တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၆

ဂိဒေါင်
1တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်၊ သူတို့ကို မိဒျန်အမျိုးလက်၌ ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံးအပ်တော်မူသဖြင့်၊ 2မိဒျန်အမျိုးသည် ဣသရေလအမျိုးကို နိုင်၍ ညှဉ်းဆဲသောကြောင့်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် တောင်ရိုး၌ ခိုင်ခံ့သော ဥမင်မြေတွင်းတို့ကို လုပ်ရကြ၏။ 3ဣသရေလအမျိုးသည် လယ်လုပ်ပြီးမှ၊ မိဒျန်ပြည်သားနှင့် အာမလက်ပြည်သား အစရှိသော အရှေ့ပြည်သားတို့သည် ချီလာ၍၊ 4တပ်ချသဖြင့်၊ ဂါဇမြို့တိုင်အောင် မြေအသီးအနှံကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းလျက် စားစရာကို ချန်၍မထား။ သိုးနွားမြည်းကိုလည်း ချန်၍မထားကြ။ 5အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သူတို့သည် တိရစ္ဆာန်များ၊ တဲများပါလျက်၊ ကျိုင်းကောင်များပြားသကဲ့သို့၊ သူတို့နှင့် ကုလားအုတ်တို့သည် မရေတွက်နိုင်အောင် များပြားသဖြင့် ဣသရေလပြည်ကို ဖျက်ဆီးလျက် လာကြ၏။ 6ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် မိဒျန်အမျိုးသားတို့ကြောင့် အလွန်ဆင်းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ်ကြော်ကြ၏။ 7ထိုသို့ မိဒျန်အမျိုးသားတို့ကြောင့်၊ ထာဝရဘုရားအား ဟစ်ကြော်ကြသောအခါ၊ 8ထာဝရဘုရားသည် ပရောဖက်တစ်ယောက်ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့ထံသို့ စေလွှတ်တော်မူ၍၊ ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကျွန်ခံနေရာ အဲဂုတ္တုပြည်မှ သင်တို့ကို ငါနုတ်ဆောင်ပြီ။ 9အဲဂုတ္တုပြည်သားလက်မှလည်းကောင်း၊ ညှဉ်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ လက်မှလည်းကောင်း၊ သင်တို့ကိုကယ်နုတ်၍၊ သူတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ နှင်ထုတ်သဖြင့် သူတို့ပြည်ကိုပေးပြီ။ 10ငါသည် သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ သင်တို့နေသော အာမောရိပြည်သား ကိုးကွယ်သော ဘုရားတို့ကို မကြောက်ရွံ့ကြနှင့်ဟု ငါပညတ်သော်လည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားမထောင်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။
11တစ်ဖန် ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည် လာ၍၊ ဩဖရရွာမှာ အဗျေဇာအမျိုးသားယောရှပိုင်သော သပိတ်ပင်အောက်၌ ထိုင်လေ၏။ ယောရှသားဂိဒေါင်သည် မိမိစပါးကို မိဒျန်လူတို့ မတွေ့စေခြင်းငှာ၊ စပျစ်သီးနယ်ရာ တန်ဆာအနားမှာ စပါးကိုနယ်လျက်နေ၏။ 12ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ကိုယ်ထင်ရှား၍၊ ခွန်အားကြီးသော အချင်းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏ဟုဆိုလျှင်၊ 13ဂိဒေါင်က၊ အိုသခင်၊ ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူသည်မှန်လျှင် အဘယ်ကြောင့် ဤအမှုကြီး ရောက်ရပါသနည်း။ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နုတ်ဆောင်တော်မူသည် မဟုတ်လောဟု အကျွန်ုပ်တို့အဘများ ပြောသည်အတိုင်း ပြုတော်မူသော၊ အံ့ဖွယ်သော အမှုရှိသမျှတို့သည် အဘယ်မှာ ရှိပါသနည်း။ ယခုမှာ ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်၍ မိဒျန်လူတို့လက်သို့ အပ်တော်မူပြီတကားဟု ဆိုလေသော်၊ 14ထာဝရဘုရားသည် သူ့ကိုကြည့်ရှု၍ ယခု သင်ရသောတန်ခိုးကို အမှီပြုလျက် သွားလော့။ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးကို မိဒျန်လူတို့လက်မှ ကယ်နုတ်လိမ့်မည်။ သင့်ကို ငါစေခိုင်းသည် မဟုတ်လောဟု မိန့်တော်မူ၏။ 15ဂိဒေါင်ကလည်း၊ အိုသခင်၊ အကျွန်ုပ်သည် ဣသရေလအမျိုးကို အဘယ်သို့ ကယ်နုတ်နိုင်ပါမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးသည် မနာရှေအမျိုး၌ သာ၍ဆင်းရဲပါ၏။ အကျွန်ုပ်သည်လည်း၊ ကိုယ်အဆွေအမျိုး၌ အယုတ်ဆုံးသော သူဖြစ်ပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊ 16ထာဝရဘုရားက၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင်နှင့်အတူရှိသဖြင့်၊ သင်သည် လူတစ်ယောက်ကို လုပ်ကြံသကဲ့သို့၊ မိဒျန်လူတို့ကို လုပ်ကြံလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 17ဂိဒေါင်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရပါလျှင် အကျွန်ုပ်နှင့် ယခုနှုတ်ဆက်တော်မူကြောင်း ထင်ရှားသော နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြတော်မူပါ။ 18အကျွန်ုပ်သည် တစ်ဖန်လာပြန်၍၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သကာကို ဆောင်ခဲ့သဖြင့်၊ ကိုယ်တော်ရှေ့၌ မတင်မီတိုင်အောင်၊ ဤအရပ်က ကြွသွားတော်မမူပါနှင့်ဟု တောင်းပန်လျှင်၊ သင်သည် ပြန်၍ မလာမီတိုင်အောင် ငါနေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 19ဂိဒေါင်သည် သွား၍ ဆိတ်သငယ်တစ်ကောင်ကိုလည်းကောင်း၊ မုန့်ညက်တစ်ဧဖာနှင့် လုပ်သော တဆေးမဲ့မုန့်ပြားတို့ကိုလည်းကောင်း ပြင်ဆင်လေ၏။ ဆိတ်သားကို တောင်း၌ထည့်၍၊ ဆိတ်သားပြုတ်ရည်ကို အိုး၌လောင်းပြီးမှ၊ ကောင်းကင်တမန်ရှိရာ သပိတ်ပင်အောက်သို့ ဆောင်ခဲ့၍ ဆက်လေ၏။ 20ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ အမဲသားနှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပြားတို့ကိုယူ၍ ဤကျောက်ပေါ်မှာ တင်ထားလော့။ အမဲသားပြုတ်ရည်ကို သွန်းလောင်းလော့ဟု ဆိုလျှင်၊ ဆိုသည်အတိုင်း ဂိဒေါင်သည် ပြုလေ၏။ 21ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည် မိမိကိုင်သော တောင်ဝှေးကိုဆန့်၍၊ အမဲသားနှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပြားတို့ကို တို့သဖြင့်၊ ကျောက်ထဲကမီးထ၍ အမဲသားနှင့် တဆေးမဲ့မုန့်ပြားတို့ကို လောင်ပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ကွယ်လေ၏။ 22ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်ကို ဂိဒေါင်သည် သိမြင်သောအခါ၊ အိုအရှင် ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ မြင်ရပါပြီတကားဟု လျှောက်သော်၊ 23ထာဝရဘုရားက၊ ချမ်းသာပါစေ။ မစိုးရိမ်နှင့်။ သင်သည် သေဘေးနှင့် လွတ်လျက်ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 24ထိုအရပ်၌ ဂိဒေါင်သည် ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်၍၊ ယေဟောဝါရှာလုံအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ အဗျေဇာသား၏နေရာ ဩဖရရွာ၌ ယနေ့တိုင်အောင်ရှိသတည်း။
25ထိုနေ့ညမှာ ထာဝရဘုရားက၊ သင့်အဘ၏နွားပိုက်နှင့် အသက်ခုနစ်နှစ်ရှိသော ဒုတိယနွားထီးကို ယူပြီးလျှင်၊ သင့်အဘတည်သော ဗာလဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ကို ဖြိုဖျက်၍၊ ယဇ်ပလ္လင်အနားမှာရှိသော အာရှရပင်ကို ခုတ်လှဲလော့။ 26ငါစီရင်သည်အတိုင်း၊ ဤကျောက်ပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ပြီးလျှင်၊ ခုတ်လှဲသောသစ်သားဖြင့် ဒုတိယနွားကို မီးရှို့၍ ယဇ်ပူဇော်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 27ဂိဒေါင်လည်း မိမိကျွန်ဆယ်ယောက်တို့ကို ခေါ်၍၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ပြုလေ၏။ မိမိအဘ၏ အိမ်သားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ မြို့သားတို့ကိုလည်းကောင်း ကြောက်၍၊ နေ့အချိန်၌ မပြုဝံ့သောကြောင့်၊ ညအချိန်၌ ပြု၏။ 28နံနက်စောစော မြို့သားတို့သည် ထကြသောအခါ၊ ဗာလဘုရား၏ ယဇ်ပလ္လင်သည် ပြိုပျက်လျက်၊ အနားမှာရှိသော အာရှရပင်လည်းလဲလျက်၊ နောက်တည်သော ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ ဒုတိယနွားထီးကို ပူဇော်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ကြလျှင်၊ 29ဤအမှုကို အဘယ်သူပြုသနည်းဟု တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေးမြန်းစစ်ကြောလျှင်၊ ဤအမှုကို ယောရှသားဂိဒေါင်ပြုပြီဟု လူအချို့တို့သည် ဆိုကြ၏။ 30ထိုအခါ မြို့သားတို့သည် ယောရှအား၊ သင်၏သားသည် ဗာလဘုရား၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုဖြိုဖျက်၍ အနားမှာရှိသော အာရှရပင်ကို ခုတ်လှဲသောကြောင့်၊ သူ့ကို အသေခံစေခြင်းငှာ ထုတ်လော့ဟု ဆိုသော်လည်း၊ 31ယောရှသည် တစ်ဖက်၌နေသော သူအပေါင်းတို့အား၊ သင်တို့သည် ဗာလဘုရားဘက်၌ အမှုစောင့်မည်လော။ သူ့ကို ကယ်တင်မည်လော။ သူ့ဘက်၌ အမှုစောင့်သောသူသည်၊ နံနက်မလွန်မီ အသေခံပါလေစေ။ ဗာလသည် ဘုရားမှန်လျှင်၊ သူ၏ယဇ်ပလ္လင်ကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဖြိုဖျက်သောကြောင့်၊ မိမိအမှုကို မိမိစောင့်ပါလေစေဟု ပြန်ပြော၏။ 32ထိုသို့ ဗာလဘုရားသည် သူ၏ယဇ်ပလ္လင်ကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဖြိုဖျက်သောကြောင့်၊ ထိုသူတစ်ဖက် မိမိအမှုကို မိမိစောင့်ပါလေစေဟု ဆိုလျက် သူ၏သားကို ထိုနေ့၌ ယေရုဗ္ဗာလအမည်ဖြင့် မှည့်သတည်း။
33ထိုအခါ မိဒျန်ပြည်သား၊ အာမလက်ပြည်သား၊ အရှေ့ပြည်သားအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေးသဖြင့်၊ ယေဇရေလချိုင့်သို့ ကူးသွား၍ တပ်ချကြ၏။ 34ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ဂိဒေါင်အပေါ်မှာ သက်ရောက်၍၊ သူသည် တံပိုးမှုတ်သဖြင့် အဗျေဇာသားတို့သည် လိုက်ကြ၏။ 35တမန်တို့ကို မနာရှေခရိုင်တစ်လျှောက်လုံးသို့ စေလွှတ်၍၊ မနာရှေအမျိုးသားတို့သည် လိုက်ကြ၏။ တစ်ဖန် အာရှာခရိုင်၊ ဇာဗုလုန်ခရိုင်၊ နဿလိခရိုင်သို့ တမန်တို့ကို စေလွှတ်၍၊ ထိုခရိုင်သားတို့သည်လည်း စုဝေးရာသို့ လာကြ၏။
36ဂိဒေါင်သည်လည်း ဘုရားသခင်အား၊ ကိုယ်တော်သည် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးကို အကျွန်ုပ်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူမည်မှန်လျှင်၊ 37အကျွန်ုပ်သည် သိုးတစ်ကောင်၏အမွေးကို တလင်း၌ ထားပါမည်။ သိုးမွေးသည် နှင်းစို၍၊ မြေတစ်ပြင်လုံး သွေ့ခြောက်လျှင်၊ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဣသရေလအမျိုးကို အကျွန်ုပ်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူမည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါမည်ဟု တောင်းလျှောက်သည်အတိုင်း ဖြစ်လေ၏။ 38နံနက်စောစောထ၍ သိုးမွေးကိုညှစ်သဖြင့် နှင်းရည်သည် အင်တုံအပြည့် ရှိလေ၏။ 39တစ်ဖန် ဂိဒေါင်က၊ အမျက်ထွက်တော်မမူပါနှင့်။ တစ်ကြိမ်သာလျှောက်ပါဦးမည်။ သိုးတစ်ကောင်၏အမွေးနှင့် ယခုတစ်ကြိမ်သာ စုံစမ်းရသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ။ မြေတစ်ပြင်လုံးသည် နှင်းစို၍ သိုးမွေးသွေ့ခြောက်ပါစေဟု ဘုရားသခင်အား တောင်းလျှောက်သည်အတိုင်း၊ 40ထိုည၌လည်း ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသဖြင့်၊ မြေတစ်ပြင်လုံးသည် နှင်းစို၍ သိုးမွေးသွေ့ခြောက်လျက်ရှိ၏။

တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၆ (အနက်ဖွင့်)

(ဂိဒေါင် (::၃၂)

          : နောက်တဖန် မိဒျန်တို့၏ ဖိနှိပ်ခြင်းခံရပြန်သည်။ မိဒျန်တို့၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံကြရသည်။ မိဒျန်တို့သည် အင်အားကြီးထွားသဖြင့် ခွန်အားဗလ အားကိုး၍ ဣသရေလတို့၏ လယ်ယာမြေကောက်ပဲသီးနှံများကို အတင်းအဓမ္မ ရိတ်သိမ်းကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကို လုယူသတ်စားကြသည်။ ကျိုင်းကောင်အုပ်ပမာ သောင်းကျန်းဖျက်ဆီးပစ်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ ဣသရေလတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် အနိုင်အထက် အပြုခံရခြင်း၊ ကျွန်ခံရခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခံကြရသည်။ တစ်ချိန်က ဣသရေလတို့ ခြေဖဝါးအောက်တွင် ပိပြားခဲ့သော မိဒျန်တို့သည် ယခုအခါ ဣသရေလတို့ ခေါင်းပေါ်မှ တက်စီးနေကြသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း ခရစ်တော်ထံပါးမှ ကွေကွင်းလျှင် လောကဆင်းရဲခြင်းဒဏ်၏ ကျွန်ပြုခြင်းခံရမည်သေချာသည်။

:၁၆ ဣသရေလလူတို့ ကြိတ်မှိတ်မခံစားနိုင်တော့သောအခါ ဘုရားသခင်ထံ အကူအညီ တောင်းဆိုကြပြန်သည်။ ဘုရားသခင်ကလည်း နားညောင်းတော်မူ၍ ရုပ်တုဘုရားများကို ဖျက်ဆီးပေးမည့် ပရောဖက်တစ်ပါး ဦးစွာစေလွှတ်ပေးသည်။ ထိုနောက် မိဒျန်သားတို့ မသိအောင် စပျစ်ရံတော၌ ကောက်လိှုင်းများကို တိတ်တဆိတ်ချွေလှေ့နေသော မနာရှေအမျိုးသား ဂိဒေါင်ရှေ့တွင် ဘုရားသခင် ကောင်းကင်တမန် (လူ့ဇာတိမခံယူမီကာလ ခရစ်တော်၏ ဘဝဟုထင်မြင်ယူဆရသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော သီးသန့်စာပိုဒ်ကို ဖတ်ရှုကြည့်ပါ)။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရသောသူ” ဖြစ်စေမည်၊ ဣသရေလလူတို့အား မိဒျန်တို့ လက်အောက်မှ ကယ်နှုတ်စေမည်ဟု ဆိုသည်။ ဂိဒေါင်က သူ့တွင် အစွမ်းအစ မရှိဟု အကြောင်းပြသော်လည်း ဘုရားသခင် အသုံးပြုလျှင် အရာရာတိုင်းသည် အစွမ်းတန်ခိုးပြည့်စုံသည်။

ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တော်

ဘုရားသခင်(ယေဟောဝါဘုရား)၏ ကောင်းကင်တမန်ဆိုသည်မှာ လူ့ဇာတိကို မခံယူမှီကာလ သခင်ခရစ်တော်၏ ဘဝဖြစ်သည်။ သူ့စကားများကို နားထောင်လျှင် သူသည် ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သုံးပါးတစ်ဆူတွင် ဒုတိယနေရာ၌ ပါဝင်သူဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။

ပထမအချက်မှာ သမ္မာကျမ်းစာက သူ့အား ဘုရားရှင်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ သဲသောင်မြေတွင် ဟာဂရအားတွေ့ဆုံစဉ် ထာဝရဘုရားက သူမသည် ဘုရားသခင်ရှိရာနေရာတွင် ရောက်ရဟု ဆက်ဆံသည်။ “ဘုရားသခင်ကို မြင်ရပြီ” (က၃၆:၁၃)ဟု ဆိုသည်။ မောရိယတောင်ပေါ်တွင် အာဗြဟံအား တွေ့ဆုံသောအခါ သူကိုယ်တိုင်သည် ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသည် (ဟေဗြဲ YHWA or Jahorah က ၂၂:၁၆)။ ဗေဇေလတွင် ယာကုပ်အား သူကိုယ်တိုင်သည် ဘုရားရှင်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ခဲ့သည် (၃၁:၁၁-၁၃) ယောသပ်ကို ကောင်းကြီးပေးသောအခါ ဣသရေလက “ဘုရားသခင်” “ကောင်းကင်တမန်” ဟု နာမည်ပြောင်းသုံးထားသည် (က၄၈:၁၅-၁၆) ကောင်းကင်တမန် ခြုံပုတ်ထဲတွင် တောက်လောင်နေသော မီးလျှံသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် ကိုယ်ရောင်ပြခဲ့သည် (ထွ ၃:၂)။ မောရှေသည် မျက်နှာတော်ကို မဖူးမြင်ရဲ (ထွ ၃:၆)။ ဣသရေလရှေ့တွင် မိုးတိမ်တိုင်အဖြစ် (ထွ ၁၃:၁၂) ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည် (ထွ ၁၄:၁၉)။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်မြင်ရလျှင် သေရသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်ဖူးမြင်ရသောအခါ ဂိဒေါင်သည် သေတော့မည့်ဟန် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားသည် (သူကြီး ၆:၂၂-၂၃)။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က သူ၏ နာမတော်သည် အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း မာနော်သို့ ပြောပြသည် (သူကြီး ၁၃:၁၈) အံ့ဩဖွယ်သည် ဘုရားသခင်၏ နာမတော်တစ်ပါးဖြစ်သည် (ဟေရှ ၉:၆)။ ယာကုပ်၏ ကောင်းကင်တမန်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည် (ဟော ၁၂:၃-၄)။ ဤအချက်အလက်များသည် ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တော်၏ ဇာတိတော် ပြသခြင်းဖြစ်သည်။

John E.Walvoord က အချက်(၄)ချက်ဖြင့် ထောက်ပြထားသည်။

“(ကသုံးပါးတစ်ဆူမှ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဓမ္မသစ်ကာလတွင် လူ့မျက်စိဖြင့် မြင်သာသော ဘုရားသခင်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာသည်။ (ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလေ့ရှိသူသည် များမကြာမှီကာလတွင် ခရစ်တော်ဘဝဖြင့် လူ့ဇာတိခံယူသည်။ (ယေဟောဝါ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်နှင့် ခရစ်တော်နှစ်ပါးစလုံးကို အဘခမည်းတော်မ စေလွှတ်သည်။ (ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ခမည်းတော်ဘုရား (သို့သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်မဟုတ်”   အချက်()ချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် လူ့မျက်စိဖြင့် တပ်အပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော ခရစ်တော်ဘုရားသည် သုံးပါးတစ်ဆူမှ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။

ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် အခြားကောင်းကင်တမန်များနှင့်မတူ တမူထူးခြားသည်။ ထိုကောင်းကင်တမန်ကြီးသည် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်သည်။ ကောင်းကင်တမန် ဟူသောစကားလုံးကို ကျမ်းစာနှစ်စောင်စလုံးတွင် “သတင်းပေးသူ” “စေတမန်” အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် သုံးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ နှုကပတ်တော်စကား သယ်ဆောင်လာသူဖြစ်သည် Chafer က ခရစ်တော်သည် အမှုတော်အားဖြင့် သတင်းစကားသယ်ဆောင်လာသူဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။

:၁၇၂၄ သူသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ မျက်နှာတော်ရသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေသာဓက အဖြစ် အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ပြရန် ဂိဒေါင်တောင်းဆိုသည်။ ထို့နောက် ယဇ်ပူဇော်ရာ ဆိတ်နှင့် တဆေးမဲ့မုန့် ဘောဇဉ်ပူဇော်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က တောင်ဝှေးတော်ဖြင့် ထိုပူဇော်သက္ကာများကို တို့ထိသောအခါ မီးလောင်သွားသည်။ ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အမှန်တကယ် ရောက်ရှိဖူးမြင်ရကြောင်း သိရှိသွားသောအခါ သေတော့မည်ဟု ထိတ်လန့်သွားသည်။ ချွေးသီးချွေးပေါက်ပြန်သောအခါ ဘုရားရှင်က စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနှင့်ဟု အားပေးနှစ်သိမ့်သည်။ ဂိဒေါင်လည်း ထိုအရပ်တွင် ယဇ်ပလ္လင်တည်၍ ယေဟောဝါရှာလုမ် (ဘုရားသခင်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟု အနက်ရသည်) ဟု မှည့်တွင်သည်။

:၂၅၃၂ ထိုနေ့ညဉ့်တွင် ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို နာခံလျက် လူအများတည်ထားသော ဗာလဘုရားနှင့် သစ်သားဘုရားတုများကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ထို့အပြင် ယေဟောဝါဘုရားအတွက် ယဇ်ပလ္လင်အသစ်တည်လိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းသောအခါ ရပ်သူရွာသားများသည် အလွန်အမင်း ဒေါသထွက်လျက် ဂိဒေါင်အား အစိမ်းလိုက်ဝါးစားချင်ကြသည်။ သို့သော် ဂိဒေါင်၏ ဖခင်ယောရှိက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသည်။ အကယ်၍ ဗာလဘုရားသည် ဘုရားစစ် ဘုရားမှန် ပီသလျှင် သူ့ကိုယ်သူ ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်မဟုတ်လောဟု ဆိုသည်။ ဂိဒေါင်ကိုလည်း နာမည်ပြောင် ယေရုဗ္ဗာလ(ဗာလဘုရားချေပသူ)ဟု မှည့်ခေါ်ကြသည်။

ဂိဒေါင်က ထိုသို့ညတွင်းချင်း ဗာလဘုရားဖျက်၊ ယဇ်ပလ္လင်အသစ်တည်သည်ကို အချို့က စိုးရိမ်ပူပန် ငိုယိုကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စကားတော် နာခံခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဂိဒေါင်သည် စိုးရိမ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း မှားယွင်းသောအမှုအရာများ ဖယ်ရှားဖို့စိုးရိမ်သောက ရောက်စရာ အကြောင်းမရှိ။ နာခံခြင်းမရှိလျှင် ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း အချည်းနှီးဖြစ်သည်။

:၃၃၃၅ ထိုအခါ မိဒျန်သားများ အာမလက်လူများ၊ အရှေ့ပြည်သားများသည် မဟာမိတ်ဖွဲ့လျက် ဣသရေလတို့အား တိုက်ခိုက်နှိပ်နင်းရန် ယော်ဒန်မြစ်ကို ကူး၍ ယေဇဂျေလချိုင့်ဝှမ်းတွင် စုဖွဲ့ကြသည်။ တစ်ဘက်တွင် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ဂိဒေါင်အား မနာရှေ၊ အာရှာ၊ ဇာဗုလုန်နှင့် နဿလိလူများ စုဖွဲ့စေသည်။ (အပိုဒ်ငယ် ၃၄)တွင် ပါရှိသည့် အဗျေဇာသားသည် ဂိဒေါင်၏အဘိုးဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်၍ ဆွေမျိုးနွယ်စုနာမည်မှာ အဗျေရ (NKJV)ဖြစ်သည်။ ၈:၂ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။

          :၃၆၄၀ တိုက်ပွဲမဝင်မှီ ဂိဒေါင်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ အောင်ခြင်းအတိတ်နိမိတ် တောင်းဆိုသည်။ သိုးမွှေးတစ်ခုအား တလင်းပြင်တွင် တစ်ညဉ့်လုံး ဖြန့်ခင်းထားသည်။ သိုးမွှေးသည် နှင်းရည်ဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုသော်လည်း မြေပြင်သည်ခြောက်သွေ့နေသည်။ နောက်တဖန် ထိုနည်းအတိုင်း တစ်ညဉ့်လုံး ပြန့်ခင်းသောအခါ မြေတပြင်လုံးနင့်ရွှဲစိုသော်လည်း သိုးမွှေးသည် ခြောက်သွေ့နေသည်။

ဂိဒေါင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များ နားမလည်နိုင်အောင် မျက်စိ မှောက်မှားတတ်ကြသည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍  ထိုးထွင်း သိမြင်ရမည့် အကြောင်း(၂)ချက် ရှိသည်။ ဂိဒေါင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သိုးမွှေးဖြင့် လမ်းညွှန်ချက်ရယူခြင်းမဟုတ်။ အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် အသေးစိတ်ညွှန်ကြားထားသည်။ ဂိဒေါင်သည် အောင်ပွဲအာမခံချက် ရရှိထားပြီ။ ထိုအကြောင်းကို အချို့က သဘောမပေါက် အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲကြသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ဂိဒေါင်သည် သာမန်လက္ခဏာမဟုတ်၊ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် အမှတ်လက္ခဏာမဟုတ်၊ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် အမှတ်လက္ခဏာရထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ လမ်းညွှန်ပြသချက်မပါရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ လမ်းပြချက်မပါရှိဘဲ၊ သိုးမွှေးအတိတ်နိမိတ်ကို အနက်ကောက်မှားကြသည်။ ထိုသို့ ကောက်ယူခြင်းသည် သမိုင်းကြောင်း လမ်းမှားစေပါသည်။ ဤနေရာတွင်မူ လူ့အားနည်းချက်အား ဘုရားသခင်က ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာစေသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း ယု့ကြည်သူများ၏ ဆုတောင်းချက်များကို အဖြေပေးခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာစေပါသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။