ယောရှုမှတ်စာ - ၂

သူလျှိုနှစ်ယောက်
1နုန်၏သားယောရှုသည် သူလျှိုနှစ်ယောက်ကို ရှိတ္တိမ်မြို့မှ တိတ်ဆိတ်စွာစေလွှတ်လျက်၊ ခါနာန်ပြည် ယေရိခေါမြို့ကိုသွား၍ ကြည့်ရှုကြလော့ဟု မှာထားလိုက်သည်အတိုင်း၊ သူတို့သည်သွားပြီးလျှင် ရာခပ်အမည်ရှိသော ပြည့်တန်ဆာမိန်းမအိမ်သို့ ဝင်၍နေလေ၏။ 2ပြည်သားအချို့တို့ကလည်း၊ ဤပြည်ကို စူးစမ်းခြင်းငှာ ဣသရေလအမျိုးသား အချို့တို့သည် ယနေ့ညမှာ မြို့တွင်းသို့ ဝင်ပါပြီဟု ယေရိခေါမင်းကြီးအား လျှောက်ကြားကြသည် ရှိသော်၊ 3ယေရိခေါမင်းကြီးသည် ရာခပ်အား သင့်ဆီသို့ ရောက်လာ၍၊ သင့်အိမ်သို့ဝင်သောသူတို့ကို အပ်လော့။ သူတို့သည် တစ်ပြည်လုံးကိုစူးစမ်းခြင်းငှာ ရောက်လာပြီဟု အမိန့်တော်နှင့် စေလွှတ်လေ၏။ 4ရာခပ်သည် ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကို ဝှက်ထားနှင့်ပြီးမှ ကျွန်မဆီသို့ လူရောက်သည်မှန်ပါ၏။ သို့ရာတွင် အဘယ်အရပ်ကလာသည်ကို မသိပါ။ 5မိုးချုပ်၍ တံခါးပိတ်ချိန်ရှိသောအခါ၊ သူတို့သည် ထွက်သွားကြပါ၏။ အဘယ်အရပ်သို့ ထွက်သွားသည်ကို မသိပါ။ အလျင်အမြန် လိုက်ကြလော့။ မီကောင်း မီပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ပြော၏။ 6သို့ဆိုသော်လည်း ထိုသူတို့ကို အိမ်အပေါ်သို့ တက်စေ၍၊ အမိုးပေါ်မှာဖြန့်ထားသော ပိုက်ဆန်ရိုးထဲ၌ ဝှက်ထားနှင့်ပြီ။ 7မင်းလုလင်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာလမ်းသို့ လိုက်ကြ၏။ မြို့ပြင်သို့ရောက်ကြပြီးမှ မြို့တံခါးများကို ပိတ်ကြ၏။
8သူလျှိုတို့သည် မအိပ်မီ မိန်းမသည် သူတို့ရှိရာ အိမ်မိုးပေါ်သို့တက်၍၊ 9ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အား ဤပြည်ကို ပေးတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့ကို ငါတို့ကြောက်လန့်အားကြီး၍ သင်တို့ကြောင့် ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် စိတ်ပျက်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း ကျွန်မသိပါ၏။ 10သင်တို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာသောအခါ၊ ဧဒုံပင်လယ်ရေကို ထာဝရဘုရား ခန်းခြောက်စေတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌နေ၍ သင်တို့ ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးသော အာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်နှင့် ဩဃတို့၌ သင်တို့ပြုသောအမှုကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်တို့ကြားရကြပြီ။ 11ထိုသတင်းကိုကြားသောအခါ၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ပျက်၍ သင်တို့ကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ၌မျှ ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိ အလျှင်းမကျန်ကြွင်းပါ။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် အထက် ကောင်းကင်ဘုံ၌လည်းကောင်း၊ အောက်အရပ် မြေကြီး၌လည်းကောင်း၊ အစိုးရသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ 12သို့ဖြစ်၍ သင်တို့၌ ကျွန်မသည်ကျေးဇူးပြုသောကြောင့် သင်တို့သည် ကျွန်မပေါက်ဖော်တို့၌ ကျေးဇူးပြု၍၊ 13ကျွန်မမိဘ၊ ညီအစ်မ၊ မောင်အစရှိသော သူတို့နှင့်ဆိုင်သမျှသော သူတို့ကိုမသတ်ဘဲ အသက်ချမ်းသာပေးမည်ဟု ထာဝရဘုရားကို တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုကြပါ။ မှန်သောလက္ခဏာသက်သေကိုလည်း ပေးခဲ့ကြပါဟုဆိုလျှင်၊ 14ထိုသူတို့က၊ သင်သည် ငါတို့အမှုကိုမဖော်မပြလျှင် သင့်အသက်အတွက် ငါတို့အသက်သည် အာမခံဖြစ်စေတော့။ ဤပြည်ကို ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောအခါ၊ သင်၌သစ္စာစောင့်၍ ကျေးဇူးပြုမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏။ 15ထိုမိန်းမနေရာအိမ်သည် မြို့ရိုးနားမှာရှိသောကြောင့်၊ ထိုသူတို့ကို ပြတင်းပေါက်ကကြိုးနှင့် လျှော့ချလျက်၊ 16သင်တို့သည် လိုက်၍ရှာသောသူတို့နှင့် လွတ်မည်အကြောင်း တောင်ပေါ်သို့ပြေး၍ သုံးရက်ပုန်းနေကြပါ။ ရှာသောသူတို့သည် ပြန်သောနောက်မှသွားကြပါဟုဆိုလျှင်၊ 17ထိုသူတို့က၊ သင်သည် ကျိန်ဆိုစေသောအကျိန်ကြောင့်၊ ငါတို့၌ အပြစ်မရောက်ပါစေနှင့်။ 18ဤပြည်သို့ ငါတို့ရောက်လာသောအခါ၊ ယခုလျှော့ချသော ပြတင်းပေါက်၌ ဤကြိုးနီကို ချည်ထား၍၊ သင့်မိဘ၊ သင့်မောင်များနှင့် ပေါက်ဖော်များအပေါင်းတို့ကို သင့်အိမ်၌ခေါ်ထားရမည်။ 19ထိုအခါ သင့်အိမ်ထဲက လမ်းသို့ထွက်သွားသောသူ မည်သည်ကား၊ သေလျှင်သေပြစ်ကို ကိုယ်တိုင်ခံစေ၊ ငါတို့သည် အပြစ်လွတ်စေ။ သင့်အိမ်၌ ရှိသောသူမည်သည်ကို အသေသတ်လျှင် သေပြစ်ကို ငါတို့သည်ခံစေ။ 20ငါတို့အမှုကိုလည်း သင်သည်ဖော်ပြလျှင်၊ သင်ယခုကျိန်ဆိုစေသော အကျိန်နှင့် ငါတို့သည် လွတ်စေဟုဆိုလျှင်၊ 21မိန်းမက၊ သင်တို့စကားရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေတော့ဟုဝန်ခံလျက် လွှတ်လိုက်၍ သူတို့သည် သွားကြ၏။ မိန်းမသည်လည်း ထိုကြိုးနီကို ပြတင်းပေါက်၌ ချည်ထားလေ၏။ 22ထိုသူတို့သည် တောင်ပေါ်သို့ရောက်အောင်သွား၍ လိုက်ရှာသောသူတို့ မပြန်မီတိုင်အောင် သုံးရက်နေကြ၏။ ရှာသောသူတို့သည်လည်း လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရှာ၍မတွေ့ကြ။ 23ထိုလူနှစ်ယောက်တို့သည် လှည့်၍ တောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးမှ မြစ်ကိုကူးသဖြင့်၊ နုန်၏သားယောရှုထံသို့ ရောက်၍၊ မိမိတို့၌ ဖြစ်သမျှတို့ကို ပြန်ကြားလျက်၊ 24အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘုရားသည် ထိုပြည်တစ်လျှောက်လုံးကို ငါတို့လက်သို့ အပ်တော်မူပြီ။ ငါတို့ကြောင့် ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် စိတ်ပျက်လျက်ရှိကြပါ၏ဟု ယောရှုအားလျှောက်ဆို၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၂ (အနက်ဖွင့်)

(ယေရိခေါသူလျှိုများ (အခန်း )

          : ပြည်တော်သို့ဝင်ရောက်ဖို့ရန် စစ်ရေးကင်းထောက်ဖို့ နုန်၏သားယောရှုသည် သူလျှိုနှစ်ယောက်အား ရှိတ္တိမ်မြို့မှ ယေရိခေါမြို့သို့ စေလွှတ်လိုက်သည်။ ထိုသို့စေလွှတ်ခြင်းသည် ဘုရားရှင်အား ယုံကြည်မှု အားနည်းသောကြောင့်မဟုတ်။ ဘုရားပေးစစ်နည်းဗျူဟာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ခါနန်တစ်ပြည်လုံးအား ထောက်လှမ်းဖို့ မဟုတ်။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ် စနစ်တကျ ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းအချက်အလက်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ ဖြစ်သည်။

:  –၂၄ လွှတ်လိုက်သောသူလျှိုနှစ်ယောက်သည် ပြည့်တန်ဆာမ ရာခပ်အိမ်၌ ပုန်းခိုကြသည်။ Keil နှင့် Delitzsch က “လူအများမထင်မှတ်သည့် အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ကောက်ချက်ချကြသည်။ ယုဒလူမျိုးများ ဘဝတိုက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ ထိုပြည့်တန်ဆာမရာခပ်အား ဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ငယ် ၈-၁၁)။ ရာခပ်က သူလျှိုတို့၏ ဘုရားသခင်သည် စစ်မှန်သော ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံသည်။ ကြာလာသောအခါ ရာခပ်သည်လည်း အသက်တာပြောင်းလဲလာသည် ဣသရေလသူလျှိုများကို အကွယ်အကာ ပေးခြင်းဖြင့် သူ၏ယုံကြည်မှုကို သက်သေပြသည်။ မိမိတိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖောက်ရာရောက်သော်လည်း ဘုရားရှင်ကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့သည်။

ဣသရေလစစ်ကြောင်း ယေရိခေါမြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ သိရှိနိုင်ရန် ပြတင်းပေါက်တွင် အဝတ်စကြိုးနီ တွဲလောင်းချထားဖို့ သူလျှိုများက ရာခပ်အား မှာကြားခဲ့သည် (ငယ် ၆-၂၁)။ အဝတ်စကြိုးနီသည် အသွေးတော်ပုံဆောင်သည်။ ပသခါညဉ့်က အဖြစ်အပျက်မျိုးဖြစ်သည် (ထွ ၁၂)

ယေရိခေါမင်းက ထိုသူလျှိုများ သတင်းမေးမြန်သောအခါ မြို့ပြင်သို့ထွက်ကြပြီဟု ရာခပ်ဖြေခဲ့သည်(ငယ်၅)။ ယေရိခေါလူများက ထိုသူလျှိုများ ယော်ဒန်သွားလမ်းတလျှောက် မွှေနှောက်ရှာဖွေကြသောအခါ ရာခပ်က အနောက်ဘက်ဆင်ခြေလျှောက်တွင် ဝှက်ထားသည်။ သုံးရက်လွန်သောအခါ သူလျှိုတို့သည် ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ကူးမြောက်သွားကြသည်။ ယောရှုထံသို့ ယုံကြည်ခြင်းစကားသတင်းပြန်ပို့ကြသည် (ငယ် ၂၂-၂၄)။

ရာခပ်သည် အပြောဖြင့်မဟုတ်၊ အလုပ်ဖြင့်သက်သေထူသူဖြစ်သည် (ယာ၂:၂၅)။ သမ္မာကျမ်းစာကရာခပ်၏ လှည့်စားမှုကို မရှုတ်ချပါ(ငယ်၄၊၅)။ သူမ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာ မီးမောင်းထိုးပြသည် (ဟေဗြဲ ၁၁:၃၁)။ ရှင်ယာကုပ်တွင်လည်း သူမ၏ ယုံကြည်ခြင်းကိုသာ အမွှန်းတင်သည် (ယာ၂:၂၅)။ ဘုရားသခင်၏ အချုပ်အခြာ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားပုံကို ယုံကြည်သောကြောင့် မိမိအသက်ကို ရင်း၍ဣသရေလ သူလျှိုများကို ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုဘုရားကလည်း ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်ကြုံတွေ့၍ ယုံကြည်ခြင်းထက် မမြင်ဘဲလျက် ယုံကြည်သူသည် ပို၍ မင်္ဂလာရှိသည်ဟု ဟောကြားခဲ့သည်(လု၇:၂-၉)။ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသူသည် ယုံကြည်ခြင်း၏ ဆုလက်ဆောင်အမှန်ရရှိကြသည်(အခန်း ၆ကိုကြည့်)။ ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် အလိုတော်နှင့်ပြည့်စုံသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။