ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၅

ရိနာစွဲခြင်း
1တစ်ဖန် မောရှေနှင့်အာရုန်အား ထာဝရဘုရားက၊ 2သင်တို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ ရိနာစွဲသောယောက်ျားသည် မစင်ကြယ်။ 3အစဉ်ယိုသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခါတလေရပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုသူသည် မစင်ကြယ်။ 4အိပ်သမျှ ထိုင်သမျှသော အိပ်ရာထိုင်ရာတို့သည်လည်း မစင်ကြယ်။ 5-8သူ၏အိပ်ရာကိုထိသောသူ၊ သူ့ထိုင်ရာအပေါ်မှာထိုင်သောသူ၊ သူ၏ကိုယ်ကိုထိသောသူ၊ သူ၏တံတွေးထိမိသောသူသည်၊ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ ကိုယ်ကိုရေးချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 9ရိနာစွဲသောသူစီးသော ကုန်းနှီးလည်းမစင်ကြယ်။ 10သူ့အောက်၌ရှိသောအရာကို ထိသောသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင်မစင်ကြယ်။ ထိုအရာတစ်စုံတစ်ခုကို ဆောင်သောသူသည်၊ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ ကိုယ်ကိုရေချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 11ရိနာစွဲသောသူသည်၊ လက်မဆေးဘဲ သူတစ်ပါးကိုလက်နှင့်ထိလျှင်၊ ထိုသူသည် မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ ကိုယ်ကိုရေချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 12ရိနာစွဲသောသူထိသော မြေတန်ဆာကို ခွဲရမည်။ သစ်သားတန်ဆာကို ရေနှင့်ဆေးရမည်။ 13ရိနာစွဲသောသူသည် အနာပျောက်သောအခါ၊ ပျောက်သောနေ့ကစ၍၊ ခုနစ်ရက်လွန်မှ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍၊ စီးသောရေနှင့် ကိုယ်ကိုချိုးသဖြင့် စင်ကြယ်ရ၏။ 14အဋ္ဌမနေ့၌လည်း၊ ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတံခါးနားသို့ဆောင်ခဲ့၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပေးရမည်။ 15ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်ကို ပူဇော်၍၊ ရိနာစွဲသောသူအဖို့ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 16ယောက်ျားသည် သုက်ရည်ထွက်လျှင် တစ်ကိုယ်လုံးရေချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 17သုက်ရည်ထိသောအဝတ်၊ သားရေရှိသမျှတို့ကို ရေနှင့်လျှော်ရမည်။ 18ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ ယောက်ျားသည် မိန်းမနှင့်သံဝါသပြုလျှင်၊ နှစ်ယောက်စလုံး ရေချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။
19မိန်းမသည်ဥတုရောက်လျှင်၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဥတုမစင်ကြယ်ရာ၌ နေရမည်။ သူ့ကိုထိသောသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 20ဥတုမစင်ကြယ်လျက်အိပ်သမျှ၊ ထိုင်သမျှတို့သည် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 21-22သူ၏အိပ်ရာ၊ သူ၏ထိုင်ရာကိုထိသောသူသည် မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ ကိုယ်ကိုရေချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 23သူ၏နေရာထိုင်ရာစွန်းလျှင်၊ ထိုနေရာထိုင်ရာကို ထိသောသူသည် ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 24ဥတုရောက်သောမိန်းမနှင့် သံဝါသပြုသောသူသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး မစင်ကြယ်၊ အိပ်ရာရှိသမျှလည်း မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 25ဥတုမစင်ကြယ်ရာကာလလွန်မှ၊ သွေးယိုနာမပျောက်လျှင်၊ အနာမပျောက်မီတိုင်အောင် ဥတုမစင်ကြယ်လျက် နေရသကဲ့သို့ မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 26အနာမပျောက်မီတိုင်အောင် သူ၏အိပ်ရာသည် ဥတုမစင်ကြယ်ရာ အိပ်ရာကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ထိုင်ရာသည်လည်းကောင်း မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 27ထိုအရာတို့ကို ထိသောသူသည်လည်း မစင်ကြယ်သောကြောင့်၊ မိမိအဝတ်ကိုလျှော်၍ ကိုယ်ကိုရေချိုးရမည်။ ညဉ့်ဦးတိုင်အောင် မစင်ကြယ်ဖြစ်၏။ 28ထိုမိန်းမသည် သွေးယိုနာပျောက်၍ ခုနစ်ရက်လွန်လျှင် စင်ကြယ်လိမ့်မည်။ 29အဋ္ဌမနေ့၌ ခိုနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တံခါးနား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ထံသို့ ဆောင်ခဲ့ရမည်။ 30ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ဖို့တစ်ကောင်ကို ပူဇော်၍၊ ဥတုမစင်ကြယ်သောမိန်းမအဖို့ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရမည်။ 31ထိုသို့ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မိမိတို့တွင်ရှိသော ငါ့တဲတော်ကို ညစ်ညူးစေ၍၊ မိမိတို့မစင်ကြယ်ရာ၌ မသေစေခြင်းငှာ၊ သူတို့ကို မစင်ကြယ်ခြင်းနှင့် ကင်းစင်စေရမည်။ 32ဤရွေ့ကား၊ ရိနာစွဲသောသူ၊ 33သုက်ရည်ထွက်၍ညစ်ညူးသောသူ၊ ဥတုရောက်သောမိန်းမ၊ သံဝါသပြုသော ယောက်ျားမိန်းမ၊ မစင်ကြယ်သောမိန်းမနှင့် သံဝါသပြုသောယောက်ျား စောင့်ရသောတရားဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၅ (အနက်ဖွင့်)

(တစ်ကိုယ်လုံးရောဂါပျံ့လျှင် စင်ကြယ်ခြင်း (အခန်း ၁၅)

          ၁၅:၁၈ အခန်းကြီး(၁၅)တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ မစင်ကြယ်ခြင်း လူ့သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်သော်၎င်း၊ ရောဂါအရသော်၎င်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာပုံတို့ကို ရှင်းပြထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁-၁၂တွင် တစ်ချိန်လုံး ရိနာကျ၍ ပြည်စိုနေသော ရောဂါရှင် မသတီ ဖယ်ရှားရမည့်အကြောင်း ရေးထားသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၃-၁၅တွင် စင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်း၊ ငယ် ၁၆-၁၈တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ မစင်ကြယ်သောအရေထွက်ခြင်း (ငယ် ၁၈)ကို ပြဌာန်းထားသည်။ မတော်တဆထွက်ခြင်းကို (ငယ် ၁၆-၁၇)တွင်၎င်း၊ မိမိစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းထွက်ခြင်းကို ငယ်၁၈တွင်၎င်း ရှင်းပြထားသည်။

၁၅:၁၉၃၃ အငယ် ၁၉-၂၄ တွင် မိန်းမများ၏ ထုံးစံအတိုင်း မစင်ကြယ်ခြင်းကို ပြဌာန်းထားသည်။ ထိုလစဉ် မစင်ကြယ်ခြင်းအတွက်ယဇ်ပူဇော်စရာမလို။ အငယ် ၂၅-၃၀တွင် တစ်လတစ်ခါထုံးစံအတိုင်း မဟုတ်သော သွေးထွက်သံယိုအနာရောဂါ အကြောင်းရေးထားသည်။ သာမန်သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၁-၃၃သည် အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးအား ခြုံငုံ၍ ပြန်လည်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။