ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၈

ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း
1ယခုဆိုခဲ့ပြီးသော အကြောင်းအရာတို့၏ အချုပ်အခြာဟူမူကား၊ ထိုသို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ငါတို့၌ရှိ၏။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ တန်ခိုးအာနုဘော်တော်၏ ပလ္လင်လက်ယာဘက်မှာ ထိုင်နေတော်မူ၏။- 2လူမဆောက်ဘဲ ထာဝရဘုရား ဆောက်တော်မူသော တဲတော်စစ်တည်းဟူသော၊ သန့်ရှင်းရာဌာန၌ ဘုရားဝတ်ကိုပြုသောသူ ဖြစ်တော်မူ၏။- 3ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမည်သည်ကား၊ ပူဇော်သကာနှင့် ယဇ်ကိုပူဇော်စေခြင်းငှာ ခန့်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ငါတို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်လည်း ပူဇော်စရာယဇ်တစ်စုံတစ်ခု ရှိရ၏။- 4ပညတ်တရားအတိုင်း ပူဇော်သကာကို ဆက်ကပ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသခင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မလုပ်ရ။- 5မောရှေသည် တဲတော်ကို ဆောက်လုပ်အံ့သောအခါ၊ တောင်ပေါ်မှာ သင့်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့် ညီလျော်စွာ အလုံးစုံတို့ကိုလုပ်ခြင်းငှာ သတိပြုရမည်ဟု ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရသည်ဖြစ်၍၊ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ကောင်းကင်အရာတို့၏ ပုံပမာအရိပ်နှင့်သာဆိုင်လျက် ဝတ်ကိုပြုနေကြ၏။ထွ၊ ၂၅း၄၀။
6ထိုမှတစ်ပါး၊ ယေရှုသည် သာ၍မြတ်သော ကတိတော်တို့၌တည်သော၊ သာ၍မြတ်သော ပဋိညာဉ်တရား၏ အာမခံဖြစ်သည်နှင့်အညီ၊ သာ၍မြတ်သော ဝတ်ပြုခြင်းအခွင့်အရာကို ရတော်မူ၏။- 7ပထမပဋိညာဉ်တရားသည်၊ အပြစ်တင်ခွင့်မရှိသည် မှန်လျှင်၊ ဒုတိယပဋိညာဉ်တရား တည်ရသောအခွင့်ကို အဘယ်ကြောင့်ရှာရသနည်း။- 8-9ပထမပဋိညာဉ်တရားကို ထာဝရဘုရားသည် အပြစ်တင်၍ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ဤလူမျိုး၏ ဘိုးဘေးတို့ကို လက်ဆွဲ၍ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ဆောင်သွားသောအခါ၊ သူတို့၌ ငါပေးသော ပဋိညာဉ်တရားနှင့် ခြားနားသော ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ဣသရေလအမျိုးသား၊ ယုဒအမျိုးသားတို့၌ ငါပေးသော အချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။ အရင် ငါပေးဖူးသော ပဋိညာဉ်တရား၌ သူတို့သည် မတည်ကြ၊ ငါသည်လည်း သူတို့ကို မကြည့်ရှုမပြုစုဘဲနေ၏။- 10နောင်ကာလအခါ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ ငါပေးအံ့သော ပဋိညာဉ်တရားဟူမူကား၊ ငါထာဝရဘုရားသည် ငါ့ပညတ်တို့ကို သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့ သွင်းမည်။ သူတို့နှလုံးပေါ်မှာ ရေးထားမည်။ ငါသည် သူတို့၏ ဘုရားဖြစ်မည်။ သူတို့သည်လည်း ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။- 11ထိုသူတို့က၊ ထာဝရဘုရားကို သိလော့ဟု၊ အမျိုးသားချင်း၊ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆုံးမဩဝါဒ မပေးရကြ။ အကြောင်းမူကား၊ အငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍ အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင် ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ငါ့ကိုသိကြလိမ့်မည်။- 12ထိုအခါငါသည် သူတို့အပြစ်များကို သည်းခံမည်။ သူတို့ပြစ်မှားခြင်း၊ လွန်ကျူးခြင်းများကို မအောက်မေ့ဘဲနေမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။- 13ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဟူ၍ မိန့်တော်မူသည်တွင် ပထမပဋိညာဉ်တရားကို ဟောင်းစေတော်မူ၏။ ရွေ့လျော့၍ ဟောင်းသောအရာမည်သည်ကား၊ ကွယ်ပျောက်ခြင်းသို့ ရောက်လုနီးသတည်း။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၈ (အနက်ဖွင့်)

(အာရုန်ထက်ခရစ်တော်ကြီးမြတ်ခြင်း (အခန်း၈)

          :    ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်၏အမှုတော်သည် ပို၍သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြောင့် (အာရုန်ထက်ကြီးမြတ်သည်။ (ငယ် ၁− ၅)။ သာ၍ကောင်းသောပညတ်ချက်လည်း ဖြစ်သည်(ငယ် ၇− ၁၃)။

ကျမ်းပြုသူကအဓိကကြောင်းအချက် မဖော်ပြသော်လည်းဤစာစောင်၏ အဓိကဖော်ပြလို သောအနှစ်သာရဖြစ်သည်ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်ငါတို့၌ရှိ၏ ထိုကျမ်းစကားသည် ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှထဲတွင်အားတက် ရွှင်လန်းဖွယ်ရာ စကားဖြစ်သည်။ ထိုစကားသည်ကနေဦးခရစ်ယာန်များကို ပြောင်လှောင်သရော် သောယုဒလူမျိုးများအား ထုနှက်သည့်အဖြေစကားဖြစ်သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့မှာ တဲတော်ရှိသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ရှိသည်။ ပူဇော်သက္ကာပွဲရှိသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဗိမာန်တော်ရှိသည်။ ပွဲလမ်းသဘင်ရှိ သည်။ ဝတ်ရုံလှလှရှိသည် ” ဟုဆို၍မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်သူများအား ယုံကြည်သူများက “ဟုတ်ပါ သည်။ သင်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ သို့သော်သင်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုသည် အရိပ်သဏ္ဍာန်များသာဖြစ်သည်။ ငါတို့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကမှသာလျှင် အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ သင်တို့တွင်ပွဲလမ်းသဘင်ရှိသကဲ့သို့ ငါတို့တွင် ခရစ်တော်ရှိသည်။ သင့်တို့တွင်ပုံရိပ်သာရှိပြီး ငါတို့တွင်ပုံရိပ်ပိုင်ရှင်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးသောယဇ်ပု ရောဟိတ်မင်းကြီးသည် အဘဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်ပလ္လင်တော်တွင် စိုးစံသောသူသည်ငါတို့ ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ယဇ်ပုရောဟိတ်မှ ထိုကဲ့သို့မစိုးစံနိုင်။ ပြီးပြည့်စုံသောအမှုကို လည်းမပြုနိုင်။ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်မပြည့်ဝနိုင်” ဟုဆိုရသည်။

:     ကိုယ်တော်သည် သူ့နေရာများကို ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိသန့်ရှင်းသောနေရာ ကျက်သ ရေဆောင်တွင် ရှိပါသည်။ ထိုနေရာသည် တဲတော်အစစ်အမှန် ဖြစ်သည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိတဲတော်သည် ထိုတဲတော်အားပုံတူကူးယူခြင်း သာဖြစ်သည်။ တဲတော်အစစ်အမှန်သည် လူလက်ဖြင့်မလုပ်၊ ဘုရား သခင်လက်တော်ဖြင့်သာ ဖန်ဆင်းရသည်။

          ဆုလက်ဆောင်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အားရကျေနပ်ခြင်းရှိစေရန် ဆက်သခြင်းဖြစ်သည်။ ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်သတ်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။  ခရစ်တော်ကမည်သို့ လုပ်ပါသနည်း။ အခန်းကြီး ၉ ရောက်မှအဖြေပေါ်လာပါမည်။

:    ဤကျမ်းပိုဒ်ကို သခင်ခရစ်တော်ဘုရား၏ ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းကိုအားရပါးရဆင် ခြင်ထားသည်။ အကယ်၍ “ထိုသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာ ရှိနေလျှင်ယဇ်ပုရောဟိတ် မလုပ်ရ” ဟု ကျမ်းစကားရှိထားသည်။ သခင်ဘုရားသည် ယုဒလူမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ အာရုန် မိသားစုဝင်မဟုတ်ပါ။ သို့ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်ပိုင်ခွင့် အရည်အချင်းနှင့်မပြည့် စုံ။ လုက ((၁၉:၄၅) အားဖတ်သောအခါ သခင်ဘုရားသည်ဗိမာန်တော်ဝန်းကျင် သို့သာလျှင်ဝင် ရောက်ကြောင်းတွေ့ရမည်။ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်နှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမ ရှိပါ။

ခရစ်တော်ဘုရားသည် ဤလောကတွင်ရှိနေလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ် သည်။ သခင်ဘုရားသည် ဤမြေကြီးပေါ်တွင်လေဝိပုရောဟိတ်ဖြစ်နိုင်သော အရည်အချင်းမရှိသော ကြောင့်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်တွင် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်း မလုပ်သည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လည်းမေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာ မထိုက်တန်ဟုမဆိုလိုပါ။ သခင် ဘုရား၏ဆုတောင်းချက်များအနက် (ယော၁၇)ပါ ဆုတောင်းချက်သည် အမြင့်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီး၏ဆုတောင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ကရာနီကုန်းတော်ပေါမှာ မိမိကိုယ်ကိုယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော် သက္ကာပြုခြင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးများ၏ ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းအတိုင်း ဖြစ်သည် (၂:၁၇ ကိုကြည့်ပါ)။

:    ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ တဲတော်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိ သန့်ရှင်းဌာနတော်ကို ပုံတူ ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ အခင်းအကျင်းပုံစံသည် ဘုရားသခင်၏ လူများမှဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည့် ပုံစံဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာအပြင်စည်းရိုးတွင် တံခါးပေါက်ရှိသည်။ ထိုအထဲတွင်မီးရှို့ပူဇော်သက္ကာပြု ရာစင်တော်ရှိသည်။ ထို့နောက် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာသည် ပူဇော်သက္ကာကိုယူဆောင်၍ အတွင်းခန်း သို့ဝင်ရသည်။ အတွင်းခန်းရှိအမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာ ကမ်းပေးသော ပူဇော်သက္ကာကို ကိုင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင် ကိန်းဝပ်ရာ အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာသို့ ဝင်ရောက်ပူဇော်သက္ကာ ပြုရသည်။

တဲတော်သည်အကြွင်းမဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မိတ္တူသို့မဟုတ် ပုံရိပ်သာ ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်က မောရှေအားသိနာတောင် ပေါ်တွင်တဲတော်သည်တည်ဆောက်ခိုင်း သောအခါ ပုံစံကားချပ်ချပေးထားပါသည်။ ထိုပုံစံကားချပ်သည် မြင့်မြတ်၍ကောင်းကင်တရားနှင့် ဆိုင်သည်။ ဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်မှု အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။

ထိုအကြောင်းကို အဘယ်ကြောင့်အသားပေးချင်သနည်း။ ရှင်းရှင်းလေးပြောရလျှင် ယုဒထုံး စံစဉ်လာနောက်သို့ တဖန်ခြေဦးလှည့်မည်စိုးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိတ္တူပုံရိပ်သို့ နောက်ပြန်မလှည့် တော့ဘဲတကယ့်ကောင်းကင်တဲတော်သို့ ရှေးရှုရန်ဖြစ်သည်။

အခန်းငယ် ၅ သည် ဓမ္မဟောင်းမှသမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြသည့်အမှန်တကယ်ရောက် ရှိလာမည့်တဲတော်ပုံသဏ္ဍာန်ကို သွန်သင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

:    သည် သာ၍ဖြစ်သောကတိတော်နှင့် သာ၍မြတ်သောပဋိညာဉ်တရား၏ အာမခံချက် သို့ပြောင်းလဲပုံကို ရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။

ပထမနှိုင်းယှဉ်ချက် ခရစ်တော်၏ ပုရောဟိတ်အမှုတော်နှင့် အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို နှိုင်းယှဉ်သည်။ အာရုန်၏ပုရောဟိတ်အရာသည် အဟောင်းဖြစ်၍ ခရစ်တော်ဘုရား၏အမှုတော်က ကြီးစိုး လွှမ်းမိုးကြောင်း အာရုံပြုမိရန်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် သာ၍ကောင်းသောပဋိညာဉ် ပေးထားသဖြင့်သာ၍ကောင်းသော ကတိတော်ဖြစ်လာသည်။

ခရစ်တော်၏အမှုတော်သည် အမှန်တကယ် ကောင်းမြတ်သည်။ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ယဇ်ကောင် အဖြစ်ပူဇော်သည်။ သို့သော် တိရစ္ဆာန်ယဇ်ကောင်ကဲ့သို့ မဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏အဖိုးတန် သွေးတော်အား ပူဇော်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဆိတ်၊ နွားတို့၏သွေးမျိုးမဟုတ်။ အပြစ်များကိုအဝေးသို့ ဆေးကြောသန့်စင်ပစ်သည်။ ဖုံးဖိခြင်းမဟုတ်။ အပြစ်သားများအား မိမိအပြစ်များကို  လိပ်ပြာမလုံ အောင်မလုပ်။ စိတ်ဒုံးဒုံးချနိုင်အောင် လုပ်ပေးသည်။ ဘုရားသခင်အိမ်ရှေ့ခြံစည်းရိုး ပြင်ဘက်တွင် ရပ်စောင့်ခိုင်းဖို့မပြု။ အိမ်တော်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ရအောင် တစ်ခါးမကြီးဖွင့်ဟပေးထားသည်။

သခင်ဘုရားသည်သာ၍ကောင်းသော ပဋိညာဉ်ကိုအောင်သွယ်ပေးသူဖြစ်သည်။ အောင်သွယ် တော်ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်နှင့် လူအကြားတွင်ရပ်တည်လျက်ဟာနေသော ကွက်လပ်ကို ပေါင်းကူးတံတားခင်းပေးသည်။ Griffith Thomas ၏ပဋိညာဉ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ကြည့်ရအောင်။

ထိုပဋိညာဉ်သစ်သည် ပိုကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ချို့ယွင်းချက်မထား၊ အပြည့်အစုံ ပါဝင်သည်။ လူဇာတိသဘောမပါ၊ ဝိညာဉ်သဘောသက်သက်ဖြစ်သည်။ ဒေသန္တရအတွက်မျှသာ မဟုတ်။ စကြဝဠာကမ္ဘာမြေနှင့်ဆိုင်သည်။ တဒင်္ဂအတွက်မဟုတ်၊ နိစ္စာထာဝရအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအတွက်မဟုတ်။ လူမျိုးတမျိုးလုံးအ တွက်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပဗတိတ္တမျှသာမဟုတ်။ အတွင်းအဇ္စျတ္တ ထိထိုး ဖောက်သည်။

သာ၍ကောင်းသောကတိတော် ဖြစ်သောကြောင့်သာ၍ကောင်းသောပဋိညာဉ် တရားဖြစ် သည်။ ထိုပဋိညာဉ်ကနာခံသူများသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာ ခံစားမည်ဟုဆိုထားသည်။ ထိုသို့ကောင်းစားရန် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း လိုအပ်သော်လည်းအရည်အချင်း အသီးအပွင့်ကိုမူ မပေး။

ပဋိညာဉ်အသစ်သည် ချို့ယွင်းချက်မထားသော ပြီးပြည့်စုံသည့်ကျေးဇူးတော် နှင့်သက်ဆိုင် သည်။ ထိုပဋိညာဉ်သစ်မတည်သော နေရာတွင်ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်း မရှိနိုင်။ သို့ကြောင့်လူများ အားဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ရန် သွန်သင်ပေးထားသည်။ ထိုသို့နေနိုင်ရန်လည်း အစွမ်းသတ္တိပေးထား သည်။ ပြုသည့်အတိုင်းလည်း ဆုလက်ဆောင်ရရှိကြမည်။

:    ပထမဦးဆုံးသော ပဋိညာဉ်သည်ပြည့်စုံခြင်းမပြုခဲ့။ ဘုရားသခင်နှင့်လူအကြား ဆက် ဆံရေးတွင်မပြေမလည် ပျက်ပြားခဲ့သည်။ ထိုကတိတော်သည် နောက်ဆုံးကတိတော်အဖြစ် အဆုံးသတ်ရန် မရည်ရွယ်သဖြင့် ခရစ်တော်ဘုရား ဆင်းသက်လာသည့်အကြောင်းဖန်လာသည်။ ဒုတိယပဋိညာဉ် ရောက်လာသောအခါ ပဌမပဋိညာဉ်သည် စံတော်မီပဋိညာဉ် မဟုတ်ကြောင်း၊နား လည်လာသည်။

:    တကယ်ပြောရလျှင် ပထမပဋိညာဉ်တွင်အားနည်းချက်ရှိသည် မဟုတ်။ “တရား တော်သည်သန့်ရှင်းခြင်းရှိ၏။ ပညတ်တရားလည်း သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကောင်းမြတ် ခြင်းရှိ၏”(ရော ၇:၁၂)ဟုကျမ်းစကားရှိပါသည်။ ထိုပဋိညာဉ်အားမှောက်မှားဖျက်ဆီးသူမှာ လူဖြစ် သည်။ ပဋိညာဉ်သည်အချောမသတ်သော ကုန်ကြမ်းထည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကိုယ်တော်ဘုရား ကသူတို့အပေါ်တွင် အပြစ်တင်နေပြီ။ ဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှာသည်မဟုတ်။ လူတို့ကပညတ်တရား ကိုချိုးဖောက်ကုန်ပြီ။ ပထမပဋိညာဉ်သည် လူများ၏နာခံခြင်းအပေါ်တွင် အခြေပြုသည် (ထွ ၁၉:၈၊ ၂၄:၇)။ ထို့ကြောင့် ထိုပဋိညာဉ်သည်ထာဝရကာလအတွက် ရှေးကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်မဟုတ်။ ပဋိညာဉ် အသစ်မူကားတည်တံ့ခိုင်မြဲသည်။ အစမှအဆုံးတိုင်အောင် ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပါရှိသည်။ ခွန်အားအဖြစ်တည်တံ့သည်။

ကျမ်းစာရှင်က ယုဒလူမျိုးများကိုင်ဆောင်သော ယေရမိ ၃၁:၃၁− ၃၄ကို ကိုးကား၍ဘုရား သခင်ကတိပြုတော်မူသော ပဋိညာဉ်သစ်ကိုထောက်ပြသည်။ ဆင်ခြေဆင်လက်စောဒကပေးချက်များ ကိုပဋိညာဉ်အသစ်ကအနိုင်ယူခဲ့သည်။ အကယ်၍ပဋိညာဉ်အဟောင်းသည်  ပြည့်စုံလုံလောက်နေလျှင် ပဋိညာ ဉ်အသစ်ပေးစရာလိုပါ့မည်လား။

ယခုမူကား ဘုရားသခင်ကဣသရေလမိသားစုနှင့် ယုဒမိသားစုများအား ပဋိညာဉ်အသစ် သီးသန့်ပေးတော်မူပါသည်။ အစပိုင်းတွင်ဖော်ပြပြီးခဲ့သည့်အတိုင်း အခြေခံကျကျပြောရလျှင် ပဋိ ညာဉ်သစ်သည်အသင်းတော်သို့ ရည်ရွယ်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဣသရေလလူမျိုးသို့ ပဋိညာဉ် အသစ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်တဖန်ကြွရောက်လာသော အခါထိုလူမျိုးသည်နောင်တရ၍ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီးသားဖြစ်မည်မဟုတ်။ ထိုအခါမှသာလျှင် ကတိတော်ပြည့်စုံကြောင်းသဘော ပေါက်လာကြမည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် ယုံကြည်သူအားလုံးသည်လည်း ထိုကောင်းကြီးကြွယ်ဝ သောကတိတော်၌ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြရမည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကယ်တင်ရှင်သခင် ဘုရားကတပည့်တော်များအား “ဤခွက်ကားငါ၏အသွေး၌ တည်သောပဋိညာဉ်တရားသစ် ဖြစ်၏။ ဤခွက်ကိုသောက်သောအခါခါ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့ရာ သောက်ကြလော့”ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည် (၁ ကော ၁၁:၂၅)။

Henderdon ကဤသို့ဆိုထားသည်။ အစမူကာလတွင်ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ပဋိညာဉ်ပြု ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင်ယနေ့အသင်းတော်များအား ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ပဋိညာဉ်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကာလတွင်မူကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုထားသော ပဋိညာဉ် တရားသစ်တွင် ပျော်ရွှင်ခွင့်ရနေသည်။ ဣသရေလလူမျိုးသို့ပြုထားသည့် ပဋိညာဉ်ပြည့်စုံ သည့်ကာလအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်းပျော်ရွှင်ရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။

:      ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော ပဋိညာဉ်အသစ်သည်ဣသရေလလူမျိုးများ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ထွက်စဉ် ပြုတော်မူခဲ့သော ပဋိညာဉ်ဟောင်းနှင့်မတူဘဲ သီးသန့်ပဋိညာဉ်ပြုထား ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ကွာခြားပါသနည်း။ “မတူဘူး”ဟုကျမ်းစာကအတိအလင်းမပြောထား သော်လည်း “ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ဣသရေလအမျိုးသား၊ ယုဒလူမျိုးသားတို့၌ ငါပေး သောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်” ဟုဆိုထားပါသည်။ ပဋိညာဉ်တရားဟောင်း ပျက်ပြားရ ခြင်းမှာချို့ယွင်းချက်ပါရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိသော လူမျိုးအား နာခံလိုက်လျှောက်ခိုင်းသည်။ ပဋိညာဉ်အသစ်တွင်မူချို့ယွင်းအားနည်းချက် မရှိပါ။ အားနည်းခြင်း ရှိသောလူများကို ပဋိညာဉ်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုစေဘဲကိုယ်တော်ဘုရား၌ သာတည်မှီစေသည်။

ထိုအကြောင်းသည် ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်းမှ ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ယေ ၃၁:၃၂တွင်ပါရှိ သည့်”သူတို့၌ငါပေးသောပဋိညာဉ်တရားနှင့် ခြားနားသောပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ဣသရေလလူမျိုး သား၊ ယုဒလူမျိုးသားတို့၌ငါပေးသော အချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကိုဟေဗြဲကျမ်း တွင်တဖန်ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။ သို့ကြောင့်အစောပိုင်းကျမ်းစာများတွင် “သူတို့ကိုငါရွံရှာသည် (ပစ်ပယ်သည်)”ဟုဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ ယေရမိကျမ်းရေးသားသူကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကဟေဗြဲကျမ်းတွင်လည်း ထိုကျမ်းစကားအတိုင်းရေးသား ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၀ “ငါပေးအံ့သောကတိတော်ကိုဆင်ခြင်ကြလော့။ ဓမ္မဟောင်းတွင်လူများလိုက်နာလုပ် ဆောင်ရမည့်တာဝန်ကို ပြဋ္ဌာန်းသော်လည်းဓမ္မသစ်တွင်မူ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူမည့်အမှုတော်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ၏ မနာခံမှုများနေ့ရက်ကာလများကို ကျော်လွန်ကုန်ဆုံးပြီး နောက်တွင်ကိုယ်တော်အားသိရှိ နားလည်နိုင်မည့်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို တဖန်ပေးဦးမည်။ ထိုတရားသစ်ကို သိရှိခံယူသောအခါ အားရကျေနပ်လာမည်။ နာခံချင်ကြမည်။ အပြစ်ဒဏ်ကိုကြောက်ရွံ့ သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ်တော်ကိုချစ်သောကြောင့် ချစ်ရခြင်းဖြစ်မည်။ ထိုပဋိညာဉ်သည် ကျောက်စာပေါ်တွင် ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။ နှလုံးသားစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရေးထွင်းထားခြင်းဖြစ် သည်။

:၁၁    ပဋိညာဉ်တရားသစ်သည် ကမ္ဘာမိုးမြေနှင့်ဆိုင်၍ ဘုရားသခင်အားသိကျွမ်းခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်ဘုရား ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြင့်အုပ်စိုးသည့် ကာလသည်အိမ် နီးနားခြင်းသော်၎င်း၊ မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမများသော်၎င်း၊ ဘုရားသခင်အား သိကျွမ်းစေရန် ပြောကြားမည့်အချိန်ခါမရှိတော့ပါ။ လူတိုင်းသည် အထံတော်ပါး၌ချဉ်းကပ်နေရမည်။ အငယ်ဆုံးမှ သည်အကြီးဆုံးတိုင်အောင် ချဉ်းကပ်နေမည်။ “ပင်လယ်ရေသည်မိမိနေရာကို လွှမ်းမိုးသကဲ့သို့မြေ ကြီးသည်ထာဝရဘုရားကို သိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့် ပြည့်စုံလိမ့်မည်” (ဟေရှာ ၁၁:၉)။

:၁၂    အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးမှာ “ထိုမစင်ကြယ်သူတို့၏ အပြစ်များကိုမှတ်တော် မူထာဝရမေ့ပစ်လိုက်ပြီ”ဟူသော ကျေးဇူးတော်ပြုထားသည့် ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သည်။ ထိုပဋိ ညာဉ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် မဟုတ်သကဲ့သို့ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ။ “ဗျာဒိတ်တော်သည်တည်၍ ပြစ်မှားကျူးလွန်ခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့သည် ခံထိုက်သောအပြစ်ဒဏ်ကို ခံရသည်” (ဟေဗြဲ ၂:၂) ဟု ဆိုထားပါသည်။

ထိုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ပဋိညာဉ်တရားသစ်သည်အပြစ်အပေါ်တွင် အရေးယူခြင်းမပြုပါ။ အပြစ် ဝန်ချတောင်းပန်ရန်သာ သွန်သင်ပါသည်။ (ဟေဗြဲ ဘာသာစကားတွင်အပြစ်ဝန်ချ တောင်းပန်ခြင်း သည်ဖုံးအုပ်ခြင်းဟု အနက်ရသည်။) ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် ပဋိညာဉ်သည်လူကို စင်ကြယ် ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစကား၏အဓိပ္ပာယ်သည် ဘာသာရေးအရမိမိလူမျိုးအကြား တွင်ဝင်ထွက်သွားလာ လူဝင်ဆန့်နိုင်ကြောင်းပြသရာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုမူခြင်းသည်လူ၏ပြင်ပလက္ခ ဏာသာစင်ကြယ်စေနိုင်ပါသည်။ အဇ္စျတ္တအတွင်းပိုင်းသို့ မစင်ကြယ်စေနိုင်ပါ။ လူ၏အကျင့်သီလနှင့် ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်များကိုမသန့်ရှင်းစေနိုင်ပါ။

:၁၃    ဘုရားသခင်မှ ပဋိညာဉ်တရားသစ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမှာ ပထမပဋိညာဉ်သည် ခေတ်အခါ နှင့်လိုက်လျောညီထွေခြင်းမရှိတော့ပါ။ ပဋိညာဉ်ဟောင်းဘက်သို့ ပြန်လှည့်စရာမလိုတော့ပါ။ သို့ကြောင့်သို့ဖြစ်ပါလျက် ခရစ်ယာန်များသည် ခြေဦးလှည့်ချင်နေဆဲ။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကပဋိညာဉ် ဟောင်းသည်ခေတ်မမီတော့ပါ။ ပဋိညာဉ်တရားသစ်၌တည်နေခြင်းထက် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပိုမိုချဉ်းကပ်ရန်သတိပေးသွန်သင်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။