တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၇

မိဒျန်အမျိုးသားတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း
1ယေရုဗ္ဗာလအမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သော ဂိဒေါင်သည် နံနက်စောစောထ၍၊ ရှိသမျှသော သူတို့နှင့်တကွ ဟာရုတ်ရေတွင်းနားမှာ တပ်ချသဖြင့်၊ မိဒျန်တပ်သည် မြောက်ဘက်၊ မောရေတောင်ခြေရင်းချိုင့်၌ ရှိ၏။ 2ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၌ပါသောလူတို့သည် အလွန်များ၍၊ သူတို့လက်၌ မိဒျန်လူတို့ကို ငါမအပ်ရ။ အပ်လျှင် ဣသရေလအမျိုးက၊ ငါ့လက်ရုံးသည် ငါ့ကိုကယ်တင်ပြီဟု ငါ့တစ်ဖက်၌ ဝါကြွားလိမ့်မည်။ 3သို့ဖြစ်၍၊ ကြောက်လန့်သောသူ မည်သည်ကား၊ ဂိလဒ်တောင်မှ စောစောပြန်သွားစေဟု လူများတို့အား ဟစ်ကြော်လော့ဟု ဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူသဖြင့်၊ လူနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ပြန်သွား၍ တစ်သောင်းကျန်ရစ်၏။ 4တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လူတို့သည် အလွန်များသေး၏။ ရေဆိပ်သို့ ခေါ်ခဲ့လော့။ သူတို့ကို ရေဆိပ်မှာ သင့်အဖို့ ငါစုံစမ်းမည်။ ထိုအခါ ဤမည်သောသူသည် သင်နှင့်အတူသွားရမည်ဟု ငါဆိုလျှင်၊ ထိုသူသည် သွားရမည်။ ဤမည်သောသူမသွားရဟု ငါဆိုလျှင် ထိုသူသည် မသွားရဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 5ဂိဒေါင်သည် လူတို့ကို ရေဆိပ်သို့ခေါ်ခဲ့၍၊ ထာဝရဘုရားက၊ ခွေးသည် ရေကိုလျက်၍ သောက်သကဲ့သို့ လျှာနှင့်လျက်၍ သောက်သောသူတစ်စု၊ ဒူးထောက်လျက် ဝပ်၍သောက်သောသူတစ်စု၊ ထိုလူနှစ်စုကို ခွဲထားလော့ဟု ဂိဒေါင်အား မိန့်တော်မူ၏။ 6ထိုအခါ မိမိလက်ခုပ်နှင့် ရေကိုယူသဖြင့် လျက်၍သောက်သောသူ သုံးရာရှိ၏။ ကြွင်းသောသူအပေါင်းတို့သည် ရေသောက်ခြင်းငှာ ဒူးထောက်၍ ဝပ်ကြ၏။ 7ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လျက်၍ သောက်သောသူ သုံးရာအားဖြင့် သင့်ကိုငါကယ်တင်၍ မိဒျန်လူတို့ကို သင့်လက်၌အပ်မည်။ ကြွင်းသောသူတို့ကို မိမိနေရာသို့ ပြန်သွားစေဟု ဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူ၏။ 8ထိုသူတို့သည် စားစရိတ်နှင့် တံပိုးများကိုယူ၍၊ ကြွင်းသော ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို မိမိနေရာသို့ ဂိဒေါင်သည် လွှတ်လိုက်သဖြင့်၊ ထိုသုံးရာသောလူတို့ကိုသာ မိမိနှင့်အတူ ချန်ထားလေ၏။ မိဒျန်လူတို့သည် သူ့အောက်ချိုင့်၌ တပ်ချလျက် ရှိကြ၏။
9ထိုညတွင် ထာဝရဘုရားက၊ ထလော့။ ရန်သူတပ်ချရာသို့ ချီသွားလော့။ သင့်လက်၌ ငါအပ်မည်။ 10မချီဝံ့လျှင် သင်၏ကျွန်ဖုရကို ရှေ့ဦးစွာခေါ်သွားလော့။ 11သူတို့သည် အဘယ်သို့ပြောသည်ကို ကြားလိမ့်မည်။ ထိုနောက်မှ တပ်ချရာသို့ ချီသွားခြင်းငှာ သင့်လက်အားကြီးလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဂိဒေါင်သည် မိမိကျွန်ဖုရကိုခေါ်၍ ရန်သူ၏တပ်ပြင်၌ ကင်းထိုးသောသူရှိရာသို့ သွားလေ၏။ 12မိဒျန်ပြည်သား၊ အာမလက်ပြည်သား၊ အရှေ့ပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ချိုင့်၌အိပ်လျက်၊ ကျိုင်းကောင်နှင့်အမျှ များကြ၏။ ကုလားအုတ်တို့သည်လည်း၊ သမုဒ္ဒရာသဲလုံးနှင့်အမျှ အတိုင်းမသိများကြ၏။ 13ဂိဒေါင်သည် ရောက်သောအခါ၊ လူတစ်ယောက်သည် မိမိမြင်မက်သော အိပ်မက်ကို မိမိအပေါင်းအဖော်အား ပြန်ပြောသည်မှာ၊ ငါမြင်မက်သည်ကား၊ မုယောမုန့်တစ်ပြားသည် မိဒျန်တပ်ထဲသို့လိမ့်၍ တဲတစ်ဆောင်ကိုတွေ့လျှင်၊ ထိခိုက်မှောက်လှန်ဖြိုချလေ၏ဟု ဆိုသော်၊ 14သူ၏အပေါင်းအဖော်က၊ ထိုမုန့်ပြားသည် အခြားမဟုတ် ဣသရေလအမျိုး ယောရှသားဂိဒေါင်၏ဓားဖြစ်၏။ ထိုသူလက်၌ ဘုရားသခင်သည် မိဒျန်အမျိုး၊ မိဒျန်ဗိုလ်ခြေအပေါင်းကို အပ်တော်မူမည်ဟု ပြန်ပြော၏။ 15ထိုအိပ်မက်နှင့် အိပ်မက်အနက်ကို ဂိဒေါင်သည်ကြားသောအခါ၊ ကိုးကွယ်၍ ဣသရေလတပ်သို့ ပြန်ပြီးလျှင်၊ ထကြ၊ ထာဝရဘုရားသည် မိဒျန်ဗိုလ်ခြေတို့ကို သင်တို့လက်၌ အပ်တော်မူမည်ဟု ဆို၏။
16ထိုအခါ လူသုံးရာတို့ကို သုံးစုခွဲ၍၊ တံပိုးတစ်လုံးနှင့် မီးခွက်ပါသော အိုးတစ်လုံးစီကို လူတိုင်းလက်၌ ဆောင်စေ၏။ 17ငါ့ကိုကြည့်၍ ငါပြုသည်အတိုင်းပြုကြ။ တပ်ပြင်သို့ ရောက်သောအခါ၊ ငါပြုသည်အတိုင်း ပြုကြ။ 18ငါနှင့် ငါ၌ပါသောသူ အပေါင်းတို့သည် တံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ တပ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်၌ သင်တို့သည် တံပိုးမှုတ်၍၊ ထာဝရဘုရားနှင့် ဂိဒေါင်၏ဓားဟု ဟစ်ကြလော့ဟု မှာထား၏။ 19ထိုသို့ ဂိဒေါင်နှင့် သူ၌ပါသော လူတစ်ရာတို့သည် သန်းခေါင်ယံ၌ ကင်းလဲစက တပ်ပြင်သို့ရောက်သဖြင့် တံပိုးမှုတ်ကြ၏။ မိမိကိုင်သော အိုးတို့ကိုလည်းခွဲကြ၏။ 20လူသုံးစုတို့သည် တံပိုးမှုတ်၍ အိုးတို့ကိုခွဲသဖြင့် လက်ဝဲလက်၌ မီးခွက်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လက်ယာလက်၌ မှုတ်စရာတံပိုးတို့ကိုလည်းကောင်းကိုင်လျက်၊ ထာဝရဘုရားနှင့် ဂိဒေါင်၏ဓားဟု ဟစ်ကြ၏။ 21သူတို့သည် တပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌ လူတိုင်း မိမိနေရာအရပ်တွင် ရပ်နေ၍၊ တပ်သားအပေါင်းတို့သည် ပြေးလျက်၊ အော်လျက် ထွက်ပြေးကြ၏။ 22လူသုံးရာတို့သည် တံပိုးမှုတ်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏တန်ခိုးတော်ကြောင့်၊ တပ်သားအပေါင်းတို့သည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တိုက်၍၊ ဇေရရတ်အရပ် ဗက်ရှိတ္တမြို့သို့လည်းကောင်း၊ တဗ္ဗတ်မြို့နားမှာ အာဗေလမဟောလ မြို့နယ်သို့လည်းကောင်း ပြေးကြ၏။ 23ဣသရေလလူတို့သည် နဿလိခရိုင်၊ အာရှာခရိုင်၊ မနာရှေခရိုင် အရပ်ရပ်ထဲက စုလာ၍၊ မိဒျန်လူတို့ကို လိုက်ကြ၏။ 24ဂိဒေါင်သည်လည်း၊ တမန်တို့ကို ဧဖရိမ်တောင်တစ်လျှောက်လုံးသို့ စေလွှတ်၍၊ သင်တို့သည် မိဒျန်လူတို့ကို ဆီးတားခြင်းငှာ ယော်ဒန်မြစ်နား၊ ဗက်ဗာရရွာတိုင်အောင် သူတို့အရင်စောင့်နေကြလော့ဟု မှာလိုက်သည်အတိုင်း၊ ဧဖရိမ်လူအပေါင်းတို့သည် စုဝေး၍၊ ယော်ဒန်မြစ်နား၊ ဗက်ဗာရရွာတိုင်အောင် စောင့်နေကြ၏။ 25မိဒျန်ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ယောက်၊ ဩရဘနှင့်ဇေဘကို ဖမ်းဆီး၍၊ ဩရဘကို ဩရဘကျောက်ပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ဇေဘကို ဇေဘစပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာ၌လည်းကောင်း သတ်ပြီးမှ၊ မိဒျန်လူတို့ကိုလိုက်သဖြင့်၊ ဩရဘ၏ဦးခေါင်းနှင့် ဇေဘ၏ဦးခေါင်းတို့ကို ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၊ ဂိဒေါင်ထံသို့ ဆောင်ခဲ့ကြ၏။

တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၇ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ဂိဒေါင်၏စစ်သည်တော်သုံးရာ (အခန်း၇)

          : မိဒျန်သားများအား ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအစွမ်းဖြင့် အောင်မြင်ကြောင်းလူအများ ထင်ထင်ရှားရှားသိရှိကြစေရန် ဂိဒေါင်ခေါ်လာသော ပြည့်သူ့စစ်အင်အား သုံးသောင်းနှစ်ထောင်မှ သူရဲဘောကြောင်သူများအား ပြန်ခွင့်ပြုရာ စစ်သားတစ်သောင်းသာ ကျန်ရှိသည် (တရား ၂၀:၈)။

: ထိုစစ်သားများအား ထပ်မံအင်အားလျော့ချရန် မြစ်ထဲတွင် ထပ်မံဆန်ကာချခိုင်းသည်။ မြစ်ရေကိုခွေးကဲ့သို့ ကောက်လျက်သူနှင့် ဒူးထောက်၍ လက်ခုပ်ဖြင့် ခပ်သောက်သူများကို ခွဲထားခိုင်းသည်။ လက်ခုပ်ဖြင့် ဣန္ဒြေရရ ရေသောက်သူစစ်သည်တော်သုံးရာကို ခေါ်ထား၍ အခြားသူများကို ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။

:၁၄ ဘုရားသခင် စေခိုင်းသည့်အတိုင်း ဂိဒေါင်နှင့်ကိုယ်ရံတော်ဖုရတို့သည် ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံတွင် မိဒျန်တပ်နားသို့ ချဉ်းကပ်ထောက်လှမ်းကြသည်။ မိဒျန်တပ်ပေါင်းစုသည် ပိုးလို့ပက်လက်၊ ပိုးစိုးပက်စက် အိပ်မောကြသည်။ ထိုစဉ်တွင် မိဒျန်စစ်သား တစ်ယောက်သည် သူ၏ အိပ်မက်ဆိုးအား အဖော်သို့ ပြောပြနေသည်။ တဲတစ်လုံးထဲသို့ မုယောမုန့်တစ်ချပ် ရောက်ရှိသဖြင့် ထိုတဲပျက်စီးသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ့မိတ်ဆွေက အိပ်မက်အနက်မှန် ကောက်လိုက်သည်။ ဣသရေလတို့က မိဒျန်တပ်နှိမ်နင်းမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မုယောမုန့်သည် လူအများနေ့စဉ်စားသုံးသော အစာဖြစ်၍ ထိုအရပ်ဒေသရှိ အဓိကလူ ဣသရေလလူမျိုးကို ပုံဆောင်သည်။ တဲတစ်လုံးသည် မိဒျန်တပ်ပေါင်းစု ဖြစ်သည်။

:၁၅၂၀ လူ့ဇာတိ သဘောအရဆိုလျှင် ဂိဒေါင်သည် မိဒျန်တို့ကို ကြောက်လောက်ပါသည်။ လူပေါင်း တစ်သိန်းသုံးသောင်းငါးထောင်အင်အားကို လူသုံးရာဖြင့် တိုက်ခိုက်ရသည်။ အင်အားခြင်း ယှဉ်လျှင် ပမာဏကွာခြားလွန်းသည်။ သို့သော် ရန်သူများ၏စကား ကြားသိသောအခါ မိမိယုံကြည်ခြင်း ခိုင်မာသွားသည်။ ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ် (ငယ်၁၅)ပြီးမှ စစ်ရေးစစ်ရာ ပြင်ဆင်သည်။

ဂိဒေါင်သည် ထောက်ကင်းမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ စစ်သည်တော်များအား လူတစ်ရာအုပ်()အုပ်စု ဖွဲ့လိုက်သည်။ လူတိုင်း တံပိုးနှင့်အထဲတွင် မီးထွန်းထားသော မြေအိုးကိုယ်စီ ယူဆောင်စေသည်။ မိဒျန်တို့တပ်ပတ်လည်သို့ ချဉ်းကပ်ပြီး ဂိဒေါင်က တိုက်မိန့်ခရာမှုတ်အချက်ပေးသည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ တံပိုးမှုတ်ကြသည်။ မြေအိုးကို ရိုက်ခွဲကြသောအခါ မိဒျန်စခန်းပတ်လည်တွင် မီးအလင်းရောင်ဘွားကနဲပေါ်ထွန်းလာသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏ ဓား၊ ဂိဒေါင်ဓား” ဟု အော်ဟစ်ကြသည်။

ဤနိမိတ်ပုံရိပ်ကို (၂ကော ၄:၇)တွင် အနက်ကောက်ထားသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် မြေအိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြေအိုးဖယ်ရှားသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အတွင်းပိုင်းသည် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြင့် ရွေးနှုတ်ထားသော ဘုရားသခင်၏ သိကျွမ်းခြင်းအလင်းရောင် ပေါ်လာရသည်။ အခြားသူများအား အလင်းရောင်ပေးနိုင်ရသည်။

:၂၁၂၅ ခရီးပန်းအိပ်မောကျနေချိန်တွင် အငိုက်ဖမ်း တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသဖြင့် မိဒျန်လူများသည် ကြောက်အားလန့်အားဖြင့် ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်ပြေးကြသည်။ ကစဉ့်ကလျားထွက်ပြေး စစ်ရှုံးသူများအား နဿလိ၊ အာရှာနှင့် မနာရှေလူများက လိုက်လံချေမှုန်းကြသည်။ ဧဖရိမ်လူများသည် ယော်ဒန်မြစ် တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ထွက်ပြေးကြသော ရန်သူ့နောက်သို့ လိုက်စစ်ဆင်ကြသည်။ ဧဖရိမ်လူများက မိဒျန်ဘုရင်နှစ်ပါး ဩရသ(ကျီးအ)နှင့် ဇေဘ(ဝံပုလွေ)တို့အား ဖမ်းမိ ကွပ်မျက်ကြသည်။

ဂိဒေါင်၏ ခေါင်းဆောင်မှုပညာဝင်သင်ခန်းစာများစွာ တွေ့ရှိရသည်။ ခေါင်းဆောင်ဟူသည် လူအများအသိမပေးမှီ၊ ကိုယ်တိုင်နှံ့စပ် ကျွမ်းကျင်ရသည်။ ဘုရားသခင်၏ ညွှန်ကြားမှုခံယူရသည်နှင့် အညီ ဦးစွာ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရသည် (ငယ်၁၅)။ ငယ်သား နောက်လိုက်များ၏ စံပြဖြစ်ရသည် (ငယ်၁၇)။ ပြုဖွယ်အငန်းအတာအတိုင်းကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရသည်။ ထို့နောက် ဘုရားပေးသော ကရိယာတန်ဆာပလာများကို အံဝင်ဂွင်ကျ အသုံးပြုရသည် (ငယ်၁၈)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။