ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၀

နာဒပ်နှင့်အဘိဟု
1အာရုန်၏သားနာဒပ်နှင့် အဘိဟုတို့သည်၊ ကိုယ်စီဆိုင်သောလင်ပန်းတို့ကိုယူလျက်၊ မီးကိုထည့်၍ လောဗန်ကိုတင်ပြီးလျှင်၊ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသော မီးမဟုတ်၊ ထူးခြားသောမီးကို ရှေ့တော်၌ပူဇော်၏။ 2ထိုအခါ ထာဝရဘုရားထံတော်မှ မီးထွက်၍၊ သူတို့ကိုလောင်သဖြင့် ရှေ့တော်၌သေကြ၏။ 3ထိုအခါ၊ မောရှေသည် အာရုန်ကိုခေါ်၍၊ ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည် သန့်ရှင်းခြင်းရှိသည်ဟု ငါ့ထံသို့ချဉ်းကပ်သူတို့သည် မှတ်ရမည်။ လူအပေါင်းတို့သည် ငါ့ဘုန်းကိုချီးမြှင့်ရကြမည်ဟု မိန့်တော်မူရာ၌၊ ထိုသို့သောအမှုကိုရည်ဆောင်၍ မိန့်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင်၊ အာရုန်သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏။ 4မောရှေသည် အာရုန်၏ဘထွေး ဩဇေလသားမိရှေလနှင့် ဧလဇာဖန်ကိုခေါ်၍၊ လာကြ။ သင်တို့ပေါက်ဖော်တို့ကို သန့်ရှင်းရာဌာနတော်က၊ တပ်ပြင်သို့ ယူသွားကြလော့ဟုဆိုသည်အတိုင်း၊ 5သူတို့သည်လာ၍ အင်္ကျီဝတ်လျက်ရှိသောအသေကောင်ကို တပ်ပြင်သို့ယူသွားကြ၏။ 6မောရှေသည် အာရုန်နှင့်သူ၏သား ဧလာဇာနှင့်ဣသမာတို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့လည်းသေမည်။ လူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာ အမျက်တော်သင့်ရောက်မည်ကို စိုးရိမ်သည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့ဦးထုပ်ကို မချွတ်နှင့်။ အဝတ်ကိုမဆုတ်နှင့်။ သင်တို့ညီအစ်ကို ဣသရေလအမျိုးသားရှိသမျှတို့သည် ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသော မီးလောင်ခြင်းကိုသာ ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြစေ။ 7သင်တို့သေမည်ကို စိုးရိမ်သည်ဖြစ်၍၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတံခါးပြင်သို့ မထွက်နှင့်။ ထာဝရဘုရား၏ဘိသိက်ဆီသည် သင်တို့အပေါ်၌ရှိသည်ဟု ဆိုသည်အတိုင်း သူတို့ပြုကြ၏။
ယဇ်ပုရောဟိတ်များလိုက်နာရန်
8တစ်ဖန် အာရုန်အားထာဝရဘုရားက၊ 9-11သင်နှင့် သင်၏သားတို့သည် သေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောအရာ၊ မသန့်ရှင်းသောအရာ၊ စင်ကြယ်သောအရာ၊ မစင်ကြယ်သောအရာတို့ကို ပိုင်းခြားတတ်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေအားဖြင့် မှာထားသမျှသောပညတ်တို့ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ သွန်သင်တတ်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်သို့ ဝင်သောအခါ၊ စပျစ်ရည်အစရှိသော ယစ်မျိုးကိုမသောက်နှင့်။ သင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက် စောင့်ရသောပညတ်ဖြစ်သတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
12မောရှေသည်လည်း၊ အာရုန်နှင့် ကြွင်းသောသားဧလာဇာ၊ ဣသမာတို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရားအားမီးဖြင့်ပြုသော ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာအကြွင်းကိုယူ၍ တဆေးမပါဘဲ ယဇ်ပလ္လင်နားမှာစားကြလော့။ အလွန်သန့်ရှင်းပေ၏။ 13ထိုအကြွင်းသည် ထာဝရဘုရားအား မီးဖြင့်ပြုသောပူဇော်သကာထဲက သင်နှင့်သင်၏သားတို့ ခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်၍ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ စားရကြမည်။ ထိုပညတ်တော်ကို ငါခံရပြီ။ 14ချီလွှဲသောရင်ပတ်၊ ချီမြှောက်သောပခုံးကိုကား၊ သင်နှင့်တကွ သင်၏သားသမီးတို့သည် စင်ကြယ်သောအရပ်၌ စားရကြမည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပူဇော်သောမိတ်သဟာယယဇ်ထဲက၊ သင်နှင့်သင်၏သားတို့သည် ခံထိုက်သောအဖို့ဖြစ်သတည်း။ 15မီးဖြင့်ပူဇော်သောယဇ်ကောင် ဆီဥနှင့်တကွ၊ ချီမြှောက်ရာပခုံး၊ ချီလွှဲရာရင်ပတ်ကို ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီလွှဲ၍၊ ချီလွှဲသောပူဇော်သကာကို ပြုခြင်းငှာဆောင်ခဲ့ရကြ၍၊ ထာဝရပညတ်တော်အတိုင်း၊ သင်နှင့် သင်၏သားတို့သည် ကိုယ်အဖို့ယူရကြမည်။ ထိုသို့ ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူပြီဟု ဆိုလေ၏။ 16တစ်ဖန် မောရှေသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပြုသောဆိတ်ကို ကြိုးစား၍ ရှာသော်လည်းမတွေ့။ မီးရှို့နှင့်ပြီ။ ထိုကြောင့် ကြွင်းသောအာရုန်သား ဧလာဇာ၊ ဣသမာတို့ကို အမျက်ထွက်လျက်ဆိုသည်ကား၊ 17အပြစ်ဖြေရာယဇ်သားသည် အလွန်သန့်ရှင်း၏။ သင်တို့သည် ပရိသတ်တို့အပြစ်ကိုခံ၍၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ သူတို့အဖို့ အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုစေခြင်းငှာ ထိုယဇ်သားကိုပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ အဘယ်ကြောင့်မစားသနည်း။ 18ထိုယဇ်သားအသွေးကိုလည်း သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ မသွင်းပါတကား။ အကယ်၍ ငါမှာထားခဲ့သည်အတိုင်း၊ ထိုယဇ်သားကို သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ စားရမည်ဟုဆိုလျှင်၊ 19အာရုန်က၊ ယနေ့သူတို့သည် လူများတို့အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ မီးရှို့ရာယဇ်ကို ပူဇော်ပါပြီ။ အကျွန်ုပ်၌ ထိုသို့သောအမှုရောက်သည်တွင်၊ ယနေ့အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်သားကိုစားမိလျှင်၊ ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူပါမည်လောဟု မောရှေကို ပြောဆို၏။ 20မောရှေသည် ထိုစကားကိုကြားလျှင် ဝန်ခံလေ၏။

ဝတ်ပြုရာကျမ်း - ၁၀ (အနက်ဖွင့်)

(နာဟပ်နှင့်အဘိဟူကမလေးမခန့်ပြုခြင်း (အခန်း ၁၀)

          ၁၀: ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ကြသော အာရုန်၏သား နာဒပ်နှင့်အဘိဟုသည် မိမိတို့တာဝန် ရှိသည့်အတိုင်း အမွှေးတိုင်လင်ဗန်းကိုသုံးကြသည်။ ထိုမီးသည် ကြေးယဇ်ပလ္လင်မှ ကူးယူခြင်း မဟုတ်နိုင်ဖွယ် အကြောင်းရှိသည်။ ထိုယဇ်ပလ္လင်သည် ကရာနီကုန်းပေါ်မှ လက်ဝါးကားတိုင်ကိုပုံဆောင်သည်။ အချို့က ထိုကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော် ပြုတော်မူခဲ့သော  အမှုတော်အစား အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရှာကြသည်။ ထို့ကြောင့်အသန့်ရှင်းဆုံးသော ဌာနတော် ကျက်သရေဆောင်မှ မီးတောက်လာပြီး ပုရောဟိတ်နှစ်ပါးကို လောင်ကျွမ်းသဖြင့် သန့်ရှင်းရာဌာနတော်တွင်ငုတ်တုတ် သေကြသည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေက အာရုန်အား ဘုရားသခင် တားမြစ်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်ခြင်း အလျဉ်းမပြုရန် ကြပ်တည်းစွာ တားမြစ်သတိပေးထားသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း သမ္မာကျမ်းစာတွင် တားမြစ်ချက်များကို လိုရာဆွဲတွေး၊ ဖောက်ဖျက်ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုရန် အရေးကြီးသည်။ သိလျက်နှင့် တမင်ဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် အပြစ်ခွင့်လွှတ်စရာမရှိ၊ သေဒဏ်သာရှိကြောင်း တော ၁၅:၃၀ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။

၁၀: အာရုန်၏ ဘထွေး ဩဇေလသား မိရှေလနှင့်ဧလဇာဖန်တို့က ထိုအလောင်းများကို ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှေ့မှ တပ်ပြင်သို့ဆွဲထုတ်သွားကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်ရှု၍ မောရှေက အာရုန်အား ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းရှိနေမည့်အစား ဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံး၏ တဲတော်ကို ပိုမိုအောက်မေ့ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်မသင့်အောင် မိန့်မှာချက်များလိုက်နာဖို့ သတိပေးလိုက်သည်။

၁၀:၁၁ အချို့က ထိုနာဒပ်နှင့် အဘိဟုတို့သည် ယဇ်ပလ္လင်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန် တဲတော်သို့ မဝင်ရောက်မီ စပျစ်ရည်သောက်စားခဲ့ကြသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ထိုသို့မူးယစ်သောကြောင့် အမှားအမှန် ဝေခွဲ ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုနိုင်ဘဲ၊ ထူးဆန်းသောမီးသုံးခြင်းဖြစ်မည်ဟု ဆိုကြသည်။

၁၀:၁၂၁၈ မောရှေက အာရုန်နှင့် အခြားသား ဧလာဇာနှင့် ဣသမာတို့အား ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာပြုခိုင်းသည် (ငယ် ၁၂၊၁၃)ချီလွှဲသောရင်ဘတ်၊ ချီမြောက်သောပုခုံးကို ဝေစုယူစားသုံးခွင့် ပြုသည်(ငယ်၁၄၊၁၅)။ အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်အဖြစ် ယူဆောင်လာသော ဆိတ်ကို မောရှေ လိုက်လံ ကြည့်ရှုသောအခါ မတွေ့။ ပရိသတ်အပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖြစ် မီးရှို့နှင့်ကြပြီ။ ဧလာဇာနှင့်ဣသမာတို့သည် ထိုယဇ်ကောင်သားကိုမစားသုံးဘဲ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်နေကြသည် (သူတို့အစ်ကိုများ သေဆုံးခဲ့ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် သင့်မှာ ကြောက်လန့်နေကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ကောင်၏ အသွေးကို သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲသို့ ယူဆောင်၍ မီးရှို့ပူဇော်လေ့ရှိသည် (၆:၃၀)။ သို့သော် မစားရ(၆:၂၆)။ ယခုမူကား ထိုယဇ်ကောင်၏အသွေးကို သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲသို့ ယူသွင်းခြင်းမပြုကြ၊ အသားကိုစားသုံးခြင်းမပြုကြသောကြောင့် မောရှေက သတိပေး ဆုံးမသည်(ငယ်၁၆၊၁၈)။

၁၀:၁၉၂၀ အပြစ်ဖြေရာယဇ်နှင့်မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်ကြပြီးဖြစ်၍ ဤအပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာ ယဇ်ကောင်သားကို စားသုံးခွင့်ရှိပါသလားဟု အာရုန်က မောရှေအားမေးသည်။ မောရှေကလည်း ပြုမှားမိသော အပြစ်က ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်ပြီဖြစ်၍ စားသုံးနိုင်သည်ဟု ပြန်ဖြေသည်။

အခန်း(၁၀)တွင်ပါရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အမူအရာများ ဤနေရာတွင် တခန်းရပ်ပြီးဆုံးသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။