ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၆

လူငါးထောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်း
(မ၊ ၁၄:၁၃-၂၁။ မာ၊ ၆:၃၀-၄၄။ လု၊ ၉:၁၀-၁၇)
1ထိုနောက်မှ ယေရှုသည် တိဗေရိအိုင်တည်းဟူသော ဂါလိလဲအိုင်ကို ကူးတော်မူ၏။- 2အနာရောဂါစွဲသောသူတို့၌ ပြတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် မြင်ကြသဖြင့် နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏။- 3ယေရှုသည်တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြွ၍ တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ ထိုင်တော်မူ၏။- 4ထိုအခါ ယုဒလူတို့၏ပသခါပွဲခံချိန် ရောက်လုနီးသတည်း။
5ယေရှုသည် မျှော်ကြည့်၍ လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည် အထံတော်သို့လာကြသည်ကို မြင်တော်မူလျှင်၊ ဖိလိပ္ပုအား၊ ဤသူတို့စားစရာမုန့်ကို အဘယ်မှာ ဝယ်မည်နည်းဟု မေးတော်မူ၏။- 6ထိုသို့မေးတော်မူသော်၊ မိမိအဘယ်သို့ ပြုမည်ကိုသိတော်မူလျက်ပင် ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းခြင်းငှာသာ မေးတော်မူ၏။- 7ဖိလိပ္ပုကလည်း၊ ဤသူတို့သည် မုန့်တစ်ဖဲ့စီစေ့အောင် ဒေနာရိအပြားနှစ်ရာအဖိုးထိုက်သောမုန့် မလောက်ပါဟု လျှောက်၏။- 8ရှိမုန်ပေတရု၏ညီ အန္ဒြေအမည်ရှိသော တပည့်တော်က၊- 9မုယောမုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါသော သူငယ်တစ်ယောက်ရှိပါ၏။ သို့သော်လည်း ဤမျှလောက် များစွာသောသူတို့သည် ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ထိုမုန့်နှင့် ငါးနှစ်ကောင်တို့ကို အဘယ်ပြောစရာရှိပါသနည်း ဟုလျှောက်၏။- 10ယေရှုကလည်း၊ လူများတို့ကို လျောင်းကြစေဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်၌ မြက်ပင်ထူပြောလျက်ရှိသည် ဖြစ်၍၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ငါးထောင်မျှလောက်သောလူတို့သည် လျောင်းကြ၏။- 11ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ တပည့်တော်တို့အား ဝေငှတော်မူ၍၊ တပည့်တော်တို့သည် လျောင်းသောသူတို့အား ဝေငှပြန်၏။ ထိုနည်းတူ ငါးနှစ်ကောင်ကို လူများလိုချင်သမျှ ဝေငှကြ၏။- 12ထိုသူတို့သည်ဝကြပြီးမှ ကိုယ်တော်က၊ ဘာမျှ မပျောက်စေခြင်းငှာ ကြွင်းကျန်သောအကျိုးအပဲ့တို့ကို ကောက်သိမ်းကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊- 13စားသောသူတို့၌ ကျန်ကြွင်းသော မုယောမုန့်ငါးလုံး၏ အကျိုးအပဲ့တို့ကို ကောက်သိမ်း၍ တစ်ဆယ်နှစ်တောင်း အပြည့်ရကြ၏။- 14ထိုသို့ယေရှုပြတော်မူသော နိမိတ်လက္ခဏာကို ထိုလူများတို့သည်မြင်လျှင်၊ ဤသူကား ဤလောကသို့ ကြွလာရသော ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။- 15ထိုသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ရှင်ဘုရင်အရာ၌ ချီးမြှောက်ခြင်းငှာလာ၍ အနိုင်အထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကို ယေရှုသည်သိတော်မူလျှင်၊ တောင်ပေါ်သို့ တစ်ယောက်တည်းကြွတော်မူပြန်၏။
ရေပေါ်မှာစက်တော်ဖြန့်ခြင်း
(မ၊ ၁၄:၂၂-၃၃။ မာ၊ ၆:၄၅-၅၂)
16ညအချိန်ရောက်သောအခါ တပည့်တော်တို့သည် အိုင်သို့သွား၍ လှေထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်၊ ကပေရနောင်မြို့သို့ ရောက်အံ့သောငှာ အိုင်ကိုကူးကြ၏။- 17ထိုအခါမှောင်မိုက်ဖြစ်၍ ယေရှုသည် သူတို့ ရှိရာသို့မရောက်သေး။- 18လေပြင်းမုန်တိုင်းလာ၍ လှိုင်းတံပိုးထလေ၏။- 19ခရီးတစ်တိုင်ခွဲနှစ်တိုင်လောက် တက်ခတ်၍ ရောက်သောအခါ၊ ယေရှုသည် အိုင်ပေါ်မှာ စက်တော်ဖြန့်၍ လှေအနီးသို့ချဉ်းတော်မူသည်ကို သူတို့သည်မြင်၍ ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏။- 20ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ငါပင်ဖြစ်သည်၊ မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ လှေထဲသို့ ကိုယ်တော်ကို ဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏။- 21လှေသည်လည်း ရောက်လိုသောအရပ်သို့ တစ်ခဏချင်းတွင် ဆိုက်လေ၏။
ယေရှုကိုရှာကြခြင်း
22အိုင်တစ်ဖက်၌နေသော လူအစုအဝေးတို့သည်ကား၊- 23အထက်ကသခင်ဘုရားသည် ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ၊ လူများသည် မုန့်ကိုစားကြရာအရပ်နှင့် အနီး၊ တိဗေရိမြို့မှ အခြားသောလှေငယ်များလာသော်လည်း၊ မနေ့၌ တပည့်တော်တို့ဝင်သော လှေမှတစ်ပါး အဘယ်လှေမျှ မရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယေရှုသည် ထိုလှေထဲသို့ တပည့်တော်တို့ နှင့်အတူ ဝင်တော်မမူဘဲလျက်၊ တပည့်တော်တို့သာ သွားသည်ကိုလည်းကောင်း မြင်ကြ၍၊- 24ထိုအရပ်၌ ယေရှုမှစသော တပည့်တော်တို့မရှိသည်ကို သိကြသဖြင့်၊ နက်ဖြန်နေ့၌ လှေစီး၍ ယေရှုကိုရှာခြင်းငှာ ကပေရနောင်မြို့သို့ သွားကြ၏။
ငါသည်အသက်မုန့်ဖြစ်၏။
25အိုင်တစ်ဖက်၌တွေ့လျှင်၊ အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သောအခါ ဤအရပ်သို့ ကြွလာတော်မူသနည်းဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 26ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို မြင်သောကြောင့် ငါ့ကိုရှာသည်မဟုတ်။- 27မုန့်ကိုစား၍ ဝသောကြောင့်သာ ရှာကြ၏။ ပျက်စီးတတ်သောအစာကို ရခြင်းငှာ မကြိုးစားကြနှင့်။ လူသားသည် သင်တို့အားပေး၍ ထာဝရအသက်နှင့်အမျှ တည်တတ်သောအစာကို ရခြင်းငှာ ကြိုးစားကြလော့။ ထိုသားသည် ခမည်းတော်ဘုရား၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံသောသူဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
28ထိုသူတို့ကလည်း ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်ညီသော အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းငှာ အဘယ်သို့ ပြုရပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်ကြ၏။- 29ယေရှုကလည်း၊ ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကား၊ အလိုတော်နှင့် ညီသောအကျင့်တည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 30ထိုသူတို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်၍ ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်မည်အကြောင်း အဘယ်နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြတော်မူသနည်း။ အဘယ်အမှုကို ပြုတော်မူသနည်း။- 31ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထိုသူတို့ စားစရာဖို့ ကောင်းကင်မှမုန့်ကို ပေးတော်မူသည်ဟု လာသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့ဘိုးဘေးများသည် တော၌ မန္နကိုစားကြသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ထွ၊ ၁၆:၄၊ ၁၅။ ဆာ၊ ၇၈:၂၄။
32ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မောရှေသည် ကောင်းကင်မုန့်ကို သင်တို့အားမပေး၊ ခမည်းတော်သည် မှန်သောကောင်းကင်မုန့်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူ၏။- 33ဘုရားသခင်၏မုန့်မူကား၊ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍ လောကီသားတို့အား အသက်ကိုပေးသောမုန့်ပေတည်းဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊- 34သခင်၊ ထိုမုန့်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အား အစဉ်မပြတ်ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ကြ၏။- 35ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ငါ့ထံသို့လာသောသူသည် နောက်တစ်ဖန် အဆာအမွတ်မခံရ။ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် နောက်တစ်ဖန် ရေငတ်မခံရ။- 36သို့သော်လည်းသင်တို့သည် ငါ့ကိုမြင်လျက်ပင် မယုံကြည်ကြဟု ငါဆိုခဲ့ပြီ။- 37ခမည်းတော်သည် ငါ့အား ပေးတော်မူသမျှသောသူတို့သည် ငါထံသို့လာကြလိမ့်မည်။ ငါ့ထံသို့ လာသောသူကို ငါသည်အလျှင်းမပယ်။- 38အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုသို့လိုက်ခြင်းငှာ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းငှာ ဆင်းသက်၏။- 39ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကား၊ ငါ့အားပေးသောသူတို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ငါမပျောက်စေရဘဲ၊ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို ထမြောက်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊- 40သားတော်ကို ကြည့်မြင်၍ ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာလည်းကောင်း အလိုတော်ရှိ၏။ ငါသည်လည်း နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူတို့ကို ထမြောက်စေမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
41ငါသည် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူသည်ကို ယုဒလူတို့က၊- 42ဤသူသည် ယောသပ်၏သားယေရှုဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ သူ၏မိဘကို ငါတို့သိသည်မဟုတ်လော။ ငါသည် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟု သူသည်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းဟု ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လျက် ဆိုကြ၏။- 43ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုအချင်းချင်းကဲ့ရဲ့၍ အပြစ်မတင်ကြနှင့်။- 44ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်သည် သွေးဆောင်တော်မမူလျှင်၊ အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံသို့ မလာနိုင်။ လာသောသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။- 45အနာဂတ္တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား၊ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင် ဆုံးမသွန်သင်တော်မူသောသူ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟု လာသည်နှင့်အညီ၊ ခမည်းတော်ထံ၌နားထောင်၍ နည်းခံသောသူမှန်သမျှတို့သည် ငါ့ထံသို့ လာကြ၏။-ဟေရှာ၊ ၅၄:၁၃။ 46ထိုသို့ငါဆိုသော်၊ ဘုရားသခင့်အထံတော်က ကြွလာသောသူမှတစ်ပါး တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီဟု မဆိုလို။ ကြွလာသောသူမူကား၊ ခမည်းတော်ကို မြင်ခဲ့ပြီ။- 47ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။- 48ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။- 49သင်တို့ဘိုးဘေးများသည် တော၌မန္နကိုစားလျက် သေရကြ၏။- 50ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်ကို စားသောသူသည် သေခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏။- 51ငါသည် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သော အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ဤမုန့်ကို စားသောသူမည်သည်ကား၊ အစဉ်မပြတ် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ငါပေးသောမုန့်ကား၊ လောကီသားတို့၏ အသက်အဖို့အလိုငှာ စွန့်သော ငါ၏အသားပေတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။
52ထိုအခါ ယုဒလူတို့က၊ ဤသူသည် မိမိအသားကို ငါတို့စားစရာဖို့အဘယ်သို့ ပေးနိုင်သနည်းဟု အချင်းချင်း ငြင်းခုံကြ၏။- 53ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူသား၏အသားကိုမစား၊ အသွေးကိုမသောက်လျှင် သင်တို့၌ အသက်မရှိ။- 54ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အသွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်။- 55ငါ၏အသားသည် စားစရာကောင်း၏။ ငါ၏အသွေးလည်း သောက်စရာကောင်း၏။- 56ငါ၏အသားအသွေးကို သောက်စားသောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ငါတည်၏။- 57အသက်ရှင်တော်မူသော ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၍၊ ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်သည်နည်းတူ၊ ငါ့ကိုစားသောသူသည် ငါ့အားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်။- 58ဤမုန့်ကား၊ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သော မုန့်ဖြစ်၏။ သင်တို့ဘိုးဘေးများသည် မန္နကိုစားလျက် သေရသကဲ့သို့မဟုတ်။ ဤမုန့်ကိုစားသောသူသည် အစဉ်မပြတ် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု၊- 59ကပေရနောင်မြို့တရားဇရပ်၌ ဩဝါဒပေးစဉ်တွင် မိန့်တော်မူ၏။
ထာဝရအသက်နှင့်ယှဉ်သောစကား
60တပည့်တော်အများတို့သည် ကြားလျှင်၊ ထိုစကားသည် အလွန်ခက်လှ၏။ အဘယ်သူနားခံနိုင်မည်နည်းဟု ဆိုကြ၏။- 61ထိုသို့ တပည့်တော်တို့ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သည်ကို ယေရှုသည် အလိုအလျောက်သိတော်မူလျှင်၊ ဤတရားစကားကြောင့် သင်တို့သည် စိတ်ပျက်ကြသလော။- 62လူသားသည် အရင်နေရာအရပ်သို့ တစ်ဖန် ကြွတက်သည်ကိုမြင်ရလျှင် အဘယ်သို့ ထင်မှတ်ကြမည်နည်း။- 63ဝိညာဉ်သာလျှင် အသက်ရှင်စေ၏။ ကိုယ်ကာယသည် အလျှင်းမတတ်နိုင်။ ငါပြောသောစကားသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။- 64သို့သော်လည်း သင်တို့တွင် မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိ၏။- 65ထိုကြောင့် ငါ၏ခမည်းတော်သည် အခွင့်ပေးတော်မမူလျှင်၊ အဘယ်သူမျှ ငါထံသို့မလာနိုင်ဟု အထက်က ငါဆိုခဲ့ပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသိုမိန့်တော်မူသည် အကြောင်းဟူမူကား၊ အဘယ်သူမယုံကြည်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်သူသည် ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယေရှုသည် အစအဦး၌ သိတော်မူ၏။
66ထိုအခါမှစ၍ တပည့်တော်အများတို့သည် ကိုယ်တော်နှင့် မပေါင်းဖော်ဘဲ ဆုတ်သွားကြ၏။- 67ထိုကြောင့် ယေရှုသည် တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသောသူတို့အား၊ သင်တို့သည်လည်း ထွက်သွားခြင်းငှာ အလိုရှိကြသလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊- 68ရှိမုန်ပေတရုက၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်သူထံသို့ သွားရမည်နည်း။ ထာဝရအသက်နှင့် ယှဉ်သောစကားသည် ကိုယ်တော်၌ တည်ပါ၏။-မ၊ ၁၆:၁၆။ မာ၊ ၈:၂၉။ လု၊ ၉:၂၀။ 69ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သိမှတ်ကြပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။- 70ယေရှုကလည်း၊ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသောသင်တို့ကို ငါရွေးကောက်သည် မဟုတ်လော။ သို့သော်လည်း သင်တို့တွင် ရန်သူတစ်ယောက်ပါသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 71ထိုသို့မိန့်တော်မူသော်၊ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံမည့်သူ၊ ရှိမုန်၏သားယုဒရှကာရုတ်ကို ဆိုလိုသတည်း။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၆ (အနက်ဖွင့်)

၄။ ဘုရားသားတော်၏ တတိယနှစ်အမှုတော်ကာလ။ ဂါလိလဲ (အခန်း ၆)

(က) စတုတ္ထအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ။ လူငါးထောင်အား ကျွေးမွေးခြင်း (၆:၁-၁၅)

၆:၁ ထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးနောက် ဆိုသည်မှာ အခန်း ၅တွင်ပါရှိသော ယုဒလူမျိုးများကို ပြောကြားပြီးနောက်ဟုဆိုလိုသည်။ ကာလမည်မျှကြာသည်ကို မသိရသော်လည်း ယေရုရှလင်အနှံ့ ဒေသ စာရီလှည့်လည်သည်မှာ သေချာသည်။ ထို့နောက် ဂါလိလဲအိုင် ဟုခေါ်သော တိဗေရိအိုင် အနောက်ဘက် ခြမ်းရှိရောမလက်အောက်ခံ ဂါလိလဲဒေသမှ မြို့တမြို့ဖြစ်သည်။

၆:၂-၃ မဖိတ်ခေါ်သော်လည်း ကိုယ်တော်နောက်သို့လူအုပ်ကြီးက လိုက်လာသည်။ ထိုလူ အုပ်ကြီးသည် ဘုရားသားတော် မှန်းသိကြ၍ လိုက်ကြခြင်းမဟုတ်အံဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများပြ၍ ဖျား နာနေသူများ အား အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားကြခြင်းဖြစ်သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာ တွေ့မြင်ရသော ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းသည် အလိုတော်ရှိသော ယုံကြည်ခြင်းမှာ နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်မြဲခြင်းဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများအပေါ်မှာ မတည်ပါ။ ကိုယ်တော် ဘုရားနှုတ်ထွက်စကားတိုင်း သည် သမ္မာစကားဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းမရှိနိုင်။ လူတိုင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ အပိုဒ်ငယ် (၃)တွင် သခင်ယေရှုတောင်ပေါ်သို့ တက်တော်မူ၏ ဟုဆိုထားသည်။ အိုင်နီးနားရှိ တောင်ကုန်၊ ကုန်းမြင့် ပေါ်သို့ တက်ခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၄ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပသခါပွဲကျရောက်ရန်နီးနေပြီဟု ဆိုခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှင်းလှပါ။ အချို့က သခင်ယေရှုအံ့ဖွယ်အသက်မုန့်အကြောင်း ဒေသနာဟောပြောသောအခါ ပသခါပွဲအကြောင်း စိတ်စဲလန်းနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟုယူဆကြသည်။ ကျမ်းစာက ယုဒအမျိုးသားတို့ ပွဲဖြစ်သော ပသခါပွဲဟု ဆိုသည်။ ထိုပွဲသည် ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဘုရားသခင်စီရင်သောပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ယုဒအမျိုးသားများ အတွက် စီရင်ပေးတော်မူခြင်းဖြစ်သည့်အတိုင်း ယုဒအမျိုးသားများကလည်း စောင့်ထိန်းကြသည်။ သို့သော် ကြာလာသောအခါ ယုဒလူမျိုးများသည် အလေးအနက်မထားဘဲ၊ ဘသာရေးအစဉ်အလာအဖြစ် သဘော ထားကျင်းပကြသောကြောင့် ထိုပွဲတော်ကို ဘုရားသခင်က အသိအမှတ်မပြုတော့ပါ။ အနှစ်သာရ ပျောက်ဆုံးသဖြင့် ယောဟောဝါဘုရားပွဲတော်လည်း မမည်တော့ပါ။

၆:၅ ထိုလူအုပ်ကြီးကို မြင်ရသော်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။ တပည့်တော်များ နှင့် အနားယူအပန်းဖြေခြင်းကိုလည်း မထိပါးပါ။ ဤလူအုပ်ကြီးကို ကျွေးမွေးဖိုသာစဉ်းစားသည်။ ထို့ကြောင့်တပည့်တော်ဖိလိပ္ပုအားစားစရာမုန့်ရနိုင်မည့်အကြောင်း မေးလိုက်သည်။ ထိုသို့ရှာခိုင်းခြင်း သည် မသိ၍ ခိုင်းခြင်းမဟုတ်။ ပရိသတ်ကို တခုခုပြောချင်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ဖိလိပ္ပုက မသိရှာ။

၆:၆ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော် ဖိလိပ္ပု၏ ယုံကြည်ခြင်းအား အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ ပေးလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုလူအုပ်ကြီးအား မည်သို့ ကျွေးမွေးရမည်ကို သခင်ယေရှုသိပါသည်။ သို့သော် ဖိလိပ္ပုကမသိ။ ဖိလိပ္ပု၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် ခိုင်မာသလား၊ သေးငယ်သလား။

၆:ရ ဖိလိပ္ပုယုံကြည်ခြင်းသည် နုနယ်သေးသည်။ ကဗျာကယာတွက်ချက်လိုက်သောအခါ လူတိုင်းမုန့်တခုစီကျွေးလျှင် ပင်ဒေနာရိနှစ်ရာဘိုးလုံလောက်မည် မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ ထိုခေတ်တွင် ဒေနာရိနှစ်ရာဖြင့် မုန့်မည်မျှ ဝယ်နိုင်သည်ကိုမသိပါ။ သို့သော် အလွန်များသည်မှာ သေချာသည်။ ဒေနာရိ တပြားသည် အားကောင်းမောင်းသန် ယောက်ျားတယောက်၏ တနေ့လုပ်ခဖြစ်သောကြောင့်တည်း။

၆:၈-၉ အန္ဒြေသည် ရှိမုန်ပေတရု၏ ညီဖြစ်သည်။ ဂါလိလဲကမ်းခြေ ဗေရှေဒဲအနီးအနား တွင် နေထိုင်သည်။ အန္ဒြကလည်း ထိုလူအုပ်ကြီးအား ကျွေးမွေးရန် မလွယ်ဟုထင်သည်။ လူအုပ်ကြီး အားလိုက်ကြည့်ရာ ကလေးတယောက်တွင် ဂျုံမုန့်ငါးလုံးနှင့် ငါး ကလေးနှစ်ကောင်တွေ့သည်။ ထိုအစား အစာ ကလေးမျှနှင့် ထိုလူအုပ်ကြီးကျွေးရန် မဖြစ်နိုင်။ သို့သော်လည်း ရှိသမျှလေးကို သခင်ယေရှုအား ပြသချင်သည်။ ဤအဖြစ် ဇာတ်လမ်းကို ခရစ်ဝင်ကျမ်း (၄)စောင်စလုံးတွင် ဂန္တဝင်မှတ်တမ်းတင်ထား သည်။ သခင်ယေရှုက အများကြီး ထပ်မရှာခိုင်းပါ။ အနည်းငယ်မျှသော အရာသည်လည်း ဘုရားသခင်၌ တည်လျှင် မမြောက်အမြားဖြစ်သည်မဟုတ်လော။

၆:၁ဝ ပရိသတ်များ ငြိမ်သက်ကြစေရန် အားလုံးထိုင်ခို်င်းလိုက်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ထိုပတ်ဝန်းကျင်သည် ခြောက်သွေ့သော်လည်း သခင်ဘုရားတို့ရောက်ရှိသောနေရာသည် မြင်ခင်းပြင်စိမ်း စိုလျက်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ပရိသတ်များသည်လည်း သက်တောင့် သက်သာ ထိုင်နိုင်ကြသည်။

ထိုပရိသတ်ကြီးထဲတွင် ထောင် ဂဏာန်းချီသောလူအုပ်ကြီးဟုဆိုသည်။ (ဂရိကျမ်းတွင်မူ ယောကျာ်းများဟုဆိုသည်) လူပေါင်းငါးထောင် လူအုပ်ကြီးသည် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာမြင်လိုသော ကြောင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၁၁ ယေရှုသည် မုန့်ကိုယူ၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။ မုန့်မဝေခင် ကျေးဇူးတော်ချီး မွမ်းသကဲ့သု့ ယုံကြည်သူများသည်လည်း အစားအစာမသုံးဆောင်ခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ရမည်။ ထို့နောက်တပည့်တော်များသို့ ကမ်းပေးလိုက်သည်။ ထိုသင်ခန်းစာကိုလည်း ရယူသင့်သည်။ အစအဆုံး သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါ။ အခြားသူများကိုလည်း အမှုတော်တွင်ပါဝင်စေသည်။ “လုပ်နိုင်သည်ကို လုပ်ပါ၊ လုပ်နိုင်သည်ကိုလုပ်မည်၊ မလုပ်နိုင်သည့်အရာများကို သခင်ဘုရားလုပ်ဆောင်ပေးပါမည်”။

ထိုသို့ သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များသို့ မုန့်ကမ်းပေးသောအခါ အမြောက်အမြားဖြစ် သွားသည်။ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာထူးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားချက်မရှိသော်လည်း ထိုငါးနှစ်ကောင် နှင့် မုန့်ငါးလုံးက လူပေါင်းငါးထောင်အုပ်ကြီးသို့ အလျှံအပယ်လုံလောက်ကြောင်းသိရသည်။ တပည့်တော် များက ထိုမုန့်ငါးကို ထိုင်နေသော ပရိသတ်များသို့ ဝေငှလိုက်သည်။ ပရိသတ်များကလည်း ဝလင်အောင် ယူဆောင်စားသုံးကြသည်။

ထိုအကြောင်းကို Griffith Thomas ကဤသို့ စကားလင်္ကာ ချယ်ထားသည်။

(က) ပျက်စီးနေသောကမ္ဘာ (သို့) အစွမ်းမဲ့တပည့်များ

(ခ) ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရှင်။ ဤအံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာသည် တကယ် အဖြစ်အပျက် ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်ကောင်၊ မုန့်ငါးလုံးကိုမည်သည့် နည်းနှင့် အမျှထိုလူအုပ်ကြီးဝေငှနိုင်စရာအ ကြောင်းမရှိ။ သခင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးချန်တွင် မုန့်တိုးပွားသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကောင်းကြီးမပေးသော မုန့်သည် တိုးပွားခြင်းမရှိနိုင်၁၉

၆:၁၂ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း ကျက်သရေပြည့်စုံသောဝါစနစကားတွေ့ရသည်။ အကယ်၍ ယေရှုသခင်သည် သာမန်လူသားဖြစ်လျှက် စားကြွင်းစားကျန်များကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခိုင်း ဖို့ အကြံရှိမည်မဟုတ်။ မည်သူကမှ လူငါးထောင်အုပ်ကြီးကို မပူမပန်မကြောင့် မကြဘဲ ချက်ချင်း ကျွေးမွေး နိုင်သည်မဟုတ်။ သို့သော် ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်း ဘုန်းတန်ခိုးကို အကန့်အ သတ်မရှိပြနိုင်သည်မဟုတ်။ သခင်ဘုရားသည် ပေးထားသော ဥစ္စာပစ္စည်းများကို ပြန်တောင်းလေ့မရှိ။ အလေအလွင့် ဖြုန်းတီးခြင်းလည်း မပြုစေလို။ ထို့ကြောင့် စားကြွင်းစားကျန်များကို ပြန်လည်သိမ်ဆည်း ခိုင်းသည်။

လူအုပ်ကြီးကိုမည်သို့ ဖြစ်သနည်းဟု တီးတိုးတီးတိုးပြောကြသ်ည။ သူငယ်လေးက ငါးနှစ် ကောင်နှင့် မုန့်ငါးလုံးကို သခင်ယေရှုသို့ပေးသည်ကို လူတိုင်းတွေ့ကြသည်။ တယောက်ပြီးတယောက်ဝေငှ သောအခါ လုံလောက်သည်။ မည်သို့ဖြစ်သည်ကို မသိကြ။

၆:၁၃ စားကြွင်းစားကျန်များ ပြန်လည်စုစည်း သောအခါ ခြင်းတောင်း (၁၂)တောင်း အပြည့်ရသည်။ ထိုမျှသော အစားအစာကို ပရိသတ်ကြီးကျွေးမွေးပြီးသော အခါ (၁၂)တောင်းမျှ ကျန်ရှိနေ သေးခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိ။ သို့သော် အဖြေစကားရှိသည်ကား လူသားတော်၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခ ဏာသည် ပြည့်စုံပါပေသည်။

၆:၁၄ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ထိုအဖြစ်အပျက်ထူးကို မှတ်တမ်းပြုကြသည်။ စားသောက်ရုံ မျှ သာမက၊ ဝလင်အောင်စားသုံးပြိးသော်လည်း အလျှံပယ်ပိုနေသေးသည်။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုသည် လောကသို့ ကြွလာတော်မူမည်ဟု ပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းထဲတွင် ဖော်ပြသော ပရောဖက်တယောက်ပေါ်ထွန်းလာ၍ သူ့လူများကို ရောမအင်ပါယာအုပ်စိုးခြင်းမှ လွတ် မြောက်စေမည်ဟူသော ပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံလာသည်ဟုယူဆကြသည်။ လောကနိုင်ငံထူထောင်အုပ် စိုးမည့် အချိန်ကို မျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့မျှော်လင့်ချက်သည် မျှော်လင့်သည့်အတိုင်း ဖြစ်မလာ။ သခင်ယေရှုကို ဘုရားသားတော်အဖြစ် လက်မခံ၊ အပြစ်ဝန်ခံခြင်းလည်းမရှိ။ သခင်ယေရှုအား ကယ်တင် ရှင်အဖြစ်မှ ငြင်းပယ်ကြသည်။

၆:၁၅ ထိုသို့ သခင်ယေရှုက အံ့ဖွယ်နိမိတ်ပြုသော အခါ လူထုပရိသတ်ကြီးအား ကိုယ်တော်အား ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ချင်ကြသည်။ အကယ်၍ သခင်ယေရှုသည် လူသားသက်သက် ဖြစ်လျှင် ပရိသတ် တောင်းဆိုချက်ကို အမှန်လက်သင့်ခံမည်။ လူသည်ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကို မွေ့လျော်တပ် မက်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည်လောကဂုဏ်ဒြပ်ကိုမဖတ်။ မာန်မာနမထား။ သခင်ဘုရား လူ့လောကသို့ ကြွရောက်လာခြင်းသည် နန်းပလ္လင်ပေါ်တွင် စိုးစံအုပ်စိုးဖို့မဟုတ်။ အပြစ်များ၏ ဒုစရိုက်မိုက် မှားမှုများကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အဖိုးဆပ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုရညရွယ်ချကကို မည်သည့်အရာက မှ ဝင်ရောက်မဖျက်ဆီးနိုင်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ မကြွမီတိုင်အောင်မည်သည့် ရာဇပလ္လင်ပေါ်တွင်မှ မစိုးစံ နိုင်။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံသည်။ သွေးမြေခသည် အသေခံသည်။ထိုအကြောင်းကို F.B Mjer က ဤသို့ဆိုသည်။ “စိန့်ဘားနဒ်ဆိုသကဲ့သို့ ဘုရင်အဖြစ် မြှောက်ကြသောအခါ ကိုယ်တော်ဘုရားထွက်ပြေးသည်။ လက်ဝါး ကပ်တိုင်သို့တင်မည်ပြုသောအခါ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် အဖမ်းခံသည်”။ ဤအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်သားအပ်သော ကျမ်းပိုဒ်ရှိသည်။ “ထာဝရဘုရား အသက်၊ အရှင်မင်းကြီးအသက်ရှင်တော်မူသည့် အတိုင်း အကယ်၍ အရှင်မင်းကြီးအသက်တော်ဆုံးသည်ဖြစ်စေ။ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ ရှိတော်မူရာအရပ် ၌ ကျွန်တော်ရှိပါလိမ့်မည်” (၂ရာ ၁၅:၂၁) ဒါဝိဒါသို့လည်း ထိုစကားမျိုးဆိုခဲ့သည်။ “င့ါထံ၌ နေလော့၊ မစိုးရိမ်နှင့် ငါ့ကိုရှာသောသူသည် အသက်ရ၏ ။ ထို့အပြင် အသက်တာကွယ်ကာလုံခြုံခြင်းလည်းရ မည်”၂၀

(ခ) ပဉ္စမနိမိတ်လက္ခဏာ၊ သခင်ယေရှုရေပေါ်လမ်းလျှောက်၍ တပည့်တော်များကယ်တင် ခြင်း (၆:၁၆-၂၁)

၆:၁၆-၁ရ ညနေခင်းတွင် သခင်ယေရှုသည် တောင်ကုန်ပေါ်သို့ တပါးတည်းလမ်းလျှောက် သည်။ လူအုပ်ကြီးလည်း အိမ်ပြန်ကုန်ပြီး တပည့်တော်များလည်းသာကျန်သည်။ တပည့်တော်များသည် ကမ်ခြေသို့သွား၍ တဖက်ကမ်းပြန်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြသည်။

ကပေရနောင်ကမ်းဖက်သို့ ကူခတ်နေစဉ် မှောင်နေပြီ၊ လှေပေါ်တွင် သူတို့ချဉ်းသာဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုက တောင်ကုန်းပေါ်မျာ တပါးတည်း ဆုတောင်းနေခဲ့သည်။ တပည့်တော်များ၏ အဖြစ်ကိုဆက်ကြည့်ပါ။ ရေလယ်ခေါင်ရောက်သောအခါ လေမုန်တိုင်းထန်သည်။ ပတ်ဝန်ကျင်က မှောင် နေသည်။ သခင်ယေရှုက မရှိ။ သခင်ယေရှုမရှိခြင်းသည် ထိုအဖြစ်ဆိုးကို ဥပေက္ခာပြုနေခြင်းမဟုတ်။ ချစ်သောခမည်းတော်ထံသို့ ဆုတောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၁၈ ဂါလိလဲအိုင်ထဲတွင် ရုတ်တရက် လေမုန်တိုင်းထန်သည်။ လေပြင်းမုန်တိုင်းက ယော်ဒန်မြစ်ဝှမ်းတလျောက်ကို ဝှေ့ခတ်နေသည်။ လှိုင်းလုံးကြီးများက ရိုက်ပုတ်ခတ်ထန်သည်။ အသက် ချမ်းသာရာမရနိုင်။

၆:၁၉ ၃/၄ မိုင်မျှ ခရီးရောက်နေကြပြီးလူ့အတွေးဖြင့် တွေးလျှင် ဧရာမအသက်အန္တရာယ် ကြီးဖြစ်သည်။ ကြံရာမရ၍ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်သောအခါ “သခင်ယေရှုသည် ရေပေါ်မှာ စက်တော်ဖြန့်၍ မိမိတို့ အနီးသို့ကြွလာသည်ကို မြင်ကြသောအခါ ကြောက်လန့်ကြ၏။ ကိုယ်တော်ပြုသော အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခ ဏာတခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသားတော်သည် ဂါလိလဲအိုင်ရေပြင်ပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေပါသည်။ တပည့် တော်များသည် ထိုကဲ့သိုပသော လူမတွေ့ဘူးကြသဖြင့် ကြောက်လန့်ကြသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ သခင်ခန်းစာတခုပြောချင်သည်။ ဤမျှထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ် ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းကို ကျမ်းရေးသူ ယောဟန်သည် စကားကြီး စကားကျယ်ဖြင့် ဖွဲ့နွဲ့မသုံး၊ ဝါစန အလင်္ကာတန်ဆာဆင်ခြင်းမရှိ။ ရိုးစင်းစွာဖော်ပြထားသည်။

၆:၂ဝ သခင်ယေရှုကလည်း တပည့်တော်များကို ဤသို့စိတ်ငြိမ်စေသည်။ “မကြောက် ကြနှင့် ငါပင်ဖြစ်သည်”ဟု တည်ငြိမ်စွာ ဆိုသည်။ အကယ်၍ သခင်ယေရှုသည် သာမန် လူသားဖြစ်လျှင် တပည့်တော်များ ပိုမိုကြောက်လန့် ချောက်ခြားသွားမည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် ဖန်ဆင်းရှင် စကြဝဠာ တခုလုံးပိုင်စိုးသူဖြစ်ကြောင်းသိကြသဖြင့်စိတ်ငြိမ်သွားကြသည်။ အရင်းနှီးဆုံးသူနှင့် အတူတူ နေရသောအ ခါ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း မရှိ။ ဂါလိလဲအိုင် ဖန်ဆင်းသော အရှင်သခင် ဦးစွာ ရေပြင်ကြီးကို ငြိမ်သက်စေသည်။ ထို့နောက်တပည့်တော်များအား ဘေးမသီရန် မခဘဲကုန်းပေါ်သို့ ရောက်စေသည်။ “ငါပင်ဖြစ်သည်”ဟူ သောစကားလုံးသည် ယေဟောဝါ ဘုရားရှင်၏ နာမတော်အား ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်ဒုတိယအကြိမ် သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၂၁ ရေပေါ်မှာ ချဉ်းကပ်လာသူသည် အရှင် သခင်မှန်းသိကြသောအခါ လှေပေါ်သို့ ကြိုဆိုကြသည်။ အသက်တာအသစ်ပြန်ရကြသည်။ ဤနေရာတွင် ရှင်းပြခြင်းမပြုသော အံ့ဖွယ်နိမိန်လက္ခ ဏာတခုထပ်ရှိပါသည်။ တပည့်တော်များတွင် လှော်တက်မရှိတော့ပါ။ သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုက ထိုလှေကို ကမ်းစပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပေးသည်။ အံ့ဖွယ်အရှင်သခင်ကြီးပါတကား။

(ဂ) အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာကြည့်ချင်သူများ (၆:၂၂-၃၄)

၆:၂၂ ပရိသတ်ငါးထောင်အားအစာကျွေးပြီး မွေးပြီး နောက်တနေ့တွင် ဂါလိလဲပင်လယ် အနောက်မြောက်အရပ်၌ လူအုပ်ကြီးစုဝေးလာကြသည်။ ယမန်နေ့က လှေကူး စဉ်တွင် တပည့်တော် များသာ တွေ့ခဲ့ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်ကျန်ရှိနေမည် အထင်နှင့် စုဝေးလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကူးတို့ဆိပ်တွင်လည်း လှေတစီးသာရှိသဖြင့် သခင်ယေရှု မကူးသေးဘူးဟု ယူဆကြသည်။

၆:၂၃ တဗေရိအရပ်ဒေသမှ လူအုပ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုလူအုပ်ကြီးအစားအစာကျွေး သောနေရာသို့ လှေဖြင့်ရောက်ရှိလာကြသည်။ သို့သော်လည်း သခင်ယေရှုကို မတွေ့ကြတော့ပါ။ ဤလှေ များသည် လူအများအပြားစီးနိုင်သော ကပေရနောင်မှ လှေကြီးများဖြစ်သည်။

၆:၂၄ ပရိသတ်ကြိးက သခင်ယေရှုအားလိုက် ရှာကြသည်။ တောင်ကုန်းပေါ်သို့ ဆုတောင်းနေသည် ဟုထင်မှတ်ကြသည် တပည့်တော်များနှင့် လှေပေါ်သို့မပါသွားသည်မှာ သေချာ သည်။ ထိုနေရာတဝိုက်လိုက်လံရှာဖွေကြသော်လည်း မတွေ့။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များရှိရာ ကပေရ နောင် ဖက်ကမ်းသို့ကူးခတ်သွားကြသည်။ ယေရှု ရှိမည်ဟု မယုံကြသော်လည်း တွေ့လိုတွေ့ငြား သွားကြ သည်။

၆:၂၅-၂၆ ကပေရနောင်သို့ရောက်ကြသောအခါ သခင်ယေရှုကိုအခန့်သားတွေ့ကြသည်။ သိချင်စိတ်ဖုံးဖိမရသဖြင့် မည်သို့ မည်ပုံရောက်ကြောင်းသခင်ယေရှုကို မေးကြသည်။

သခင်ယေရှုက သွယ်ဝိုက်၍ အဖြေပေးလိုက်သည်။သခင်ယေရှုကိုရှာဖွေကြခြင်းသည် စင် စစ်တွင် ကိုယ်တော်ကို တွေ့ချင်၍ ရှာသည်မဟုတ်။ လူပေါင်းငါးထောင်ကို ကျွေးမွေးခဲ့သည့်နိမိတ်လက္ခ ဏာထူးတွေ့မြင်ကြသောကြောင့် ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည် ယမန်နေ့တွင် ကိုယ်တော်ပြသော အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်က သခင်ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းရှင်မေရှိယ အမှန်ဖြစ် ကြောင်း ပြောပြသည်။ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားသည်မှာ မုန့်စားရန်သာဖြစ်သည်။ အံ့ဩဖွယ်ရာမုန့်နှင့် ငါး တဝ တပြဲစားသုံးပြီးခဲ့ကြပြီ။ ငတ်လည်းပြေခဲ့သည်။

၆:၂ရ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ပျက်စီးပုပ်သိုးတတ်သော မုန့်ကို မရှာနှင့် ဟုဆုံးမ သည်။ သခင်ဘုရားဆိုလိုသည်မှာ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ စားဝတ်နေရေးတွင် လုံးလည်ချာလည်ပတ်ချာလည် မနေဖိုပဖြစ်သည်။ စားဝတ်နေရေးသည် လူ့ဘဝအသက်တာ၏ အဓိက အရာမဟုတ်ကြောင်း သွန်သင် ခြင်းဖြစ်သည်။ လူ့စိတ်သာယာမှုသည် အသက်တာ၏ အခရာမဟုတ်ပါ။ လူတွင် ရုပ်ခန္ဓာတခုတည်းရှိ သည်။ အစားအသောက်အတွက် ဘဝတခုလုံး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရသည်။ လူသည် ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်တခု တည်းနှင့် အသက်မရှင်နိုင်ပါ။ ရှိသမျှခွန်အားနှင့်ကျွမ်းကျင်ရာပညာများကို ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကုန် အစင်သုံးရသည်မဟုတ်။ စားရသောက်ရသည့်ဘဝချိန်အခါသည် တိုတောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ ထို့ထက် စာလျှင် နှုတ်ကပတ်တော်အစာကို တနေ့ပြီးတနေ့မှီဝဲသင်သည်။ “လူသည်မုန့်အားဖြင့်သာ အသက်ရှင်ရသည်မဟုတ်။ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သာ အသက်ရှင်သည်” ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝိရိယထုတ်၍ နှုတ် ကပတ်တော်၌ ပိုမို ကျင်လည်သင့်ပါသည်။

ခမည်းတော်၏ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံရပြီ ဆိုခြင်းမှာ ဘုရားသခင်က ကိုယ်တော်အား အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တံဆိပ်ခပ်နှိပ်ခြင်းသည် အမှန်အကန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကသားတော်အား တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကိုယ် စားပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူလုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

၆:၂၈ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဆောင်ရန်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်းဟု ပရိသတ်က သခင် ယေရှုကို မေးမြန်းကြသည်။ လူသည် မိမိနည်းမိမိဟန်ဖြင့် ကောင်းကင်ခရီးလျှောက်လှမ်းသူဖြစ်သည်။ မိမိ အစွမ်းအစဖြင့် အကယ်တင်ခြင်းရနိုင်သည်ဟု ထင်မှတ်သည်။ အကယ်၍ မိမိနည်းမိမိဟန်ဖြင့်ဝိညာဉ်ကယ် တင်နိုင်လျှင် လောကတွင် ဝါကြွားစရာ ထောင်လွားစရာသာရှိချေမည်။

၆:၂၉ ယေရှုက ယုဒများ၏ သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်ခြင်းကိုသိသည်။ ဘုရားသခင် ၏ အလိုတော်အတိုင်း လိုက်ကျင့်ကြသည်ဆိုသော်လည်း ဘုရားသားတော်ကိုမူ လက်မခံကြ။ သို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဆောင်လိုလျှင် စေလွှတ်တော်မူသော သားတော်ကို ဦးစွာယုံ ကြည်လက်ခံရမည်ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင်လည်း အကျင့်ကောင်းကျင့်ခြင်း၊ ဒုက္ကစရိယာ ကျင့်ကြံခြင်းဖြင့် ကောင်းကင်လမ်းလျှောက်ချင်ကြသည်။ စင်စစ်တွင်မူ ဘုရားသခင် အတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ် မလုပ်မှီ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဦးစွာယုံကြည်လက်ခံရမည်။ အကျင့်ကောင်းသည် ကယ်တင် ခြင်းရရှိဖို့နည်းလမ်းမဟုတ်။ ကယ်တင်ခြင်း၏ နောက်မြီးဆွဲသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကျင့် ကောင်းတ ကာ့ အကျင့်ကောင်းသည် မိမိအပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်ပြီး သခင်ခရစ်တော်အား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်သင့် ခံခြင်း ဖြစ်သည်။

၆:၃ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် လူစိတ်နှလုံး ညစ်ညူးမှုကို အထုတ်ဖြေပြခြင်းဖြစ်သည်။ တချိန်က လူပေါင်းငါးထောင်ကို ငါးနှစ်ကောင် မုန့်ငါးလုံးဖြင့် အဝအလင် ကျွေးခဲ့သည်။ နောက်တနေ့တွင် တဖန်လာ၍ ယမန်နေ့က အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ ပြန်တောင်းဆိုကြပန်သည်။ ဘုရားသားတော်အမှန်ဖြစ် ကြောင်း သက်သေပြခိုင်းပြန်သည်။ မယုံကြည်သူများသည် အံ့ဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာ ဦးစွာမြင်မှ ယုံကြည် ကြသည်။ “တခုခုပြလျှင် ယုံကြည်မည်”ဟု တောင်းဆိုကြသည်။ ထိုစကားမျိုးသည် အလိုတော်ရှိသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်။ ဘုရားခင်ကမူ အပြစ်သားများအား အပြစ်သားများအား “ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ယုံကြည်သည့်အတိုင်းတွေ့မြင်ရမည်” ဟဆိုသည်။ ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးရမည့် အရာသည် ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၆:၃၁ ယုဒပရိသတ်များက သခင်ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘေူများသည်လည်း ကန္တာရခ ရီးရှည်လျှောက်လှမ်းကြစဉ် မန္နမုန့်၂၁ စားခဲ့ကြသည်ဟု ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကိုးကား၍ ဆင်ခြေပေးကြ သည်။ ယေရှုက အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာတခုမှ မလုပ်ဘူးသယောင်ပြောဆိုကြသည်။ ဆာ ၇၈:၂၄ ကိုကိုး ကားလျက်” ထိုသူတို့အားရရန် ကောင်းကင်မှမုန့်ကို ချပေးကြသည်။ သခင်ဘုရားသည် မောရှေထက်မ ကြီးလျှင် မုန့်ငါးလုံးနှင့် ပရိသတ်ကြီးကို အလျှံပယ်အောင် ကျွေးနိုင်ပါ့မလား။

၆:၃၂ သခင်ယေရှုက မိမိကိုမိမိ “လူအပေါင်းအားအသက်ပေးနိုင်သော ကောင်းကင်မုန့် ဆိုသည်” ကန္တာရခရီးတွင် ဣသရေလများ စားသုံးသောမန္နမုန့်ကဲ့သို့သော ဘုရားသခင်ပေးသည့် အသက် မုန့်ဖြစ်သည်။ မန္နမုန့်သည် အသက်မပေးနိုင်။ ဗိုက်ဝဖို့သာ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံးအတွက် မဟုတ်။ ဣသရေလလူမျိုးအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော အစာအဟာရသည် လူသားများအတွက် ကောင်းကင်ဘုံမှ ရောက်လာပါသည်။ လူတဦးတယောက် လူမျိုးနွယ်စုတခုအတွက် သာမဟုတ်။ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။

၆:၃၃ ယေရှုက သူသည် ကောင်းကင်မှလာသောအသက်မုန့်၊ ဘုရားသခင်ပေးသောမုန့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဣသရေလများ ကန္တာရခရီးကြမ်းနှင်နေစဉ် အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ မုန့် မန္န မုန့် အဖြစ် ထင်ရှားပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က မန္နမုန့်သည် ဝိညာဉ်အစာအဟာရမဟုတ်။ ရုပ်ခန္ဓာ ကိုယ် အတွက် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးနှင့်လည်း မသက်ဆိုင်။ ဣသရေလလူမျိုးအတွက် ဖြစ်သည်။ ယခုကောင်းကင်မှ စီးဆင်းလာသည့်အသက်မုန့်အစစ်အမှန်သည် လူမျိုးတမျိုးတည်း အတွက် မဟုတ်။ လူသားအားလုံးသက်ဆိုင်သည်။ တကမ္ဘာလုံးနှင့် ဆိုင်သည်။

၆:၃၄ သခင်ယေရှုက ထိုသို့ အာညောင်းခံရှင်းပြနေသော်လည်း ယုဒလူများက ထိုအသက်မှန့်သည် သခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်း သဘောမပေါက်သေး။ သို့ကြောင့် ထိုအသက်မုန့်ကို ဆက် မေးကြသည်။ ဈေးထဲမှဝယ်ယူရသောမုန့်ဟု ထင်မှတ်နေကြသည်။ ကံဇာတာမပါရှိသဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲတွင် သမ္မာတရားမထိုးဝင်နိုင်။

(ဃ) အသက်မုန့် ယေရှု (၆:၃၅-၆၅)

၆:၃၅ ယုဒလူမျိုးများနားဝေးနေကြသဖြင့် ယေရှုက ဗြောင်းပြောပြရတော့သည်။ သူကိုယ် တိုင်သည် အသက်မုန့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ကိုယ်တော်ထံသို့ ဝင်ရောက်လာသူတိုင်းသည် ဝိညာဉ်ရေး ရာအဟာရ ငတ်မွတ်ခြင်းမရှိ။ အမြဲပြည့်စုံမည်ဟုဆိုသည်။ ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းသည် နောက်တ ဖန် ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းမရှိ။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ “ငါ” ဟူသော ဝေါဟာရသည် ယေဟောဝါ ဘုရားနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် နလဗိန်းတုံး အပြစ်သားများသို့ ပွင့်လင်းစွာ ရှင်းပြသောစကားဖြစ် သည်။ ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းအရသာကို လူတိုင်းကြုံတွေ့ဘူးသည်။ ထို့ကြောင့် သဘောပေါက်စေရန် ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝသူသည် နောက်တခါ ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းမရှိဟု ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၃၆ မယုံကြည်သူ ယုဒများက သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်လာကြစေရန် အံ့ဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာ ပြဖို့ တောင်းဆိုကြကြောင်း (အခန်းငယ် ၃၀) တွင်ဆိုထားခဲ့ပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သခင် ယေရှုက ထိုပရိသတ်အားအကုန်အစင်ပြသခဲ့ပြီးသော်လည်း အဘယ်ကြောင့်မယုံကြည်ကြသနည်းဟု မေး သည်။ ဘုရားသားတော်ကိုယ်တိုင် ထိုသူများ မျက်မှောက်တွင် ရပ်လျက် ပြည့်စုံသူဖြစ်ကြောင်းပြသသော် လည်း အသိအမှတ်မပြုကြ။ မည်သို့ သောလက္ခဏာပြမှ ယုံကြည်ကြမည်နည်း။

၆:၃ရ သခင်ယေရှုသည် ထိုယုဒများ၏ မယုံကြည်မှုအား စိတ်ပျက်မိသည်။ အဖခမည်း တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီအမံများ အကုန်အစင်သိသည်။ ထိုသို့သိရှိသည်နှင့် အညီ ရွေးကောက် တော်မူထားသော ယုဒလူမျိုးများ ယုံကြည်လာကြစေရန် ယုဒလူမျိုးထံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုအ ကြောင်းကို Pink က “ဘုရားသခင်သည် ထိုယုဒလူမျိုးအား အရှုံးမပေးဘဲ ချင့်ချိန်ခြင်း စိတ်ရှည်သီးခံခြင်း၊ ဝိရိယအပြည့်ဖြင့် သီးခံတော်မူ သည်”ဟု ဆိ်ုထားသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ အထူးအရေးပါသော စကားလုံးဖြစ်၍ အရေးကြီးသည်။ ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်သူတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ နောက်တချက်မှာ လူ့ဘက်မှ ဝတ္တရားဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ ရောက်လာ၍ လက်ခံကြရမည်။ ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရမည့်သူများအား သီးသန့်မသတ်မှတ်ထားပါ။ သမ္မာကျမ်း စာကလည်းပစ်ပယ်ခြင်းခံရမည့်သူများသီးသန့် ဖယ်ထားကြောင်း မသွန်သင်ပါ။ လူတိုင်းအား လက်ဆောင် အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းဆုပေးပါသည်။ အကယ်၍ ထာဝရပျက်စိးခြင်း ရောက်လျှင် လူဘက်မှ အရွေးမှားခြင်း သာ ဖြစသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်ရှိသူတိုင်း ပစ်ပယ်ခြင်းခံရသည်။ ငရဲပြည်သို့သွားလျှင် ဘယ်သူမပြု မိမိမှုသာ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအား ကယ်တင်ခြင်း ရရှိစေချင်သည်။ သေချာပါသလား။ သေချာပါသည်။ ဘုရားသခင် သည် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်သည့်အတိုင်း လုပ်ပါသည်။ လူကဝင်ရောက်နှောင့်  ယှက်ခြင်းမပြုနိုင်။ ဘုရား သခင်သည် အမှားအယွင်းသော်၎င်း မတရားမှုသော်၎င်း ဘယ်သောအခါမှမပြု။

သို့သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကယ်တင်ရရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ရွေးကောက် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သွန်သင်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် လူသည်ဧဝံဂေလိတရားကို လက်ခံရမည့် ဝတ္တရားရှိ သည်ဟုလည်း သွန်သင်ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်က လူတိုင်းကို ကမ်းလှမ်းပါသည်။ ကမ်းလှမ်းသည့် အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်။ ကယ်တင်ခြင်းအလိုမရှိသူအား အတင်းအဓမ္မဇိကုပ်၍ ကယ်တင်ခြင်းမပေးပါ။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုသူသည် နောင်တမျက်ရည် နှင့်အတူ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဦးစွာ ခရစ်တော်ထံ ရောက်လာရမည်။ ခရစ်တော်မပါရှိလျှင် အဘယ်သူမှ အဘဘုရားသ ခင်ထံတော်သို့ မရောက်နိုင်။

၆:၃၈ အပိုဒ်ငယ် (၃၇)တွင်လူတိုင်းအား ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အလိုတော်ရှိကြောင်း သခင် ယေရှုက မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ရန်လည်း ယေရှု ခရစ်တော်၌ အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်း ထား ပါသည်။ ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အလိုတော်ပြည့်စုံရန် ခရစ်တော်ဘုရားလုပ် ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက သူ့ဇာတိတော်သည် ဗက်သလင်မှအစပြုခြင်းမဟုတ်၊ ကောင်း ကင်ဘုံတွင် စိုစံရာမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဘခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိသဘောဆန္ဒအရလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ခမည်းတော်၏ သဘောတူညီ ချက်ရယူသေးသည်။

၆:၃၉ အလိုတော်ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်အားဖြင့် လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိ၍ ထမြောက် ခြင်း၌ ပါဝင်ကြဖို့ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ကြဖို့ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် တဦးတယောက်ချင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရောက်ဖို့မဆိုလိုပါ။ နှစ်အဆက်ဆက်ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ ပါဝင်နေကြသောယုံ ကြည်သူအား လုံးမှ မပျက်ကွက်စေလိုပါ။ နောက်ဆုံးရက်တွင် လူသားအားလုံးခရစ်တော် ရင်ခွင်သို့ရောက် ရှိစေချင်သည်။

နောက်ဆုံးနေ့ဆိုသည်မှာ သေလွန်သူများအရင်ထမြောက်၍ အသက်ရှိနေသူများရုတ် ခြည်းပြောင်းလဲကာ ကောင်းကင်ယံတွင် ခရစ်တော် ဘုရားနှင့် တွေ့ဆုံကြရမည့် အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံပြီးသော အခါ ခရစ်တော်ဘုရားနှင့် အတူ ထာဝရစိုးစံကြရမည်။ ယုဒများကမူ ထိုနေ့ရက်ကို မေရှိယဘုန်းတန်ခိုးထင်ရှားခြင်းဟုခေါ်ကြသည်။

၄:၄ဝ ကယ်တင်ခြင်းရှိသော မိသားစုဝင်ဖြစ်ဖို့ သခင်ဘုရားက ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်းပြ ထားသည်။ သားတော်ကို ဖူးမြင်၍ ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ သည် ထာဝရအသက်ရရှိကြရန် ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသည် ဟုရှင်းပြသည်။ ဤနေရာတွင် သားတော်ကို ဖူးမြင်သူဆိုသည်မှာ လူ့မျက်စိဖြင့် တပ်အပ်မြင်ခြင်းမဟုတ်။ ယုံကြည်ခြင်း မျက်စိဖြင့် ရှုမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား လောကကိုကယ်တင်တော်မူသော ဘုရားသားတော်အမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ရမည်။ ထိုသို့ရှုမြင်ပြီးသကာလ ယုံကြည်အားကိုးရမည်။ ထိုသို့ရှုမြင်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုအား မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းဖြစ် သည်။  ထိုကယ်တင်ခြင်းသည် ထာဝရ အသက်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထာဝရအသက်ရရှိသူများသည် နောက်ဆုံးသောနေ့ရောက်သောအခါ ထမြောက်ကြရမည်။

၆:၄၁ ပရိသတ်ကြီးသည် သခင်ယေရှုအား ကောက်ကာငင်ကာ လက်မခံနိုင်ကြဘဲ၊ ညည်းညူကြသည်။ ကိုယ်တော်က ကောင်းကင်ဘုံမှ ရောက်လာသည်။ ထိုအချက်ကို အလေးအနက်စဉ်း စားကြဟန် တူသည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းလာသည် ဆိုသည်မှာ သာမန်လူသားမဖြစ်နိုင်။ မဟာပရော ဖက်သာဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်တော်၏ စကားတော်ကို ဘဝင်မကျကြသောကြောင့် ဆင်ခြေဆင်လက် ပေးကြ သည်။

၆:၄၂ ဤယေရှုသည် ယောသပ် ၏ သားမဟုတ်ဘူလားဟု ဆိုကြသည်။ ထိုစကားသည် မှားပါသည်။ ယေရှုသည် ကညာစင်မာရိက မွေးဖွားသန့်စင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် ကိုယ်တော်၏ ဖခင်မဟုတ်ပါ။ ပတ္တမြားရွှေကြုတ်ငုံစဉ်အခါကလည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ပျိုစင် ကညာက မီးမဖွားနိုင်ဟု ယူဆကြခဲ့သည်။ ထိုသို့ မိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဤဘဝ။ ဤနေ့၊ ဤရက် သို့ရောက်ကြရသည်။ အပျိုကညာဝမ်းထဲမှ ဘုရားသားတော် မွေးဖွားသန့်စင်လာခြင်းကို လက်မခံကြသ ဖြင့် ခရစ်တော် ဘုရား၏ အမှုတော်များကိုလည်း မယုံကြည်နိုင်။ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။

၆:၄၃ သခင်ယေရှုသို့ တည့်တိုးမပြောဝံ့ကြသဖြင့် အချင်းချင်းတီးတိုး၊ တီးတိုးပြောဆို သည်။ ထိုသို့ ပြောဆိုညည်းတွားခြင်းသည် အချဉ်းနှီးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှု၏ သက်သေခံချက်များကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိပေ။ သွန်သင်တော်မူချက် မားနားမလည် လေ ဖြစ်သည်။ အလင်းကို ငြ်းပယ်ကြသူများသည် အလင်းကို မလိုချင်ကြသူများဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်း ဟောပြောလေလေနားလည်ရခက်လေလေဖြစ်သည်။ ရိုးစင်းစွာရှင်းပြသော်လည်း မယုံကြည်နိုင်ကြ။ လေး လေးနက်နက်ရှင်းပြလျှင် ပို၍ ဒုံးဝေးကြသည်။

၆:၄၄ လူ့ဘဝသည် စင်စစ် အားဖြင့် မျှော်လင့် ချက်မရှိ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်သည်။ ရှိရင်းစွဲအ တိုင်း ဆိုလျှင် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ရောက်လာရန်မသင့်။ ဘုရားသခင် သားတော်အားစေလွှတ်ရန် သတိမရ လျှင် စဉ်းစားဖွယ်ရာမရှိ။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ခက်ခဲနက်နဲသော ကျက်ချက်ဖြစ်သည်။ လူသည် ကယ်တင် ခြင်းဆန္ဒ ရှိရုံနှင့် ရှာမတွေ့နိုင်ဟု သွန်သင်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန် ပထမဦးစွာ ထိုသူ၏ စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်ရာ တွင် လက်ခံသူကလက်ခံမည်။ ငြင်းပယ်သူကငြင်းပယ်မည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကလာရောက်တီး ခေါက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် မိမိစိတ်ဆန္ဒဖြင့် အာသီသတပ်မက်ခြင်းမရှိနိုင်။ သခင်ဘုရားက ဆက်လက်၍ တကယ်ယုံကြည်သူများအား နောက်ဆုံးသောနေ့တွင် ထမြောက်စေမည်ဟုဆိုထားသည်။ ဖော်ပြခဲ့ပြီး သည့်အတိုင်း ထိုနေ့ရက်သည် သန့်ရှင်းသူများနှင့် အတူခရစ်တော် တဖန်ဆင်းသက်မည့် နေ့ရက်ဖြစ် သည်။ သေလွန်သူများဦးစွာထမြောက်၍ အသက်ရှင်သူများ ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲကြရမည့် နေ့ရက်၊ ယုံကြည်သူများနှင့် သာ သက်ဆိုင်သောကာလဖြစ်သည်။

၆:၄၅ အဘခမည်းတော် ဖွင့်ပြသော အနာဂတ္တိကျမ်းများကို ကြားရသူများသာလျှင် ခရစ် တော်ထံပါးသို့ရောက်လာကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဦးစွာ (ဆာ ၅၄:၁၃) “ထိုသူအပေါင်းတို့သ်ည် ဘုရားသခင် သွန်သင်ဆုံးမတော်မူသောသူဖြစ်ကြေလိမ့်မည်” ကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကားထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် တဦး တယောက်ခြင်းသာရွေးချယ်သည်မဟုတ်။ ကြားနာသူအားလုံး၏ စိတ်နှလုံးသိုပ ဦးစွာထိုးဖောက်ပါသည်။

ထိုသို့ နှိုးဆွဆော်ပြီးနော်အဘခမည်းတော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ချက်များကို နာယူလက်ခံသူသည် ခရစ်တော်သို့ ရောက်လာကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး ကြွယ်ဝပုံနှင့် လူသားများ၏ ရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့် ကိုသွန်သင်ထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရား သခင်ဘက် လူ့ဘက်နှစ်ခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ ဆိုသည်မှာ ပရောဖက်ကျမ်းများကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ကျမ်းများအားလုံးကို ဆိုလိုသော်လည်း အဓိက အားဖြင့် ဟေရှာယကျမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်ထံပါးသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။

၆:၄၆ ဘုရားခင်ထံတော်မှ သင်ကြားရပြီဆိုသည်မှာ ခမည်းတော်အားဖူးမြင်သည်ဟုဆိုလို ခြင်းမဟုတ်။ အဘခမည်းတော်ကို ဖူးမြင်သူမှာ တဦးသာရှိသည်။ ထိုသူသည် ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက် လာသော် ယေရှုခရစ်တော် သာဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောသော ဘုရားသခင်၌ သင်ကြားရပြီဆိုခြင်းမှာ သခင်ခရစ်တော် ဘုရားကိုယ်တိုင်၌ နာခံခြင်း ကိုဆိုလိုသည်။

၆:၄ရ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းသွန်သင်ရာ၌ အတိုဆုံးသော ကျမ်း ချက်ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းသည် ။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း ထာဝရအသက်ရကြသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုကျမ်းစကားပြောရန် ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားဟုစကားပလ္လင်ခံထားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုဒ်အများအ ပြားတွင် ကောင်းသော အကျင့် ပညတ်တော်လိုက်လျှောက်ခြင်း အသင်းတော်တပါးတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ရွှေ ပဠိညာဉ်ကို နာခံခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်း သွန်သင်ထားပါသည်။ ရှင်းရှင်းလေးပြောရလျှင် သခင် ယေရှုခရစ်တော် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။

၆:၄၈-၄၉ သခင်ခရစ်တော်က သူသည် အသက်မုန့်ဖြစ်ကြောင်းကျေညာသည်။ အသက် မုန့်ဖြစ်သည်မှာ ထိုမုန့်ကို မှီဝဲ သူတိုင်း အသက်ရှင် သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် ကန္တာရ ခရီးကြမ်းဖြတ်သန်းခဲ့ကြစဉ် ကောင်းကင်မှ မန္နမုန့် ရရှိခဲ့ကြဘူးသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်အား ထိုကဲ့သို့ သောအံ့ဩဖွယ် ရာမုန့်လုပ်ကြရန် တောင်းဆိုကြသည်။ သခင်ယေရှုက သင်တို့ဘိုးဘေးများသည် ထိုမန္နမုန့်ကို စားသုံးမှီဝဲကြသော်လည်း သေလွန်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ တမျိုးပြောရလျှင် မန္နမုန့်သည် ဗိုက် ပြည့်ဖို့သာဖြစ်သည်။ ထိုမုန့်ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် အသက်မရနိုင်။ “သင်တို့ ဘိုးဘေးများဟုဆိုရာတွင် သခင် ခရစ်တော်မပါဝင်ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်၍ သီးသန့် ဇာတိတော်ရှိ သည်။

၆:၅ဝ မန္နမုန့်တဘက်ရှိ ကိုယ်တော်ဘုရား သည် ကောင်းကင်မှလာသော အသက်မုန့်ဖြစ် သည်ဟု သူ့ကိုယ်သူ ကျေညာသည်။ ထိုမုန့်ကို မှီဝဲသူသည် အသက်မသေရ။ သို့သော် လူ့အဘာဝအရ သေခြင်းကို မဆိုလို။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၌ ထာဝရအသက်ရှင်ရမည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့် သေရသော်လည်းနောက်ဆုံးနေ့တွင် ထိုခန္ဓာကိုယ်လည်းထမြောက်၍ သခင်ဘုရားနှင့်အတူ နိစ္စထာဝရစိုး စံမည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် နောက်ပိုင်း ကျမ်းပိုဒ်များတွင် သခင်ခရစ်တော်က အသက်မုန့်အားမှီဝဲကြ ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ လူသားများကသူခန္ဓာကိုယ်အား ကိုက်စားခိုင်းသလား။ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။

အချို့က ပွဲတော်မင်္ဂလာတွင် ကိုယ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပုံဆောင်သောမုန့်ဖဲ့ခြင်းဟု ထင်မှတ် ကြသည်။ ပွဲတော်မှာ အသုံးပြုသောမုန့်နှင့် စပျစ်ရည်သည် ဘုန်းတန်ခိုး တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်၏ အသွေးနှင့် အသားအဖြစ်ဒြပ်ပြောင်းသွားသည်ဟုယူဆကြသည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်တော်ဆိုသည်မှာ ထိုကို့့ မဟုတ်။ အသက်မုန့် ကိုမှီဝဲခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်အား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောအခါ ကိုယ်တော်နှင့် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆက်စပ် နှီးနွယ်ကြပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ခန္ဓကိုယ်နှင့် အမှုတော်ထဲတွင်ပါဝင် သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Augustine က “ယုံကြည်သောကြောင့် မှီဝဲရသည်”ဟု ဆိုသည်။

၆:၅၁ အသက်ရှင်သောမုန့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သာ အသက်ရှင်သည်မဟုတ်။ သူများကို လည်းအသက်ပေးသည်။ အသက်မုန့်ကို မှီဝဲသူ တိုင်းထာဝရအသက်ရှင်ကြသည်။ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်က အပြစ်သားများကို ထာဝရအသက်မည်သို့ ပေးမည်နည်း။ မည်ကဲ့သို့ဖြစ် နိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်က အပြစ်သားများကို ထာဝရအသက်မည်သို့ပေးမည်နည်း။ ထိုမေးခွန်း၏ အဖြေစကားမျာ ကျမ်းပိုဒ်အဆုံးပိုင်းတွင် “ဤမုန့်ကိုစားသောသူမည်သည်ကား၊ အစဉ်မပြတ်အသက်ရှင် လိမ့်မည်။ ငါပေးသောမုန့်အား လောကီသားတို့အသက်အဘို့ အလို့ငှာငါစွန့်သောငါ့အသားပေတည်း”ဟု ဆိုထားသည်။ ဤစကားသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ခရစ်တော်အသေခံမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ် သားများအား ရွေးနှုတ်ခအဖြစ်အသက်တော် ဆပ်ပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ အသွေးတော်သွန်း လောင်းခြင်းဖြင့် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုပေးသည်။ လူသားများကိုယ်စားအသေခံပေးသည်။ အပြစ်သား များပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးဆပ်ပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ပြုတော်မူ သနည်း။ လောကသားများ အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်သည်။ ယုဒလူမျိုးများအတွက် သာအသေခံသည်မဟုတ်။ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး အတွက်ဟု ဆိုခြင်းကြောင့် လူသားတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကရာနီုန်ပေါ်တွင် ခရစ်တော် ပြုခဲ့သော အမှုသည် လူသားအားလုံးအတွက်လုံလောက်သည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၅၂ ယုဒများသည် အသက်မုန့်အား ယခုထက်ထိ သာမန်မုန့်ဟု ထင်နေကြဆဲ။ ထိုသို့အတွင်းအခေါ်များသည်  တိုးတက်ခြင်းမရှိ။ အသုံးပြုမရသေး။ သခင်ယေရှုသွန်သင်သောဝိညာဉ် ရေးရာမုန့်ကို သဘောမပေါက်ကြ။ ယေရှု၏ အသားကို မုန့်အဖြစ် မည်သို့ဖဲ့စားနိုင်ကြမည်နည်းဟု အတွေး ခေါင်ကြသည်။ လေယာဉ်ပေါ်မှ ခုန်ချပြီးမှသာလျှင် လေထီးပွင့်တတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ယုံကြည်ခြင်းရှိ မှသာလျှင် ဝိညာဉ် အသိစကားကို “မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း” ဟုပြန်လည် မေးမြန်းသမျှသည် ပေါလု၏ “သခင်အကျွန်ုပ်ကိုဘာဖြစ်စေသနည်း”ဟူသော ငိုသံမျိုးဖြစ်လာစေလိမ့်မည်။

၆:၅၃ ထိုပရိသတ်များ တွေဝေစိတ်အိုက်နေကြသည်ကို သခင်ဘုရားသိရှိတော်မူ သော ကြောင့် သူအသားတော်ကိုမဖဲ့၊ အသွေးတော်ကို မသောက်သူများသည် အသက်မရကြဟု လေးနက်စွာ ထပ်ပြောလိုက်သည်။ ထိုစကားသည်လည်း ပွဲတော်မင်္ဂလာ၌ မုန့်ဖဲ့ခြင်း စပျစ်ရည် မှီဝဲခြင်းကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပွဲတော်မင်္ဂလာသည် တပည့်တော်က သစ္စာဖောက်ခံမည်နောက် ဆုံးညတွင်ပါဝင်ဆက်ဆံကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ဖော်ပြသောအချိန်တွင် သစ္စာဖောက်မှုမခံရသေးပါ။ ထိုသစ္စာဖောက်ခံရသည့်ညတွင် တပည့်တော်များသည် မုန့်နှင့် စပျစ်ဝိုင်ကို သုံးဆောင်ကြပါသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်၏ ခန္ဓာတော်၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် သွေးစင်စစ်ကို သောက် စားကြပသည်မဟုတ်။ သခင် ယေရှုက ရှင်းရှင်းလင်းသင်ပြသည်မှာ ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် ပြုတော်မူခဲ့ချက်များကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိသ ရွေ့ ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်ရမည်။ လက်ခံရမည်။ ကိုးစားရမည်။ အသက်တာတွင် ပိုင်ဆိုင်ရမည်။

၆:၅၄ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အပိုဒ်ငယ် ၄ရ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ခရစ်တော်၏ အသားတော် မှီဝဲခြင်းအသွေးတော် သုံးဆောင်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်အား အသွေးတော်သုံးဆောင်ခြင်းသည် ကိုယ် တော်အား ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုကြောင်း သဘောပေါက်သွားမည်။ အပိုုဒ် ငယ် ၄ရတွင် “သခင်ခရစ်တော် ကို ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ထာဝရအသက်ရသည်” ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုသည် အဓိပ္ပါယ်အတူတူ ဖြစ်သည်။ ကြောင်းတွဲနက်တူဖြစ်သည်။ အသွေးတော်ကို သောက်ခြင်း၊ အသားတော်ကို မှီဝဲခြင်း ကိုယ် တော်အား ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူရှိသမျှသည် နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်တွင်ထမြောက် ကြမည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ “ထိုသူ”ဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၌ သေလွန်သူများဖြစ်သည်။

၆:၅၅ ငါ၏ အသားသည် စားစရာကောင်း၏ ငါ၏အသွေးသည် သောက်ဖို့ကောင်း၏၂၂ ။ စားစရ/ာသောက်စရာဆိုသည်မှာ ယာယီခဏအတွက်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်ယေရှု၏ အသွေးအသား သည် ကုန်ဆုံးခြင်းမရှိ။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မှီဝဲစားသုံးသူများသည် ထာဝရကာလသို့ ရောက်သွားကြသည်။

၆:၅၆ ယုံကြည်သူများနှင့် ခရစ်တော်သည် အလွန်နီးစပ်သူများဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ အသွေးအသားနှင့် ဆက်ဆံသူများသည် ခရစ်တော်၌ တည်မှီကြသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည်လည်း ထိုသူ များထဲ၌ စိုးစံသည်။ ထိုနှစ်ခုနီးကပ်ဆက်စပ်ခြင်းထက် ပို၍ နီးကပ်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိ။ အစားအသောက် တခု စားသုံးသည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ရောက်ရှိ၍ တသွေးတည်းတသားတည်းဖြစ်သွားသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သခင်ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသောအခါ ယုံကြည်သူများဘဝထဲတွင် ဝင်ရောက်စိုးစံသည်။ ယုံကြည်သူသည် ခရစ်တော်၌ တည်မှီသည်။

၆:၅ရဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း ခရစ်တော်နှင့် ယုံကြည်သူများနီးကပ်တော်စပ်ပုံကို ဥပမာ ပေးထားသည်။ ဥပမာပေးချက်မှာ သားတော်နှင့် ခမည်းတော်နီးစပ်ပုံဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ခမည်းတော်က သားတော်ကို လူ့လောကသို့စေလွှတ်သည်။ (အသက်ရှင်သော ခမည်းတော်ဆိုသည်မှာ ခမည်းတော်သည် အသက်၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုသည်) လူသားတော်သည် လူ့လောကတွင် ရှိနေသော်လည်း ခမည်းတော်ထံ၌ အသက်တော်ထင်ရှားနေသည်။ အဘဘုရားသခင်နှင့်အသက်တာ ဆက်စပ်ပတ်သက် နေသည်။ ဘုရားသခင်သည် သက်တော်စဉ်၏ အချုပ်အခြာဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် ၏ ရည်ရွယ်သည် အဘလောကတွင်ရှိနေသောကြောင့် ဘုရားဇာတိတော်ကို လူသားများကမမြင်နိုင်ကြ။ လူသားများက နားလည်မှုလွဲသော်လည်း ကိုယ်တော်နှင့် ခမည်းတော်သည် တပါးတည်းဖြစ်သည်။ တသားတည်း တသ ဘောတည်းရှိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင်ယုံကြည်သူသည်လည်း ခရစ်တော်နှင့် နီးစပ်ကြသည်။ လောက၌ ရှိနေကြသေးသော ကြောင့် နားမလည်နိုင်ကြ။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် ခရစ်တော်ဘုရား၌ အသက်ရှင်သူများ ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်သော ကြောင့် ခရစ်တော်နှင့် အတူနိစ္စထာဝရ အသက်ရှင်ကြရမည်။

၆:၅၈ အထက်က ခရစ်တော်ဘုရားမြွက်ကြားချက်များအား ခြုံငုံခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်မှလာသောအသက်မုန့်ဖြစ်သည်။ ဘိုးဘေးများကန္တာရခရီးတွင် စားသုံး ခဲ့သော မန္နမုန့်ထက်ကြီးမြတ်သည်။ မုန့်သည် အစာပြေဗိုက်ဝဖို့သာဖြစ်သည်။ လောလောဆယ် ဘဝအ တွက် သာဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏မုန့် ခရစ်တော်မူကားစားသုံးမှီဝဲသူတိုင်း ထာဝရအသက်ရကြ သည်။

၆:၅၉ လူအုပ်ကြီးသည် ခရစ်တော်နှငက့် တပည့်တော်များ ကပေရနောင်မှ ဂါလိလဲအိုင် ရှေ့မြောက်ဖက် သွားရာသို့လိုက်ပါသွားကြသည်။ ထိုသို့ သွားစဉ်တွင် တရားဇရပ်၂၃၌ အသက်မုန့် အကြောင်းကို တဖန် ဟောကြားတော်မူသည်။

၆:၆ဝ ထိုကာလတွင် တပည့်တော်များသည် မူလရှိရင်း (၁၂) ယောက်မက များပြားလာ သည်။ တပည့်တော်များကို နားလည်ကြသည်။ သို့သော် နှုတ်ကပတ်တော် နားလည်သူတိုင်းသည် စစ်မှန် သောယုံကြည်သူမဟုတ်ကြ။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များက “ဤစကား သည် အလွန်ခက်ခဲလှ၏”ဟုဆို ကြသည်။ ထိုစကားကို မနှစ်သက်ကြ။ နားလည် ရန်ခက်ခဲခြင်းမဟုတ်။ ဘဝင်မကျခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သို့ နားလည်ရမည်နည်းဟုဆိုကြသည်။ ထိုစကားသည် မည်သူလက်ခံနည်းဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ နားလည်ရမည်နည်းဟု ဆိုကြသည်။ ထိုစကားသည် မည်သူလက်ခံနိုင်သနည်းဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၆:၆၁ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်သခင်ဘုရားသည် ထိုးထွင်းသိမြင်သော ဉာဏ်တော်ရှိကြောင်း တဖန်တွေ့ရသည်။ တပည့်တော်များ၏ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက် သည်။ ခရစ်တော်သည် ကောင်း ကင်မှဆင်းသက်လာသည့်အသက်မုန့်ဖြစ်သည့် အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်နှင့် အသားတော် ကို စားသုံးမှီဝဲဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း တီးတိုးပြောဆိုညည်းညူသံများထွက်လာသည်။ သို့ကြောင့် ဤတရား စကားကြောင့် စိတ်ပျက်ကြသလားဟု မေးလိုက်သ်။

၆:၆၂ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာသည့်ဆိုသောကြောင့် စိတ်ပျက်သည်မှာ အမှန်ဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်လည်ထမြောက်မည်ကို ကြိုသိသောကြောင့် တပည့်တော် များအား “ထိုသို့ဆိုသော် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တဖန်ငါပြန်တက်လျှင် မည်သို့ ယူဆကြမည်နည်းဟု မေးလိုက်သည်။ သူအသွေးအသားများကို မှီဝဲစားသုံးရမည်ဆိုသော ကြောင့်လည်း စိတ်ပျက်ကြသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဤခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် မည်သို့တက်မည်နည်းဟု အကြံရခက်နေကြသည်။ လူ့အသွေးအ သားများက အခြားလူတွေက မုန့်ကဲ့သို့ ကိုက်စားကြပြီးမှ ခမည်းတော် ထံသို့ ပြန်နိုင် မည်နည်း။

၆:၆၃ ထိုသူများက ခရစ်တော်၏ အသွေးအသားကိုက်စားဖို့အကြံရခက်နေသောအခါ၊ ခရစ်တော်က ထာဝရအသက်သည် လူ့ဇာတိအသွေးအသားကိုကိုက်စားခြင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဝိညာဉ်တေ်ာအမှုဖြင့် သာရရှိနိုင်သည်ဟု ကွဲကွဲပြားပြားရှင်းပြသည်။ လူ့ဇာတိအသွေးအသားသည် အသက်မပေးနိုင်။ ဝိညာဉ်အားဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝိညာဉ်ရှုဒေါင့်ဖြင့် ပြောဆိုကြောင်းရှင်းပြသည်။ အသွေးအသားစားသောက်ဖို့ ပြောသောအခါ လူတွေက နားမလည်းနို်င်ကြ။ ကိုယ်တော်အား ယုံကြည် သူဟူသမျှသည် ထာဝရ အသက်ရရှိမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

၆:၆၄ ထိုသို့ အဖန်တရာရှင်းပြသော်လည်း တရားနာပရိသတ်များသည် သာဘောမပေါက် ကြသေးကြောင်း၊ ကိုယ်တော်သိသည်။ ခေါင်းခါကြသည်။ အဓိက ခက်ခဲသည်မှာ လိုချင်စိတ်မရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်အရင်းထဲမှာပင်အပြည့်အဝ မယုံကြည်သူရှိကြောင်း ထိုသူက သစ္စာဖောက်မည့်အကြောင်းသိနေသည်။ ယေရှုသည် အရာခပ်သိမ်းကို သိမြင်သူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ လူ့လောကတွင် အမှုတော်စတင်ကတည်းက သိနေသည်။

၆:၆၅ အစကတည်းကပင် အပြည့်အဝမယုံကြည်သူရှိနေေကြာင်းမြွက်ကြားသောအခါ တပည့်တော်များ ရှဲသွားကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ စကားသည် မာနသမားများ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်း ရရှိသည်ဆိုသူများ တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အနားမသီရဲကြ။ သခင်ဘုရားက သူသည် ခမည်း တော်ဘုရားထံမှ တန်ခိုးရရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။

(င) သခင်ဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်အား အမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်ကြခြင်း (၆:၆၆-၇၁)

၆:၆၆ ခရစ်တော်၏ စကားတော်များကို ကြားသိကြသောအခါ နောက်လိုက်တော်ခပ်များ များသည် နောက်ဆုတ်ကုန်သည်။ ခရစ်တော်နှင် အပေါင်းအဖော်မလုပ်တော့ပါ။ ထိုတပည့်တော်မျာသည် တပည့်တော်စင်စစ်များမဟုတ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်တော်သို့လိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကို စိ်တ်နှလု့းအမှနဖြင့် ချစ်ခင်၍ လိုက်ကြခြင်းမဟုတ်။

၆:၆ရ ထိုသို့ တပည့်တော်များ ရှောင်ဖယ်ကြသော အခါ သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော် (၁၂)ယောက်ဘက်ကိုလှည့်၍ သင်တို့လည်း ထွက်ခွာသွားလိုလျှင် သွားနိုင်သည်ဟု စိန်ခေါ်လိုက်သည်။

၆:၆၈ ပေတရု၏ တုန့်ပြန်စကားသည် အားရကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ “သခင်ထိုသို့ဆိုလျှင် ဘယ်သူ့ထ့သို့ သွားရပါမည်နည်းဟုဆိုသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားက ထာဝရအသက်လမ်းပြပါသည်။ ကိုယ်တော်မရှိလျှင် ဘယ်သူပြတော့မည်နည်း။ ကိုယ်တော်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ ပျက်သွားမည်”ဟုဆို သည်။

၆:၆၉ ပေတရု ကတပည့်တော် (၁၂)ပါးကိုယ်စားမတ်တပ်ရပ်၍ ကိုယ်တော်သည် ခရစ် တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည် သည်”ဟု လျှောက်တင်သည်။

၆:၇ဝ အငယ် ၆၈နှင့် ၆၉ တွင် ပေတရုသုံးသော “ကျွန်ုပ်တို့”ဆိုသည်မှာ တပည့်တော် (၁၂)ပါးဖြစ်သည်။ ဤအငယ် ၇ဝတွင် ယေရှုက ပေတရုစကားကို ပြင်ပေးသည်။ တပည့်တော် (၁၂)ယောက် စလုံးသည် ယုံကြည်သူစစ်စစ်မဟုတ်ကြဟုဆိုသည်။ ထိုတပည့်တော် (၁၂) ယောက်စလုံး အား ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်သည်မှန်သော်လည်း တယောက်မှာ စုန်းပြူးဖြစ်သည်။ ပေတရု၏ အမြင်မှာ အားလုံး တပည့်တော်စစ်များဖြစ်သည်။

၆:၇၁ ယုဒရှကာရုတ်က သစ္စာဖောက်မည့်အကြောင်းသခင်ယေရှုကသိသည်။ ရှကာရုတ် သည် သခ်ငဘုရားအား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြောင်းသိမြင်သည်။ဤနေရာတွင်လည်း ယေရှုခရစ်သည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပေတရုကိုလည်း တချိန်တွင်လဲကျ မည့်အကြောင်း ခရစ်တော်ဘုရား သိသည်။

သခင်ဘုရားသည် အသက်မုန့် အကြောင်းကို ရိုးစင်းစွာတဖန်ရှင်ပြသည်။ ထိုသို့ရှင်းပြ ပြန်သော်လည်း ယုဒများကခေါင်းတတွင်တွင် ခါကြသ်ည။ အမှန်တရားသိမြင်ရန် စိတ်နှလုံးဖွင့်ဟခြင်းမရှိ ။ အထူးသဖြင့် သခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်ကို လက်မခံနိုင်ကြ။ နောက်ဆုံးတွင် သခင်ဘုရား၏ အသားတော် နှင့် အသွေးတော်အား မှီဝဲစားသောက်ကြရန် ရှင်းပြသောအခါ ပိုဆိုးသည်။ “မည်သို့နားလည် ရမည်နည်း”ဟုပြန်ငေါ့ကြသည်။ စိတ်နှလုံးကန်းနေကြသောကြောင့် သမ္မာတရားကို နားမလည်နိုင်ဘဲ၊ ခရစ်တော်ထံတော်ပါးမှ ရှောင်ခွာကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော သာဘောမပေါက် မိမိတို့ဘဝမှန် ကို လည်း နားမလည်ကြ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။