ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၄

ခမည်းတော်ထံသွားရာလမ်း
1တစ်ဖန်တုံယေရှုက၊ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း မရှိစေနှင့်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြလော့။ ငါ့ကိုလည်း ယုံကြည်ကြလော့။- 2ငါ့အဘ၏အိမ်တော်၌ နေစရာအခန်းအများရှိ၏။ သို့မဟုတ်လျှင် မဟုတ်ကြောင်းကို သင်တို့အား ငါမပြောဘဲမနေ။ သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှာ ငါသွားရ၏။- 3ငါသည်သွား၍ သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ တစ်ဖန်လာပြန်၍၊ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေခြင်းငှာ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်။- 4ငါသည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ လမ်းခရီးကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့သိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။- 5သောမကလည်း၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားတော်မူသည်ကို အကျွန်ုပ်တို့ မသိသည်ဖြစ်၍၊ လမ်းခရီးကိုအဘယ်သို့ သိနိုင်ပါမည်နည်းဟု လျှောက်လျှင်၊- 6ယေရှုက၊ ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ။- 7သင်တို့သည် ငါ့ကိုသိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကို မသိဘဲမနေကြ။ ယခုမှစ၍ ခမည်းတော်ကိုသိမြင်ကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
8ဖိလိပ္ပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူပါ။ ထိုသို့ပြတော်မူလျှင် အကျွန်ုပ်တို့ အလိုပြည့်စုံပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊- 9ယေရှုက၊ ဖိလိပ္ပု၊ ဤမျှကာလပတ်လုံး ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှ သင်သည် ငါ့ကို မသိသေးသလော။ ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုမြင်၏။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ခမည်းတော်ကို အကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူပါဟု သင်သည်အဘယ်သို့ ဆိုရသနည်း။- 10ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း မယုံသလော။ ငါဟောပြောသောစကားကို ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါဟောပြောသည်မဟုတ်။ ငါပြုသောအမှုတို့ကိုကား၊ ငါ၌ တည်နေတော်မူသော ခမည်းတော်သည် ပြုတော်မူ၏။- 11ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း ယုံကြလော။ ငါ့စကားကို မယုံလျှင်၊ ငါ့အမှုတို့ကိုထောက်၍ ယုံကြလော့။- 12ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါပြုသောအမှုတို့ကို ပြုလိမ့်မည်။ ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်း ပြုလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ခမည်းတော်ထံသို့ သွား၍၊- 13သင်တို့သည် ငါ၏နာမကိုအမှီပြုလျက် ဆုတောင်းသမျှအတိုင်း ငါပြုမည်။ အကြောင်းမူကာ၊ ခမည်းတော်သည် သားတော်အားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်း ရှိမည်အကြောင်းတည်း။- 14သင်တို့သည် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ တစ်စုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသည်အတိုင်း ငါပြုမည်။
ဝိညာဉ်တော်၏ကတိတော်
15ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ငါသည် ခမည်းတော်ကိုတောင်း၍၊- 16ခမည်းတော်သည် သမ္မာတရားကိုပြသော ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော တစ်ပါးသောဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်တည်နေစေခြင်းငှာ သင်တို့အားပေးတော်မူမည်။- 17ထိုဝိညာဉ်တော်ကို လောကီသားတို့သည် မသိမမြင်သောကြောင့် မခံမယူနိုင်ကြ။ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍၊ သင်တို့၌ ရှိတော်မူသောကြောင့် သင်တို့သိရကြ၏။- 18ငါသည် သင်တို့ကို မိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှာ စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်။- 19ခဏကြာပြီးမှ လောကီသားတို့သည် ငါ့ကိုမမြင်ရကြ။ သင်တို့မူကား မြင်ရကြလိမ့်မည်။ ငါသည် အသက်ရှင်သောကြောင့် သင်တို့သည်လည်း အသက်ရှင်ရကြလိမ့်မည်။- 20ငါသည် ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့သည် ငါ၌ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုနေ့၌ သင်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။- 21ငါ့ပညတ်တို့ကိုရ၍ စောင့်ရှောက်သောသူသည် ငါ့ကိုချစ်သောသူဖြစ်၏။ ငါ့ကိုချစ်သောသူကို ငါ့ခမည်းတော်သည် ချစ်တော်မူမည်။ ငါသည်လည်း ထိုသူကိုချစ်၍ သူ့အားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
22ယုဒရှကာရုတ်မဟုတ်၊ အခြားသောယုဒက၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် လောကီသားတို့အား မထင်ရှားဘဲ အကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်သို့ ထင်ရှားတော်မူမည်နည်းဟု မေးလျှောက်၏။- 23ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို နားထောင်လိမ့်မည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ထိုသူကို ချစ်တော်မူသည်။ ငါတို့သည်လည်း၊ သူ့ဆီသို့ကြွ၍ နေရာချမည်။- 24ငါ့ကိုမချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို နားမထောင်။ သင်တို့ကြားသောစကားသည် ငါ့စကားမဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်၏စကားတော်ဖြစ်၏။- 25ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်တွင် ဤစကားကိုပြောခဲ့ပြီ။- 26ခမည်းတော်သည် ငါ့အတွက်ကြောင့် စေလွှတ်တော်မူသော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတည်းဟူသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ပြသသွန်သင်တော်မူ၍၊ ငါပြောခဲ့သမျှသော စကားတို့ကို မှတ်မိသောဉာဏ်ကို သင်တို့အား ပေးတော်မူမည်။- 27ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ လောကီသားတို့ ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။- 28ငါသည် ယခုသွားသော်လည်း သင်တို့ဆီသို့ လာဦးမည်ဟု ငါပြောသောစကားကို သင်တို့ကြားရကြပြီ။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုချစ်လျှင် ခမည်းတော်ထံသို့ ငါသွားမည်ကို ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်တော်မူ၏။- 29ထိုအမှုအရာရောက်သောအခါ သင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းငှာ၊ မရောက်မီ ယခုပင်သင်တို့အား ငါပြောနှင့်ပြီ။- 30ယခုမှစ၍ ငါသည်သင်တို့နှင့် များစွာမပြောရ။ အကြောင်းမူကား၊ ဤလောကကို အစိုးရသောမင်းသည် လာဆဲဖြစ်၏။ လာသော်လည်း ငါ၌အဘယ်အခွင့်အရာကိုမျှ မတွေ့ရ။- 31ငါသည် ခမည်းတော်ကို ချစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခမည်းတော်မှာတော်မူသည်အတိုင်း ငါပြုသည်ကိုလည်းကောင်း၊ လောကီသားတို့ သိမည်အကြောင်းတည်း။ ဤအရပ်မှ ထ၍သွားကြကုန်အံ့။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၄ (အနက်ဖွင့်)

(ဍ) ယေရှုသည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက် (၁၄:၁-၁၄)

၁၄:၁ အချို့ကဤကျမ်းပိုဒ်သည် ပေတရုသို့ပြောသောစကား၊ အခန်း ၁၃၏ အဆက်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ပေတရုက သူ့အားငြင်ပယ်မည့်အကြောင်းမပြောသော်လည်း နှုတ်တခွန်းဖြင့် နှစ်သိမ့်ခဲ့သည်။ တပည့်တော်များသည်လည်း အကျိုးဝင်သည်။ ငါသည် သင်တို့မသိသောနေရာသို့သွား မည်။ သင်တို့ရှာဖွေကြသော်လည်း တွေ့မည်မဟုတ်။ သို့သော်လည်း စိတ်မပူကြနှင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြလော့၊ ငါ့ကို လည်းယုံကြည်ကြလော့ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်လည်း ဘုရားနှင့်ယေရှု ဘုရားတူညီသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၂ ခမည်းတော်၏ အိမ်တော်ဆိုသည်မှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ ထိုအိမ်တော်တွင် နေစရာနေရာများစွာရှိသည်။ ကယ်တင်ခြင်းခံရသူတိုင်း နေထိုင်နို်င်အောင်ကျယ်ဝန်း သည်။ အကယ်၍နေရာမရှိလျှင်သင်တို့အာပြောပြမည်မဟုတ်။ အချဉ်းနှီး မျော်လင့်ချက်ပေးမည်မဟုတ်။ သင်တို့အတွက်နေရာသွားရောက်ပြင်ဆင်မည်ဟု သခင်ယေရှုက မှာခဲ့သည်။ နေရာပြင်ဆင်ခြင်းကို နှစ်မျိုး နားလည်သည် ။ ပထမအချက်မှ ကရာနီးတောင်ကုန်းတွင် သူနေရာပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကုန်း ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အာမခံချက်ပေးသည်။ ကောင်းကင် နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ နေရာထိုင်ခင်း ပြင်ဆင်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မည်မျှလေးနက်ကြောင်း နားမလည်နို်င်သော်လည်း ဘုရားသခင်သားသမီးများအတွက် နေရာထိုင်ခင်ပြင်ဆင်ပေးသည်မှာ သေချာပသည်။ “အဆင်သင့်ရှိသူများအတွက် နေရာထိုင်ခင်း အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပေးသည်”။

၁၄:၃ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ယေရှုနောက်တကြိမ်ကြွလာသောအခါ နာမတော်မြတ်၌ ကွယ်လွန်သူများထမြောက်၍ အသက်ရှင်ကြွင်းကျန်သူများ ရုပ်ချင်းပြောင်းလဲကာ အသွေးတော်ဖြင့် ရွေး ဝယ်ထားသူအားလုံး ကောင်းကင်ယံ၌ သခင့်ကို တွေ့ဆုံမည့်အကြောင်းဖြစ်သည် (၁သက် ၄:၁၃-၁၈၊ ၁ကော ၁၅:၅၁-၅၈) ကိုယ်တော်ဘုရားထွက်ခွါသွားပြီး နောက်တဖန်ကြွရောက်လာမည်။ သူလူများနှင့်အ တူ ထာဝရစံမြန်းကြမည်။

၁၄:၄-၅ ကိုယ်တော်ဘုရားကောင်ကင်နို်င်ငံသို့သွားမည့်အကြောင်း တပည့်တော်များ လည်း ထိုကောင်းကင်လမ်းသိကြမည့်အကြောင်ထပ်ခါတလဲလဲပြောပြသည်။

ထိုအကြားထဲတွင် မသိနားမလည်သူတစ်ယောက်ရှိသည်။ သောမတ်လည်း ပေတရုကဲ့သို့ ပြင် သခင်ယေရှုအား တပည့်တော်များမသိသောအရပ်ဒေသတစ်ခုသို့ ခရီရှည်ဆက်မည်ဟုထင်သည်။

၁၄:၆ ဤနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော ကျမ်းပိုဒ်သည် ယေရှုက သူသည်ကောင်းကင်သွားရာ လမ်းဖြစ်ကြောင်းဆိုထားသည်။ ယေရှုသည် သွားမည့်လမ်းကို ညွန်ပြရုံသာမဟုတ်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်သည် ထိုလမ်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်းတရားသည် ထိုသခင်ဖြစ်သည်။ ထိုသခင်ကို လက်ခံ သူသည်။ ထိုလမ်းကိုပိုင်ဆိုင်သူ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒသည် ခရစ်တော်ဖြစ် သည်။ ယေရှုသည် လမ်းပေါင်းများစွာထဲက လမ်းတခုမဟုတ်ပါ။ တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်သည်။ သခင် ခရစ်တော်တည်းဟူသော လမ်းမှလွဲ၍ မည်သူမှ ခမည်းတော်ထံမရောက်နိုင် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ရောက်နို်င်သောလမ်းသည် ပညတ်တော် (၁၀)လမ်းမဟုတ်။ ရွှေပဠိညဉ်လမ်းလည်းမဟုတ်။ အမိန်ပြန် တန်းထိန်းသိမ်းခြင်းလည်းမဟုတ်။ အသင်းတော်၌ပါဝင်ခြင်းဖြင့်လည်းမဟုတ် ခရစ်တော်တပါးအားဖြင့် သာရောက်နိုင်သည်။ ယနေ့ကာလတွင် ထိုခရီးလမ်းကို အမှုမထားကြ ဘာသာတရားတိုင်းကောင်းပါ သည်။ “ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် နောက်ဆုံးမှာ ရွာရောက်မှာပဲ”ဟုဆိုကြသည်။ ယေရှုကမူ ငါ့ကိုအမည်မပြုဘဲ၊ ဘယ်သူမှခမည်းထံသို့မရောက်ရဟုဆိုသည်။

သခင်ယေရှုသည် သမ္မာတရားကို သွန်သင်သူသာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တော်တိုင်လည်းသမ္မ တရားဖြစ်သည်။ သမ္မတရားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ သော သမ္မာတရားမည်သည့် နေရာ တွင်မှမရှိ။

ယေရှုခရစ်သည် အသက်လည်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်အသက်နှင့် ထာဝရအသက်၏ အရင်း အမြစ်ဖြစ်သည်။ ထိုသခင်သည် အသက်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသခင်ကိုပိုင်ဆိုင်သူတိုင်းသည် ထာဝရ အသက်ရကြသည်။

၁၄:ရ တဖန် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်၏ ယှက်နွယ်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ ယေရှုကို အသိအမှတ်ပြုကြလျှင် ခမည်းတော်ကိုလည်း သိကျွမ်း ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူသားများက ခမည်းတော်အား မြင်သာအောင်သားတော်ကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ခရစ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်သည့် အခါ ယေရှုသည် ဘုရားသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်လာကြသည်။ ခရစ် တော်ကို သိကျွမ်းခြင်းဖြစ်၍ ခရစ်တော်အား ဖူးမြင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ဖူမြော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားလည်လာကြမည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်နှင့် ခရစ်တော်သည် ခန္ဓာကိုယ်တခုတည်းရှိသည် ဟုဆိုလို ရာမရောက်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ ဦးဆောင်မှုတွင် သုံးပါးတဆူအပါ အဝင်ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင် တပါး တည်းသာရှိသည်။

၁၄:၈ ဖိလိပ္ပုက သခင်ယေရှုကို ခမည်းတော် အားထင်ရှားစွာပြသရန် တောင်းဆိုသည်။ ယေရှုပြုတော်မူချက်များ၊ နှုတ်ထွက်စကားများသည် ခမည်းတော်၏ ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်း သဘောမ ပေါက်သေး။

၁၄:၉ ယေရှုက စိတ်ရှည်စွာပဲ့ပြင်သည်။ ဖိလပ္ပိုသည် ယေရှုနှင့် ကာလကြာရှည်လက်တွဲ သူဖြစ်သည်။ ဦးစွာခေါ်ယူသော တပည့်တော်များ၌ ပါဝင်သည် (ယော ၁:၄၃)။ သို့သော်လည်း ယေရှု၏ ဇာတိတော်၊ ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်းဖြစ်ပုံတို့ကို သဘော မပေါက်သေး။ ယေရှုကို ဖူးမြင်ခြင်း သည် ခမည်းတော် အားဖူးမြင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နားမလည်သေး။

၁၄:၁၀-၁၁ “ငါသည် ခမည်းတော်၌ တည်ရှိနေ၍ ခမည်းတော်သည်လည်းင့ါ၌ တည်ရှိ တော်မူသည်”ဟူသော ကျမ်းစကားသည် ခမည်းတော်နှင့် သားတော် ဆက်စပ်နီးကပ်ပုံ၊ တလုံးတဝတည်း ရှိပုံအကြောင်းကို သရုပ်ဖော်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ခြားနားသော် လည်း နာမ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် တနလုံး တဝတည်းအတူတူ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသဘောကို နားမလည် နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ သင်္ခါရသဘောရှိ သော လူ့ဦးနှောက် ဉာဏ်ဖြင့်မူ ထိုုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကို ရှေ့တန်းတင်မှသာလျှင် ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ကြွယ်ဝသူဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူဖြစ်သော်လည်း ဤလော ကသို့ ကြွလာသောအခါ အစေခံသဖွယ်ရောက်ရှိလာသည်။ အဘခမည်းတော်အား အကြွင်းမဲ့ နာခံလျှင် ယေဟောဝါ ဘုရား၏ အစေခံအဖြစ်ရောက်လာသည်။

သခင်ဘုရား၏ သက်သေခံချက်များကြောင့် ခမည်းတော်နှင့် အတူရှိသူဖြစ်ကြောင်း တပည့်တော်များကယုံလာကြသည်။ အမှုတော်ပြီးမြောက်ခြင်းမရှိသေး သော်လည်းဘုရားသားတော်ဖြစ် ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။

၁၄:၁၂ သခင်ယေရှုက သူ့ကို ယုံကြည်သူများသည် ကိုယ်တော်ပြုခဲ့သမျှသော အံ့ဖွယ်နိ မိတ်လက္ခဏာများကို ပြုနိုင်ကြမည်။ ထို့ထက်သာလွန်၍ လည်း ပြနိုင်ကြမည်ဟု ဆိုသည်။ တမန်တော် ဝတ္ထုတွင်တပည့်တော်များသည်လည်း အံ့ဖွယ်တန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံလျှက် ကယ်တင်ရှင်သခင်ကဲ့သို့ အနာ ရောဂါ ကင်းငြိမ်းစေကြသည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့ တရက်တည်းတွင်လူပေါင်းသုံးထောင်ကျော် ပြောင်းလဲ ခြင်းသည် ကိုယ်တော်ထက်သာလွန်၍ တန်ခိုးပြုခြင်းဖြစ်သည် ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း အသင်း တော်ထဲတွင် သာမက ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားတွင် ဧဝံဂေလိတရားပျံ့နှံ့ စေကြမည်။ အသက်တာ ပြောင်းလဲ စေနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာခြင်းထက် ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝခြင်း ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ သခင်ဘုရား ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ကြွမြန်းသွားသောအခါ ဤကမ္ဘာမြေသို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် စေလွတ်ထားပါသည်။ ထိုသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က တပည့်တော်များအား တန်ခိုးပြည့်ဝ စေလျှက် အံဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာ များကို ပြကြသည်။

၁၄:၁၃ သခင်ဘုရား ထွက်ခွာသွားသော်လည်း တပည့်တော်များသည် ခမည်းတော် ထံဆု တောင်း ခြင်းဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိကြသည်။ တပည့်တော်မဟုတ်လျှင် ဆုတောင်းခြင်း အဖြေမရဟု မဆိုလိုပါ။ အဓိကသော့ချက်မှာ ဆုတောင်းသည့်အခါ ခရစ်တော်၏ နာမတော်ဖြင့် ဆုတောင်းရသည်။ ငါ၏ နာမ၌ တောင်းသမျှသည် ရရှိကြမည်ဟုဆိုသည်။ အဆုံးသတ်ဆုတောင်းရာတွင် ခရစ်တော်၏ အလိုတော် နှင့် အညီတောင်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ အလိုတော်နှင့် အညီတောင်းလျှောက်သမျှသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့၊ လူသားများမင်္ဂလာရှိစေဖို့ဖြစ်ရသည်။

ခရစ်တော်၏ အလိုတော် သိရှိနိုင်ရန်ခရစ်တော်နှင့် နီးကပ်စွာရှင်သန်ဖို့လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် အလိုတော်သိနို်င်မည်မဟုတ်။ နီးနီးကပ်ကပ်နေလေလေ စိတ်သဘောချင်း ပိုမိုနီးစပ် တော်နှင့်ထိတွေ့ဖို့ရန်သာ အမြဲရည်ဆောင်သောကြောင့် ခမည်းတော်သည်လည်း သားတော်၌ ဘုန်း အသရေပေါ်ထွန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် အလိုတော်နှင့် အညီ ပြုမူကျင့် ကြံ၍၊ ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ ဆုတောင်လျှင် ရရှိကြမည်။ ဘုရားသခင်သည် သားသမီးများအားဖြည့်ဆည်းပေးရန် လက်တွန့်တိုသူမ ဟုတ်။

၁၄:၁၄ ယုံကြည်ခြင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ လူများခွန်အား ရင့်သန်ရန် ကတိတော် အသေး စိတ်ကိုထပ်မံပေးထားသည်။ အလိုတော်၌ ဗဟိုပြု၍ ဘုရားသခင်နှင့် မိဿဟာယပြုကာ အက်တာ လျှောက်လှမ်းပါမှ အလိုတော်နှင့်အညီဆုတောင်းလျှင်ဆုတောင်းသည့်အတိင်းပြည့်စုံမည်။

(ဎ) ဝိညာဉ်တော်၏ ကတိတော် (၁၄:၁၅-၂၆)

၁၄:၁၅ သခင်ဘုရားက စွန့်ခွာတော့မည့်အကြောင်းပြောသောအခါ၊ တပည့်တော်များ သည် မျက်နှာညိုးနွမ်းကြသည်။ သခင့်ကို အဘယ်မျှ ချစ်ခင်ကြကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သို့သော ဝမ်းနည်းခြင်း၏ ဖြေဆေးသည် ပညတ်ချက် စောင့်ထိန်းခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်ရည်ဖြင့် မဟုတ်။ နာခံခြင်းဖြစ် သည်။ ပညတ်ချက်များဆိုသည်မှာ နှုတ်တော်ထွက်စကားများဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတခုလုံးပါဝင်သည်။

၁၄:၁၆ ဤကျမ်းပိုဒ်တခုလုံးသည် တောင်းလျှောက်ဟူသော စကားသည် ယုံကြည်သူများ ၏ တောင်းလျှောက်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ။ တောင်းခံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားကူညီသူ ဆိုသည်မှာ နောက် တဦး (သို့) ရှေ့နေ (၁ယော ၂:၁) ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူသားများ၏ အကျိုးဆောင်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ခြားနားခြင်းမရှိ။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူများထဲ၌ ထာဝရကိန်းဝပ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်၊ အကြိမ်များစွာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။

၁၄:၁ရ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ သွန်သင်ချက်များသည် ခရစ်တော်ဘုန်းတန်ခိုးထင် ရှားစေသည့် သမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာတရား၏ ဝိညာဉ်တော်ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ လော ကသားများသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို မြင်နို်င်စွမ်းမရှိသောကြောင့် မရရှိနိုင်။ မယုံကြည်သူများ သည် မြင်မှယုံတတ်ကြသည်။ လေနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသည် မမြင်ရသော်လည်း အမှန်တကယ် ရှိနေကြောင်းကို သတိမေ့နေကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသူများသည် သန့်ရှင်းသော ဝညာဉ်တော် ကို သဘောမပေါက်ကြ။ နားမလည်ကြ။ အပြစ်များကို သိရျိကြသော်လည်း၊ ထိုအပြစ်အသိပေးသူသည် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှန်မသိကြ။ တပည့်တော်များကမူ နားလည်ကြသည်။ တပည့်တော်များ၏ အသက်တာတွင် အခွန်တော် ပါရှိကြောင်းနှင့် သခင် ယေရှု၏ အမှုတော်ထဲ၌ ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင် သည်။

ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့နှင့် အတူတည်ရှိတော်မူ၍ ထိုအရှင်ကို သင်တို့သိကြ၏ ပင်တေကုတ္တေနေ့မတိုင်မီကပင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် တပည့်တော်တို့ထံ၌ တည်ရှိပြီးဖြစ် သည်။ သို့သော်ပင်တေကုတ္တေနေ့ရောက်သောအခါ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က “သင့်ဝိညာဉ်တော် အားင့ါထံမှမဖယ်ရှားပါနှင့်” ဟုဆုတောင်းခဲ့သည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူများနှင့် ဘယ်သောအခါမှ မခွဲခွာ။

၁၄:၁၈ သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များအား အမိမဲ့သားရေနည်းငါးသဖွယ် ပစ်ပယ်ခဲ့ မည်မဟုတ်ဟု ဆိုသည်။ တဖန်ပြန်လာမည်။ သို့ကြောင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှ ရောက်လာမည်။ သို့ကြောင့်ဤအချက်သည် စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ တနည်းတွေးရလျှင် ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော် ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ရောက်ရှိလာခြင်းသည် ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့သည် သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းနေ့ရက်ဟု ယုံမှတ်စရာအကြောင်း ရှိလာသည်။ တတိယအချက်မှာ ရွေးချယ်တောမူသော သူများ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။

၁၄:၁၉ သခင်ဘုရားသင်္ဂြိုဟ်ခံပြီးသောနောက်ပိုင်းတွင် သခင်ဘုရားကို မယုံကြည်သူများ က မမြင်ကြရတော့ပါ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည့်နောက်ပိုင်းတွင် လည်း ကိုယ်တော်ကို ချစ်ခင်သူများသာဖူး မြော်ခွင့်ရကြသည်။ ထိုအဖြစ် အပျက်သည်သင်တို့မူကားမြင်ရကြလိမ့်မည်ဟူသော ကျမ်းစကားဖြစ်သည်။ လောကသားများ မမြင်ရကသော်လည်း တပည့်တော်များက မြင်နေကြသည်။ ငါသည် အသက်ရှင်သော ကြောင့် သင်တိုပသည်လည်း အသက်ရှင်ရကြမည် ဟုဆိုထားသည်။ သခင်ဘုရားက ရှင်ပြန်ထမြောက် မည့်အကြောင်းရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ သေလွန်ကြသော် လည်း ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်နှင့် နောက် တဖန်သေခြင်းမရှိသောဘဝသို့ ထမြောက်ကြရမည်။

၁၄:၂ဝ ထိုနေ့ရက်ဆိုသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိ လာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော် ၏ ဆက်စပ်မှုသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ မြင်ရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသူများ၏ ဆက်စပ်မှုသည်လည်း အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိကြ မည်။ ခရစ်တော်ဘုရားယုံကြည်သူများ၌ ရှိခြင်းသည် လူ့ဘာသာစကားဖြင့် ရှင်းပြရန်ခက်သည်။ မီးစာ သည် မီးထဲုတွင်ရှိသကဲ့သို့ မီးသည်လည်း မီးစာထဲတွင်ရှိနေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုဥပမာနှင့် မလုံ လောက်သေးပါ။ ခရစ်တော်၏ အသက်တာဖြင့် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူခရစ်တော်ထဲ၌ ရှိနေခြင်း မှာ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် အမှုတော်၌ ပါဝင်သာယာခြင်းဖြသည်။

၁၄:၂၁ သခင်ဘုရားကို အမှန်တကယ်ချစ်လျှင်ပညတ်ချက်များကိုနာခံစောင့်ထိန်းရသည်။ နာခံခြင်းမရှိဘဲ၊ သခင်ဘုရားကို ချစ်ကြောင်းလေဖောခြင်းသည် အချဉ်းအနှီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းထားသောလောကသားများအားလုံးကို ချစ်သော်လည်း သားတော်ကို အချစ်ဆုံးဖြစ် သည်။ ထို ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုချစ်လျှင် ထိုထက်လေးနက်စွာနားလည်ရမည်။

၁၄:၂၂ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယုဒရှကာရုတ်နှင့်နာမည်တူ တယောက်ပေါ်လာသည်။ လော ကသားများနားမလည်နိုင်အောင်မည်သို့ပေါ်ထွန်းလာသနည်း။ သခင်ယေရှုသည် စစ်သူကြီးအောင်နိုင် သူပမာပေါ်ထွန်းလာမည်ဟု ယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်။ လူ့အသိဉာဏ်မတူ၊ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပေါ်ထွန်းလာမည့် အကြောင်းမသိရှာ။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သာ သခင်ယေရှုကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။

ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ကူညီခြင်းဖြင့် တပည့်တော်များက သခင်ယေရှုအား လူ့လောကတွင် တွေ့မြင်ကြခြင်းထက် ပိုမိုဖူးမြင်လွင့် ရကြသည်။ သခင်ဘုရားလူ့လော ကတွင် ရှိနေစဉ်လူအုပ်ကြီးရှေ့ပိုင်း တွင်ရောက်နေသူမျးာကသာ မြင်ရသည်။ သို့သော် ယနေ့တွင်မူ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် နီးကပ်စွာတွေ့မြင်ကြရသည်။ သခင်ယေရှုက ထိုယုဒသို့ပြောသော စကားသည် တပည့် တော်တိုင်းအားနှုတ်ကပတ်တော်နာခံခြင်း ရှိကြရန် မိန့်မှာ ခြင်းဖြစ်သည်။ နာခံခြင်းသည် ခမည်းတော်နှင့် သားတော်ထံ၌ တည်မှီသည်။

၁၄:၂၃ သခင်ဘုရားကို အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူသည် ကိုယ်တော်ဘဘုရားသွန်သင် ချက်များနှင့် ပညတ်ချက်များကို စောင့်ထိန်းရသည်။ သားတော်၏ စကားတော်များကို ဆင်ခြင် ဆင်လက် မပေး၊ အကြွင်းမဲ့နာခံရန် ခမည်းတော်ဘုရားအလိုရှိသည်။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်တို့သည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာနှင့် နာခံခြင်း စိတ်နှလုံးရှိသူများကို အလိုတော်ရှိကြသည်။

၁၄:၂၄သားတော်ကိုမချစ်၊ သွန်သင်တော်မူချက် များကို မနာခံသူသည် ခရစ်တော်၏ နှုတ်တော်ထွက် စကားများကိုငြင်းပယ်ရုံသာမက ခမည်းတော်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ရာရောက်သည်။

၁၄:၂၅ တပည့်တော်များအတူရှိနေစဉ် အဓိက အချက်များကို သွန်သင်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ထက်သဘောပေါက်နို်င်မည်မဟုတ်သဖြင့် ထို့ထက်သင်ပြစရာမရှိတော့ပါဟုဆိုသည်။

၁၄:၂၆ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်လည်း ခမည်းတော်က ခရစ်တော်နာမဖြင့် ပင်တေကုတ္တေ နေ့၌ စေလွတ်ထားပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကလူ့လောကကို စိတ်ဝင်စားသဖြင့် ခရစ်တော်ကလူ့လောကကို စိတ်ဝင်စားသဖြင့် ခရစ် တော်၏ နာမဖြင့် လူ့လောကသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဘုန်းအသရေ ထင်ရှားဖို့ ရောက်လာသည်မဟုတ်။ လူသားများကိုကယ်တင်ရှင်ဘုရားနှင့် ပိုနီးအောင်ပို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားက “ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့ကို အရာခပ်သိမ်းအားသွန်သင်မည်”ဟု ဆုံးမထားပါသည်။ ယနေ့ဖတ်ရှုနေသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည် ထိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က တပည့် တော်များအားသွန်သင်ချက်များဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားသွန်သင်ချက်များကို ထိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်က မှတ်မိအောင် အကူအညီပေးပါသည်။အမှန်စင်စစ်ယေရှု၏ သွန်သင်ချက်များကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အကူအညီဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည်။

(ဏ) တပည့်တေ်ာများအားငြိမ်သက်မှုပေးခဲ့ခြင်း (၁၄:၂၇-၃၁)

၁၄:၂ရ လူများသည် မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများ ကျန်ရစ်ခဲ့သူများက မည်ကဲ့သို့ လုပ်စေလိုကြောင်း သေတမ်းစာရေးလေ့ရှိသည်။ ယေရှုကလည်း ဤနေရာတွင် အရေးကြီးစကားအား သေတမ်းစာအဖြစ် မှာ ထားခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ သေတမ်းစာသည် အဘိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် ငွေကြေးဓနမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြေအေးပြေလည်သည့်စိတ်နှလုံးငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုငြိမ် သက်ခြင်းမျိုးကို သခင်ခရစ်တော်တပါးတည်းသာပေးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသွေးတော် ဖြင့် ဝယ်ယူထားသည်။ ထိုငြိမ်သက်ခြင်းသည် လောကသားများ၏ ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်။ သခင်ဘုရား ပေးသော ငြိမ်သက်ခြင်းလက်ဆောင်သည် ယာယီအတွက်သာမဟုတ်။ ထာဝရခံသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်မျာစိတ်ပူပန်စရာမလို။

၁၄:၂၈ သခင်ယေရှုက သူထွက်ခွာမည့် အကြောင်းနှင့် နောက်တဖန် ပြန်လည် လာရောက်ခေါ်ဆောင်မည့်အကြောင်း တပည့်တော်မျာအားမှာကြားခဲ့သည်။ သူ့ကိုချစ်လျှင် ဤကိစ္စအ ပေါ်တွင် ဝမ်းမြောက်ကြဖို့ ပြောထားသည်။ တပည့်တော်များက ကိုယ်တော်အားချစ်ခင်ကြသည်ကို ကိုယ် တော်ဘုရားသိသည်။

“ငါသည် ငါ့ထက်ကြီးသောခမည်းတော်ထံသို့ သွားရမည် ဖြစ်သောကြောင့် င့ါအတွက် ဝမ်းသာကြလော့” ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းစကားသည် ယခင်က အကြိမ်ကြိမ်ဆိုခဲ့သော သခင်ဘုရားနှင့် ခမည်းတော်သည် တန်းတူရည်တူရှိသည်ဟူသော ကျမ်းစကားနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်နေသည်။ သို့သော် မတူ ညီသည့်အချက်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် လူ့လောကသို့ဆင်းသက်လာ၍ လူ့လောကတွင်ရှိနေစဉ် လူသားများ၏ မုန်းတီးခြင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ မောင်းထုတ်ခြင်းခံရသည်။ အပြစ်ရှာကြသည်။ တံထွေး ဖြင့် ထွေးကြသည်။ သူဖန်ဆင်းထားသော သတ္တဝါ များ၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားခြင်း ခံရသည်။

ဘုရားသခင်သည် လူသားများ၏ ရက်စက်မှုကို ဘယ်သောအခါမှ မခံရပါ။ အပြစ်သား များနှင့် အလှမ်းဝေးကွာသော ကောင်းကင်ဘုံတွင် စိုးစံသည်။ သခင်ဘုရားကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွ သွားသောအခါတွင်လည်း ဘုရားသခင်သည် တယေက်တလှည့်လူ့လောကသို့လာမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအား သူ့ထက်သာသော ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ အဘခမည်းတော်သည် ဘုရားတဆူအနေဖြင့် ခရစ်တော်ထက်သာခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူ့လောကသို့ ဘယ် သောအခါမှ ရောက်လာခြင်း မရှိသဖြင့် လူသားများ၏ ရက်စက်ခြင်းကိုလည်း မခံရ။ ဇာတိတော် အားဖြင့် ကွာခြားသယောက်ရှိသော်လည်းခမည်းတော်နှင့် သားတော်သည် တလုံးတဝတည်း၊ ထပ်တူထ့်မျှဖြစ် သည်။ လူလောကသို့သခင်ဘုရားရောက်လာသဖြင့် သာမန်အမြင်တွင် ခရစ်တော်က နိမ့်သည်ဟု ထင်မှတ်နိုင်စရာရှိသော်လည်း ရာထူးရာခံအရ အတူတူဖြစ်သည်။

၁၄:၂၉ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်မှုလျှော့နဲခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘဲ၊ ယုံကြည်ခြင်း ပိုမိုခိုင်မာစေရန် အနာဂတ်ဖြစ်မည့် အကြောင်းအရာကို သခင်ဘုရားက ကြိုတင်ပြောသည်။

၁၄:၃ဝ သစ္စာဖောက်ခံရမည့် အချိန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သခင်ဘုရားကသိနေသည်။ တပည့်တော်များအားစကားများများပြောမည့်အချိန်မရှိတော့ဘူးဟုသတိပေးလိုက်သည်။ စာတန်သည်အ နီးအနားသို့ရောက်လာခြေပြီ၊ သို့သော် သခင်ဘုရားအား စွပ်စွဲစရာအပြစ်ကို ရှာမတွေ့ကြ။ သခင်ဘုရား သည် ထိုစာတန်၏ ကြိုပမ်းချက်အား လက်တုံ့ပြန်ရန်မစဉ်းစား။ ထိုအမှုအရာသည် လူသားများအတွက်ရီစ  ရာဖြစ်သော်လည်း သခင်ဘုရားကမူ စာတန်ကလူ့အားဘာမှ မလုပ်နိုင်ဟုဆိုသည်။

၁၄:၃ဝ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် စားညှပ်ထည့်ချင်ပါသည်။ “သစ္စာဖောက်ခံရမည့်အချိန် ရောက်လာနေပြီ။ ငါသည် ကြည်ဖြူစွာနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သွားမည်။ ခမည်းတော်ပြုစေချင်သောအလို တော်ဖြစ်သည်။ အလိုတော်ကို နာခံခြင်းဖြင့် ခမည်းတော်အား မည်မျှချစ်ကြောင်း လောကသားများကို ပြသမည်။ ထို့ကြောင့်တုန်လှုပ်ကြေက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သွားမည်” ဟု ပြောခြင်းနှင့် တူသည်။ ဤစကားအားဖြင့် တပည့်တော်များအားပြန်လည်ထမြောက်၍ သခင်ဘုရားထံရောက်ရှိရမည့် အကြောင်းပြောပြသည်။ ဤနေရာတွင် အပေါ်ခန်းမှ ဘာကြောင့် ထွက်ခွာသွားကြသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်း လင်းမသိရပါ။ တွေ့ဆုံခြင်းပြီးဆုံးသွားသောကြောင့် ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။