ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၃

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟောပြောခြင်း
(မ၊ ၃:၁-၁၂။ မာ၊ ၁:၁-၈။ ယော၊ ၁:၁၉-၂၈)
1ကဲသာဘုရင် တိဗေရိနန်းစံ တစ်ဆယ်ငါးနှစ်တွင်၊ ယုဒပြည်၌ ပုန္တိပိလတ်သည် မြို့ဝန်အရာ၊ ဂါလိလဲပြည်၌ ဟေရုဒ်သည် စော်ဘွားအရာ၊ ဣတုရဲပြည်နှင့် တရာခေါနိတ်ပြည်၌ ဟေရုဒ်ညီဖိလိပ္ပုသည် စော်ဘွားအရာ၊ အဘိလင်ပြည်၌ လုသာနိသည် စော်ဘွားအရာ၊- 2အန္နနှင့် ကယာဖတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအရာ၊ အသီးအသီး ရှိကြသောအခါ၊ တော၌ရှိသော ဇာခရိ၏သားယောဟန်သည် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရ၏။- 3ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ တော၌ ဟစ်ကြော်သောသူ၏အသံမှာ၊ ထာဝရဘုရား ကြွတော်မူရာလမ်းကို ပြင်ကြလော့။- 4လမ်းခရီးတော်ကို ဖြောင့်စေကြလော့။ ချိုင့်ဝှမ်းရာရှိသမျှတို့ကို ဖို့ရမည်။ တောင်ကြီးတောင်ငယ် ရှိသမျှတို့ကို ဖြိုရမည်။ ကောက်သောလမ်းများကို ဖြောင့်စေရမည်။ဟေရှာ၊ ၄၀:၃-၅။ 5ကြမ်းတမ်းသောလမ်းများကိုလည်း သုတ်သင်ပြင်ဆင်ရမည်။- 6လူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကို မြင်ရကြလတ္တံ့ဟု လာသည်နှင့်အညီ၊ ယောဟန်သည် ယော်ဒန်မြစ်နား၌ အနှံ့အပြားလှည့်လည်၍ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအဖို့အလိုငှာ နောင်တနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံတရားကို ဟောလေ၏။
7ထိုအခါ၊ ဗတ္တိဇံကို ခံအံ့သောငှာ လာကြသော လူအစုအဝေးတို့အား ယောဟန်ဟောပြောသည်ကား၊ အချင်းမြွေဆိုးအမျိုးတို့၊ ရောက်လုသောဘေးဒဏ်မှ ပြေးသွားစိမ့်သောငှာ အဘယ်သူသည် သင်တို့ကို သတိပေးဘိသနည်း။-မ၊ ၁၂:၃၄၊ ၂၃:၃၃။ 8နောင်တရခြင်းနှင့် ထိုက်တန်သောအကျင့်ကို ကျင့်ကြလော့။ အာဗြဟံသည် ငါတို့အဘဖြစ်သည်ဟူ၍ စိတ်ထဲ၌ မအောက်မေ့ကြနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် ဤကျောက်ခဲတို့မှ အာဗြဟံသားတို့ကို ထုတ်ဖော် ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟု ငါအမှန်ဆို၏။-ယော၊ ၈:၃၃။ 9သစ်ပင်အမြစ်နားမှာ ပုဆိန်ထားလျက်ရှိသည် ဖြစ်၍၊ ကောင်းသောအသီး မသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကို ခုတ်လှဲ၍ မီးထဲသို့ ချလိုက်ရသည်ဟု ဟောပြောလေ၏။-မ၊ ၇:၁၉။
10လူအစုအဝေးကလည်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်ကြသော်၊- 11ယောဟန်က၊ အင်္ကျီနှစ်ထည်ရှိသောသူသည် အင်္ကျီမရှိသောသူအား မျှစေ။ စားစရာရှိသောသူသည်လည်း ထိုနည်းတူပြုစေဟု ပြန်ပြော၏။- 12အခွန်ခံသူတို့သည် ဗတ္တိဇံကို ခံခြင်းငှာလာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊-လု၊ ၇:၂၉။ 13သင်တို့သခင်သည် ခွဲဝေစီမံသည်ထက်သာ၍ မခွဲမခံကြနှင့်ဟု ပြန်ပြော၏။- 14စစ်သူရဲတို့ကလည်း အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်ကြလျှင်၊ သင်တို့သည် အဘယ်သူကိုမျှ အနိုင်အထက် မပြုကြနှင့်။ အဘယ်သူကိုမျှ မလျှပ်ကြနှင့်။ ကိုယ်ရသောအခနှင့် ရောင့်ရဲကြလော့ဟု ပြန်ပြော၏။
15လူများတို့သည် မျှော်လင့်၍၊ ယောဟန်သည် ခရစ်တော်မှန်သည် မမှန်သည်ကို နှလုံးထဲမှာ တွေးတောဆင်ခြင်ကြစဉ်၊- 16ယောဟန်သည် လူအပေါင်းတို့အား ပြန်ပြောသည်ကား၊ ငါသည် သင်တို့အား ရေ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။ ငါ့ထက်တတ်စွမ်းနိုင်သောသူသည် ကြွလာသေး၏။ ထိုသူ၏ ခြေနင်းတော်ကြိုးကိုမျှ ဖြည်ခြင်းငှာ ငါမထိုက်။ ထိုသူသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌လည်းကောင်း၊ မီး၌လည်းကောင်း သင်တို့ကို ဗတ္တိဇံပေးမည်။- 17လက်တော်တွင် ဆန်ကောပါလျက် မိမိကောက်နယ်တလင်းကို ရှင်းလင်းစေသဖြင့်၊ ဂျုံစပါးကိုကား ကျီ၌ စုသိမ်းသွင်းထား၍၊ အဖျင်းကိုကား မငြိမ်းနိုင်သောမီးနှင့် ရှို့တော်မူလတ္တံ့ဟု ပြောဆို၏။- 18အခြားသောစကားများနှင့် ဆုံးမသွေးဆောင်၍ ဧဝံဂေလိတရားကို လူများတို့အား ဟောပြောလေ၏။
19ထိုနောက် စော်ဘွားဟေရုဒ်သည် မိမိညီ၏ခင်ပွန်း ဟေရောဒိအကြောင်းမှစ၍၊ မိမိပြုသော ဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ယောဟန်သည် ဖော်ပြဆုံးမသောကြောင့်၊-မ၊ ၁၄:၃-၄။ မာ၊ ၆:၁၇-၁၈။ 20ဟေရုဒ်သည် အရင်အပြစ်ရှိသမျှတို့အပေါ်မှာ အပြစ်သစ်ကိုထပ်လောင်း၍ ယောဟန်ကို ထောင်ထဲမှာ လှောင်ထား၏။
ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း
(မ၊ ၃:၁၃-၁၇။ မာ၊ ၁:၉-၁၁)
21လူအပေါင်းတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံကြသောအခါ၊ ယေရှုသည်လည်း ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူ၍ ဆုတောင်းစဉ်တွင်၊ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်၊- 22သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ကိုယ်ထင်ရှားလျက် ကိုယ်တော်အပေါ်၌ ဆင်းသက်တော်မူ၍၊ သင်ကား၊ ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟု ကောင်းကင်က အသံတော်ဖြစ်လေ၏။ဆာ၊ ၂:၇။ ဟေရှာ၊ ၄၂:၁။ မ၊ ၃:၁၇။ မာ၊ ၁:၁၁။ လု၊ ၉:၃၅။
ဆွေစဉ်မျိုးဆက်
(မ၊ ၁:၁-၁၇)
23ထိုအခါ ယေရှုသည် အနှစ်သုံးဆယ်ခန့်မျှ ရှိတော်မူ၏။ လူများအထင်အမှတ်အားဖြင့် ကိုယ်တော်၏အဘကား ယောသပ်တည်း။ ယောသပ်အဘ ဧလိ၊- 24ဧလိအဘ မဿတ်၊ မဿတ်အဘ လေဝိ။ လေဝိအဘ မေလခိ၊ မေလခိအဘ ယန္န၊ ယန္နအဘ ယောသပ်၊- 25ယောသပ်အဘ မတ္တသိ၊ မတ္တသိအဘ အာမုတ်၊ အာမုတ်အဘ နာဟုံ၊ နာဟုံအဘ ဧသလိ၊- 26ဧသလိအဘ နဂ္ဂဲ၊ နဂ္ဂဲအဘ မာအတ်၊ မာအတ်အဘ မတ္တသိ၊ မတ္တသိအဘ ရှေမိ၊ ရှေမိအဘ ယောသပ်၊ ယောသပ်အဘ ယုဒ၊ ယုဒအဘ ယောဟန္န၊- 27ယောဟန္နအဘ ရေသ၊ ရေသအဘ ဇေရုဗဗေလ၊ ဇေရုဗဗေလအဘ ရှာလသေလ၊ ရှာလသေလအဘ နေရိ၊ နေရိအဘ မေလခိ၊ မေလခိအဘ အဒ္ဒိ၊- 28အဒ္ဒိအဘ ကောသံ၊ ကောသံအဘ ဧလမောဒံ၊ ဧလမောဒံအဘ ဧရ၊- 29ဧရအဘ ယောသေ၊ ယောသေအဘ ဧလျေဇာ၊ ဧလျေဇာအဘ ယောရိမ်၊ ယောရိမ်အဘ မဿတ်၊ မဿတ်အဘ လေဝိ၊- 30လေဝိအဘ ရှိမောင်၊ ရှိမောင်အဘ ယုဒ၊ ယုဒအဘ ယောသပ်၊ ယောသပ် အဘယောနန်၊ ယောနန်အဘ ဧလျာကိမ်၊ ဧလျာကိမ် အဘမေလေ၊- 31မေလေအဘ မဲနန်၊ မဲနန်အဘ မတ္တသ၊ မတ္တသအဘ နာသန်၊ နာသန်အဘ ဒါဝိဒ်၊- 32ဒါဝိဒ်အဘ ယေရှဲ၊ ယေရှဲအဘ ဩဗက်၊ ဩဗက်အာဘ ဗောဇ၊ ဗောဇအဘ စာလမုန်၊ စာလမုန်အဘ နာရှုန်၊- 33နာရှုန်အဘ အမိနဒပ်၊ အမိနဒပ်အဘ အာရံ၊ အာရံအဘ ဟေဇရုံ၊ ဟေဇရုံအဘ ဖာရက်၊ ဖာရက်အဘ ယုဒ၊- 34ယုဒအဘ ယာကုပ်၊ ယာကုပ်အဘ ဣဇာက်၊ ဣဇာက်အဘ အာဗြဟံ၊ အာဗြဟံအဘ တေရ၊ တေရအဘ နာခေါ်၊- 35နာခေါ်အဘ စေရောက်၊ စေရောက်အဘ ရာဂေါ၊ ရာဂေါအဘ ဖာလက်၊ ဖာလက်အဘ ဟေဗာ၊ ဟေဗာအဘ ရှာလ၊- 36ရှာလအဘ ကာဣနန်၊ ကာဣနန်အဘ အာဖာဇဒ်၊ အာဖာဇဒ်အဘ ရှေမ၊ ရှေမအဘ နောဧ၊ နောဧအဘ လာမက်၊- 37လာမက်အဘ မသုရှလ၊ မသုရှလအဘ ဧနောက်၊ ဧနောက်အဘ ယာရက်၊ ယာရက်အဘ မဟာလေလေလ၊ မဟာလေလေလအဘ ကာဣနန်၊ ကာဣနန်အဘ ဧနုတ်၊ ဧနုတ်အဘ ရှေသ၊ ရှေသအဘ အာဒံ၊ အာဒံအဘ ဘုရားသခင်ပေတည်း။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၃ (အနက်ဖွင့်)

၃။ အမှုတော်စတင်ရန် လူသားတော်ပြင်ဆင်ခြင်း (၃:၁-၄:၃၀)

(က) ရှေ့တော်ပြေးက ပြင်ဆင်ခြင်း (၃:၁-၂၀)

၃:၁-၂ သမိုင်းသုတေသီပီပီ ထိုခေတ်ကာလနိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ စိုးစံချိန်နှင့် ယှဉ်၍ ယောဟန်၏ အမှုတော်စတင်ချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကဲသာဘုရင် အုပ်စိုးချိန်၊ ဘုရင်ခံ (၃)ပါး၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီး (၂)ပါးတို့ဖြင့် အချိန်ကာလကို ကိုးကားထားသည်။ ဣသရေလ များသည် နိုင်ငံရေးအရ လူမျိုးခြားလက်အောက်ခံ၌ နေရသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် (၂)ပါးမှာ ဘာသာရေးတွင်လည်း တလုံးတဝတည်းမရှိဘဲ၊ နိုင်ငံရေးကဲ့သို့ပင် နှစ်ခြမ်းကွဲနေကြောင်း ပြသသည်။ ထိုသို့ အခြေအနေ ဆိုးနေကြလင့်ကစား အောက်ကျို့ကျိုးနွံခြင်းမရှိကြ။ ဘုရားသခင်က ထိုလူမျိုးတော်အား စကားပြောချင်သောကြောင့် နန်းတော်နှင့် တရားဇရပ်များသို့ သတင်းစကားကြားပြော ရန် ဇာခရိ၏ သားယောဟန်အား ဦးစွာကန္တာရ၌ ဗျာဒိတ်တော်ပေးသည်။

၃:၃ ယောဟန်သည် ယောဒန်မြစ်ရိုးတလျှောက်အထူးသဖြင့် ယေရိခေါ်အနီး တဝိုက်တွင် လှည့်လည်တရားဟောသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအား အပြစ်ဒုစရိုက်မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် နောင်တတ ရားရရှိကဖို့လိုအပ်ကြောင်း၊ လိုက်လံဟောကြားသည်။ နောင်တရသူများကိုလည်း ပြင်ပန်ရုပ်သွင်သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်းလက္ခဏာအဖြစ် ရေ၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်။ ယောဟန်သည် တကယ်ပရောဖက်၊ အပြစ်တရားကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချသူ၊ အသိတရားချီးမြင့် ခြင်းခံရသူဝိညာဉ်ရေးရာ အသစ်ရရှိသူဖြစ်သည်။

၃:၄ ယောဟန်၏ အမှုတော်သည် ဟေရှာ ၄၀:၃-၅ လူတယောက်၏ ကြွေးကြော်သံဖြစ် သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာဖြင့်ပြောရလျှင် ထိုအချိန်ကာလတွင် ဣသရေလလူမျိုးသည် ကန္တရဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်အတွက် အသီးအပွင့် သီးပွင့်ခြင်းမရှိ။ ရွက်ကြွေတော၊ ရိုးတံကြဲကြဲနွေသစ်ကိုင်းဖြစ်သည်။ မေရှိယ ကြွရောက်လာမည့်အကြောင်း ကြားသိကြ၍ လူသားများ စိတ်နှလုံးပြုပြင် ပြောင်းလဲကြသည်။ ဘုရင်မင်း မြတ်တိုင်းခန်းလှည့်လည်လျှင် နေရာထိုင်ခင်း၊ လမ်းပြင်ထားရသကဲ့သို့ ယောဟန်က ကျေညာမောင်းခတ် ရွာစော်လုပ်သော်လည်း ကိုယ်တော်အား အမှန်တကယ်လက်ခံရန်မှာ မိမိတို့ စိတ်သဘောဆန္ဒသာဖြစ် သည်။

၃:၅ ခရစ်တော်ကြွလာမည့် အကြောင်း ဤသို့ပြင်ဆင်ထားရသည်။

ခြိုငျ့ဝှမျးရှိသမြှကို ဖို့ရမညျ – ကမြျးတတျပုဂိဂုလျ၊ ဖာရိရှဲကဲ့သို့သော ဘဝငျရူးမြားနှငျ့ မောကျမာ ထောငျလှှားသူမြားအားလုံး မာနျစှယျကြိုးရမညျ။

ကောင်းသော လမ်းများဖြောင့်စေရမည် – အခွန်ခံကဲ့သို့ မရိုးမဖြောင့်သော အကျင့် စာရိတ္တ များကို ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။

လမ်းကြမ်းများအား ချောမွေ့စေရမည် – စစ်သားများမှ စ၍ အကျင့်စရိုက်ကြမ်းတမ်းသူများ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စေရမည်။

၃:၆ ယုဒလူမျိုး၊ တပါးအမျိုးသားမှစ၍ လူသားအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင် ခြင်းကျေးဇူးတော် မြင်တွေ့ကြရမည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ပထမအကြိမ် ကြွရောက်လာခြင်းသည် လူသားတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိစေဖို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်အားလက်မခံသူများ မရရှိနိုင်။ နောက် တဖန်ပြန်လည်ကြွလာသောအခါ ဤကျမ်းပိုဒ်အတိုင်း ဖြစ်သွားမည်။ ဣသရေလအမျိုးသားလုံး ကယ်တင် ခြင်းရရှိကြ၍ တပါးအမျိုးသားများသည်လည်း ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်၊ မျှဝေခံစားခွင့် ရကြမည်။

၃:ရ နှစ်ခြင်းခံယူဖို့ လူအုပ်ကြီးရောက်လာကြသောအခါ ရိုးသားဖြူစင်စွာခံယူသူများမဟုတ် ကြောင်း၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်သိသည်။ ဟန်ဆောင်သူသာများသည်။ အမှန်တကယ် ဆာလောင်မွတ်သိပ် သူများဖြောင့်မတ်နာခံယူချင်သူများ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က မြွေဟောက်များ၊ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က မြွေဟောက်များ၊ အမျက်တော်မှ ကင်လွှတ်ရန်မည်သူ သတိပေးသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောဟန်၏ သတင်းစကားသည် အမှန်တကယ် အပြစ်ဝန်ချသူများအတွက် ဖြစ်သည်။

၃:၈ အကယ်၍ အမှန်တကယ်အမှုတော်ဆောင်နှင့် သက်ဆိုလျှင် နောင်တရ၍ အသက်တာ ပြောင်းလဲကြမည်။ စစ်မှန်သော နောင်တတရားသည် အသီးအပွင့်သီးသည်။ ထိုသူများသည် အာဗြဟံ၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှန်း မိမိကိုယ်ကို မသိရှိကြ။ ဘုရားသခင်၌ မွေ့လျော်သူများသည် လူ့အခွင့်အရေးအရာ တွင် မပျော်မွေ့ကြ။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအသက်တာအတိုင်း ရှိကြရန် ကန့်သတ်ချက်မထားပါ။ ယောဒန်မြစ်ရိုးတလျှောက်ရှိ ကျောက်တုံးများကို အာဗြဟံ၏ သားများ အဖြစ် ထမြောက်စေနိုင်သူဖြစ် သည်။ ဤနေရာတွင် ကျောက်တုံးများဆိုသည်မှာ များပြားကြွယ်ဝလှသော တပါးအမျိုးသားများကိုဆို လိုသည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာသည်။ အာဗြဟံ၏ သွေးသားလူများသည် ခရစ်တော်ဘုရားအား ငြင်းပယ်သူများဖြစ်လာကြသည်။ တပါးအမျိုးသားများက အာဗြဟံအားဝိညာဉ်ဖခင်အဖြစ် ခံယူတော်စပ်ကြ သည်။

၃:၉ သစ်ပင်ရင်းတွင် ပုဆိန်ချထားခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်ဘုရား ကြွရောက်လာမည့် အကြောင်းအား နောင်တတရားဖြင့် ကြိုဆိုခြင်းရှိမရှိ ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်တအသီးအပွင်မသီးသူ တိုင်းအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည်။

ယောဟန်၏ စကားလုံးများသည် ဓါးသွားသမျှထက်မြက်သည်။ မြွေဟောင်အမျိုး အမျက်ဒေါသကျမည် ပုဆိန် ခုတ်ချမည် မီးထဲသို့ပစ်ချမည်၊ အစရှိသဖြင့် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ဆိုသည်။ ဘုရားရှင် ၏ ပရောဖက်များသည် ဘယ်သောအခါမှ နှုတ်ဆွံ့အလေ့မရှိ။ စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်သူ များဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များအားပေါက်ဆိန်နှင့် ပေါက်သကဲ့သို့ ပြောတတ်ကြသည်။

(Daily Notes of the Scripture union).

၃:၁ဝ ပိဿလေးနှင့် ဘေးပိတ်ပေါက်သကဲ့သို့ အင့်ကနဲခံစားသိရှိသွားကြသည်။ ထိုသို့ဆို လျှင် စစ်မှန်သောနောင်တရရန် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ကြရမည် နည်းဟု မေးမြန်းကြသည်။

၃:၁၁-၁၄ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပရိသတ်များ၏ အမေးစကားကို ဖြေကြားသည်။ သာမန်အား ဖြင့် ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အိမ်နီးနားချင်းများကို မိမိကိုယ်ကဲ့သို့ ချစ်ခင်ကြရမည်။ မရှိဆင်းရဲသားများအား စားစရာ၊ ဝတ်စရာများ စွန့်ကြဲရမည်ဟု ဆုံးမသည်။

အခွန်ကောက်ခံသူများသည်လည်း ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်ကြံရမည်။ ထိုသူများသည် တဖက်ကမ်းခတ်ဆိုးယုတ်သောသီးခြားလူတန်းစားဖြစ်သောကြောင့် အမှန်အကန် သက်သေခံဖို့ လိုအပ် သည်။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် စစ်သားများကိုလည်း ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန်နှင့် ရှောင်ရှားရန် (၃)ချက်သတိပေးလိုက်သည်။ မတရားစွပ်စွဲခြင်း၊ အဓမ္မမပြုကြရန်နှင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းရှိကြရန် ဆုံးမ သသည်။ သို့သော် ဤအချက်အလက်များသည် ကယ်တင်ခြင်း နည်းလမ်းမဟုတ်သေး။ ပြင်ပလက္ခဏာ စင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းသာ ဖြစ်သည်။

၃:၁၅ ယောဟန်၏ ပင်ကိုယ်လက္ခဏာမျာသည်သိသာထင်ရှားသည်။ မေရှိယသခင်၏ ရှေ့ တော်ပြေးဖြစ်သောကြောင့် မေရှိယနှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော်ယောဟန်သည် သူ့အာခရစ်တော်နှင့် တူကြောင်းအနှိုင်းမခံ။ သူ၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာသည် အပြင်ပန်းလက္ခဏာစင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် သာလျှင် စိတ်နှလုံးအတွင်း သရုပ်စင်ကြယ်နိုင်သည်။ ယောဟန်ကိုယ်တိုင်က သူသည် ကြွလာမည့် မေရှိယသခင်၏ ဖိနပ်ကြိုးမျှပင်ဖြည်ဖို့ မထိုက်သန်ဟု ဝန်ခံသည်။

၃:၁၆-၁ရ မေရှိယသခင်သည် လူများအား သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌၎င်း၊ မီး၌ ၎င်းနှစ် ခြင်းမင်္ဂလာပေးမည်ဟုဆိုသည်။ ပထမဦးစွာသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ ယုံကြည်သူများအား နှစ်ခြင်းမင်္ဂ လာပေးမည်။ ထိုစကားမှာ ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် ယုံကြည်သူများအား ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်၌ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တခေါက်တွင်မူ မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးမည်။

အပိုဒ်ငယ် ၁ရတွင် ဖော်ပြသော မီးဖြင့် နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာဆိုသည်မှာ အပြစ်စီရင်ခြင်းနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ဘုရားသည် ဂျုံစပါးကို စုသိမ်းသူဖြစ်သည်။ ဂျုံစပါးကို လေးထဲတွင် လှေ့၍ အလှီးအဖျင်းများကို လွှင့်ပစ်မီးရှို့ရသည်။

ဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းနှင့် မီး၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းကို ရောနှောဖော်ပြ ထားသည် (မ ၃:၁၁နှင့် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် နှစ်နေရာတွ့ရသည်)။ (မ ၁:၈)တွင်မူ မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေး ခြင်းမရှိပါ။ စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူများသည် မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကြမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၃:၁၈-၂ဝ ယောဟန်မှ ယေရှုသို့ အကျဉ်းချုံး၍ တင်ဆက်ထားသည်။ အမှုတော်ထမ်းဆောင် ခြင်းကြောင့် ဟေရုဒ်မင်းမှ ထောင်ချပုံကို ရေးပြထားသည်။ (၁၈)လကျေ်ကြာချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသည်။ ဟေရုဒ်မင်းအား မရီးနှင့် ဖောက်ပြန်မှုကို အပြစ်တင်သောကြောင့် အရေးယူခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဟေရုဒ်က ယောဟန်အား ငယ်ကျိုးငယ်နာများကို ဖော်ထုတ်၍ အရေးယူထောင်ချလိုက်သည်။

(ခ) နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်း (၃:၂၁-၂၂)

၃:၂၁-၂၂ ဗတိတဇံယောဟနျအား ပရိသတျစိတျဝငျစားနသေညျ့ အခြိနျတှငျ သခငျယရှေုထှနျး တောကျလာသညျ။ ယောဟနျသညျ အသကျ (၃၀) အရှယျတှငျ ယောဒနျမွစျထဲ၌ နှစျခွငျးမငျ်ဂလာပေးခွငျး ဖွငျ့အမှုတောျလုပျငနျး အစပွုသညျ။

ရေ၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးရာတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်များစွာရှိသည်။

၁။ သုံးပါးတဆူဘုရားကို ဤနေရာတွင် မြင်တွေ့ရသည်။ ယေရှု (ငယ် ၂၁)၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် (ငယ် ၂၂)၊ ခမည်းတော် (ငယ်၂၂)။

၂။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူတော်မူစဉ် ယေရှုဆုတောင်းသည့်အကြောင်းကို ဤကျမ်းပိုဒ်တခု တည်းတွင် သာတွေ့ရသည် (ငယ် ၂၁)။ လူသားတော်အနေဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားအား တည်မှီကြောင်း ဆိုလိုချက်ဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းချက်သည် သတင်းကောင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ဆုတောင်းချက်မှာ လူထုသို့ အမှုတော်စတင်မည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆုတောင်း ခြင်းဖြင့် လူထုပရိသတ်ကြီးက နောက်တော်သို့ လိုက်ကြသည် (၅:၁၆)။ တပည့်တော် (၁၂)ပါးရွေးချယ်မည့်ညတွင်လည်း ညလုံးပေါက်ကိုယ်တော်ဘုရား ဆုတောင်းသည် (၆:၁၂)။ ဖိလိပ္ပိကဲသရိတွင် တရားတော် သွန်သင်ခြင်း အမြင့်ဆုံး ရေချိန် ရောက်စဉ်၌ ဆုတောင်းသည် (၉:၁၈)။ တပည့်တော်များကိုလည်း ဆုတောင်းနည်းသင်ပေး သည် (၁၁:၁)။ ဖောက်ပြန်သော ပေတရုအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးသည် (၂၂:၃၂)။ ဂေတရှေမန်ဥယျာဉ်တွင် ဆုတောင်းသည် (၂၂:၄၁-၄၄)။

၃။ ကောင်းကင်တံခါးမှ ဘုရားသခင် (၃)ကြိမ်စကားပြောရာတွင် ယေရှုနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံစဉ် စကားပြောခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ အချစ်ဆုံးသားတော်ဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ အနှစ် (၃၀) လုံးလုံးအပြစ်တင်စရာမရှိသော နာဇရက်သားအား “ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာချစ်သားပေ တည်း”ဟု ကျေညာသည်။ အခြား (၂)ကြိမ်မှာ ရုပ်ပြောင်ရုပ်လွှဲပြုသော တောင်တော်ပေါ်မှာ ပေတရုက တဲတော်ဆောက်ပေးမည့်အကြောင်းလျှောက်လဲစဉ် တကြိမ်နှင့် ယေရှုအား တွေ့မြင်ချင်သော ကြောင့် ဂရိသားများ ဖိလိပ္ပုသို့ လာရောက်စဉ်တွင် တကြိမ် (ယော ၁၂:၂၀-၂၈)ဖြစ်သည်။

(ဂ) လူ့ဇာတိခံယူခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်း (၃:၂၃-၂၈)

လူထုပရိသတ်သို့ တနရားဟောကြားခြင်း မစတင်မီယေရှု၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို ရှင်လုကာက မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ယေရှုသခင်သည် လူ့ဇာတိအသွးအသားအမှန်တကယ်ခံယူထားသူဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာဦးလူသား အာဒံအနွယ်မှ ဆင်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမျိုးရိုးစဉ်ဆက် ဇယားကြည့်ခြင်းအာဖြင့် လူသားအမှန်ခံယူကြောင်း၊ နားလည်ရသည်။ မာရိမျိုးရိုးဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂၃ကိုကြည့် လျှင် ယေရှုသည် ယောသပ်၏ သားဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုရာမဟုတ်ပါ။ ယောသပ်၏ သားကဲ့သို့ ယူဆဖွယ်ရာ သာဖြစ်သည်။ ထိုစကားအရဆိုလျှင် ဧလိယသည် ယောသပ်၏ ယောက္ခမ၊ မာရိ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။

ကျမ်းစာပညာရှင်များက မာရိမျိုးရိုးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတည်ပြုကြသည်။

၁။ ယောသပ်၏ မိသားစုမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို မ ၁:၂-၁၆တွင်တွေ့ရသည်။

၂။ ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ အစပိုင်းသည် ယောသပ်ထက် မာရိအပေါ်တွင် အခြေပြု သည်။ နောက်မှ ရှင်မဿဲက ထပ်မံရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ ယုဒလူမျိုး၊ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ရေတွက်ရာတွင် မိန်းမများအား ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမရှိ။ သို့ကြောင့် ဤနေရာ၌သာ မာရိ၏ အမည်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။

၄။ (မ ၁:၁-၁၆)တွင် ယာကုပ်က ယောသပ်ကို မွေးဖွားကြောင်းပါရှိသည်။ ရှင်လုကာကျမ်း တွင် ဧလိက ယောသပ်မွေးသည်ဟုမဆိုပါ။ ယောသပ်အား ဧလိယ၏ သားဟုမှတ်ယူလျှင် သား သားမက်သာဖြစ်သည်။

၅။ မူရင်းကျမ်းစကားတွင် “Tou”ဟူသောစကားလုံးသည် “ဇစ်”ဟူသောအနက်ရ၍ ဖခင်၏ နောက်တွင် ဆက်တွဲထားသည်။ တနေရာတွင်သာချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။ ထိုနေရာမှာ ယောသပ်၏ အမည်နာမရှေ့တွင် မပါရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော ယောသပ်သည် မာရိနှင့် ထိမ်းမြားသော ကြောင့်သားအရာတော်စပ်ခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်။

ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စာရင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ အသေး စိတ်ရေးမှတ်ထားသောကြောင့် အရေးကြီးသောအချက်များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။

၁။ မာရိသည် ဒါဝိဒ်၏သား နသန် (ငယ် ၃၁)မှ ဆင်သက်လာသူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယေရှုအား အဘဒါဝိဒ် ရာဇပလ္လင်တော်ကို တရားဝင်အမွေဆက် ခံပိုင်ခွင့် ရရှိသူဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။

ယောသပ်၏ တရားဝင်သားလည်းဖြစ်သည်။ ကတိတော်နှင့် ပြည့်စုံသောဒါဝိဒ်၏ ထီးမွေနန်း မွေဆက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသောကြောင့် ကာလစဉ်ဆက်တည်မြဲမည်။ သို့သော် ယေရှုသည် ယောသပ်၏ ဩရဿသား စင်စစ်မဟုတ်ပါ။ ယောသပ်သည် ဘုရားသခင်၏ ကျိန်စာသင့် သော ခေါနိ၊ မင်းဆိုးမင်းညစ်မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ ပေါက်ဖွားလာသူဖြစ်သည် (ယေ ၂၂:၃၀)။

ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ပဠိညာဉ်ပြုထားသော ဒါဝိဒ်၏ ထီးနန်းအမွေ ဆက်ခံခွင့် ရသည်။ ဒါဝိဒ်၊ နသန်မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ မွေးဖွားသူဖြစ်သောကြောင့် ကျိန်စာသင့်သော ခေါနိမျိုးရိုးနှင့် လွတ်ကင်းသည်။

၂။ အာဒံကို ဘုရားသခင်၏သား (ငယ် ၃၈)ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၃။ မေရှိယနှင့်ပတ်သက်သော ပရောဖက်ပြုချက်များသည် သခင်ယေရှုတွင် လမ်းဆုံးသည်။ ဒါဝိဒ်၏ ရာဇပလ္လင်တော်အား ယေရှုတပါးမည်သူမှ တရားဝင်စိုးစံပိုင်ခွင့်မရှိ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။