ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၉

သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်တရားမျှတခြင်း
1-2တစ်ဖန် မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ သင်တို့လည်း သန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလော့။ 3လူတိုင်း ကိုယ်မိဘကိုရိုသေရမည်။ ငါ့ဥပုသ်နေ့တို့ကိုလည်း စောင့်ရမည်။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 4ရုပ်တုဆင်းတုကိုလည်း မချဉ်းမကပ်ရ။ ကိုယ်အဖို့ သွန်းသောဘုရားတို့ကို မလုပ်ရ။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 5မိတ်သဟာယယဇ်ကို ထာဝရဘုရားအားပူဇော်လျှင်၊ စိတ်တော်နှင့်တွေ့အောင် ပူဇော်ရမည်။ 6ပူဇော်သောနေ့နှင့် နက်ဖြန်နေ့၌ စားရမည်။ သန်ဘက်နေ့တိုင်အောင် ကျန်ကြွင်းလျှင် မီးရှို့ရမည်။ 7သန်ဘက်နေ့၌ အနည်းငယ်ကိုမျှစားလျှင် ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်၏။ စိတ်တော်နှင့်မတွေ့။ 8စားသောသူသည် ထာဝရဘုရား၏သန့်ရှင်းသောအရာကို ရှုတ်ချသောကြောင့် မိမိအပြစ်ကိုခံရမည်။ ထိုသူကို သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းရမည်။ 9ကိုယ်မြေ၌ဖြစ်သော စပါးကိုရိတ်သောအခါ၊ လယ်ထောင့်တို့ကို အကုန်အစင်မရိတ်ရ။ သိမ်းရာတွင် ကျန်ကြွင်းသောအရာကို ပြန်၍မကောက်မသိမ်းရ။ 10ကိုယ်စပျစ်သီးကိုလည်း အကုန်အစင်မသိမ်းရ။ ကျန်ကြွင်းသောအသီးကို ပြန်၍မဆွတ်ရ။ ထိုအသီးကိုဆင်းရဲသောသူ ဧည့်သည်အာဂန္တုအဖို့ ချန်ခြွင်းရမည်။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။
11သူ့ဥစ္စာကို မခိုးရ။ သူတစ်ပါးကို မလှည့်စားရ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မုသားစကားမပြောရ။ 12ငါ့နာမကိုတိုင်တည်၍ မဟုတ်မမှန်ဘဲ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြုရ။ သင်၏ဘုရားသခင်နာမကို မရှုတ်မချရ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 13ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူ၏ဥစ္စာကို မတရားသဖြင့်မသိမ်းရ။ အနိုင်အထက်ပြု၍ မယူရ။ သူငှားခံထိုက်သောအခကို တစ်ညလုံးနံနက်တိုင်အောင် မထားရ။ 14နားပင်းသောသူကို မကျိန်ဆဲရ။ မျက်စိမမြင်သောသူရှေ့မှာ ထိမိ၍လဲစရာကို မထားရ။ သင်၏ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 15တရားတွေ့သည်အမှုမှာ မတရားသဖြင့်မစီရင်ရ။ ဆင်းရဲသောသူဘက်၌ မငဲ့ကွက်၊ ကြီးသောသူ၏ မျက်နှာကိုမထောက်ဘဲ၊ ကိုယ်အမျိုးသားချင်းကို တရားသဖြင့်စီရင်ရမည်။ 16သူ့အသရေပျက်သော သတင်းကိုကြားပြောခြင်းငှာ၊ ကိုယ်အမျိုးသားချင်းတို့တွင် မလှည့်လည်ရ။ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို သေစေခြင်းငှာ မကြံစည်ရ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 17သင်၏ညီအစ်ကိုကို စိတ်အခုအခံမရှိရ။ ကိုယ်နှင့် စပ်ဆိုင်သောသူ၌ရှိသောအပြစ်ကို တတ်တိုင်းမရှိစေဘဲ၊ သူ့ကိုအမှန်ဆုံးမရမည်။ 18သင့်အမျိုးသားချင်းသည် သင့်ကိုပြစ်မှားလျှင်၊ ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍ မတုံ့ရ။ အငြိုးမထားရ။ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။
19ငါ၏ပညတ်တရားကို သင်တို့သည်စောင့်ရကြမည်။ အမျိုးခြားသော တိရစ္ဆာန်အထီးအမတို့ကို မယှက်မတင်စေရ။ ခြားနားသော မျိုးစေ့ကိုရောနှော၍ လယ်၌မကြဲရ။ ဝါနှင့် သိုးမွေးရော၍ရက်သောအဝတ်ကို မဝတ်ရ။ 20ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းလျက်၊ မရွေးမလွှတ်သေးသော ကျွန်မိန်းမနှင့် သင့်နေသောသူသည် ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရမည်။ ထိုမိန်းမသည် သူ့ကျွန်ဖြစ်သောကြောင့် သေပြစ်နှင့်လွတ်ရမည်။ 21ယောက်ျားသည်လည်း၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ဖို့ သိုးထီးတစ်ကောင်ကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးနား ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 22ထိုယောက်ျားပြုမိသောအပြစ်ကို ဖြေခြင်းငှာ၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်သိုးကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့မှာ ပူဇော်ရမည်။ ထိုယောက်ျားသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ 23သင်တို့သည် ငါပေးသောပြည်သို့ရောက်၍၊ စားအပ်သောအပင်အမျိုးမျိုးကို စိုက်ပြီးမှ၊ သုံးနှစ်ပတ်လုံးသီးသောအသီးကို၊ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသောအသီးဟူ၍ မှတ်ရမည်။ ထိုအသီးကို မစားရ။ 24စတုတ္ထနှစ်တွင် သီးသောအသီးရှိသမျှသည်သန့်ရှင်း၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရာ ဖြစ်ရမည်။ 25ပဉ်စမနှစျတှငျ သီးသောအသီးကိုစားရမညျ။ ထိုသို့ပွုလြှငျ အပငျတို့သညျ သာ၍သီးကွလိမျ့မညျ။ ငါသညျ သငျတို့၏ဘုရားသခငျ ထာဝရဘုရားဖွစျ၏။ 26အသွေးပါသော အသေကောင်ကို မစားရ။ မကောင်းသော အတတ်ကိုမပြုစုရ။ ကာလဗေဒင်ကို မကြည့်ရ။ 27ဦးခေါင်းအနားပတ်လည်၌ ဆံပင်ကိုဝန်း၍မရိတ်ရ။ ပါးမုန်းကိုလည်း မရိတ်ရ။ 28သေသောသူအတွက် ကိုယ်အသားကိုမခုတ်မရှရ။ သံပူမထိုးရ။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 29ကိုယ်သမီးကို ပြည့်တန်ဆာဖြစ်စေခြင်းငှာ မရှုတ်မချရ။ သို့ပြုလျှင် တစ်ပြည်လုံးသည် မတရားသောမေထုန်သို့လိုက်၍၊ အဓမ္မအမှုနှင့်ပြည့်လိမ့်မည်။ 30ငါ့ဥပုသ်နေ့တို့ကိုစောင့်၍၊ ငါ့သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကို ရိုသေရမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 31ကိုယ်ကိုကိုယ်ညစ်ညူးစေခြင်းငှာ၊ နတ်ဝင်သူကိုမမှီဝဲရ။ စုန်းလုပ်သူကိုလည်း မရှာဖွေရ။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 32ဆံပင်ဖြူသောသူရှေ့မှာ ထရမည်။ အသက်ကြီးသောသူ၏မျက်နှာကို ရိုသေရမည်။ သင်၏ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံရမည်။ ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 33သင်၏ပြည်၌ တည်းနေသောဧည့်သည်ကို မညှဉ်းဆဲရ။ 34သင်နှင့်အတူနေသော ဧည့်သည်ကို ကိုယ်အမျိုးသားချင်းကဲ့သို့ မှတ်ရမည်။ ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်ရမည်။ သင်တို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဧည့်သည်ဖြစ်ကြဖူးပြီ။ ငါသည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 35တိုင်းထွာသောအမှု၊ ချိန်တွယ်သောအမှု၊ ခြင်တွက်သောအမှု၌ မတရားစွာမပြုရ။ 36မှန်သောချိန်ခွင်၊ မှန်သောအလေး၊ မှန်သောဧဖာ၊ မှန်သောဟိန်တို့ကို သုံးရမည်။ ငါသည်သင်တို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှနုတ်ဆောင်သော သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ 37သင်တို့သည် ငါ့စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်ရကြမည်။ ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၉ (အနက်ဖွင့်)

(နေ့စဉ်အသက်တာ (အခန်း ၁၉)

          ၁၉:၂၅ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ “သင်တို့ ဘုရားသခင် ငါထာဝရဘုရားသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့် သင်တို့သည်လည်း သန့်ရှင်းခြင်းရှိရမည်” (ငယ်၂)ဟူသောကျမ်းစကား ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းနိယာမ အမျိုးမျိုး ပြဌာန်းထားသည်။

မိဘနှစ်ပါးကို ရိုသေစောင့်ရှောက်ရမည်။ ဤအချက်သည် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင် ပဉ္စမအချက် အဖြစ် ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည် (ငယ်၃)။

ဘုရားသခင်၏ ဥပုသ်တော်နေ့ကို သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေရမည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ စတုတ္ထ အချက်ဖြစ်သည်။

ရုပ်တုဆင်းတု ဘုရားတု မကိုးကွယ်ရ။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်။

အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို တတိယနေ့တွင် မစားရ (ငယ် ၅-၈)။

လယ်ကွင်းပြင် ရိတ်သိမ်းသောအခါ အစွန်အဖျားကို မရှိဆင်းရဲသားများအတွက် ချန်ထားပေးရမည် (ငယ် ၉-၁၀)။ ဤနေရာတွင် ပါရှိသော ကောက်ပင်နှင့် စပျစ်သီးများသည် နမူနာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသီးနှံများလည်း ပါဝင်သည်။

ခိုးမှု၊ လိမ်လည်မှု၊ လှည့်စားမှုမပြုရ (ငယ်၁၁)။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ အဋ္ဌမအချက်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို မမှန်မကန်သော သက်သေ၌ ကျိန်ဆိုခြင်း မပြုရ(ငယ်၁၂)။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ တတိယအချက်ဖြစ်သည်။

မတရားရယူခြင်း မရသင့်သောဝေစုကို ရယူလက်ခံခြင်း၊ အနိုင်အထက်လုယူခြင်း၊ အဆမတန်ခိုင်းခြင်းတို့ကို တားမြစ်သည် (ငယ်၁၃)။

နားမကြားသူအား ဆဲဆိုခြင်း၊ မျက်စိမမြင်သူအား လမ်းမှားပြခြင်းတို့ကို ရှုတ်ချသည်(ငယ်၁၄)။ အချင်းချင်းရိုသေလေးစားခြင်းဖြင့် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရမည်(ငယ်၁၄)။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (ငယ်၃၂)၊ မရှိဆင်းရဲသားများ (ငယ်၂၅၊ ၂၆၊ ၄၃)တို့ကို ကရုဏာထားရမည်။ ထိုသို့ ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ချစ်ကြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

တရားစီရင်ရာတွင် မျက်နှာလိုက်ခြင်းကို တားမြစ်သည်(ငယ်၁၅)။

မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သူများအား ဖီလာဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှုတ်ချသည် (ငယ်၁၆)။

အခြားညီအစ်ကိုအား မုန်းတီးခြင်းမရှိရ။ စိတ်အခုအခံမရှိစေရ။ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူ၌ ရှိသောအပြစ်ကို တတ်တိုင်းမရှိစေဘဲ၊ အမှတ်ဆုံးမရမည်” (ငယ် ၁၇)။ ရင်ထဲတွင် အောင့်အီးမြိုသိပ်မထားရ။ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံပါ။

ကလဲ့စားချေခြင်း၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဆက်ဆံခြင်းမပြုရ(ငယ်၁၈)။ အပိုဒ်ငယ်(၁၈) ဒုတိယပိုင်းတွင် မိမိနှင်စပ်ဆိုင်သူများကို ကိုယ်နှင့်အတူချစ်လော့” ဟူသောကျမ်းစကားသည် ပညတ်တရားအားလုံး၏ အချုပ်အချာဖြစ်သည် ဒုတိယအကြီးဆုံး ပဋိညာဉ်တရားဖြစ်သည် (မာ၁၂:၃၁)ဟု ဆိုသည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးပညတ်ချက်ကို တရား ၆:၄-၅ တွင် တွေ့နိုင်သည်။

အပိုဒ်ငယ် ၁၉တွင် အမျိုးမတူသော တရိစ္ဆာန်များထားစပ်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။

အမျိုးမတူသော မျိုးစေ့ရောစပ်ခြင်း။ ဝါနှင့်သိုးမွှေးရော၍  အထည်ရက်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။ ဘုရားသခင်သည် အထူးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် ဘုရားရှင်၏ လူများကိုလည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေချင်သည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့် ကင်းဝေးစေချင်သည်။

ကာမပိုင်ရှိကျွန်မနှင့် ဖောက်ပြန်လျှင် ထိုကျွန်မကို သေဒဏ်ပေးရသည်။ သခင်ကိုမူ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ရသည် (ငယ် ၂၀-၂၂)။

ခါနန်ပြည်တွင် အခြေတကျနေထိုင် စိုက်ပျိုးသောအခါ ပထမ ()နှစ်တွင် သီးသောသီးနှံများကို အရေဖျားမလှီးသော သီးနှံဟု သတ်မှတ်ပြီး မစားရ။ စတုတ္ထနှစ် သီးနှံကို ဘုရားသခင်ထံ ပေးလှူကြရမည်။ ပဉ္စမနှစ်သီးနှံမှစ၍ စားသုံးကြရမည် (ငယ် ၂၃-၂၅)။ စတုတ္ထနှစ်သီးနှံသည် လေဝိအမျိုးသားများအတွက် ဖြစ်သည်။

၁၉:၂၆၃၇ အခြားတားမြစ်ပြဌာန်းချက်များမှာ အသွေးမသွန်းသော အသားများ စားသုံးခြင်း (ငယ်၂၆) မကောင်းသောအတတ်ပညာ သင်ယူလုပ်စားခြင်း(ငယ် ၂၆)၊ အုန်းမှုတ်ခွက်ပုံစံ ဆံပင်ရိတ်ခြင်း၊ ပါးမုန်းရိတ်ခြင်း(ငယ်၂၇)၊ သေသောသူလွမ်းဆွတ် သတိရသောအားဖြင့် မိမိအသွေးအသားညှဉ်းဆဲ လှီးဖြတ်ခြင်း အနာတရဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမာရွတ်ကျန်ရှိစေခြင်း (ငယ် ၂၈)၊ ရုပ်တုဘုရားတုကိုးကွယ်သူများပြုလုပ်ကြသည့်အတိုင်း မိမိသမီးကို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ခိုင်းခြင်း (ဇိမ်ခေါင်း လုပ်ခြင်းလည်း အကြုံးဝင်သည်) (ငယ်၂၉)။ ဥပုသ်နေ့ ကျိုးစေခြင်း (ငယ်၃၀) ဗေဒင်၊ ယတြာချေခြင်း၊ နတ်၊ စုန်းရှာဖွေမေးမြန်းခြင်း (ငယ်၃၁)၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ မထီလေးစားခြင်း (ငယ်၃၂)။ သူစိမ်းဧည့်သည်များ မဖွယ်မရာ ဆက်ဆံခြင်း (ငယ်၃၃-၃၄)။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် သမ္မာအာဇီဝမဟုတ်ဘဲ၊ ဝိသမလောဘတတ်ခြင်း (ငယ်၃၅-၃၇)တို့ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါအချက်များသည် အဓိကဆိုလိုရင်းများကို နမူနာပေးခြင်းဖြစ်၍ ထိုအချက်များနှင့် ပတ်သက်သောအမှုအရာများလည်း အကြုံးဝင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။