ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂၀

သခင်ယေရှု၏အခွင့်အာဏာ
(မ၊ ၂၁:၂၃-၂၇။ မာ၊ ၁၁:၂၇-၃၃)
1တစ်နေ့သ၌ ကိုယ်တော်သည် ဗိမာန်တော်တွင် လူများကို ဆုံးမဩဝါဒပေး၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောတော်မူစဉ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲတို့သည် လာ၍၊- 2ကိုယ်တော်သည် ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ပြုသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုအခွင့်ကို အဘယ်သူပေးသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပါဟု ဆိုကြသော်၊- 3ကိုယ်တော်က၊ ငါသည် တစ်စုံတစ်ခုကို မေးဦးမည်။ သင်တို့ ဖြေကြလော့။- 4ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံတရားသည် ဘုရားကဖြစ်သလော။ လူကဖြစ်သလောဟု မေးတော်မူ၏။- 5ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍၊ ဘုရားက ဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဖြေလျှင်၊ သင်တို့သည် ယောဟန်ကို အဘယ်ကြောင့် မယုံသနည်းဟု သူမေးလေဦးမည်။ လူက ဖြစ်သည်ဟု ငါတို့ဖြေလျှင်၊- 6ယောဟန်သည် ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကို လူအပေါင်းတို့သည် ယုံသဖြင့် ငါတို့ကို ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ကြလိမ့်မည်ဟု အချင်းချင်းဆင်ခြင်ပြီးမှ၊- 7အဘယ်ကဖြစ်သည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ မသိပါဟု ပြန်ပြောကြ၏။- 8ယေရှုကလည်း၊ ထိုအတူ ဤအမှုများကို အဘယ်အခွင့်နှင့် ငါပြုသည်ကိုငါမပြောဟု မိန့်တော်မူ၏။
စပျစ်ဥယျာဉ်လုပ်သားများဥပမာ
(မ၊ ၂၁:၃၃-၄၆။ မာ၊ ၁၂:၁-၁၂)
9ထိုအခါ ပရိသတ်တို့အား မိန့်တော်မူသော ဥပမာကား၊ လူတစ်ဦးသည် စပျစ်ဥယျာဉ်ကို စိုက်ပျိုးပြီးမှ လုပ်ဆောင်သောသူတို့အား ဥယျာဉ်ကိုငှား၍ အခြားသောပြည်သို့ ကြာမြင့်စွာ သွားနေ၏။-ဟေရှာ၊ ၅:၁။ 10ကာလအချိန်တန်လျှင်၊ လုပ်ဆောင်သောသူတို့သည် စပျစ်သီးအချို့ကို ပေးစေခြင်းငှာ ဥယျာဉ်ရှင်သည် ငယ်သားကို စေလွှတ်လေ၏။ ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် ငယ်သားကိုရိုက်၍ လက်ချည်းလွှတ်လိုက်ကြ၏။- 11နောက်တစ်ဖန် အခြားသော ငယ်သားကို စေလွှတ်ပြန်လျှင်၊ ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် သူ့ကိုရိုက်၍ အရှက်ခွဲပြီးမှ လက်ချည်းလွှတ်လိုက်ကြ၏။- 12နောက်တစ်ဖန် အခြားသောငယ်သားကို စေလွှတ်ပြန်လျှင်၊ သူ့ကိုဒဏ်ရာပေါ်အောင် နာကျင်စွာရိုက်၍ နှင်ထုတ်ကြ၏။- 13ထိုအခါ ဥယျာဉ်ရှင်က၊ ငါသည် အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ ငါ၏ချစ်သားကို ငါစေလွှတ်မည်။ ထိုသူတို့သည် ငါ့သားကိုမြင်လျှင် အားနာကောင်းအားနာကြလိမ့်မည်ဟု ဆို၏။- 14ဥယျာဉ်စောင့်တို့သည် သားကိုမြင်လျှင်၊ ဤသူသည် အမွေခံဖြစ်၏။ လာကြ။ သူ့ကို သတ်ကြကုန်အံ့။ ထိုသို့သူ၏ အမွေဥစ္စာကို ငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟု အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးမှ၊- 15ဥယျာဉ်ရှင်၏သားကို ဥယျာဉ်ပြင်သို့ ထုတ်၍ သတ်ပစ်ကြ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ဥယျာဉ်ရှင်သည် ဥယျာဉ်စောင့်တို့ကို အဘယ်သို့ ပြုမည်နည်း။- 16ဥယျာဉ်ရှင်သည် လာ၍ ထိုသူတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးမှ ထိုဥယျာဉ်ကို အခြားသောသူတို့အား ပေးလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ပရိသတ်တို့သည် ကြားလျှင် ထိုသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟု လျှောက်ကြသော်၊- 17ကိုယ်တော်သည် ထိုသူတို့ကို ကြည့်ရှု၍၊ တိုက်ကိုတည်လုပ်သောသူများ ပယ်ထားသော ကျောက်သည် နောက်တစ်ဖန်တိုက်ထောင့်အထွတ်ဖျားသို့ ရောက်ပြန်၏ဟူသော ကျမ်းစာချက်သည် အဘယ်သို့ ဆိုလိုသနည်း။-ဆာ၊ ၁၁၈:၂၂။ 18အကြင်သူသည် ထိုကျောက်အပေါ်သို့ ကျ၏။ ထိုသူသည် ကျိုးလတ္တံ့။ အကြင်သူ၏အပေါ်သို့ ထိုကျောက်သည် ကျ၏။ ထိုသူသည် ညက်ညက်ကြေလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အခွန်ဆက်သမှုပြဿနာ
(မ၊ ၂၂:၁၅-၂၂။ မာ၊ ၁၂:၁၃-၁၇)
19ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် မိမိတို့ကို ရည်ဆောင်၍ ထိုဥပမာစကားကို ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးခြင်းငှာ ရှာကြံကြ၏။ သို့သော်လည်း လူများကိုကြောက်၍ နေရကြ၏။
20ထိုအခါ ဖာရိရှဲတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ချောင်းမြောင်းလျက်၊ စကားတော်၌ အပြစ်ကိုရှာ၍ မြို့ဝန်မင်းလက်သို့ အပ်နှံသောအခွင့်ကိုရခြင်းငှာ သူတော်ကောင်းဖြစ်ယောင်ဆောင်သော သူလျှိုတို့ကို အထံတော်သို့ စေလွှတ်ကြ၏။- 21ထိုသူလျှိုတို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် လူမျက်နှာကို မထောက်ဘဲ ဖြောင့်မတ်စွာ ဆုံးမဩဝါဒပေး၍၊ ဘုရားသခင်၏ တရားလမ်းကို ဟုတ်မှန်စွာ ပြတော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏။- 22အကျွန်ုပ်တို့သည် ကဲသာဘုရင်အား အခွန်ကို ဆက်အပ်သလော၊ မဆက်အပ်သလောဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 23ကိုယ်တော်သည် ထိုသူတို့၏ ပရိယာယ်ကို သိမှတ်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို အဘယ်ကြောင့် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ကြသနည်း။- 24ဒေနာရိ တစ်ပြားကိုပြပါ။ အဘယ်သူ၏ပုံ၊ အဘယ်သူ၏လိပ်စာ ပါပါသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ကဲသာဘုရင်၏ပုံ၊ လိပ်စာပါပါသည်ဟု လျှောက်ကြသော်၊- 25ကိုယ်တော်က၊ ကဲသာဘုရင်၏ဥစ္စာကို ကဲသာဘုရင်အား ဆက်ပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ဥစ္စာကိုကား ဘုရားသခင်အား ဆက်ပေးကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 26ထိုသူတို့သည် လူများရှေ့တွင် စကားတော်၌ အပြစ်မတွေ့နိုင်သဖြင့် ပြန်ပြောတော်မူသော စကားကို အံ့ဩ၍ တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။
ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်း
(မ၊ ၂၂:၂၃-၃၃။ မာ၊ ၁၂:၁၈-၂၇)
27ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟု ငြင်းခုံတတ်သော ဇဒ္ဒုကဲအချို့သည်လည်း အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်၍၊-တ၊ ၂၃:၈။ 28အရှင်ဘုရား၊ မယားရှိသောသူသည် သားမရှိဘဲသေလျှင်၊ သူ၏မယားကို သူ့ညီသိမ်းယူ၍ အစ်ကို အမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်စေဟု အကျွန်ုပ်တို့အား မောရှေစီရင်ပါပြီ။-တရား၊ ၂၅:၅။ 29ညီအစ်ကို ခုနစ်ယောက်ရှိပါ၏။ အစ်ကိုအကြီးသည် မိန်းမနှင့်စုံဖက်၍ သားမရှိဘဲသေလျှင်၊- 30သူ၏မယားကို သူ့ညီအကြီးသိမ်းယူ၍ သားမရှိဘဲ သေပြန်လေ၏။- 31ထိုအတူ တတိယသူမှစ၍ တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် ခုနစ်ယောက်သော ညီအစ်ကိုတို့သည် ထိုမိန်းမကို သိမ်းယူ၍ သားကို မကျန်ရစ်စေဘဲ သေကြ၏။- 32နောက်ဆုံး၌ မိန်းမသည်လည်း သေလေ၏။- 33သို့ဖြစ်၍ ထမြောက်ရာကာလ၌ ထိုမိန်းမသည် အဘယ်သူ၏မယား ဖြစ်ရပါမည်နည်း။ ထိုသူခုနစ်ယောက်တို့သည် ထိုမိန်းမနှင့် စုံဖက်ကြပြီဟု လျှောက်ကြ၏။
34ယေရှုကလည်း၊ ယခု ဘဝသားတို့သည် စုံဖက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို ပြုတတ်ကြ၏။- 35နောင်ဘဝကိုလည်းကောင်း၊ သေခြင်းမှ ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ရထိုက်သည်ဟု မှတ်တော်မူခြင်းကို ခံရသောသူတို့သည် စုံဖက်ခြင်း၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကို မပြုတတ်ကြ။- 36သေခြင်းနှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်၍ ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်သာမက၊ ထမြောက်ခြင်း၏သား ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြ၏။- 37ထိုမှတစ်ပါး၊ မောရှေသည် ထာဝရဘုရားကို အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဟု ချုံခဏ်း၌ ခေါ်ဝေါ်သောအခါ သေလွန်သောသူတို့သည် ထမြောက်ကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပြီ။-ထွ၊ ၃:၆။ 38ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ဘုရား မဟုတ်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၌ အသက်ရှင်ကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 39ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏စကားသည် လျောက်ပတ်ပါ၏ဟု လျှောက်ကြ၏။- 40နောက်တစ်ဖန် အလျှင်းမမေးမလျှောက်ဝံ့ကြ။
ဒါဝိဒ်၏သား
(မ၊ ၂၂:၄၁-၄၆။ မာ၊ ၁၂:၃၅-၃၇)
41ယေရှုကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း။- 42ဒါဝိဒ်၏စကားမှာ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏ခြေတင်ရာ ငါမချမထားမီတိုင်အောင် ငါ့လက်ယာဘက်၌ ထိုင်နေလော့ဟု၊- 43ငါ့သခင်အား မိန့်တော်မူသည်ဟု ဆာလံကျမ်းစာ၌ ဒါဝိဒ်ဆိုသတည်း။-ဆာ၊ ၁၁၀:၁။ 44ထိုသို့ ဒါဝိဒ်သည် ခရစ်တော်ကို သခင်ဟူ၍ခေါ်လျှင် အဘယ်သို့ သူ၏သားဖြစ်သနည်းဟု မေးတော်မူ၏။
ကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ကြ
(မ၊ ၂၃:၁-၃၆။ မာ၊ ၁၂:၃၈-၄၀)
45ပရိသတ်များ နားထောင်စဉ်တွင် တပည့်တော်တို့အား တစ်ဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊- 46ကျမ်းပြုဆရာတို့ကို ရှောင်ကြလော့။ သူတို့သည် ရှည်သောအင်္ကျီကို ဝတ်လျက်လည်ခြင်းငှာ အလိုရှိကြ၏။ ဈေး၌ရိုသေစွာ နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပွဲသဘင်၊ တရားဇရပ်တို့၌ မြင့်မြတ်သော နေရာထိုင်ရာကိုလည်းကောင်း နှစ်သက်ကြ၏။- 47သူတို့သည် မုဆိုးမအိမ်ကို လုယူသိမ်းစား၍ အပြစ်မပေါ်စေခြင်းငှာ ရှည်စွာသော ပတ္ထနာစကားကို ရွတ်တတ်ကြ၏။ ထိုသူတို့သည် သာ၍ ကြီးစွာသောဒဏ်ကို ခံရကြလတ္တံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်လုကာခရစ်ဝင် - ၂၀ (အနက်ဖွင့်)

(င) လူသားတော်၏ အခွင့်အာဏာကို စစ်ဆေးခြင်း (၂၀:၁-၈)

၂၀:၁-၂ သခင်ဘုရားက ဗိမာန်တော်တွင် လူထုပရိသတ်ကြီးအား မမောနိုင်မပန်းနိုင် သတင်းကောင်းဟောကြားနေပုံကို မျက်စိထဲတွင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ထိုသို့ချွေးတလုံးလုံး၊ သံတလုံးလုံး ဖြင့် သွန်သင်သော အခါ ဣသရေလခေါင်းဆောင်များက ထိုတရားဒေသနာအားမည်သူ့အမိန့်အာဏာဖြင့် ဟောကြားသနည်းဟု စိန်ခေါ်ကြသည်။ ဣသရေလများက ယေရှုကို မထင်မရှားနာဇရက်လက်သမား၏ သား၊ ရေးတတ်ဖတ်တတ်အဆင့်ရှိသူ၊ ဘယ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကမှ ဘွဲ့မရသူမည်သည့်ကျောင်းမှ ပညာတတ် ဟုအသိအမှတ် မပြုသူ အဖြစ်မြင်ကြသည်။ ဘယ်သူကခန့်အပ်သလဲ။ ပရိသတ်အား တရားဟောကြားရန် မည်သူကအခွင့် အာဏာ ပေးသနည်း။ သိချင်ကြသည်။

၂၀:၃-၈ သခငျယရှေုကလညျး ထိုမေးခှနျးကို မေးခှနျးဖွငျ့ပွနျဖွသေညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျ သညျ ဘုရားသခငျ၏ ခှငျ့ပွုခကြျဖွငျ့ ခနျ့အပျသလား၊ လူ့အဖှဲ့အစညျးက ခနျ့အပျသလားဟုမေးသညျ။ အကယျ၍ အမှနျအတိုငျးဖွကွေမညျဆိုလြှငျ မိမိမေးခှနျးကို မိမိတို့ ပွနျဖွပွေီးသားဖွစျသှားမညျ။ အငိုကျမိ နကွေပွီ။ ဗတ်တိဇံယောဟနျ၏ သှနျသငျခကြျသညျ ဘုရားသခငျ၏ အမိနျ့အာဏာ အရဟု ဖွလြှေငျ နောငျတ ရ၍ မရှေိယသခငျလကျခံကွရနျသှနျသငျခကြျကို အဘယျကွောငျ့ ယုံကွညျလကျခံခွငျးမရှိကွသနညျး။ အကယျ၍ ဗတ်တိဇံယောဟနျသညျ ဘုရားသခငျ၏ အမိနျ့အာဏာဖွငျ့ မဟုတျဟု ငွငျးပယျကွလြှငျ လူထုပရိ သတျကွီး အုံကွှကွမညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသောျ ဗတိတဇံယောဟနျသညျပရောဖကျဖွစျသညျဟု လူထုက လကျခံယုံကွညျကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဗတိတဇံယောဟနျ ဘယျကအခှငျ့အာဏာ ရသညျကို မသိကွဟု ထမငျးရပေူလြှာလှှဲဖွကွေသညျ။ သခငျယရှေုက ဘယျသူအမိနျ့အာဏာဖွငျ့ ဟောပွောသညျကို မဖွနေိုငျ ဟုဆိုသညျ။ ယောဟနျအခှငျ့အာဏာ ကိုမဖွနေိုငျကွလြှငျ့ ထိုယောဟနျထကျကွီးမွတျသော သူ အခှငျ့ အာဏာကို ထောကျပွစစျကွောစရာမရှိ။ ဤကမြျးပိုဒျ၏ စကားသညျ သနျ့ရှငျးသော ဝိညာဉျတောျ စကား ဖွစျသညျဟု နားလညျ ရသညျ။ သနျ့ရှငျးသော ဝိညာဉျတောျနှငျ့ ပွညျ့စုံသူ၏ စကားသညျ လူသတျမှတျ သောဘှဲ့ဒီဂရီ၊ ဘှဲ့ထူးဂုဏျထူးမြားကို အစဉျသဖွငျ့ လှှတျမိုးကွီးစိုးနပေါတကား။

ယနေ့ခရစ်ယာန်လောကတွင်လည်း ဘယ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းလည်း ၊ သိက္ခာ တော်ရပြီလာ၊ အစရှိသော မနာလိုစိတ်မကင်းသည့် မေးခွန်းဟောင်းကြီးကို မေးလေံရှိကြသည်။ အောင် မြင်သော ဧဝံဂေလိဆဆရာ၏ အမှုတော်သည် တက္ကသိုလ်ခန်းမဆောင်မှလာခြင်းမဟုတ်။ သူ၏ အသုံး တော်ခံမှုကို စိန်ခေါ်၍မရပါ။ ဘုရားသခင်၏ အသုံးပြုခြင်း၊ ဝိညာဉ်တော်ပါရှိခြင်းသည် ထိုသူ၏ သိက္ခာ တော်ဖြစ်သည်။

(စ) ဆိုးညစ်သောဥယျဉ်စောင့် ပုံဥပမာ (၂၀:၉-၁၈)

၂၀:၉-၁၈ ဣသရေလလူမျိုး၏ စိတ်သဘောထားကို ဥယျာဉ်မှူးပုံဥပမာ ဖြင့် ပုံဖော်ဆုံးမ ထားသည်။ ဤပုံဥပမာတွင် ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ စပျစ်ဥယျာဉ် သည် ဣသရေအ မျိုး၊ ဥယျာဉ်စောင့်သည် ဣသရေလခေါင်းဆောင်များ (ဟေရှာ ၅:၁-၇) ကိုလည်းကြည့်)ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ် ပို်င်ရှင်က ဥယျာဉ် စောင့်အလုပ်သများ (ပရောဖက်များ) ကို စပျစ်သီးများဖြစ်ထွန်းစေဖို့ လွှတ်လိုက်သည်။ ဥယျာဉ်စောင့်အလုပ်သများဆိုသည်မှာ ဣသရေလလူမျိုးများ နောင်တရ၍ ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်း ရှိဖို့ဟောပြောရန် စေလွှတ်သော ဟေရှာယ၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်အစရှိသည့် ပရောဖက် အစဉ်အဆက်များကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည် ပေါ်ထွန်းလာသမျှသော ပရောဖက်များကို သမင် မွေးရင်ကျားစားရင်း ကွပ်မျက်ကြသည်။

၂၀:၁၃ ပရောဖက်များစေလွှတ်၍ မစွမ်းသောသည့် အဆုံးတွင် ဣသရေလသားများ လေးစားလို လေးစားငြား၊ အချစ်ဆုံးသောသားတော်ကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ (စင်စစ်သားတော်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ခြင်းခံမည့် အကြောင်း ဘုရားရှင်သိနှင့် ပါသည်။ ) ခရစ်တော်အား ခေါ်ဝေါ်ပုံကို သတိပြုပါ။ အခြား ပရောဖက်များကို စေခံဟု သုံးနှုန်း၍ ယေရှုခရစ်တော်ကိုမူ သားတော် ဟုခေါ်ဝေါ်သည်။

၂၀:၁၄ မိမိတို့အကျင့် ဗီဇရှိကြသည့် အတိုင်း ထိုဥယျာဉ်စောင့်အလုပ်သများသည် ဥယျာဉ်ကိုအပိုင်စီးအမွေခံလိုကြသည်။ ဘာသာရေးရာထူးများကို လက်ဆုတ်လက်ကိုင်ပြုထားသည်။ သခင်ယေရှုကို နေရာမပေးချင်ကြ။ အညံ့မခံကြ၊ အကယ်၍ ထိုဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သားတည်းဟူသော သခင်ယေရှုကို ကွပ်မျက်လိုက်လျှင်ဣသရေလသားများက သူတို့ကို စိန်ခေါ်ရဲကြတော့မည် မဟုတ်ဟု ထင်မှတ်၍ ထင်ရာစိုင်းကြသည်။

၂၀:၁၅-၁ရ ကြံစည်ထားသည့် အတိုင်း ဥယျာဉ်မှူးသားကို အပြင်ထုတ်၍ သတ်ပစ်ကြ သည်၊ ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သ်ည ထိုဥယျာဉ်စောင့်အလုပ်သမားများကို မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်းဟု သခင်ယေရှု က မေးမြန်းလိုက်သည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ ယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးနှင့် သင်းအုပ်များက ထိုဥယျာဉ် စောင်အလုပ်သမားများကို သတ်ပစ်သင်သည်ဟု ဖြေဆိုကြသည် (မ ၂၁:၄) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်မူ သခင် ယေရှုကပင် အဖြေဆက်ပေးသည်။ ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်သည် ထိုသူတို့ကို သတ်ပြီးနောက် စပျစ်ဥယျာဉ်ကို အခြားသူများကို ပေးမည်။ ဟုဆိုသည်။ ထိုစကား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ သားတော်ယေရှု ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ် သော ယုဒလူမျိုးများသည် ပျက်စီးကြမည်။ ပေထားသော အခွင့်အရေးထူးသည် အခြားသူများလက်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားမည်။ အခြားသူများဆိုသည်မှာ တပါးအမျိုးသားဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများက ထိုသူမဖြစ်ရပါ စေနှင့် ဟုဆုတောင်းကြသည်။ သခင်ယေရှုက ထိုအကြောင်းကို (ဆာ ၁၁၈:၂၂)တွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း ယုဒများ၏ ဗိသုကာပညာရှင်၊ အပယ်ခံရသောကျောက်တုံးသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတည်ပြုထားသည်။ ယုဒများ ဘဝစီမံကိန်းတွင် သခင်ယေရှုမပါရှိပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်က သခင် ယေရှုကို အဆောက်အဦး၏ အဓိက အကျဆုံး သော တိုက်မြစ်ဒေါင့် အဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။

၂၀:၁၈ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်ကြွလာခြင်း ကို ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။၅၅ ပထမအချက်ဖြစ်၍ အောက်ကျို့နောက်ကျို့ခြင်းကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာ အမှုန့်ချေပစ်ကြသည်။ ကျမ်းချက်၏ အဆုံးပိုင်းတွင် ကောင်းကင်က ကျလာ၍ မယုံကြည်သူများကို အမှုန့် အကြိတ်ဖြစ်စေသော ကျောက်တုံးအဖြစ်ဖော်ပြသည်။

(ဆ) ကဲသာဘုရင်သို့ အခွန်ဆက်သရခြင်း (၂၀:၁၉-၂၆)

၂၀:၁၉-၂ဝ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက သခင်ယေရှုအား မေးခွန်း ထောင်ချောက်ဆင်ကြသည်။ ရောမအစိုးရကို ဖီလာဆန့်ကျင်သော စကားပြောမိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဖမ်းချုပ်ဖို့ သူလျှိုကိုလည်း ကြိုတင်စေလွှတ်စီစဉ်ထားသည်။ ထိုသူလျှိုများက သခင်ယေရှုအား ချီးမွမ်းသ ယောင်နှင့် မြှောက်ထိုးပင်ကော်ပြုကြသည်။ ကဲသာဘုရင်အား ပုတ်ခတ်ပြောမိစေရန် နှုတ်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းနှိုး ဆော်ကြသည်။

၂၀:၂၁-၂၂ ယုဒတယောက်အနေနှင့် ကဲသာ ဘုရင်ကို အခွန်ဆက်သသင့်ပါသလားဟု မေးကြသည်။ အကယ်၍ မဆက်သနှင့်ဖြေလျှင် ရောဖအစိုးရက ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရတော့မည်။ အကယ်၍ ဆက်သပါဟုဆိုလျှင် Herodians ဟေရုဒ်ဒီယန်းလူအုပ်စုနှင့်ပေါင်းဖက်သည်ဟု ဆိုကြတော့မည်။

၂၀:၂၃-၂၄ ထိုသူများ၏ မာယကျော့ကွင်းကို သခင်ခရစ်တော်သိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေနာရိဒင်္ဂါးပြားတောင်းသည်။ ခရစ်တော်၌ ဒင်္ဂါးပြားမှ မရှိကြောင်းပြသသည်။ ထိုကာလတွင် တပါးအမျိုး သားများ၏ ပိုက်ဆံကို သုံးစွဲကြကြောင်း နာလည်ရသည်။ သခင်ယေရှုက ဤဒင်္ဂါးပြားပေါ်တွင် မည်သည့်ပုံ ပါရှိသနည်း ဟုမေးလိုက်ရာ ကဲသာဘုရင်၏ ပုံပါရှိသည်ဟုဖြေကြသည်။

၂၀:၂၅-၂၆ သို့နှင့် သခင်ယေရှုက ကဲသာဘုရင်ပိုင်သည့် အရာကို ကဲသာဘုရင် အားဆက်သကြလော့၊ ဘုရားသခင်ပိုင်သည့်အရာကို ဘုရားသခင်အား ဆက်သကြလော့၊ ဟု မိန့်တော် မူသည်။ ထိုသူများသည် ကဲသာဘုရင်ကိုသာဦးစားပေးကြသူများဖြစ်သည် ဘုရားသခင်ကိုမူ စိတ်ဝင်စား ခြင်းမရှိကြပါ။ ငွေဒင်္ဂါးကို ကဲသာဘုရင်ကပိုင်သည်။ သင်ကိုမူ ဘုရားသခင်က ပိုင်သည်။ သို့သော် ဖန်ဆင်း ထားသော သတ္တဝါးများကို ဖန်ဆင်းရှင်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘဝအသက်တာတွင်လည်း အဓိကနှင့် သာမည ကို ခွဲခြားတတ်ရမည်။

(ဇ) ဇဒ္ဒုကဲနှင့် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းပြဿနာ (၂၀:၂၇-၄၄)

၂၀:၂ရ နိုင်ငံရေးပရိယာယ်ဖြင့် ထောင်ချောက်မမိသောအခါ ဇဒ္ဒုကဲများသည် ဘသာရေး အယူအဆဖြင့် တမှောင့်တက်လာကြပြန်သည်။ ပြန်လည်ထမြောက်သောအခါ ရုပ်ခန္ဓာဖြင့် ထမြောက် မည့် အကြောင်းကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ပြန်လည်ထမြောက်ကြောင်းကို သရော်လှောင် ပြောင်းကြသည်။

၂၀:၂၈-၃၃ မောရှေကျမ်းတွင် လူလွတ်သည် မိမိမျိုးရိုးနာမကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် မုဆိုးမ မရီးများကို သိမ်းပိုက်ရမည် (တရား ၂၅:၅)ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ထိုရိုးရာ ထုံးစံ အတိုင်း ညီအစ်ကို ခုနှစ်ယောက်နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်သည်။ ခင်ပွန်းသည် ခနှစ်ယောက်စလုံး ကွယ် လွန်ကြသော်လည်း သားသမီးတယောက်မှမထွန်းကား၊ သူမလည်းသေဆုံးသွားသည်။ ပြန်လည် ထမြောက်ခြင်းကာလတွင် ထိုမိန်းမသည် မည်သူ၏ မယားဖြစ်မည်နည်းဟု ဉာဏ်စမ်းကြသည်။ ဤမေးခွန်းကို သခင်ယေရှု ဖြေနိုင်မည်မဟုတ်ဟုထင်မှတ်ကြသည်။

၂၀:၃၄ ဤဘဝတွင်သာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း ရှိသော်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် လကထပ် ထိမ်းမြားခြင်းမရှိဟု ရှင်းပြသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် မိမိလင်၊ မိမိမယားဟု သိမှတ်စရာ မရှိဟု သခင်ယေရှုက ဖြေတော်မူသည်။

၂၀:၃၅ ထိုကာလတွင် ချမ်းသာခြင်းခံစားမည့် သူဆိုသည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ကြွယ် ဝချမ်းသာခြင်းခံဏားကြရမည့် အကြောင်း မဟုတ်။ အပြစ်သားများ၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင် ချမ်းသာ ခြင်းသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းသာဖြစ်သည်။  မိမိကိုယ်ကိုချမ်းသာမည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်း သည် ခရစ်တော်၌ သာရှိသည်။ ခရစ်တော်ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဖြစ်သည်။၅၆ သေလွန်ခြင်းမှ ထမြောက်ရာတွင် ယုံကြည်သူများသာ ထမြောက်ရသည်ဟု ဖာရှိရှဲများထင်မှတ်ကြသည်။ ဂရိသဒ္ဒါတွင် ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းသည် သေလွန်သူများနှင့် သာမဟုတ်ပါ။ ပြန်လည်ထမြောက်ရာနေ့ ကြီးတွင် သေလွန်သူအားလုံး ထမြောက်ကြရမည် ဖြစ်သော်လည်း တချိန်တည်း ထမြောက်ကြမည်ဟု ကျမ်းစာကမဆိုပါ။

၂၀:၃၆ ဤကျမ်းပိုဒ်က ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ သေခြင်းမရှိ၊ ကောင်းကင်နိုင်ရောက်သူများနှင့် ကောင်းကင်တမန်များသည် တန်းတူရည်တူရှိသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားများဟုလည်းခေါ် ဝေါ်ခြင်းခံရမည်။ ယုံကြည်သူများည် ဘုရားသခင်၏ သားများဟုခေါ်ဆိုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ လောကသားများကဲ့သို့ ကြားကောင်းအောင်ခေါ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံတွင် ဘုရားသားများ အဖြစ် တကယ်တွေ့မြင်ကြမည်။ ပထမထမြောက်ခြင်းတွင် ပါရှိကြမည့် အကြောင်းကို (၁ယော ၃:၂) တွင် ကိုယ်တော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ငါတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် တူကြလတံ့၊ ကိုယ်တော်ဖြစ် တော်မူသည့်အတိုင်း ငါတို့သည် မြင်ရကြလတံ့ဟု၎င်း (ကော ၃:၄) တွင် ခရစ်တော်ထင်ရှားတော်မူသော အခါ ငါတို့သည် ထိုသခင်နှင့် အတူ ဘုန်းကြီး၍ ထင်ရှားကြလတံ့ ဟု၎င်း၊ အာမခံချက်ပေးထားပါသည်။

၂၀:၃၇-၃၈ ထမြောက်ခြင်းအမှန်တကယ်ရှိသည့် အကြောင်းကို (ထွက် ၃:၆) အား ကိုးကား၍ ထိုမှတပါး မောရှေသည် ထာဝရဘုရားကို အာဗြဟံ၏ ဘုရား ယာကုပ်၏ ဘုရားဟု ခေါ်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။ ဇဒ္ဒုကဲများသည် ထိုစကားတော်ကိုကြားလျှင် အတွေးနယ်ချဲ့ကြသည်။ (၁)ဘုရားသခင် သည် သေလွန်သူများ၏ ဘုရားသားမဟုတ်ပါ။ အသက်ရှင်နေသူများ၏ ဘုရားလည်းဖြစ်သည်။ (၂) အာဗြ ဟံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုပ်တို့သည် သေလွန်ကြပြီ၊ ပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ ကောက် ချက်ဆွဲရ တော့မည်။ သခင်ဘုရားက ငါ့သည် အာဗြဟံ၏ ဘုရားဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ဟု မဆိုပါ။ ငါသည်….. အသက်ရှင် သူများ၏ ဘုရားဟုဆိုသည်မှာ ထမြောက်ခြင်းရှိကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။

၂၀:၃၉-၄၄ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့က သခင်ယေရှုစကားကို လက်သင့်ခံကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု၏ စကားတော်မဆုံးသေးပါ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုးကားဖော်ပြ သည်။ (ဆာ ၁၁၀:၁) တွင် ဒါဝိဒ်က မေရှိယကို ဘုရားသခင် ဟုခေါ်သည်။ ယုဒများက မေရှိယသည် တချိန်တည်း တပြိုင်တည်းတွင် ဒါဝိဒ်၏ သခင်နှင့် ဒါဝိဒ်၏ သားမည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ထိုပဟေဠိကို သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင် ဖြေကြား ပေးသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဒါဝိဒ်အနွယ်မှ လူသားတော်အဖြစ် ခံယူ သည်။ ဒါဝိဒ်ကို ဖန်းဆင်းသူလည်းဖြစ်သည် သို့သော် ယုဒများက အဘောမပေါက်ကြပါ။

(ဇ) ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအာ ထပ်မံသတိပေးခြင်း (၂၀:၄၅-၄၇)

၂၀:၄၅-၄ရ ထို့နောက် သခင်ယေရှုက ပရိသတ်အား ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ကြပ်ကြပ် ရှေင်ကြဉ်ကြရန် သတိပေးလိုက်သည်။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရှည်သော အကျင်္ီဝတ်၍ သူများကို စာနာထောက်ထားဟန်ပြုကြသည်။ ဈေးပွဲရုံများတွင်လည်း ထူးကဲစွာနေရာယူတတ်ကြသည်။ တရားစရပ် များတွင်လည်း အဓိကတိပမာ အမြို့သား နေရာကောင်းဦးစွာ အပိုင် ယူကြသည်။ ထိုအကျင့်ဆိုးကို ရှည် သောဝတ်ရု့ဖြင့် ဖုံးချင်ကြသည်။ သူတို့၏ ဟန်ဆောင်မှုများအတွက် တနေ့ဒုက္ခလှလှတွေ့ကြဦးမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။