ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၃

သခင်ယေရှုနှင့်နိကောဒင်
1ယုဒလူတို့တွင် အရာရှိဖြစ်သော နိကောဒင်အမည်ရှိသော ဖာရိရှဲတစ်ယောက်သည်၊- 2ညအခါ ယေရှုထံတော်သို့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည်ပြတော်မူသော ဤနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ဘုရားသခင်၏အခွင့်မရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မပြနိုင်သည်ကို အကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင့်အထံတော်မှ ကြွလာတော်မူသော ဆရာဖြစ်ကြောင်းကို သိကြပါ၏ဟုလျှောက်သော်၊- 3ယေရှုက၊ ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။- 4နိကောဒင်ကလည်း၊ အသက်ကြီးသောသူသည် မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်း။ အမိဝမ်းထဲသို့ တစ်ဖန်ဝင်၍ မွေးခြင်းကို ခံနိုင်ပါမည်လောဟု လျှောက်၏။- 5ယေရှုကလည်း၊ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် မမွေးသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။- 6ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိဖြစ်၏။ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။- 7ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်။- 8လေသည် အလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏။ လေ၏အသံကို သင်သည်ကြားရသော်လည်း အဘယ်အရပ်ကဖြစ်သည်၊ အဘယ်အရပ်သို့သွားသည်ကို မသိနိုင်။ ထိုနည်းတူ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
9နိကောဒင်ကလည်း၊ ဤအမူအရာသည် အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဟု လျှောက်ပြန်လျှင်၊- 10တစ်ဖန်ယေရှုက၊ သင်သည် ဣသရေလလူတို့တွင် ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင် ဤအမှုအရာကို မသိသလော။- 11ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါတို့သည် ကိုယ်သိသောအရာကို ပြော၏၊ ကိုယ်မြင်သောအရာကို သက်သေခံ၏။ သို့သော်လည်း ငါတို့၏သက်သေခံချက်ကို သင်တို့သည် မခံမယူကြ။- 12မြေကြီးအရာကို ငါပြော၍ သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ ကောင်းကင်အရာကို ငါပြောသောအခါ အဘယ်သို့ ယုံကြလိမ့်မည်နည်း။- 13ကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသော လူသားမှတစ်ပါး အဘယ်သူမျှ ကောင်းကင်ဘုံသို့ မတက်ပြီ။- 14မောရှေသည်တော၌ မြွေကို မြှောက်ထားသကဲ့သို့ လူသားသည် မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရမည်။-တော၊ ၂၁:၉။ 15အကြောင်းမူကား၊ ထိုသားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရမည်အကြောင်းတည်း။- 16ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။- 17လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည်သားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။- 18သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို မခံရ။ မယုံကြည်သောသူမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့် ယခုပင် အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏။- 19အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရကြောင်းကား၊ အလင်းသည် ဤလောကသို့ဝင်၍၊ လူတို့သည် မကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောကြောင့်၊ အလင်းထက် မှောင်မိုက်ကို သာ၍နှစ်သက်ကြ၏။- 20ဆိုးယုတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူအပေါင်းတို့သည် အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍ မိမိတို့အကျင့်၌ အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းငှာ အလင်းသို့ မချဉ်းကပ်ကြ။- 21သမ္မာတရားကို ကျင့်သောသူမူကား၊ မိမိအကျင့်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ညီသည်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ အလင်းသို့ချဉ်းကပ်သည်ဟု ဟောတော်မူ၏။
ယေရှုနှင့်ယောဟန်
22ထိုနောက်မှ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ ယုဒပြည်၏ကျေးလက်သို့ ကြွတော်မူလျှင်၊ ထိုအရပ်၌ တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ နေတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံကို ပေးလေ၏။- 23ယောဟန်သည်လည်း၊ ရှာလိမ်မြို့နှင့်အနီး အဲနုန်အရပ်၌ ရေများသောကြောင့်၊ ဗတ္တိဇံကိုပေး၍ နေသဖြင့်၊ လူများတို့သည်လာ၍ ဗတ္တိဇံကို ခံကြ၏။- 24ယောဟန်သည် ထောင်ထဲသို့မရောက်သေး။မ၊ ၁၄:၃။ မာ၊ ၆:၁၇။ လု၊ ၃:၁၉-၂၀။
25ထိုအခါ ယောဟန်၏တပည့်တို့သည် စင်ကြယ်ခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ယုဒလူနှင့် ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းရှိကြသဖြင့်၊- 26ယောဟန်ထံသို့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ ကိုယ်တော်နှင့်တကွရှိ၍၊ ကိုယ်တော် သက်သေပေးသောသူသည် ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်နေ၏။ ထိုသူထံသို့ လူအပေါင်းတို့သည် ရောက်ကြပါ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊- 27ယောဟန်က၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ပေးတော်မမူလျှင် လူသည် အဘယ်အရာကိုမျှ မခံနိုင်ရာ။ ငါသည် ခရစ်တော်မဟုတ်။- 28ခရစ်တော်ရှေ့၌ စေလွှတ်သောသူဖြစ်သည်ဟု ငါဆိုသည်ကို သင်တို့သည် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြ၏။-ယော၊ ၁:၂၀။ 29မင်္ဂလာဆောင်သတို့သမီးကို ရသောသူသည် မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ဖြစ်၏။ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်၏ အနားမှာနေ၍ သူ၏စကားကိုကြားရသော အဆွေခင်ပွန်းသည် ထိုစကားသံကိုကြားသောအားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ ထိုနည်းတူ ငါ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်း ပြည့်စုံ၏။- 30ထိုသခင်သည် တိုးပွားခြင်းရှိရမည်။ ငါမူကား ဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိရမည်။
ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာသူ
31အထက်မှလာသောသူသည် အလုံးစုံတို့၏ အထွတ်ဖြစ်၏။ မြေကြီးမှဖြစ်သောသူသည် မြေကြီးနှင့် စပ်ဆိုင်၍ မြေကြီးအရာကိုပြောတတ်၏။ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကြွလာသောသူသည် အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူ၏။- 32မြင်သမျှကြားသမျှတို့ကိုလည်း သက်သေခံတော်မူ၏။ ထိုသက်သေခံချက်ကို အဘယ်သူမျှမခံမယူ၊- 33သက်သေခံတော်မူချက်ကို ခံယူသောသူသည်ကား၊ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာစောင့်တော်မူသည်ဟု တံဆိပ်ခတ်၏။- 34ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူသောသူသည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို ပြောဆိုတတ်၏။ ထိုသူအား ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်ကို အတိုင်းအရှည်မရှိဘဲ ပေးတော်မူ၏။- 35ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို ချစ်တော်မူ၍၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သားတော်လက်သို့ အပ်ပေးတော်မူပြီ။ –မ၊ ၁၁:၂၇။ လု၊ ၁၀:၂၂။ 36သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သားတော်ကို ပယ်သောသူမူကား အသက်ကို မတွေ့ရ။ ထိုသူ၏အပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်တည်နေသည်ဟု ယောဟန်ဟောလေ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၃ (အနက်ဖွင့်)

(ဇ) ယေရှုက နိကောဒင်အား အသစ်မွေးဖွားခြင်း အကြောင်းသွန်သင်ခြင်း (၃:၁-၂၁)

၃:၁ နိကောဒင်၏ အတိတ်လွင်ပြင်နှင့် မျက်မှောက်ကာလသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ် သည်။ ယေရုရှလင် ယုဒများသည် သခင်ဘုရားကို ယုံကြည်ကြသော်လည်း စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်း မဟုတ်ကြ။ သို့သော် ထိုအထဲ တွင် နိကောဒင်မပါပါ။ စစ်မှန်သော သမ္မာတရားလိုချင်သူဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တော်က အသိအမှတ်ပြု သည်။ ဤအခန်း၁အစကို ပြန်ကောက်ရလျှင် “ဖာရိရှဲဂိုဏ်ဝင် နိကောဒင် အမည်ရှိသော ယုဒအမျိုးသားခေါင်းဆောင် တဦးရှိ၏”ဟု ဆိုထားသည်။

နိကောဒင်ကို ဆရာတဆူအဖြစ် လူများက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ သခင်ဘုရားထံသို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရောက်ရှိသင်ယူပြီးမှ ထိုတရားသင်ယူချက်များကို သူ့လူများအား ပြန်လည် ဖောက် သည် ချလျက်ရှိသည်။

၃:၂ ညအချိန်ကျမှ ယေရှုထံသို့ ဘာကြောင့် ရောက်လာကြောင်း ကျမ်းစာဖော်ပြချက်မရှိ ပါ။ ထိုယေရှုထံသို့သွားရန် ယုဒမျးာကဟန့်တားသော ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ မည်သို့ ပင်ခက်ခဲပါစေ၊ ယေရှုထံသို့ ရောက်အောင် လာသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်ထားသူဖြစ်ကြောင်း နိကောဒင် က တထစ်ချယုံကြည်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကူအညီမပါဘဲ၊ ယေရှုပြသသော အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာ မျိုးဘယ်သူမှ မတတ်စွမ်းနိုင်ပါ။ သခင်ကယေရှုထံမှ အံ့ဘွယ်အမျိုးမျိုးတွေ့ခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်အ ဖြစ်အသိအမှတ်မပြု။ ယနေ့လူသားများ ပြောပြသကဲ့သို့ ယေရှုကို အံ့ဘွယ်ဂုရုကြီး၊ မဟာလူသား အနှိုင်းမဲ့ နမူနာပုံစံအဖြစ်သာ ခံယူခဲ့သည်။ ထိုယုံမှားခြင်းသည် တခဏအတွင်းတွင် ပြောင်းလဲကုန်သည်။

၃:၃ ပထမဦးစွာ တွေ့ရှိရသည်မှာ သခင်ယေရှုသည် အတိတ်ကနိကောဒင်၏ အဖြစ်ဆိုး ကို အမှတ်မယူ။ သခင်ယေရှုက “နိကောဒင် သင်သည် သင်ယူရန် ငါထံသို့လာရောက်သော်လည်း သင့်တွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည်မှာ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းကို ခံယူရမည်”ဟု ဆိုသည်။ တမျိုး ပြောရလျှင် အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းမခံလျှင် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ မဝင်ရောက်နိုင်။

သခင်ဘုရားက ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား (စာပေကျမ်းဂန်တွင် အာမင် အာမင် ဟုအနက်ရသည်)ဟု ဆိုသည်။ ဤစကားလုံးသည် အရေးကြီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးခြင်းဖြစ်သည်။

နိကောဒင်သည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ မေရှိယပေါ်ထွန်းလာမည့်အကြောင်း ရောမလက်အောက်မှ လွတ်လပ်မည့်အကြောင်းကို မျှော်လင့် သည်။ ရောမအင်ပါယာသည် ကမ္ဘာအဝှမ်း ကျယ်ပြောသဖြင့် ယုဒများသည်လည်း ရောမအာဏာပိုင်အောက် တွင် ရောမအုပ်စိုးမှုနာခံရသည်။ မြေကြီး ပေါ်တွင် မေရှိယ နိုင်ငံပေါ်ထွန်းမည့်အချိန်ကို မျှော်လင့် နေသည်။ ထိုမေရှိယသခင်သည် ယုဒလူမျိုးများ အကြားတွင် ပေါ်ထွန်းလျက်၊ ယုဒလူမျိုးကို ကယ်ထုတ်မည်၊ ယုဒလူမျိုး၏ ရန်သူများကို နှိမ်နှင်းသုတ်သင် ပေးမည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့် ကြသည်။ ယခု ဘုရားသခင် နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ဖို့ရန် အသစ်တ ဖန်မွေးဖွားရန် လိုအပ်ကြောင်း သခင်ဘုရားက နိကောဒင် ကိုဆိုနေပြီ။ မိခင်ဝမ်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် ပထမ မွေးဖွားခြင်းဖြစ်၍ ဝိညာဉ်တော်၌ မွေးဖွားခြင်းသည် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ (အသစ်တဖန်မွေးဖွား ခြင်းကို အထက်အရပ်မှ မွေးဖွားခြင်းဟု လည်းခေါ်သည်) တမျိုးပြောရလျှင် အသက်တာ ပြောင်းလဲသူသာ လျှင် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ခွင့် ရသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သူဖြစ်သော ကြောင့် နိုင်ငံတော် သည်လည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်။ လောကအပြစ်သားများကို အပြစ်ရှိကြသည့် အတိုင်း ကိုယ်တော်ဘုရားက မအုပ်စိုးနိုင်ပါ။

၃:၄ ဤနေရာတွင် လူ့အနေဖြင့် တော်ရုံတန်ရုံနှင့် နားမလည်နိုင်သော ကျမ်စကားတွေ့ရ ပြီ။ နိကောဒင်သည် သဒ္ဒါစာတွင် ရေးသားသည့် ရှိရင်းစွဲအတိုင်း တွေးတောတတ်သူဖြစ်သည်။ အသက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူနိုင်မည်နည်း။ လူ့အနေဖြင့် မိခင်သားအိမ်ထဲပြန်ဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်လည်း နိကောဒင်ထံမှ အဖိုးတန်သင်ခန်းစာ ရပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝညာဉ်တော်မရရှိလူ့သဘာဝအတိုင်းရှိသူသည် ရူးသွပ်သူများကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးရာကို နားမလည်နိုင် (၁ကော ၂:၁၄)။

၃:၅ ထို့ကြောင့် ယေရှုက ထပ်မံရှင်းပြသည်။ ရေနှင့်၎င်းဝိညာဉ်တော်၌၎င်း မွေးခြင်းထက် မံခံယူရမည်ဟု ရှင်းပြသည်။ ထိုသို့ခံယူခြင်းမရှိလျှင် နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်မရ။

ယေရှုက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ရေကို လူတိုင်းသိပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ဘာ ကြောင့် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရမည်နည်း။ ကျမ်းစာက ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရန် ယေရှုခရစ်ောတ် ယုံကြည်ခြင်း နည်းလမ်းတခုတည်းဖြင့် သာ ရရှိနိုင်သည်ဟု သွန်သင် ထားပါသည်။ မည်သို့ဖြစ်ကုန်ပြီနည်း။ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ကျေညာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် နှစ်ခြင်း ခံယူခြင်းနည်း လမ်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်မဟုတ်။

အချို့က ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ရေဆိုသည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆိုလိုသည်ဟု ဖွင့်ဆိုကြ သည်။ (ဧ ၅:၂၅-၂၆) တွင်ပါရှိသောရေသည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဆက်စပ်ပါသည်။ တဖန် (၁ပေ ၁:၁၂နှင့် ၁:၁၈)ကျမ်းပိုဒ်သည်လည်း လူနှင့် ဆက်ဆပ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ဖော်ပြသောရေသည် လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဟု ယူဆနိုင်ရာ အကြောင်းရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ဝေးကွာသောနည်းလမ်း ဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းရရှိမီသမ္မာကျမ်းစာနှင့် ဦးစွာ ရင်းနှီးကျွမ်း ဝင်ရပေမည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ရေအဖြစ်တင်စားခြင်းဖြစ်သည်။ (၇:၃၈-၃၉) တွင်း အသက်စမ်းရေဟု ဆိုထားပါသည် ရေကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အဖြစ်ထူးခြားစွာ သုံးပါသည်။ အခန်း ရတွင်ရေကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဟုယူဆလျှင့် အခန်း ၃မှရေကိုလည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဟုခံယူရပေမည်။

မည်သို့ပင် နားလည်ခက်ခဲနေပါစေ၊ ဤအနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမူ လက်ခံရပေမည်။ ယေရှုက ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မွေးဖွားလာသူမဟုတ်လျှင် အဘယ်သူမှ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ မဝင်ရ။ အကယ်၍ ရေကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟု ယူမှတ်လျှင် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းနှစ်ခုပါရှိသွားပါမည်။ သို့သော် “နှင့်”ဟူသော စကားလုံးကို “အညီ”ဟုပြန်ဆိုလျှင် ပို၍ သဒ္ဒါကျပါမည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် “အညီ” ဟုပြန်ဆိုလျှင်ပို၍ သဒ္ဒါကျပါမည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ရေ၌နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံယူသည် နှင့်အညီ ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ခွင့် မရ ဟု ဖြစ်သွားပါမည်။ ထိုသို့ပြန်ဆိုလျှင် ပိုမို သင့်လျှော် ပါသည်။ မိခင်မှ မွေးဖွားရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ဝင် ဖိုဆိုလျှင် ဝိညာဉ် တော်၌ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံကိုခံယူယရမည်။ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ် တော်၌ မွေးဖွားပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်၌ မွေးဖွားခြင်း အကြောင်းကို ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် နောက်ကျမ်း ပိုဒ်တွင် ထပ်တွေ့ပါသည် (ငယ် ၆-၈)။

၃:၆ အကယ်၍ နိကောဒင်သည် အမိဝမ်းတွင်းသို့နောက်တခေါက်ပြန်ဝင်၍ တဖန်မွေဖွား လျှင်လည်း ကိုယ်တော်ပြောသော ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်။ နတ်ဆိုးလုပ်ဆောင် လျက်သာဖြစ်မည်။ အသွေးအသားဖြင့် မွေးဖွားသောသူသည် အသွေးအသား၏ သားဖြင့် မွေးဖွားသောသူသည် အသွေးအ သား၏သားဖြစ်သည် ဆိုခြင်းမှာ လူသားမိဘမှ မွေးဖွားသောသားသမီးသည် အပြစ်ထဲတွင် လူသားမိဘ မှ မွေးဖွားသော သားသမီးသည် အပြစ်ထဲတွင် မွေးဖွားသူဖြစ်၍ မိမိကိုယ်ကို မကယ်တင်နိုင်သူ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ် သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ တခြားတဘက်တွင် ဝိညာဉ်၌ မွေးဖွားသူသည် ယုံကြည်သူသည် ဝိညာဉ်၌ မွေးဖွား သူဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်၌ မွေးဖွားသူသည် အသက်တာအသစ်ရရှိ၍ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက် ခွင့် ရရှိသူဖြစ်သည်။

၃:ရ ယေရှု၏ သွန်သင်ချက်များက နိကောဒင်အားအံ့အားသင့် စေပါသည်။ လူသည် ကျရှုံးသူဖြစ်ကြောင်းနှင့် အသစ်တဖန်မွေးဖွားရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ် သူဖြစ်ကြောင်း နားလည်လာသည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ဖု့ိရန် သန့်ရှင်းခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ ဝိညာဉ်တော်၌ တည်ခြင်း လိုအပ်ကြောင်း၊ နားလည်သဘောပေါက်သည်။

၃:၈ သခင်ယေရှုသည် ပြောနေကြထုံးစံအတိုင်းသူစကားကို ပုံဥပမာပေးရှင်းပြသည်။ လေ ၏အသံကို ကြားရသော်လည်း ဘယ်ကလာ၍ ဘယ်သို့သွားသည်ကိုမသိကြ။ အသစ်မွေးဖွားခြင်း သည်လည်းထိုလေပြေကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်သည်။ လူ့အစွမ်း အစဖြင့် ထိုအရာကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိ။ ဒုတိယ အချက်မှာ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းကို မျက်စိဖြင့် မမြင် နိုင်။ မမြင်ရသော်လည်း လူဘဝအသက်တာတွင်ပြောင်းလဲသော အသက်တာကို မြင်ရသည်။ လူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောအခါ အသက်တာ အမှန် တကယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ယခင်က မြတ်နိုးတွယ်တာ ခဲ့သော လူ့ဇာတိလောကအရာများကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးလာသည်။ လေ၏ သဘောကို သိရှိသကဲ့သို့ အသစ် မွေးဖွားခြင်းတည်းဟူသော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အံ့ဩဖွယ်ရာ နိမိတ်လက္ခဏာကိုလည်း သဘောပေါက်လာမည်။ ထိုလေညှင်းနှင့်တူသော အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်းသည် ဘယ်အချိန်တွင် ဘယ် နေရာမှ လာကြောင်း မသိနိုင်ဟုရှင်းပြသည်။

၃:၉ တဖန်လူ့အသိဉာဏ်သည် ဝိညာဉ်သဘောကို နားမလည်နိုင်ကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြ သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာမပါပဲ၊ လူ့အသိဉာဏ်ပညာဖြင့် အသစ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်း စဉ်းစားဦးနှောက် ခြောက်နေပုံရသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအမှုအရာသည် အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါသနည်းဟု သခင်ယေရှုကို မေး လိုက်သည်။

၃:၁ဝ သခင်ယေရှုက ဣသရေလတို့၏ ဆရာနိကောဒင်အားဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို သွန်သင်သည်။ ထိုကျမ်းတွင် မေရှိယသခင်ပေါ်ထွန်း၍ လူ့လောကတွင် နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မည်။ ထိုသို့ တည်ထောင်ရန် ဦးစွာရန်သူများကို ချေမှုန်းမည်။ အဟန့်အတားများကို ဖျက်သိမ်းမည်။ မိမိအပြစ် ကို ဝန်ခံနောင်တရသူများသာ နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ရကြမည်။

၃:၁၁ သခင်ယေရှုက ဤမျှရှင်းပြသော်လည်း နိကောဒင်၏ ဒုံးဝေးမှု ယုံကြည်ခြင်းအား နည်းမှုကြောင့် နားမရှင်း၊ ထာဝရကာလနှင့် ဆိုင်သော အရာများကို အကျေအလည် သွန်သင်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘဝင်မကျနိုင်သေး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုဒလူအများစုနှင့် နိကောဒင်သည် ကိုယ်တော်၏ သက်သေခံချက်များကို ငြင်းပယ်နေကြဆဲကာလဖြစ်သည်။

၃:၁၂ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကိုယ်တော်ပြောသော စကားတော်မှာ လောကနိုင်ငံတော်ဖြစ် သည်။ တနေ့သောအခါ ယေရုရှလင်မြို့တော် တည်ထောင်သည့်မေရှိယသင်အား တွေ့ရှိဖူးမြင်သော အခါ မှသာ လျှင်ဓမ္မဟောင်းတပည့်တော် နိကောဒင်လည်း ကွဲကွဲပြားပြားသဘောပေါက်လာမည်။ ထိုနိုင်ငံတော် ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ရန် အသစ်မွေးဖွားခြင်းလိုအပ်ကြောင်းကို နိကောဒင်သဘောမပေါက်နိုင်သေး။ ကိုယ် တော်ကကောင်းကင်အရာကို မည်သို့ရှင်းပြသနည်း။ အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရသောအခါ နားလည် သဘောပေါက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ပိုင်းကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဆက်လက်ရှင်းပြထားသည်။

၃:၁၃ ကိုယ်တော်ဘုရားက ကောင်ကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်လာသူမှ တပါးမည်သူမှ နားမလည်ဟု ရှင်းပြသည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကလူသားထဲမှ ဘုရားသခင်ကခေါ်ယူခွဲခန့်သူမဟုတ်။ အဘဘုရားသခင်နှင့် ထာဝရစိုးစံနေရာမှ ဤလောကသို့ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမှ ကောင်းကင်ဘုံသို့မရှိဘူးဟုဆိုရာတွင် ဓမ္မဟောင်းကာလမှ ဧနောက်နှင့် ဧလိယတို့ ကောင်းကင် ဘုံသို့ မရောက်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ထိုသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသူများသာဖြစ်သည်။ နောက်တခုမှာ ဘုရားသခင်စိုးစံရာနေရာသို့မည်သည့် လူသားတ စုံတဦးမှ မရှိကြောင်းဆိုလိုသည်။ ကိုယ်တော်မှတပါးတည်းသာလျှင် ထူးကဲသူဖြစ်သောကြောင့် ကောင်း ကင်ဘုံမှ ဤလောကကြီးသို့ ဆင်းသက်လာနိုင်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လောကလူသားနိကောဒင် နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်စကား ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်က ကောင်းကင်ဘုံ၌ နေကြောင်းပြောပြသည်။ အဘယ်သို့နည်း။ ကိုယ်တော် သည် ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်တချိန်တည်းတွင် နေရာအနှံ့အပြား၌ ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် နေရာ တိုင်းမှာရှိသောဘုရားဟုဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်ကျမ်းစာများတွင် မူကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူ သော စကားကို ချန်လှပ်ထားကြသည်။ ကျမ်းစာကို ပိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖွင့်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင် ဘုံ၌သာ မဟုတ် နေရာတိုင်း၌ ရှိကြောင်း ဆိုလိုကြသည်။

၃:၁၄ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြန့်ပုံကို နိကောဒင်အား ရှင်းပြသည်။ အသစ်မွေးဖွား ခြင်းကို ဘယ်နေရာမှ ရရှိမည်နည်း။ လူသည် အပြစ်ကြောင့် အပြစ်ဒဏ်ခံကိုခံရမည်။ အပြစ် ဗလပွနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ မဝင် ရောက်နိုင်။ ဣသရေလတို့ ကန္တာရခရီးဖြတ်သန်းကြစဉ် မြွေကိုက်ခံရသူများ ကြည့်ရှုဖို့ ကြေးမြွေရုပ်ကို မြှောက်တင်သကဲ့သို့ (ကော ၂၁:၄-၉ကိုကြည့်) လူသားတော်သည်လည်း သစ်တိုင်ထိပ်တွင် မြောက်တင်ခြင်းခံရမည်။ ဣသရေလများကတိတော်မြေသို့ ခရီးရှည်ချီတက်ကြရာတွင် စိတ်ပျက်အားငယ်ကြသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သို့ စောဒကတက်သည်။ ထို့ကြောင့် နှုတ်ဆိတ်ကြရန် ဘုရားသခင်က မြွေပွေးမြောက်များစွ စေလွှတ်လိုက်သည်။ ထိုမြွေပွေးကိုက်ခံရသောအ ခါ လူများသည် မောရှေကို တမ်တကြသည်။ ထို့ကြောင့် မောရှေက ကြေးမြွေခေါင်းကို ဒုတ်များပေါ်တင်၍ ထိုမြွေခေါင်းကိုကြည့်ခိုင်းသည်။ ယုံကြည်၍ ကြည့်ရှုသူတိုင်းမြွေကိုက်ဒဏ်ရာပျောက်သွားသည်။

ယေရှုသခင်က အသစ်မွေးဖွားခြင်းခံရသူများအသက်တာကို ထိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုးကား ၍ ရှင်းပြသည်။ လူသားများသည် ထိုမြွေးပွေးတည်းဟူသော အပြစ်ကကိုက်ခဲသဖြင့် ထာဝရသေဆုံးသူများ ဖြစ်သည် ထိုကြေးမြွေခေါင်း ရုပ်မှာ သခင်ယေရှု ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အပြစ်စီရင်ခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘယ်သောအခါမှ အပြစ်မြူမှုံမတင်၊ ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်ဖြစ် သည်။ အပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရ။ သို့သော် လူသားများ အပြစ်ကို ဆောင်ယူထမ်းပိုးသွးာသည်။ ဒုတ်ဆိုသည်မှာ ကာရာနီကုန်ပေါ်က လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ယုံကြည်စွာ ကြည့်ရှုသူသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြသည်။

၃:၁၅ ကယ်တင်ရှင်သခင်သည် အပြစ်ကို ကြားပင်မကြားခဲ့ဘူးသော်လည်း လူသားများ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းရှိရန် လူသားများအပြစ်ကို ဆောင်ယူသွားပါသည်။ ထိုသခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းသည် ထာဝရအသက်အား အခမဲ့ခံစားကြရပါသည်။

၃:၁၆ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ရိုးစင်းစွာရှင်းပြခြင်းဖြစ်၍ လူတိုင်းသိရှိနား လည်စွဲလမ်းကြသည်။ အသစ်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းအား ဒုံးဝေးသော နိကောဒင်သို့ သခင်ဘုရားရှင်းပြ ချက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်လောကသားများကို လွန်စွာချစ်တော်မူသော ကြောင့် ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်း ပိုဒ်မှ လောကသားများဆိုသည်မှာ ပုထဇဉ်လူသားအားလုံးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ အပြစ်မိုက်မှားမှုများကို မနှစ်သက်ပါ။ သို့သော်လည်း လူသားများကိုမူ မပျက်စီးစေချင်။ အားလုံးကို ချစ် သည်။

သူ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တပါးတည်းသောသားတော်စွန့်ခြင်းဖြင့် သက်သေပြသည်။ ယေရှုကဲ့သို့ သော အခြားသားတော်မရှိ။ ထိုစကားမှာ ခရစ်တော်အား ချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကြောင်း ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသားတော်အားဖြင့် ဆန့်ကျင်သူအပြစ်သားများကို ရွေးနှုတ်ပါသည်။ သို့သော် လူတိုင်းအား ကယ်တင်သည်မဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လက်ခံယုံကြည်သူများသာ ဘုရားထံတော်၌ ထာဝရအသက်ရရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် သားတော်ကို ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့သည် ပျက် စီးခြင်းသို့မရောက်ဟုင စကားဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း နည်းလမ်းကို ပြသပြီ။ သို့သော် ထိုသခင်ယေရှုကို သိကျွမ်းသူများသာ အကျိုးခံစားခွင့်ရကြသည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်းရရှိသူများသာ အကျိုး ခံစားခွင့်ရကြသည်။ ထိုကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူသည် မျက်မှောက်ကာလမှစ၍ ထာဝရကာလပတ်လုံး ပိုင်ဆိုင် သွားပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို Borchan က ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ဘုရားသခင်က လောကသားများကို ချစ်တော်မူကြောင်းအသင်းတော်က သိရှိနားလည် လာသော အခါ မဟာအင်ပါယာကြီး ထူထောင်သည့်တိုင် အောင် သန္တာကျောက်တန်းများမကျန်မနေမနား ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားသိလိမ့်မည် 

၃:၁ရ ဘုရားသခင်သည် လူသားများပေါ်သို့ အမျက်ဒေါသ သွန်းလောင်းအောင်ဒေါသ အမျက်ကြီးသူမဟုတ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော နှလုံးတော်ရှိသောကြောင့် လူအားလုံးကယ်တင်ဖို့ စီစဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးအား ပျက်စီးကြေမွသွားအောင် သားတော် စေလွှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ မလုပ်။ ထိုရက်စက်ခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်၌ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားခြင်း၊ အသွေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ အသေခံ တော်မူခြင်းဖြင့် လောကသားများကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် တွင်ပြုခဲ့သောအမှုသည် အပြစ်သားများအတွက် အဘိုးထိုက်တန်လှသည်။ ထိုအမှုတော်အား လက်ခံသူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြပါသည်။

၃:၁၈ လူသားများကို ယုံကြည်သူနှင့် မယုံကြည်သူဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ယုံကြည် သူများ၏ ထာဝရကာလကံကြမ္မာသည် ဘုရားသားတော်လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်၌ တည်မှီသည်။ ထိုသား တော်ကယ်တင်ရှင်ဘုရားကို လက်ခံယုံကြည်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိ၍ မယုံကြည်သူသည် အပြစ်စီရင် ခြင်းခံရသည်။ သခင်ဘုရားသည် ကယ်တင်ခြင်း အမှုတော်ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထိုအမှုတော်ကို လက်ခံရန် နှင့် ငြင်းပယ်ရန်သည် လူ့သဘောဖြစ်သည်။ ချစ်သက်လက်ဆောင်ငြင်းပယ်ရန်မှာ မသင့်လျှော်ပါ။ စိုးရိမ် ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို လက်မခံလျှင် ဘုရားသခင်ကလည်း ဘာမှ မလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။ သို့သော် ထိုလက်မခံခြင်းနောက်ဆက်တွဲတွင်အပြစ်စီရင်ခြင်းပါလာသည်ကို သိထားရမည်။

နာမတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာတွင် နာမတော်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နေရာယူပါသည်။ ထို့ကြောင့် နာမတော်ကို ယုံကြည်လျှင် ကိုယ်တော်အား ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။

၃:၁၉ ယေရှုသည်လောကကိုလင်းစေသောအလင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်တ မှုံမရှိမှဲ့တပေါက်မစွန်း၊ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ဖြစ်သည်။ လောကအပြစ် သား များအတွက် အသေခံသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် လောကသားများက ချစ်ခင်ကြပါသလား။ မချစ်ကြပါ။ စိတ် ပျက်ကြသည်။ သူတို့အပြစ်နှင့် ခရစ်တော်မသက်ဆိုင်ဟု ထင်မှတ်ကြသည်။ အလင်းထဲတွင် အပြစ် အမှိုက်များပေါ်လွင်ထင်ရှားသဖြင့် ဆိုးညစ်သောသူများသည် အပြစ်ပေါ်မည်စိုးရိမ်၍ ခရစ်တော်နှင့် ဝေးဝေးနေကြသည်။

၃:၂ဝ အပြစ်ကို ခင်တွယ်သူများသည် အလင်းကို အလိုုမရှိကြ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့အပြစ်ကို ဖော်ထုတ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ သခင်ခရစ်တော်ဘုရား လူ့လောကတွင် ရှိနေခြင်းကို အပြစ်သားများကမကြိုက်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တော်ဘုရား၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း အလင်းရောင်ကြောင့် အပြစ်သားများ၏ အကျင့်ဆိုးများ ပေါ်လွင်ကုန်မည်။ အရိုက်ခံရမည့်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အရိုက်ခံရာတွင် သုံးမည့်ထိုဒုတ်အား ဖယ်ရှားခြင်း မဟုတ်လော။ ဤလောက သို့ ပြည့်စုံသော လူသားသခင်ယေရှုရောက်လာသောအခါ လူသားများ၏ အပြစ်များအား အထုပ်ဖြေပြ မည်။

၃:၂၁ အကယ်၍ တစုံတဦးသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူဖြစ်ကြောင်း လိပ်ပြာလုံလျှင် ဘုရား သခင်ရှေ့အလင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာရဲသည်။ သူ၏ အပြစ်သားဘဝနှင့် အကူအပံ့လိုအပ်မှုကို နားလည် သည်။ ဘုရားသခင်အား ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခံယူသဖြင့် အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရသည်။

(ဈ) ဗတ္တိဇံယောဟန်၏ ယုဒပြည်၌ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း (၃:၂၂-၃၆)

၃:၂၂ ဤအခန်း (၃)အစတွင် သခင်ယေရှုဘုရားယေရုရှလင်သို့ရောက် ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤအခန်းငယ်မှစ၍ အခန်းကြီးအဆုံးတိုင်အောင် ယုဒပြည်တွင် ခရစ်တော်၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်း အကြောင်းကို ရေးထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်း ဝေငှခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အလင်းထဲ သို့ ရောက်ရှိလာသူများသည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူကြသည်။ ဤအပိုဒ်တွင် ယေရှုက နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေး ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်တိုင် ပေးခြင်းမဟုတ်။ တပည့်တော်များက နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

၃:၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန် အကြောင်းပြန်ပါသည်။ နောင်တရ၍ နှစ်ခြင်း မင်္ဂလာခံကြဖို့၊ ယုဒလူမျိုးများသည် ကြွရောက်လာမည့် မေရှိယ သခင်ဖူးမြင် နိုင်ကြရန် အပြစ် နောင်တ ရရှိကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ယုဒပြည်အနှံ့တွင် ဟောကြားနေဆဲဖြစ်သည်။ ရှာလိမ့်မြို့အနီး အဲနုန်အရပ်တွင် ရေပေါများသဖြင့် ထိုနေရာတွင် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးသည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းသည် ပြောင်းလဲခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပြောင်းလဲကြောင်းသင်္ကေတအမှတ်အသားတခုဖြစ်သည်။ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူသည်ဖြစ်စေ၊ ဖျန်းခြင်းမင်္ဂလာခံယူသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်တကြိမ်နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူစရာမလိုပါ။

၃:၂၄ ယောဟန်၏ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ယုဒများနှင့် တုံ့ပြန်ပုံတို့ကို တွေ့ရသည်။ ယောဟန်သည်လည်း သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းသက်သေခံမှုကြောင့်မကြာသောကာလမှာ ဖမ်းဆီးခေါင်းဖြတ် ခြင်းခံရသည်။ ထိုအချိန်သည် ဘုရားသခင်စေစားချက်အားဇွဲလုံ့လ ထုတ်၍ ဆက်ကပ်အမှုတော် ဆောင် ချိန်ဖြစ်သည်။

၃:၂၅ ယောဟနျ၏ တပညျ့အခြို့သညျ ယုဒလူ မြားနှငျ့ စငျကွယျခွငျးအကွောငျး ပွောဆို အငွငျးပှားကွသညျ။ စငျကွယျခွငျးဆိုသညျမှာ ဘာလဲ။ အဓိက ဆိုလိုခကြျမှာ နှစျခွငျးမငျ်ဂလာခံယူခွငျး ဖွစျသညျ။ အကွောငျးပွခကြျမြာ ယရှေုထကျ ဗတိတဇံယောဟနျ သညျ ပို၍ အရေးပါအရာရောကျသလား။ နှစျခွငျးမငျ်ဂလာက ပို၍ တနျခိုးကွီးပါသလား။ ဘယျအရာက ပို၍ကွီးမွတျသလဲ။ အခြို့သော တပညျ့တောျ မြားက မနူးမနပျနှငျ့ ထိုသခငျထကျနှစျခွငျးမငျ်ဂလာကမကွီးဘဲနပေါမညျလားဟု ပွောကောငျးပွောပါလိမျ့ မညျ။ သို့မဟုတျ ယောဟနျ တပညျ့မြားက ယရှေု၏ လတျတလော လူသိထငျရှားမှုကို မနာလိုမုနျးထားခွငျး ဖွစျခငြျလညျးဖွစျနိုငျသညျ။

၃:၂၆ ထို့ကြောင့် အဆုံးအဖြတ်ခံယူရန် ယောဟန်ထဲသို့ ရောက်လာကြသည်။ ယောဟန် အား “ဆရာနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာမြတ်သည်ဟုဆိုလျှင် လူထုပရိသတ်သည် သူ့ကိုစွန့်ခွာလျက် အဘယ်ကြောင့် ယေရှုထံသို့သွားကြခြင်းကိုရည်ညွန်းသည်။ ယောဟန်သည် ယေရှုခရစ်အား သက်သေခံဖို့ မွေးဖွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်၏ တပည့်များ ယောဟန်ကို စွန့်ခွာ၍ ယေရှုထံတော်သို့ ရောက်ရှိကြ ခြင်းသည် အထူးအဆန်းမဟုတ်။

၃:၂ရ ယောဟန်က ဘုရားသခင် ပေးအပ်ခြင်း မဟုတ်လျှင် အဘယ်အရာမှ မစွမ်းဆောင် နိုင်ဟုဆိုသည်။ ထိုကာလသည် သခင်ယေရှုအား ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယောဟန်သည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိုလျှင် အရေးပါအရာရောက်သူ၊ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း မိမိကိုယ် ကို ညွန်းဆိုမည်။ သူ၏ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခြင်းသည် ယေရှုအားကြီးစိုးလွှမ်းမိုးကြောင်းဘယ်သောအခါမှ မဟခဲ့။ ကောင်းကင်မှလာသော အရာမဟုတ်လျှင် ဘယ်အရာမှ အစွမ်းမရှိဟု ရိုးစင်းစွာပြောသည်။ ထိုစကားသည် မှန်သောသစ္စာစကားဖြစ်သည်။ လောကအလယ်မှာ ဝါကြွားထောင်လွှားခြင်း၊ မာနတက် ခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။

၃:၂၈ ယောဟန်က သူ့တပည့်များအား သူသည် ခရစ်တော်မဟုတ်။ မေရှိယကြွလာမည့် လမ်းကို ရှင်းထားသူဖြစ်ကြောင်း၊ ရိုးသားစွာ ရှင်းပြသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် လူတွေက အဘယ်ကြောင့် ချဉ်း ကပ်ကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် လူတွေက ဝိုင်းဝိုင်းလည်ကြသနည်း။ ယောဟန်သည် အဓိကတိပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ပါ။ လူများအား သခင်ယေရှုကို ညွှန်ပြသူသာဖြစ်သည်။

၃:၂၉ သခငျယရှေုခရစျတောျသညျ သတို့သားဖွစျသညျ။ ဗတိတိဇံယောဟနျသညျ သတို့သားအရံ သတို့သား၏ အကောငျးဆုံးမိတျဆှဖွေစျသညျ။ သတို့သားအရံက သတို့သမီးကိုမပိုငျပါ။ သတို့သားသာပိုငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ပရိသတျက ယောဟနျနောကျသို့ လိုကျခံ့ကွသညျမြာ သဘာဝကြ ပါသညျ။ ဤနရောတှငျ သတို့သမီးသညျ သခငျယရှေု၏ တပညျ့မြားကို ခွုံငုံခေါျဆိုခွငျးဖွစျသညျ။ ဓမ်မဟောငျးကမြျးတှငျ ဣသရလေလူမြားသညျ ယဟေောဝါ၏ ကွငျယာတောျအဖွစျ ဖောျပွသညျ။ ဓမ်မသစျ ကာလတှငျမူ ခရစျတောျ၌ ပါဝငျသော အသငျးတောျမြားကို ဗတိတဇံယောဟနျကို စှနျ့ခှာ၍ မရှေိယ သခငျထံ တောျသို့ ခဉြျးကပျလာသူမြားကို ယဘေူယအြားဖွငျ့ ခေါျဝေါျသညျ။ ဣသရလေ အသငျးတောျနှငျ့မဆိုငျ။ တပညျ့တပနျးမြားလကျလှှတျဆုံးရှုံးရခွငျးသညျ စိတျမသာယာစရာဖွစျသညျ။ သို့သောျ ယောဟနျသညျ သတို့သား၏ အသံတောျကို နားထောငျသညျ။ သတို့သားထံသို့ ပရိသတျပို့ဆောငျနိုငျသဖွငျ့ ပို၍ ဝမျးသာ ပြောျရှှငျသညျ။ ယရှေုကို လေးစားကွညျညိုကွသောကွောငျ့ ပြောျသညျ။ လူမြားကခရစျတောျ အားခြီးမှမျး ကိုးကှယျကွသောကွောငျ့ ယောဟနျ၏ ပြောျရှှငျခွငျးသညျလညျး ပွညျ့စုံသှားသညျ။

၃:၃ဝ ဗတိတဇံယောဟနျအမှု တောျဆောငျခွငျး၏ အနှစျခြုပျဖွစျသညျ။ လူမြားအား စစျမှနျ သော သမ်မာတရား၌ ကွှယျဝခွငျးရရှိရနျ သခငျဘုရားထံသို့မနမေနားပို့ဆောငျပေးသညျ။ ထိုသို့လုပျဆောငျ ခွငျးသညျ သမိုငျးနောကျခံခိုငျလုံကွောငျးပွသဖွစျသညျ။ ယနေ့အမှုတောျဆောငျမြားသညျ မိမိကိုယျအား ပရိသတျက စိတျပါဝငျစားရနျ သခငျဘုရား၌ မရိုးမသားလုပျဆောငျကွသညျ။ သို့သောျ ယောဟနျသညျ ထိုကဲ့သို့ မလုပျ။

ဤအခန်းတွင် သိကိုသိရမည့်စကား (၃)ခုရှိသည်။ အပြစ်သားများအတွက် (၃:၇) ကယ်တင်ရှင်အတွက် (၃:၁၄)သန့်ရှင်းသူများအတွက်  (၃:၃၀) တို့ဖြစ်သည်။

၃:၃၁ ယရှေုသညျ ကောငျးကငျအထကျမွငျ့သောနရောမှာ ဆငျးသကျလာသူဖွစျသညျ။ ထိုစကားသညျ သခငျယရှေု၏ စိုးစံရာအရပျကွီးမွတျပုံဖွစျသညျ။ ဗတိတဇံယောဟနျက သူ၏ မပွညျ့စုံသော လောကသားဘဝနှငျ့ယှဉျပွခွငျးဖွစျသညျ။ ရှငျးရှငျးပွောရလြှငျ လူသားမိဘမြားမှ မှေးဖှားကွောငျးယော ဟနျဝနျခံခွငျးဖွစျသညျ။ ကောငျးကငျရာထူးရာခံနှငျ့ မသကျဆိုငျသဖွငျ့ ဘုရားသားတောျနှငျ့ ယှဉျပွိုငျစာရာ မရှိဟု ဆိုလိုသညျ။ ယောဟနျသညျ မွကွေီးသားဖွစျ၍ သခငျယရှေုသညျ အမွငျ့ဆုံးကောငျးကငျယံမှဆငျး သကျလာသူဖွစျသညျ။ ခရစျတောျသညျ စကွာဝဠာခှငျတပွငျလုံးကို ကွီးမှူးသူဖွစျသညျ။ သို့ကွောငျ့ လူသားမြားက ယရှေု၏ သတငျးကောငျး ဟောပွောသူထကျ အရှငျသခငျယရှေုကိုဦးစားပေးကွခွငျး ဖွစျသညျ။

၃:၃၂ ကိုယ်တော်သည် မိမိဖြစ်သမျှကြားသမျှကို ဟောကြားသည်။ အမှားအယွင်း လိမ်ညာပြောဆိုခြင်းအလျဉ်းမရှိ၊ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ စကားကို မည်သူကမှ လက်မခံကြ။ မည်သူကမှ ဆိုသည်မှာ တစုံတယောက်ကမှ အကြွင်းမဲ့လက်မခံဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ တဦးချင်း လက်ခံကြပါသည်။ လူမျိုးနှင့် နိုင်ငံချီ၍ လက်မခံကြခြင်းကို ဆိုဆိုသည်။ ယေရှုသခင်သည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်လာ သူဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လူအနည်းငယ်မျှသာလျှင် နာခံကြသည်။

၃:၃၃ ခရစ်တော်၏ စကားကို လူအနည်းစုကသာ လက်ခံကြသည်။ ထိုသို့ လက်ခံခြင်း သည် သစ္စာတော်ရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်း လက်ခံသူများသည် လူ့ဇာတိကိုငြင်းပယ်၍ ဘုရားသခင်ဘက်၌ ရပ်တည်သူများဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်မိန့်ကြားသမျှသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ခရစ်တော်၏ ဇာတိတော်ကို ဖော်ထုတ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်အား သစ္စာရှိသူများဖြစ်သည်။ တမျိုးပြောရလျှင် ယေရှုခရစ်တော်ကို သတ်သေခံသူသည် ဘုရားသခင်ကို သက်သေခံခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုကို လက်ခံသူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ကို လက်ခံခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

၃:၃၄ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်ပြောသမျှ သည် ဘုရားစကားဖြစ်သည်။ သို့ကြောင့်ယောဟန်က ထိုသားတော်၌ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အပြည့် အဝပါရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကု အခြားသူများနှင့် မတူ မမူထူးခြားစွာ ဘိသိက်ပေးထားသည်။ အခြားသူများကိုလည်း အမှုတော်ကိစ္စတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်က ဘိသိက်ပေးပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသားတော်၌ ပိုမိုပြည့်လျှံသည်။ ပရောဖက်များကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်ရကြပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ခရစ်တော်အား အတိုင်းမသိဉာဏ်ပညာပေးထားပါသည်။

၃:၃၅ ခမည်းတော်က သားတော်ကို ချစ်သည်ဟူသော ဤကျမ်းပိုဒ်စကားသည် ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲတွင် (၇)ကြိမ်ထဲမှ တကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်မှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုသည် မှာ အရာခပ်သိမ်းကို စိုးပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ လူသားများ၏ ကံကြမ္မာအားလုံးကို စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း ဆိုလို ပါသည်။

၃:၃၆ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း ထာဝရအသက်ရကြမည့် အခွင့်အာဏာကို ဘုရား ရှင်က ခရစ်တော်အား လွှဲအပ်ထားပါသည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည့် နည်းလမ်းအား ရှင်းလင်းစွာရေးထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသားတော်အား ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ရှု ရသော အခါ ဘုရားသခင်၏ သံတော်ကြားယောင်မိပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဘယ်သောအခါမှ မချိုးဖောက်နိုင်သော ကတိတော်ပေးပါသည်။ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ရ၏ ဟု ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဆိုပါသည်။ ထိုကတိတော်သည် အမှောင်ထဲတွင် စမ်းတဝါးလက်ခံစရာမဟုတ်။ မမှားနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသားတော်၏ စကားကို မနာခံသူသည် ထာဝရအသက်မရကြ သည့်အပြင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ရှခြင်းခံရမည်။ သို့ကြောင့် ကျမ်းပိုဒ်ဖတ်ရှုပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ထာဝရအသက်တာစိုးစံဖို့ရန် ဘုရားသားတော်၌ မှီခိုကြပါစို့။ အကယ်၍ ထိုသားတော်ကို လက်ခံလျှင် အဘဘုရားသခင်က ထာဝရအသက်လက်ဆောင်ကို အခမဲ့ပေးသနားပါသည်။ အကယ်၍ ငြင်းပယ်ပါက ထာဝရပျော်ရွှင်ခြင်းဆုံးရှုံးသွားမည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကလည်း ကျလုဆဲဆဲ ခေါင်း ပေါ်မှာ ရောက်နေသည်ကို သတိပြုရမည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် လိုက်လျှောက်စရာ ပညတ်ချက်တခုမှမရှိပါ။ ရွှေပဠိညာဉ်ကို နာခံလျက်၊ အသင်းတော် သို့သွား၍ ကောင်းကင်လမ်းကို ပြင်ဆင်ရန် သာရှိသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။