ယောရှုမှတ်စာ - ၁

ခါနာန်ကိုအောင်မြင်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း
1ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည် အနိစ္စရောက်သောနောက်၊ မောရှေလက်ထောက်၊ နုန်၏သားယောရှုအား ထာဝရဘုရားက၊ 2ငါ၏ကျွန်မောရှေသည် အနိစ္စရောက်လေပြီ။ သို့ဖြစ်၍၊ သင်နှင့် သင်၌ပါသော ဤလူအပေါင်းတို့သည် ယခုထ၍ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ကူးကြလော့။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ငါပေးသောပြည်ကို ဝင်စားကြလော့။ 3မောရှေအား ငါကတိရှိသည်အတိုင်း သင်တို့နင်းသမျှသောမြေကို သင်တို့အားငါပေးမည်။ 4တောကြီးမှစ၍ လေဗနုန်တောင်တိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ဥဖရတ်မြစ်ကြီးမှစ၍ ဟိတ္တိပြည်တစ်လျှောက်လုံးပါလျက်၊ နေဝင်ရာဘက် ပင်လယ်ကြီးတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ သင်တို့နယ် အပိုင်းအခြား ဖြစ်ရမည်။ 5သင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံး သင့်ရှေ့မှာ အဘယ်သူမျှမခံမရပ်နိုင်ရာ။ မောရှေနှင့်အတူ ငါရှိသကဲ့သို့ သင်နှင့် အတူငါရှိလိမ့်မည်။ ငါသည် သင့်ကိုမစွန့်၊ သင့်ကိုပစ်၍မထား။ 6အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ ဘိုးဘေးတို့အားပေးမည်ဟု ငါကျိန်ဆိုသောပြည်ကို သင်သည် ဤလူတို့အားဝေ၍ အမွေပေးရမည်။ 7သို့ဖြစ်၍ ငါ၏ကျွန်မောရှေမှာထားသော တရားအတိုင်းကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ အားယူ၍ အလွန်ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ ကြံစည်လေသမျှတို့၌ အောင်မည်အကြောင်း ထိုတရားလမ်းသို့ လိုက်လော့။ လက်ယာဘက်၊ လက်ဝဲဘက်သို့ မလွှဲနှင့်။ 8ထိုပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်းကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငှာ ကျမ်းစာကို မဖတ်မရွတ်ဘဲမနေ၊ နေ့ညမပြတ် ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ရမည်။ သို့ပြုလျှင် သင်သည်အကြံထမြောက်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်။ 9သင့်ကို ငါမှာထားသည်မဟုတ်လော။ အားယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့။ မကြောက်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်။ သွားလေရာရာ၌ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
10ထိုအခါ ယောရှုသည် ဗိုလ်မင်းများတို့ကိုခေါ်၍၊ 11တပ်တစ်လျှောက်လုံးသို့ သွားကြလော့။ သင်တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား အပိုင်ပေးတော်မူသောပြည်ကို ဝင်စားခြင်းငှာ၊ သုံးရက်အတွင်းတွင် ဤယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ကူးရသောကြောင့် ရိက္ခာကို ပြင်ဆင်ရကြမည်အကြောင်း၊ လူများတို့အား ဆင့်ဆိုကြလော့ဟု မှာထားလေ၏။
12တစ်ဖန် ယောရှုသည် ရုဗင်အမျိုးသား၊ ဂဒ်အမျိုးသား၊ မနာရှေအမျိုးသားတစ်ဝက်တို့ကိုခေါ်၍၊ 13ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည်၊ သင်တို့အားမှာထားသောစကားဟူမူကား၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကို ဤပြည်၌နေရာချတော်မူပြီ။ 14သင်တို့သားမယား၊ သူငယ်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များတို့သည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် မောရှေပေးသောပြည်၌ နေရစ်ရကြမည်။ 15ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အားနေရာချသည်အတိုင်း၊ ညီအစ်ကိုတို့အား နေရာချတော်မမူမီ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်ကို သူတို့သည် မသိမ်းမယူမီတိုင်အောင်၊ သင်တို့တွင် ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည် လက်နက်ကိုင်လျက်၊ သင်တို့ညီအစ်ကိုများရှေ့မှာ ကူး၍မစရကြမည်ဟူသော စကားကို အောက်မေ့ကြလော့။ ထိုနောက်မှ ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည် ယော်ဒန်မြစ် နေထွက်ရာဘက်၌ပေး၍၊ သင်တို့ပိုင်သောပြည်သို့ ပြန်၍ဝင်စားရကြမည်ဟု ပြောဆို၏။ 16ထိုသူတို့ကလည်း၊ ကိုယ်တော်မှာထားတော်မူသမျှကို ကျွန်တော်တို့ပြုပါမည်။ စေလွှတ်တော်မူသမျှသော အရပ်သို့ သွားပါမည်။ 17အရာရာတို့၌ မောရှေ၏စကားကိုနားထောင်သည်နည်းတူ ကိုယ်တော်စကားကိုလည်း နားထောင်ပါမည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် မောရှေနှင့်အတူရှိသကဲ့သို့ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ရှိတော်မူပါစေသော။ 18အာဏာတော်ကိုဆန်၍၊ မှာထားတော်မူသမျှသောစကားကို နားမထောင်သောသူ မည်သည်ကား၊ အသေသတ်ခြင်းကို ခံစေရမည်။ သို့ဖြစ်၍ အားယူတော်မူပါ။ ရဲရင့်ခြင်းရှိတော်မူပါဟု ယောရှုအားပြန်လျှောက်ကြ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁ (အနက်ဖွင့်)

၁။ ကတိတော်မြေသိမ်းပိုက်ခြင်း

(အခန်း ၁-၁၂)

(ကယော်ဒန်မြစ်ဖြတ်ကူးရန်ပြင်ဆင်ခြင်း (အခန်း )

          : ပထမဦးစွာဘုရားသခင်က နုန်၏သားယောရှုအား ကတိတော်မြေသို့ ဝင်ရောက်ဖို့ ဣသရေလတို့၏ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်သည်။ ထိုပြည်သည် ဣသရေလလူတို့ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကတိတော်ပြုထားသော မြေဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်အရပ်တွင် Negev တောကြီးရပ်၊ မြောက်ဘက်တွင် လေဗနုန်တောင်၊ အနောက်ဘက်တွင် မြေထဲပင်လယ်နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ဥဖရတ်မြစ်ထိကျယ်ပြန့်သည် (ငယ်၃၊၄)။ ယောရှုသည် ခွန်အားကောင်းခြင်း၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခြင်း၊ နာခံခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ စာဖတ်ပရိသတ်များသည်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်နာခံခြင်းရှိလျှင် အောင်မြင်သော အသက်တာရှိမည်ဟု အာမခံချက်ရှိပါသည်။

ဘုရားသခင်က ယောရှုအား အားယူ၍ရဲရင့်ခြင်းရှိလော့ဟု သုံးကြိမ်သုံးခါတိုင်တိုင် မိန့်မှာထားသည် (ငယ် ၆၊၇၊၉)။ မောရှေမရှိတော့သည့်အခါ အမျိုးသားဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသည် ယောရှုပုခုံးပေါ်သို့ကျရောက်သည်။ ဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံး၏ ဘဝကံကြမ္မာအရေးသည် ယောရှုလက်ထဲသို့ရောက်နေသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ လိုအပ်သကဲ့သို့ စစ်ရေးစစ်ရာလည်း စီမံရသည်။ သို့သော် ဘုရားတရားမပါရှိဘဲ လူ့အစွမ်းအစချည်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသော အားယူလော့ (ငယ် ၅၊၆)ဟူသည် ကတိစကားတော်သည် အောင်နိုင်ခြင်းသော့ချက်ဖြစ်သည်။ သေချာသော အောင်စိတ်ဖြစ်သည် (ငယ် ၇၊၈)။ ဘုရားသခင်ပါရှိတော်မူသောကြောင့် ဘဝလမ်းညွှန်းလုံခြုံသည် (ငယ်၉)။ ပြည့်စုံသောခွန်အားဖြစ်သည်။

T.Austin Spark ကဤသို့ ဆိုထားသည်။

တကယ်ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ လူသည်အလကားကောင်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်တတ်စွမ်းနိုင်သည်။ လူ့အရည်အချင်းဖြင့်မဟုတ်။ ဘုရားရှင်၏ အစွမ်းတန်ခိုးဖြစ်သည်။

:၁၀၁၈ ဣသရေလလူတို့သည် ကတိတော်မြေခါနန်ပြည်သို့ ခြေချဖို့ တလှုပ်လှုပ်တရွရွ ပြင်ဆင်နေကြသည်။ လူမျိုးနှစ်မျိုးနှင့်တစ်ဝက်သည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် အခြေချကြသည်။ သို့သော်လည်း ထိုမြေတွင် တစ်ခါတည်း အပြီးအစီးမနေဘဲ၊ ယောက်ျားများသည် အနောက်ဘက်ကမ်းအား သိမ်းပိုက်ဖို့ စစ်ကူတိုက်ကြသည်။ ပြီးမှ အရှေ့ဘက်ကမ်းသို့ ပြန်ကူး၍ မိသားစုများနှင့်အတူတကွ နေထိုင်ကြသည်(ငယ် ၁၂-၁၅)။ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ကမ်းအား စစ်ကူတိုက်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပြီးဖြစ်၍ (ငယ် ၁၆-၁၈) မလိုက်ပါသူရှိလျှင် သေဒဏ်ပေးဖို့လည်း ခံယူကြသည်။

အချို့တေးရေးဆရာများက ယော်ဒန်မြစ်ဖြတ်ကူးခြင်းကို သေရွာဖြတ်သန်းခြင်းသဖွယ် ဖွဲ့ဆို၍ ကတိတော်ပြည် ခါနန်မြေသို့ ခြေချခြင်းကို ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရှိသဖွယ် တင်စားကြသည်။ ခါနန်ပြည်တွင် ဒုက္ခပြဿနာများစွာရှိသေးသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်မရှိပါ။  အမှန်စင်စစ် ခါနန်ပြည်သည် မျက်မှောက်ယုံကြည်သူများ၏ ဘဝကို ပုံဆောင်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရသည်။ နှုတ်ကပတ်တော် နာခံခြင်းဖြင့် လောကမြေကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။