တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၁

အဒေါနိဗေဇက်မင်း
1ယောရှု အနိစ္စရောက်သောနောက်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့တွင် အဘယ်သူသည် ခါနနိလူတို့ရှိရာသို့ ရှေ့ဦးစွာချီသွားရပါမည်နည်းဟု ထာဝရဘုရားအား မေးလျှောက်ကြလျှင်၊ 2ထာဝရဘုရားက၊ ယုဒသည် ချီသွားရမည်။ ထိုပြည်ကို သူ၏လက်၌ ငါအပ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 3ယုဒသည် မိမိအစ်ကိုရှိမောင်အား၊ ခါနနိလူတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာ ငါ့အမွေမြေသို့ ငါနှင့်အတူလိုက်ပါ။ သင့်အမွေမြေသို့လည်း သင်နှင့်အတူ ငါလိုက်သွားမည်ဟုဆိုသည်အတိုင်း ရှိမောင်သည်လိုက်သွားလေ၏။ 4ယုဒချီသွား၍ ထာဝရဘုရားသည် ခါနနိလူ၊ ဖေရဇိလူတို့ကိုအပ်တော်မူသဖြင့်၊ ဗေဇက်မြို့၌ လူတစ်ထောင်ကို သတ်လေ၏။ 5အဒေါနိဗေဇက်မင်းကို ဗေဇက်မြို့၌တွေ့၍၊ ခါနနိလူ၊ ဖေရဇိလူတို့ကိုသတ်သောအခါ၊ 6အဒေါနိဗေဇက်သည် ပြေးလေ၏။ ယုဒလူတို့သည် လိုက်၍ဖမ်းမိပြီးလျှင် လက်မ၊ ခြေမတို့ကို ဖြတ်ကြ၏။ 7အဒေါနိဗေဇက်ကလည်း၊ လက်မနှင့် ခြေမဖြတ်သော မင်းကြီးခုနစ်ဆယ်တို့သည်၊ အထက်က ငါ့စားပွဲအောက်၌ စားနုပ်စားပေါက်ကို ကောက်၍ စားရကြ၏။ ငါပြုဖူးသည်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ၌အပြစ်ပေးတော်မူပြီဟု ဆို၏။ ထိုမင်းကို ယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့၍ သူသည် ထိုမြို့မှာသေလေ၏။
ယေရုရှလင်နှင့်ဟေဗြုန်ကိုအောင်ခြင်း
8ယုဒအမျိုးသားတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်ယူ၍ ဓားနှင့်လုပ်ကြံပြီးမှ မီးရှို့ကြ၏။ 9ထိုနောက်တောင်ပေါ်၌လည်းကောင်း၊ တောင်မျက်နှာ၌လည်းကောင်း၊ ချိုင့်ထဲ၌လည်းကောင်းနေသော ခါနနိလူတို့ကို အတိုက်သွားကြ၏။
10တစ်ဖန် ယုဒအမျိုးသည်၊ ကိရယသာဘအမည်ဟောင်းရှိသော ဟေဗြုန်မြို့၌နေသော ခါနနိလူတို့ရှိရာသို့ ချီသွား၍၊ ရှေရှဲ၊ အဟိမန်၊ တာလမဲတို့ကိုလုပ်ကြံကြ၏။
ဒေဗိရမြို့ကိုအောင်ခြင်း
(ယောရှု၊ ၁၅:၁၃-၁၉)
11တစ်ဖန် ကိရယဿေဖာအမည်ဟောင်းရှိသော ဒေဗိရမြို့သားတို့ရှိရာသို့ ချီပြန်၍၊ 12ကာလက်က၊ ကိရယဿေဖာမြို့ကို တိုက်ယူလုပ်ကြံသောသူအား၊ ငါသည် သမီးအာခသကို ပေးစားမည်ဟုဆိုလျှင်၊ 13ကာလက်ညီကေနတ်၏သား ဩသံယေလသည် ထိုမြို့ကိုတိုက်ယူ၍၊ ကာလက်သည် သမီးအာခသကို သူ့အားပေးစားလေ၏။ 14ထိုမိန်းမသည် ခရီးသွားစဉ်အခါ၊ လယ်တစ်ကွက်ကို အဘ၌တောင်းခြင်းငှာ လင်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ မြည်းပေါ်ကဆင်းလေ၏။ အဘကာလက်က၊ အဘယ်အလိုရှိသနည်းဟုမေးလျှင်၊ 15သမီးက၊ ကောင်းချီးပေးစေချင်ပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် တောင်မျက်နှာအရပ်ကို ပေးပါပြီ။ စမ်းရေတွင်းတို့ကိုလည်း ပေးတော်မူပါဦးဟု တောင်းသည်အတိုင်း အဘသည်အထက်စမ်းရေတွင်း၊ အောက်စမ်းရေတွင်းတို့ကို ပေးလေ၏။
ယုဒနှင့်ဗင်္ယာမိန်အနွယ်တို့၏အောင်ပွဲ
16မောရှေယောက္ခမ၏သားမြေးဖြစ်သော ကေနိအမျိုးသားတို့သည်၊ ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်အတူ စွန်ပလွံမြို့မှ အာရဒ်မြို့တောင်ဘက်၊ ယုဒတောသို့ လိုက်သွား၍ နေရာကျကြ၏။ 17တစ်ဖန် ယုဒသည် အစ်ကိုရှိမောင်နှင့်အတူသွား၍ ဇေဖတ်မြို့၌နေသော ခါနနိလူတို့ကို လုပ်ကြံ၍ မြို့ကို ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးပြီးလျှင်၊ ထိုမြို့ကိုဟော်မာအမည်ဖြင့် သမုတ်ကြ၏။ 18ယုဒသည် ဂါဇမြို့နှင့် မြို့နယ်၊ အာရှကေလုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်၊ ဧကြုန်မြို့နှင့် မြို့နယ်တို့ကိုလည်း တိုက်ယူလေ၏။ 19ထာဝရဘုရားသည် ယုဒနှင့်အတူရှိတော်မူ၍၊ သူသည် တောင်ပေါ်မှာနေသော သူတို့ကိုနှင်ထုတ်လေ၏။ ချိုင့်သားတို့ကို မနှင်ထုတ်နိုင်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် သံရထားရှိကြ၏။ 20မောရှေမှာထားသည်အတိုင်း ဟေဗြုန်မြို့ကို ကာလက်အားပေးကြ၍၊ သူသည် အာနကသားသုံးယောက်တို့ကို ထိုမြို့မှ နှင်ထုတ်လေ၏။ 21ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည်၊ ယေရုရှလင်မြို့၌နေသော ယေဗုသိလူတို့ကို မနှင်ထုတ်ဘဲ၊ သူတို့သည် ယနေ့တိုင်အောင် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့နှင့်အတူ ယေရုရှလင်မြို့၌ နေကြသတည်း။
ဗေသလမြို့ကိုအောင်မြင်ခြင်း
22ယောသပ်အမျိုးသားတို့သည်လည်း၊ ဗေသလမြို့သို့ချီသွား၍၊ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ 23လုဇအမည်ဟောင်းရှိသော ထိုမြို့ကို စူးစမ်းစေခြင်းငှာ စေလွှတ်သော သူလျှိုတို့သည်၊ 24မြို့ထဲက ထွက်လာသောလူတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်၍၊ မြို့ထဲသို့ ဝင်သောလမ်းကို ပြပါတော့။ သို့ပြလျှင် သင့်ကို ချမ်းသာပေးမည်ဟုဆိုသော်၊ 25ထိုသူသည် မြို့ထဲသို့ဝင်သောလမ်းကို ပြသဖြင့်၊ သူတို့သည် မြို့သားတို့ကို ဓားနှင့်လုပ်ကြံ၍၊ ထိုလူနှင့် သူ၏အိမ်သားအပေါင်းတို့ကို လွှတ်ကြ၏။ 26ထိုသူသည် ဟိတ္တိပြည်သို့သွားပြီးလျှင်၊ မြို့ကိုတည်ထောင်၍ လုဇအမည်ဖြင့် သမုတ်လေ၏။ ယနေ့တိုင်အောင် ထိုသို့ ခေါ်ဝေါ်ကြသတည်း။
နှင်ထုတ်ခြင်းမခံရသူများ
27မနာရှေအမျိုးသည်၊ ဗက်ရှန်မြို့ရွာများ၊ တာနက်မြို့ရွာများ၊ ဒေါရမြို့ရွာများ၊ ဣဗလံမြို့ရွာများ၊ မေဂိဒ္ဒေါမြို့ရွာများ၌နေသောသူတို့ကို မနှင်ထုတ်ဘဲ၊ ခါနနိလူတို့သည် အနိုင်နေကြ၏။ 28တစ်ဖန် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အားကြီးသောအခါ၊ ခါနနိလူတို့ကို မနှင်ထုတ်သော်လည်း အခွန်ကိုဆက်သွင်းစေကြ၏။ 29ထိုအတူ ဧဖရိမ်အမျိုးသည် ဂေဇာမြို့၌နေသော ခါနနိလူတို့ကို မနှင်ထုတ်ဘဲ သူတို့သည် ဂေဇာမြို့၌ ရောနှောလျက်နေကြ၏။ 30ထိုအတူ ဇာဗုလုန်အမျိုးသည် ကိတရုန်မြို့သား၊ နဟာလောလမြို့သားတို့ကို မနှင်ထုတ်ဘဲ၊ ခါနနိလူတို့သည် ရောနှောလျက်နေ၍၊ အခွန်ပေးကြ၏။ 31ထိုအတူအာရှာအမျိုးသည် အက္ခောမြို့သား၊ ဇိဒုန်မြို့သား၊ အာလပ်မြို့သား၊ အာခဇိပ်မြို့သား၊ ဟေလဗမြို့သား၊ အာဖိတ်မြို့သား၊ ရဟောဘမြို့သားတို့ကို မနှင်ထုတ်ဘဲ၊ 32အာရှာအမျိုးသားတို့သည် ပြည်သားခါနနိလူတို့နှင့် ရောနှော၍ နေကြ၏။ 33ထိုအတူ နဿလိအမျိုးသည် ဗက်ရှေမက်မြို့သား၊ ဗေသနတ်မြို့သားတို့ကို မနှင်ထုတ်ဘဲ၊ ပြည်သားခါနနိလူတို့နှင့် ရောနှော၍နေကြ၏။ သို့ရာတွင် ဗက်ရှေမက်မြို့သား၊ ဗေသနတ်မြို့သားတို့သည် အခွန်ပေးလျက် နေကြ၏။ 34အာမောရိလူတို့သည်လည်း ဒန်အမျိုးသားတို့ကို တောင်ပေါ်သို့နှင်သဖြင့်၊ ချိုင့်ထဲမှာ နေရသောအခွင့်ကိုမပေးကြ။ 35အာမောရိလူတို့သည် ဟေရက်တောင်ပေါ်မြို့၊ အာဇလုန်မြို့၊ ရှာလဗိမ်မြို့၌ အနိုင်နေကြ၏။ သို့ရာတွင် ယောသပ်အမျိုးသားတို့သည် အားကြီးသဖြင့် အာမောရိလူတို့သည် အခွန်ပေးရကြ၏။ 36အာမောရိလူနေရသောအရပ်သည် အကရဗ္ဗိမ်ကုန်းနား၊ သေလမြို့မှစ၍ အထက်အရပ်ပေတည်း။

တရားသူကြီးမှတ်စာ - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ရှေ့နောက်ဆင်ခြင်ခြင်း (::)

(ကအတိတ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း (::၁၀)

          : ယောရှု ကွယ်လွန်(၂:၈) ပြီးသောအခါ ယုဒအမျိုးအနွယ်တွင် ခါနန်လူများကို ဦးဆောင်တိုက်ခိုက်မည့် စစ်ခေါင်းဆောင် လိုအပ်လာသည်။ စစ်အောင်နိုင်မည့်အကြောင်း ကတိတော်ရှိသော်လည်း ယုဒသည် ရှိမောင်ကို စစ်ကူစစ်ဘက် လက်ထောက်အဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အား အကြွင်းမဲ့ မကိုးစားရာ ရောက်ပါသည်။

: ပထမဆုံးစစ်ဦးအောင်ပွဲမှာ ဗေဇက်မြို့ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ လူပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့် ချေမှုန်းသုတ်သင်၍ ဗေဇက်မင်း အဒေါနိဗေဇက်ကို ဖမ်းဆီး၍ လက်မ၊ ခြေမတို့ကို ဖြတ်ပစ်သည်။ ထိုသို့ခြေမ လက်မဖြတ်ပစ်ခြင်းသည် အဒေါနိဗေဇက်မင်းက အခြားမင်းကြီး(၇၀)ပါးတို့၏ ခြေမလက်မဖြတ်ပစ်ခဲ့သည့် အပြစ်ဝဋ်ကြွေးလည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုမင်းအားကွပ်မျက်ရန် ဘုရားသခင်က အမိန့်ပေးခဲ့(တရား၇:၂၄) ဖူးသော်လည်း ဣသရေလတို့သည် ချက်ချင်းလိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း အပြုဘဲ ယေရုရှလင်သို့ ဒုက္ခိတဘဝဖြင့် ခေါ်ဆောင်ညှဉ်းပန်းကြသည်။ များမကြာမီ သေရွာသို့လားသည်။ အစကတည်းက ယဉ်သကိုးစဆိုစကားအတိုင်း ဣသရေလတို့သည် ဗေထိဆိုသည်နှင့် တပြိုင်နက် နှုတ်ကပတ်တော် ချိုးဖောက်ကြလေပြီ၊ တစ်ဝက်တပြက် လိုက်နာကြသော်လည်း မနာခံမှုက ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် မနာခံမှု၏ ဆိုးကျိုးများကို ရှေ့ဆက် ကြုံတွေ့ရကြဦးမည်။

: ယုဒသည် ယေရုရှလင်မြို့ကိုလည်း လုပ်ကြံသိမ်းပိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ယုဒသည် ယေရုရှလင်ဒေသခံလူ ယေဘုသိလူမျိုးများအား လုံးလုံးလျလျ ဖယ်ရှင်းခြင်း မပြု(ယောရှု ၁၅:၂၁-၆၃ အနက်ဖွင့်ကျမ်းကိုကြည့်)။ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင် ရှိနေကြသည် (၂ရာ ၅:၆-၇)။

:၁၅ ယုဒက ဟေဗြုန်ကို လုပ်ကြံသိမ်းပိုက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ယောရှု ၁၄နှင့် ၁၅တွင် ဤမြို့ကိုကာလတ် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဝိဝါဒကွဲပြားစရာမရှိပါ။ ကာလတ်သည် ယုဒ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤအပိုဒ်ငယ် ၉-၁၀ တွင် ပါရှိသည့် ဟေဗြုန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းသည် ကာလက်၏ အောင်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည် (ငယ် ၂၀နှင့် ယှဉ်ဖတ်)။ ယောရှုလွန်နေ့ရက်များတွင် ကိရယသာဖါကို ဩသနေလက အောင်မြင်ကြောင်း ငယ် ၁၁-၁၅တွင် ထပ်မံတွေ့ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို ယောရှု ၁၅:၁၆-၁၉ တွင် ပါရှိပြီးဖြစ်သည်။

:၁၆ မောရှေ၏ ယောက္ခမမျိုးနွယ် ကေနိအမျိုးသားများသည် ယုဒလူမျိုးနှင့်အတူတကွ ဆက်လက်နေထိုင်ကြသော်လည်း အမှန်တကယ် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြ။

:၁၇၂၁ ယော်မာ၊ ဂါဇာ၊ အာရှကေလုန် နှင့် ဧကြုန်မြို့များကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြသော်လည်း ယုဒသည် အောင်မြင်မှုဆုံးခန်းတိုင် မရောက်သေး။ ယုဒသည် တောင်ပေါ်ဒေသများကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နိုင်သော်လည်း မြေပြန့်ဒေသသားများကိုမူ မတိုက်ထုတ်နိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြေပြန့်ဒေသသားများသည် သံရထားသုံးကြသည်။ နောက်တဖန်တိုက်ခိုက်ဝံ့ စိတ်လည်းမရှိ။ အပိုဒ်ငယ် ၂၁တွင် ပါရှိသည့်ယေရှုရှလင်မြို့ သိမ်းပိုက်ခြင်း အကြောင်းသည် ဒါဝိဒ်မင်း မတိုင်မီက အကြောင်း အရာဖြစ်သည်။

:၂၂၂၆ ယောသပ်အမျိုး၏ စစ်ရေးအောင်ပွဲဖြစ်သည်။ (ဤတိုက်ပွဲသည် ယောရှုအသက် ထင်ရှားစဉ် (ယောရှု ၁၂:၁၆) ဗေသေလ အောင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဟေဗြုန်နှင့်ကိရယသာဖါကို အောင်မြင်သိမ်းပိုက်ခြင်းအား နောက်ထပ်တဖန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ လုဇမြို့ ခေါ် ဗေသေလမြို့အား လုပ်ကြံသိမ်းပိုက်ကြသည်။ သို့သော် လူမျိုးတစ်မျိုးချင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ဘဲ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း အမှားပြုမိကြသည်။ ထို့နောက် ဟိတ္တိအရပ် ဒေသတွင် လုဇအမည်ဖြင့် အခြားမြို့သစ်တည်ကြသည်။ အတိတ်နိမိတ်မကောင်းသော အမည်နာမကို စွဲလန်းကြသည်။

:၂၇၃၆ ပြည်တော်၏ ဗဟိုချက်မနှင့် မြောက်ပိုင်းအရပ်ဝေစုရကြသော လူမျိုးများသည် ဒေသခံခါနန်လူမျိုးများအား အကုန်အစင်ရှင်းလင်းမောင်ထုတ်ခြင်း မပြုကြပါ။ ဗင်္ယာမိန် (ငယ် ၂၁)၊ မနာရှေ (ငယ် ၂၇-၂၈)၊ ဧဖရိမ်(ငယ် ၂၉)၊ ဇာဗုလုန် (ငယ် ၃၀)၊ အာရှာ (ငယ် ၃၁-၃၂)၊ နဿလိ (ငယ် ၃၃)နှင့် ဒန် (ငယ် ၃၄-၃၆)တို့တွင် တွေ့ရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။