောအခါ ယုဒထုံးစံအတိုင်း ပညတ်တရား၏ သားဖြစ်လာသည်။ ယေရှု၏ မိဘများသည် နှစ်စဉ်ပသခါပွဲ အတွက် ယေရုရှလင်သို့ သွားလေ့ရှိသည့်အ တိုင်းအသက် (၁၂)နှစ်ပြည့်သောယေရှုသည်လည်း မိဘများနှင့် အတူလိုက်ပါသွားသည်။ ပွဲတော်ကြီးပြီး မြောက်၍ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အိမ်ပြန်ကြသောအခါ ယေရှုမပါလာပါ။ ရွာလုံးကျွတ်လှည်းကြီးလှည်းငယ်ဖြင့် သွားကြရသဖြင့် အခြားလှည်းတွင် သူငယ်ချင်းများနှင့် ပါသည်ဟုထင်ကြဟန်တူသည်။

ယောသပ်တို့လင်မယားကို အပြစ်တင်မစောမီ သင်ခန်းစာယူစရာရှိပါသည်။ လူအများနှင့် ခရီးသွားသည့်အခါတွင် မေ့ကျန်တတ်ကြသည်။ အဆက်အသွယ်ပြတ်လျှင်ပြတ်ခြင်း ရှာဖွေဖို့မပြုတတ်ကြ။ နောက်မှသတိရလျှင်လည်း အဆက်အသွယ်ပြတ်သော နေရာမှစတင်၍ ပြန်လည်အဆက်အသွယ် ယူတတ်ကြသည်။ မိမိအပြစ်ကို ဝန်ခံသည်။

၂:၄၅-၄ရ မိဘနှစ်ပါးယေရုရှလင်သို့ ပြန်လာ၍ ရှာဖွေကြသောအခါ ဗိမာန်တော်ထဲတွင် ယုဒဆရာတော်များနှင့် တရားဓမ္မဆွေးနွေးနေကြောင်း၊ တရားဓမ္မမေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားနေကြောင်း တွေ့ကြသည်။ မိမိထက်သက်ကြီးရွယ်အိုဆရာတော်များအား တရားဓမ္မသွန်သင်ဖြေကြားသည်ဆိုသည်မှာ သာမန်ကလေးငယ်မဟုတ်နိုင်။ အကယ်၍ သာမန်ကလေးသာဆိုလျှင် ယုဒဆရာများ၏ သွန်သင်ချက်များ ကိုသာ ငြိမ်သက်စွာ နားထောင်နေပေမည်။ မေးခွန်းများ ဖြေကြားပုံကို ကြားသိရသော ပရိသတ်များသည် အံ့ဩမိန်းမောကြသည်။

၂:၄၈ သူ့ထက်အဆမတန်အသက်ကြီးသော ဆရာတော်များ နှင့်အပြန်အလှန် တရားဓမ္မ ဆွေးနွေးနေကြောင်းတွေ့ကြသောအခါ မိဘနှစ်ပါးသည်လည်း အံ့ဩကြသည်။ မိခင်က သားအတွက် မိဘများစိတ်ပူနေကြသည်ကို မသိဘူးလားဟု မေးသည်။ ထိုသို့မိဘများ စိတ်ပူနေကြမည်ကို ယေရှုမသိ ဘူးလား။

၂:၄၉ သူငယ်တေ်ာယေရှု၏ အဖြေစကားကြားသိသောအခါ ဘုရားသားတော်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမဦးအကြိမ်သတိပြုမိကြသည်။ ဘယ်အဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို ရှာဖွေနေကြသနည်း ဟုဖြေသည်။ မိခင်က သင့်အဖေ့နှင် ငါ ဟုဆိုသောအခါ ခမည်းတော်၏ အမှုတော်ဟုဆိုသည်။

၂:၅ဝ ယေရှု၏ စကားကို ကြားသိသောအခါ ဘာကိုဆိုလိမှန်း မိဘနှစ်ပါးနားမလည်ကြ။ အသက် (၁၂)သားပြောသောစကားသည် အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ကြီးကျယ်လှသည်။

၂:၅၁ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ပြန်ဆုံပြီးနောက် နာဇရက်နေအိမ်သို့ ပြန်လိုက်သွားသည်။ ဤသူငယ် သည် – မိဘနှစ်ပါး၏ အဓိကဖြစ်သည်။ စကြာဝဠာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သော်လည်း ယုဒမိသားစုထဲတွင် နာခံ တတ်သော ကလေးသူငယ်ဖြစ်သည်။ ထိုဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းအားလုံးစုံကို မာရိသည် စိတ်နှလုံးထဲ တွင် တွေးတောဆင်ခြင်သည်။

၂:၅၂ သာမန်လူသားအတိုင်းကြီးထွားရင့်ကျက်လာပုံကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

၁။ အသိဉာဏ်ပညာကြီးထွားပုံ – ဉာဏ်ပညာသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသည်။

၂။ ရုပ်ခန္ဓာကြီးထွားပုံ – ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ကြီးထားသည်။

၃။ ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးပြင်ပုံ – ဘုရားသခင်ရှေ့၌ မျက်နှာတော်ရသည်။

၄။ လူမှုရေးရာကြီးပြင်းပုံ – လူတိုင်းက ချစ်ခင်ကြသည်။

အကြောင်းအချက်တိုင်းတွင် ဘက်စုံရှင်သန်ကြီးပြင်းသည်။ ထို့နောက်နာဇရက်တွင် (၁၈)နှစ်လုံးလုံး လက်သမားဘဝဖြင့် မိဘများကို လုပ်ကျွေးသည်။ ဤနှစ်ကာလများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ မွေးဖွားခြင်းမှ လူထုတရားဟောရန် ပြင်ဆင်ချိန်ကာလဖြစ်သည်။ သာမန်ဝိညာဉ်ရေးရာ အသက်တာထက် ထူးခြားကြောင်းကို သက်တော်စဉ်တွင် တွေ့ရပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။