ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၂၀

သေခြင်းမှထမြောက်ပြီ
(မ၊ ၂၈:၁-၈။ မာ၊ ၁၆:၁-၈။ လု၊ ၂၄:၁-၁၂)
1ခုနစ်ရက်တွင် ပထမနေ့ရက်၊ မိုးမလင်းမီ စောစောအချိန်၌ မာဂဒလမာရိသည် သင်္ချိုင်းတော်သို့ သွား၍ တွင်းဝ၌ပိတ်သော ကျောက်သည် ရွှေ့လျက်ရှိသည်ကို မြင်လျှင်၊- 2ရှိမုန်ပေတရုနှင့် ယေရှုချစ်တော်မူသော အခြားတပည့်တော်ဆီသို့ ပြေးသွား၍၊ သင်္ချိုင်းတော်မှ သခင်ကိုယူသွားကြပြီ။ အဘယ်မှာထားကြသည်ကို မသိဟုပြောဆို၏။- 3ထိုအခါပေတရုနှင့် အခြားသော တပည့်တော်သည်ထွက်၍ သင်္ချိုင်းတော်သို့ သွားကြ၏။- 4ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် အတူပြေးသည်တွင် အခြားသောတပည့်တော်သည် ပေတရုကိုလွန်၍ သင်္ချိုင်းတော်သို့ အရင်ရောက်သည်ရှိသော်၊ ငုံ့၍ကြည့်သဖြင့်၊- 5ပိတ်ပုဆိုးရှိရစ်သည်ကို မြင်လျှင်၊ မဝင်ဘဲနေ၏။- 6ရှိမုန်ပေတရုသည်နောက်သို့လိုက်၍ ရောက်သောအခါ တွင်းထဲသို့ဝင်လျှင်၊ ပိတ်ပုဆိုးရှိရစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊- 7ခေါင်းတော်၌ရှိသောပဝါသည် ပိတ်ပုဆိုးနှင့်အတူမရှိဘဲ တခြားစီ လိပ်လျက်ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း မြင်လေ၏။- 8ထိုအခါ သင်္ချိုင်းတော်သို့ အရင်ရောက်သော အခြားတပည့်တော်သည် ဝင်၍မြင်သဖြင့် ယုံလေ၏။- 9ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်ရမည်ဟူသော ကျမ်းစကားကို တပည့်တော်တို့သည် နားမလည်ကြသေး။- 10နောက်မှ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် မိမိတို့အပေါင်းအသင်းရှိရာသို့ ပြန်သွားကြ၏။
မာဂဒလမာရိကိုကိုယ်ထင်ပြခြင်း
(မ၊ ၂၈:၉-၁၀။ မာ၊ ၁၆:၉-၁၁)
11မာရိသည် သင်္ချိုင်းတော်အနားမှာ ငိုကြွေးလျက်ရပ်နေ၏။ ငိုကြွေးစဉ် ငုံ့၍တွင်းထဲသို့ကြည့်လျှင်၊- 12ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည် ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်၊ ယေရှု၏အလောင်းတော် လျောင်းရာအရပ်၊ ခေါင်းရင်း၌တစ်ပါး၊ ခြေရင်း၌တစ်ပါး ထိုင်ကြသည်ကိုမြင်လေ၏။- 13ထိုသူတို့က၊ အချင်းမိန်းမ၊ အဘယ်ကြောင့် ငိုကြွေးသနည်းဟုမေးလျှင်၊ ကျွန်မ၏သခင်ကို ယူသွားကြပြီ။ အဘယ်မှာထားကြသည်ကို မသိပါဟုပြောဆို၏။- 14ထိုသို့ဆိုပြီးမှ နောက်သို့လှည့်လျှင်၊ ယေရှုရပ်လျက်နေတော်မူသည်ကို မြင်သော်လည်း ယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကို မသိ။- 15ယေရှုကလည်း၊ အချင်းမိန်းမ၊ အဘယ်ကြောင့် ငိုကြွေးသနည်း။ အဘယ်သူကို ရှာသနည်းဟု မေးတော်မူ၏။ မာရိက၊ သင်သည်သူ့ကို ဆောင်သွားသည်မှန်လျှင် အဘယ်မှာထားသည်ကို ကျွန်မအားပြောပါ။ ကျွန်မ ယူသွားပါမည်အရှင်ဟု၊ ထိုသူကို ဥယျာဉ်စောင့်ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်လျက်ဆို၏။- 16ယေရှုကလည်း၊ မာရိဟုခေါ်တော်မူလျှင်၊ မာရိသည်လှည့်၍ ရဗ္ဗုနိဟု ထူးလေ၏။ ရဗ္ဗုနိအနက်ကား၊ အရှင်ဘုရားဟု ဆိုလိုသတည်း။- 17ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုမဖက်နှင့်ဦး။ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်ထံသို့ မတက်ရသေး။ ငါ့ညီတို့ရှိရာသို့ သွားလော့။ ငါ၏ခမည်းတော်တည်းဟူသော သင်တို့၏ခမည်းတော်၊ ငါ၏ဘုရားသခင်တည်းဟူသော သင်တို့၏ ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ ငါတက်ရမည်အကြောင်းအရာကို ကြားပြောလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊- 18မာဂဒလမာရိသည် သွား၍မိမိသည် သခင်ကိုတွေ့မြင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသို့မိန့်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ တပည့်တော်တို့အား ကြားပြောလေ၏။
တပည့်တော်တို့ကိုကိုယ်ထင်ပြခြင်း
(မ၊ ၂၈:၁၆-၂၀။ မာ၊ ၁၆:၁၄-၁၈။ လု၊ ၂၄:၃၆-၄၉)
19ခုနစ်ရက်တွင် ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သော ထိုနေ့၌ ညအချိန်ရောက်သောအခါ၊ ယုဒလူတို့ကိုကြောက်၍ တံခါးများကိုပိတ်ထားလျက်၊ တပည့်တော်တို့သည် စည်းဝေးကြသောအရပ်သို့ ယေရှုသည်ကြွလာ၍ အလယ်မှာ ရပ်တော်မူလျက်၊ သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 20ထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးမှ လက်တော်နှင့် နံဘေးတော်ကို ပြတော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့သည် သခင်ကိုမြင်လျှင် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။- 21တစ်ဖန် ယေရှုက၊ သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊- 22ထိုသူတို့အပေါ်၌ မှုတ်လျက်၊ သင်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံကြလော့။- 23အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့လွှတ်လျှင်၊ ထိုသူသည် အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့တည်စေလျှင်၊ ထိုသူသည် အပြစ်တည်လျက်ရှိ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။မ၊ ၁၆:၁၉၊ ၁၈:၁၈။
ယေရှုနှင့်သောမ
24ထိုသို့ ယေရှုသည်ကြွလာတော်မူသောအခါ တမန်တော်တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးအဝင်၊ ဒိဒုမုဟုအမည်ရှိသော သောမသည် ထိုတပည့်တော်တို့နှင့်အတူမရှိ။- 25ထိုသူတို့ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ကို မြင်ရကြပြီဟု သောမအားပြောဆိုကြလျှင်၊ သောမက၊ လက်တော်၌သံရိုက်ရာချက်ကို မမြင်၊ သံရိုက်ရာချက်ကို လက်ညှိုးနှင့် မတို့မစမ်း၊ နံဘေးတော်ကိုလည်း လက်နှင့် မစမ်းမသပ်ရလျှင် အကျွန်ုပ်မယုံဟုဆို၏။- 26ထိုနောက် ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ တပည့်တော်တို့သည် တစ်ဖန်အထဲမှာရှိကြ၍ သောမလည်းပါ၏။ တံခါးများကို ပိတ်ထားစဉ်အခါ၊ ယေရှုသည်ကြွလာ၍ အလယ်မှာရပ်တော်မူလျက်၊ သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်း ရှိစေသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။- 27ထိုအခါ သောမအား၊ သင်၏လက်ညှိုးကိုဆန့်၍ ငါ့လက်ကိုကြည့်လော့။ သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ ငါ့နံဘေးကို စမ်းသပ်လော့။ ယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်။ ယုံလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 28သောမကလည်း၊ အကျွန်ုပ်၏အရှင်၊ အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ပါတကားဟု ပြန်၍လျှောက်၏။- 29ယေရှုကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့် ယုံခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ဤကျမ်းစောင်၏ရည်ရွယ်ချက်
30ဤကျမ်းစာ၌ ရေး၍မထားသော အခြားနိမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်း ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူ၏။- 31ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ကို သင်တို့သည် ယုံမည်အကြောင်း၊ ထိုသို့ယုံ၍ နာမတော်အားဖြင့် အသက်ကိုရမည်အကြောင်း၊ ဤမျှလောက် ရေးထားလျက် ရှိသတည်း။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၂၀ (အနက်ဖွင့်)

၉။ ဘုရားသားတော်အောင်ပွဲခံခြင်း (အခန်း ၂၀)

(က) အုတ်ဂူဟောင်းလောင်းကြီး (၂၀:၁-၁၀)

၂၀:၁ ရက်သတ္တပါတ်၏ ပထမနေ့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။ မာရိမာဂဒလသည် မိုးမ လင်းမီ သင်္ချိုင်းဂူသို့သွားသည် ထိုအုတ်ဂူမှာ ကျောက်ဆောင်ထွင်းထားသော အခန်းငယ်ဖြစ်သည်။ ပိတ် ထားသော ကျောက်ပြားသည် ဒင်္ဂါးပြားကဲ့သို့ အဝိုင်းပုံစံအပြားဖြစ်သည်။ အုတ်ဂူပေါက်ဝအား လုံအောင် လုပ်ထားပြီး ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်အောင် ဘယ်ဘက်သို့ မဟုတ်ညာဘက်သို့ တွန်းလှိမ့်နိုင်သည်။ အုတ်ဂူသို့ မာရိ မဂဒလရောက်သောအခါ ထိုကျောက်ကြီး ဖွင့်ပြီးနေပြီ။ ထိုသို့ အပေါက်ပွင့်ခြင်းမှာ ယေရှုထမြောက်ခြင်း (မ ၂၈)ဖြစ်သည်။

၂၀:၂ မာရိသည် ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့ထံသို့ ပြေးသွားပြီး၊ ယေရှု၏ အလောင်း အုတ်ဂူ ထဲတွင် မရှိကြောင်း၊ မာရိက မည်သူလုပ်သည်ကို မသိကြောင်းပြောကြသည်။ တပည့်တော်များသည် အုတ်ဂူသို့ ပြေးသွားကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ညှိုးငယ်စိုးရွံ့နေကြသည်။

၂၀:၃-၄ ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့ မည်သည့်အတွေးဖြင့် မြို့စွန်အုတ်ဂူရှိရာသို့ ပြေးသွား ကြသည်ကို မသိနိုင်။ ယောဟန်သည် ပေတရုထက်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သောကြောင့် အုတ်ဂူသို့အရင်ရောက် သည်။

၂၀:၅ အုတ်ဂူသို့ရောက်လာသောအခါ ပွင့်နေသောအုတ်ဂူထဲတွင် ဘာများတွေ့မလဲဟု လှမ်းကြည့်သည်။ ခရစ်တော်ကို ရစ်ပတ်သောပိတ်စကိုသာတွေ့ရှိသည်။ သို့သော် အုတ်ဂူထဲသို့မဝင်သေး။ တကိုယ်လုံးရစ်ပတ်ခဲ့သော ပိတ်စကို ချွတ်ပစ်ကြလေသလား။

၂၀:၆-ရ ပေတရုရောက်ရောက်ခြင်း အုတ်ဂူထဲသို့ ပျာယီးပျာယာဝင်ကြည့်သည်။ထိုကဲ့သို့ အလျင်စလိုလုပ်တတ်ခြင်းသည် ပေတရ၏ ဗီဇဖြစ်သည်။ ပေတရုကလည်း ပိတ်စတိုသာတွေ့သည်။ အလောင်းတော်ကို မတွေ့တော့ပါ။

သခင်ဘုရားကိုင်ဆောင်လေ့ရှိသော လက်ကိုင်ပဝါကိုခေါင်းရင်းတနေရာတွင်တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ တစုံတဦးက အလောင်းတော်ကို ခိုးထုတ်ခြင်းဖြစ်လျှင် အလောင်းစည်းထားသော အဝတ်များ နှင့် ပုဝါကိုစနစ်တကျခေါက်သိမ်းထားမည်မဟုတ်။

၂၀:၈ ယောဟန်လည်း အုတ်ဂူသို့ဝင်ရောက်သော အခါ ထိုအခြေအနေမှန်ကိုတွေ့ရှိသ ဖြင့် ယုံကြည်သွားသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံပေါ်တွင် သာယုံကြည်သည်မကပါ။ ပိုမိုပြည့် စုံသည်။ ဂူထဲဝင်ရောက်သူများက ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို သက်သေခံကြသည်။ အဖြစ်အ ပျက်ကိုမြင်ရသော အခါ ယုံသထက်ယုံကြည်နေရတော့သည်။

၂၀:၉ ယခုထက်ထိတပည့်တော်များသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ မေရှိယသခင် ရှင်ပြန်ထ မြောက်မည်ဆိုသည့်အကြောင်းကို နားမလည်ကြသေး။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အမှတ်မရှိကြ။ ပထမဦးဆုံးနားလည်သဘောပေါက်သူမှာ ရှင်ယောဟန်ဖြစ် သည်။

၂၀:၁ဝ ထို့နောက်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည် မိမိတို့ရှိရာ ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန် သွားကြသည်။ အုတ်ဂူတွင်စောင့်နေ၍ အကျိုးမရှိတော့ပါ။ ထိုသို့ စောင့်နေခြင်းထက် အခြားသူများအား လိုက်လံသက်သေခံခြင်းဖြင့် ပိုမိုအကျိုးရှိလက်တွေ့ကျပါသည်။

(ခ) မာရိမာဂဒလအား ကိုယ်ထင်ပြခြင်း (၂၀:၁၁-၁၈)

၂၀:၁၁ တပည့်တော်နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြသော်လည်း မာရိသည် ထိုအုတ်ဂူရှေ့တွင် ငူငူကြီးရပ်နေသည်။ သခင်ဘုရားကိုမြတ်နိုး၍ တန်ဖိုးထားသော မိန်းမပေကိုး။ သခင်ဘုရားကများစွာ အပြစ်လွှတ်ခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်ကိုချစ်သည်။ ယေရှု၏ ရန်သူများက အလောင်းကို ခိုုးထုတ်သွား သည်ဟု ထင်မှတ်သောကြောင့် စိတ်ပျက်အားငယ်စွာ မလှုပ်မရှက်ရပ်နေသည်။

၂၀:၁၂ သခင်ယေရှုအလောင်းထားရာနေရာကို တဖန်အားမလိုအားမရ ငုံ့ကြည့်သည်။ စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေသည်။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသည်။

၂၀:၁၃ မာရိသည် တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ၊ အံ့ဩခြင်းမရှိ။ သူတို့အမေးကို တည်ငြိမ်စွာ ဖြေသည်။ သူ့ကိုမေးမြန်းသူကိုလည်း လှည့်မကြည့်၊ အာရုံမစိုသဖြင့် မည်သူမည်ဝါမှန်းအလေးမထား။ သူလိုကိုယ်လိုတွေ့နေကျပုံစံသဘောထားသည်။ သူ့စကားပြောပုံအရ ယေရှုသည် ထမြောက်ကြောင်းသိပုံ မရသေး။

၂၀:၁၄ ထိုအခိုက်သူ့နောက်မှ တစုံတခုရောက်ရှိလာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ယေရှု ကိုတွေ့သည်။ သို့သော် ယေရှုမှန်းမသိ။ နံနက်မိုးမလင်းတလင်းဖြစ်သောကြောင့် အလင်းရောင်ကောင်း ကောင်းမမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဝမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးသဖြင့် တရှုံ့ရှုံ့ဆက်ငိုသည်။ မျက်ရည်များဖုံးသော ကြောင့် မမြင်ရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သခင်ယေရှုကို အထင်းအရှားသိမြင်ရန် အချိန်မသင့် သေးခြင်းလည်း ဖြစ်နိုုင်သည်။

၂၀:၁၅ မာရိဖြေကြားမည့်စကားကို ယေရှုသိနေသည်။ သို့သော် နှုတ်စကားကြားချင် သည်။ မာရိက ယေရှုကို ဥယျာဉ်စောင့် ဟုထင်မှတ်သည်။ အနားမှာ ရောက်နေသော်လည်း ကယ်တင်ရှင် ကယ်တင်ရှင်းမှန်းမသိ၊ ယေရှုသည် ကြီးမြတ်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်သော်လည်း လူ့လောကသို့ မထင်မ ရှားဝင်ရောက်လာတတ်သည်။ မာရိက ယေရှုမှန်းသိသောအခါ နာမည်တပ်မခေါ်ပါ။

၂၀:၁၆ မာရိသည် ရင်းရင်းနှီးနှီးကြားလေ့ရှိသည့်စကားသံကြားရသည်။ နားကြားလွဲခြင်း မဖြစ်နို်င။ ယေရှု၏ အသံဖြစ်သည်။ အရှင်ဟု ဝမ်းသာအားရခေါ်လိုက်သည်။ မာရိ၏ ရှေ့တွင် ယခင်က အရှင်သခင်အတိုင်း ယေရှုရှိနေသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။ အားရပါးရခေါ်လိုက်သည်။ အရှင်ထက်ကြီးမြတ် သွားမှန်းမအောင်းမေ့။ သူ၏ သခင်၊ သူ၏ အရှင်သာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ယခင်ကဲ့သို့ မဟုတ်၊ အသစ်တဖန်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်သည်။

၂၀:၁ရ ယေရှုသည် လူသားတော်ဖြစ်ကြောင်း လူ့ဇာတိဖြင့် ရှိနေစဉ် အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခ ဏာများရှိကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုကို မမြင်ရလျှင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာ မဟုတ်ဟုခံယူသည်။ သခင်ယေရှုက သူ့အတွေးကို ပြင်ပေးလိုက်သည်။ င့ါကို သာမန်လူသားကဲ့သို့ခံယူ၍ မဆွဲကိုင်နှင့် ဦး၊ ခမည်းတော်ထံသို့ မတက်ရသေးဟုဆိုသည်။ င့ါခမည်းတော်ထံကောင်းကင်ဘုံသို့သွား သောအခါ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာမည်။ ထိုအခါ ဝိညာဉ်တော်က ထူးခြားလေးနက်စွာ င့ါ အကြောင်းကို ပြောပပေးမည်။ သင်နှင့်လည်း ပိုမိုနီးသထက်နီးလျက်၊ ရင်းနှီးသထက်ရင်းနှီးကြမည်ဟု ဆို သည်။

ထို့နောက်မာရိသည် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအား ထိုသတင်းစကားကြားပြောရန်ပြန်ထွက် သွားသည်။ ဤနေရာတွင် ယေရှုက တပည့်တော်များအား “င့ါညီအစ်ကိုများ” ဟုခေါ်သည်။ ယေရှု၏ ခမည်းတော်အားသူတို့ဖခင်အဖြစ်၊ ယေရှု၏ ဘုရားသခင်အား သူတို့သခင်အဖြစ် သမှတ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုမူကား ဘုရားသားများ၊ ဘုရားသခင်၏ အမွေခံများဖြစ်ကြရပြီ။

ယေရှု၏ စကားလုံးသည် “ငါတိုအဘ” ဟုမသုံးပါ။ “င့ါခမည်းတော်၊ သင်တို့၏ အဘ”ဟု သုံးပါသည်။ ထိုခမည်းတော်သည် လူသားများ၏ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်သည် သခင်ယေရှု၏ ထာဝရခမည်းတော်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရသား တော်ဖြစ်သည်။ သားတော်နှင့် ခမည်းတော်သည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ အမွေစား အမွေခံသားသမီးများဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသော သားသမီးများနှင့် ခမည်းတော်၏ ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ ဘယ်သောအခါမှ ပြတ်စဲခြင်းမရှိနိုင်။ ဘုရားသားသမီးများဖြစ်သော် လည်း ဘုရားနှင့် မတူနိုင်။ ဘယ်သောအခါမှ တူမည်မဟုတ်။

၂၀:၁၈ မာရိမာဂဒလသည် သခင်ခရစ်တော်၏ စေစားချက်ကို မြေဝယ်မကျနာခံသူဖြစ် သည်။ အချို့က “တမန်တော်ပြီးလျှင် တမန်တော်”ဖြစ်နေသည်ဟုသမုတ် ကြသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ဆက် ကပ်မှု၏ ဆုလက်ဆောင်သည် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ အဆင်သင့် ရှိနေပေမည်။

(ဂ) တပည့်တော်များ အားကိုယ်ထင်ပြခြင်း (၂၀:၁၉-၂၃)

၂၀:၁၉ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေဆည်းဆာဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည် ညတုန်းကတွေ့ ကြုံခဲ့သည့် အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပေါ်ထပ်တွင်စုဝေးပြောဆိုနေကြသည်။ ယုဒများ၏ ဘေးရန် ကိုကြောက်ကြသောကြောင့် တံခါးများအလုံပိတ်ပြီး၊ မျဉ်းတုံးချထားသည်။ ထိုသို့ တိတ်တဆိတ်စုဝေးနေ ကြစဉ် သူတို့အလယ်တွင် သခင်ယေရှု ရုတ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာပြီး သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိကြပါစေ ဟုဆိုသည်။ တံခါးမဖွင့်ဘဲနှင့် သခင်ယေရှုဝင်လာသဖြင့် အံ့ဩကြသည်။ ကိုယ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းသည် ဝိညာဉ်သာမဟုတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ထမြောက်ကြောင်းတွေ့မြင်ကြသည်။ လူ့သဘာဝနိယာမကို ကျော်လွှားသည်။ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသောစကားသည် အသစ်သောအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသော အသွေးဖြင့် ပေးသည့်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသစ္စာစကားကိုယုံကြည် လက်ခံသူ တိုင်း ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးမှ ငြိမ်သက်ခြင်း အမှန်ရရှိကြသည်။

၂၀:၂ဝ ထိုသို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပြီးနောက်သခင်ယေရှုသည် ဝတ်လုံကို လှန်လျက် ခံစားခဲ့ရသော ဒဏ်ရာများကို ပြသသည်။ သံမှိုနှက်ရာနှင့် လှံဒဏ်ရာများကို မြင်ကြသည်။ ထိုသို့မျက်ဝါး ထင်ထင်မြင်ကြရသောအခါ အရှင်သခင် ဟုတ်မှန်ကြောင်းဝမ်းသာရွှင်မြူးကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ယခင်ကပြောဘူးခဲ့သည့် အတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံလာခဲ့သည်။ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် သည်။ သခင်ဘုရား၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်များ၏ ပျော်ရွှင်ခြင်း ဇစ်မြစ်ဖြစ်သည်။

၂၀:၂၁ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောဝါစနအလင်္ကာင်္မလာစကားဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် မိမိပျော်ရွှင်ခြင်းကို တကိုယ်တည်းခံစားရန်သာမဟုတ်။ အခြားသူများကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းဝေငှရသည်။ ခမည်းတော်ကသားတော်ကို လူ့လောက သို့စေလွှတ်သကဲ့သို့ သူများကို မျှဝေရသည်။

ခရစ်တော်ဘုရားသည် လူ့ဘုံလောကသို့

  • ဆင်းရဲစွာ ရောက်ရှိလာသည်။
  • အစေခံအဖြစ်ရောက်လာသည်။
  • အခွံသက်သက်ဖြင့် ရောက်လာသည်။
  • ခမည်းတော်၏ စိတ်တော်ရွှင်ရန် ရောက်လာသည်။
  • လူသားတယောက်ကဲ့သို့ လူ့ဇာတိခံယူသည်။
  • ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်ကြံသည်။
  • သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် အရာရာကိုလုပ်ဆောင်သည်။
  • လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် ကိုယ်တော်၏ ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။

“ခမည်းတော်က င့ါကို စေလွှတ်သကဲ့သို့ သင်တို့ကိုလည်း ငါစေလွှတ်မည်”ဟု တပည့် တော်များအားစေစားလိုက်သည်။

၂၀:၂၂ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ခက်ခဲနက်နဲသော ကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များအား “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံယူကြလော့”ဟု သခင်ယေရှုက ဆိုသည်။ ထိုသို့သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် ခံယူကြလော့ဟုဆိုသော်လည်း ပင်တေကတ္တေနေ့ကြမှ ခံယူရရှိသည်။ ထိုစကားတော်သည် အဘယ် ကြောင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသနည်း။

အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးရှင်းပြသည်။ (၁)ထိုကတိတော်သည်ခံယူကြလော့ဟု ယေဘူယျပြော ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ ခံယူမည့်အကြောင်းကြိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ (၂) အချို့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ခံယူကြလော့ဟု ဆိုခြင်းထက် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝကြလော့ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည် မှတ်ယူကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် တပည့်တော်တိုင်းသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် မပြည့် ဝကြပါ။ တပည့်တော်တိုင်း သမ္မာတရားပြည့်ဝ၍ အမှုတော် ထမ်းဆောင်ရာ၌ ပိုမိုပြည့်ဝကြရန် တန်ခိုးမှုတ် ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝမည့်ကတိတော်မြတ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ (၃) အချို့ကထိုအချိန်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော (လု ၂၄:၂၉၊ တ ၁:၄၊၅၊၈) တွင်ဖော်ပြသည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပြည့်ဝလာကြမည့် အကြောင်းနှင့် မတူ ညီပါ။ ယော ၇:၃၉ ကျမ်းပိုဒ် ပိုမိုရှင်းလင်းသည်။ ယေရှုကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်၍ ဘုန်းတော် မပွင့် မချင်းသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည်လည်း ဘုန်းတန်ခိုးမပွင့်သေးပါ။

၂၀:၂၃ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်လည်း ခက်ခဲနက်နဲသောကျမ်းချက်ဖြစ်သည်။ (၁) ရှုဒေါင့် တခုမှာ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား သူများအပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်နှင့် ချုပ်နှောင်ခွင့် အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်း ထားသည်ဟု ယူဆရသည်။ ထိုအယူအဆသည် သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆန့် ကျင်သည်။ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာလျှင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ပိုင်ကြောင်း (လု ၅:၂၁)တွင်ရေးထားသည်။ (၂) Gaebelein က ရှုထောင့်တမျိုးမြင်သည်။ တန်ခိုးကတိတော်နှင့် အခွင့်အာဏာသည် ဧဝံဂေလိတရား လက်ခံလျှင် အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်၍၊ လက်မခံလျှင် ချည်နှောင်ခြင်းခံကြရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ (၃) တတိယအမြင်သည် ဒုတိယအမြင်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်သည်။ ခွင့်လွှတ်အပ်သောအပြစ်များ ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ တပည့်တော်များအား အခွင့်အရေး ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

ဤအမြင် (၃)မျိုးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ တပည့်တော်များသည် အရပ်တကာသို့သွား ၍ တရားဟောကြရသည်။ အချို့လူများသည် ဧဝံဂေလိတရားကြားနာခြင်းဖြင့်  နောင်တရ၍ ယေရှုကို လက်ခံကြသည်။ ထိုသူများ၏ အပြစ်ဟောင်းကို ခွင့်လွှတ်ခွင့် တပည့်တော်များအား အပ်နှင်းထားသည်။ အချို့က မူယေရှုကိုလက်ခံဖို့ နေနေသာသာ နောင်တရခြင်းမရှိကြ။ ထိုသူများသည် အပြစ်နွံထဲတွင် နစ်နေ ဆဲ၊ သေပွဲဝင်နေကြဆဲဖြစ်၍ ထာဝရသေရမည့်လူဟု ပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဤရှင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ယေရှုကတပည့်တော်များအားအထူးအာဏာ ကုန်အပ်နှင်း ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ (တ ၅:၁-၁၁) တွင် တပည့်တော်ပေတရုသည် အာနနိတို့ လင်မယား အားသေ ပြစ်သင့်စေခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပေါလုက မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြုသူများ အားချုပ်နှောင်ကြောင်း (၁ကော ၅:၃-၅၊ ၁၂၊ ၁၃)တွင်၎င်း၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို (၂ကော ၂:၄၈)တွင် ရေးထားသည်။ ဤကျမ်းချက် အရ ထိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းများသည် မျက်မှောက်ယခုဘဝအတွက် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

(ဂ) ယုံမှားခြင်းသံသယ (၂၀:၂၄-၂၉)

၂၀:၂၄ ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှုကိုယ်ထင်ပြချိန်တွင် သောမပျက်ကွက် သည့်အကြောင်း အပြစ်တင်မစောစေချင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ပျက်ကွက်သည်ကို အကျိုးအကြောင်းစုံလင် စွာမသိရပါ။

၂၀:၂၅ သောမသည် ယုံမှားသံသယရှိခြင်းကြောင့် အပြစ်တင်ခြင်းခံရသည်။ သူကိုယ် တိုင်မျက်ဝါးထင်ထင် မတွေ့မြင်ရလျှင်၊ သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်း မယုံကြည်နိုင်ဟုဆိုသည်။ ယနေ့ခေတ် ကာလတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ လူမျိုးများစွာ ရှိပါသည်။ သို့သော်မမြင်လျှင်မယုံဆိုခြင်းမှာ လုံလောက်သောအကျိုးအကြောင်းပြချက်မဟုတ်။ သိပ္ပံပညာရှင်အများအပြားသည် မမြင်သောအရာကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နေကြပါသည်။

၂၀:၂၆ နောက်တပတ်ကြာသောအခါ သခင်ဘုရားသည် တပည့်တော်များအား တဖန် ကိုယ်ထင်ပြသည်။ ထိုအချိန်တွင် သောမလည်းပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် အခန်းထဲသို့ အံ့ဩဖွယ်ရာလိ လိတဖန်ရောက်ရှိလာပြီး ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဟု နှုတ်ဆက်သည်။

၂၀:၂ရ သခင်ယေရှုသည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိသော တပည့်တော်ထံသို့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ စွာချဉ်းကပ်ပြီးခံစားခဲ့ရသော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို လက်နှင့် စမ်းခိုင်းသည်။ လက်ဖဝါးမှ သံမှိုနှက်ရာနှင့် နံကြားမှလှံဒဏ်ရာများကို ပြသခဲ့သည်။

၂၀:၂၈ သောမတ်က တကယ်လက်နှင့် စမ်းသည် မစမ်းသည်ကို မသိရပါ။ သို့သော် ဘဝင်ကျသွားသည် မှအမှန်။ သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ကြောင်း၊ ယေရှုသည် အရှင်သခင်နှင့် ဘုရားရှင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံသွား သည်။ Jonh Boys က “အသိတရားဖြင့် ဘုရားမသိ၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဖြင့်သာ ဘုရားရှင်ကိုသိသည်” ဟု ဆိုစမှတ်ပြုနေသည်။

၂၀:၂၉ အဓိက အချက်မှာ သင်ယေရှုကို ဘုရားသခင်အဖြစ် လက်ခံအတည်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူသားဖြစ်လျှင် ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ သောမ၏ ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် သခင်ဘုရား နှစ်သက်သော ယုံကြည်ခြင်းးမျိုးမဟုတ်။ အတွေ့အမြင် အပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ မြင်ရ၍ ယုံကြည်ခြင်း ထက်မမြင်ရဘဲ ယုံကြည် သူသည်သာ၍ မင်္ဂလာရှိ၏။

အခိုင်မာဆုံးသော သက်သေအထောက်အထားမှာ နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုလျှင် ယုံကြည်တတ်ကြသော်လည်း သက်သေခံချက်ဆို လျှင်မယုံကြည်ချင်ကြ။ ရိုးရိုးလေးဘဲယုံကြည်ကြပါစို့။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာ ကျမ်းစာသည် သက်သေခံချက်ဖြစ်၍ အမှားအယွင်းမရှိ။ မုသောနတ္တိ။ သမ္မာတရားဖြစ်၏။

(င) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက် (၂၀:၃၀-၃၁)

၂၀:၃၀-၃၁ ခရစ်တော်၏ အံ့ဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများသည် ပေအက္ခရာတင်၍ မလုံလောက် နိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရွေးချယ်ပေးသည့် ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမည့် နိမိတ်လက္ခ ဏာများကိုသာ မှတ်တမ်းတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ရည်ရွယ်ချက်ကို ဤနေရာတွင်ရေးသားသည်။ စာရှုသူညီအစ်ကို မောင်နှမများယေရှုသည် မေရှိယသခင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လျှင် ထာဝရအသက်ရကြသည်။ ယုံပြီလား။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။