တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၈

မိဒျန်အမျိုးသားတို့အရေးနိမ့်ခြင်း
1ဧဖရိမ်လူတို့က၊ သင်သည် မိဒျန်လူတို့ကို တိုက်သွားသောအခါ၊ ငါတို့ကိုမခေါ်ဘဲ ငါတို့၌ အဘယ်သို့ ပြုသနည်းဟု ကျပ်ကျပ်အပြစ်တင်ကြ၏။ 2ဂိဒေါင်ကလည်း၊ သင်တို့ပြုသကဲ့သို့ ငါသည် အဘယ်သို့ ပြုပြီးသနည်း။ အဗျေဇာစပျစ်သီး သိမ်းခြင်းထက် ဧဖရိမ်လိုက်ကောက်ခြင်းသည် သာ၍ကောင်းသည်မဟုတ်လော။ 3ဘုရားသခင်သည် မိဒျန်ဗိုလ်ချုပ် ဩရဘနှင့်ဇေဘတို့ကို သင်တို့လက်၌ အပ်တော်မူပြီ။ သင်တို့ပြုသကဲ့သို့ ငါသည် အဘယ်သို့ ပြုနိုင်သနည်းဟု ပြန်ပြောသောစကားကို သူတို့သည်ကြားသောအခါ စိတ်ပြေကြ၏။
4ဂိဒေါင်သည် ယော်ဒန်မြစ်သို့ရောက်သောအခါ၊ သူ၌ရှိသော သူသုံးရာတို့သည် ပင်ပန်းလျက်နှင့် ကူး၍လိုက်ကြ၏။ 5သုကုတ်မြို့သားတို့အားလည်း၊ ငါ့နောက်လိုက်သောသူတို့အား မုန့်ကို ပေးကြပါလော့။ သူတို့သည် ပင်ပန်းကြပြီ။ ငါသည် မိဒျန်မင်းကြီး ဇေဘဟနှင့်ဇာလမုန္နကို ယခုလိုက်ရှာပါ၏ဟု တောင်းသော်လည်း၊ 6သုကုတ်မင်းတို့က၊ ငါတို့သည် သင့်အမှုထမ်းတို့အား မုန့်ကိုပေးရမည်အကြောင်း၊ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နသည် သင့်လက်၌ ရှိသလောဟု ပြန်ပြောကြ၏။ 7ဂိဒေါင်ကလည်း၊ သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နတို့ကို ငါ့လက်၌ အပ်တော်မူသောအခါ၊ သင်တို့ ကျောကွဲအောင် တောဆူးပင်အမျိုးမျိုးနှင့် ငါရိုက်မည်ဟုဆိုပြီးလျှင်၊ 8ထိုအရပ်က ပေနွေလမြို့သို့ သွား၍၊ သူတို့အား ထိုနည်းတူတောင်းသော်လည်း၊ သုကုတ်မြို့သားတို့ ပြန်ပြောသည်နည်းတူ၊ ပေနွေလမြို့သားတို့သည် ပြန်ပြောကြ၏။ 9ဂိဒေါင်ကလည်း၊ ငါသည် တစ်ဖန် ငြိမ်ဝပ်စွာလာသောအခါ၊ ဤရဲတိုက်ကို ဖြိုဖျက်မည်ဟု သူတို့အားဆို၏။
10ထိုအခါ ဓားကိုင်သော လူတစ်သိန်းနှစ်သောင်း သေသောကြောင့်၊ အရှေ့မျက်နှာအရပ်သားအပေါင်းတို့တွင် ကျန်ကြွင်းသော လူတစ်သောင်းငါးထောင်ခန့်မျှသာ ပါလျက်၊ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နတို့သည် ကာကော်မြို့၌ ရှိကြ၏။ 11ဂိဒေါင်သည် နောဗာမြို့၊ ယုဗ္ဗေဟမြို့အရှေ့၊ တဲ၌နေသူတို့လမ်းဖြင့် ချီသွား၍၊ မစိုးရိမ်ဘဲနေသော မိဒျန်တပ်ကို လုပ်ကြံသဖြင့်၊ 12မိဒျန်မင်းကြီးဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နပြေးသောအခါ၊ ဂိဒေါင်သည်လိုက်၍ တပ်ကိုဖျက်လေ၏။ 13ယောရှသားဂိဒေါင်သည် နေမထွက်မီ စစ်တိုက်ရာမှပြန်လာ၍၊ 14သုကုတ်မြို့သား လုလင်တစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိ၍မေးစစ်လျှင်၊ ထိုသူသည် သုကုတ်မြို့အရာရှိ၊ အသက်ကြီးသူ ခုနစ်ဆယ်ခုနစ်ယောက်တို့၏ အမည်အသီးအသီးတို့ကို ပြောလေ၏။ 15ဂိဒေါင်သည်လည်း၊ သုကုတ်မြို့သားတို့ရှိရာသို့ လာ၍၊ သင်တို့က၊ ပင်ပန်းသော သင့်အမှုထမ်းတို့အား ငါတို့သည် မုန့်ကိုပေးရမည်အကြောင်း၊ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နသည် သင့်လက်၌ရှိသလောဟု ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့၍ သင်တို့ပြောသော ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နကို ကြည့်ကြလော့ဟုဆိုလျက်၊ 16ထိုမြို့၌ အသက်ကြီးသူတို့ကိုခေါ်၍ တောဆူးပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သုကုတ်မြို့သားတို့ကို ဆုံးမလေ၏။ 17ပေနွေလမြို့ ရဲတိုက်ကိုလည်း ဖြိုဖျက်၍ မြို့သားတို့ကို ကွပ်မျက်လေ၏။ 18ထိုအခါ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နတို့အား တာဗော်မြို့မှာ သင်တို့သတ်ခဲ့သော သူတို့သည် အဘယ်သို့သောသူ ဖြစ်သနည်းဟု မေးမြန်းသော်၊ ထိုသူတို့က၊ ကိုယ်တော်ဖြစ်သကဲ့သို့ သူတို့ရှိသမျှသည် ဖြစ်၍၊ ရှင်ဘုရင်သား၏ အဆင်းအရောင်နှင့် ပြည့်စုံကြပါ၏ဟု ပြန်ပြောသော်၊ 19ဂိဒေါင်က၊ ထိုသူတို့သည် ငါ့အမိ၏သား၊ ငါ့ညီဖြစ်ပါသည်တကား၊ ထာဝရဘုရား အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့သည် သူတို့ကို အသက်ချမ်းသာပေးမိလျှင်၊ သင်တို့ကို ငါမသတ်ဘဲ နေလိမ့်မည်ဟု၊ 20မိမိသားဦးယေသာအား၊ ဤသူတို့ကို ထ၍သတ်လော့ဟု ဆိုသော်လည်း၊ သားသည် အသက်အရွယ်ငယ်သောကြောင့်၊ ဓားကိုမဆွဲမထုတ်ဘဲ နေ၏။ 21ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နတို့ကလည်း၊ ကိုယ်တော်တိုင်ထ၍ ငါတို့ကို လုပ်ကြံလော့။ လူဖြစ်သကဲ့သို့ သူ့အစွမ်းသတ္တိ ဖြစ်တတ်သည်ဟုဆိုလျှင်၊ ဂိဒေါင်သည်ထ၍ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နကို သတ်သဖြင့်၊ သူတို့ကုလားအုတ်၏ လည်ပင်း၌ဆင်သော တန်ဆာတို့ကို ချွတ်ယူလေ၏။
22ထိုအခါ ဣသရေလလူတို့က၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့ကို မိဒျန်လူတို့လက်မှ ကယ်နုတ်သောကြောင့်၊ သားစဉ်မြေးဆက်နှင့်တကွ အကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးတော်မူပါဟု၊ ဂိဒေါင်အား လျှောက်ဆိုကြသော်၊ 23ဂိဒေါင်က၊ ငါသည် သင်တို့ကို မအုပ်စိုးရ။ ငါ့သားလည်း မအုပ်စိုးရ။ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကိုအုပ်စိုးတော်မူရ၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ 24သို့ရာတွင် သင်တို့ရှိသမျှသည် လုယူ၍ရသော နားတောင်းတို့ကို ပေးပါမည်အကြောင်း၊ ငါတောင်းချင်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုလေ၏။ ရန်သူတို့သည် ဣရှမေလအမျိုးဖြစ်၍ ရွှေနားတောင်းကို ဆင်တတ်ကြသတည်း။ 25သူတို့ကလည်း၊ စင်စစ်ပေးပါမည်ဟုဆိုလျက် စောင်ကိုခင်း၍၊ လူအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့လုယူ၍ရသော နားတောင်းများကို ချထားကြ၏။ 26ဂိဒေါင်တောင်းသော ရွှေနားတောင်းများအချိန်ကား၊ အခွက်တစ်ဆယ်ခုနစ်ပိဿာ ရှိ၏။ ထိုမှတစ်ပါး၊ မိဒျန်မင်းကြီး ဝတ်ဆင်သောတန်ဆာ၊ လည်ဆွဲ၊ နီမောင်းသောအဝတ်၊ ကုလားအုတ်လည်ကြိုးများကို ရသေး၏။ 27ထိုတန်ဆာတို့နှင့် ဂိဒေါင်သည် သင်တိုင်းတော်ကိုလုပ်၍ မိမိနေရာ ဩဖရမြို့မှာထားသဖြင့်၊ ဣသရေလအ မျိုးသားအပေါင်းတို့သည် ထိုသင်တိုင်းတော်နှင့် မှားယွင်းလျက်သွားတတ်ကြ၏။ ထိုအမှုသည် ဂိဒေါင်နှင့် သူ၏အမျိုးပြစ်မှားရာအကြောင်း ဖြစ်သတည်း။ 28ထိုသို့ မိဒျန်အမျိုးသည် ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှာရှုံး၍၊ နောက်တစ်ဖန် အစိုးမရဘဲ နေကြ၏။ ဂိဒေါင်လက်ထက် အနှစ်လေးဆယ်တိုင်တိုင် တစ်ပြည်လုံးငြိမ်းလေ၏။
ဂိဒေါင်ကွယ်လွန်ခြင်း
29ယောရှသားယေရုဗ္ဗာလသည် မိမိအိမ်သို့သွား၍နေသတည်း။
30ဂိဒေါင်သည် မယားများ၍၊ ကိုယ်ရသော သားခုနစ်ဆယ်ရှိ၏။ 31ရှေခင်မြို့၌နေသော မယားငယ်သည် သားယောက်ျားကို ဖွားမြင်၍၊ ထိုသားကို အဘိမလက်အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 32ယောရှသားဂိဒေါင်သည် အသက်ကြီးရင့်သော် အနိစ္စရောက်၍၊ အဗျေဇာသားနေရာ ဩဖရမြို့မှာ၊ အဘယောရှသင်္ချိုင်း၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ 33ဂိဒေါင်သေသောအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဖောက်ပြန်၍ ဗာလဘုရားတို့နှင့် မှားယွင်းသဖြင့်၊ ဗာလဗေရိတ်ကို ဘုရားအရာ၌ ချီးမြှောက်ကြ၏။ 34ပတ်ဝန်းကျင်ရန်သူလက်မှ ကယ်နုတ်တော်မူသော မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို မအောက်မေ့ဘဲ၊ 35ဂိဒေါင်တည်းဟူသော ယေရုဗ္ဗာလသည် ဣသရေလအမျိုး၌ ပြုသမျှသော ကျေးဇူးနှင့်အညီ၊ သူ၏အမျိုး၌ ကျေးဇူးတုံ့ ပြန်၍မပြုဘဲ နေကြ၏။

တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၈ (အနက်ဖွင့်)

၃။ ဖိလိတ္တိတို့ကို အောင်နိုင်ခြင်း (:၃၂)

          : ဧဖရိမ်လူများက ဂိဒေါင်အား မိဒျန်ရန် မတိုင်မီ ကြိုတင်အကြောင်းမကြားရကောင်းလားဟု အပြစ်တင်ကြသည်။ သို့သော်လည်း မိဒျန်ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးမိခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးများပါပေသည်ဟု လေပြေသွေးသောအခါ စိတ်ကြည်အေးသွားကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂တွင် ပါရှိသည် အဗျေဇာသည် ဂိဒေါင်နှင့် သူ၏လူများကို ရည်ညွှန်းသည်။

: ဂိဒေါင်နှင့်စစ်သည်တော်သုံးရာတို့သည် ထမင်းရေစာ ဆာလောင်ကြသဖြင့် သုကုတ်များထံမှ တောင်းခံသည်။ သုကုတ်များကလည်း မိဒျန်ဘိုးဘေးရန်ကြောက်သဖြင့် မပေးရဲကြ။ ဂိဒေါင်သည် စိတ်ချောင်းချောင်းထလျက် ဇေဘဟနှင့် ဇာမုန္နခေါင်းဖြတ်ပြီးသောအခါ သုကုတ်တို့၏ ကျောကုန်းများကို နှစ်ခြမ်းကွဲအောင် ဆူးခက်များဖြင့် ရိုက်ပစ်ဦးမည်ဟု ကြုံးဝါးခဲ့သည်။

: ပေနွေလသားများကလည်း ဂိဒေါင်တို့၏ထမင်းတစ်စုတ် ရေတစ်မှုတ်တောင်းခံခြင်းကို ပယ်ချကြသည်။ ဂိဒေါင်က အောင်ပွဲနှင့်အတူပြန်လာပြီးသောအခါ သင်တို့ မြို့ရိုးမျှော်စင်များကို ဖြိုလဲပစ်ဦးမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။

:၁၀၁၇ ဂိဒေါင်သည် ယုံကြည်ရာစကားအတိုင်း အောင်မြင်သည်။ မိဒျန်ဘုရင်နှစ်ပါးကို ဖမ်းဆီးကွပ်မျက်သည်။ သုကုတ်မြို့သားသူငယ် တစ်ယောက် စစ်ပေးချက်အရ သုကုတ် အကြီးအကဲ(၇၀)ကိုလည်း ဖမ်းဆီးသည်။ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္နတို့၏ ဦးခေါင်းမြင်ရပြီ မဟုတ်လားဟု ဆိုကာ ကျောကုန်းများကို တဗျမ်းဗျမ်းရိုက်ပစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို Cohen က ဤသို့ဆိုသည်။

ထိုအပြစ်ဒဏ်ပေးရသည့် ပုံစံသည် ပလေတိုး၏ ‘သမ္မတနိုင်ငံတော်‘ စည်းမျဉ်းအတိုင်း လူဆိုးတို့အား ပညာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

Rabbis Kimchi နှင့် Rashi က ဤသို့ရှုမြင်ထားကြသည်။ အခြားသူများ စံနမူနာရယူနိုင်အောင် အင်္ကျီချွတ်၍ ကျောပြင်ကို ဆူးပင်ဖြင့် ရိုက်နှက်သည်။

ပေနွေလကိုလည်း ကြုံးဝါးခဲ့သည့်အတိုင်း မြု့ရိုးပြရိုးများကို ဖြိုဖျက်ပစ်သည်။ မြို့သူမြို့သားများကိုလည်း သုတ်သင်ချေမှုန်းပစ်သည်။

ခက်ထန်သောစကားသည် ဒေါသအမျက်မီးမွှေးသော်လည်း နူးညံ့သိမ်မွေ့သော စကားသည် အမျက်ဒေါသကို အရည်ပျော်ပါသည်(သု ၁၅:)။ အပိုဒ်ငယ် ၁-၃ တွင် ပါရှိသည့် ဂိဒေါင်နှင့် ဧဖရိမ်တို့၏ ပဋိပက္ခ စကားနှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ။ အပိုဒ်ငယ် ၄-၁၇ တွင် ပါရှိသည့် သုကုတ်နှင့် ပေနွေလတို့၏ စကားများသည်လည်း ထိုကျမ်းစကားအတိုင်း ဖြစ်သည်။

:၁၈၂၁ ဇေဘဟနှင့် ဇာလမုန္န တို့သည်ဂိဒေါင်၏ညီအစ်ကိုများအား ဟာဇော်မြို့တွင် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ထို့ကြောင့်ဂိဒေါင်သည် သားကြီးလေသာအား ထိုလူနှစ်ယောက်ကို သတ်ခိုင်းသည်။ လေသာ သည် ငယ်ရွယ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် မသတ်ရဲ။ ထို့ကြောင့် ဂိဒေါင်ကိုယ်တိုင် လက်ပါရသည်။

:၂၂၂၃ ဂိဒေါင်၏ လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည် အစွမ်းသတ္တိကို သဘောကြသောကြောင့် ဣသရေလ ပရိသတ်ကြီးက မင်းအဖြစ်တင်မြှောက်ကြသည်။ ဘုရားသခင်အစား လူကိုချီးမွမ်းကိုးစားကြပြီလေ (၇:၂ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ သို့သော်လည်း ဂိဒေါင်သည် စိတ်သဘောရင်းအတိုင်း ငြင်းပယ်သည်။ သူလည်းမလုပ်၊ သူ့သားများလည်းမလုပ်ရ။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးကသာလျှင် ဣသရေလ လူများကို အုပ်ချုပ်ရသည်ဟု ဆိုသည်။

:၂၄၂၇ စုံစမ်းခြင်းတခုအောင်မြင်ကျော်လွှားသွားကြသော်လည်း စုံစမ်းခြင်းတမျိုးပေါ်လာပြန်သည်။ မိဒျန်တို့ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ရွှေနားဋောင်းများကို သိမ်းဆည်းသည်။ (မိဒျန်းလူများကိုဣသမေလဟု လည်းသိကြသည်။ ထွ ၃၂:၁-၆ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။ ဂိဒေါင်သည် ထိုသိမ်းဆည်းရမိသောရွှေများဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဝတ်ရုံကဲ့သို့သော သင်တိုင်း ပြုလုပ်သည်။ ထိုဝတ်ရုံကို သြဖရ အရပ်တွင် ထား၍ ကြည့်ရှုကိုးကွယ်လာကြသဖြင့် ရုပ်တုသဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ ဂိဒေါင်သည် ရှင်ဘုရင်ရာထူးကို လက်မခံ ငြင်းပယ်သော်လည်း  ယဇ်ပုရောဟိတ် ရာထူးကို မက်မောတမ်းတသည်။

:၂၈၃၂ မိဒျန်တို့အား နှိမ်နင်းအောင် မြင်ပြီးသောအခါ ဣသရေလတို့သည် နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကြာ ငြိမ်းချမ်းသာယာကြသည်။

ဂိဒေါင်အကြောင်း မှတ်သားဖွယ်ရာများမှာ မိန်းမအများအပြားရှိ၍ သား(၇၀) ရှိသည်။ ရှေခင် အရပ်ရှိ မယားပြိုင်က အဘိအလတ် ဟူသော သားတစ်ယောက် မွေးဖွားပေးသည်။

ဤအခန်းတွင် ဂိဒေါင်၏ ပင်ကိုယ်အကျင့် လက္ခဏာ (၂) မျိုးတွေ့ရသည်။ မလျှော့မနစ်သော ဇွဲလုံ့လဖြင့် မိဒျန်တို့နောက်သို့ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လံချေမှုန်းခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက်ကို မမှိတ်မသုန် ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်သည်။ မောဟိုက်ပင်ပန်းခြင်း၊ အဓိကရည်မှန်းချက် ပြီးမြောက်ခြင်း၊ လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက် အတိုင်ပင်ခံမဲ့ခြင်း ရှိသော်လည်း ဣရှမေလမင်းများ ဖမ်းဆီးနင်းချေသည့်တိုင်အောင် ငုပ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်၍ ရှင်ပေါလုက ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရမည့်အကြောင်း (ဖိ ၃၁:၁၂-၁၄)တွင် ဆိုထားသည်။

ဒုတိယသင်ခန်းစာ ဣရှမေလများထံမှ သိမ်းဆည်းရမိသော ရွှေနားတောင်းများ သိမ်းဆည်းခြင်း ဖြစ်သည် (ငယ်၂၄)။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဂိဒေါင်အမျိုးအား ထောင်ချောက်ဖြစ်စေသည်။ အာဗြဟံ၏ ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်သည် (က ၁၄:၂၁-၂၄)။ အတုယူရမည့်အချက်များနှင့် ရှောင်ရှားရမည့် သင်ခန်းစာများဖြစ်သည်။

(အဘိမလက် မတရားသိမ်းပိုက်ခြင်း (:၃၃:၅၇)

          :၃၃၃၅ ဂိဒေါင် အနိစ္စရောက်ပြီးများမကြာမှီကာလတွင် ဣသရေလတို့သည် ဗာလဘုရားဘက်သို့ ဦးလှည့်ကိုးကွယ်ကြပြန်သည်။ ဣသရေလတို့အား ကယ်နှုတ်သည့် အမျိုးသားသူရဲကောင်းကြီးကို မေ့ပစ်လွယ်လိုက်လေခြင်း။ လူထံမှရရှိသော ကျေးဇူးထက် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ရရှိခံစားသော ကျေးဇူးတော်ကို ပိုမိုအောက်မေ့သင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးမေ့လျော့ခြင်းသည် ရှက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။