ယောရှုမှတ်စာ - ၁၁

ယာဘိန်မင်းနှင့်အပေါင်းပါကိုအောင်မြင်ခြင်း
1ထိုသတင်းကို ဟာဇော်မင်းကြီးယာဘိန်သည် ကြားသောအခါ၊ မာဒုန်မင်းကြီးယောဗပ်၊ ရှိမြုန်မင်းကြီး၊ အာခရှပ်မင်းကြီးတို့ထံသို့လည်းကောင်း၊ 2တောင်ရိုးမြောက်ဘက်အရပ်၊ ဂင်္နေသရက်မြို့ တောင်ဘက်လွင်ပြင်အရပ်၊ ချိုင့်ထဲအရပ်၊ အနောက်မျက်နှာ ဒေါရပြည်နယ်၌ရှိသော မင်းကြီးများထံသို့လည်းကောင်း၊ 3အရှေ့အနောက်၌နေသော ခါနနိလူ၊ တောင်ပေါ်မှာနေသော အာမောရိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ယေဗုသိလူ၊ မိဇပါပြည်၊ ဟေရမုန်တောင်ခြေရင်း၌နေသော ဟိဝိလူတို့ရှိရာသို့လည်းကောင်းစေလွှတ်၍၊ 4ထိုမင်းကြီးများတို့သည် အရေအတွက်အားဖြင့် သမုဒ္ဒရာသဲလုံးနှင့်အမျှ အလွန်များစွာသော ဗိုလ်ပါအပေါင်း၊ မြင်းများ၊ ရထားများအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ထွက်လာကြ၏။ 5ထိုမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည် စည်းဝေးလျက်၊ ဣသရေလအမျိုးကို တိုက်ခြင်းငှာချီလာ၍၊ မေရုံအိုင်နားမှာ တစ်စုတည်း တပ်ချလျက်နေကြ၏။ 6ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သူတို့ကို မကြောက်နှင့်။ ငါသည် နက်ဖြန်နေ့ ယခုအချိန်၌ ဣသရေလအမျိုးရှေ့မှာ၊ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို အသေအပ်မည်။ မြင်းတို့၏ ခြေကြောကိုဖြတ်ရမည်။ ရထားတို့ကိုမီးရှို့ရမည်ဟု ယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏။ 7ယောရှုသည်လည်း၊ မိမိစစ်သူရဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွ မေရုံအိုင်နားသို့ အမှတ်တမဲ့ စစ်ချီ၍တိုက်လေ၏။ 8ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့လက်၌ အပ်တော်မူသဖြင့်၊ သူတို့ကိုလုပ်ကြံ၍ ဇိဒုန်ရဗ္ဗာမြို့၊ မိသရဖောသမိမ်မြို့ အရှေ့မျက်နှာ မိဇပါချိုင့်တိုင်အောင်လိုက်၍ တစ်ယောက်ကိုမျှ မကျန်ကြွင်းစေခြင်းငှာ လုပ်ကြံကြ၏။ 9ထာဝရဘုရား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ယောရှုသည် မြင်းတို့၏ခြေကြောကိုဖြတ်၍ ရထားတို့ကို မီးရှို့လေ၏။ 10ထိုအခါ ယောရှုသည်ပြန်၍ ဟာဇော်မြို့ကို တိုက်ယူသဖြင့်၊ မင်းကြီးကို ဓားနှင့်ကွပ်မျက်လေ၏။ ရှေးကာလ၌ ဟာဇော်မြို့သည် ထိုပြည်များတို့ကို အုပ်စိုးရသတည်း။ 11ထိုမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကို ဓားနှင့်ကွပ်မျက်သဖြင့် တစ်ယောက်ကိုမျှ အသက်ရှင်စေခြင်းငှာမထား။ ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီး၍ မြို့ကိုလည်းမီးရှို့လေ၏။ 12ထာဝရဘုရား၏ကျွန် မောရှေမှာထားသည်အတိုင်း၊ ထိုမင်းကြီးများအစိုးရသော မြို့ရှိသမျှတို့နှင့် မင်းကြီးအပေါင်းတို့ကို ယောရှုတိုက်ယူ၍ ဓားနှင့်လုပ်ကြံသဖြင့် ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏။ 13သို့ရာတွင်၊ ဟာဇော်မြို့မှတစ်ပါး၊ တောင်ပေါ်၌တည်သောမြို့တို့ကို ဣသရေလလူတို့သည် မီးမရှို့ကြ။ ဟာဇော်မြို့တစ်မြို့ကိုသာ ယောရှုမီးရှို့သတည်း။ 14ထိုမြို့များ၌ လက်ရဥစ္စာနှင့် တိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့ကို ဣသရေလလူတို့သည် ကိုယ်အဖို့သိမ်းယူကြ၏။ လူတို့ကို မဖျက်ဆီးမီတိုင်အောင် ရှိသမျှတို့ကို ဓားနှင့်လုပ်ကြံကြ၏။ တစ်ယောက်ကိုမျှ အရှင်မကျန်ကြွင်းစေကြ။ 15ထာဝရဘုရားသည် မိမိကျွန်မောရှေကို မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် ယောရှုကိုဆင့်ဆို၏။ ယောရှုလည်း ထိုသို့ပြုလေ၏။ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကိုမှာထားတော်မူသမျှသော အမှုတစ်စုံတစ်ခုကို လှပ်၍မထား။
ယောရှု၏အောင်မြင်ခြင်း
16ထိုသို့ စိရလမ်းတွင်ရှိသော ဟာလက်တောင်မှစ၍ ဟေရမုန်တောင်ခြေရင်း၊ 17လေဗနုန်ချိုင့်၌ရှိသော ဗာလဂဒ်မြို့တိုင်အောင်၊ တောင်ပေါ်အရပ်၊ တောင်မျက်နှာအရပ်၊ ဂေါရှင်ပြည်၊ ချိုင့်များ၊ လွင်ပြင်များ၊ ဣသရေလတောင်၊ ဣသရေလချိုင့်နှင့်တကွ ထိုပြည်အလုံးစုံကို ယောရှုသည်သိမ်းယူ၍၊ မင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုအောင်သဖြင့် လုပ်ကြံကွပ်မျက်လေ၏။ 18ထိုမင်းကြီးအပေါင်းတို့ကို ကာလကြာမြင့်စွာ စစ်တိုက်ရ၏။ 19ဟိဝိလူ၊ ဂိဗောင်မြို့သားမှတစ်ပါး ဣသရေလအမျိုးသားတို့နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့သော မြို့တစ်မြို့မျှမရှိ။ အခြားသောမြို့ရှိသမျှတို့ကို တိုက်၍ အနိုင်သိမ်းယူရကြ၏။ 20အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကိုမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ထိုလူမျိုးတို့ကို ကျေးဇူးမပြု၊ အကုန်အစင် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းစေမည်အကြောင်း၊ သူတို့သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုဆီး၍ တိုက်ဝံ့သည်တိုင်အောင် သူတို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာစေခြင်းငှာ ထာဝရဘုရား အလိုရှိတော်မူသတည်း။ 21ထိုကာလအခါ ယောရှုသည် ချီသွား၍၊ အာနကလူတို့ကို တောင်ပေါ်အရပ် ဟေဗြုန်မြို့၊ ဒေဗိရမြို့၊ အာနပ်မြို့၊ ယုဒတောင်၊ ဣသရေလတောင်ရှိသမျှတို့မှ ပယ်ရှား၍၊ သူတို့မြို့များနှင့်တကွ ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏။ 22ဂါဇမြို့၊ ဂါသမြို့၊ အာဇုတ်မြို့မှတစ်ပါး၊ ဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျန်ကြွင်းသော အာနကလူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ 23ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကို မိန့်တော်မူသမျှအတိုင်း၊ ယောရှုသည် ထိုပြည်တစ်လျှောက်လုံးကို သိမ်းယူ၍ ဣသရေလအမျိုးအနွယ် အသီးအသီးတို့အား အမွေပေးသဖြင့်၊ တစ်ပြည်လုံးစစ်ငြိမ်းလေ၏။

ယောရှုမှတ်စာ - ၁၁ (အနက်ဖွင့်)

(မြောက်ဘက်တိုက်ပွဲ (အခန်း ၁၁)

          ၁၁: ဣသရေလတို့၏ စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအရှိန်အဟုန် ကြီးထွားလာပုံကို ကြားသိရသောမြောက်ပိုင်းဘုရင်များသည် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်လာကြသဖြင့် ဂါလိလဲပင်လယ်မြောက်ဘက်ရှိ မေရုံဘိုင်နားတွင် စုရုံးစစ်အင်အားဖွဲ့ကြသည်။ ယောရှုသည် ထိုရန်သူများကိုလည်း တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်း ချေမှုန်းလိုက်ပြန်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်အတိုင်း ယောရှုသည် ရန်သူများကို ချေမှုန်းပြီးသောအခါ ရန်သူ့မြင်းဒူးကွေးကြောများလို ဖြတ်ပစ်ကြသည်။ မြင်းလှည်း စစ်ရထားများကိုမီးရှို့ပစ် ကြသည်။ မြင်းဒူးကောက်ကွေးကြောဖြတ်ခြင်းမှာ မပြေးလွှားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၁:၁၀၁၅ ထိုအရပ်ဒေသနေပြည်တော် ဟာဇော်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးသောအခါ မီးရှို့ လောင်မြှိုက်ပြာကျစေသည်။ အခြားမြို့များကို မီးရှို့ခြင်းမပြု။ ဖျက်ဆီးရု့သာမက ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ထိုသို့ ဖျက်ဆီးရုံသာ ဖျက်ဆီးခြင်းမှာ (၁၁:ဣသရေလလူတို့ ပြန်လည် အသုံးပြုဖို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူများကိုမူ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်စေအောင် ရှင်းလင်းပစ်သည်။ သိမ်းဆည်းရမိပစ္စည်းများကို ယူဆောင်သွားကြသည်။ မြေဝယ်မကျနားထောင်သူသည် အပြည့်အဝအောင်မြင်မှုရသည် (ငယ် ၁၅)။

၁၁:၁၆၂၀ ဤကျမ်းချက်သည် ဧဒုံအရပ် (စိရ)ဟေရမုန်တောင် တောင်ဘက်၊ လေဘနုန်လွင်ပြင် အရှေ့မြောက်နှင့်အနောက်မြောက်ဒေသတခွင်တွင် ယောရှ၏စစ်ရေးအောင်ပွဲများကို ပြန်လည်စားမြုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂိဗောင်မြို့သည် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရာရရှိထားသည်။ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင် ယေရုရှလင်မြို့သည် အောင်မြင်ခြင်းမရှိ။ (အပိုဒ်ငယ် ၁၆တွင် ပါရှိသည့် ကောရှန်သည် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကောရှန်မဟုတ်ပါ။ ပါလက်စတိုင်းတောင်ဘက်ရှိမြို့ဖြစ်သည်)။

၁၁:၂၁၂၃ ယောရှုသည် ထိုအရပ်ဒေသရှိ ဂါဇမြို့၊ ဂါသမြို့၊ အာဇုတ်မြို့များမှတပါး အာနကလူတို့၏ မြို့ပြပြည်ရွာများကို တစ်ခုတ်မကျန် ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ချေမှုန်းပစ်သည်။ အငယ် ၂၃တွင် ပါရှိသည့် စစ်ပြေငြိမ်းဆိုသည်မှာ ဒေသခံများနှင့် စစ်ပြေငြိမ်းချင်းမဟုတ်ပါ။ တိုက်ခိုက်စရာတစ်ခုမကျန်အောင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။