ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၅

မှန်သောစပျစ်နွယ်ပင်
1ငါသည် မှန်သောစပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ ငါ့ခမည်းတော်သည်လည်း ဥယျာဉ်စောင့်ဖြစ်တော်မူ၏။- 2ငါ၌အသီးမသီးသော အခက်ရှိသမျှတို့ကို ခုတ်ပစ်တော်မူ၏။ အသီးသီးသော အခက်ရှိသမျှတို့ကို သာ၍ သီးစေခြင်းငှာ သုတ်သင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏။- 3သင်တို့သည် ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့် ယခုပင် ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏။- 4ငါ၌တည်နေကြလော့။ ငါသည်လည်း သင်တို့၌တည်နေမည်။ စပျစ်ခက်သည် အပင်၌မတည်လျှင်၊ ကိုယ်အလိုအလျောက် အသီးမသီးနိုင်သကဲ့သို့၊ သင်တို့သည် ငါ၌မတည်လျှင် အသီးမသီးနိုင်ကြ။- 5ငါသည် စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ သင်တို့သည် အခက်များဖြစ်ကြ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၌တည်၍ ငါသည်လည်း သူ၌တည်၏၊ ထိုသူသည် များစွာသောအသီးကို သီးတတ်၏။ ငါနှင့်ကွာလျှင် သင်တို့သည် အဘယ်အမှုကိုမျှ မတတ်နိုင်ကြ။- 6ငါ၌ မတည်သောသူသည် သွေ့ခြောက်သောအခက်ကဲ့သို့ ပြင်သို့ပစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏။ ထိုသို့သော အခက်များကို လူတို့သည်စုသိမ်း၍ မီးထဲသို့ ချလိုက်ကြသဖြင့် မီးလောင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။- 7သင်တို့သည် ငါ၌တည်၍ ငါ့စကားသည် သင်တို့၌တည်လျှင်၊ သင်တို့သည်တောင်းချင်သမျှကို တောင်း၍ရကြလိမ့်မည်။
8သင်တို့သည် များစွာသောအသီးကို သီးသောအားဖြင့်၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ဘုန်းထင်ရှားတော်မူ၍၊ သင်တို့သည်လည်း ငါ၏တပည့် မှန်ကြလိမ့်မည်။- 9ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့ ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏။ ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်နေကြလော့။- 10ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်၍ ခမည်းတော်၏မေတ္တာ၌ တည်နေသကဲ့သို့၊ သင်တို့သည် ငါ့ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်လျှင်၊ ငါ့မေတ္တာ၌ တည်နေကြလိမ့်မည်။- 11သင်တို့၌ ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း တည်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သင်တို့ ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း စုံလင်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဤစကားကို သင်တို့အားငါဟောပြော၏။- 12ငါ့ပညတ်ဟူမူကား၊ ငါသည် သင်တို့ကိုချစ်သည်နည်းတူ၊ သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြလော့။ယော၊ ၁၃:၃၄၊ ၁၅:၁၇။ ၁ယော၊ ၃:၂၃။ ၂ယော ၅။ 13ကိုယ်အဆွေတို့အဖို့အလိုငှာ ကိုယ်အသက်ကို စွန့်ခြင်းမေတ္တာထက် သာ၍ မြတ်သောမေတ္တာသည် အဘယ်သူ၌မျှမရှိ။- 14သင်တို့သည် ငါပညတ်သမျှတို့ကို ကျင့်ဆောင်လျှင် ငါ၏အဆွေဖြစ်ကြ၏။- 15ယခုမှစ၍ ငါသည်သင်တို့ကို ကျွန်ဟူ၍မခေါ်။ ကျွန်မူကား၊ ကိုယ်သခင်ပြုသောအမှုကို မသိ။ သင်တို့ကို အဆွေဟူ၍ငါခေါ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ခမည်းတော်ထံ၌ ကြားသမျှသောအရာတို့ကို သင်တို့အား ငါပြသ၏။- 16သင်တို့သည် ငါ့ကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်။ ငါသည် သင်တို့ကို ရွေးကောက်သဖြင့်၊ သင်တို့သည် သွား၍ တည်ကြည်သောအသီးကို သီးမည်အကြောင်းနှင့် ငါ့နာမကိုအမှီပြု၍ ခမည်းတော်မှာတောင်းသမျှတို့ကို ရမည်အကြောင်း သင်တို့ကို ငါခန့်ထား၏။
17သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းငှာ ဤပညတ်တို့ကို ငါပေး၏။
လောကသားတို့၏မုန်းတီးခြင်း
18လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကိုမုန်းလျှင်၊ သင်တို့ကို မမုန်းမီ ငါ့ကိုမုန်းကြသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။- 19သင်တို့သည် လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျှင်၊ လောကီသားတို့သည် မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသော သင်တို့ကို ချစ်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် လောကီနှင့် မဆက်ဆံ၊ လောကီထဲက ငါရွေးကောက်သောသူဖြစ်သောကြောင့်၊ လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏။- 20ကျွန်သည် မိမိသခင်ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဟု ငါပြောခဲ့ပြီးသောစကားကို အောက်မေ့ကြလော့။ သူတို့သည် ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲလျှင် သင်တို့ကို ညှဉ်းဆဲကြလိမ့်မည်။ ငါ့စကားကိုနားထောင်လျှင် သင်တို့၏စကားကို နားထောင်ကြလိမ့်မည်။-မ၊ ၁၀:၂၄။ လု၊ ၆:၄၀။ ယော၊ ၁၃:၁၆။ 21ထိုသူတို့သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို မသိသည်ဖြစ်၍၊ ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့အား ထိုအမှုရှိသမျှတို့ကို ပြုကြလိမ့်မည်။- 22ငါသည် လာ၍ ထိုသူတို့အား မဟောမပြောလျှင် သူတို့၌အပြစ်မရှိ။ ယခုမူကား၊ မိမိတို့အပြစ်ကို ဝှက်၍ မထားနိုင်ကြ။- 23ငါ့ကို မုန်းသောသူသည် ငါ့ခမည်းတော်ကိုမုန်း၏။- 24ငါသည် အခြားသူမပြုဖူးသောအမှုကို ထိုသူတို့ရှေ့မှာမပြုလျှင် သူတို့၌အပြစ်မရှိ။ ယခုမူကား၊ သူတို့သည် ထိုအမှုကိုမြင်ရ၍ ငါနှင့် ငါ့ခမည်းတော်ကို မုန်းကြ၏။- 25သို့ဖြစ်လျှင်၊ အကြောင်းမရှိဘဲ ငါ့ကိုမုန်းကြ၏ဟု သူတို့၏ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသောစကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သတည်း။-ဆာ၊ ၃၅:၁၉၊ ၆၉:၄။ 26ခမည်းတော်ထံမှထွက်လာ၍ သမ္မာတရားနှင့်ပြည့်စုံသော ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ခမည်းတော်ထံမှ သင်တို့ဆီသို့ ငါစေလွှတ်လတ္တံ့သော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာသောအခါ၊ ငါ၏အကြောင်းကို သက်သေခံလိမ့်မည်။- 27သင်တို့သည်လည်း ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ ငါနှင့်အတူရှိနေသောကြောင့် သက်သေခံရကြလိမ့်မည်။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် - ၁၅ (အနက်ဖွင့်)

(တ) စပျစ်ပင်အစစ် သခင်ယေရှု (၁၅:၁-၁၅)

၁၅:၁ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလလူမျိုးများအား ယေဟောဝါဘုရားသခင်၏ အကိုင်း အခက် အဖြစ်ဖော်ညွန်းထားသည်။ သို့သော် သစ္စာမရှိ၊ အသီးအပွင့် မသီးကြသဖြင့် သခင်ယေရှု ကိုယ်တိုင် စပျစ်ပင်နွယ် အဖြစ်လူ့လောကသို့ရောက်လာသည်။ ယခင်ကအရိပ်သဖွယ် ရှေ့တော်ပြေးအရိပ် များသည် အကောင်အထည်ဖြစ်လာကြသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင် သည် စပျစ်ခြံပိုင်ရှင် ဥယျာဉ်မှူး ဖြစ်သည်။

၁၅:၂ ငါ၌ အသီးမသီးသော အကိုင်းအခက်ဆိုသည်မှာ တလုံးတဝတည်းမဖြစ်ဘဲ၊ မှားယွင်းသော ဆရာများကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့က အသီးအပွင့် မသီးသောကြောင့် ကယ်တင် ခြင်းပျောက်ဆုံးသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ထာဝရပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သောကြောင့် ထိုအယူအဆသည် အခြားကျမ်းပိုဒ်များနှင့် သွေဖီနေသည်။ အချို့ကမူ ယုံကြည်သူအစစ်မှန်ဖြစ်၍ ဖောက် ပြန်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သခင်ဘုရားအား ယုံကြည်လက်ခံရာမှာ နောက်လှည့်သွားပြီး၊ လောက အရာ၌ တဖန်မွေ့လျှော်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်မသီးနိုင်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင် ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းများမရှိတော့ပါ။

ထိုစကားအားလုံးသည် ဂရိဝေါဟာရ airo ကိုပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ king Jame တွင် လွှင့် ပစ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူသည် (ယော ၁:၂၉ တွင်လည်း ထိုအတိုင်းရေးသားပါသည်)။ ခန္ဓာကိုယ်သေ ခြင်းတွင် လည်းသုံးသည် (၁ကော ၁၁:၁၀)။ ချိုင့်ဟုလည်းအဓိပ္ပါယ်ရသည် (ယော ၈:၅၉ကိုကြည့်)။ စိတ် ရှည်ရှည်ထား၍ ထိုအပင်မျိုးကို အသီးအပွင့် သီးပွင့်လာနိုင်အောင်အလင်းရောင်၊ လေ၊ မြေဩဇာပေး၍ မျှော်လင့်ချက်ထားရသည်။

အသီးအပွင့်သီးသော အကိုင်းအခက်သည် သခင်ယေရှုနှင့် တူပါသည်။ အကိုင်းအခက် များသည် ရှင်သန်သီးပွင့်ရန် ပြုစုယုယဖို့လိုသည်။ ပိုးမွှား၊ ကပ်ပါး၊ မှိုများကို သန့်စင်ပေးရသကဲ့သို့ ခရိယာန် များသည်လည်း သီးပွင့်ရန် အဟန့်အတားဖြစ်သော လောကအရာများနှင့် ကင်းစင်ဖို့ လိုသည်။

၁၅:၃ ထိုအပင်များကို သန့်ရှင်သူမှာ သခင်ဘုရား၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားများဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များသည်သခင်ဘုရား၏ နှုတ်တော်ထွက်စကားစပ်စပ်ကြးကြရ၍ အသက်တာပြောင်းလဲကြ သည်။ သခင်ဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်၌ တည်ကြသောကြောင့် အသက်တာစင်ကြယ်ကြသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူနိုင်သည်။

၁၅:၄ တည်မှီခြင်းဆိုသည်မှာ ထိုနေရာတွင် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယောန်များ၏ နေရာ မှန်သည် ခရစ်တော်၌ တည်မှီခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် အသက်တာတွင် ခရစ်တော်နှင့် နီးကပ်စွာ လျှောက် လှမ်းရသည်။ ပင်စည်နှင့် ဆက်စပ်နေသော အကိုင်းအခက်ဟူသမျှသည် ပင်စည်ထံမှ အသက်သွေးကြော ရသောကြောင့် အမြဲစိမ်းစိုနေသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ထံ၌ ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ နှုတ်က ပတ်တော်နာခံခြင်း၊ ဘုရားလူများနှင့် မိဿဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ သခင်ဘုရားနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တလုံးတဝ တည်းရှိနေရသည်။ အမြဲတမ်းဆက်စပ်နေလျှင် သခင်ဘုရားသည်လည်း ယုံကြည်သူများအထဲ၌ ရှိနေပြီး ဝိညာဉ်ခွန်အား စီးဆင်းလက်ခံရရှိမည်။ ပင်စည်နှင့် ဆက်နွယ်သော အကိုင်းအခက်များသာလျှင်သီးပွင့် ဝေဆာနိုင်သည်။ အချိန်တိုင်း၊ နာရီတိုင်း၊ ခရစ်တော်နှင့် ထိတွေ့၍ ဆက်ဆံနေမှ သာလျှင် ခရစ်တော်နှင့် တူ၍၊ ဝိညာဉ်အသီးအပွင့်များလည်း သီးပွင့်နိုင်မည်။

၁၅:၅ သခင်ခရစ်တော်သည် စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် အကိုင်းအ ခက်များဖြစ်သည်။ တခါတရံအကိုင်းအခက်ကြောင့် ပင်စည်ရှင်သန်သည်ဟုယူဆခြင်းသည် မှားပါသည်။ ပင်စည်မှစီးဆင်းလာသာအသက်ကြောင့် အကိုင်းအခက်များရှင်သန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့က “သခင်အ တွက်အသက်ရှင်နိုင်အောင်ကူညီပါ”ဟု ဆုတောင်းတတ်ကြသည်။ ထို့ထက်စာလျှင် “ကျွန်ုပ်အထဲတွင် သခင်ဘုရားရှိတော်မူပါ” ဟုဆုတောင်းသင့်သည်။ ခရစ်တော်မပါရှိလျှင် အသက်တာတွင် ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ ပင်စည်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသီးသီးဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ပရိဘောက၊ အဆောက်အဦးတွင်အသုံးနိုင်ပါ။ လောစာထင်းအဖြစ်လည်း သုံးမရပါ။ သို့သော် ပင်စည်၌ တည်နေသရွေ့ ကာလပတ်လုံးအသီးအပွင့် ဝေဆာပါသည်။

၁၅:၆ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးကောက်ယူနိုင်သည်။ အချို့က အပြစ်နွံ့ထဲသို့ လိမ့်ကျသွားသော ယုံကြည်သူ၊ နလံမထူနိုင်သူဟုဆိုကြသည်။ ထိုအယူအဆသည် အခြားကျမ်းပိုဒ်များမှ စစ်မှန်သောဘုရားသားသမီးမဟုတ်သူသည် ထာဝရပျက်စီးခြင် ရောက်ရမည်ဟူသောကျမ်းပိုဒ်နှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ အချို့ကထိုသူသည် ယုံကြည်ဟန်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူဖြစ်သော်လည်း အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းမခံရသူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ယုဒရှကာရုတ်ကို မကြာခဏ ဥပမာပေးလေ့ရှိ ကြသည်။

ထိုသူသည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူဟု ယူဆစရာအကြောင်းရှိပါသည်။ အသီးအပွင့် သီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းမဟုတ်။ အသီးအပွင့် သီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းမှုအားနည်းခြင်း၊ နမော် နမဲ့နေထိုင်ခြင်းများသည် သခင်ယေရှုနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အားနည်း ချက်အပြစ်ရှိ၍ သက်သေမခံနိုင်တော့ပါ။ ထိုသို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ေတာက်သူသည် ချိုင် ပစ်လွှတ်သည် မဟုတ်။ အခြားသူများက ရှင်းပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအသီးအပွင့်မသီးသောအကိုင်းအခက်များကို ခုတ်ထစ်ချိုင်ပစ်၍ မီးရှို့လိုက်ရသည်။ ဘုရားသခင်က လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူများကရှင်းလင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘာကိဆိုလိုသနည်း။ ဖောက်ပြန်သော ခရစ်ယာန်များကိုဆိုလိုသည်။ သူ့နာမည်ကို မြေကြီး ထဲသို့မြုပ်နှံပစ်သည်။ သက်သေခံချက်များကို မီးရှို့ပစ်သည်။ ထိုပုံစံမျိုးကို ဒါဝိဒ်အသက်တာတွင် အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ ဒါဝိဒ်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းသူဖြစ်သည်။ သို့ နမော်နမဲ့၊ ပစ်စလက် ခတ်နေသောအခါ ကာမေသုမေစ္ဆာကျူးလွန်သည်။ ဥပေစ္ဆေဒကံကျူးလွန်သည်။ ဘုရားရန်သူများ၏ ကဲ့ရဲ့ ခြင်းခံရသည်။ ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင်လည်း ဒါဝိဒ်၏ အကျင့်မျိုးသည်ပြောင်လှောင်စရာ၊ သရော်စရာ ဖြစ်သည်။ ထိုအကျင့်မျိုးကို မီးရှို့ပစ်ရသည်။

၁၅:ရ ခရစ်တော်၌ တည်မှီခြင်းသည် အောင်မြင်သောဆုတောင်းခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက် ဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်နှင့် နီးကပ်စွာ ရှိနေလျှင် ခရစ်တော်၏ သဘောတော်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည် ရသည်။ များများနားထောင်လေ၊ ပိုမိုသဘောပေါက်လေ၊  အလိုတော်နားလည်းလေဖြစ်သည်။ အလိုတော် နှင့် အညီဆုတောင်းလေအဖြေရလေဖြစ်သည်။

၁၅:၈ ဘုရားသားသမီးများသည် လောကသားများကဲ့သို့မဖြစ်ဘဲ ခမည်းတော်၏ ဘုန်းအ သရေကို ထင်ရှားစေရသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို လုံးဝပြောင်းလဲစေ၍ ဘုရားသားသမီးမ ဖြစ်စေနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အပြစ်သားမှ သန့်ရှင်းသူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အသီးသီးခြင်း (ငယ်၂) ပို၍ အသီးပွင့်ခြင်း (ငယ် ၂) အမြောက်အများသီးပွင့်ခြင်း (ငယ်၈)တို့ကို အသေအချာဖတ်ကြည့်ပါ။

ဤနည်းဖြင့် သင်တို့သည် င့ါတပည့်ဖြစ်လာကြမည်။ အထံတော်၌ တည်မှီခြင်းဖြင့် တပည့် တော်ဖြစ်မည့် အကြောင်း သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းပြောရလျှင် တပည့်တော်စင်စစ်များသည် အထံ တော်၌ စုရုံးကြသည်။

၁၅:၉ ဘုရားသခင်က သားတော်အားချစ်သကဲ့သို့ပင်၊ ကယ်တင်ရှင်သခင်ကလည်း ယုံကြည်သူများကို ချစ်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဖတ်ရှုသည့်အခါ စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချ၍ ဆင်ခြင်း ခြင်းဖြင့် နားလည်နိုင်သည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အတိုင်းအဆမရှိကျယ်ပြန့်သည်။ နက်နဲသည်။ ကြီး မားသည်။ ငါ၏မေတ္တာ၌တည်နေကြလော့ဟု ဘုရားသခင်ကဆိုသည်။ ကိုယ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံ ယူရသောကြောင့် အသက်တာပျော်ရွှင်နေစရန်ဖြစ်သည်။

၁၅:၁ဝ ကျမ်းပိုဒ်၏ အစပိုင်းတွင် ခရစ်တော်၏ မေတ္တာခံယူချင်လျှင် ပညတ်ချက်များကို စောင့်ထိန်းရသည်ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နာခံခြင်းမှတပါး ခရစ်တော်၌ ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိပါ။ ဒုတိယ ပိုင်းတွင် ဥပမာ ပေးထားသည်။ ယေရှုကိုယ်တိုင် ခမည်းတော်ကို နာခံသည်။ ကိုယ်တော်ဘုရားပြုတော်မူ သမျှသည် ခမည်းတော်၏ အလိုတော်နှင့် အညီဖြစ်သည်။ ထိုသို့ နာခံခြင်းဖြင့် ခမည်းတော်၏ ချစ်ခြင်းမေ တ္တာကိုခံယူသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက်ချိုမြိန်သောနံ့သာမွှေးမရှိပါ။

၁၅:၁၁ ယေရှု၏ ပျော်ရွှင်ခြင်းသည် ခမည်းတော်နှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ တပည့်တော်များကိုလည်း သခင်ခရစ်တော်နှင့် ဆက်နွယ်စက်ယှက်စေချင်သည်။ လူ၏ သာယာခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးကွာ၍ ထင်ရာမြင်ရာလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်က ပျော်ရွှင်ခြင်း အစစ်အမှန် သည် ထိုသူ့ဘဝအသက်တာတွင် ဘုရားရှင်တော် ကိန်းဝပ်စိုးစံခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်း အပြည့်အစုံခံစားနိုင်ကြစေရန် ခရစ်တော်၌ တည်၍၊ ပညတ်ချက်များ စောင့်ထိန်းရမည်။ ဤအခန်း ၁၅ကို ယုံကြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြသည်အစပိုင်းကျမ်းပိုဒ်များကို ခရစ်တော်၏ သိုးများ ပျက်စီးနိုင်သည့် အကြောင်းအဖြစ်ကောက်ယူကြသည်။ ခရစ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “သံသယစိတ်များ ပြည့်စုံမည်”ဟု ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

(ထ) အချင်းချင်းချစ်ခင်ကြဖို့ ပညတ်တရားတော် (၁၅:၁၂-၁၇)

၁၅:၁၂ သခင်ဘုရားကလူ့လောကမှ ထွက်ခွာသွားရန် အချိန်နီးနေပြီ။ တပည့်တော်များကို လူ့လောကအန္တရာယ်တောထဲတွင် ထားပစ်ခဲ့ရမည်။ စိုးရိမ်သောက ပိုလာသည်။ သို့ကြောင့် အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့၊ ချစ်ခင်ကြဖို့ လိုအပ်လာသည်။ သို့နှင့် သခင်ယေရှု က “သင်တို့ကိုငါချစ်သကဲ့သို့ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့”ဟုမိန့်မှာထားခဲ့သည်။

၁၅:၁၃ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မိမိချစ်ခင်သူအတွက် မိမိအသက်စွန့်ချင်သည့် ချစ်ခြင်း မေတ္တာမျိုးဖြစ်ရမည်။ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးထားရှိသူသည် တယောက်နှင့် တယောက် စကားများစရာ အကြောင်းမရှိ။ ကိုယ်တော်ပေးသော ပုံဥပမာသည် ရှင်းလင်းသည်။ မိမိမိတ်ဆွေများအတွက် မိမိအသက် ပေးလှူရမညဟုဆိုသည်။ တပည့်တော်များ၏ ဆက်ကပ်မှုသည် ထိုမေတ္တာမျိုးဖြစ်သည်။ အချို့က လူ့သ ဘာဝအတုင်းနေကြသော်လည်း၊ အချို့ကဘုရားသခင်၏ လူများအတွက် မနေမနားလုပ်ဆောင်ဆက်ကပ် ကြသည်။ ယေရှုသည် ပုံဥပမာကောင်းဖြစ်သည်။ သူ့မိတ်ဆွေများအတွက် အသက်စွန့်သည်။ ထိုရန်သူများကယ်တင်ခြင်းရသောအခါ တွင်မူကား မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ကြသည်။ သို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ များသာမက ရန်သူများအတွက်ပါ အသနားခံကြောင်းမှန်ကန်သည်။

၁၅:၁၄ ကိုယ်တော်၏ ပညတ်ချက်များကိုးစောင့်ထိန်းလျှင် ကိုယ်တော်၏ မိတ်ဆွေဖြစ် သည်။ ထိုသို့စောင့်ထိန်းခြင်းသည်ခရစ်တော်၏ မိတ်ဆွေဖြစ်နည်းမဟုတ်သော်လည်း လောကသားများ အားပြသရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။

၁၅:၁၅ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မိတ်ဆွေနှင့်အစေခံကျွန်ခွဲခြားပြထားသည်။ အစေခံသည် သာမန်အားဖြင့် သခင့်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသူဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေမူကား ယုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ် သည်။ အနာဂတ်စီမံကိန်းအတွက် ထုတ်ဖော်တိုင်ပင်ရသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ နှီးနှောနိုင်သည်။ တပည့် တော်များသည် သခင်ဘုရားအားအစဉ်သဖြင့် ဖြည့်စွက်ကူညီသောကြောင့်အစေခံဟု ဆိုရသော်လည်းအ မှန်အစေခံထက်ပိုသည်။ အဘခမည်းတော်ထံမှ သိရသမျှကို တပည့်တော်များအား ဖောက်သည်ချသည်။ သခင်ဘုရားအဝေသို့ ထွက်ခွာ မည့်အကြောင်း၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာမည့်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ဘုရားတဖန်ပြန်ရောက်လာမည့် အကြောင်းနှင့် တပည့်တော်များလုပ်ဆောင်စရာများကိုလည်း ပြောပြသည်။ ထိုအကြောင်းကို အကိုင်းအခက်နှင့် ပုံနှိုင်းထားသည်။ လက်ခံရရှိသည် (ငယ် ၅)၊ နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည် (ငယ် ၈)၊ ဆက်ဆံကြရသည် (ငယ် ၁၅)ဟုဆိုသည်။

၁၅:၁၆ တပည့်တော်များအားစိတ်ပျက် အားငယ်ခြင်းမရှိကြစေရန် မှာထားသည်။ သခင် ယေရှုသည် တပည့်တော်များက ရွေးကောက်တင်မြောက်၍ သခင်ဖြစ်သည်မဟုတ်။ သခင်ယေရှုကသာ လျှင် တပည့်တော်များအား အမြဲတန်းအသီးသီးနိုင်ကြရန် ရွေးကောက်ခွဲခန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရွေး ကောက်ခွဲခန့်သည်ဆိုသည်မှာ ထာဝရအသက်၊ တပည့်တော်ဘဝနှင့် ဝိညာဉ်များအား ကောင်အထည်ဖော် ဖို့ ခွဲခန့်ထားသည်။ အသီးအပွင့် ဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်အသက်တာနှင့် အညီချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ယေရှု၌ ဝိညာဉ်အသက်တာရှိခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ တခုနှင့် တခုဆက် စပ်သည်။ ပထမအကြိမ်သီးပွင့်လျှင် နောက်တကြိမ်သီးပွင့်ရန် မခက်ခဲတော့ပါ။

သီးပွင့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိမှုကို ရည်ညွန်းပါသည်။ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များအားထာဝရအသီးအပွင့် သီးကြရန် ရွေးကောက်စေခိုင်းထားသည်။ သခင်ဘုရားသည် အထံတော်ပါးသို့ ပုံမှန်ရောက်လာခြင်းမျိုးကိုသာ သဘောကျသည်မဟုတ်။ ရောက်ရှိသကဲ့သို့ သွားရောက် ၍ သီးပွင့် ဝေဆာခြင်းမျိုး ကိုအလိုတော်ရှိသည်။ L.S Chafer က ဤအခန်းကို ထိရောက်စွာဆုတောင်း ခြင်း (ငယ် ၇)၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း (ငယ် ၁၁)၊ ၁၂ရာသီသီးပွင့်ခြင်း (ငယ် ၁၆)ဟုဆိုသည်။ “သင်တို့တောင်းသမျှ ဆိုခြင်းမှာ ထိရောက်သော ဆုတောင်ခြင်ကို ဆိုလိုသည်။ တပည့်တော်များအား ခရစ်တော်၏ နာမတော် ဖြင့် တောင်းသမျှကိုခမည်း တော်က ပေးမည်ဟု ကတိတော်ပြုထားသည်။

၁၅:၁ရ သခင်ဘုရားက တပည့်တော်များအား လောကီနှင့် နီးကပ်စွာမနေကြဖို့ သတိထား သည်။ တဖန်အချင်းချင်းချစ်ခင်ဖို့ အားပေးသည်။ ရန်သူများကို စုစုစည်းစည်းဖြင့် တွန်းလှန်ကြဖို့ နှိုးဆော် ခဲ့သည်။

(ဒ) လောကသားများက မုန်းတီးကြမည်အကြောင်းအသိပေးခြင်း (၁၅:၁၈-၁၆:၄)

၁၅:၁၈-၁၉ လောကသာများ မုန်းတီးလာကြသောအခါ တပည့်တော်များ စိုးရိမ်ထိတ် လန့်ခြင်းမရှိဖို့ ကြိုတင်အသိပေးသည်။ လောကသားများသည် သခင်ယေရှုကို မုန်းတီးကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပင်သခင်ယေရှု နှင့် နှီးနွယ်ပတ်သက်သမျှကိုလည်း မုန်းတီးကြသည်။

လူသည် လူသားပီပီဖြစ်သလို ဖြစ်ကတက်ဆန်းနေထိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။ အခြားသူများ ကိုလည်း သူတို့ကဲ့သို့ ဖြစ်စေချင်ကြသည်။ အတ္တအတွက်  အသက်ရှင်ကြသည်။ ထိုဘဝမျိုးကို ခရစ်ယာန် များကမလိုလား။ သို့ကြောင့်လောကီသားများက ခရစ်ယာန်များကခရစ်ယာန်များ၏ စင်ကြယ်သောအ သက်တာကို မုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။

၁၅:၂ဝ အစေခံဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်ကိုဆိုလိုသည်။ တပည့်တော်များ သည် သခင်ထက်သာလွန်၍ လောကီသားများက လက်ခံကြမည်ဟုမျှော်လင့်ရိုးမရှိ။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမည်။ ဟောပြောသောသတင်းစကားလည်း ငြင်းပယ်ရှုတ်ချခြင်းခံရမည်။

၁၅:၂၁ ငါ၏နာမအတွက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံကြရမည် ဟုဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယုံကြည်သူများသည် လောကီနှင့် ကင်းကွာ၍ ခရစ်တော်နှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်မိတ်ဖွဲ့ကြသည်။ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ကြသည်။ လောကသည် ဘုရားတရားသိသူမဟုတ်။ ယေရှုကို အပြစ်သားများ အားကယ်တင်ဖို့ရန် ဘုရားသခင်က စေလွှတထား ကြောင်း၊ မသိကြ။ သို့သော် မသိနားမလည်ခြင်းသည် ခွင့်လွှတ်စရာမဟုတ်။

၁၅:၂၂ သခင်ယေရှုသာကြွရောက်၍ သွန်သင် ခြင်းမရှိခဲ့လျှင် အပြစ်သားများသည် မိမိအပြစ်ကိုသိရှိနားလည်ကြမည်မဟုတ်။ လူသည် ကမ္ဘာဦးလူသားအာဒံမှစ၍ အပြစ်သားဖြစ်သည်။ သို့ သော် အပြစ်ခြင်းမတူညီပါ။ တပည့်တော်များ ခေတ်လူသားများသည် ဘုရားသားကို ဖူးမြှော်ခွင့်ရရှိကြ သည့်အပြင်နှုတ်ထွက်စကားများကိုလည်း နာကြားခဲ့ကြသည်။ သခင်ဘုရား၌ အပြစ်တစုံတရာမတွေ့ခဲ့ကြ။ ထိုသို့သိရှိခဲ့ကြသော်လည်း လက်မခံငြင်းပယ်ခဲ့ကြသောကြောင့် အပြစ်ကြီးလေးသည် သခင်ခရစ်တော် အားငြင်းပယ်ခြင်းထက်ကြီးလေးသောအပြစ်မရှိ။ ငြင်းပယ်ခြင်းအပြစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အခြားအပြစ်များ သည် အပရိကမျှသာဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်သည် ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိ။ လောကအလင်းကို ငြင်းပယ်ပစ်ပယ် ခဲ့ကြပြီ။

၁၅:၂၃ ခရစ်တော်ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ခမည်းတော်ဘုရားကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရားနှင့် နှစ်ကိုယ်တကိုယ်၊ နှစ်စိတ်တစိတ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားကို ချစ်သည်ဆိုလျှင် သားတော်ကိုလည်းချစ်ရမည်။

၁၅:၂၄ သခင်ဘုရား၏ သွန်သင်ချက်များကို နားထောင်ကြားသိရုံသာမက အံ့ဖွယ်နိမိတ် များကိုလည်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ မမြင်ဘူး၊ မကြုံဘူးသောအရာများတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် လည်း ငြင်းမြဲငြင်းနေဆဲ။ ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ခွင့်လွတ်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိ။ ရှိရှိသမျှ အပြစ်များနှင့် ခရစ်တော်အား ငြင်းပယ်ခြင်းတခုကို ချိန်ခွင် တွင်ချိန်လျှင် ငြင်းပယ်ခြင်းအမှုက ဇောက်ထိုး မိုးမျှော်လေးလံသည်။ သားတော်ကို မုန်းခြင်းသည်ခမည်းတော်ကိုလည်းမုန်းရာရောက်၍၊ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာစီ ရင်ခြင်းခံကြရမည်။

၁၅:၂၅ သခင်ယေရှုအား မုန်းတီးကြခြင်းသည် အထူးအဆန်းမဟုတ်။ ပရောဖက်ပြုချက် အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဆာ ၆၉:၄ တွင် “အကြောင်းအချက်မရှိဘဲ မုန်းတီးကြမည်”ဟု ဆိုထားသည် ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်သည် ပြည့်စုံလာသည်။ အကျိုးအကြောင်း အချက်အလက်မခိုင်လုံဘဲ၊ သခင် ယေရှုကို မုန်းတီးကြသည်။ မုန်းသီးချင်၍ မုန်းာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့မုန်းတီးမည့်အကြောင်း ကို ဆာ ၆၉တွင် ပရောဖက်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။

၁၅:၂၆ လောကသားများက ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း ခရစ်တော်၏ သက်သေခံလုပ်ငန်း သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အကူအညီဖြင့် သက်သေခံမြဲခံရသည်။ ဤနေရာတွင် သခင်ဘုရားက ကောင်းကင်မှ အဘခမည်းတော်က ဝိညာဉ် တော်စေလွှတ်မည်ဟုဆိုသည်။ ခမည်းတော်သည်ဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်သူ (ယော ၁၄:၁၆) ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော် မတူညီဘူးလားးဟု မေးစရာရှိပါသည်။ သမ္မာတရား၏ ဝိညာဉ်သည် ခမည်းတော်ထံမှရောက်လာပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဝိညာဉ်တော်သည် ခမည်းတော်ထံမှရောက်လာခြင်းဖြစ်၍ အထူးသဖြင့် ပင်တေကုတ္တေနေ့၌ ထင်ရှားသည်။ ဝိညာဉ်တော်အား သက်သေခံခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော် သက်သေခံခြင်းမဟုတ်။ သို့သို့သော် သုုံးပါးတဆူ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အပြစ် သားများနှင့် သန့်ရှင်းသူများနှစ်ရပ်စလုံးကို ခရစ်တော်ထံပါးသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။

၁၅:၂ရ ဝိညာဉ်တော်သည် တပည့်တော်များအား တိုက်ရိုက်သွန်သင်သည်။ ခရစ်တော် နှင့် စတင်တွေ့ဆုံကြ၍ အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှအစ ခရစ်တော်၏ ပြည့်စုံမှုများကို ဝိညာဉ်တော်အကူ အညီ ဖြင့် သက်သေခံကြသည်။ တစုံတယောက်ကခရစ်တော်၏ မပြည့်စုံမှုကို ပြောကောင်းပြောမည်။ သို့သော် အနီးကပ်ဆုံးနေကြသော တပည့်တော်များကမူ ခရစ်တော်၏ မပြည့်စုံခြင်းတစုံတရာရှာမတွေ့ကြ။ ခရစ် တော်သည် အပြစ်တမှုံမရှိသောဘုရားသားတော်၊ လောကသားများကိုကယ်တင် ဖို့ရောက်လာသော အရှင် သခင်အဖြစ် အခိုင်အမာသက်သေခံကြသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။