ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၇

ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်
1ဒုစရိုက်ဖြေသော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟူမူကား၊ အလွန်သန့်ရှင်းပေ၏။ 2မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်ကို သတ်ရာအရပ်၌ ဒုစရိုက်ဖြေသောယဇ်ကောင်ကိုသတ်၍ အသွေးကိုယဇ်ပလ္လင်အပေါ်၌ ပတ်လည်ဖျန်းရမည်။ 3အမြီးနှင့်တကွ အအူကိုဖုံးသောဆီဥ၊ 4ခါးအတွင်းနား၌ရှိသော ကျောက်ကပ်နှစ်ခုနှင့် ကျောက်ကပ်ဆီဥ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်တကွ အသည်းပေါ်၌ရှိသော အမြှေးတည်းဟူသော ဆီဥရှိသမျှကိုယူ၍ဆက်လျှင်၊ 5ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့၍ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့် ပူဇော်သကာပြုရမည်။ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ် ဖြစ်သတည်း။ 6အသားကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ စားရကြမည်။ အလွန်သန့်ရှင်းပေ၏။ 7အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်၏တရားတစ်ပါးတည်းဖြစ်၍၊ ဒုစရိုက်အပြစ် ဖြေခြင်းကိုပြုသော ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယူရမည်။ 8လူတစ်စုံတစ်ယောက်ပြုသော မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ မိမိပူဇော်သောယဇ်ကောင်အရေကို ယူရမည်။ 9မီးဖို၌ဖုတ်သော ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာ၊ အိုးကင်း၊ သံပြားပူနှင့်လုပ်သော အရာရှိသမျှကို ပူဇော်သောယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယူရမည်။ 10ဆီထည့်သည်ဖြစ်စေ၊ မထည့်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာရှိသမျှကို အာရုန်၏သားအပေါင်းတို့သည် အညီအမျှယူရကြမည်။
မိတ်သဟာယယဇ်
11ထာဝရဘုရားအားပြုရသော မိတ်သဟာယယဇ်ပူဇော်ခြင်းတရားဟူမူကား၊ 12ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံဖို့ရာပူဇော်လျှင်၊ ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာယဇ်နှင့်တကွ ဆီရောသော တဆေးမဲ့မုန့်ပြား၊ ဆီနှင့်လုပ်သော တဆေးမဲ့မုန့်ကြွပ်၊ ဆီရောသော မုန့်ညက်နှင့်လုပ်၍ကြော်သော မုန့်ပြားတို့ကို ပူဇော်ရမည်။ 13ထိုမုန့်ပြားမှတစ်ပါး၊ မိတ်သဟာယပူဇော်သကာနှင့်ဆိုင်သော ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာယဇ်နှင့်တကွ၊ တဆေးပါသောမုန့်ကိုလည်း ပူဇော်ရမည်။ 14ပူဇော်သကာရှိသမျှအထဲက မုန့်တစ်လုံးကို ထာဝရဘုရားအား ချီမြှောက်သော ပူဇော်သကာပြု၍ ထိုမုန့်ကို မိတ်သဟာယယဇ်အသွေးဖျန်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်ယူရမည်။ 15ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံဖို့ရာ ပူဇော်သော မိတ်သဟာယယဇ်အသားကို၊ ပူဇော်သောနေ့ချင်းတွင်စားရမည်။ နံနက်တိုင်အောင် မကြွင်းစေရ။
16သို့မဟုတ် သစ္စာပြု၍ယဇ်ပူဇော်သည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အလိုအလျောက် ပူဇော်သည်ဖြစ်စေ၊ ပူဇော်သောနေ့ချင်းတွင်၊ ယဇ်အသားကိုစား၍ အကြွင်းကိုလည်း နက်ဖြန်နေ့စားရမည်။ 17ကြွင်းသေးသောအသားကိုလည်း သန်ဘက်နေ့၌မီးရှို့ရမည်။ 18မိတ်သဟာယယဇ်အသားအနည်းငယ်ကို၊ သန်ဘက်နေ့၌စားမိလျှင် စိတ်တော်နှင့်မတွေ့။ ပူဇော်သောသူသည် အကျိုးကိုမရ။ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စားသောသူသည် ကိုယ်အပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်။ 19မစင်ကြယ်သောအရာနှင့် ထိမိသောယဇ်သားကို မစားရ။ မီးရှို့ရမည်။ စင်ကြယ်သောသူတို့သာလျှင် ထိုယဇ်သားကိုစားရကြမည်။ 20ထာဝရဘုရားနှင့်ဆိုင်သော မိတ်သဟာယယဇ်သားကို အကြင်သူသည် မစင်ကြယ်သောအပြစ်ရှိလျက်နှင့် စားမိ၏။ ထိုသူကို သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်။ 21အကြင်သူသည်လည်း၊ လူ၌မစင်ကြယ်သောအရာ၊ မစင်ကြယ်သောသား၊ မစင်ကြယ်သောပိုးရွ အစရှိသော၊ မစင်ကြယ်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုကိုထိမိ၍၊ ထာဝရဘုရားနှင့်ဆိုင်သော မိတ်သဟာယယဇ်သားကိုစား၏။ ထိုသူကို သူ၏အမျိုးမှ ပယ်ရှင်းရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 22-23တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ သင်တို့သည် သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားဆီဥကို အလျှင်းမစားရ။
24အလိုလိုသေသော တိရစ္ဆာန်ဆီဥ၊ သားရဲကိုက်၍သေသော တိရစ္ဆာန်ဆီဥကို အခြားဖို့သုံးရသော်လည်း၊ အလျှင်းမစားရ။ 25အကြင်သူသည် ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပူဇော်သကာပြုသော တိရစ္ဆာန်ဆီဥကို စား၏။ ထိုသူကို သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်။ 26သင်တို့သည် နေလေရာရာ၌ ငှက်သွေး၊ သားသွေးမှစ၍ အသွေးမည်မျှကိုမစားရ။ 27အကြင်သူသည် တစ်စုံတစ်ခုသော အသွေးကိုစား၏။ ထိုသူကို သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
28တစ်ဖန် မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ ထာဝရဘုရားအား မိတ်သဟာယယဇ်ကို ပူဇော်သောသူသည်၊ 29မိမိပူဇော်သောယဇ်အထဲက၊ ထာဝရဘုရားအား ဆက်ဖို့ရာဆောင်ခဲ့ရမည်။ 30ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ရင်ပတ်ကိုချီလွှဲ၍၊ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာ ပြုစေခြင်းငှာ၊ ရင်ပတ်နှင့် ဆီဥတည်းဟူသောမီးဖြင့် ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သောအရာကို ကိုယ်တိုင်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 31ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ ဆီဥကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာမီးရှို့၍၊ ရင်ပတ်ကို အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည် ယူရကြမည်။ 32မိတ်သဟာယယဇ်ထဲက လက်ယာပခုံးကို ချီမြှောက်သောပူဇော်သကာဖို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပေးရမည်။ 33မိတ်သဟာယယဇ်အသွေးနှင့် ဆီဥကို၊ အာရုန်၏သားတို့တွင် ပူဇော်သောသူသည်၊ လက်ယာပခုံးကို မိမိအဖို့ယူရမည်။ 34ဣသရေလအမျိုးသားတို့ပြုသော မိတ်သဟာယယဇ်များထဲက ချီလွှဲသောရင်ပတ်၊ ချီမြှောက်သောပခုံးကို ငါနုတ်ယူ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့အား ထာဝရပညတ်တော်အားဖြင့် ငါပေးပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ 35ထိုသို့ အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက်မည်အကြောင်း၊ သူတို့ကိုခန့်ထားသောနေ့၌၊ ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာများထဲက၊ သူတို့ခံရသောအဖို့ ဖြစ်၏။ 36ဣသရေလအမျိုးသားတို့လက်မှ ထိုသို့သောအဖို့ကိုခံရမည်အကြောင်း၊ သူတို့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူသောနေ့၌၊ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူ၏။ သူတို့အမျိုးအစဉ်အဆက် စောင့်ရသောပညတ်ဖြစ်သတည်း။ 37-38ဤရွေ့ကား၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ သိနာတော၌ ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်သကာပြုရမည်အကြောင်းမှာထားတော်မူသောနေ့၌ သိနာတောင်ပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားပေးတော်မူသော မီးရှို့ရာယဇ်တရား၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာတရား၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်တရား၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်တရား၊ အရာ၌ခန့်ထားရာယဇ်တရား၊ မိတ်သဟာယယဇ်တရားဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၇း၁-၇ ပထမပိုင်းအပိုဒ်ငယ် (၇) ခုသည် ဒုစရိုက်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာနှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ အများစုမှာ ၅း၁၄-၆း၇ တွင်ရှင်းပြပြီးဖြစ်သည်။

:၈ အပိုဒ်ငယ် (၈)သည် မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြုပုံနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ယဇ်ကောင်၏သားရေခွဲတမ်းရရှိပုံဖြစ်သည်။

:၁၀ အပိုဒ်ငယ် (၉)သည် ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာပြုရာတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ဝေစုနှင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၀သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ခွဲတမ်းအကြောင်းဖြစ်သည်။

:၁၁၁၈ မိဿဟာယပူဇော်သက္ကာပြုလုပ်ပုံကို ၇:၁၁-၂၁ တွင် ရှင်းပြပြီးဖြစ်သည်။ ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ (၃)မျိုးရှိသည်။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း (ငယ် ၁၂)၊ ထူးခြားသောကောင်းချီးမင်္ဂလာအတွက် ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းခြင်းယဇ် (ငယ် ၁၆)။ “ဥပမာအားဖြင့် ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် ဆုတောင်းရာတွင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း”၊ စိတ်စေတနာရှိသည့်အတိုင်းပေ။ လူချီးမွမ်းခြင်း (ငယ်၁၆၊၁၇)။ ဥပမာအားဖြင့် ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်၏ ပြုတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ခံစားရ၍ ထောပနာပြုခြင်း၁၀ မျိုးဖြစ်သည်။ မိဿဟာယယဇ်ကို ယဇ်ကောင်ဖြင့် ပူဇော်ရသည် (အခန်း၃)။ သို့သော် ထိုနေရာတွင်မူ မုန့် သို့မဟုတ် ဘောဇဉ်များဖြင့်လည်း ပူဇော်ရကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းကို အငယ် ၁၂၊၁၃ တွင်ရှင်းပြထားသည်။ မုန့်ဖြင့် ပူဇော် ချီးမွမ်းလျှင် ထိုမုန့်များက တစ်လုံးကို ဘုရားရှင်အတွက် ချီးမွမ်း၍ ထိုမုန့်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်က ပိုင်ဆိုင်သည် (ငယ် ၁၄)။ ယဇ်ကောင်ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျှင် ထိုနေ့ရက်တွင် ကုန်အောင်စားရသည် (ငယ် ၁၅)။ မိမိ၏ စိတ်စေတနာရှိသည့်အတိုင်း ပူဇော်ရသော ယဇ်သည် ထိုနေ့ရက်တွင် ဖြစ်စေ၊ နောက်ရက်ထိဖြစ်စေ၊ ကုန်အောင်စားရသည်။ (ငယ် ၁၆)။ နှစ်ရက်ကျော်လွန်လျှင်မစင်ကြယ်။ အကုန်မီးရှို့ပစ်ရသည်(ငယ် ၁၇)။ ထိုယဇ်ကောင် အသားကို စွန့်ပစ်ရသည်ဆိုသည်မှာ မထိမကိုင်ရ၊ မပတ်သက်ရဟု ဆိုလိုသည်။ John Reid က “ဘုရားသခင်နှင့် ပူဇော်ဆက်ကပ်ရသော ပူဇော်သက္ကာသည် အမြဲလက်ဆတ်ရသည်။ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် အဟောင်းများ၊ အကြွင်းအကျန်များမရှိစေရ” ဟု ရှင်းပြသည်။

:၁၉၂၁ အကယ်၍ ထိုယဇ်ကောင်သားသည် မစင်ကြယ်သောအရာနှင့် ထိမိလျှင် မသန့်ရှင်းသဖြင့် မီးရှို့ပစ်ရမည်။ မစင်ကြယ်သောအရာ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့သူများလည်း မစားရ။ မိမိကိုယ်ကို မစင်ကြယ်မှန်းသိလျက်နှင့် မိဿဟာယ ယဇ်သုံးဆောင်လျှင် ထိုသူကို ဝိုင်းကြဉ် ပထုတ်ရသည်။

ငြိမ်းချမ်းရေးပူဇော်သက္ကာ ခွဲဝေပုံမှာ ဘုရားသခင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့် ယဇ်ပူဇော်ရာတွင် ပါဝင်ကြသော မိတ်သင်္ဂဟများလည်းပါဝင်သည်။ သို့သော် ထိုမိတ်ဆွေများသည် အပြစ်ဒုစရိုက်သားများနှင့် မစင်ကြယ်သူများ မဖြစ်စေရ။ ထိုမိဿဟာယ(သို့) ငြိမ်းချမ်းရေးယဇ်ပူဇော်သက္ကာတွင် ပါဝင်သူများသည် စင်ကြယ်ရသည်။

:၂၂၂၇ ယဇ်ကောင်၏ အဓိကအပိုင်းသည် အဆီဖြစ်၍ ဘုရားသခင်အဖို့ မီးရှို့ပူဇော်ရသည်။ ကြေးယဇ်ပလ္လင်အကုန်လုံးမီးရှို့ရသည်။ မစားရ (ငယ် ၂၂-၂၅)။ ထို့အပြင် အသွေးသည် အသက်၏ပင်မကြောဖြစ်၍ ဘုရားသခင်က ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် လူများကမစားရ (ငယ် ၂၆၊၂၇)။ ယနေ့ခေတ်ကာလတိုင်အောင် ဤစည်းမျဉ်းနိယာမကို ယုဒလူမျိုးများ လိုက်နာဆဲဖြစ်သည်။ အသား စားစရာအကြောင်းဖန်လာလျှင်လည်း အသွေးကို အသေအချာ ဖယ်ထုတ်သန့်စင်ရသည်။ အဆီကိုမပတ်သက်ရဟု ဆိုထားသောကြောင့် တိရစ္ဆာန်အဆီဖြင့် ပြုလုပ်သောဆပ်ပြာများလည်း မသုံးကြ။ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်ရာတွင်လည်း တိရစ္ဆာန်အဆီ ရှောင်ရှားကြသည်။ တိရစ္ဆာန်အဆီ မစားသုံးခြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသကဲ့သို့ ဆေးပညာတွင်လည်းအကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံသည်။ Dr.S.I.McMillem က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

နှစ်များ မကြာခင်တုန်းက တိရစ္ဆာန်အဆီစားသုံးခြင်းဖြင့် အရိုး၊အဆစ်ရောဂါဖြစ်ထွန်းစေကြောင်း၊ ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များက တွေ့ရှိသည်။ ထိုအဆီသည် ညစ်ပတ်သည်။ ဝစေသည်၊ သွေးလွှတ်ကြောနံရံများတွင် အညစ်အကြေးဖြင့် ပေကပ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်သစ်ကာလတွင်မူ စာနယ်ဇင်း၊ ရေဒီယို၊ တီဗွီ ပညာပေးအစီအစဉ်များကြောင့် ကျန်းမာရေး အသိဉာဏ်တိုးတက် သိရှိလာကြသဖြင့် လူ၏အနီးစပ်ဆုံးရန်သူကြီးတစ်ပါးသည် တိရစ္ဆာန်အဆီများဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာကြပါပြီ။ ခေတ်သစ်ကာလတွင် တပင်တပန်းကြီး ကြိုးပမ်းရှာဖွေသုတေသန ပြုနေသောတိရစ္ဆာန်အဆီအကြောင်းသည် အမှန်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၅၀၀)ခန့်က စာအုပ်များ၏ စာအုပ်ထဲတွင် ရေးသားထားပြီးဖြစ်နေသည်။၁၂

:၂၈၃၄ မိဿဟာယ ယဇ်ပူဇော်ရာတွင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ချီလွှဲရသောရင်အုံသားသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ဝေစုဖြစ်သည်။ ညာဘက်ပေါင်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်က ယူရသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်မိသားစုဝင်များ စားသုံးခွင့်ရှိသည်။

:၃၅၃၆ ယဇ်ကောင်၏ ရင်အုံနှင့်ညာဘက်ပေါင်သည် အစကတည်းက ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုးအဖြစ် ခန့်ထားသည့်အတိုင်း အာရုန်နှင့်သားများက ဝေစုပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုသည်။ ရင်အုံသည် ဘုရားသခင်၏ အစွမ်း၊ ပေါင်သည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကို ရည်ညွှန်းပြသသည်။

:၃၇၃၈ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစည်းမျဉ်းကုလားနားအတိုင်း ၆:၈ မှ အစပြု၍ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အဆုံးသတ်သည်။ ဘုရားသခင်က ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောအမိန့်နည်းနာများကို သေချာစွာ လိုက်နာဖို့ မိန့်မှာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်လက်၌ စည်းစနစ်သည် အရေးကြီးသည်။ ဤယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းနာများတွင် သားတော်ယေရှု၏ ပုံရိပ်များကို နေရာတိုင်း၌နေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အရွယ်အစားပုံသဏ္ဍာန်မတူညီသော စိန်ပွင့်ချယ်ထားသည့်အလားတွေ့မြင်နိုင်သည်။ “ဘုရားသခင်ရှေ့၌ တင်လှူပူဇော်သော ခရစ်တော်၏အသွေးသည်၊ သေခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောအကျင့်ကို ပယ်ရှင်းသည်” (ဟေဗြဲ ၉:၁၄)။ ထိုအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Miss F.T Wigram က ချီးမွမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ် ဤသို့ဆိုထားသည်။

ယေရှုခရစ်တော်တွင် ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝစုံလင် အသေခံခဲ့သော်လည်း တဖန်ရှင်ပြန်သည် ကောင်းကင်ဘဝဂ်တိုင် ချီးမွမ်းသံကြားကြစေသား။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။