ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၄

နူနာသန့်စင်ခြင်းဝတ်
1တစ်ဖန် မောရှေအားထာဝရဘုရားက၊ 2နူနာစွဲသောသူသည် စင်ကြယ်စေသောနေ့၌ ကျင့်ရသောတရားဟူမူကား၊ 3ထိုသူကို ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ခေါ်ခဲ့ပြီးမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် တပ်ပြင်သို့ထွက်၍ ကြည့်ရှုသောအခါ၊ နူနာပျောက်သည်မှန်လျှင်၊ 4စင်ကြယ်စေခြင်းကိုခံရသော ထိုသူအဖို့၊ အသက်ရှင်၍စင်ကြယ်သော ငှက်နှစ်ကောင်၊ အာရဇ်သစ်သား၊ နီမောင်းသောကြိုး၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်တို့ကို မှာလိုက်၍၊ 5စီးသောရေကိုထည့်သောမြေအိုးထဲ၌ ငှက်တစ်ကောင်ကိုသတ်စေပြီးမှ၊ 6အာရဇ်သစ်သား၊ နီမောင်းသောကြိုး၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်နှင့်တကွ အသက်ရှင်သော ငှက်ကိုယူ၍၊ ငှက်သွေးရောပြီးသောရေ၌ နှစ်ပြီးလျှင်၊ 7နူနာစင်ကြယ်စေရသောလူအပေါ်မှာ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖျန်း၍၊ ထိုသူသည် စင်ကြယ်သည်ဟု စီရင်ရမည်။ ထိုနောက် အသက်ရှင်သောငှက်ကို ဟင်းလင်းသော အရပ်၌လွှတ်လိုက်ရမည်။ 8စင်ကြယ်စေရသောသူသည် မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍၊ မိမိဆံပင်ကို အကုန်အစင်ရိတ်ပြီးမှ၊ စင်ကြယ်စေခြင်းငှာ ရေချိုးရမည်။ ထိုနောက်၊ တပ်ထဲသို့ဝင်၍၊ မိမိတဲပြင်၌ ခုနစ်ရက်နေရမည်။ 9သတ္တမနေ့၌ မိမိဆံပင်၊ မုတ်ဆိတ်၊ မျက်ခုံးမွေးအစရှိသော ကိုယ်မွေးရှိသမျှကိုရိတ်၍၊ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ပြီးမှ၊ ရေချိုး၍စင်ကြယ်ရ၏။ 10အဋ္ဌမနေ့၌လည်း၊ အပြစ်မရှိ၊ အခါလည်သော သိုးသငယ်အထီးနှစ်ကောင်၊ အမတစ်ကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာဖို့၊ ဆီရောသောမုန့်ညက်သုံးဩမဲနှင့် ဆီတစ်လောဃကိုလည်းကောင်းယူပြီးလျှင်၊ 11စင်ကြယ်စေသောယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ စင်ကြယ်စေအပ်သောလူကို၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနား၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုပူဇော်သကာနှင့်တကွ ဆက်ရမည်။ 12သိုးသငယ်အထီးတစ်ကောင်ကိုယူပြီးလျှင် ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ဖို့ ပူဇော်၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာဖို့ ဆီတစ်လောဃနှင့်တကွ ချီလွှဲရမည်။ 13ထိုသိုးသငယ်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်ကို သတ်ရာအရပ်၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ သတ်ရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်ကို၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ယူပိုင်သကဲ့သို့ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ကောင်ကို ယူပိုင်၏။ အလွန်သန့်ရှင်းပေ၏။ 14ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်အသွေးကိုယူ၍ စင်ကြယ်စေရသောသူ၏ လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာလက်မ၊ လက်ယာခြေမ၌လည်းကောင်းထည့်ရမည်။ 15ဆီအချို့ကိုလည်းယူ၍၊ မိမိလက်ဝဲလက်ဝါး၌ လောင်းပြီးလျှင်၊ 16ထိုဆီကို မိမိလက်ယာလက်ညှိုးနှင့်တို့ယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖျန်းရမည်။ 17မိမိလက်၌ကြွင်းသောဆီကို စင်ကြယ်စေရသော သူ၏လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာလက်မ၊ လက်ယာခြေမ၌လည်းကောင်းရှိသော ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ကောင်အသွေးအပေါ်မှာ ထည့်ရမည်။ 18မိမိလက်၌ကြွင်းသေးသောဆီကို၊ စင်ကြယ်စေရသောသူ၏ခေါင်းပေါ်မှာ လောင်း၍ ထိုသူအဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပြုရမည်။ 19ထိုမှတစ်ပါး၊ စင်ကြယ်စေရသောသူအဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းငှာ၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကိုပူဇော်၍၊ နောက်တစ်ဖန် မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်ကိုသတ်ရမည်။ 20မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်နှင့် ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာကို ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ပူဇော်သဖြင့် ထိုလူအဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၍ သူသည်သန့်ရှင်းရ၏။
21ထိုသူသည်ဆင်းရဲ၍ ဤမျှလောက်မတတ်နိုင်လျှင်၊ ချီလွှဲ၍ မိမိအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုစရာဖို့၊ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ် သိုးသငယ်တစ်ကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာဖို့ ဆီရောသောမုန့်ညက်တစ်ဩမဲနှင့် ဆီတစ်လောဃကိုလည်းကောင်း၊ 22တတ်နိုင်သမျှအတိုင်း၊ ခိုနှစ်ကောင်၊ သို့မဟုတ် ချိုးကလေးနှစ်ကောင်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်ကိုလည်းကောင်းယူ၍၊ 23မိမိစင်ကြယ်ခြင်းအလိုငှာ၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်တွင် ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တံခါးနား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့၊ အဋ္ဌမနေ့၌ဆောင်ခဲ့ပြီးမှ၊ 24ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ဒုစရိုက်အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်သိုးသငယ်နှင့် ဆီတစ်လောဃကိုယူ၍ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီလွှဲရာ၊ ပူဇော်သကာဖို့ ချီလွှဲရမည်။ 25ထိုသိုးသငယ်ကိုသတ်ပြီးလျှင်၊ အသွေးကိုယူ၍ စင်ကြယ်စေရသောသူ၏ လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာလက်မ၊ လက်ယာခြေမ၌လည်းကောင်း ထည့်ရမည်။ 26ဆီအချို့ကိုလည်း မိမိလက်ဝဲလက်ဝါး၌လောင်းပြီးလျှင်၊ 27ထိုဆီကို မိမိလက်ယာလက်ညှိုးနှင့် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖျန်းရမည်။ 28မိမိလက်၌ကြွင်းသောဆီကို စင်ကြယ်စေရသောသူ၏ လက်ယာနားပျဉ်း၌လည်းကောင်း၊ လက်ယာလက်မ၊ လက်ယာခြေမ၌လည်းကောင်းရှိသော ဒုစရိုက်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်အသွေးပေါ်မှာထည့်၍၊ 29မိမိ၌ကြွင်းသေးသောဆီကို ထိုလူခေါင်းပေါ်မှာလောင်း၍၊ သူ့အဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပြုရမည်။ 30ထိုသူသည် တတ်နိုင်သမျှအတိုင်း ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ 31အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာနှင့်တကွ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်ကို ဆောင်ခဲ့၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ပူဇော်လျက်၊ ထိုသူအဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပြုရမည်။ 32ဤရွေ့ကား၊ နူနာစွဲ၍ မိမိစင်ကြယ်စေခြင်းငှာ မတတ်နိုင်အောင် ဆင်းရဲသောသူနှင့် ဆိုင်သောတရားဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
အိမ်များတွင်နူနာစွဲခြင်း
33ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့် အာရုန်အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 34သင်တို့ပိုင်ထိုက်ရာ၊ ငါပေးသောခါနာန်ပြည်သို့ သင်တို့ရောက်သောအခါ၊ သင်တို့နေရာထိုပြည်တွင် အိမ်တစ်စုံတစ်ခု၌ နူနာကိုငါစွဲစေလျှင်လည်းကောင်း၊ 35အိမ်ရှင်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့သွား၍၊ အကျွန်ုပ်အိမ်ကို နူနာစွဲဟန်ရှိပါ၏ဟုပြောဆိုလျှင်လည်းကောင်း၊ 36ထိုအိမ်၌ရှိသမျှတို့သည်၊ မစင်ကြယ်ရာသို့ရောက်မည်ကို စိုးရိမ်၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် နူနာကိုအကြည့်အရှုမဝင်မီ၊ ရှိသမျှကိုထုတ်စေခြင်းငှာ စီရင်ရမည်။ ထိုနောက်ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထိုအိမ်ကိုအကြည့်အရှုဝင်၍၊ 37အနာကိုကြည့်ရှုသောအခါ၊ ကျောက်ထရံချိုင့်ရာတို့၌ ခပ်စိမ်းစိမ်း၊ ခပ်နီနီဖြစ်၍၊ ကျောက်ထရံထဲ၌ အနာစွဲဟန်ရှိလျှင်၊ 38အိမ်တံခါးပြင်သို့ထွက်၍၊ ထိုအိမ်ကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ပိတ်ထားရမည်။ 39သတ္တမနေ့၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အကြည့်အရှုလာ၍၊ ကျောက်ထရံ၌ အနာတိုးပွားလျှင်၊ 40အနာစွဲသော ကျောက်တို့ကိုနုတ်ပယ်၍၊ မြို့ပြင်မစင်ကြယ်သောအရပ်၌ ပစ်ထားစေခြင်းငှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်စီရင်၍၊ 41ထိုအိမ်ကို အတွင်းပတ်လည်၌ခြစ်စေရမည်။ ခြစ်၍ကျသော အမှုန့်ကိုလည်း မြို့ပြင်မစင်ကြယ်သောအရပ်၌ သွန်ပစ်ရမည်။ 42အရင်ကျောက်အစား၌ အခြားသောကျောက်ကိုယူ၍ ထည့်ပြီးလျှင်၊ အသစ်သောအင်္ဂတေနှင့် မွမ်းမံရမည်။ 43ထိုသို့ ကျောက်ကိုနုတ်ပယ်၍ အိမ်ကိုခြစ်ခြင်း၊ အသစ်မွမ်းမံခြင်းကိုပြုပြီးမှ၊ တစ်ဖန်အနာစွဲပြန်လျှင်၊ 44ယဇ်ပုရောဟိတ်လည်း အကြည့်အရှုလာ၍ ထိုအိမ်၌ အနာတိုးပွားသည်မှန်လျှင်၊ စားတတ်သောနူနာဖြစ်၏။ 45ထိုအိမ်သည် မစင်ကြယ်သောကြောင့်၊ ကျောက်၊ သစ်သား၊ အင်္ဂတေရှိသမျှကို ဖြိုဖျက်၍၊ မြို့ပြင် မစင်ကြယ်သောအရပ်သို့ ယူသွားရမည်။ 46ထိုမှတစ်ပါး၊ ထိုအိမ်ကို ပိတ်ထားသည်ကာလပတ်လုံး၊ အထဲသို့ဝင်မိသောသူသည်၊ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်။ 47ထိုအိမ်၌အိပ်သောသူ၊ စားသောက်သောသူသည်၊ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်ရမည်။
48ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အကြည့်အရှုလာသောအခါ၊ အိမ်ကိုအသစ်မွမ်းမံပြီးမှ အနာမတိုးပွားလျှင်၊ အနာပျောက်သောကြောင့် ထိုအိမ်သည်စင်ကြယ်၏ဟု စီရင်ရမည်။ 49ထိုအိမ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှာ ငှက်နှစ်ကောင်၊ အာရဇ်သစ်သား၊ နီမောင်းသောကြိုး၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်တို့ကိုယူ၍၊ 50စီးသောရေကိုထည့်သော မြေအိုးထဲ၌ ငှက်တစ်ကောင်ကိုသတ်ပြီးမှ၊ 51အာရဇ်သစ်သား၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်၊ နီသောကြိုး၊ အသက်ရှင်သောငှက်ကိုယူ၍ ငှက်သွေးရောသော ရေ၌နှစ်ပြီးလျှင်၊ ထိုအိမ်ကို ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖျန်းရမည်။ 52ထိုသို့ငှက်သွေးအစရှိသည်တို့နှင့် ထိုအိမ်ကိုစင်ကြယ်စေပြီးမှ၊ 53အသက်ရှင်သောငှက်ကို မြို့ပြင်ဟင်းလင်းသောအရပ်၌ လွှတ်လိုက်၍၊ ထိုအိမ်အဖို့၊ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုလျှင်၊ စင်ကြယ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ 54-57ဤရွေ့ကား၊ စင်ကြယ်သည်၊ မစင်ကြယ်သည်ကို ပိုင်းခြား၍သိစေခြင်းငှာ၊ ဗောက်နူနာအစရှိသောနူနာအမျိုးမျိုး၊ အဝတ်၌စွဲသောနူနာ၊ အိမ်၌စွဲသောနူနာ၊ အဖု၊ ယားနာ၊ နူကွက်နှင့်ဆိုင်သော နူနာတရားဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(နူနာရောဂါစင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း၁၄)

၁၄: နူနာရောဂါ ပျောက်ကင်းပြီးသော အခါ စင်ကြယ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနာ ရှင်းပြထားသည် ပထမဦးစွာ ယဇ်ပုရောဟိတ်က ထိုသူအား တပ်ပြင်တွင် သွားရောက် စစ်ဆေးရသည်။ အကယ်၍ အနာရောဂါပျောက်ကင်းကြောင့် တွေ့မြင်လျှင် စင်ကြယ်သောငှက်နှစ်ကောင် အား အာရဇ်သား၊ နီသောကြိုး၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွှန့်တို့နှင့်အတူ ယဇ်ပူဇော်ရသည်။ အာရဇ်ပင်သည် သစ်ပင်ကြီးဖြစ်၍ ဟုဿုပ်ပင်သည် ပင်နိမ့်ဖြစ်သည်။ အထက်မိုးမြင့်ယံမှ ဘုရားသခင်သည် လောကမြေလွှာ လူသားများနှင့်အတူတကွ ပေါင်းဖက်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကြိုးနီအကြောင်းကို ဟေရှာယ ၁:၁၈ တွင် အပြစ်ဒုစရိုက်သားများနှင့် ပတ်သက်ပုံကို ဆိုလိုသည်။ ရေစီးသောချောင်းရေထည့်ထားသည့် အိုးထဲတွင် ငှက်တစ်ကောင်၏ အသွေးကို ရောထည့်ရသည်။ ထိုရေထဲသို့ အာရဇ်သား ကြိုးနီနှင့် ဟုဿုပ်ပင်ညွှန့် တိုကို နှစ်ပြီး ထိုကျမ်းမာလာသူ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ ()ကြိမ်ပက်ဖြန်းရသည်။ အခြားငှက်တစ်ကောက်ကို လွတ်မြောက်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်အဖြစ် မိုးယံသို့ လွှတ်ပေးရသည်။

နူနာရောဂါသည် အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံရာဖြစ်သည်။ နူနာရောဂါဖြစ်၍ မစင်ကြယ်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ တပ်ပြင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအပြင်ဘက်သို့ ပထုတ်ခြင်းခံရသည်။ စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ်ရာ လူဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ငှက်သွေးသည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော် စီးသောရေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ မနေမနားအမှုတော်ကို ပုံဆောင်သည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း နောင်တရ၍ ယုံကြည်ခြင်းသစ္စာဖြင့် ဘုရားသခင်ထံသို့ ပြန်ရောက်လာသူသည် ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (ငှက်နှစ်ကောင်)အပေါ်၌ တည်သည်။ အသွေးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်ခိုး ပုံဆောင်၍ စင်ကြယ်သူဖြစ်သည်။

            လူသားအပေါင်းတို့ ခိုလှုံရာကျောက်ဆောင်

            အထံတော်သို့ ခိုနားပါရစေ။

            အထံတော်ပါးမှ အစဉ်စီးဆင်းသော

            ရေစီးနှင့်သွေးကို မှီဝဲပါရစေ။

            အကျွန်ုပ်အပြစ်များကို နှစ်ထပ်ဆေးကြောရာ

            အပြစ်နှင့်မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှ စင်ကြယ်စေပါ။

                                                                        August M.Toplady.

၁၄:၂၀ နူနာရောဂါပျောက်ကင်းကြောင်း ကြေငြာခြင်းခံရလျှင် အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ရသည်။ မွှေးအမျှင်များရိတ်ရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပြောင်စင်အောင်ရေချိုးရသည် (ငယ်၈)။ သို့သော် မိမိတဲသို့ ချက်ချင်းဝင်ခွင့်မရသေး။ ()ရက်စောင့် ရသေးသည်။ (၇)ရက်စေ့သောအခါ တဖန် အထူးရေမိုးချိုးပြီး ပြောင်စင်အောင် ရိတ်ရပြန်သည် (ငယ်၉)။ ()ရက်မြောက်နေ့တွင် ဘုရားသခင်ထံသို့ ယဇ်ပူဇော်စရာယူဆောင်လာရသည် (ငယ်၁၀၊၁၁)။ ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ် (ငယ်၁၂၊၁၈)။ အပြစ်ဖြေရာယဇ် (ငယ်၁၉) မီးရှို့ပူဇော်ရာယဇ် (ငယ် ၂၀ပူဇော်ရသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်က ယဇ်ကောင်၏ အသွေးဖြင့် ထိုသူ၏ နားရွက်၊ လက်နှင့်ခြေထောက်များကို သုတ်လိမ်းသည် (ငယ်၁၄)။ ထိုသို့ပြန်လုပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်း အလိုတော်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ပြသောလမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းရမည့် အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

၁၄:၂၁၃၂ အကယ်၍ ထိုယဇ်ကောင်များ မပူဇော်နိုင်လောက်အောင် ဆင်းရဲမွဲတေနေလျှင် ချိုး(သို့)ခိုငှက်နှစ်ကောင် ယူဆောင်လာရသည်။ အတောင်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ တစ်ကောင်ကို မီးရှို့ပူဇော်ရာယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ရသည်။ သို့သော် ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်အဖြစ် သိုးထီးတစ်ကောင်ကို မဖြစ်မနေ ယူဆောင်လာရသည်။

ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်၊ မီးရှို့ရာယဇ်အသီးသီး ပူဇော်ပြီးနောက်တွင် ဘောဇဉ်ပူဇော်ခြင်းမရှိစေရန် ပြဌာန်းထားသည်။ အထူးသဖြင့် ကတိတော်ပေးထားသော ခါနန်ပြည်တွင် နေထိုင်ကြသောအခါ တစ်သက်လုံးနေမည့် ထိုအိုးအိမ်သည် နူနာရောဂါကင်းရှင်း၍ စင်ကြယ်နေရမည်။ အိမ်တွင်နူနာစွဲကပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အထူးသဖြင့် မှိုတက်ခြင်း ပင့်ကူမျှင်ခွဲခြင်း၊ ချိုင့်ခွက်ရာများရှိခြင်း၊ အုတ်နံရံများ ပဲ့ချိုင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြည့်အရှုမကြွမီ အိမ်ခန်းထဲရှိ ပစ္စည်းပစ္စယများကို ဖယ်ရှားထားရသည် (ငယ်၃၆၊၃၈)။ ပထမဦးစွာ မကောင်းသော ကျောက်တုံးကို ဖယ်ရှားရသည်။ အကယ်၍ နူနာရောဂါဆက်စွဲနေလျှင် တစ်အိမ်လုံးဖြိုလှဲ ဖျက်ဆီးပစ်ရသည် (ငယ်၃၉-၄၅)။ ယဇ်ပုရောဟိတ် နောက်တဖန်ကြည့်ရှုစဉ်က နူနာရောဂါကင်းစင်ကြောင်း တွေ့ရှိအသိအမှတ်ပြုလျှင် လူနာရောဂါသည် စင်ကြယ်စေသည် နည်းနာထုံးစံအတိုင်း ယဇ်ပူဇော်ရသည် (ငယ်၄၈-၅၃)။

          ၁၄:၅၄၅၇ ဤကျမ်းချက်သည် အခန်းကြီး ၁၃နှင့် ၁၄ကို အကျဉ်းချုံး၍ ပြန်လည်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။