တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၂

ဗောခိမ်မြို့ရောက်ထာဝရဘုရား၏တမန်တော်
1ထာဝရဘုရား၏ တမန်တော်သည်၊ ဂိလဂါလမြို့မှ ဗောခိမ်မြို့သို့လာ၍၊ သင်တို့ ဘိုးဘေးတို့အား ငါကျိန်ဆိုသောပြည်သို့ အဲဂုတ္တုပြည်မှ သင်တို့ကို ငါဆောင်ခဲ့ပြီ။ သင်တို့နှင့် ငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်ကို ငါမဖျက် အစဉ်အမြဲစောင့်မည်။ 2သင်တို့သည် ဤပြည်သားတို့နှင့် မိတ်သဟာယမဖွဲ့ရ။ သူတို့ယဇ်ပလ္လင်တို့ကို လှဲချရမည်ဟု ငါဆိုသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားမထောင်ကြ။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ပြုကြသနည်း။ 3တစ်ဖန် ငါဆိုသည်ကား၊ ဤပြည်သားတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ ငါမနှင်ထုတ်။ သူတို့သည် သင်တို့တစ်ဖက်၌ မုဆိုးလုပ်လျက်၊ သူတို့ဘုရားတို့သည်လည်း သင်တို့၌ ကျော့ကွင်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 4ထာဝရဘုရား၏ တမန်တော်သည် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား ဤသို့မိန့်တော်မူသောအခါ၊ လူများတို့သည် အသံကိုလွှင့်၍ ငိုကြွေးကြ၏။ 5ထိုအရပ်ကို ဗောခိမ်အမည်ဖြင့်မှည့်၍ ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။
ယောရှုကွယ်လွန်ခြင်း
6အထက်က ယောရှုသည် လူများတို့ကို လွှတ်လိုက်သောအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အသီးအသီး မိမိတို့အမွေခံရာမြေကို သိမ်းယူခြင်းငှာ သွားကြ၏။ 7ယောရှုလက်ထက် ကာလပတ်လုံး၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးအဖို့ ပြုတော်မူသော အမှုကြီးအလုံးစုံတို့ကို သိမြင်၍၊ ယောရှုမရှိသောနောက် အသက်ရှင်သေးသော အသက်ကြီးသူတို့ လက်ထက်၌လည်း ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုကြ၏။ 8ထာဝရဘုရား၏ကျွန်၊ နုန်၏သားယောရှုသည် အသက်တစ်ရာတစ်ဆယ်ရှိသော် အနိစ္စရောက်လေ၏။ 9ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်၊ ဂါရှကုန်းမြောက်မှာရှိသော သူ၏အမွေခံရာ တိမနဿေရမြို့နယ်မြေ၌ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။
10ယောရှုလက်ထက် ကာလ၌ ဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်လည်း၊ ဘိုးဘေးတို့ စုဝေးရာသို့ရောက်ကြ၏။ ထာဝရဘုရားကိုလည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုးအဖို့ ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကိုလည်းကောင်း မသိသော နောင်ကာလအမျိုးသားတို့သည် ပေါ်လာကြ၏။
ထာဝရဘုရားကိုဣသရေလတို့စွန့်ခြင်း
11ထိုကာလအခါ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ဗာလဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုကြ၏။ 12အဲဂုတ္တုပြည်မှ သူတို့ကို ဆောင်ခဲ့တော်မူသော ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူမျိုးတို့၏ ဘုရားတစ်ပါးတို့နောက်သို့ လိုက်လျက်ဦးညွှတ်သဖြင့် ထာဝရဘုရား အမျက်တော်ကို ထွက်စေကြ၏။ 13ထာဝရဘုရားကိုစွန့်၍ ဗာလဘုရား၊ အာရှတရက်ဘုရားတို့ကို ဝတ်ပြုကြသောကြောင့်၊ 14ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုး၌ ပြင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်၊ လုယူသော သူတို့လက်သို့အပ်၍၊ ပတ်ဝန်းကျင်သော ရန်သူတို့၌ ရောင်းတော်မူသဖြင့်၊ ရန်သူတို့ရှေ့မှာ သူတို့သည် တစ်ဖန်မရပ်နိုင်ကြ။ 15သူတို့သည် ထွက်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရား မိန့်မြွက်ကျိန်ဆိုတော်မူသည်အတိုင်း၊ လက်တော်အဆီးအတားနှင့် တွေ့၍ အလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ 16သို့ရာတွင် လုယူသောသူတို့လက်မှ ကယ်လွှတ်သော တရားသူကြီးတို့ကို ထာဝရဘုရား ပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ 17ထိုတရားသူကြီးတို့စကားကိုလည်း သူတို့သည် နားမထောင်၊ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့နှင့်မှားယွင်း၍ ဦးညွှတ်ကြ၏။ ဘိုးဘေးတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ပညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ လိုက်သောလမ်းမှ သူတို့သည် အလျင်အမြန်လွဲသွားသဖြင့်၊ ဘိုးဘေးကျင့်သည်အတိုင်း မကျင့်ကြ။ 18ထာဝရဘုရားသည် တရားသူကြီးကို ပေါ်ထွန်းစေသောအခါ သူနှင့်အတူရှိ၍၊ သူ့လက်ထက်ပတ်လုံး ဣသရေလလူတို့ကို ရန်သူ၏လက်မှ ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် နှောင့်ယှက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရ၍ မြည်တမ်းကြသောအခါ ထာဝရဘုရားသည် နောင်တရတော်မူ၏။ 19တရားသူကြီးသေသောနောက်၊ သူတို့သည် တစ်ဖန် ဘိုးဘေးထက်သာ၍ ဆိုးသဖြင့်၊ အခြားတစ်ပါးသော ဘုရားတို့နောက်သို့လိုက်လျက် ဝတ်ပြု၍ ဦးညွှတ်ကြ၏။ မိမိတို့အကျင့်ဓလေ့နှင့် ကြမ်းတမ်းသောလမ်းကို မစွန့်မပယ်ကြ။ 20ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုး၌ ပြင်းစွာအမျက်ထွက်လျက်၊ ဤလူတို့သည် ငါ့စကားကိုနားမထောင်။ သူတို့ဘိုးဘေးတို့နှင့် ငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်ကို ဖျက်သောကြောင့်၊ 21ယောရှုသေသောနောက် ကျန်ကြွင်းရစ်သော လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးကို သူတို့ရှေ့မှ နောက်တစ်ဖန် ငါမနှင်ထုတ်။ 22သူတို့ဘိုးဘေးတို့သည် ထာဝရဘုရား၏လမ်းတော်သို့ လိုက်ခြင်းငှာ စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ သူတို့သည်စောင့်ရှောက်မည်လော၊ မစောင့်ရှောက်လောဟု ကျန်သေးသောလူမျိုးအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးကို ငါစုံစမ်းမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ 23ထိုလူမျိုးကို ယောရှုလက်၌မအပ်၊ အလျင်အမြန် မနှင်ထုတ်ဘဲနေတော်မူ၏။

တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၂ (အနက်ဖွင့်)

: ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန် (သခင်ယေရှု)က နာခံခြင်းမရှိသောသူများအား ဗောခိမ် (ငိုနေသူများဟုအနက်ရသည်) အရပ်တွင် ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ အပိုဒ် ၁တွင် ဂိလဂါလ (ကောင်းကြီး မင်္ဂလာအရပ်ဟု အနက်ရသည်)မှ ဗောခိမ် (ငိုကြွေးရာမြေ)သို့ ပေါ်ထွန်းလာသည်ဟုဆိုသည်။ ဣသရေလတို့သည် အောင်မြေမှ မျက်ရည်ပြည်သို့ ရောက်ရှိနေကြပြီ။ ဘုရားတုကိုးကွယ်သော ဒေသခံခါနန်ပြည်သားများ အပြောင်အစင် မမောင်းထုတ်ကြသောကြောင့် ဆိုးကျိုးကြုံနေရပြီ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစား အမင်္ဂလာရောက်စေသည်။ မုန့်အစား ဒုတ်ပေးသည်။ ဗောခိမ်အရပ်ရှိလူများ ငိုကြွေးခြင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဟု အပိုဒ်ငယ် ၁-၅တွင် ရှင်းပြသည်။

:၁၀ အပိုဒ်ငယ် ၆-၁၀ သည်ယောရှု၏ ဘဝနောက်ဆုံးနေ့ရက်ကာလကို ပြန်လည်လွမ်းမောခြင်း ဖြစ်သည်။ တရား ၆တွင် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူတို့အား ပညတ်ချက်များ အများအပြားပေးထားသည်။ ထိုပညတ်ချက်များ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် ပျက်ကွက်အားနည်းကြပုံကို အခန်းငယ် ၁၀တွင် ရှုတ်ချထားသည်။ သွားလေသူများသည် သားသမီးများအား ဘုရားသခင် ကြောက်ရွံ့ဖို့ သွန်သင်ခြင်း အားနည်းကြသည်။ ဖခင်၏နမော်နမဲ့နိုင်ခြင်းများသည် သားသမီးတို့အား ရုပ်တုကိုးကွယ်ရန် လမ်းပြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။

(ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်ခြင်း (:၁၁:)

          :၁၁၁၉ အတိတ်ဘဝဟောင်းကို ထောက်ပြပြီးနောက် ရှေ့ဘဝခရီးကိုလည်း မျှော်မှန်းကြသည်။ ထိုခေတ်ကာလအဓိကလိုအပ်ချက် လက္ခဏာများကို ထောက်ပြသည်။

  • ဒုစရိုက်မှု (ငယ် ၁၁-၁၃)
  • သူ့ကျွန်ခိုင်းဖတ် (ငယ် ၁၄-၁၅)
  • အသနားခံခြင်း (ဤကျမ်းချက်တွင် တိုက်ရိုက်မဖော်ပြသော်လ်ည်း ၃:၉၊ ၃:၁၅၊ ၄:၃ တို့တွင်ကြည့်)
  • ကယ်တင်ခြင်း (ငယ် ၁၆-၁၈)

ထို့အပြင် အောက်ပါအပြုအမူများကိုလည်း တွေ့ရသည်။

  • ပုန်ကန်ခြားနားခြင်း
  • ဝဋ်လည်ခင်း
  • နောင်တရခြင်း
  • ခိုးနားခြင်း

တရားသူကြီးမှတ်စာ၏ သံခိပ်(ငယ် ၁၁-၁၉) ကို Jensen က ဤသို့အပြစ်(၂)မျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။

(၁) လူ့စိတ်နှလုံး၏ ဆိုးညစ်မှု၊ ခေါင်းမာမှု၊ ပုန်ကန်ခြားနားမှုနှင့် မိုက်မဲမှုများတွေ့ရသည်။

(၂) အခြားတစ်ဘက်တွင် ဘုရားသခင်၏ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကရုဏာတော် ဖူးမြင်ရသည်။ အခြားကျမ်းများတွင် ဤသို့သော ဆန့်ကျင်ဘက် လက္ခဏာများ ယှဉ်ပြခြင်း ရှားပါးသည်။ ဣသရေလတို့၏ မိုက်ကန်းခြင်းတစ်ဘက်တွင် ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် တွေ့မြင်ရသည်။

:၂၀၂၃ ဣသရေလလူတို့သည် ဘုရားသခင်ကတိတော်ပြုထားသောပညတ်ချက်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်း မရှိကြသောကြောင့် ဒေသခံခါနန်လူအကြွင်းအကျန်များအား ဣသရေလလူတို့ စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ ဘုရားသခင်က ဆက်လက်တည်မြဲစေသည် (ငယ် ၂၀-၂၂)။ နာခံခြင်းမရှိကြသောကြောင့် ရုပ်တုဘုရားတု ကိုးကွယ်သူများအား မောင်းထုတ်ပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဣသရေလလူများကိုလည်း စမ်းသပ်ဖို့ ပြန်လည်အသုံးပြုသည် (ငယ် ၂၂၊၃:၄) သားမြေး စဉ်ဆက်မတည့်ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားစေသည်။ စစ်မီးမွှေးပေးသည်။ ယုံကြည်သူများသည်လည်း အပြစ်ဒုစရိုက်များအပြီးအပိုင် မရှင်းလင်းလျှင် တစ်လောကလုံးပြဿနာ ရှာစုံစမ်းစစ်ကြောခြင်း ခံရမည်။ ထာဝရဘုရား၏ လမ်းတော်သို့ လိုက်မည်လော့၊ မလိုက်မည်လော” (ငယ် ၂၂)ဟုဆိုသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။