ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၁၉

ယေရှုနှင့်ဇက္ခဲ
1ယေရှုသည် ယေရိခေါမြို့သို့ ဝင်၍ လျှောက်သွားတော်မူ၏။- 2ထိုအခါ ဇက္ခဲအမည်ရှိသော အခွန်ခေါင်းတစ်ယောက် ရှိ၏။ ထိုသူသည် ငွေရတတ်သောသူဖြစ်၏။- 3ယေရှုသည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကို ထိုသူသည် ကြည့်လို၍၊ လူအစုအဝေးများသောကြောင့်၊ မိမိအရပ်လည်း နိမ့်သည်ဖြစ်၍ မမြင်နိုင်။- 4ထိုကြောင့် ကြွတော်မူမည့်လမ်းတွင် ရှေ့သို့ပြေး၍ ကိုယ်တော်ကို မြင်အံ့သောငှာ သဖန်းပင်တစ်ပင်ကို တက်လေ၏။- 5ထိုအရပ်သို့ ယေရှုသည် ရောက်တော်မူသောအခါ မျှော်ကြည့်၍ ထိုသူကို မြင်တော်မူလျှင်၊- 6ဇက္ခဲ၊ မြန်မြန်ဆင်းလော့။ သင်၏အိမ်၌ ယနေ့ ငါတည်းနေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဇက္ခဲသည် အလျင်အမြန်ဆင်း၍ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် ကိုယ်တော်ကို မိမိအိမ်၌ ဧည့်ခံလေ၏။- 7ထိုအကြောင်းကို လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လျှင်၊ ဆိုးသောလူ၏အိမ်သို့ဝင်၍ လုပ်ကျွေးခြင်းကို ခံတော်မူပါသည်တကားဟု ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏။- 8ဇက္ခဲသည်လည်း ရပ်နေ၍၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်၏ ဥစ္စာတစ်ဝက်ကို ဆင်းရဲသောသူတို့အား ပေးပါ၏။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ၏ ဥစ္စာအနည်းငယ်ကို အကျွန်ုပ်ယူမိလျှင်၊ လေးဆပြန်၍ပေးပါ၏ဟု သခင်ဘုရားကို လျှောက်ဆို၏။- 9ယေရှုကလည်း၊ ဤသူသည် အာဗြဟံ၏သား ဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်၊ ယနေ့ပင် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးသည် ဤအိမ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လေ၏။- 10လူသားသည် ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှာ ကြွလာသတည်းဟု ဇက္ခဲကို မိန့်တော်မူ၏။မ၊ ၁၈:၁၁။
ရွှေဒင်္ဂါးဥပမာ
(မ၊ ၂၅:၁၄-၃၀)
11ထိုအခါ ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ ရောက်တော်မူ၍၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ချက်ချင်းပေါ်ထွန်းမည်ဟု လူများထင်မှတ်သောကြောင့်၊ ပရိသတ်အလယ်၌ မိန့်တော်မူသော ဥပမာကား၊-မ၊ ၂၅:၁၄-၃၀။ 12အမတ်တစ်ယောက်သည် မင်းကြီးအရာကို ခံလို၍ မိမိပြည်သို့ ပြန်လာမည်ဟု အကြံရှိလျက် ဝေးသောပြည်သို့ သွား၏။- 13မသွားမီ မိမိငယ်သားတစ်ကျိပ်ကို ခေါ်၍၊ ငွေတစ်ပိဿာ စီအပ်ပေးလျက် ငါပြန်၍ မလာမီတိုင်အောင် ကုန်သွယ်ခြင်းအမှုကို ပြုကြလော့ဟု မှာထားလေ၏။- 14ပြည်သားအချို့သည် ထိုအမတ်ကို မနာလို၍၊ ထိုသူ၏ အအုပ်အချုပ်ကို ငါတို့မခံလိုပါဟု တမန်ကို သူ့နောက်သို့ စေလွှတ်ကြ၏။- 15ထိုအမတ်သည် မင်းကြီးအရာကိုခံ၍ ပြန်လာတော်မူသောအခါ၊ ငွေခံသောငယ်သားတို့သည် အသီးအသီး အဘယ်မျှလောက် အမြတ်ရသည်ကို သိခြင်းငှာ သူတို့ကိုခေါ်ချေဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။
16ပထမသူသည် လာ၍၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်ပေးသော ငွေတစ်ပိဿာအားဖြင့် အခွက်တစ်ဆယ် အမြတ်ရပါပြီဟု လျှောက်လျှင်၊- 17သခင်က၊ သာဓု၊ ငယ်သားကောင်း၊ သင်သည် အမှုငယ်၌ သစ္စာစောင့်လေပြီ။ မြို့ဆယ်မြို့ကို အုပ်စိုးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 18ဒုတိယသူသည် လာ၍၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်ပေးသော ငွေတစ်ပိဿာအားဖြင့် ငါးပိဿာအမြတ်ရပါပြီဟု လျှောက်လျှင်၊- 19သခင်က၊ သင်သည် မြို့ငါးမြို့ကိုအုပ်စိုးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 20အခြားသောသူသည် လာ၍၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်သည် ပဝါ၌ထုပ်ထားသော ကိုယ်တော်၏ ငွေတစ်ပိဿာရှိပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် ခဲယဉ်းသောသူဖြစ်သည်နှင့်၊- 21ကိုယ်မသိုမထားသော ဥစ္စာကိုသိမ်းယူ၍၊ ကိုယ်မစိုက်မပျိုးသော လယ်၌ ရိတ်တတ်သည်ကို အကျွန်ုပ်ထောက်၍ ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ပါသည်ဟု လျှောက်လျှင်၊- 22သခင်က၊ ဆိုးညစ်သောငယ်သား၊ သင်၏ စကားကိုသာလိုက်၍ သင်၏အမှုကို ငါစီရင်မည်။ ငါသည် ခဲယဉ်းသောသူဖြစ်လျက် ကိုယ်မသိုမထားသောဥစ္စာကို သိမ်းယူ၍၊ ကိုယ်မစိုက်မပျိုးသောလယ်၌ ရိတ်သည်ကို သင်သိသည်မှန်လျှင်၊- 23ငါ့ငွေကို ပွဲစားလက်သို့ အဘယ်ကြောင့်မအပ်သနည်း။ ထိုသို့အပ်လျှင် ငါပြန်လာသောအခါ ငွေရင်းနှင့် အတိုးကိုရနိုင်သည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးသော်၊- 24အခြွေအရံတို့အား၊ ငွေတစ်ပိဿာကို သူ့လက်မှ နုတ်ကြ။ အခွက်တစ်ဆယ်ရှိသောသူအား ပေးကြဟု မိန့်တော်မူ၏။- 25အခြွေအရံတို့ကလည်း၊ သခင်၊ ထိုသူ၌ အခွက်တစ်ဆယ်ရှိပါ၏ဟု လျှောက်ကြလျှင်၊ 26ငါဆိုသည်ကား၊ အကြင်သူသည် ရတတ်၏။ ထိုသူအား ပေးဦးမည်။ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင် နုတ်လိမ့်မည်။-မ၊ ၁၃:၁၂။ မာ၊ ၄:၂၅။ လု၊ ၈:၁၈။ 27ထိုမှတစ်ပါး ငါ၏အအုပ်အချုပ်ကို မခံလိုသော ငါ့ရန်သူတို့ကို ခေါ်ခဲ့ကြ။ ငါ့ရှေ့မှာသတ်ကြဟု စီရင်တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
(မ၊ ၂၁:၁-၁၁။ မာ၊ ၁၁:၁-၁၁။ ယော၊ ၁၂:၁၂-၁၉)
28ထိုသို့ မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ တပည့်တော်တို့ ရှေ့၌ကြွ၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ခရီးသွားတော်မူ၏။- 29သံလွင်အမည်ရှိသော တောင်ခြေရင်း၌ ဗက်ဖာဂေရွာနှင့် ဗေသနိရွာအနီးသို့ ရောက်တော်မူသောအခါ၊ တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကို စေလွှတ်၍၊- 30သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့ သွားကြ။ ထိုရွာသို့ ရောက်လျှင် အဘယ်သူမျှ မစီးဖူးသောမြည်းကလေး ချည်နှောင်လျက်ရှိသည်ကို သင်တို့သည် တွေ့လိမ့်မည်။ မြည်းကြိုးကိုဖြည်၍ ဆောင်ခဲ့ကြ။- 31သူတစ်ပါးက အဘယ်ကြောင့် မြည်းကြိုးကို ဖြည်သနည်းဟု သင်တို့ကိုဆိုလျှင်၊ သခင်အလိုရှိသည်ဟု ပြန်ပြောကြလော့ဟု မှာထားတော်မူ၏။- 32ထိုသို့ စေလွှတ်သောသူတို့သည် သွား၍ စကားတော်အတိုင်း တွေ့ကြ၏။- 33မြည်းကြိုးကို ဖြည်စဉ်တွင် မြည်းရှင်တို့က၊ အဘယ်ကြောင့် မြည်းကြိုးကို ဖြည်သနည်းဟုဆိုလျှင်၊- 34သခင်အလိုရှိသည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။ ယေရှုထံတော်သို့ မြည်းကလေးကို ဆောင်ခဲ့၍၊- 35မြည်းကျောပေါ်မှာ မိမိတို့အဝတ်ကို တင်ပြီးလျှင် ကိုယ်တော်ကို စီးစေကြ၏။- 36ခရီးသွားတော်မူစဉ်တွင် လူများတို့သည် မိမိတို့ အဝတ်ကို လမ်း၌ခင်းကြ၏။- 37သံလွင်တောင်ပေါ်က ဆင်းရာအရပ်သို့ ရောက်တော်မူသောအခါ၊ တပည့်တော်များအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့မြင်ခဲ့ပြီးသော တန်ခိုးတော်များကိုထောက်၍ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် ဘုရားသခင်ကို ထောမနာပြု၍၊- 38ထာဝရဘုရား၏ အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောရှင်ဘုရင်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေ သတည်း။ ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ် ဘုန်းကြီးပါစေသတည်းဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။- 39လူအစုအဝေး၌ပါသော ဖာရိရှဲအချို့တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏တပည့်တို့ကို ဆုံးမပါဟု လျှောက်ကြသော်၊- 40ယေရှုကလည်း၊ ငါဆိုသည်ကား၊ ဤသူတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေလျှင် ကျောက်ခဲတို့သည် ချက်ချင်း ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယေရုရှလင်အတွက်ငိုကြွေးခြင်း
41ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ ရောက်၍ ကြည့်မြင်လျက် ငိုကြွေးတော်မူ၍၊- 42အချင်းမြို့၊ သင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သောအရာတို့ကို သင်၏လက်ထက် ယခုကာလ၌ပင် သင်သည်သိရလျှင် မင်္ဂလာရှိ၏။ ယခုမူကား၊ ထိုအရာတို့ကို သင်၏မျက်စိရှေ့မှာ မထင်ရှားစေခြင်းငှာ ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။- 43အကြောင်းမူကား၊ သင့်ကို ကြည့်ရှုပြုစုတော်မူသော ကျေးဇူးကို သင်သည် မသိမမှတ်သောကြောင့်၊ သင်၏ရန်သူတို့သည် သင့်ပတ်လည်တွင် တပ်တည်၍ လေးမျက်နှာ၌ ဝိုင်းရံလျက် ချုပ်ထားပြီးလျှင်၊- 44သင်၏ကိုယ်မှစ၍ သင်၏ သားသမီးတို့ကို မြေနှင့်တညီတည်း ညှိသဖြင့်၊ သင်၏ကျောက်တစ်ခုပေါ်မှာ တစ်ခုမျှ ထပ်ဆင့်၍ မကျန်ရစ်စေခြင်းငှာ ပြုကြသောအချိန်ကာလသည် ရောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဗိမာန်တော်သို့၀င်ရောက်ခြင်း
(မ၊ ၂၁:၁၂-၁၇။ မာ၊ ၁၁:၁၅-၁၉။ ယော၊ ၂:၁၃-၂၂။)
45ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဗိမာန်တော်၌ ရောင်းဝယ်သောသူတို့ကို နှင်ထုတ်လျက်၊- 46ငါ့အိမ်သည် ဆုတောင်းရာအိမ်ဖြစ်၏ဟု ကျမ်းစာ၌ လာသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ထိုအိမ်ကို ဓားပြတွင်းဖြစ်စေကြပြီတကားဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဟေရှာ၊ ၅၆:၇။ ယေ၊ ၇:၁၁။ 47ကိုယ်တော်သည် နေ့တိုင်းဗိမာန်တော်၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူတို့တွင် အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို သတ်ခြင်းငှာ ရှာကြသော်လည်း၊-လု၊ ၂၁:၃၇။ 48လူအပေါင်းတို့သည် ဒေသနာတော်ကို စေ့စေ့နားထောင်သောကြောင့် သတ်နိုင်သောအခွင့်ကို မတွေ့မရကြ။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၁၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဍ) ဇက္ခဲပြောင်းလဲခြင်း (၁၉:၁-၁၀)

ဇက်ခဲဘဝပွောငျးလဲခွငျးသညျ “လူမတတျနိုငျသော အရာကို ဘုရားတတျစှမျးနိုငျသညျ” (၁၈:၂၇)ဟုသှနျသငျခွငျးဖွစျသညျ။ ဇက်ခဲသညျ ကောငျးကငျနိုငျငံတောျထဲသို့ ဝငျခှငျ့ မရနိုငျအောငျ ဥစ်စာရတတျသောသူမြိုးဖွစျသညျ။ သို့ောျ ဇက်ခဲသညျ အောကျကြို့နှိမျ့ခစြှာဖွငျ့ သခငျယရှုထံရောကျလာ သညျ။ သူ့စညျးစိမျဥစ်စာမြားကို သူ့ဝိညာဉျနှငျ့ ဘုရားသခငျ အကွားအဟနျ့အတားမဖွစျစပေါ။

၁၉:၁-၅ သခင်ယေရှုဘုရား တတိယအကြိမ်နှင့် နောက်ဆုံးခရီးအဖြစ် ယေရိခေါမြို့ကို ဖြတ်သန်းစဉ် ဇက္ခဲနှင့် တွေ့ရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇက္ခဲသည် လူများမုန်းတီးရွံရှာသော အခွန်ခံဖြစ်သော် လည်းသခင်ဘုရားကို တွေ့ချင်စိတ်အားမည်သည့်အရာကမှ မတားဆီးနိုင်ပါ။ မိမိစိတ်ထဲတွင်လည်း မမြိုသိပ်နိုင်ပါ။ တွေ့ချင်မြင်ချင်လှသည်။ သို့သော် ခက်သည်မှာ ဇက္ခဲသည် အရပ်ပုသူဖြစ်သောကြောင့် လူတောထဲမှနေ၍ သခင်ယေရှုကို မမြင်နိုင်။ ထို့ကြောင့် မြင်ကွင်းကောင်းသော သခင်ယေရှုကြွလာမည့် လမ်းသို့ပြေး၍ သဖန်းပင်ပေါ်သို့ တက်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းကို မည်သည့်အရာကမှ မတားဆီးနိုင်ပါ။ သခင် ယေရှုရောက်သောအခါ သစ်ပင်ပေါ်ရှိ ဇက္ခဲကိုမြင်တော်မူသည်။ မြန်မြန်ဆင်း၍ အိမ်လိုက်ပြရန် အမိန့်တော် ရှိလိုက်သည်။ ယေရှုက သူတပါးအိမ်သို့လိုက်လည်ဖို့ပြောသည့် အဖြစ်အပျက်ကို ဤတနေရာတွင်သာ တွေ့ရသည်။

၁၉:၆ အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်း ဇက္ခဲချက်ချင်ခုန်ချသည်။ သခင်ယေရှုကို အိမ်သို့ခေါ် ဆောင်၍ ရွှင်လန်းစွာဧည့်ဝတ်ပြုသည်။ ဇက္ခဲသည် ထိုအချိန်မှစ၍ အသက်တာပြောင်းလဲသည်ဟု ဆိုနိုင် ပေသည်။

၁၉:ရ လူတကာက လူဆိုးဟုသတ်မှတ်ထားသော ဇက္ခဲအိမ်သို့ ကိုုယ်တော်ဘုရားဝင် ရောက်သောအခါ ပတ်ဝန်ကျင်က ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကသားများနှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်ဟု တန်းတူမှတ်ကြသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ထိုအိမ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည် သူ့အကြောင်းနှင့် သူ သူ့အတိုင်းအတာနှင့် သူရှိသည်။

၁၉:၈ ကယ်တင်ခြင်းက အခွန်ခံဇက္ခဲ၏ ဘဝတခုလုံးို ဂျွမ်းထိုမှောက်ခုံပြောင်းလဲပစ်လိုက် သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ တဝက်ကို မရှိဆင်းရဲသားများကို ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကာလမတိုင် မီတွင် ဇက္ခဲသည် သူဆင်းရဲများထံမှ အနိုင်ကျင့်လုယူသူဖြစ်သည်။ မတရားသဖြင့် ရယူခဲ့မှုများအတွက် လေးဆပြန်ပေးမည်ဟု ကတိပြုလိုက်သည်။ ထိုစကားသည် မောရှေ ပညတ်တရား (ထွက် ၂၂:၄-၇၊ ဝတ် ၆:၅၊ ထွက် ၅:၇) ထက်သာလွန်သည်။ ယခင်က လောဘ၏ သားကောင်းဖြစ်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ မေတ္တာ တရား၏ ရင်ခွင်၌ မွေ့လျော်သည်။

ဇက္ခဲ၏ မရိုးမသားမှုဖြင့် ရယူခြင်း ဟူသောစကားသည် အနည်းငယ်သံသယရှိသည်ဟု Wuest ကဆိုသည်။ အကျွန်ုပ်ယူမိလျှင် ဟူသောစကားသည် မသေချာသော စကားဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ဇက္ခဲသည် လူသားအချင်းချင်း မေတ္တာတရားထားရှိလျက် ကယ်တင်ခြင်းတရားအဖြစ်အ သုံးပြုသည်။ သို့သော် ဆိုလိုရင်းသည် ထိုသို့မဟုတ်သေး။ အတိတ် ဟောင်းက အကျင့်ပျက်ကို ခရစ်တော် ၌ အသက်တာသစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း အတွက် ဝမ်းမြောက်စရာအဖြစ် အသုံးချ သည်။ ပိုင်ဆိုင်သမျှသော ငွေကြေးဥစ္စာနှင့် ပစ္စည်းများကို ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့၊ အိမ်နီနားချင်း များကို မေတ္တာပြသဖို့ ဆက်ကပ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် လူမှန် နေရာမှန် ရောက်စေသောအကြောင်းဆုံးကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် အတိတ်ကအပြစ်ဆိုးကို ကုစားရာမဟုတ်ပါ။ အသက်တာအသစ်က ဘဝဟောင်းမှ အပြစ်ကြွေးများကို မဆပ်ပေးနိုင်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသော ဘုရားသားသမီးသည် ကယ်တင်ခြင်းမရ ခင်က ခိုးယူထားသော အရာများကို ပြန်ပေးသင့်သည်။

၁၉:၉ ဇက္ခဲသည် အာဗြဟံ၏ သားပီသသွားသောကြောင့် ယနေ့ပင် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးသည် ဤအိမ်အပေါ်၌ သက်ရောက်လေ၏ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဇက္ခဲသည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်သော ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မဟုတ်။ အာဗြဟံ၏ သားဟုဆိုရာတွင် လူမျိုးသွေးသားဖြင့် ဆင်းသက်လာ ခြင်းကို မဆိုလို။ အာဗြဟံ၏ ယုံကြည်ခြင်း၌ သားတော်စပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မူလပုံမှန်အနေအတားရောက် သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မဟုတ် (ငယ် ၈)။ ထိုအသက်တာအသစ် အကျင့်လက္ခဏာများ သည်ကယ်တင်ခြင်း၏ ရလာဒ် အသီးအပွင့်များသာဖြစ်သည်။

၁၉:၁ဝ ဝိုင်းဝန်းပုတ်ခတ်ပြစ်တင်ကြသော ပတ်ဝန်းကျင်အား သခင်ယရှုက လူသားတော် သည် ပျောက်သော သူကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှာကြွလာသည် ဟုရှင်းပြသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဇက္ခဲ၏ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းသည် ကိုယ်တော်ဘုရားလူ့လောကသို့ ကြွလာခြင်းအကြောင်းနှင့် ပြည့် စုံသည်။

(ဎ) ရွှေဒင်္ဂါးဆယ်ပြားပုံဥပမာ (၁၉:၁၁-၂၇)

၁၉:၁၁ သခင်ယေရှုသည် ယေရိခေါမှ ယေရုရှလင်သို့ ကြွမြန်းလာရာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တော့မည်အထင်ဖြင့် လူအုပ်ကြီးက လိုက်လာကြသည်။ ဤရွှေဒင်္ဂါးဆယ်ပြား၅၃ ပုံဥပမာဖြင့် ထိုသူများ၏ မျှော်လင့်ချက်အမှားအယွင်းမရှိအောင် ထိန်းကျောင်းပေးသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရား ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကာလတွင် တပည့်တော်များ၏ အလုပ်ရှုပ်ပုံကို ပုံဖော်ထားသည်။

၁၉:၁၂-၁၃ ပုံဥပမာထဲတွင် ဖော်ပြသည့်မင်းညီမင်းသားမျိုး အာခီလုရာဇဝင်တွင် အမှန် တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးသည်။ ဟေရုဒ်က အိမ်ရှေ့မင်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်သော်လည်းပြည်သူများ က မထောက်ခံကန့်ကွက်ကြသည်။ ရာထူးအတည်ပြုဖို့ ရောမမှ ထွက်ခွာပြီးမှ ပြန်လာသည်။ အလိုတော် များကို ဆုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်၍ မလိုလားသူများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပစ်သည်။

ကျမ်းစာပါ ပုံဥပမာတွင် သခင်ယေရှုသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရန် ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည့် အိမ်ရှေ့မင်းသားတပည့်တော်များကို ပုံဆောင်သည်။ အိမ် ရှေ့မင်းသားသည် ခရီးမသွားမှီ အစေခံများအားရွှေဒင်္ဂါးတပြားစီစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အရင်းအနှီးထိုတ်ပေးထား ခဲ့သည်။ အစေခံများသည် မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာရာရှိကြသည့်အတိုင်းလုပ်ကြသည် (မ ၂၅:၁၄-၃ဝ ကိုလည်းကြည့်ပါ)။ တပည့်တော်များသည် ခရစ်တော်ကိုယ်စားတရားဟောကြသည်။ သွန်သင်ကြသည်။ ဆုတောင်းကြသည်။ ဝေငှကြသည်။

၁၉:၁၄ ပြည်သူပြည်သားများမှာ ယုဒလူမျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ သူ့ကိုငြင်းပယ်ကြရုံသာမ ကထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ထိုသူ၏ အအုပ်အချုပ်ကိုမခံလိုကြ ဟု စေတမန်လွှတ်၍ လိုက်ပြော ခိုင်းကြသည်။ ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ဆောင်သတေဖန်နှင့် အခြားမတုရများသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းပုံဆောင် ပါသည်။

၁၉:၁၅ ထိုအိမ်ရှေ့မင်းသခင်သည် နိုင်ငံတော်အုပ်စိုးဖို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရာ မတည် ပေးခဲ့သော ငွေကြေး၏ အမြတ်အစွန်းကို မေးမြန်းသည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ခရစ်တော်အတွက် ပေးအပ်ဆက်ကပ်ခဲ့ သော အမှုအရာများကို ခရစ်တော်၏ တရားပလ္လင်တွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းခံရမည်။ ချီဆောင်ခြင်းခံရပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သောအခါ တောက်လျှောက်ဝင်လာမည်။

ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ယုံကြည်စွာ သစ္စာရှိသော ယုဒများသည် ကိုယ်တော်ဘုရား ဒုတိယကြွလာခြင်းကို ဖူးမျှော်ခွင့်ရကြမည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖော်ပြသော တရားစီရင်ခြင်းသည် တရားစီ ရင်ခံရကြောင်း ယေဘူယျဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။

၁၉:၁၆ ပထမအစေခံသည် အရှင်ပေးသောရွှေဒင်္ဂါးတပြားကို အရင်းအနှီးပြု၍ အကျိုးအ မြတ် ရွှေဒင်္ဂါးဆယ်ခုရရှိသည် ဟုဆိုကာ သခင်ထံပြန်လည်အပ်နှင်းသည်။ အစမူလရင်းနှီးထားသော ရွှေဒ င်္ဂါးသည် သခင်ပိုင်ရာဖြစ်သောကြောင့် အရင်းအပါအဝင်အကျိုးအမြတ်အားလုံးသည် သခင့်ပစ္စည်းဖြစ် သည်။

၁၉:၁ရ အရှင်က “ကောင်းလေစွ၊ သေငယ်သောအမှုတွင်ပင် သစ္စာရှိသော ငယ်သား ကောင်းဖြစ်သည်” ဟုချီးမွမ်းသည်။ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သူသည် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အစေခံဖြစ် သည်ဟု သွန်သင်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုငယ်သားသည် မြို့ကြီးဆယ်မြို့ကို အုပ်စိုးပိုင်ခွင့် ဆုလက်ဆောင် ရရှိသည်။ သစ္စာရှိသော အမှုတော်ဆောင်သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်၌ ပါဝင်ခွင့် ရရှိပါသည်။

၁၉:၁၈-၁၉ ဒုတိယအစေခံသည် အကျိုးအမြတ်ရွှေဒင်္ဂါးငါးခုရရှိသည်။ မိမိလုပ်ဆောင် ဆက်ကပ်သည့် အချိုးအစားအတိုင်း မြို့ကြီးငါးခု အုပ်စိုးပိုင်ခွင့် ဆုလက်ဆောင်ရရှိသည်။

၁၉:၂၀-၂၁ တတိယအစေခံက သခင့်အပ်နှင်းထားသော ရွှေဒင်္ဂါးပြားကိုလက်ကိုင်ပုဝါးဖြင့် ထုပ်သိမ်းထားပါသည်ဟု တင်ပြသည်။ ရင်းနှီးလုပ်စားခြင်းမပြု။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သခင့်ကို ကြောက် သည်။ သူ့သခင်သည် မတရားသဖြင့် သိမ်းယူတတ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်ထိုစကားသည် လုံ လောက်သော အဖြေစကားမဟုတ်။ ဘဏ်မှ အပ်ထားလျှင် ပင်အကျိုးအမြတ်ရသင်သလောက် ရရှိနိုင် သည်။

၁၉:၂၂ ထိုအစေခံ၏ စကားကို သခင်ယေရှုက အသိအမှတ်မပြုပါ။ လက်မခံပါ။ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းအောင်မလုပ်သည့်အြပင် သင့်ကိုလည်းအပြစ်ရှာခြင်းဖြင့် သူ၏ ပျင်းရိမှုကို ဖုံးဖိသည်။ ယုံကြည် မှုရှိသူသည် ယုံကြည်သည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်တတ်သည်။

၁၉:၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် မိမိအစွမ်းအစအရည်အချင်းရှိသမျှ သခင်အမှုတော်အတွက် ဆက်ကပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ရှင် အတွက် ဘဝတခုလုံးအသုံးခံဖို့ဖြစ်သည်။

၁၉:၂၄-၂၆ ထိုအရှင်သခင်က တတိယအစေခံထံမှ ရွှဒင်္ဂါးပြားကိုယူ၍ ရွှေဒင်္ဂါးဆယ်ပြား ပွားအောင်လုပ်သော ပထမအစေခံသို့ပေးခိုင်းသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုရားရှင်ပေးထားသော အရည်အချင်း ဆုလက်ဆောင်များအမှုတော်အတွက် အသုံးမပြုလျှင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်းခံရမည်။ အခြားတဘက် တွင်မူရသမျှ ရှိသမျှသောအရာကို သစ္စာရှိစွာ အသုံးပြုလျှင် သာ၍ထပ်ပေးဦးမည်။ ရွှေဒင်္ဂါးဆယ်ပြားရှိသူ အားထပ်ပေးခြင်းသည် မသင့်လျှော်ပါဟု ထင်မှတ်စရာရှိသည်။ ဘုရားရှင်၏ ဥပဒေသဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ် ရေးရာနယ်ပယ်တွင်ဆုလက်ဆောင်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချသူသည် အခွင့်အရေး ထပ်မံပေးဦးမည်။ အခွင့် အရေးကို ငွေပေးဝယ်၍မရပါ။

တတိယအစေခံသည် ဆုလက်ဆောင်နှင့်ဝေးသည်။ သို့သော် အပြစ်ဒဏ်ရိုက်ခြင်းမခံရ။ ဤသသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော်လည်း အသီးအပွင့်မဖြစ်ထွန်းစေသူဖြစ်သည်မှာ သေချာသည်။

၁၉:၂ရ ထိုသခင်၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ဝန်မခံသောတိုင်းသူပြည်သားမျာသည် ရန်သူဟု သတ်  မှတ်ခြင်း ခံရပြီး ကွပ်မျက်သုတ်သင်ခြင်းခံရသည်။ ထိုစကားမှာ မေရှိယသခင်အား ဝန်မခံသူများ၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာ ကံကြမ္မာဆိုးဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ ယေရုရှလင်ရှိလူသားတော် (၁၉:၂၈-၂၁:၃၈)

(က) အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်ခြင်း (၁၉:၂၈-၄၀)

၁၉:၂၈-၃၄ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့ မရောက်မှီတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။ ယေရုရှလင်သွား လမ်းသံလွင်တောင်အရှေ့ဘက်ဆင်ခြေလျှောဗက်ဖာဂေနှင့် ဗေသနိရွာအကြားသို့ရောက်သောအခါ ယေရုရှလင်အဝင်တွင် ကိုယ်တော်ဘုရားစီးဖို့ ရှေ့ရွာရှိမြည်း တကောင်အားတပည့်တော်နှစ်ပါး ကိုသွားယူ ခိုင်းသည်။ ပိုင်ရှင်များက မေးမြန်းလျှင် သခင်အလိုုရှိကြောင်း ပြောဖို့မှာလိုက်သည်။ ထိုရွာသည် ယခင်က သခင်အား သာသနာပြု၍ ကောင်းကြီးပေးထားသောရွာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော် ဘုရားအလိုရှိသောအခါ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

၁၉:၃၅-၃၈ တပည့်တော်များက သခင်ဘုရားက သခင်ဘုရားစိးနိုင်ရန် မိမိတို့ အဝတ်အ စားများကို မြည်းကုန်းနှီးလုပ်ပေးကြသည်။ ရန်သူရွာသားများသည် ကိုယ်တော်ဘုရားကြွလာရာလမ်းတ လျှောက် သံလွင်တောင်မှ ယေရုရှလင်ထိ အဝတ်များခင်းကျင်းထားပေးကြသည်။ ထိုရပ်သူပြည်သားများ ၏ ကြိုဆိုပုံကို တွေ့သောအခါ တပည့်တော်များသည် တွေ့မြင်ရသော အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုအရာများအ တွက် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြသည်။ ခရီးဦးကြိုဧည့်ပရိသတ် များကလည်း ထာဝရဘုရားနာမတော်ဖြင့် ကြွာလသော ဘုရင်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟု တခဲနက်ကြွေးကြော်ကြသည်။ မြေကြီးပေါ်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဟု မဆိုကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားတော်သည် လူသားများ၏ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပြီး၊ ကွပ်မျက်ခြင်းခံရတော့မည်။ ကောင်းကင်ဘုံတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ သတည်း ဆိုသည်မှာ ကရာနီကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သခင်ဘုရားများအစေခံတေ်ာမူပြီး နောက်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွမြန်းမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၁၉:၃၉-၄ဝ ပြည်သူပြည်သားများက သခင်ယေရှုအား ချီးမွမ်းကြွေးကြော်သံကို ရပ်ခိုင်းရန် ဖာရိရှဲများက သခင်ယေရှုအား တောင်းဆိုကြသည်။ ထိုသို့ ကြွေးကြော်ကြခြင်းသည် တပည့်တော်များ ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အပြစ်တင်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များကို မတားခိုင်းပါ။ တိတ်ဆိတ်နေကြလျှင် ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများက ထအော်မှာဘဲဟု ဆိုသည်။ ဖာရိရှဲများ၏ မာကြော သော နှလုံးသားကို ကျောက်ခဲ့များဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။

(ခ) ယေရုရှလင်အတွက်လူသားတော်ငိုကြွေးခြင်း (၁၉:၄၁-၄၄)

၁၉:၄၁-၄၂  ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်ခါနီးတွင် သခင်ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့၏ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရသော ရွှေအခွင့်အရေးအတွက် နှမြောတသစွာဖြင့် မျက်ရည်ကျသည်။ အကယ်၍ သခင်ယေရှုကို မေရှိယ သခင်အဖြစ် လက်သင့်ခံလျှင် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိကြပေမည်။ သို့သော် ကိုယ်တော် အားငြိမ်သက်ခြင်းအချက်အချာအဖြစ် မခံယူကြ။ ယခုမူအလွန် နောက်ကျလေပြီ။ ဘုရားသားတော်ဖြစ် ကြောင်း မည်သို့သိမှတ်ကြရမည်နည်း။ ကိုယ်တော်ဘုရားကို မြင်ကြရတော့မည်။

ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်ဘုရားငိုကြွေးခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို W.H.Griffith Thomas က ကိုယ်တော်ဘုရားမျက်ရည်စက်ကျခြင်းကို နားမလည်မချင်း ခြေတော်ရင်း မှာထိုင်စောင့်ာကပါစို့။ ယေရုရှလင်မြို့နှင့် တိုင်းနိုင်ငံအဝှမ်း၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များအတွက် ငိုကြွေးကြပါစို့ ၅၄ ဟုထောက်ခံသည်။

၁၉:၄၃-၄၄ သခင်ယေရှု၏ စကားတော်အရ ရောမဧကရာဇ်က ယေရုရှလင်အား ဝိုင်းရံ ပိတ်ဆို့၍ ကလေးသူငယ်မရွေး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုမကျန် အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မည့်အကြောင်း၊ အုတ်တချပ် မကျန်အောင် မြို့ရိုးဖျက်ဆီးပစ်မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ အုတ်တချပ်အပေါ် နောက်အုတ် တချပ် မကျန်ရ ဟုဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ယေရုရှလင်သည် ဘုရားသခင်ရောက်လာခြင်းကို မသိမှတ်ကြ။ သခင်ဘုရားသည် ယေရုရှင်လင်အား ကယ်တင်ခြင်းကို လာရောက်ပေးကမ်းသော်လည်း လက်မခံကြ။ ယေရုရှလင်သားများ၏ နေရာထိုင်ခင်းတွင်သခင့်အတွက် နေရာမရှိ။

(ဂ) ဗိမာန်တော်အား ဒုတိယအကြိမ်ရှင်းလင်းခြင်း (၁၉:၄၅-၄၆)

၁၉:၄၅-၄၆ ယေရုရှလင် ဗိမာန်တော်အပြင်ဘက်အား လူထုအကြား တရားဟောစဉ် သခင်ယေရှုက ရှင်းလင်းခဲ့ဘူးသည် (ယော ၂:၁၄-၁၇)။ ယခုလူထုအကြား တရားဟောအမှုတော် ပြုခြင်း နိဂုံးချုပ်ခါနီးပြီ။ ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်၍ ငါ၏ အိမ်တော်သည် ဆုတောင်းဌာနပြုရာ အိမ်တော်ဖြစ်ပါလျက် နှင့် ယခုမူ ဓါးပြသူခိုး ခိုအောင်းရာဖြစ်နေသည် ဟု ကြိမ်းမောင်းလိုက်သည်။ အကြောင်းမှာ ဗိမာန်တော်ထဲ တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြသည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်လောကသည်လည်း တဆေးထည့်ထားသကဲ့ သို့ ဖြစ်နေသည်။ ယေရှုနာမတော်ဖြင့် ဘုရားကျောင်းဈေးပွဲတော်၊ လူမှုရေးနေရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရှာဖွေ လှုပ် ရှားရာ၊ အဖိုးအခ ယူ၍ တရားဟောကြားရာနေရာဖြစ်နေပြီ။

ခရစ်တော်၏ စကားတော်သည် ဟေရှာ ၅၆:ရ နှင့် ယေ ၇:၁၁ အတိုင်းဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ထပ်ဆင့် ပြုပြင်ကြသည်။

(ဃ) ဗိမာန်တော်တွင်နေ့စဉ်ရက်ဆက်သွန်သင်ခြင်း (၁၉:၄၇-၄၈)

၁၉:၄၇-၄၈ သခင်ယေရှုသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဗိမာန်တော်တွင် ဟောပြောသွန်သင်သည်။ သို့သော် ဗိမာန်တော်ထဲတွင် မဟုတ်။ လူအများ ကြားနာနိုင်အောင်ဗိမာန်တော်အပြင် ဘက်ဝင်ထဲတွင် ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက သခင်ယေရှု၏ အမှားကိုစောင့်နေကြသည်။ ပရိသတ်ကြီးက လည်း နာဇရက်သား၏ အံ့ဖွယ်အမှုအရာများအား စိတ်ဝင်တစားအံ့ဩထောက်ခံကြသည်။ ကိုယ်တော် အားဖမ်းဆီးမည့်အချိန် နာရီမကျရောက်သေး ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအကဲများ၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဖာရိရှဲများသည် သခင်ယေရှု အားဖမ်းဆီးသုတ်သင်ဖို့ တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်နေကြသည်။

တနင်္လာနေ့ရောက်ချေပြီ။ နောက်တနေ့အင်္ဂါနေ့သည် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ နောက်ပိတ် ဆုံးတရားဟော သွန်သင်ရာနေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ၂၀:၁-၂၂:၆ကိုကြည်ပါ။)

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။