ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၅

ဥပုသ်နေ့တွင်ကုသခြင်း
1ထိုနောက်မှ ယုဒပွဲခံစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွတော်မူ၏။- 2ယေရုရှလင်မြို့၌ သိုးတံခါးနားမှာ ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့် ဗေသေသဒအမည်ရှိသော ရေကန်ရှိ၏။ ထိုရေကန်သည် ကနားပြင်ငါးဆောင်နှင့် ပြည့်စုံ၏။- 3ထိုကနားပြင်တို့၌ မျက်စိကန်း၊ ခြေမစွမ်း၊ ကိုယ်ပိန်ခြောက်သောသူတို့မှစ၍ အနာရောဂါစွဲသောသူများ အပေါင်းတို့သည် ရေလှုပ်ရှားခြင်းကို မျှော်လင့်၍ နေကြ၏။- 4အကြောင်းမူကား၊ အချိန်တန်လျှင် ကောင်းကင်တမန်သည် ရေကန်သို့ဆင်းသက်၍ ရေကို လှုပ်ရှားတတ်၏။ ထိုသို့ရေလှုပ်ရှားသည်နောက်၊ ရှေ့ ဦးစွာ ဝင်သောသူသည် မိမိ၌စွဲသမျှသောအနာရောဂါနှင့် ကင်းလွတ်ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။
5ထိုအခါ သုံးဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံး ရောဂါစွဲသောသူတစ်ယောက်သည် ရေကန်နားမှာရှိ၏။- 6ထိုသူသည် တုံးလုံးနေသည်ကို ယေရှုမြင်တော်မူ၍ ကြာလှပြီဟု သိတော်မူလျှင်၊ သင်သည် ကျန်းမာခြင်းသို့ ရောက်လိုသလောဟု မေးတော်မူ၏။- 7နာသောသူကလည်း၊ သခင်၊ ရေလှုပ်ရှားသောအခါ ရေကန်ထဲသို့ အကျွန်ုပ်ကို သွင်းထားမည့်သူမရှိပါ။ အကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင် အခြားသောသူသည် အကျွန်ုပ်ရှေ့မှာ ဝင်တတ်ပါသည်ဟု လျှောက်၏။- 8ယေရှုကလည်းထလော့။ ကိုယ်အိပ်ရာကို ဆောင်၍ လှမ်းသွားလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်၊- 9ခဏချင်းတွင် ထိုသူသည် ပကတိအဖြစ်သို့ရောက်၍၊ မိမိအိပ်ရာကိုဆောင်လျက် လှမ်းသွား၏။
10ထိုနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် ယုဒလူတို့က၊ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်၏။ အိပ်ရာကို မဆောင်အပ်ဟု ရောဂါကင်းသော သူအားဆိုကြ၏။-နေ၊ ၁၃:၁၉။ ယေ၊ ၁၇:၂၁။ 11သူကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ကို ကျန်းမာစေသောသူက၊ ကိုယ်အိပ်ရာကိုဆောင်၍ လှမ်းသွားလော့ဆိုသည်ဟု ပြန်ပြော၏။- 12ယုဒလူတို့ကလည်း၊ ကိုယ်အိပ်ရာကိုဆောင်၍ လှမ်းသွားလော့ဟု သင့်အားဆိုသောသူကား အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းကြ၏။- 13ထိုသူကား၊ အဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ရောဂါကင်းသောသူသည် မသိ။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုအရပ်၌ လူစုဝေးလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ယေရှုသည် မထင်မရှား ထွက်ကြွတော်မူ၏။
14ထိုနောက်မှ ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ ထိုသူကို တွေ့တော်မူလျှင် သင်သည် ကျန်းမာခြင်းရှိ၏။ သာ၍ဆိုးသောဘေးနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း နောက်တစ်ဖန် ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 15ထိုသူသည်သွား၍ မိမိကိုကျန်းမာစေသောသူသည် ယေရှုဖြစ်သည်ကို ယုဒလူတို့အားကြားပြောလေ၏။- 16ထိုအမှုကို ဥပုသ်နေ့၌ပြုတော်မူသောကြောင့်၊ ယုဒလူတို့သည် ယေရှုကိုညှဉ်းဆဲကြ၏။- 17ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ယခုတိုင်အောင် အလုပ်လုပ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ငါသည်လည်း လုပ်၏ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။- 18သို့ဖြစ်၍ ဥပုသ်နေ့ကို ဖျက်သည်သာမက၊ ဘုရားသခင်ကို မိမိအဘဟုခေါ်၍ မိမိကိုဘုရားသခင်နှင့် ပြိုင်နှိုင်းတော်မူသောကြောင့်၊ ယုဒလူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို သတ်ခြင်းငှာ သာ၍ရှာကြံကြ၏။
သားတော်၏အခွင့်အာဏာ
19ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့အား ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ခမည်းတော်ပြုတော်မူသောအမှုကို သားတော်သည် မြင်၍သာပြု၏။ မိမိအလိုအလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်၊ ခမည်းတော်ပြုတော်မူသမျှအတိုင်း သားတော်လည်းပြု၏။- 20ခမည်းတော်သည် သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ ပြုတော်မူသမျှတို့ကို သားတော်အားပြတော်မူ၏။ သင်တို့သည် အံ့ဩဖွယ်ရှိစေခြင်းငှာ ဤမျှမက သာ၍ကြီးစွာသော အမူအရာတို့ကို သားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်။- 21ခမည်းတော်သည် သေလွန်သောသူတို့ကို ထမြောက်ရှင်ပြန်စေတော်မူသကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူ သားတော်သည်လည်း အလိုရှိသမျှသော သူတို့ကို ရှင်စေ၏။- 22လူအပေါင်းတို့သည် ခမည်းတော်ကို ရိုသေသည်နည်းတူ၊- 23သားတော်ကို ရိုသေစေမည်အကြောင်း၊ ခမည်းတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရားစီရင်တော်မမူ။ တရားစီရင်ခြင်းအခွင့် ရှိသမျှကို သားတော်အား အပ်ပေးတော်မူ၏။ သားတော်ကို မရိုသေသောသူသည်ကား၊ သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်ကို မရိုသေသောသူဖြစ်၏။- 24ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကို နားထောင်၍ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရသည်ဖြစ်၍ အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူဖြစ်၏။
25ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သေလွန်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်သားတော်၏ စကားသံကိုကြား၍၊ ကြားသောအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။- 26အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် ကိုယ်၌ အသက်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ၊ သားတော်သည် မိမိ၌ အသက်ရှိရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။- 27သားတော်သည် လူသားဖြစ်သောကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်း အပ်ပေးတော်မူ၏။- 28ဤအမှုအရာကို အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်္ချိုင်းများမှာရှိသော သူအပေါင်းတို့သည် သားတော်၏ စကားသံကိုကြား၍၊- 29ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလ ရောက်လတ္တံ့။ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် အသက်ရှင်ရာ ထမြောက်ခြင်းသို့လည်းကောင်း၊ ဆိုးယုတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် အပြစ်စီရင်ရာ ထမြောက်ခြင်းသို့လည်းကောင်း ထွက်ရကြလတ္တံ့။ဒံ၊ ၁၂:၂။
ယေရှုအကြောင်းသက်သေခံသူများ
30ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှ မပြုနိုင်။ ငါသည် ကြားသည်အတိုင်း တရားစီရင်၏၊ ငါစီရင်ခြင်းသည်လည်း တရားတော်နှင့် ညီညွတ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်၊ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်၏အလိုသို့ လိုက်၏။
31ငါသည် ကိုယ်အကြောင်းကို သက်သေခံလျှင် ငါ့သက်သေမတည်။- 32ငါ၏အကြောင်းကို သက်သေခံသောသူ တစ်ပါးရှိသေး၏။ ထိုသူ၏သက်သေတည်ကြောင်းကို ငါသိ၏။- 33သင်တို့သည် ယောဟန်ထံသို့စေလွှတ်ကြ၏။ သူသည် သမ္မာတရားဘက်၌ သက်သေခံ၏။-ယော၊ ၁:၁၉-၂၇၊ ၃:၂၇-၃၀။ 34သို့သော်လည်း လူပေးသောသက်သေကို ငါသည်ပမာဏမပြု။ သင်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း ဤစကားကို ငါပြော၏။- 35ယောဟန်သည် ညှိထွန်း၍လင်းသော ဆီမီးဖြစ်၏။ သင်တို့သည် သူ၏အလင်း၌ ခဏသာမွေ့လျော်ခြင်းငှာ အလိုရှိကြ၏။- 36ယောဟန်၏သက်သေထက် သာ၍ကြီးသောသက်သေသည် ငါ၌ရှိ၏။ အကြင်အမှုတို့ကို ငါပြီးစီးစေခြင်းငှာ ခမည်းတော်သည် ငါ့လက်သို့ အပ်ပေးတော်မူ၍၊ ငါပြုသော ထိုအမှုတို့သည်လည်း ငါ့ဘက်၌နေ၍၊ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသည်အကြောင်းကို သက်သေခံကြ၏။- 37ခမည်းတော်သည်လည်း ငါ့ဘက်၌ သက်သေခံတော်မူ၏။ ခမည်းတော်၏စကားသံတော်ကို သင်တို့သည် မကြား၊ သဏ္ဌာန်တော်ကို မမြင်၊-မ၊ ၃:၁၇။ မာ၊ ၁:၁၁။ လု၊ ၃:၂၂။ 38နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း သင်တို့၌မတည်။ အကြောင်းမူကား၊ စေလွှတ်တော်မူသောသူကို သင်တို့သည် မယုံကြည်ဘဲနေကြ၏။
39ကျမ်းစာအားဖြင့် ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟု စိတ်ထင်နှင့် သင်တို့သည် ကျမ်းစာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုကြ၏။ ထိုကျမ်းစာပင် ငါ၏သက်သေဖြစ်၏။- 40သင်တို့သည် အသက်ကိုရအောင် ငါ့ထံသို့ လာခြင်းငှာ အလိုမရှိကြ၊- 41လူပေးသောဘုန်းအသရေကို ငါမခံ။- 42သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သင်တို့၌ မရှိသည်ကို ငါသိ၏။- 43ငါသည်ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ရောက်လာသော်လည်း သင်တို့သည် ငါ့ကိုလက်မခံကြ။ အခြားသောသူသည် မိမိအခွင့်နှင့်ရောက်လာလျှင် ထိုသူကို လက်ခံကြလိမ့်မည်။- 44အချင်းချင်းပေးသော ဘုန်းအသရေကိုသာခံ၍၊ ဘုရားသခင်သာလျှင် ပေးတော်မူတတ်သော ဘုန်းအသရေကို အလိုမရှိသောသင်တို့သည် အဘယ်သို့ ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း။- 45ခမည်းတော်ရှေ့၌ ငါသည် သင်တို့ကိုအပြစ်တင်မည်ဟု မထင်ကြနှင့်။ သင်တို့ကို အပြစ်တင်သောသူ တစ်ပါးရှိသေး၏။ ထိုသူကား သင်တို့ကိုးစားသော မောရှေပေတည်း။- 46သင်တို့သည် မောရှေ၏စကားကို ယုံလျှင် ငါ့စကားကို မယုံဘဲမနေနိုင်ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ မောရှေသည် ငါ့အကြောင်းကို ရေးထား၏။- 47သူရေးထားသောစာကို သင်တို့သည်မယုံလျှင်၊ ငါ့စကားကို အဘယ်သို့ယုံနိုင်မည်နည်းဟု ယုဒလူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၅ (အနက်ဖွင့်)

၃။ ဘုရားသားတော်၏ ဒုတိယနှစ်အမှုတော်ခရီး (အခန်း ၅)

(က) တတိယလက္ခဏာမစွမ်းမသန်သူအား အနာရောဂါကင်းငြိမ်းခြင်း (၅:၁-၉)

၅:၁ ဤအခန်းကို ယုဒပွဲတော်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သည်။ ပသခါပွဲတော်ဟု ဆိုကြသော်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။လူလောကသို့ ယုဒလူမျိုးအဖြစ်ပေါက်ဖွားလာသူသည် ယုဒလူမျိုးများသို့ ဘုရားသခင်ပြုထား သော ပညတ်ချက်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြရသည့် ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့ ပွဲတော်သို့သွားသည်။ ဓမ္မဟောင်း၏ ယေဟောဝါ၊ ဓမ္မသစ်၏ ခရစ်တော်ယေရှုသည် ထိုပသခါပွဲတော်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သားတော်က ခမည်းတော်ကို နာခံသကဲ့သို့ ကိုယ်တော်ပြုခဲ့ သော ပညတ်ချက်ကို ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်နာခံသည်။

၅:၂ ယေရုရှလင်မြို့တွင် ကရုဏာအိမ်တော်အဓိပ္ပါယ်ရသော ဗေသရှေဒရေအိုင်ရှိသည်။ ထိုရေအိုင်သည် သိုးမုသ်ဗနားတွင် ရှိသည်။ ယခု Crusader church of St. Anne အနီးမှာ ရှိသည်။ ထိုရေ ကန်သို့ ဝင်ပေါက် (၅)ခုရှိသည်။ ဝင်းအကျယ်ကြီးဖြစ်၍ လူအုပ်ကြီးဝင်ရောက်နိုုင်ဖို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် ဖွင့် ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။

၅:၃ ရပ်သူရွာသားများက ထိုရေကန်သည် အံ့ဩဖွယ်အနာရောဂါကင်းငြိမ်းစေနိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်နက်နဲချက်ရှိသည်ဟု ခံယူကြသည်။ ထိုသို့ အံ့ဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ ပြချိန်သည် နှစ်လုံးပေါက် လား၊ သီးသန့်အချိန်ရှိသလား ပွဲတော်ရက်ကာလတွင်လား၊ အသေအချာမသိပါ။ ထိုကန်ပတ်လည်တွင် ကျန်းမာခြင်းလာဘ် မျှော်လင့် တမ်းတနေသော ဂီလာနများ ကြိတ်ကြိတ်တိုး ဝိုင်းအုံလေ့ရှိသည်။ အချို့က လေဖြတ်သူ၊ အချို့က ခိုးကိုးရာမဲ့အအိုနာကျိုးကန်း၊ သုံးစားမရသူများ၊ လူအပြစ်ကို နမူနာ ပြသူများဖြစ် သည်။

မိမိတို့ခံစားရသော အနာရောဂါများ ပပျောက်ဖိုပ ရေလှုပ်ချိန် စောင့် မျှော်နေကြသည်။ အနာရောဂါ ပျောက်ကင်း၍ ကျန်းမာခြင်းကို မျှော်လင့် တောင့်တနေကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို J.G Bellett က ဤသို့ဆိုသည်။

ထိုသူများသည် မရေရာမသေချာသော ရေလှုပ်ချိန်ကို မျှော်လင့်တကြီးစောင့်နေကြသည်။ ယေရှုကမူ မေ့နေကြသည်။ ဤကျမ်းစကားက လောက သားများကို များစွာ သင်ခန်းစာပေးပါသည်။ ထိုဂီလာနများသည် အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်နေကြသည်။ ယေရှုကိုလည်း မေ့လျှော့ကြသည်။ လူများ၏ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို နောက်ကွယ် ထားပြီး စက်ရုပ်ဆန်နေကြပါတကား၁၃

၅:၄ ထူးခြားအရာကို သိချင်စူးစမ်းချင်စိတ်သည် ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင်ဖြစ်နေ သည်။ ဤရေကန်သို့ ကောင်းကင်တမန်တပါးဆင်းသက်၍ ရေလှုပ် ခိုင်းလေ့ရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုရေလှုပ်ချိန်တွင် ပထမဦးဆုံးရေကန်ထဲသို့ ခုန်ချနိုင်သူသည် အနာ ရောဂါကင်းငြိမ်းသည်ဟု အဆိုရှိ သည်။ အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းချင်သူတွေ မည်မျှပေါများကြောင့်း မှန်းကြည့်ပါ။ ထိုရေထဲ သို့ပထမဆုံးခုန်ချ နိုုင်သူသာ အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းသောကြောင့် အရင်ဆုံးခုန်ချနိုင်အောင်တချိန်လုံး ထိုင်စောင့်နေကြသည်။

ကျမ်းအများအပြားတွင် အခန်းငယ် ၃နောက်ပိုင်းနှင့် အခန်းငယ် ၄ကို ချန်လှပ်ထားကြ သည်။ (ရေလှုပ်သည်ဟူသော နေရာမှ နောက်ပိုင်း) ဤကျမ်းစကားကို အဓိကကျမ်းမူရင်းမှ ကူးယူခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုရေကန်ပတ်လည်တွင် လူအုံရခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။

၅:၅-၆ ထိုသို့ ရေကန်နားတွင် အချိန်စောင့် မျှော်နေသူများအနက် မစွန်းမသန် တယောက်သည် နှစ်ပေါင်း (၃၈)နှစ်တိုင်တိုင် စောင့်နေသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားမမွေးဖွားခင်ကတည်းက စောင့်မျှော်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု ရစ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းကို သိရှိတော်မူသော သဗ္ဗညုတဉာဏ် တော်ရှင်ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဤဂီလာနနှင့် တခါမဆုံးဘူးသော်လည်း ကာလရှည်ကြာ အိုနာကျိုးကန်းဖြစ်နေ ကြောင်းသိတော်မူသည်။

ကရုဏာတော်သက်ရောက်သဖြင့် “နေကောင်းချင်ပါသလား” ဟု ကိုယ်တော်က မေးသည်။ ကျန်းမာခြင်း၊ လာတ်လာဘသည် လူများ၏ တမ်းတနရဆုံးသောအရာ ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တော် နားလည်သည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူလိုကိုယ်လို လူတော်တိုးချင်သည်။ အဖော်မဲ့အထီးကျန် ဒုက္ခသည် ဘဝမှ လွတ်မြောက် ကျန်းမာချင်သည်။ ထိုတောင့် တချက်သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သခင်ဘုရား ကလည်း လူများကယ်တင်ခြင်းရရှိစေချင်သည်။ သို့သော် နှုတ်ဖျားမှ ပျောက်ဆုံးသူများဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ စကားကို ကြားသိချင်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအား ကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ် ယုံကြည်ကိုးစားစေချင် သည်။ လူသည် မိမိအစွမ်းအစဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်ပါ။ တပါးသူများကလည်း မကူညီနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၌သာ မျှော်လင့် ချက်ထားရှိနိုင်သည်။

၅:ရ ထိုဂီလာန၏ အဖြေစကားသည် ရင်နာဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ရေကန်တွင် နှစ်ပေါင်း ကြာရှည်စောင့်ရသော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်မဆင်းနိုင်။ ကူညီမည့်သူမရှိသဖြင့် ရေလှုပ်ခြင်းကြုံရသော် လည်း မခံလိုက်ရ။ ရေလှုပ် တိုင်း ရေကန်ထဲရောက်ဖို့ ကြိုးပယ်သော်လည်း မကယ်နိုင်။ အခြားသူများ မှီခို အားထားပုံကို သတိပေးသွန်သင်ပါသည်။

၅:၈ ထိုဂီလာန၏ အိပ်ယာသည် ဖျာတချပ်၊ အခင်းတခုသာဖြစ်မည်။ သို့ကြောင့် ထိုအိပ် ယာကို ယူ၍ သွားခိုင်းသည်။ သို့ကြောင့် ကယ်တင်ရှင်ရရှိသူများသည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတွင် ကျေနပ်တင်းတိမ်မနေဘဲ၊ လျှောက်လှမ်းရမည်။ သခင်ဘုရားက လူသားများကို ပလိပ်ရောဂါ အပြစ်သား ဘဝမှ ကယ်တင်ပြီးဖြစ်သဖြင့် လျှောက်လှမ်းရန် အလိုတော်ရှိသည်။

၅:၉ ခွန်အားမရှိဘဲနှင့် တခုခုလုပ်ဆောင်ဖို့ ကယ်တင်ရှင်သခင်က ဘယ်သောအခါမှ မခိုင်းပါ။ အသစ်သောအသက်တာရှိ၍ ခွန်အားပြည့်ဝမှသာစေခိုင်းပါသည်။ ထိုဂီလာနသည် ချက်ချင်း နေ ကောင်းသွားသည်။ နာလန်မထူသေး။ ထိုလူမမာသည် နှစ်လရက်ရှည်နောမကောင်းသဖြင့် ချိနဲ့သည်။ သခင်ဘုရား၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားကို ကြားသိသောအခါ အိပ်ယာသိမ်း၍ ထပြန်သွားသည်။ (၃၈)နှစ် ကြာဂီလာနဖြစ်နေပြီး ချက်ချင်းနေကောင်း ကျန်းမာသောအခါ အဘယ်မျှ ဝမ်းသာလိုက်မည်နည်း။

ထိုနေ့ရက်သည် ရက်သတ္တပတ်၏ သတ္တမနေ့၊ စနေနေ့ ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်။ ယုဒများသည် ဥပုသ်နေ့တွင် တစုံတရာမလုပ်ရ။ ထိုဂီလာနသည်လည်း ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရာူးက ယူဆောင် ခိုင်းသောကြောင့် ယူဆောင်သွားသော်လည်း ယုဒထုံးစံနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်။

(ခ) ယုဒများနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်ခြင်း (၅:၁၀-၁၈)

၅:၁ဝ မိမိအိပ်ယာကို ထမ်း၍ ပြန်သွားကြောင်း တွေ့သောအခါ၊ ယုဒများက တားမြစ်သ်။ ထိုယုဒများသည် ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာတွင် အယူသီးသူများဖြစ်၍ ပညတ်တော်များကို ကြပ်တည်း စွာစောင့်ထိန်းသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အခြားသူများကို သနားကြင်နာခြင်းမရှိ မကြာခဏ ဥပေက္ခာပြုကြသည်။

၅:၁၁ ယုဒများက ဘယ်သူခိုင်းသလဲဟု မေးသောအခါ ရိုးရိုးလေးဖြေသည်။ လူတ ယောက်က သိမ်း၍ ပြန်ခိုင်းသည်ဟုဆိုသည်။ (၃၈)နှစ်ကြာမျှဂီလာန ဘဝဖြင့် ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် အိပ်နေ သူ ဥပုသ်နေ့တွင် အိပ်ယာသိမ်း၍ အိမ်ပြန်ခိုင်းသူသည် မည်သူနည်း။ ထိုဂီလာနကလည်း ထိုအချိန်ကာလ ထိယေရှုမှန်မသိပါ။ ထို့ကြောင့် သာမန်လူကဲ့သို့ သဘောထားခြင်းဖြစ်သည်။

၅:၁၅ ယုဒလူများသည် ဥပုသ်နေ့နှင့် ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်သူအား အမျက်ဒေါသ ထွက်ကြသည်။ အဘယ်သူနည်းဟု လိုက်လံစုံစမ်းကြသည်။ မောရှေ၏ ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက် သူအား ခဲဖြင့် ဝိုင်းပေါက်သတ်လေ့ရှိသည်။ သတိထားမိကြသည်မှာ လေဖြတ်သူသည် ရုတ်ချည်းကျန်းမာ လာကခြင်းက ဖြစ်သည်။

၅:၁၃ ထိုဂီလာနက သူ့အား ကျန်းမာစေသူကို လုံးဝမသိ။ ထို့ကြောင့် မည်သူမည်ဝါဖြစ် ကြောင်းမပြောပြနိုုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုခရစ်လည်းထို လူအုပ်အကြားမှ မရှိတော့ပါ။

ထိုအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းသည်။ လူတောသူတော်ထဲတွင် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အံ့ဖွယ်နိ မိတ်လက္ခဏာတပါးဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သောကြောငက့် ယုဒခေါင်းဆောင်များကို အမျက် ဒေါသနှိုးဆွရာရောက်သည်။ ယုဒများ၏ မျက်မုန်းကျိုးခြင်းခံရသည်။ သို့ကြောင့် အချို့ယုဒများက ထိုအနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းစေသူအား အသက်အန္တရယ်ပေးဖို့လိုက်ကြသည်။

၅:၁၄ ကာလအစဉ် အချိန်ကြာသော် တရားစရပ်တွင် ဂီလာနဟောင်းအား ပြန်တွေ့ သည်။ အသက်ကယ်တင်ပေးသော သခင်ဘုရားအား ကျေးဇူးစကားဆိုပေမည်။ ယေရှုကလည်း ထပ်မံ သတိပေးသည်။ “ဆိုးရွားသော အပြစ်ကြောင့် အပြစ်၏ စီရင်မှုခံရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တခါ အပြစ်မကျူး လွန်နှင့်။ ကျူးလွန်လျှင် ယခုထက် ပိုဆိုးသွားမည်”ဟု ဆုံးမလိုက်သည်။

ထိုစကားအရ လူတို့၏ အနာရောဂါ များသည် တခါတရံမည့်သူမပြု၊ မိမိမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း နာည်ရသည်။ သို့သော် အနာရောဂါတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ကာလအချိန်ကြာ အိပ်ယာ ထဲလဲ နေသူသည် တော်ရုံနှင့် အပြစ်မကျူးလွန်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးသူငယ်များသည်လည်း ဖျားနာတတ်ကြသည်မဟုတ်လား။ “နောက်ထပ် အပြစ်မကျူးနှင့်” ထိုစကားသည် သခင်ယေရှု၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ပုံကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အသေးအဖွဲ အပြစ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဟုဆိုလျှင် ဘုရားဂုဏ်အင်နှင့် ပြည့်စုံတော့မည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ကို လုံးဝလျှော့ပေါ့ခြင်းမရှိ။ သို့ကြောင့် “ဤမျှထက်ဆိုးရွားသော အဖြစ်မျိုးကြုံရလိမ့်မည်”ဟု ထပ်မံ သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို “ဤမျှထက်ဆိုးရွားသောအဖြစ်”ကို အသေအချာမရှင်းပြပါ။ ထိုလူနားလည် သည်မှာ ယခင်ထက်ပိုဆိုးသော ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်။

ပညတ်တော်ထက် ကျေးဇူးတော်ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် ပိုမိုဆိုးရွားပါသည်။ ယေရှုသည် ထိုသူအပေါ်တွင် အံ့ဖွယ်မေတ္တာတော်နှင့် ကရုဏာတော်ပြုခဲ့သည်။ သို့ကြောင့် ဘဝတူများထံသို့ သက်သေခံရတော့မည်။ အကယ်၍ ဗိုလ်နေမြဲကျားနေမြဲအတိုင်းအပြစ်ဟောင်ုးသို့ ဂူအောင်းပါက ယခင်အ ပြစ်ထက် ပိုဆိုးသွားမည်။

၅:၁၅ ဤသူလည်း ရှမာရိအမျိုးသမီးကဲ့သို့ပင် လူများစွာ အားသူကိုကယ်တင်သောအရှင် မှာ သခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းလိုက်လံသက်သေခံသည်။ သခင်ယေရှု အားအလေးအမြတ်ထား ကြည်ညိုစေ ချင်သည်။ သို့သော် ယုဒလူများက စိတ်မဝင်စားကြ။ ယုဒအကြီး အကဲမူ ကြည်ညိုဖို့ နေနေသာသာ၊ အပြစ် ဒဏ်ပေးချင်ကြသည်။

၅:၁၆ လူ၏ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်မှု ဆိုးရွားပုံတွေ့ရသည်။ ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုက လူများကို အနာရောဂါငြိမ်းစေသော်လည်း ယုဒများက မုန်းတီးရွံရှာကြသည်။ ဥပုသ်နေ့ပညတ်တော် ဖောက်ဖျက်၍ ထိုသို့ နိမိတ်လက္ခဏာပြခြင်းကို ရှုတ်ချကြသည်။ ယုဒများ သည် သွေးအေးသော ဘာသာဝင်များ၊ ပွဲလမ်းသဘင် ကျင်းပြခြင်းဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမျှော်လင့် သူများအချင်းချင်းမိဿဟာ ယဖွဲ့ခြင်း၌ သာယာသူများဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့တွင် ကရုဏာတော်ပြသူအား မည်သူ မည်ဝါးမှန်းမသိကြ။ အသိအမှတ်မပြုကြ။ သခင်ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့ကို ချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပုသ်နေ့သည် ပညတ် တော်အတွက်မဟုတ်ပါ။ မေတ္တာတော်ကရုဏာတော် လိုအပ်သူများအတွက် ဥပုသ်နေ့က တားဆီးပိတ်ပင် ခြင်းမပြုပါ။

၅:၁ရ ဘုရားသခင်သည် (၆)ရက်လုံးလုံး ဖန်ဆင်းခြင်းပြုပြီးသောအခါ သတ္တမနေ့တွင် အနားယူပါသည်။ ထိုနေ့ကို ဥပုသ်နေ့ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် ကမ္ဘာလောကထဲသို့ အပြစ်ဝင်ရောက်လာ သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တော့ပါ။ လူသားများနှင့် ပြန်လည်မိဿာဟယဖွဲ့ဖို့မနေမနား အလုပ် လုပ်ရတော့သည်။ ပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခြင်း နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူသားမျိုးရိုးစဉ်ဆက်သို့ မင်္ဂလာ သတင်းကောင်းပို့ဆောင်သည်။ အာဒံကျဆုံးချိန်မှစ၍ ယနေ့တိုင်အောင် အလုပ်လုပ်နေသည်။ ယခု အလုပ် ရှုပ်နေဆဲ။ ယေရှုကလည်း ထိုနည်းတူ အလုပ်ဇယ်ဆက်နသည်။ ခမည်းတော်၏ အမှုကို ရွက်ဆောင်နေသော ကြောင့် တပတ် (၆)ရက်တည်းနှင့် မလုံလောက်။

၅:၁၈ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အရေးကြီးသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဥပုသ်နေ့ပညတ်တော်ကို ချိုးဖျက်ရုံသာမက ဘုရားသခင်နှင့် အတူတူဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့် ယုဒများပိုမိုဒေါသထွက်လျက် ယေရှုကို သတ်ချင်ကြသည်။ ယေရှုက ဥပုသ်နေ့ပညတ်တော်ချိုးဖောက်သည်ဆိုခြင်းမှာ စင်စစ်တွေင် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့ကို လသားများအတွက် ကြပ်တည်းခြိုးခြံစွာ ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ဥပုသ်နေ့တွင်လူတယောက်အား အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်း ခြင်းဖြင့် လုံလောက်လျှင်သခင်ဘုရား ဆင်းရဲဒုက္ခခံစရာလိုတော့မည်မဟုတ်ပါ။

သခင်ဘုရားက သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် တန်းတူ ဖြစ်သည်ဟု အမှန်တကယ် ကျေညာပါ သလား။ အကြံအစည်တော် တခုခုမရှိလျှင် ယုဒလူများကို မရှင်းပြဘဲ နေမည်မဟုတ်။ သဘောပေါက် အောင်ရှင်းပြပါမည်။ ခမည်းတော်နှင့်တူကြောင်းကို J.Sidlow Boxter က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ခမည်းတော်နှင့် တူကြောင်း အကြောင်း (၇)ချက်ရှိသည်။ (၁) အမှုတော်တွင်တူညီည်။ “သားတော်သည် အဘယ်အမှုကိုမျှ ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ်မလုပ်။ ခမည်းတော်ပြုသမျှကိုတွေ့မြင်ရသည့် သားတော်သည် ပြုတော်မူ၏” (ငယ် ၁၉)၊ (၂) ဉာဏ်ပညာအတူတူဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်ပြုသမျှသောအမှုအရာများကို သားတော်အားပြတော်မူ၏” (ငယ် ၂၀)။ (၃) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် အတူတူဖြစ်သည်။ “ခမည်းတော်သည် လူသေများကို အသက် ပြန်ရှင် စေသကဲ့သို့ သားတော်သည်လည်း အလိုရှိသူများကို အသက်ရှင်စေတောမူ၏” (ငယ် ၂၁၊ ၂၈၊ ၂၉) (၄) စီရင်ခြင်းတွင်တူညီသည်။ “ခမည်းတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရားစီရင်တော်မမူ။ သားတော်အား တရားစီရင်ခွင့်ပေးထားသည် (ငယ် ၂၂၊ ၂၇) (၅) ရိုသေကြည်ညိုခြင်း တွင်တူညီသည်။ “လူတို့သည် ခမည်းတော်အားရိုသေကြသည့် နည်းတူသားတော်အားရိုးသေကြရမည်” (ငယ် ၂၃) အသစ် ဖန်ဆင်းခြင်း တွင်းတူညီသည်။ “င့ါစကားကို ကြားနာ၍ စေလွတ်သောအရှင်ကို ယုံကြည်သူသည် ထာဝရ အသက်ရ၏…. သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ တန်းကူမြောက်၏။ (ငယ် ၂၄၊ ၂၅)။ (၇) တန်ခိုးအရာ၌ တန်းတူဖြစ်သည် “ခမည်းတော်၌ အသက်ပေးနိုင်သော တန်ခိုးရှိသည့်နည်းတူ သားတော်တွင်လည်း ထိုတန်ခိုးကိုအပ်နှင်းတော်မူ၏” (ငယ် ၂၆) ၁၄

(ဂ) ခမည်းတော်နှင့် တန်းတူရည်တူရှိကြောင်း ကျေညာချက် (၅:၁၉-၂၉)

၅:၁၉ ကယ်တင်ရှင် ယေရှုသည် ခမည်းတော်နှင့် အမြဲဆက်စပ်ရှိနေသဖြင့် သီးခြားလှုပ် ရှား၍ မရပါထိုသို့ ဆိုရာတွင် ယေရှုခရစ်တော်၌ ဘုန်းတန်ခိုးပြည့်စုံစွာမရှိဟု ဆိုခြင်းမဟုတ်။ ကောင်းကင် ဘုံရှိခမည်းတော်နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ခမည်းတော်ပြုသည့်အတိုင်းလိုက်လုပ်သည်။ ခမည်းတော်နှင့် တန်းတူရည့်တူရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း တသီးတခြားလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုခြင်းမဟုတ်။ ခမည်းတော်နှင့် တန်းတူရည်တူရှိသော်လည်း မတည်မှီဘဲ မနေ။

သခင်ယေရှုက ဘုရားသခင်နှင့် တူညီကြောင်း ယုဒများအား သိစေချင်သည်။ အဘခမည်း တော်ပြုတော်မူသည့် အတိုင်းလိုက်လုပ် သည်ကို သဘောပေါက် စေချင်သည်။ ယေရှုက ခမည်းတော်လုပ်ဆောင်သည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိအဘခမည်းတော် ၏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ပြည့်ဝမှုကိုသိသည်။ ထိုမျှမက လည်း လိုက်တုသည်။ သို့ကြောင့် ကိုယ်တော်လုပ် ဆောင်ချက်များသည် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်တော်မူချက်နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်သည်။

၅:၂ဝ အဘခမည်းတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသော ကြောင့်ပြုသမျှသော အမှုအရာများကို သားတော်အားပြသတော်မူ၏ ဟူသော ကျမ်းစကားသည် အထူးမှတ်သားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သားတော် သည် ပြသတော်မူသော အရာများကို တွေ့မြင်ရုံမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့လည်း ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ် သည်။ ထိုအရာများထက်သာ၍ ကြီးသောအမှုကိုလည်း ပြဦးမည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုယ်တော်၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ရာ ထို့ထက်အံ့ဩကြဦးမည်။ (၃၈) နှစ်လုံးလုံးအိပ်ယာထဲမှာလဲသူအား အနာရောဂါ ကင်းငြိမ်းစေကြောင်း တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထို့ထက် အံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ကြဦးမည်။ ဦးစွာ လူသေများထမြောက်ခြင်းအကြောင်း (ငယ်၂)တွေ့မည်။ ထို့နောက် လူသားများမိမိတို့ လုပ်ဆောင်ပြသည့် အတိုင်း တရားစီရင် ခြင်းခံပြရမည့်အကြောင်း (ငယ် ၂၂)တွေ့ရမည်။

၅:၂၁ သားတော်နှင့် ခမည်းတော်တူညီသည့် နောက်တကြောင်းအချက်တခုဖြစ်သည်။ ခမည်းတော် နှင့်တူညီကြောင်း ယေရှုစကားအားယုဒများစွပ်စွဲကြသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်က စွပ်စွဲချက်ကို မငြင်းပယ်ပါ။ ထို့အပြင် တူညီသည့် အကြောင်းသက်သေအထောက်အထား (၃)ခုထပ်ပြသ သည်။ ခမည်းတော်သည်သူသေများကို အသက်ပြန်ရှင်စေတော်မူသကဲ့သို့ သားတော်သည်လည်း မိမိအလိုရှိသူများကို အသက်ရှင်စေတော်မူ၏ ဟုဆိုသည်။ ထိုစကားအရဆိုလျှင် ကိုယ်တော်သည် သာမန် လူသားဟုတ်ပါ့မည်လား။ မေးခွန်းထဲတွင် အဖြေစကားပါရှိပါသည်။

၅:၂၂ အဘဘုရားသခင်က တရားစီရင်ခြင်းအမှုအရာအားလုံးကို သားတော်ကို လွှဲအပ် ထားကြောင်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းကဆိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ထိုအမှုအရာကို ပီပီပြင်ပြင်စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန် ပြည့်စုံသော်ဉာဏ်ပညာနှင့် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းရှိသည်။ လူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲက အကြံအစည် များနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း သိရမည်။ ကိုယ်တော်ကို လက်မခံငြင်းပယ်ခဲ့ကြသော ယုဒလူမျိုးများ သည် ခရစ်တော်ဘုရားရှေ့၌ တရားစီရင်ခြင်းခံကြရမည်ဆိုသည်မှာ အဘယ်မျှ ထူးဆန်းစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသနည်း။

၅:၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သားတော်အား သူသေများထမြောက်စေခွင့်နှင့် လောကကြီးအား တရားစီရင်ရန် အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ သို့ကြောင့် ခမည်းတော်ကဲ့သို့ သားတော် ကိုလည်း ရိုသေလေးစားကြည်ညိုရသည်။ ဤအချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင် တပါးတည်း ကိုသာ ကိုးကွယ်ရန် သွန်သင်ထားသည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင် ယုဒများအား စစ်မှန်သောဘုရား တဆူတည်းသာ ကိုးကွယ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သားတော်ကိုလည်း ခမည်းတော်ကဲ့ သို့ ကြည်ညိုကြရမည့် အကြောင်း သွန်သင်ထားသည်။ သို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ် ကြောင်း ကောက်ချက်ဆွဲရသည်။

လူသိန်းသန်းပေါင်းများစွာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ကြသော်လည်း ယေရှုခရစ် တော်ကိုမူ ဘုရားအဖြစ်လက်မခံကြ။ သာမန်လူကောင်းတယောက် ဘုရားတရားတွင် အခြားသူများထက် ခေါင်းတလုံးပိုသူဟုသာ ခံယူကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် လုံးတန်းတူ ရည်တူဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကြည်ညိုလေးစားကြသကဲ့သို့ ကိုယ်တော်ကို လည်း လေးစားကြည်ညိုကြရမည့်အကြောင်းရှင်းပြသည်။ သားတော်ကို မကြည်ညိုသူဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်ကို ချစ်ခင်ခြင်းမရှိသူသည် ဘုရားသခင်ကိုလည်း ချစ်ရာမရောက်နိုင်။ အကယ်၍ ယေရှု ခရစ်တော်အား အသိအမှတ်မပြုခဲ့လျှင် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အလေးနက် ဖတ်ရှုဆင်ခြင်လိုက်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ် သည်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် လူ့အသွေးအသားခံယူ၍ ဘုန်း တန်ခိုးကြွယ်ဝသော ဘုရားဖြစ်သည်ကို အထူးမှတ်သားပါ။

၅:၂၄ သခင်ယေရှုသည် အသက်ပေးပိုင်သူနှင့် တရားစီရင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်သွန်သင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ အသက်တာပြည့်စုံကြွယ်ဝသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်မည့်အကြောင်းရှင်းပြထားသည်။

ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် လူကြိုက်အများဆုံးကျမ်းပိုဒ်တပိုဒ်လည်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းစကား အားဖြင့် လူပေါင်းများစွာ ထာဝရအသက်ရရှိသွားကြသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ရှိသောကြောင့် လူသား များကယ်တင်ခြင်းလမ်းပြကြောင်းထင်ရှားပါသည်။ သခင်ဘုရားက “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား” ဟု စကားပလ္လင်ခံထားရာ အရေးကြီးသော သမ္မာစကားပြောတော့မည်ဟု နားလည်ရသည်။ “သင်တို့အား”ဟု ဆိုရာယုံကြည်သူတဦးတယောက်ချင်းသို့ ပစ်မှတ်ထားစကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။

“င့ါစကားကိုကြားသောသူ” ဆိုသည်မှာ နားထဲတွင် ကြားရုံသာ ကြားသူများကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်။ လက်ခံယုံကြည်လျှင် နာခံသူများကိုဆိုလိုသည်။ လူများသည် ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်များကို လက်ခံယုံကြည်၍ ကိုယ်တော်အား လောကကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ရမည်ဟု သွန်သင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

စေလွှတ်တော်မူသော သူကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ် သည်။ သို့သော်သာမန်ယံကြည်ရုံမျှဖြင့် လူသည်ကယ်တင်ခြင်း မရနိုင်။ လူအများအပြားသည် ယုံကြည်ဟန်ရှိသော်လည်း အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြ။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ဆိုလိုချက်မှာ သခင်ယေရှု ခရစ်သည် လူ့လောကဖို့ဖြစ်သည်။ ဘာကိုယုံကြည်လက်ခံရမည်။ သခင်ယေရှုသည် တပါးတည်းသော ကယ်တင်ရှင်အပြစ်များကို ကရာနီကုန်းပေါ်သို့ ယူဆောင်သွားသူဖြစ်ကြောင်း ဘုရားရှင်တော် မိန့်မှာချက် များကို အကြွင်းမဲ့ခံယူရမည်။

“ထာဝရအသက်ကိုသိရသည်” ဆိုခြင်းမှာ ထာဝရ အသက်ရခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သတိပြု ရမည်။ သို့သော် ထိုလမ်းကြောင်းပေါ် သို့ရောက်နေပြီ။ ထာဝရအသက်သည် ယေရှုခရစ်၏ အသက်တာ မျိုးဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်ရုံသာရှင်ရသည်မဟုတ်။ မြင့်သောအရပ်မှာ အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားအား ကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ် လက်ခံအသက်ရှင်သူတိုင်း ကိုယ်တော်ကို ရရှိကြသည်။ အသစ်တဖန်မွေးဖွားသူတိုင်း ဝိညာဉ်အသက်တာရရှိကြသည်။ ထိုဝိညာဉ် အသက်တာသည် လူ့ဇာတိ အသက်တာ၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။

အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရ ဆိုသည်မှာ ယခုမျက်မှောက်ဘဝတွင်လည်း ပစ်ပယ်ခြင်းမခရသကဲ့ သို့ သားအတွက် ခရစ်တော်ဘုရားက ကရာနီကုန်းတွင်အပြစ်ကြွေးဆပ်ပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့် သခင် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူသည် အနှောင်အဖွဲ့မရှိလူလွတ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကအပြစ်၏ အဖိုး အခနှစ်ခါမတောင်းဆိုပါ။ ခရစ်တော်ဘုရားက အပြစ်သားကိုယ်စား အဖိုးအခ ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အကြေအလည် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့် နောက်ထပ်ဆပ်စရာ မလိုတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်မှန်လျှင် အပြစ်အဖို့ အခထပ်ပေးစရာမလိုပါ၁၅

“သေခြင်းမှ ရှင်ခြင်းသို့ အသက်ကူးပြောင်းသူ” ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံသူ သည်ဝိညာဉ်အသက်တာရေးရာတွင် သေခြင်းလွန်မြောက်သူများဖြစ်သည်။ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ခင် တွင်မူအပြစ်နွံထဲ၌ သေနေသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ၎င်း၊ ခရစ်တော်ဘုရားမိတ် ဖွဲ့ခြင်းနှင့်၎င်း၊ ကင်းဝေးပြတ်တောက်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်သောအခါတွင်မူ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကိန်းအောင်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ အသက်ကူပြောင်းသွားပါသည်။

၅:၂၅ “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား”ဟူသော စကားကို ဤအခန်းတွင် ပဉ္စမမြောက် ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင်ကျမ်းတခုလုံးတွင် သတ္တမမြောက်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကရောက်လာလိမ့်မည် ဆိုခြင်းမှာ တရွေ့ရွေ့သွားနေသော မိနစ်တံကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ အချိန်ကာလရောက်လုနီးပြီဟုဆိုလို သည်။ ကိုယ်တော်၏ သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူမည့် နေ့ရက်ကျရောက်တော့မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သေသောသူဆိုသည်မှာ မည်သူတွေနည်း။ ဘုရားသားတော်၏ အသံကို ကြားနိုင်သောအသက်ရှင်နေသူများလား။ သေသောသူများက မည်သို့ကြားနိုင်ကြမည်နည်း။ သခင်ဘုရား အမှုတော်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလမှာ သေရာမှ ပြန်လည်ထမြောက် သူများ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ထို့ထက် ကျယ်ပြန့်သည်။ အပြစ်ဖိစီးမှုဒဏ်အောက်တွင် သေနေသူများကိုဆိုလိုသည်။ ခရစ်တော်၏ တရားဒေသနာ များကြားသိကြရသည်။ ထိုမင်္ဂလာသတင်းကို ကြားသိလက်ခံသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းရ၍ သေခြင်းမှ ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်ကြသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်ကို သဘာဝအမြင်ဖြင့် မသိနိုင်။ ဝိညာဉ်မျက်စိ၊ ဝိညာဉ်အသိဖြင့်သာ နားလည် နိုင်သည်အပိုဒ်ငယ် ၂၈၊ ၂၉တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်။

ငယ် ၂၅                                                          ငယ် ၂၈၊၂၉

သေခြင်းမှ ရှင်ခြင်းသို့။                                                သေပြီးမှရှင်ခြင်း

“အချိန်ကာလသည် လာ၍ ယခုပင်                  “အချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်”

သေသူများ                                                      “သင်္ချိုင်းများမှာရှိသောသူ”

စကားသံကြားမည်။                                        “သားတော်၏ စကားသံကြား၍”

“ကြားသိသောအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်။       ထမြောက်ခြင်းသို့ ထွက်လတံ့။

၅:၂၆ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှုကို လက်ခံမည့် နည်းလမ်းသွန်သင်ထားသည်။ အဘခမည်း တော်သည် အသက်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသောအရှင်သခင် ကသားတော်အား ထိုအသက်ရှင်နှင့် အမိန့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသော ကြောင့် သားတော်ယေရှုကလည်း အခြားသူများ ကိုပေးအပ်နိုင်သည်။ ထိုအခွင့် အာဏာသည် အဘခမည်းတော်နှင့် တန်းတူရည်တူရှိကြောင်း ခရစ်တော်၏ ထင်ရှားသောဇာတိတော်ဖြစ် သည်။ မည်သူကမှ မိမိအသက်ကို မိမိပိုင်သည်ဟု ပြောခွင့်မရှိပါ။ လူတိုင်းမှာ ရှိသော အသက်သည် ဘုရားသခင်သို့မဟုတ် ခရစ်တော် ဘုရားပေးသော အသက်ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်သည် ထာဝရ အသက်ရှိသူများဖြစ်၍ အသက်ရှင်ခြင်းသည် ထိုဘုရား ၌တည်သည်။ ထိုအသက်သည် အစမရှိပါ။ အသက်၏ အရင်းအမြစ်သည် ဘုရားရှင်သာဖြစ်သည်။ အသက်နှင့် ဘုရားကင်းကွားမရစကောင်း။

၅:၂ရ ဘုရားသခင်သည် သားတော်အား အသက်ပေးပိုင်ခွင့် အမိန့်အာဏာသာအပ်နှင်း သည်မဟုတ်။ ကမ္ဘာလောကကြီးကိုလည်း တရားစီရင် ပိုင်ခွင့် အာဏာအပ်နှင်းထားသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့အပ်နှင်းရသနည်း။ သို့သော် ခရစ်တော်သ် ဘုရားသားတော်ဖြစ်သောကြောင့် တည်း။

သခင်ခရစ်တော်ကို ဘုရားသားတော်ဟူ၍၎င်း၊ လူသားတော်ဟူ၍၎င်း၊ ခေါ်ကြသည်။ ဘုရားသားတော်ဟုဆိုခြင်းကြောင့် သခင်ယေရှုသည် သုံးပါးတဆူဘုရားရှင်တွင်ပါဝင်၍ ဦးဆောင်မှု၌ ပါ၀င် သူဟု အနက်ရသည်။ ဘုရားသားတော်အားလျော်စွာ ခမည်းတော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် တန်းတူ ရည်တူဖြစ်သည်။ လူ့အသက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော လူသားတော်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလောကကြီးသို့ လူသားတော်အဖြစ်ရောက်ရှိလာသည်။ လူသားများအကြားတွင်ကျင်လည်၍ လူသားများ ကိုယ်စားလက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသည်။ လူ့လောကသို့လူသားတော်အဖြစ်ရောက်ရှိလာသောအခါ လောက သားများက လက်မခံကြသဖြင့် ကားတိုင်သို့ပို့ပစ်သည်။ နောက်တဖန် ကိုယ်တော် ဘုရားကြွလာသောအ ခါ သူ့ရန်သူများကို အပြစ်စီရင်ဖို့ တရားသူကြီးအဖြစ် ရောက်လာမည်။ ရက်စက်စွာ ဆက်ဆံခဲ့သူများကို စီရင်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်၎င်း၊ လူသားတော်အနေဖြင့်၎င်း အပြစ်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၅:၂၈ ခရစ်တော်က သူ့ကိုယ်သူအားအဘဘုရားသခင်နှင့် အတူတူဖြစ်ကြောင်း အတိ အလင်း ကျေညာသောအခါ ယုဒများအံ့အားသင့်ကုန်သည်။ ကိုယ်တော် က အံ့ဩခြင်းများပျောက်လာဦး မည်ဟုထပ်ဆိုသည်။ ထို့နောက် ယုံကြည်ခြင်းရှိကြရန် တစုံတခုပြသဖို့ လုပ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အသံတော်ကြားသည့်အခါ သင်္ချိုင်းများမှာ ရှိသောသူများအထွက်လာကြမည့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘဲနှင့် သူ့အသံ ကိုကြားခြင်းဖြင့် သင်္ချိုင်းထဲရှိမသာများထမြောက်လာကြမည် ဟူသောစကားသည် ယုဒများအတွက် မိုက်မဲလှသည်။ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် ထိုစကားပြော နိုင်သည်။

၅:၂၉ တနေ့သောအခါ သေလွန်သူများထမြောက်လာကြမည်။ အချို့ကအသက်ရှင်ခွင့်ရ ၍ အချို့ကမူ ပစ်ပယ်ခြင်းခံရမည်။ အသက်ရှင်ဘူးသူများနှင့် အသက်ရှင်မည့်သူများအားလုံးတမျိုးတစား တည်းဖြစ်သွားကြမည်၁၆

ကောငျးသောအကငြ့ျရှိသူမြားသညျ ကယျတငျခွငျးရ၍ မကောငျးသော အကငြ့ျရှိသူမြား သညျ မကောငျးသညျ့အတိုငျး စီရငျခွငျးခံရမညျဟု ဤကမြျးပိုဒျကမဆိုပါ။ လူသညျ အကငြ့ျကောငျးရှိရ မညျ။ ကောငျးသော အကငြ့ျသညျ ကယျတငျခွငျးနညျးလမျးမဟုတျ။ အကွောငျးတရားမဟုတျသောျလညျး အကြိုးတရားဖွစျသညျ။ မကောငျးသောအကငြ့ျ ဆိုသညျမှာ ခရစျတောျဘုရားအား မယုံကွညျခွငျး ဘုရား သခငျ၏ ဆနျ့ကငြျဘကျ၌ ရပျတညျနခွေငျးဖွစျသညျ။ ထိုသူအားလုံးသညျ ထာဝရအပွစျီရငျခွငျးခံဖို့ ဘုရား သခငျရှေ့တောျသို့ထမွောကျလာကွမညျ။

(ဃ) ဘုရားသားတော် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံချက် (၄)ခု (၅:၃၀-၄၃)

၅:၃ဝ “ငါသည် ကိုယ်အလိုအလျှောက်အဘယ်အမှုကိုမျှ မပြုနိုင်”ဆိုခြင်းမှာ ယေရှုခရစ် တော်အတွက်မည်သည့် အရာမှ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် နီးကပ်စွာ ရှိသောကြောင့် ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်။ မိမိအခွင့် အာဏာဖြင့်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုလို သည်။ ခမည်းတော်အား အပြည့်အဝနာခံကြောင်းနှင့် အမြဲ တမ်းမိဿဟာယဖွဲ့လျက်ရှိကြောင်း ဆိုလိုသည်။

အချို့ဆရာမှားများက ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ကိုးကား၍ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားမဟုတ်ဟုယူဆ တတ်ကြသည်။ မိမိသဘောဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိ သဖြင့် ပုထုဇဉ်လူသားသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ထိုအယအဆသည် ကျမ်းစကားနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်သည်။ လူသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ဟုတ် ဟုတ်၊ မဟုတ်ဟုတ်ထင်ရာမြင်ရာ လုပ်တတ်ကြပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် သခင်ယေရှုလည်း လူသားမှန်လျှင် ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ရမည်နည်း။ ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် မလုပ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ စိတ်သဘောတော်ဖြင့် မည်သည့်အရာမဆိုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အပြစ်ဒုစရိုက်များကို မလုပ်နိုင်ပါ။ မှားယွင်းသော အရာများ ကို မလုပ်ကိုင်ချင်သကဲ့သိုပ အဘခမည်းတော်ကလည်း မကြိုက်ပါ။ ထိုအချက်သည် အခြားသာမန်လူများ ထက်သခင်ယေရှု၏ ထူးခြားသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှုသည် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ အဘဘုရားသခင်ထံမှ အသံတော်နားထောင်၍ ခမည်း တော်ဖွင့်ပြသည့်အတိုင်း ကြံစည်လုပ်ဆောင် ပြုမူလျက်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် တရားစီရင်ခြင်းဆိုသည်မှာ တရားဥပဒေအရ အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဖို့ အမှားအမှန် ဝေဖန် ပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်သည်။

သခင်ဘုရားသည် အတ္တကင်းရှင်းစွာ လိပ်ပြာသန့်သန့်စီရင်တတ်သည်။ မျက်နှာသာပေး ခြင်းမရှိ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖခမည်းတော်၏ အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်တော်တို့ထိဖို့ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ဘက်အတွက် စဉ်းစားခြင်းအလျဉ်းမရှိ။ သို့ကြောင့် ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်း သည် အတ္တအရိပ်ငွေ့လွှမ်းမိုးခြင်းကင်းစင်သည်။ များသောအးာဖြင့် လူများ၏ သွန်သင်ချက်နှင့် အကြံ ဉာဏ်သည် မိမိဖြစ်ပေါ်စေလိုသော ယုံကြည်ရာသို့ လိုက်ပါသွားပါသည်။ ဘုရားသားတော်မှာကား ထိုသို့ မဟုတ်။ အကြံဉာဏ်နှင့် တရားစီရင်ချက်များသည် ခမည်းတော် အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်သည်။ မျက်နှာသာ ပေးခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိပါ။

၅:၃၁ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဇာတိတော်သည် အခြားသူများကသာ သက်သေခံရကြောင်း ဤအခန်းတွင် သွန်သင်သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန် (၃၂-၃၅)။အမှုတော် (၃၆) အဖခမည်းတော် (၃၇-၃၈) ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်း (၃၉-၄၇) တို့က သက်သေခံပေးသည်။

ယေရှုက “မိမိအကြောင်းကို မိမိသက်သေခံလျှင် သက်သေမတည်”ဟု ဦးဦးဖျားဖျားဆို ထားသည။ ထိုစကားကယေရှုပြောသမျှသည် အမှန်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ တစုံတဦး၏ အမှုသက် သေခံရာတွင် ဟုတ်မှန်ကြောင်း အခြားလူများက သက်သေလိုက်ပေးရသည်ဟုဆိုခြင်ဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့် သစ္စာတရားမှန်ကန်ကြောင်း ပြသရန် သက်သေနှစ်ဦး သုုံးဦးရှိဖို့လိုသ်။ သခင်ယေရှု သက်သေခံ မှာ နှစ်ဦးသုံးဦးမကပါ။ (၄)ပါးရှိပါသည်။

၅:၃၂ ဤကမြျးပိုဒျ၏ သကျသသေညျ ဗတိတဇံယောဟနျလား၊ အဘဘုရားသခငျလား၊ သနျ့ ရှငျးသောဝိညာဉျတောျလား မေးစရာရှိနိုငျသညျ။ အခြို့က ရှေ့ဆကျလာမညျ့ ကမြျးပိုဒျ (၃)ခုကို ထောကျရှု ၍ ဗတိတဇံယောဟနျဟု ယူဆကွသညျ။ အခြို့ကမူ သနျ့ရှငျးသော ဝိညာဉျတောျနှငျ့ ပတျသကျသညျဟုဆိုကွ သညျ။ ကမြျးရေးသူကမူ ခမညျးတောျဘုရားဟု ယုံကွညျသညျ။

၅:၃၃ အကြီးမားဆုံးသက်သေ၊ ခမည်းတော်ကို သက်သေထူပြီးနောက် သခင်ဘုရားသည် ယောဟန်အားသက်သေထူသည်။ မယုံကြည်သူယုဒများသည် ယောဟန်၏ သတင်းဒေသနာများကို သွား ရောက်နာထောင်ကြရာ၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား သက်သေခံစကားချည်းဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ လက်မ မထောင်ဘဲ၊ ကယ်တင်ရှင်သခင်သို့ လက်ညိုးညွန်ပြသည်။ သမ္မာတရားအရှင်သို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့သက်သေ ခံနေသည်။

၅:၃၄ သခငျဘုရားက သူ့အပေါျလူ့သကျသခေံခကြျမြားသညျ အတညျမဟုတျဘူးထပျမံ ရှငျးပွသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသော လူ့သကျသခေံခကြျမြားသညျ တညျမွဲခွငျးမရှိ။ သို့သောျ ဗတ်တိဇံယော ဟနျကိုသကျသထေူသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသာျ ဗတ်တိဇံ ယောဟနျခရစျတောျအား သကျသခေံရနျ ဘုရား သခငျစလှှေတျတောျမူသော သူဖွစျသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျက မရှေိယ သခငျဘုရားသခငျ၏ သိုးသငယျ သညျ လောကအပွစျမြားကို ဆောငျယူသှားမညျ့သူဟု သကျသခေံခဲ့သညျ။

ဆက်လက်၍ “သင်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည့်အကြောင်းတွင် ဤစကားကို ငါပြော၏” ဟုဆိုသည် သခင်ဘုရားက ယုဒများအား အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ ရှည်လျားစွာ ရှင်းပြနေသန ည်း။ သူ့အား အမှားနှင့် အမှန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြနိုင်ဖို့လား။ ကိုယ်တော်သည် ယုဒလူမျိုးများကာလကြာ ရှည်မျှော်လင့်တောင့်တနေသော ကယ်တင်ရှင် မေရှိယသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ နားလည်ခံယူနိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယေရှု၏ စိတ်ရှည်သီးခံပုံ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြီးမားပုံတွေ့ရသည်။ သူ့ကို မုန်းသူများအား သံယောဇဉ်ထားသည်။ တစုံတဦးမှ တုံ့ပြန်မုန်းတီးခြင်းမရှိ။ ချစ်မြဲချစ်နေသည်။

၃:၃၅ သခငျခရစျတောျက ဗတ်တိဇံယောဟနျအား ဆီမီးခှကျနှငျ့ ပုံနှိုငျးထားသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ ဗိတိတဇံယောဟနျသညျ အခွားသူမြားအား ယရှေုခရစျတောျကို သိကြှမျးကွစရေနျ စိတျအား ထကျသနျသူဖွစျသညျ။ သို့ကွောငျ့ မီးထှနျး၍ လူလိုကျရှာသူဖွစျသညျ။ ပထမတုနျးကယုဒမြားသညျ ဗတိတဇံ ယောဟနျအား ဝိုငျးအုံကွသညျ။ သူတို့ဘဝတှငျ ထူးဆနျးသော ပုဂိဂုလျ၊ မွငျ့မွတျသော လူသားအဖွစျ ထငျမှတျကွသညျ။ သို့ကွောငျ့ သူစကားကွားနာဖို့ ဝိုငျးဖှဲ့ခွငျးဖွစျသညျ။ လြှပျတစျပွကျတှငျ ထငျပေါျကြောျ ကွားလာသော ဘာသာ ရေးအာစရိယကွီးဖွစျသညျ။

ယောဟနျကို ထိုသို့ သဲသဲလှုပျကွသောျလညျး ယောဟနျညှနျပွသညျ့လူကို ဘာကွောငျ့ လကျသငျ့ မခံကွသနညျး။ နောငျတရရှိခွငျးမရှိ၊ ခဏတဖွုတျသာယာခွငျးသာဖွစျသညျ။ စိတျနှလုံးထိ အောငျ မထိုးဖောကျနိုငျ။ ရှေ့တောျပွေးကို လကျခံကွသောျလညျး ဘုရငျမငျးကွီး ကိုယျတိုငျ ကွှတောျမူ လာသောအခါ တှငျမူ လကျမခံကွ။ သို့ကွောငျ့ တောကျလောငျနသေောဆီမီးဟု ဘုရားသားတောျက ခရစျ တောျ၏ စခေံအားခြီးမှမျးဂုဏျပွုခွငျးဖွစျသညျ။ ယုံကွညျသူမြားသညျလညျး သခငျယရှေုကို အမှနျတကယျ ခစြျမွတျနိုးလြှငျ လောကသားမြား ခရစျတောျထံသို့ ရောကျလာကွရနျ မိမိတို့ အသကျတာကို ဗတိတဇံယော ဟနျကဲ့သို့ ဆီမီးတိုငျအဖွစျ ဆကျကပျကွပါစို့။

၅:၃၆ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ သက်သေခံချက်သည် ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်စေလွှတ်မည့် သူအား ဘုရားရှင်က အမှန်တကယ် စေလွှတ်ကြောင်းသက်သေခံခြင်းဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ချက်များသည် ဇာတိတော်ကို သက်သေခံခြင်းမပြုနိုင်။ အံ့ဘွယ်လက္ခဏာ လျှို့ဝှက်ချက်များကို နတ်ဆိုးများကလည်း ပြု နိုင်ကြောင်း ကျမ်းစာက ဆိုထားသည်။ သို့သော် ယေရှု၏ နိမိတ်လက္ခဏာများသည် တမူထူးခြားသည်။ အခြားသူများကိုလည်းပေးနိုင်သည်။ အခြားထူးဆန်းသော နိမိတ်လက္ခဏာရှိသူများသည် တပါးသူကို လက်ဆင့်ကမ်းမပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ သခင်ယေရှုတည်းသာလျှင် ကိုယ်တိုင် နိမိတ်လက္ခဏာတန်ခိုးရှင်ဖြစ် သောကြောင့် တပည့်တော်များသို့ ဝေငှလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်တော်၏ လုပ်ဆောင် ချက်များသည် ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များအတိုင်း ကွက်တိ ဖြစ်သည်။ အကုန်အစင်ပြောရလျှင် သခင်ယေရှု၏ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာအမြင်သည် တမူထူးခြားပါသည်။

၅:၃၇-၃၈ တဖန်သခင်ဘုရားက ခမ်းတော် အားသက်သေထူသည်။ အဘဘုရားသခင် ကဘွားမြင်စေတော်မူသည်ဟုဆိုသည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူနေစဉ်ကောင်းကင်ယံမှ အဘခမည်းတော်၏ အသံတော် “ဤသူကားငါ၏ချစ်သားပေတည်း”ဟု ကြားရသည်။ သို့အပြင်ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ် အမှုတော်ထဲမှာလည်း ဘုရားသားတော် စစ်မှန်ကြောင်း အံ့ဘွယ်နိမိန်များဖြင့် သက်သေထူပေးသည်။

သို့သော် မယုံကြည်သူ ယုဒများသည် ဘုရားသခင် ၏ အသံတော်ကိုမကြားဘူး သကဲ့သို့ မြင်လည်းမမြင်ဘူးကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကျမ်းစာထဲတွင်  တွေ့ရသည်။ ယုဒလူမျိုးတွင် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းရှိသော်လည်း ထိုကျမ်းဖြင့်ဘုရားသခင် အားစကားပြောခွင့် မပေးကြ။ နှလုံးသားမာကြောလျက်နားထိုင်းတို့ရွားသားဖြစ် နေကြသည်။

ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကိုလည်း မမြင်ဘူကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စေလွှတ်တော် မူသော သူကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘဘုရားသခင်သည် လူ့မျက်စိဖြင့်မြင်သာသော ပုံပန်း သဏ္ဌာန်ရှိသူမဟုတ်။ ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်မမြင်ရပါ။ သို့သော် ဘုရားရှင်အားမြင်သာရန် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား လူ့ဘဝဖြင့် နမူနာပြသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော် ကို တွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မယုံကြည်သူများကမူ ကိုယ်တော်အား သူလိုကိုယ်လိုသာမန် လူသားအဖြစ်မြင်ကြသည်။

၅:၃၉ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ပထမပိုင်းကို (၂)မျိုးရှုမြင်နိုင်သည်၁၇။ပထမဦးစွာ သခင်ယေရှုက ယုဒများအား သမ္မာကျမ်းစာအား စေ့စေ့ကြည့်ရှုခိုင်းသည်။ သို့မဟုတ် သူတို့ကို သူတို့ ထာဝရအသက်ရ သည်ဟု ထင်မှတ်ကြသောကြောင့် အသေအချာကြည့်ခိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယုဒများသည် သမ္မာကျမ်းစာ ကိုဖတ်ရှုပြီးထိုအတိုင်း လိုက်ကျင့် လျှင် ထာဝရအသက်ရရှိသည်ဟု ခံယူကြပုံရသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကြွ ရောက်လာမည့်မေရှိယ သခင်သည် ယေရှုဖြစ်ကြောင်း မသိကြ။ လက်ထဲမှာ သမ္မာကျမ်းစာရှိပါလျက် နှင့် မမြင်တတ် ကြခြင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ် ရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သခင်ယေရှုက ထပ်မံရှင်းပြသော်လည်း လက်သင့်မခံကြ။ ကျမ်းပိုဒ် ဒုတိယပိုင်းကို သေချာဖတ်ရှုကြည့်ကြပါစို့။ “ထိုကျမ်းစာပင် ငါ၏ သက်သေ ဖြစ်၏” ရှင်းရှင်းလေးပြောလျှင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ မေရှိယသည် ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို မလေ့လာမိလျှင် ထိုသူသည် ကျမ်းစာ၏ အချက်အချာကျသောအပိုင်းကို မေ့လျှော့ ခြင်းဖြစ်သည်။

၅:၄ဝ ယုဒများသည် ခရစ်တော်ထံသို့မလာ လိုကြခြင်းသည် အသက်မလိုချင်ကြခြင်းဖြစ် သည်။ မနုဿလူသားများသည် တရားတော် အကြောင်းကို နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြသောကြောင့် ကယ်တင်ရှင်ကို လက်သင့်မခံကြ။ ယေရှုကို ယုံကြည်ရကောင်း မှန်းမသိကြ။ ခရစ်တော်အား မယုံကြည် ကြခြင်း အကြောင်းသည် ခရစ်တော်နှင့် မဆိုင်။ တကယ့်အမှားမှာ လူ့အပြစ်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင်ထက် အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုချစ်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ကြ။

၅:၄၁ ယုဒများက ကိုယ်တော်အား လက်မခံ၊ မယုံကြည်ကြသော်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခမပေး လို။ ကိုယ်တော်ဘုရာလူ့လောကသို့ ဆင်းသက်လာခြင်းသည် လူ့လက်ခုတ်ဩဘာအကြားတွင် သာယာဖို့ မဟုတ်။ လူ့ချီးမွမ်းခြင်း၌ အမှီသဟဲမပြု။ အဘဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုသာ ခံယူလိုက်သည်။ လူများ၏ ငြင်းပယ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းခံရသော်လည်း ဂုဏ်ကျက်သရေဘုန်းတန်ခိုးထိပါးခြင်းမရှိ။

၅:၄၂ ဘုရားသားတော်ကို လက်မခံကြသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဘုရားသခင်အား မချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထက် မိမိကိုယ်ကို ပိုချစ်ကြသည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်ကိုချစ် လျှင် ဘုရားရှင်လွှတ်သောသူကိုုလည်း ချစ်ကြရပေမည်။ ဘုရားရှင်လွှတ်တော်မူသော သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ် ခြင်းသည် ခမည်းတော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအား လက်မခံခြင်းဖြစ်သည်။

၅:၄၃ သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏ နာမတော်ဖြင့် ခမည်းတော်၏ အလိုတော် အတိုင်း ခမည်းတော်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန် လူ့လောကသို့ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကို အမှန်တကယ်ချစ်လျှင် စေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ စကားကို နာခံလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ခမည်းတော် အား ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရမည်။

မိမိသဘောဖြင့် အခြားရောက်လာသူမူကား ယုဒများကလက်ခံကြလိမ့်မည်။ ထိုစကား သည် မှားယွင်းသောဆရာများဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းလွန်မှ ခရစ်တော်ဟု မိမိကိုယ်ကို အယုံသွင်း ကြသော ဘသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ အဓိကအားဖြင့် အန္တီခရစ်ယာန်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ သူတို့ကို သူတို့ ဘုရားသခင်အဖြစ်လှည့်ဖြားကြမည် (၂သက် ၂:၁၈-၁၀)။ အထူးသဖြင့် ယုဒများက ထိုသူကို သခင်အဖြစ်တင်၍ ထိုသူကလည်း ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်းတရားရုံးသို့ ဦးဆောင်သွားမည် (၁ယော ၂:၁၈)။

၅:၄၄ ယုဒလူမျိုးများ သခင်ခရစ်တော်အား လက်မခံကြသည့် အခြားအကြောင်းရင်း တခုမှာ သခင် ဘုရားထက် အချင်းချင်း မိဿာဟာယ ဖွဲ့ခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယုဒဘာသာ ကိုစွန့်လွတ်လျှင် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းသင်္ဂဟများ ဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးရိမ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာရမည့်အချက်တွ ရင်မဆိုင်ရဲကြ။ သူများပြောစကားကို နားယောင် ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း အဟန့်အတားဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်လျှင် မိမိဆန္ဒထက် ဘုရားရှင် ကိုဦးစားပေးရသည်။ ဘုရားသခင်ဘုန်းအသရေ ထင်ရှားဖို့သာ ဦးစားပေးရှာဖွေရသည်။

၅:၄၅ ယေရှုသည် ထိုယုဒလူများအား ခမည်းတော်ရှေ့တွင် ပြစ်မစွပ်စွဲလိုပါ။ ကိုယ်တော် အား ဆန့်ကျင်ခဲ့သည့် စွပ်စွဲချက်များစွာရှိပါသော်လည်း ထိုသို့ ကိုယ်တော်မလုပ်ချင်။ အဘယ်ကြောင့် ဆို သော် မောရှေပညတ်တော်က သူတို့အပြစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုယုဒများသည် ဓမ္မကျမ်း (၅)ကျမ်း ကို ကိုင်းရှိုင်းကြသူများဖြစ်သည်။ ဣသရေလဓမ္မသစ်ကျမ်းဖြစ်သည်ဟု ဂုဏ်ယူဝင်းကြွားသည်။ သို့သော် ထိုဓမ္မသစ်အတိုင်းမလိုက်နာမစောင့်ထိန်းလျှင် အန္တာရာယ်ကြီးမားကြောင်းကို သတိမထားမိကြ။

၅:၄၆ သခင်ဘုရားက “မောရှေစီရင်သောကျမ်းသည် ငါ၏ အကြောင်းကို ရေးသားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ငါနှင့် တန်ုးတူဖြစ်သည်”ဟု ဆိုသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဟူသမျှသည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်က ထပ်မံသတိပေးပါသည်။ မောရှေကျမ်းကိုယုံကြည် လျှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်း ယုံကြည်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မောရှေသည် ကြွလာမည့် ခရစ်တော်အကြောင်းရေးသားထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို တရား ၁၈:၁၅-၁၈တွင် ဤသို့ တွေ့နိုင်သည်။

“ထာဝရဘုရားသည် သခင်အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ ငါနှင့်တူသော ပရောဖက် တပါးကို သင့် အဘို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ ထိုပရောဖက်စကားကို နားထောင်ရမည်…. ထိုပရောဖက်နှုတ်၌ င့ါစကားကို ငါအပ်သဖြင့် ငါမှာထားသမျှတို့ကို သူတို့အား ဆင့်ဆိုရလိမ့်မည်။”

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမည့် အကြောင်း၊ ယုဒများက ထိုသူ၏ စကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်ရမည့်အကြောင်း မောရှေရေးထားသည်။ ယခုယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသော် လည်း လက်သင့်မခံကြ။ သို့ကြောင့် မောရှေစကားကို ယုံကြည်ဟန်ဆောင်လျက်လိုက်မလုပ်ကြသော ကြောင့် ခမည်းတော် ရှေ့တွင် အပြစ်မတင်လိုတော့ပါဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအကြောင်းရေးထားသည်ဟူ သောကျမ်းစကားမှာ ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များသည် ယေရှုအကြောင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုစကားကို Augustine က “အသစ်သည် အဟောင်းကို ဖုံးလွမ်း၍ အဟောင်းသည် အသစ်အဖြစ် တဖန် ပြန်ပေါ်လာသည်” ဟုဆိုသည်။

၅:၄ရ ယခုမူကား ယေရှုခရစ်ကို မယုံကြည်ကြသဖြင့် မောရှေကျမ်းကိုလည်းမယုံကြည်ရာ ရောက်သည်။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် လွန်စွာ နီးကပ်ဆက်စပ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကို မယုံသင်္ကာရှိ၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအား မယုံကြည်ခြင်းမှာ အထူးတဆန်း မဟုတ်တော့ပါ။ အကယ်၍ တစုံတဦး သည် သမ္မာကျမ်းစာအား ဆန့်ကျင်လျှင် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အဓိက သော့ချက်များကို မသိနားမလည်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို King က ဤသို့ဆိုထားသည်။

မောရှေကျမ်း (၅)ကျမ်းသည် သခင်ဘုရားအား အရိပ်အမြွက်မျှ ပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသမ္မာကျမ်းစာအစိတ်အပိုင်းကို လူရိုင်းသဖွယ် တိုက်ခိုုက် ခဲ့ကြကြောင်း သခင်ဘုရားက မှတ်တမ်းပြု ထားပါသည်။ ထိုသို့ တဖန် ထပ်မံတိုက်ခိုက်ပါက သီးသန့်အမှုအရာသာဖြစ်သည်။၁၈

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။