ယောရှုမှတ်စာ - ၄

ကျောက်တစ်ဆယ့်နှစ်တုံး
1လူအပေါင်းတို့သည် တစ်ယောက်မျှမကြွင်း ယော်ဒန်မြစ်ကို ကူးကြပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရားက၊ 2လူများတို့တွင် တစ်မျိုးတစ်ယောက်စီ၊ လူတစ်ဆယ်နှစ်ယောက်ကို ရွေးကောက်၍၊ 3သူတို့သည် ယော်ဒန်မြစ်အလယ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ မြဲမြံစွာနင်းရာ၊ ဤအရပ်ထဲက ကျောက်တစ်ဆယ်နှစ်လုံးကိုယူပြီးလျှင် ထမ်းသွား၍၊ ယနေ့ည စခန်းချရာအရပ်၌ ထားရမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့ဟု ယောရှုအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 4ယောရှုသည် ခန့်ထားနှင့်သော ဣသရေလအမျိုး တစ်မျိုးတစ်ယောက်စီ၊ လူတစ်ဆယ်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍၊ 5သင်တို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်ရှေ့၊ ယော်ဒန်မြစ်အလယ်သို့ ကူးသွား၍၊ ဣသရေလအမျိုး အရေအတွက်အတိုင်း၊ လူတစ်ယောက် ကျောက်တစ်လုံးစီယူ၍ ထမ်းသွားကြလော့။ 6သို့ပြုလျှင် သက်သေကိုရကြလိမ့်မည်။ နောင်ကာလ၌ သင်တို့၏သားသမီးတို့က၊ ဤကျောက်တို့သည် အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊ 7သင်တို့က၊ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသောအခါ၊ သေတ္တာတော်ရှေ့မှာ မြစ်ရေပြတ်လေသည်ဟု ပြန်ပြောရကြမည်။ ထိုသို့ ဤကျောက်တို့သည် အစဉ်မပြတ် ဣသရေလအမျိုးသားအောက်မေ့စရာဖို့ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု ယောရှုမှာထားသည်အတိုင်း၊ 8ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပြုကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ယောရှုအားမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ဣသရေလအမျိုး အရေအတွက်အတိုင်း၊ ယော်ဒန်မြစ်ထဲက ကျောက်တစ်ဆယ်နှစ်လုံးကိုယူပြီးမှ၊ စခန်းချရာအရပ်သို့ ထမ်းသွား၍ ထားကြ၏။ 9တစ်ဖန်တုံ၊ ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ နင်းရာအရပ် ယော်ဒန်မြစ်အလယ်၌ ကျောက်တစ်ဆယ်နှစ်လုံးကို ယောရှုသည်စိုက်ထား၍ ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏။
10ယောရှုသည် မောရှေမှာထားသည်အတိုင်း၊ လူများတို့အားဆင့်ဆိုစေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသမျှတို့ကို အကုန်အစင်ပြုသည်တိုင်အောင် သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်၊ ယော်ဒန်မြစ်အလယ်၌ ရပ်နေကြ၏။ လူများတို့သည်လည်း ကြိုးစား၍ကူးကြ၏။ 11လူများအပေါင်းတို့သည် အကုန်အစင်ကူးကြပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရား၏သေတ္တာတော်နှင့်တကွ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် လူများမျက်မှောက်တွင်ကူးကြ၏။ 12ရုဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသား၊ မနာရှေအမျိုးသားတစ်ဝက်တို့သည် မောရှေမှာခဲ့သည်အတိုင်း လက်နက်ကိုစွဲကိုင်၍၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာ ကူးသွားကြ၏။ 13ထိုအမျိုးသားတို့သည် အရေအတွက်အားဖြင့် လေးသောင်းခန့်မျှရှိ၍၊ စစ်တိုက်ခြင်းငှာ ပြင်ဆင်လျက် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ယေရိခေါလွင်ပြင်သို့ ကူးသွားကြ၏။ 14ထိုနေ့၌ ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှာ ယောရှုကိုချီးမြှင့်တော်မူ၍၊ သူတို့သည် မောရှေကိုကြောက်ရွံ့သကဲ့သို့ ယောရှုကိုလည်း သူ၏အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံး ကြောက်ရွံ့ကြ၏။
15တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက၊ သက်သေခံချက် သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်၊ 16ယော်ဒန်မြစ်ထဲက တက်လာရမည်အကြောင်း၊ ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 17ယော်ဒန်မြစ်ထဲက တက်လာကြလော့ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အား ယောရှုသည် ဆင့်ဆိုလေ၏။ 18ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုထမ်းသော ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်၊ ယော်ဒန်မြစ်အလယ်ထဲက တက်လာ၍၊ ခြေဖဝါးတို့သည် ကုန်းကိုနင်းမိကြသောအခါ၊ ယော်ဒန်မြစ်ရေသည် မိမိနေရာသို့ ပြန်လာ၍၊ အရင်ကဲ့သို့ ကမ်းတစ်လျှောက်လုံးကို လျှံလျက်နေ၏။
19ပထမလ၊ ဒသမနေ့ရက်တွင်၊ လူများတို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ထဲက တက်လာ၍၊ ယေရိခေါမြို့အရှေ့ဘက်နားမှာ၊ ဂိလဂါလအရပ်၌ တပ်ချကြ၏။ 20ယော်ဒန်မြစ်ထဲက ထုတ်ယူသော ကျောက်တစ်ဆယ်နှစ်လုံးကို ယောရှုသည် ဂိလဂါလအရပ်၌ စိုက်ထား၏။ 21ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားလည်း၊ နောင်ကာလ၌ သင်တို့၏သားသမီးတို့က၊ ဤကျောက်တို့သည် အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟု အဘတို့အားမေးမြန်းလျှင်၊ 22သင်တို့က၊ ဣသရေလလူတို့သည် မြေပေါ်မှာလျှောက်သကဲ့သို့ ဤယော်ဒန်မြစ်ကို ကူးလာကြသည်ဟု သားသမီးတို့အား ကြားပြောရကြမည်။ 23ထာဝရဘုရားသည် တန်ခိုးကြီးတော်မူသည်ကို မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သိကြမည်အကြောင်းနှင့် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို သင်တို့သည် အစဉ်အမြဲကြောက်ရွံ့ရမည်အကြောင်း၊ ငါတို့သည် ဧဒုံပင်လယ်ကိုကူး၍ ကမ်းတစ်ဖက်သို့ မရောက်မီတိုင်အောင်၊ 24သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ရှေ့မှာ ပင်လယ်ရေကို ခန်းခြောက်စေတော်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ ကမ်းတစ်ဖက်သို့မရောက်မီတိုင်အောင်၊ သင်တို့ရှေ့မှာ မြစ်ရေကို ခန်းခြောက်စေတော်မူသည်ဟု ယောရှုမှာထားလေ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၄ (အနက်ဖွင့်)

:၂၄ ဣသရေလလူမျိုး တစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးအားတစ်မျိုးလျှင်ယော်ဒန်မြစ်မှ ကျောက်တုံးတစ်တုံး ယူဆောင်၍ အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် အမှတ်တရကျောက်တိုင်စိုက်ထူဖို့ ဘုရားသခင် မိန့်မှာသည်။ အမိန့်တော်အတိုင်း ဂိဘာရာလုတ်အရပ်၌ မော်ကွန်းကျောက်တိုင်ထူထားကြသည်။

ရုဗင်၊ ဂဒ်နှင့်မနာရှေလူတစ်ဝက်တို့သည် ယော်ဒန်အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် ဝေစုရ၍ နေထိုင်ကြသည်။ ထိုလူများသည် ယော်ဒန်ဖြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းကိုလည်း စစ်ကူတိုက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် အခြေချသူများသည် လူဦးရေစုစုပေါင်း တစ်သိန်းခန့်(တော၂၆ကိုကြည့်) ရှိသည်။ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ ကူးမြောက်သော လူဦးရေသည် လေးသိန်းခန့်ရှိသည်။

အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ယောက်ျားသားများအပါအဝင် ဣသရေလလူများ အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ ကူးမြောက်ပြီးသောအခါ ယော်ဒန်မြစ်လယ်ရှိ ယဇ်ပုရောဟိတ်များခြေရင်းမှ ကျောက်တုံးတစ်ဆယ့်နှစ်တုံးကို ကောက်ယူ၍ အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ ယူဆောင်သွားကြသည်။ လူကုန်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ကုန်းပေါ်သို့ တက်လာသောအခါ ယော်ဒန်မြစ်ရေသည် ပုံမှန်အတိုင်း စီးဆင်းသည်။

မြစ်ထဲမှ ကျောက်သည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်သည်။ အနောက်ဘက်ကမ်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။

ယော်ဒန်မြစ်ရေရပ်တန့်စေခြင်းသည် ယောရှုအား မောရှေကဲ့သို့ ဘုရားသခင်က အခွင့်အာဏာပေး ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ယောရှုသည် မောရှေ၏ လက်ထောက်၊ မောရှေ၏ အစေခံဖြစ်ခဲ့သည်။ မောရှေထံတွင် ရိုကျိုးစွာတပည့်ခံလျက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို နှစ်လရှည်ကြာ စနည်းနာခဲ့သည်။ ယခု မောရှေ မရှိတော့သောအခါ သူအလှည့် ကျရောက်လာသည်။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချသူသည် ချီးမြှောက်ခံရမည် (လု၁၄:၁၁)။

ဣသရေလတို့သည် ပထမလ၏ ဒဿမမြောက်နေ့ရက်တွင် ယော်ဒန်မြစ်ဖြတ်ကူးကြသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်မြောက်လာသည့်နှစ်ပေါင်း(၄၀)ပြည့်ဖို့ (၅)ရက်လိုသေးသည်။ သို့ကြောင့် ပသခါပွဲတော်စီစဉ်ဖို့ အချိန်မှီဖြစ်သည်(ထွ ၁၂:၂-၃ကိုကြည့်)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။