ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၉

1ထိုအခါ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုယူ၍ရိုက်ပြီးမှ၊- 2စစ်သူရဲတို့သည် ဆူးပင်နှင့် ရက်သော ဦးရစ်ကို ခေါင်းတော်၌တင်၍၊ နီမောင်းသောဝတ်လုံနှင့် ခြုံစေပြီးလျှင်၊- 3ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ကိုယ်တော်သည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆို၍ ရိုက်ပုတ်ကြ၏။- 4ပိလတ်မင်းကလည်း၊ ဤသူ၌ အဘယ်အပြစ်ကိုမျှ ငါမတွေ့ကြောင်းကို သင်တို့သိစေခြင်းငှာ၊ သူ့ကို သင်တို့ရှိရာသို့ ငါထုတ်ပြသည်ဟု ဆို၏။- 5ထိုအခါ ယေရှုသည် ဆူးပင်ဦးရစ်နှင့် နီးမောင်းသောဝတ်လုံတို့ကို ဝတ်လျက် ပြင်သို့ထွက်ကြွတော်မူ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း သူ့ကိုကြည့်ကြလော့ဟု ဆို၏။- 6ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လုလင်များတို့က၊ ထိုသူကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါ၊ ရိုက်ထားပါဟု ဟစ်ကြော်ကြ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင်တို့သည် သူ့ကိုယူ၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ။ ငါသည် သူ၌အပြစ်ကို မတွေ့ဟုဆိုလျှင်၊- 7ယုဒလူတို့က၊ ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်ယောင်ဆောင်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော ဓမ္မသတ်အတိုင်း သေထိုက်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏။
8ထိုစကားကိုကြားလျှင် ပိလတ်မင်းသည်သာ၍ ကြောက်သဖြင့်၊ အိမ်တော်ဦးထဲသို့ ဝင်ပြန်၍၊- 9ယေရှုအား၊ သင်သည် အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဟုမေးလျှင်၊ တစ်ခွန်းကိုမျှ ပြန်တော်မမူ၊- 10ပိလတ်မင်းကလည်း၊ ငါနှင့်စကားမပြောသလော။ ငါသည် သင့်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ လွှတ်ပိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်မသိလောဟုဆိုသော်၊- 11အထက်အရပ်မှ အခွင့်ကိုမရလျှင် မင်းကြီးသည် ငါ့ကိုအဘယ်သို့မျှမပြုပိုင်။ ထိုကြောင့်ငါ့ကို မင်းကြီးလက်သို့ အပ်နှံသောသူသည် သာ၍ ကြီးသောအပြစ်ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 12ထိုအခါမှစ၍ ပိလတ်မင်းသည် ကိုယ်တော်ကိုလွှတ်ခြင်းငှာ ရှာကြံလေ၏။ ယုဒလူတို့ကလည်း၊ ထိုသူကိုလွှတ်လျှင် ကိုယ်တော်သည် ကဲသာဘုရင်၏အဆွေ မဟုတ်ပါ။ ရှင်ဘုရင်လုပ်သောသူမည်သည်ကား၊ ကဲသာဘုရင်၏ရန်သူဖြစ်ပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။
13ထိုစကားကိုကြားလျှင် ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုပြင်သို့ထုတ်ပြီးမှ၊ ဟေဗြဲစကားအားဖြင့် ဂဗ္ဗသအမည်ရှိ၍ ကျောက်ခင်းဟုခေါ်ဝေါ်သောအရပ်၌ တရားပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်လေ၏။- 14ထိုနေ့အချိန်ကား၊ ပသခါအဖိတ်နေ့ တစ်ချက်တီးအချိန်လောက်ရှိ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်၊ သင်တို့၏ ရှင်ဘုရင်ကို ကြည့်ကြလော့ဟု ယုဒလူတို့အား ပြောဆိုလျှင်၊- 15ထိုသူကိုထုတ်ပါ။ ထုတ်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါဟု လူများဟစ်ကြော်ကြ၏။ ပိလတ်မင်းကလည်း၊ သင်တို့၏ရှင်ဘုရင်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားရမည်လောဟု မေးပြန်လျှင်၊ ယဇ်ပုရာဟိတ်အကြီးတို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့၌ ကဲသာဘုရင်မှတစ်ပါး အဘယ်ရှင်ဘုရင်မျှမရှိဟု ပြန်ပြောကြ၏။- 16ထိုအခါ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားစေခြင်းငှာ ထိုသူတို့လက်သို့ အပ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုယူ၍ ထုတ်သွားကြ၏။
ယေရှုကိုကားတိုင်တင်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၃၂-၄၄။ မာ၊ ၁၅:၂၁-၃၂။ လု၊ ၂၃:၂၆-၄၃)
17ကိုယ်တော်သည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းလျက် ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဟူ၍ တွင်သောအရပ်သို့ ထွက်တော်မူ၏။ ထိုအရပ်ကား၊ ဟေဗြဲစကားအားဖြင့် ဂေါလဂေါသအမည်ရှိ၏။- 18ထိုအရပ်၌ ကိုယ်တော်ကို အခြားသောသူနှစ်ယောက်နှင့်တကွ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားကြ၏။ ထိုသူနှစ်ယောက်အလယ်မှာ ယေရှုသည် နေရာကျသတည်း။- 19ပိလတ်မင်းသည်လည်း ကမ္ပည်းလိပ်စာကိုရေး၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်၌ တပ်လေ၏။ လိပ်စာချက်ဟူမူကား၊ ယုဒရှင်ဘုရင်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှုဟု ရေးထားသတည်း။- 20ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသောအရပ်သည် မြို့နှင့်နီးသည်ဖြစ်၍၊ ထိုလိပ်စာကို ဟေဗြဲဘာသာ၊ ဟေလသဘာသာ၊ ရောမဘာသာအားဖြင့် ရေးထားသောကြောင့် ယုဒလူများတို့သည် ဖတ်ကြ၏။- 21ထိုကြောင့် ယုဒယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့သည် ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍၊ ယုဒရှင်ဘုရင်ဟု မရေးပါနှင့်။ ငါသည်ယုဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟု သူဆိုကြောင်းကို ရေးတော်မူပါဟု လျှောက်ကြလျှင်၊- 22ပိလတ်မင်းက၊ ငါရေးပြီးသောအရာကို ငါရေးပြီဟု ပြန်ဆို၏။
23စစ်သူရဲတို့သည် ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ရိုက်ထားပြီးမှ၊ အဝတ်တော်တို့ကို လေးပိုင်းပိုင်း၍ တစ်ယောက်တစ်ပိုင်းစီ ယူကြလေ၏။ အတွင်းအင်္ကျီတော်ကား၊ မချုပ်ဘဲလျက် အထက်စွန်းမှသည် အောက်စွန်းတိုင်အောင် ရက်သောအင်္ကျီဖြစ်သောကြောင့်၊- 24ထိုသူတို့က၊ အင်္ကျီကိုမဆုတ်ကြနှင့်။ အဘယ်သူယူရမည်ကို စာရေးတံချကြကုန်အံ့ဟု အချင်းချင်း ဆိုကြ၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ သူတို့သည် အကျွန်ုပ်အဝတ်ကို အချင်းချင်းဝေဖန်၍ အကျွန်ုပ်အင်္ကျီကို စာရေးတံချကြပါ၏ဟူသော အချက်စကားကို ပြည့်စုံစေ၍၊ စစ်သူရဲတို့သည် ထိုသို့ပြုကြ၏။ဆာ၊ ၂၂:၁၈။
25ယေရှု၏ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်နားမှာ မယ်တော်နှင့် မယ်တော်၏ညီမဖြစ်သော ကလောဖ၏မယား မာရိနှင့် မာဂဒလမာရိတို့သည် ရပ်နေကြ၏။- 26ထိုအခါ မယ်တော်နှင့် ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည် အနားမှာရပ်နေသည်ကို ယေရှုသည် မြင်တော်မူလျှင်၊ မယ်တော်အား၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင်၏သားကို ကြည့်ပါဟူ၍လည်းကောင်း၊- 27တပည့်တော်အားလည်း၊ သင်၏အမိကို ကြည့်ပါဟူ၍လည်းကောင်း မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါမှစ၍ ထိုတပည့်တော်သည် မယ်တော်ကို မိမိအိမ်၌ သိမ်းထား၏။
အသက်ချုပ်တော်မူခြင်း
(မ၊ ၂၇:၄၅-၅၆။ မာ၊ ၁၅:၃၃-၄၁။ လု၊ ၂၃:၄၄-၄၉)
28ထိုနောက်မှ ကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းငှာ အမှုရှိသမျှကုန်စင်ပြီးသည်ကို သိတော်မူလျှင်၊ ရေငတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။-ဆာ၊ ၆၉:၂၁၊ ၂၂:၁၅။ 29ထိုအရပ်၌ ပုံးရည်နှင့်ပြည့်သော အိုးတစ်လုံးရှိသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူတို့သည် ရေမှိုတစ်ထွေးကို ပုံးရည်နှင့် ပြည့်စေပြီးလျှင်၊ ဟုဿုပ်ပင် အကိုင်းဖျား၌တပ်၍ ခံတွင်းတော်သို့ကပ်ထားကြ၏။- 30ယေရှုသည် ပုံးရည်ကိုခံပြီးမှ၊ အမှုပြီးပြီဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ ခေါင်းတော်ကို ငိုက်စိုက်ညွှတ်၍ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူ၏။
နံဘေးတော်ကိုလှံဖြင့်ထိုးခြင်း
31ထိုနေ့သည် အဖိတ်နေ့ဖြစ်၍၊ နက်ဖြန်နေ့လည်း ကြီးမြတ်သောဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်ကို ယုဒလူတို့သည် ထောက်၍၊ အလောင်းကောင်တို့ကို ဥပုသ်နေ့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ မရှိစေခြင်းငှာ ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်ပြီးလျှင်၊ ခြေကိုချိုး၍ ထိုအလောင်းကောင်တို့ကို ယူသွားရမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်းကြ၏။- 32ထိုအခါစစ်သူရဲတို့သည် သွား၍ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသောသူနှစ်ယောက်တို့၏ ခြေကိုချိုးလေ၏။- 33ယေရှုထံသို့ရောက်၍ အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျှင် ခြေကိုမချိုးဘဲ၊- 34စစ်သူရဲတစ်ယောက်သည် နံဘေးတော်ကို လှံနှင့်ထိုးဖောက်၍ သွေးနှင့် ရေသည် ချက်ချင်းထွက်လာ၏။- 35ထိုအကြောင်းအရာကိုမြင်သောသူသည် သက်သေခံ၏။ သူ၏သက်သေခံချက်သည်လည်း မှန်ပေ၏။ သင်တို့သည် ယုံကြည်မည်အကြောင်း၊ သူပြောသောစကားမှန်သည်ကို သူသိ၏။- 36ထိုအကြောင်းအရာကား၊ သူ၏အရိုးကို မချိုးရဟု ကျမ်းစာလာချက် ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။-ထွ၊ ၁၂:၄၆။ တော၊ ၉:၁၂။ ဆာ၊ ၃၄:၂၀။ 37တစ်ဖန် ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ ထိုးဖောက်သောသူကို ရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဟု လာ၏။ဇာ၊ ၁၂:၁၀။ ဗျာ၊ ၁:၇။
ကိုယ်တော်ကိုသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း
(မ၊ ၂၇:၅၇-၆၁။ မာ၊ ၁၅:၄၂-၄၇။ လု၊ ၂၃:၅၀-၅၆)
38ထိုနောက်မှ အရိမသဲမြို့သားယောသပ်သည် ယုဒလူတို့ကိုကြောက်၍ မထင်မရှားတပည့်တော်ဖြစ်သည်နှင့်၊ ပိလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ ယေရှု၏အလောင်းတော်ကို ယူသွားမည်အကြောင်း အခွင့်တောင်း၏။ ပိလတ်မင်းအခွင့်ပေးလျှင်၊ ထိုသူသည်သွား၍ ယေရှု၏အလောင်းတော်ကို ယူလေ၏။- 39အထက်က ညအခါ ယေရှုထံသို့လာသော နိကောဒင်သည်လည်း၊ အခွက်သုံးဆယ်မျှလောက်အချိန်ရှိသော မုရန်နှင့် အကျော်ကို ရောနှောသော နံ့သာပေါင်းကို ဆောင်လျက်လာ၏။-ယော၊ ၃:၁-၂။ 40ထိုသူတို့သည် ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူ၍၊ ယုဒလူတို့၏ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပြင်ဆင်ခြင်း ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း နံ့သာမျိုးနှင့်တကွ ပိတ်ပုဆိုးဖြင့် အလောင်းတော်ကို ပတ်ရစ်ကြ၏။- 41လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသောအရပ်တွင် ဥယျာဉ်ရှိ၏။ ထိုဥယျာဉ်၌ တစ်ယောက်ကိုမျှ မသင်္ဂြိုဟ်ဖူးသော သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ရှိ၏။- 42ယုဒလူတို့၏ အဖိတ်နေ့ဖြစ်သောကြောင့်၊ အနီးအပါးတွင်ရှိသော ထိုသင်္ချိုင်းတွင်း၌ အလောင်းတော်ကိုထားကြ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဆ) ပိလတ်မင်းစီရင်ချက်၊ အပြစ်မရှိသော်လည်း စီရင်ခြင်း (၁၉:၁-၁၆)

၁၉:၁ ဤအပြစ်မရှိသူအား အပြစ်စီရင်ခြင်းသည် ပိလတ်မင်းအတွက် တရားမျှတမှုမရှိ သောစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို ကြိမ်ဒုတ်ဖြင့် ရိုက်၍ ခေါ်သွားခိုင်းသည်။ အကယ်၍ ယုဒလူမျိုး များက သခင်ယေရှုအားသေဒဏ်ချမှတ်ပေးရန်မရမက တောင်းဆိုခြင်းမပြုကြလျှင် ထိုကြိမ်ဒဏ်မျှနှင့် ပြီးစီး ကောင်းပြီးစီးနိုင်သည်။ ကြိမ်ဒဏ်သည် ရောတရားရုံး၏ သုံးနေကျ အပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ အကျဉ်းသား တိုင်းသည် ဒုတ်သို့မဟုတ် သားရေပတ်ဖြင့် အရိုက်ခံရလေ့ရှိသည်။ ထိုသားရေပက်တွင် သံတိုသံစ၊ မာသောအရာတခုခု ထည့်ချုပ်ထားသည်။ ရိုက်လိုက်သောအခါ ခန္ဓာကိုယ်စုတ်ပြဲသွားသည်။

၁၉:၂-၃ ယေရှု၏ ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကို စစ်သားများက ပြောင်လှောင်ကြသည်။ နောက်ပြောင် ၍ သရဖူဆောင်းပေးကြသည်။ ဆူးရစ်သရဖူမှာ မတင်မဆန့်သော်လည်း အတင်းစွပ်ခိုင်းသောကြောင့် နာကျင်သည်။ သွေးများစီးကျသည်။ ဆူးသည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင်္ကေတမှတ်သည်။ ဤသရဖူသည် လူသားများ၏ အပြစ်သည် မည်မျှထူပြောများပြားစေကာမူ၊ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း ဝတ်ရုံ ဝတ်ဆင်ရမည့် အကြောင်းပုံဆောင်သည်။

ဘုရားသခင်၏ ထာဝရသားတော်အား သူဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါများ၏ ကိုယ်ထိ လက်ရောက်ကဲ့ရဲ့ပြုမူခြင်းအတွက် အဘယ်မျှ နာကျည်းဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်နည်း။ ကိုယ်တော် ဖန်ဆင်းပေး သော ပါးစပ်ပေါက်များသည် ကိုယ်တော်အား စော်ကားရန်ပြုနေကြပြီ။

၁၉:၄ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကို အပြစ်ရှာမတွေ့ သော်လည်း သွေးဆာနေသော ပရိသတ်များထံသို့ ယေရှုအားအပ်နှံကြောင်းကျေညာလိုက်သည်။ ပိလတ်သည် နှုတ်အားဖြင့် မြွက်ဆို၍ သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ အပြစ်တစုံတရာ ရှာမတွေ့သော်လည်း ကင်းလွတ်ခွင့်မပေး။

၁၉:၅ ဆူးရစ်သရဖူ၊ နီမောင်းသောဝတ်ရုံဖြင့် အပြစ်သို့ ယေရှုရောက်လာသောအခါ ပိတ် လက်မင်းကဤသူကိုကြည့်ကြလော့ဟု ကျေညာ၏။ ထိုသို့ကျေညာခြင်းသည် ကရုဏာသံလား၊ သရော် သံလား၊ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အော်ပြောခြင်းလား အမှန်မသိရပါ။

၁၉:၆ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများသည် ပိလတ်မင်းတုန်လှုပ်နေကြောင်း မြင်သောအခါ ယေရှုအားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ရန် ဖိအားပေးအော်ဟစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုကို သတ်ရန် ဦးဆောင်သူများမှာ ယုဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ချီ၍ အသင်းတော်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ဒုက္ခပေးသူများမှာလည်း ထိုယုဒဆရာကြီးများဖြစ်သည်။ ပိလတ်မင်းက ယုဒဆရာကြီးများ အား ယေရှုကို “သင်တို့ဒီလောက်မုန်းတီကြလျှင် အဘယ်ကြောင့် ကားစင်ပေါ်မတင်လိုက်ကြသနည်း၊ ငါစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသလောက်ယေရှုမှာ အပြစ်မတွေ့ပါ” ဟဆိုသည်။ ထိုကာလတွင် ယုဒလူမျိုးများက တစုံတဦးအားသေဒဏ်မချမှတ်နိုင်ကြောင်းလည်း ပိလတ်မင်းကသိသည်။ ထို့ကြောင့် တမင်သရော်၍ မေခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉:ရ ရောမအစိုးရ၏ တရားစီရင်ထုံးအရ ပြစ်ဒဏ်မချ ထိုက်ကြောင်း သိကြသောအခါ ဘာသာရေးထုံးစံဖြင့် စီရင်ကြပြန်သည်။ သခင်ယေရှုက “သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသားတော်”ဟုဆိုခြင်းကြောင့် ဘာသာရေးကို စော်ကားသည်။ ထို့ကြောင့် သေဒဏ်ထိုက်သည်ဟု စွပ်စွဲကြပြန်သည်။

၁၉:၈-၉ “ယေရှုသည် ဘုရားသားတော်ဖြစ်သည်” ဟူသောစကားသည် ပိလတ်မင်း၏ စိတ်နှလုံးကို ထိမှန်သွားသည်။ ယေရှုနှင့် ယုဒများ၏ အရေးသည် ကိုင်တွယ်ရခက်အောင် ရှုပ်ထွေးသည်။ သို့သော် ထို့ထက်ယေရှု၏ ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခြင်းကို ပိုကြောက်သည်။

ပိလတ်မင်းကယေရှုကို တဖန်ပြန်ခေါ်ပြီး ဘယ်ကလာကြောင်းမေးပြန်သည်။ ပိလတ်မင်း သည် တန်သူဖို့၊ မာန်ကိုယ်ဖို့အားယူ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုတွင် အပြစ်မတွေ့ကြောင်းလည်းဝန်ခံ ကျေညာပြီးပြီ။ သို့သော် ယုဒများရန်ကိုကြောက်သောကြောင့် ယေရှုကို မလွှတ်ရဲ။ ယေရှုသည် တခွန်းမှ ပြန်မပြော။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ပိလတ်မင်းသည် စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘဲလျက် အကျိုးမရှိသောစကား ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တော်သိသည်။ ပိလတ်မင်းသည် အပြစ်လွှတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူဖြစ်သည်။ ယေရှုက ခွန်းတုံ့မပြန်သောအခါ ဘာမှမစီရင်နိုင်။

၁၉:၁ဝ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုအား ခြိမ်ချောက်လိုက်သည်။ ရောမအစိုးရသည် လူဆိုး အားလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်သတ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်းနှင့် အပြစ်လွှတ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း သတိပေးလိုက်သည်။

၁၉:၁၁ ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူဖြစ်သည်။ ပိလတ်မင်းက ထိုသို့ခြိမ်း ခြောက်လေ၊ တိတ်ဆိတ်လေဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပိလတ်မင်း၏ ယခုကဲ့သို့ လုပ်ပိုင်ခါင့် ကိုလည်း ဘုရား သခင်ပေးသနားရာဖြစ်သည်ဟု ညင်သာစွာ ပြောပြသည်။ အစိုးရမင်းဟူသမျှ၊ အခွင့် အာဏာ၊ မြို့ပြဥပဒေ နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာမှစ၍ အုပ်စိုးခြင်းအခွင့် သည် ဘုရားသခင်စီရင်ခွဲခန့်ရာဖြစ်သည်။

“င့ါထံသို့ဘုရားသခင်စေလွှတ်သူ” ဆိုသည်မှာ (၁) ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကယာဖ (၂) သစ္စာဖောက်ရှကာရုတ် (၃) ယုဒလူမျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ ယုဒလူမျိုးများကို ရည်ညွှန်းပုံရသည်။ ယုဒကျမ်း စာများတွင် မေရှိယ သခင်ရောက်လာသောအခါ အသိအမှတ်ပြုကြိုဆိုသင့်သည်။ သို့သော်လည်း လက်ခံ ဖို့ နေနေသာသာ၊ ယခုထိုမေရှိယကို ရန်ရှာအော်ဟစ်နေကြသည်။ ဤနေရာတွင် အပြစ် (၃)ဆင့်ရှိပုံကို သင်ခန်းစာပေးထားသည်။ ပိလတ်မင်းသည် အပြစ်ရှိသည်။ သို့သော် ကယာဖက ပိုကြီးသည်။ ထို့ထက် ယုဒဆိုးများကအပြစ်အကြီးဆုံး။ “အစွယ်လိုသူမိဘုရား၊ စေခိုင်းသူက ဘုရင်မင်းမြတ်၊ မြှားပစ်သူက သောနုတ္တိရ်မုဆိုး”မျိုးဖြစ်သည်။

၁၉:၁၂ ပိလတ်မင်းကယေရှုအား နောက်ဆုံးတရားသေလွှတ်ဖို့ပြင်ဆင်သောအခါ ယုဒဆိုး များသည် “အကယ်၍ ယေရှုကိုလွှတ်လျှင် ကဲသာဘုရင်၏ မိတ်ဆွေမဟုတ်”ဟု အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပြုကြ သည်။ (ကဲသာ ဘုရင်သည် ရောမအင်ပါယာ ဧကရာဇ်ဖြစ်သည်) ထိုပရိသတ်သည် ကဲသာဘုရင်ကို ကြည်ညိုလေးစားသူများဖြစ်သောကြောင့် ကဲသာဘုရင် ၏ရန်သူကိုမုန်းကြသည်။ ဖျက်ဆီးပစ်ကြမည်။ ထိုသူ၏ လက်အောက်မှာ ရုန်းထွက်ကြသည်။ သို့ကြောင့် ယေရှုကိုလည်းကဲသာဘုရင်အား ပုန်ကန်သူ ဖြစ်ကြောင်း တဆက်သတ်စွပ်စွဲကြသည်။ ထိုသို့သမိုင်းတွင်အောင် သောင်းကျန်းဆိုးဝါး၍ အကျင့် ယုတ် သောကြောင့် ရောမအစိုးရသည် အေဒီ ၇ဝခုနှစ်တွင် အလုံးအရင်းဖြင့် ချီတက်လာပြီးယေရုရှလင်မြို့တော် အားဖျက်ဆီးနှိမ်နင်းသည်။

၁၉:၁၃ ပိလတ်မင်းသည် ကဲသာဘုရင်၏ မျက်မာန်တော်ရှမည်စိုးသောကြောင့် ပရိသတ်၏ တောင်းဆိုချက်ကိုမလွန်ဆန်ဝံ့။ ယေရှုကို ပရိသတ်ရှေ့မှောက်သို့ ခေါ်ဆောင်လာပြီး၊ လုပ်ချင် ရာလုပ်ဖို့လွှဲအပ်လိုက်သည်။

၁၉:၁၄ ပသခါပွဲတော်လည်းယမန်နေ့ကပြင်ဆင်ပြီး၊ ပသခါပွဲတော် အဖိတ်နေပြီးလျှင် နောက်တနေ့သည်ပွဲတော်နေ့ဖြစ်သည်။ (၆)နာရီခန့်ဆိုသည်မှာ များသောအားဖြင့် နံနက် (၆)နာရီကိုခေါ် ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တို့ဘုရင်ကိုကြည့်လော့ဟု ဒေါသထွက်နေသော ယုဒများအား ဆိုလိုက်သည်။ သခင်ယေရှုကို ထောင်ချောက်ဆင်၍ စီရင်ခိုင်းကြသောကြောင့် မကျေနပ်သည်မှာ သေချာသည်။

၁၉:၁၅ ယုဒများက ယေရှုအားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သေစေကြမှာ သေချာသည်။ ထို့ကြောင့် ပိလတ်မင်းက ရေလာမြောင်းပေးမေးခွန်းဖြင့် “သင်တို့ဘုရင်ကိုကားတိုင်ပေါ်တင် မှာလား”ဟု မေးလိုက်သည်။ ပရိသတ်များက “ငါတို့တွင်ရှင်ဘုရင်မရှိပါ။ ကဲသာဘုရင်တပါးသာရှိပါသည်”ဟု အော်ကြ သည်။ သစ္စာမရှိသောလူမျိုး၊ သက်ဦးဆံပိုင်ကိုအားကိုး၍ မိမိဘုရားကိုမူ ငြင်းပယ်ကြသည်။

၁၉:၁၆ ပိလတ်မင်းသည်ယုဒများအား ကျေနပ်စေလိုသောကြောင့် စစ်သားများအား ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သတ်ခိုင်းလိုက်ပါသည်။ ပိလတ်မင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ချီးမွမ်းခြင်းထက် လူသားများ၏ လက်ခုပ်ဩဘာကြား၌ သာယာသူဖြစ်သည်။

(ဇ) လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံခြင်း (၁၉:၁၇-၂၄)

၁၉:၁ရ လက်ဝါးကပ်တိုင်ဆိုသည်မှာ သစ်သားတိုင်၊ သစ်သားနှစ်ခုကြက်ခြေခတ်ထားခြင်း ဟု အနက်ရသည်။ ထိုသစ်သားကားတိုင်သည် လူတယောက်သယ်နိုင်လောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ယေရှုကို လည်းသူကိုသတ်မည့်ကားတိုင်အား ထမ်းခိုင်းသည်။ အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်မူ Simon of cyrene က လမ်းခရီးတဝက်တွင် ထမ်းကူသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုကားစင်တင်မည့်နေရာသည် အရပ်နာမည်အားဖြင့် ဦးခေါင်းခွံအရပ်ဟုခေါ်သည်။ အဓိပ္ပါယ် (၂)မျိုးရသည်။ (၁) ထိုအရပ်သည် အရိုးခေါင်းများစုစည်းသော သင်္ချိုင်းကုန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်းမြေဖြစ်၍ ဂူတူးရန်လွယ်ကူသည်။ ယနေ့ထက်တိုင်အောင် ဣသရေလများ က “Gordon’s Calvary”ဟုခေါ်ကြသည်။ (၂) ရာဇဝတ်သားများကပ်မျက်ရာဖြစ်သောကြောင့် ဦးခေါင်းခွံ၊ အရိုးစုများပေါများသည်။ မောရှေစီရင်ထုံးအရ မြေမြှပ်သင်္ဂြိုဟ် ရန်ဖြစ်သော်လည်း ရာဇဝတ်သားဖြစ်သော ကြောင့် ပစ်ပယ်ထားကြဟန်တူသည်။

၁၉:၁၈ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သခင်ယေရှု၏ လက်တော်များနှင့် ခြေတော်များကို သံမှိုနှက်ကြသည်။ ထို့နောက်ကားတိုင်ကို မြေစိုထောင်ကြသည်။ ပြည့်စုံသောလူသားတော်သည် ကျေနပ် စွာဖြင့် အရှင်လတ်လတ်ကာတိုင်ပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံယူသည်။ သူ့ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက် ခံခြင်းမရှိခဲ့လျှင် ဤကဲ့သို့ အသေခံတော်မူခြင်းကိုလည်း နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်။ ယခုလူသားများအ တွက် အသေခံတော်မူသည်။ ထိုလူသားများထဲတွင် သင်လည်းပါဝင်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ဘေးတဖက် တချက်တွင်လည်း ကားတိုင်နှစ်တိုင်နှစ်ခုရှိသည်။ ထိုကားတိုင်နှစ်ခုသည် ပရောဖက် ဟေရှာယပြုခဲ့သော ၅၃:၁၂ပါ “မတရားသောသူတို့နှင့် ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်မည်”ဟူသော ကျမ်းစကားနှင့် ပြည့်စုံသည်။

၁၉:၁၉ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ကွပ်မျက်သောအခါ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း လူအများ ကသိစေရန် ဆိုင်းဘုတ်တပ်ရလေ့ရှိသည်။ သို့ကြောင့် ယေရှုကားတိုင်တွင်လည်း “ယုဒဘုရင်၊ နာဇရက်မြို့ သားယေရှု” ဟုရေးသားရန် ပိလတ်မင်းက အမိန့်ရှိလိုက်သည်။

၁၉:၂ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို Alexander က ဤသို့ဖွင့်ဆိုထားသည်။

ဟေဗြဲများအတွက် ဘိုးဘေးနှင့် ပြုစုစောင့် ရှောက်သူ၊ဂရိများအတွက် တေးဂီတနှင် ချိုမြိန် သောစကားစိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ခွန်းအားကို ပြည့်ဝစေသော အတွေးအခေါ်ဒဿန၊ လက်တင်ဘာသာစကား တွင် စကားပြောကျွမ်းကျင်ခြင်းအတက်ပညာသည် လူသားများ၏ အကြီးဆုံးခွန်အားဟုအသီးသီး ဆိုကြ သည်။ ထိုစကားသုံးခွန်းသည် သူ့နေရာ၊ သူလူမျိုးများ၏ အယူအဆဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်၊ အနုပညာ၊ စာပေ၊ စစ်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းများ အပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ မည်သည့်နေရာတွင် မဆို ထိုစကားသုံးခွန်းသည် လူ့အရေးအရာတွင် ပါဝင်ရစမြဲ။ လူ့ဘာသာစကားဖြင့် ကျေညာထုတ်ပြန်ရသည်။ ခံစားချက်ရှိလျှင် နှုတ်ဖြင့် ဖွင့်ဟရသည်။ မျက်စိဖြင့်မြင်လျှင် ဖတ်ရသည်။ ကားတိုင်ပေါ်ကစကားသည် သတင်းကောင်းဖြစ်ပေသည်။

ထိုကုန်းသည် မြို့နှင့်မလှမ်းမကမ်းမှာရှိသည်။ သခင်ယေရှုကိုမြို့ပြင်ရှိ သတ်မှတ်ထား သော နေရာတွင် ကွပ်မျက်ကြသည်။ နေရာအတိအကျကို နောက်ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြပါ မည်။

၁၉:၂၁ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ဆိုင်းဘုတ်စာသားကိုမကြိုက်။ ထိုစာသားသည် ယေရှု အားဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်သိမှတ်ရာ ရောက်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ပြင်၍ မရတော့ပါ။

၁၉:၂၂ ပိလတ်မင်းက မပြင်ချင်တော့ပါ။ ယုဒများအား စိတ်မရှည်တော့ပါ။ အခွင့်အရေး ထပ်မပေးချင်တော့ပါ။ သို့ကြောင့် သူသဘောထားကို ပြောပြသည်။

၁၉:၂၃ ကွပ်မျက်ပြီးသောအခါ ထိုသူ၏ ကြွင်းကျန်သောပစ္စည်းများသည် စစ်သားများက ကြိုက်သလိုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်လည်း ယေရှု၏ ဝတ်ရုံကိုခွဲဝေကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ တယောက်တစ (၅)စရကြသည်။ အပေါ်ဝတ်ရုံကို (၄)စပိုင်းဖြတ်၍ ချုပ်ရိုးမဲ့အတွင်းခံအင်္ကျိကိုမူ မစုတ်မဖြဲ ဘဲ၊ ခွဲဝေကြသည်။

၁၉:၂၄ ချုပ်ရိုးမရှိသောအတွင်းခံအင်္ကျိကိုမူ မဲနှိုက်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ကြခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်က ပရောဖက်ပြုချက် (ဆာ ၂၂:၁၈)နှင့် ကိုက်ညီနေသည်။ ထိုသို့ပရောဖက် ပြုချက်ပြည့်စုံခြင်းသည် ကျမ်းစာအားဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်မှုတ်သွင်းထားကြောင်းနှင့် ခရစ်တော်သည် ကတိတော်ပြုထားသည့် မေရှိယ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။

(ဈ) မယ်တော်အားယောဟန်ထံ အပ်နှံခြင်း (၁၉:၂၅-၂၇)

၁၉:၂၅ ကျမ်းစာသုတေသီများက ဤနေရာတွင် အမျိုးသမီး (၄)ယောက် (၁) ယေရှု၏ မယ်တော်မာရိ (၂)ယောဟန်၏ မိခင်၊ မာရိ၏ အမသလောမီ (၃) ကလောဖတ်မိန်းမမာရီ (၄)မာဂဒလ မာရိတို့ဟုဆိုကြသည်။

၁၉:၂၆-၂ရ ယေရှုသည် ပြင်းစွာသော ဝေဒနာခံစားနေသည့်အကြားမှာပင်လျှင် အခြား သူများကို ဦးစားပေးသူဖြစ်သည်။ တပည့်တော် ယောဟန်အား မယ်တော့ကို စောင့်ရှောက်လော့ဟု မှာသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယောဟန်လည်းယေရှု၏မယ်တော်အားမိခင်ရင်းသဖွယ် စောင့်ရှောက်လုပ်ကျွေး သည်။ မယ်တော်ကို အချင်းမိန်းမ ဟုခေါ်သည်။ အမေဟုမခေါ်ပါ။ ထိုစကားသည် မချေမငံပြောဆိုခြင်းမ ဟုတ်။ မယ်တော်က သားတော်ကို ကိုးကွယ်ဆက်ကပ်ခြင်းကို ရည်ညွန်းသည်။

(ည) ခရစ်တော်အမှုပြီးစီးခြင်း (၁၉:၂၈-၃၀)

၁၉:၂၈ အငယ် ၂ရနှင့် ၂၈ အကြားတွင် (၃)နာရီကြမွန်းတည့်မှ (၃)နာရီထိ မှောင်မိုက် ကျခဲ့သည်။ ထိုကာလသည် လူသားအပြစ်အတွက်သခင်ပေးဆပ်ရသော ဝေဒနာမှာ နာရီကာလဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား “ရေဆာသည်”ဟုအော်ဟစ်သည်။ ကားတိုင်ပေါ်မှာရုန်းကန်သောကြောင့် ရေငတ် ပေမည်။ ဝိညာဉ်ရှုထောင့်အရ ထို့ထက်လေးနက်သည်။ လူသားများ၏ ဝိညာဉ်များ ကယ်ဆယ်ရေး ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၁၉:၂၉ စစ်သားများက ရေမှိုတထွေးကမ်းပေးလိုက်သည်။ ဒုတ်ဖျားတွင် ရေမှိုချည်၍ ယေရှုပါးစပ်ဖျားသို့ တေ့ပေးကြသည်။ ထိုရေမှိုကိုအရက်ရက်အလလ သင်္ချိုင်းကုန်းတွေချထားသော ရေအိုး ထဲသို့ထိုးနှစ်ပြီး (မ ၂၇:၃၄)ရေစိုစေခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ထိုရေကို မစုတ်ယူပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဝေဒနာကိုလည်း အသက်သာစေပါ။ လူသားများ၏ အပြစ်အဖိုးအခကို အံကြိတ်၍ခံစားခဲ့ရသည်။

၁၉:၃ဝ “အမှုပြီးပြီ” ဟုကြွေးကြော်သည်။ ထိုအမှုဆိုသည်မှာ ခမည်းတော်စေခိုုင်းသော အမှုဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အသိဝိညာဉ်ကို လူသားများအပြစ်ပေါ်သို့ လောင်းချလိုက်သည်။ ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် အပြစ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။အမှန်စင်စစ် ကိုယ်တော် မသေပါ။ အသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်ကြွခြင်းရှိသေးသည်။ ယေရှုက အပြစ်သားများအား ကယ်တင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကရာနီတွင် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုတော်ကြောင့် ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။

အချို့ကျမ်းစာသုတေသီများက ကိုယ်တော်ခေါင်းငိုက်ဆိုက်ညွန်ခြင်းသည် ပြုခဲ့သော အမှု တော်များကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုရေတွက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Nine က “မစွမ်းသာ၍ ခေါင်းငိုက် ဆိုက်ကျခြင်းမဟုတ်။ ပြုတော်မူသမျှပင်ပန်းသောကြောင့် နေသားတကျအနားပေးခြင်းဖြစ်သည်”ဟုဆို သည်။

အသက်တော်ကိုစွန့်၏ ဆိုသည်မှာ ကြည်ဖြူစွာ အသက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည်အသေခံရမည့်အချိန်ကိုသိသည်။ သူ့ကိုသူထိန်းသိမ်းမှုအပြည်ရှိသည်။ အချိန်တန်၍ သူ့စိတ်ဝိညာဉ် ကိုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားများ မလုပ်နိုင်သောအရာကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

(ဋ) နံဘေးတော်ကိုလှံဖြင့် ထိုးခြင်း (၁၉:၃၁-၃၇)

၁၉:၃၁ ယုဒခေါင်းဆောင်များသည် သွေးအေးအေးဖြင့် မည်မျှရက်စက်ကြောင်းတွေ့ရ သည်။ ယုဒထုံးစံအရ ဥပုသ်နေ့တွင် ကားတိုင်ပေါ်၌ အလောင်းမရှိရ။ နောက်တနေ့သည် ဘာသာရေးပွဲ တော်နေ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပိလတ်မင်းအားခြေထောက်များကိုချိုးပစ်ဖို့ ခွင့်တောင်းကြသည်။

၁၉:၃၂ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာတွင်ခြေထောက်များချိုးပစ်သည့်အကြောင်းမတွေ့ရ။ အခြားသူကိုမူချိုးဖဲ့ကြသည်။ သခင်ယေရှုကိုချိုးဖဲ့ခြင်းမပြုကြပါ။

၁၉:၃၃ ထိုစစ်သားများသည် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူများဖြစ်သည်။ ယေရှုသေနေ ကြောင်းတွေ့သည်။ ဟန်ဆောင်ခြင်း၊ မေ့မျောခြင်းမဟုတ်။ တကယ်အသက်မရှိတော့သဖြင့် ခြေထောက် မချိုးကြတော့ပါ။

၁၉:၃၄ စစ်သားတယောက်က လှံဖြင့် ယေရှု၏ နံတော်ကို ထိုးထည့်သည်။ အဘယ် ကြောင့် ထိုးသည်ကို မသိရပါ။ မကျေနပ်ချက်အား နောက်ပိတ်ဆုံးပြသခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသ ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စစ်ပွဲများတွင်လည်း ရန်သူများအားအနိုင်ယူသည့်အခါ လှံစွပ်ဖြင့် ထိုးလေံရှိကြ သည်။ ခရစ်တော်နံရိုးမှ သွေးနှင့်ရေများ ထွက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် တချို့က ယေရှုသည် တကယ်သေ ခြင်းမဟုတ်။ သွေးလန့်၍ နှလုံးခန်ရပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်ကျမ်းစက အသက်ပျောက်ပြီဟု ဆိုထားသည်။ အချို့ကမူ ထိုသို့ရေနှင့် သွေးထွက်ခြင်းသည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာကို ပုံဆောင် သည်ဟု ယူမှတ်ကြသည်။ အသွေးတော်ဆိုသည်မှာ ပြင်ပညစ်ညမ်းခြင်းများကို သန့်စင်စေခြင်းဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်ထံတော်ပါးမှ စီဆင်းလာ

ရေနှင့် အသွေးလက်ခံပါရစေ၊

အပြစ်နှင့် ရပ်လုံးစင်ကြယ်ဖို့ရာ

တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဆေးကြောတော်မူပါ။

A Toplady

၁၉:၃၅ အပိုဒ်ငယ် ၃၅တွင်ယေရှု၏ ခြေထောက်များမကျိုးကြောင်း တွေ့ရသည်။ လှံဒဏ် ရာသို့မဟုတ်ကားတိုင်ပေါ်တွင်တင်နေရသော ဒဏ်ရာဖြင့် သေရခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ရေးသား သောရှင်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။

၁၉:၃၆ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို သေချာနားလည်နိုင်ရန် အငယ် ၃၃နှင့် ထွက် ၁၂:၄၆” အရိုးတစုံ တရာမှ မကျိုးစေရ” ဟူသော ကျမ်းချက်ကို ဦးစွာဖတ်ရှုရသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်များသည် ပသခါသိုးသငယ် ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အရိုးတချောင်းမျှမကျိုးစေရန် ဘုရားသခင် ကအမိန့်တော်ရှိထားသည်။ ခရစ်တော်သည် တကယ့်ပသခါသိုးသငယ်ဖြစ်သည်။ ကြီမြတ်ခြင်းနှင့် အသေးစိတ်ပြည့်စုံသည်။

၁၉:၃ရ ဤကျမ်းပိုမရှုခင် အငယ် ၃၄ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ထိုစစ်သားသည် မသေချာ၍၊ လက်ဆော့ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သော်လည်း “တ ၁၂:၁၀” ပါ “လူသည်ဆိုးညစ်မိုက်ကန်းခြင်းရှိ၍၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့သဘောနှင့် သူရှိသည်”ဟူသော ကျမ်းချက်နှင့် အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ညီ ညွတ်သည်။ ဇာခရိပရောဖက်ပြုချက်သည် သခင်ဘုရား လူ့လောကသို့ တဖန်ကြွရောက်လာသောအခါ မှန်ကန်ကြောင်း ယုဒများဝန်ခံကြမည်။

“သူတို့သည် မိမိထိုးဖောက်သော င့ါကိုရှုမြင်ရကြမည်၊ တယောက်တည်းသော သားအတွက်အဘသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသကဲ့သို့ ငိုကြွေမြည်တမ်းကြရမည်”။

(ဋ) ယောသပ်၏ အုတ်ဂူတွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း (၁၉:၃၈-၄၂)

၁၉:၃၈ ယေရှုကို သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းစပါပြီ။ အရိမသဲမြို့သားယောသပ်သည် ယုဒများ၏ ရန်ကို ကြောက်သောကြောင့် ပွင့်လင်းစွာဝန်မခံရဲသော လျှို့ဝှက်ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ ယခုမူ သူ၏ ယုံကြည် ချက်ကို လျှို့ဝှက်မသိမ်းဆည်းနိုင်တော့ သဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းရှေ့တလှမ်းတိုးကာ ယေရှု၏ အလောင်းအား သင်္ဂြိုဟ်ခွင့်တောင်းသည်။ ထိုသို့တောင်းခံခြင်းကြောင့် ယုဒများ၏ ဝိုင်းပယ်ခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခြင်းခံရသည်။ သခင်ယေရှုလူထုအား အမှုတော်ပြုစဉ်တွင် သူသည် သခင် ယေရှုကို ငြင်းပယ်သူမဟုတ်ပါ။

၁၉:၃၉-၄ဝ ဤနေရာတွင် ညအချိန်မတော်၌ သခင်ယေရှုကို လာရောက်တွေ့ဆုံသော ယုဒအမျိုးသားနိကောဒင် (အခန်း ၃) ကိုတခါပြန်တွေ့ရသည်။ သူသည် မုရန်မွှေးရနံ့ ပေါင်းတစ်ရာနှင့် နံ့သာ၊ ပိတ်စများဖြင့် အလောင်းတော်အား ရစ်ပတ်ကြသည်။

၁၉:၄၁ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ပါအချက်များသည် အသေးစိတ်မှစ၍ ရှေးပရောဖက်ပြုချက်များ အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဟေရှာယပရောဖက်က လူများသည် သခင်ယေရှုအားဖြစ်သလိုသင်္ဂြိုဟ်ကြမည်ပြုသော် လည်း ကြွယ်ဝစွာ သဲင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရသည်ဟု ဟောကြားထားသည် (ဟေရှာ ၅၃:၉)။ ကရာနီကုန်းအနီး ဥယျာဉ်ထဲတွင် သူဌေးတစ်ဦးပိုင်ထားသော အုတ်ဂူသစ်တခုရှိသည်။ ထိုအုတ်ဂူသည် အရိမသဲသား ယောသပ်ပိုင်ဖြစ်သည်ဟု ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ရေးပြထားသည်။

၁၉:၄၂ ယေရှု၏ အလောင်းတော်ကို အုတ်ဂူသစ်ထဲသို့ သွင်းလိုက်သည်။ ထိုနေ့ညနေခင်း နေဝင်လျှင်ယုဒတို့၏ ပွဲတော်အချိန်စတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ယုဒများသည် ယေရှု၏ အလောင်းအားအပြင်မှာ ရှိမည်ကို ပူပန်ကြသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ခရစ်တော်သုံးရက်နှင့်သုံးညနေရခြင်းသည် ဘုရား သခင်၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ယုဒပြက္ခဒိန်အရထိုနေ့ကိုလည်း တစ်ရက်အဖြစ် ထည့်တွက်သည်။ ခရစ် တော်ဘုရားသုံးရက်လွန်သော် ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်ဟူသော ယေရှု၏ ပရောဖက်ပြုချက်လည်း ပြည့်စုံ သွားသည် (မ ၁၂:၄၀)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။