ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၉

ဟဂျာနှင့်ဟဂျာဟဂျုန်
1တစ်နည်းကား၊ ပထမပဋိညာဉ်တရားသည် ဝတ်ပြုရာစီရင်ချက်နှင့်လည်းကောင်း၊ လောကီသန့်ရှင်းရာ ဌာနတော်နှင့်လည်းကောင်း စပ်ဆိုင်၏။- 2အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဟဂျာဟုခေါ်ဝေါ်သော ပထမတဲတော်သည်၊ ဆီမီးခုံ၊ စားပွဲ၊ ရှေ့တော်မုန့်နှင့် ပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏။- 3ဒုတိယကုလားကာအတွင်း၌၊ ဟဂျာဟဂျုန်ဟု ခေါ်ဝေါ်သော တဲတော်ရှိ၏။- 4ထိုတဲတော်၌ ရွှေလင်ပန်းနှင့် ရွှေဖြင့်မွမ်းမံသော ပဋိညာဉ်တရားသေတ္တာရှိ၏။ ထိုသေတ္တာ၌ မန္နကို ထားသောရွှေအိုး၊ အပွင့်ပွင့်သော အာရုန်၏လှံတံ၊ ပဋိညာဉ်တရားကို ရေးထားသော ကျောက်ပြားတို့သည် ရှိကြ၏။- 5ထိုသေတ္တာပေါ်မှာ ဘုန်းကြီးသော ခေရုဗိမ်တို့သည် အပြစ်ဖြေရာပလ္လင်ကို လွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏။ ထိုအရာများကို ယခု သေချာစွာ ပြောစရာအကြောင်းမရှိ။
6ထိုသို့ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဝတ်ပြု၍ ပထမတဲတော်အတွင်းသို့ အစဉ်ဝင်ရကြ၏။- 7ဒုတိယတဲတော်အတွင်းသို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတစ်ပါးတည်းသာ မိမိအပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူများအပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပူဇော်သောအသွေးကိုဆောင်၍ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ခါတည်း သာဝင်ရ၏။- 8ပထမတဲတော် မပျက်မီတိုင်အောင်၊ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ သွားသောလမ်း မဖွင့်သေးသော အကြောင်းကို ထိုအမှုအရာအားဖြင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် အရိပ်ပေးတော်မူ၏။- 9ထိုတဲတော်ကား၊ ပူဇော်သကာနှင့် ယဇ်များကို ပူဇော်သော ကာလတည်းဟူသော မျက်မှောက်ကာလပတ်လုံး ပုံပမာဖြစ်၏။ ထိုပူဇော်သကာနှင့် ယဇ်များတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ် သိသောစိတ်ကိုထောက်လျှင်လည်း၊ ဝတ်ပြုသောသူအား စုံလင်ခြင်းအကျိုးကို မပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍၊- 10စားစရာ၊ သောက်စရာ၊ အမျိုးမျိုးသော နှစ်စရာတည်းဟူသော၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သော အထုံးအဖွဲ့များနှင့်တကွ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း ကာလတိုင်ရုံမျှသာ တည်ရကြ၏။
11ယခုမှာ လူလက်ဖြင့်မလုပ်၊ ဤလောကဓာတ်နှင့် မစပ်ဆိုင်၊ သာ၍ကြီးမြတ်စုံလင်သော တဲတော်၌၊ နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သော ခရစ်တော်သည်၊- 12ငါတို့အဖို့ ထာဝရရွေးနုတ်ခြင်း ကျေးဇူးကိုခံရ၍ ဆိတ်အသွေး၊ နွားကလေးအသွေးနှင့် မဟုတ်၊ မိမိအသွေးတော်နှင့် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ တစ်ခါတည်း ဝင်တော်မူ၏။- 13အကြောင်းမူကား၊ အညစ်အကြေးရှိသော သူတို့အပေါ်၌ ဖျန်းသောနွားအသွေး၊ ဆိတ်အသွေး၊ နွားမကလေး၏ပြာသည်၊ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ စင်ကြယ်ခြင်းကို ပြုနိုင်သည်မှန်လျှင်၊- 14ထိုမျှမက၊ အပြစ်ကင်းသော ကိုယ်တော်ကို၊ ထာဝရဝိညာဉ်တော် အားဖြင့်၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ တင်လှူပူဇော်သော ခရစ်တော်၏အသွေးသည်၊ သေခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သောအကျင့်ကို ပယ်ရှင်း၍၊ သင်တို့သည် အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုမည်အကြောင်း၊ သင်တို့၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသော စိတ်ကို စင်ကြယ်စေခြင်းငှာ၊ သာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည် မဟုတ်လော။- 15ထိုကြောင့် ပထမပဋိညာဉ်တရားလက်ထက်၌ ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုလည်း လွတ်စေခြင်းငှာ၊ ခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ခေါ်တော်မူသော သူတို့သည် ကတိတော်နှင့်ယှဉ်သော ထာဝရအမွေကို ခံရမည်အကြောင်း၊ ထိုသခင်သည် ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ အာမခံဖြစ်တော်မူ၏။- 16အမွေခံစေခြင်းငှာ အခွင့်ပေး၍ စာချုပ်သည်အမှုမှာလည်း စာချုပ်တည်လျှင် စာချုပ်သောသူသည် ဧကန်သေရမည်မှန်ပြီ။- 17အကယ်၍ မသေလျှင်၊ ထိုစာချုပ်သည်မတည်၊ သေမှသာတည်၏။- 18ထိုကြောင့် ပထမပဋိညာဉ်တရားကို စီရင်သောအခါ၊ အသွေးနှင့်ကင်း၍ မစီရင်။- 19တရားတော်၌ ပါသမျှသော ပညတ်တို့ကို မောရှေသည် လူအပေါင်းတို့အား ဟောပြောပြီးမှ၊ ရေနှင့်ရောနှောသောနွား၊ ဆိတ်၏အသွေးကိုယူ၍၊ အနီဆိုးသော သိုးမွေးတပ်သော ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်နှင့်၊ ကျမ်းစာကိုလည်းကောင်း၊ လူအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်း ဖျန်းလျက်၊- 20ဤအသွေးကား၊ သင်၌ဘုရားသခင် ဝန်ခံတော်မူသော ပဋိညာဉ်၏ အသွေးဖြစ်သည်ဟု ပြောဆို၏။- 21တဲတော်နှင့် ဝတ်ပြုသော တန်ဆာများကိုလည်း ထိုနည်းတူ အသွေးနှင့်ဖျန်းရ၏။- 22ပညတ်တရားအတိုင်း ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ကုန်မတတ် အသွေးအားဖြင့် စင်ကြယ်စေတတ်၏။ အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။
ခရစ်တော်၏ပူဇော်ခြင်းဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်း
23ထိုကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော အရာတို့၏ ပုံများကို ထိုသို့သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် စင်ကြယ်စေရသည်ဖြစ်၍၊ ကောင်းကင်အရာတို့ကို သာ၍မြတ်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် စင်ကြယ်စေရ၏။
24ထိုသို့နှင့်အညီ၊ မှန်သောသန့်ရှင်းရာဌာနတို့၏ ပုံဖြစ်သော၊ လူတို့လက်ဖြင့်လုပ်သော သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ ခရစ်တော်သည်မဝင်ဘဲ၊ ငါတို့အတွက်ကြောင့် ယခု ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ ကိုယ်ကိုပြခြင်းငှာ၊ ကောင်းကင်ကိုယ်ထဲသို့ ဝင်တော်မူပြီ၊- 25သို့သော်လည်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ သူတစ်ပါးအသွေးနှင့် နှစ်တိုင်း အစဉ်ဝင်ရသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည် အဖန်များစွာ ကိုယ်ကို ပူဇော်ရသည်မဟုတ်။- 26ထိုသို့ပူဇော်ရသည်မှန်လျှင်၊ ကမ္ဘာဦးမှစ၍ အဖန်များစွာ အသေခံတော်မူရ၏။ ယခုမူကား၊ ဤကပ်ကာလအဆုံး၌ တစ်ခါတည်း ကိုယ်ကို ပူဇော်သောအားဖြင့် အပြစ်များကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှာ ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။- 27လူသည် တစ်ခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရသကဲ့သို့၊- 28ထိုနည်းတူ၊ ခရစ်တော်သည် လူများအပြစ်တို့ကို ခံခြင်းငှာ တစ်ခါတည်း ကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးမှ၊ နောက်တစ်ဖန် ထိုသခင်ကို မျှော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှာ၊ အပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲ ပေါ်ထွန်းတော်မူလတ္တံ့။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၉ (အနက်ဖွင့်)

(ဓမ္မဟောင်း ပူဇော်သက္ကာပြုသည့်အတိုင်း ခရစ်တော်ဘုရားပူဇော်သက္ကာပြုခြင်း (:၁၊ ၁၀:)

:      ၈:၃တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးတိုင်းသည် တစ်ခုခုပူဇော်သက္ကပြုထားရသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ သခင်ခရစ်တော်သည် ထိုဓမ္မဟောင်းပူဇော်သက္ကပညတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်၍ပူဇော် သက္ကပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများ လိုက်နာရမည့်နည်းနာနိဿယျအသစ် ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။

:      တဲတော်သည်သိနာတောင်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ပုံစံချထားတော်မူသော ပုံစံအတိုင်း တသွေမတိမ်းတည်ဆောက်ရသည်။ တဲတော်ပြင်ပတွင် လွင်ပြင်ထားရှိရသည်။ ခြံစည်းရိုးကာရံ ထားပြီးခြံစည်းရိုးတိုင်များကို ကြေးတိုင်လုပ်ရသည်။ ပိုးထည်သားဖြင့် ကာရံထားရသည်။ ဣသရေ လများသည်အရှေ့ဘက်တံခါးပေါက်မှ ဝင်ရောက်၍မီးရှို့ပူဇော်သက္ကပြုရသည်။ ယဇ်ကောင်ပြာကျ သွားသောအခါ ကြေးတိုင်ကြီးကြီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အင်တုံထဲတွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီး သည်ခြေလက်ဆေးကြောရသည်။

တဲတော်သည် ၄၅ပေရှည်လျား၍ ၁၅ပေကျယ်ဝန်းသည်။ ၁၅ပေမြင့်ရသည်။ ထိုတဲတော်ကိုနှစ် ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ပထမအကန့်သည် သန့်ရှင်းသောနေရာဖြစ်၍ ပေ၃၀ပေရှည်သည်။ ဒုတိယ အကန့်သည်အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်၍၁၅ပေရှည်သည်။

တဲတော်၏ သစ်သားထည်များကို ဆိတ်မွှေးကုလားကာဖြင့် ဖုံးအုပ်၍ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ရန် တိရစ္ဆာန်သားရေများဖြင့်အုပ်ထားသည် ထိပ်စည်းနောက်ကျောနှင့် ဘေးများကိုကာရံရသည်။ အရှေ့ပိုင်းမှမူကုလားကာဖြင့် ကာရံထားရသည်။

သန့်ရှင်းသောနေရာတွင် အောက်ပါအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။

၁။ ပူဇော်သက္ကာတင်ရာ စားပွဲတော် ဣသရေလလူမျိုး(၁၂)မျိုးကို ပုံဆောင်သောမုန့်(၁၂)လုံး တင်ရသည်။ ထိုမုန့်များကိုဘုရားသခင်၏မုန့်တော်ဟုဆိုသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ရှိနေကြောင်း ပုံဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၂။ ရွှေမီးတိုင်စင်။ လက်တံခုနှစ်ချောင်းရှိ၍ လောင်စာဆီလည်း ဖြည့်ထားရသည်။

၃။ အမွှေးနံ့သာ မီးရှို့ရာရွှေယဇ်ပလ္လင် နေ့ရောညပါတစ်ချိန်လုံး မွှေးနံ့သာကိုမီးရှို့ရသည်။

:      ဒုတိယကုလားကာ၏ အတွင်းပိုင်းသည် သန့်ရှင်းရာဌာန၏ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာန တော်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် ဘုရားသခင်သည်တိမ်တိုက်သဖွယ်ကိုယ်ထင်ပြသည်။ အသွေးဖြင့် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာ ပြုတိုင်း ဤမြေကြီးပေါ်၌ ဘုရားသခင်ကိုယ်ရောင်ပြရာနေရာဖြစ်သည်။

:      တဲတော်အစစ်တွင် ဒုတိယအကန့်သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ထားရှိရာ ဖြစ်သည်။ ဧရာမသေတ္တာတော်ဖြစ်၍ ဘေးပတ်ချာလည်သစ်သားနေရာများကို ရွှေကွပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်း တွင်မန္နကို ထားသောရွှေအိုး အပွင့်ပွင့်သော အာရုန်၏လှံတံနှင့်ပညတ်တော်ကျောက်ပြားနှစ်ပြား ပါ ရှိသည်။ (ထိုတဲတော် ပျက်စီးသွား၍ တဲတော်ပြန်ဆောက်သောအခါ အခြားပစ္စည်းများမရှိတော့သော် လည်းပညတ်တော်ကျမ်းများကို ထားရှိရသည် (၁ရာ ၈:၉ကိုကြည့်)။

အငယ် ၄ တွင် ရွှေလင်ဗန်းလည်းအသန့်ရှင်းဆုံးနေရာတွင် ရှိသည်။ ဂရိဘာသာစကားမှပြန် ဆိုထားသော လင်ဗန်းသည် အမွှေးနံ့သာ မီးရှို့ပူဇော်ရာ  ယဇ်ပလ္လင်(ထွ ၃၀:၆) ကိုဆိုလိုသည်။ သို့မဟုတ် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးက အမွှေးနံ့သာသယ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျမ်းစာရှင်ကမူ ထိုရွှေလင်ဗန်းသည် အသန့်ရှင်းဆုံးသောနေရာတွင် အသုံးပြုသည့်အရာပစ္စည်းဟု ဆိုထားသည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီးကထိုလင်ဗန်းဖြင့် အမွှေးနံ့သာများကို သယ်ဆောင်သောကြောင့် ထည့်သွင်း ရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

:      ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်၏အဖုံးသည် ကျေးဇူးတော်ဆိုင်ရာပလ္လင်တော်ဟု အများက နားလည်ကြပါသည်။ ထိပ်တွင်ရွှေရုပ်လွှာတစ်စုံပါရှိပြီး၊ ခေရုဗိမ်ဟုအမည်ရထားကြသည်။ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုမျက်နှာမမူဘဲတစ်ဖက်ဆီသို့ မျက်နှာမူလျက် အတောင်ပန်ဖြင့်မျက်နှာအုပ်ထားကြသည် ဦးခေါင်း များသည်ပလ္လင်တော်အား ဦးချထားကြသည်။

ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခပ်တိုတိုရှင်းပြထားသည် အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ တဲတော်၏သ ဘောတရားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်ရာလမ်းသိရှိဖို့ ရည်ရွယ်ကြောင်း နားလည်ရ သည်။

:      သခင်ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် ယုဒထုံးတမ်းစဉ်လာယဇ်ပု ရောဟိတ်အရိုက်အရာနှင့် ဆန့်ကျင်နေသော်လည်းပညတ်ထားသော အချက်များပြည့်စုံရန်လိုအပ် သည်။ အချက်အလက်ပေါင်းများစွာရှိသည့်အနက် အဓိကအကျဆုံးသောအချက်ကို ရွေးချယ်ထား သည်။ အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သက္ကာပြုရသည့် မဟာပွဲတော်နေ့မှပူဇော်သက္ကာပြုပုံကိုသိရှိနားလည်ရ သည် (ဝတ် ၁၆)။ ဣသရေလတို့၏ဘာသာရေးပြက္ခဒိန်အရ ကျင်းပလေ့ရှိသောအပြစ်ဖြေရာ ပူဇော် သက္ကာပြုခြင်း၏အဓိကသော့ချက်ကို ဆွဲကိုင်မိခြင်းသည်သခင်ခရစ်တော်၏ကြီးမြတ်မှုကို သက်သေ ထူရာဖြစ်သည်။

ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အပြင်ခန်းသန့်ရှင်းသောနေရာတွင်သာ ဆက်ဆံနေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပရိသတ်များသည်ထိုနေရာသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိကြပါ။ တဲတော်အပြင်ဘက်တွင် စောင့်နေရသည်။

:      ကမ္ဘာလောကမှာ အသန့်ရှင်းဆုံးဟုယူဆရသော သူသာလျှင်အသန့်ရှင်းဆုံးသောဌာန တော်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသူသည်ဣသရေလတို့၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ထို သူသည်တမျိုးလုံး၊ တနွယ်လုံး၊ တမိသားစုလုံး၏ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ် တနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်သာ လျှင်အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သက္ကာပြုရာနေ့၌ ဝင်ရောက်ရသည်။ ထိုသို့ဝင်ရောက်ရာတွင် သူကိုယ်တိုင်နှင့် လူမျိုး၏မသိနားလည်မိုက်မှားသော အပြစ်များဖြေလွတ်ခြင်းပူဇော်သက္ကာပြုဖို့ရန် အင်တုံဖြင့် ယဇ် ကောင်အသွေးယူဆောင်သွားရသည်။

:      ထိုကိစ္စသည် လေးနက်သိမ်မွေ့သည်ဝိညာဉ်ရေးရာတရားဖြစ်သည်။ အပြစ်တရား သည်ဘုရားသခင်နှင့်လူကို စည်းတားခြားနားစေသော ဒုစရိုက်ဖြစ်သည်ဟု သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကသွန်သင်ထားပါသည်။ လူကထိုဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ချဉ်းကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသ ခင်ကလူအားခေါ်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ အသွေးအားဖြင့်သာလျှင်ဖြန်ဖြေစေ့စပ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမပြုနိုင်သေးသူများသို့ ထိုတရားကိုအဓိကသွန်သင်ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။

မပြည့်စုံသောပထမတဲတော်တွင် ကျန်ရစ်နေသေးသူများကို ရည်ရွယ်၍ Darby က”ပထမ တဲတော်အဆင့်တွင် ကျန်ရစ်နေတုန်းပဲလား”ဟုဆိုစကားပြုထားပါသည်။ ထိုတဲတော်အစား ရှောလ မုန်မင်းလက်ထက်တွင် ဗိမာန်တော်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပါသည်။ ထိုဗိမာန်တော်သည် ခရစ်တော် ဘုရားအသေခံပြီးပြန်လည်ထမြောက်ကြွမြန်းတော်မူသည့် တိုင်အောင်တည်တံ့ခဲ့သည်။ ဥပဒေသည် လည်းခရစ်တော်ဘုရားအသေခံစဉ်တွင် အပေါ်ထပ်မှအောက်ဆုံးတိုင်အောင် ဗိမာန်တော်ကုလားကာ နှစ်ခြမ်းကွဲသည့်အချိန်ထိသာ တည်တံ့ခဲ့သည်။

:      ထိုတဲတော်စနစ်ပုံစံသည် ယနေ့ခေတ်ကာလကိုပုံဆောင်သည်။ ပုံရိပ်များသည်အ ကောင်အထည်ဖြစ်လာကြမည်။ ထိုသို့မပြည့်စုံခြင်းမှ ပြည့်စုံလာကြခြင်းသည် ခရစ်တော်၏အမှုတော် ကိုထောက်ခံပြသခြင်းဖြစ်သည်။

ဆုလက်ဆောင်နှင့် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူများအား ဘယ်သောအခါ မှပြည့်စုံသောအသိတရား မပေးနိုင်ပါ။ အကယ်၍အပြစ်လျော့ပေါ့ခြင်းဖြင့် လုံခြုံသက်သာရာရရိုးမှန် လျှင်အပြစ်ဖြေသူများ၏ အသိအာရုံထဲတွင်အပြစ်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းကြပေမည်။ သို့သော် ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာပါ။

:၁၀   ထိုအတိုင်းပင်လေဝိတို့၏အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုသည် ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာထဲ တွင်မျှောပါဆွေးမြေ့သွားသည်။ အပြင်ပန်း     သဏ္ဍာန်အားဖြင့် စင်ကြယ်ကြပုံမှာအစားအသောက်များ တွင်ဇီဇာကြောင်ကြသည်။ ပြင်ပသဏ္ဍာန်အားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်စင်ကြယ်ခြင်းမ ဟုတ်။ အကျင့်သီလကိုလည်း စင်ကြယ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။

ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်လူများဆက်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပူဇော် သက္ကပြုခြင်းသည်ဘာသာရေးထုံးစံအရ သန့်ရှင်းသွားသောကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံနိုင်ကြ သည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်မှ ကင်းလွတ်စင်ကြယ်ခြင်းသော်၎င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသော၎င်း၊ မလုပ်ကြပါ သခင်ဘုရားအားယုံကြည်ခြင်းနှင့် သခင်ခရစ်တော်၏အမှုတော်၌ တည်မှီခြင်းရှိမှသာလျှင် ကယ်တင် ခြင်းရရှိပါသည်။

ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းသည် ယာယီအတွက်သာဖြစ်သည်။ အသစ်ပြန်လည် ပြုပြင်သည့်တိုင်အောင်လိမ်ညာခြင်းခံရသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားပြန်လည်ကြွမြန်းလာခြင်းသည်သာ လျှင်ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းပြည့်စုံစေသည်။. ခရစ်ယာန်တို့၏ထူးဆန်းသောအရာသည် ခရစ်တော် ဘုရားပြန်လည်ရောက်ရှိပြုပြင်ခြင်းပေတည်း။

:၁၁    ခရစ်တော်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြာဖြာဆောင်ကြဉ်းလျက် အမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီး အဖြစ်ရောက်ရှိလာမည်။ ထိုကြွလာခြင်းသည် ယုံကြည်သူ၊ လက်ခံသူများ အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာ သွန်းလောင်းရန်ဖြစ်သည်။

ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းရာကျက်သရေဆောင်သည်သာ၍ ကြီးမြတ်ပြီး၊ ပိုမိုပြည့်စုံသောတဲတော် ဖြစ်သည်။ လူ့လက်ဖြင့်မလုပ်၊ ပျက်စီးတတ်သောလောကအရာဝတ္ထုအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ခြင်းလည်း မဟုတ်။ ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်စံပယ်ရာ ကောင်းကင်နိုင်ငံကျက်သရေဆောင်ဖြစ်သည်။

လူ့လက်ဖြင့်မလုပ်သောဗိမာန်တော်ကိုယ်တော်စံပယ်ရာဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်စံပယ်ရာဖြစ် သည်။ ကောင်းကင်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် အမှုတော်ပြုသည်။ ကိုယ်တော်၏ ရှေ့ပြေး နိမိတ်ပုံရိပ်များပြည့်စုံ စုံလင်ရာဖြစ်သတည်း။

:၁၂    သခင်ဘုရားသည် လူသားအားလုံးအတွက်အသန့်ရှင်းဆုံးသော နေရာသို့တစ်ကြိမ် တစ်ခါတည်းဝင်ရောက်သည်။ ကိုယ်တော်ပြန်လည်ကြွမြန်းသွားစဉ်က ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်ရာသို့ ဝင်ရောက်၍ကရာနီကုန်းတော်ပေါ်မှ ကယ်တင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ထိုသတင်းစကား တော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဝမ်းမြောက်ခြင်းမဆုံးနိုင်ပါ။ အမှုတော်သည်ပြီးပြည့်စုံလှသည် တကား။ ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းကြစို့။

ကိုယ်တော်သည် မိမိအသွေးတော်ဖြင့်ပူဇော်ခဲ့သည်။ ဆိတ်သွေး၊ နွားသွေးဖြင့်ပူဇော်ပေးဖြင်း မဟုတ်။ တိရစ္ဆာန်အသွေးများသည် အပြစ်များကိုဆေးကြောစင်ကြယ်ဝေးလွင့်သွားခြင်းငှာ မတတ် စွမ်းနိုင်ပါ။ ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာအရလာလျှင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ အသွေးတော်သည် အဖိုးထိုက်တန်လှသည်။ အသက်ရှိသူလူသားအပေါင်း၏ အပြစ်ဟူသမျှကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်စွမ်းရှိသည်။ မျက်မှောက်အသက်ရှင်နေသူများနှင့် နောင်မွေးဖွားလာမည့် လူသားများ၏အပြစ်အားလုံးကို စင်ကြယ်စေနိုင်စွမ်းလည်းရှိသည်။ သို့သော်လည်းအထံပါးတော်သို့ ယုံကြည်စွာချဉ်းကပ်သူများသာလျှင် ထိုအခွင့်အရေးခံစားနိုင်သည်။ ကန့်သတ်ချက်မရှိ၊ လူတိုင်းဝင် ရောက်ချဉ်းကပ်နိုင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

ကိုယ်တော်၏ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းက ထာဝရကယ်တင်ခြင်း ရရှိစေပါသည်။ ယခင်ပုရော ဟိတ်များသည်နှစ်စဉ်ပုံမှန်ပူဇော်သက္ကာပြုရသည်။ ထိုပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းနှစ်ခုသည် ခြားနားလှပေ စွ။

:၁၃    သခင်ခရစ်တော်ဘုရား၏ ပူဇော်သက္ကနှင့်ယခင်ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ ပူဇော်သက္ကာ ခြားနားချက်မှာနွားမဒန်းနီဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်တရားဟောင်းရှိဣသရေလများသည် လူသေ ကောင်အားထိမိလျှင် ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးမစင်ကြယ်။ ထိုမစင်ကြယ်မှုအားစင်ကြယ်စေရန် အနီရောင် နွားမဒန်း၏ပြာနှင့် စီးသောရေရောနှောပြီး ထိုသူအားတတိယနေ့နှင့် သတ္တမနေ့တွင်ပက်ဖြန်းရသည် ။ သို့မှသာလျှင်စင်ကြယ်ရသည်။

ထိုအကြောင်းကို Mantle ကဤသို့ရေးထားသည်။

ပြာသည် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုရာတွင် မပါမဖြစ်။ အဓိကအရာဖြစ်သည်။ တချိန်လုံးတွင် အသေးအဖွဲ့အရာမှစ၍ အသုံးပြုရသည်။ နွားမဒန်းနီသည် ရာစုနှစ်အဆက်ဆက်တွင် အသုံး ပြုသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ရဟူဒီသမိုင်းစဉ်တွင်ခြောက်ဦးက အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်း တင်ထားသည်။ အသေးနုတ်ဆုံးသောပြာကို စီးသောရေနှင့်ရောနှောပြီး စင်ကြယ်ခြင်းအရာမှ သုံးရသည် (တော ၁၉:၁၇)

:၁၄    နွားမဒန်းနီ၏ပြာက လူတစ်ဦး၏ပြင်ပလက္ခာဏာညစ်ထေးခြင်းကို သန့်စင်စေနိုင်ရိုး မှန်လျှင် ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်သည် လူသားများ၏ အဇ္ဈတ္တစိတ်နှလုံး ညစ်နွမ်းခြင်းကို ပို၍ သန့်စင် စင်ကြယ်နိုင်စေနိုင်ပါသည်။

ကိုယ်တော်၏ ပူဇော်သက္ကာသည် ထာဝရဝိညာဉ်အမှု ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် အဓိပ္ပာယ် ကောက်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့က”ဝိညာဉ်တော်အလိုတော်အတိုင်း တိရစ္ဆာန်ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းကို ဆန့်ကျင်၍ကိုယ်တော်တိုင် ယဇ်ကောင်အဖြစ် လိုလိုလားလားပူဇော်ခြင်း”ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ နိုင်သည်။ အချို့က” သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးအရ မိမိကိုယ်ကို တင်လှူပူဇော်ခြင်း” ဟု အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကြသည်။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေထိုအမှုသည် ဘုရားသခင်အား ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည်မှဲ့တပေါက်မစွန်း၊ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်သိုးသငယ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် အရည်အချင်း ပြည့်စုံသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ဆောင်ကြဉ်းသွားနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်များသည် အပြင်ပန်း လက္ခာဏာအားဖြင့်သာ အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား မူကားအကျင့်သီလအားဖြင့်လည်း စင်ကြယ်သူဖြစ်သည်။

အသွေးတော်သည် သေခြင်းအမှုများကို ဘုရားသခင်ထံတွင် အသက်ရှင်သော အရာအဖြစ်သို့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်သည်။ အပြင်ပန်းရုပ်လက္ခဏာများကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရုံမျှ မဟုတ်ပါ။ အကျင့်သီလ ခံယူချက်ကိုလည်း စင်ကြယ်စေပါသည်။ မယုံကြည်သူများ၏ သေခြင်းအမှုတွင်ရုန်း ကန်ကြိုးစား အားထုတ်မှုများကိုလည်း စင်ကြယ်စေသည်။ အသက်ဝိညာဉ်မရှိသောလူ့ဇာတိအမှုများ မှအသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်အမှုသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

:၁၅    အစောပိုင်းကျမ်းပိုဒ်များတွင် ပဋိညာဉ်အသစ်မှအသွေးတော်သည် အသွေးဟောင်း များထက်ကြီးမြတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဤအခန်းငယ် ၁၅ကခရစ်တော်၏ ပဋိညာဉ်တရားသစ် ကိုအောင်သွယ်ဆက်စပ်ပေးပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို Wuest ကဤသို့ရှင်းပြထားပါသည်။

အောင်သွယ်တော် ‘Mediator’ ဟူသောစကားလုံးသည် Mestites ဟူသောစကားလုံးကို ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်၍ အရာဝတ္ထုနှစ်ခုအား ဂဟေဆက်ခြင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြေအေး၍ မိတ်ဆွေဖွဲ့ ခြင်း၊ တစုတဖွဲ့တည်းဖြစ်ခြင်း၊ ကတိကဝတ်ပြုခြင်းဟု အနက်ရသည်။ ဤနေရာတွင်လည်း မေရှိယ၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောဘုရားသခင်နှင့် အပြစ်သားအားစေ့ စပ်အောင် အောင်သွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏ အပြစ် အကုသိုလ်များကို ဖယ်ရှားသုတ်သင်ပေးပြီး ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်စပ် ပေးပါသည်။ အပြစ်သားများက မေရှိယသခင်၏ပူဇော်သက္ကာကို လက်ခံထွေးပိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်သည်လည်း မရှိတော့ပါ လူ့အသက်တာမှအပြစ်ဒုစရိုက်သည် လည်းကြေမွဆွေးမြေ့သွားသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သွားလျက် ကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံပတ်သက်ရသည်။ လူ့ဇာတိအသွင်အပြင် စရိုက်လက္ခဏာအားလုံး ပပျောက်သွားသည်။

ဘုရားရှင်၏ ခေါ်သံထူးသူများသည် ထာဝရ အမွေခံဖြစ်သွားကြသည်။ ခရစ်တော်၏ အမှုသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ် သန့်ရှင်းသူများနှင့် ထာဝရရွေးနှုတ်၍ ထာဝရကယ်တင်ခြင်း ရရှိသူများအတွက် ဖြစ်သည်။

ခရစ်ယာန်ခေတ်သစ်မတိုင်မီ သေလွန်သွားသူများထဲတွင် အမွေခံရသူများလည်း ခရစ်တော် အသေခံခြင်းနှင့် အကြုံးဝင်အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ ကိုယ်တော်၏အသေခံခြင်းသည် ပညတ်တော် တရားအောက်မှ ကယ်နှုတ်နိုင်သောကြောင့်တည်း။

ထိုအချက်သည်ဓမ္မဟောင်းကာလ လူသားများအားကယ်တင်သည့် တရားတော်မြတ်ဖြစ် သည်။ ထိုသူတို့သည်ခရစ်တော်အသေမခံမီ သေလွန်ခြင်းကြသောကြောင့် မိမိတို့ယုံကြည်သည့် အတိုင်းကိုယ့်ထိုက်နှင့်ကိုယ့်ကံဖြစ်ကြရမည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက မည်သို့ကယ်တင်နိုင်မည်နည်း။ ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းဟူသောအချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ကရာနီကုန်းပေါ်တွင် ခရစ်တော် အသေခံတော်မူသည့်အကြောင်းစိုးစဉ်းမျှသော၎င်း၊ လုံးဝသော်လည်း၎င်းသိကြပါသလား။ သို့သော် လည်းဘုရားသခင်က ထိုသူတို့ကိုသိတော်မူသကဲ့သို့ သူတို့ပြုခဲ့ကြသောအမှုကိုလည်း ရေတွက်သည်။ သခင်ဘုရားသည်ထိုသူတို့အတွက် ကိုယ်တော်တိုင်ယဇ်ကောင်အဖြစ်တင်လှူ ပူဇော်ခဲ့ပါသည်

တစ်ခုရှိသည်ကား ထိုသူများသည် ပဋိညာဉ်ဟောင်းအောက်တွင် ရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ် တော်ဘုရားအသေခံတော်မူခြင်းသည် ထိုယုံကြည်သူများလည်း အပြစ်ဒုစရိုက်မှကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။

ခရစ်တော်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုသည် အဖိုးအခမပေးဘဲ အပြစ်များကို မေ့လျှော့ချန် လှပ်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည် (ရော ၃:၂၅ −၂၆) ကိုကြည့်ပါ။

:၁၆    အခန်းငယ် ၁၅ တွင်အမွေခံခြင်းအမှုကို သတိပေးထားသည်။ အမွေပေးသူသည် သေတမ်းစာတွင် အမွေခံသူအားအမွေဆက်ခံခွင့် ပေးထားသောလည်း ထိုသေတမ်းစာပေးသူ သေပြီး နောက်ပိုင်းတွင်သာလျှင် စာချုပ်အသက်ဝင်သည်။ သမရိုးကျအားဖြင့် အမွေပေးသူ၏သေခြင်းသည် လုံလောက်သော သက်သေအထောက်အထား ဖြစ်သည်။

:၁၇    အမွေပေးသူ အသက်ရှင်နေသရွေ့ကာလပတ်လုံး ထိုစာချုပ်သည် အသက်မဝင်ပါ။ အမွေပေးသူသေမှသာလျှင် ထိုသေတမ်းစာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်။ အမွေပေးသူအသက်ရှင်နေသရွေ့ သေတမ်းစာချုပ်ပါ ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးသည် အမွေခံမှပိုင်ဆိုင်ခြင်းမပြုနိုင်။ အမွေပေးသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အောက်တွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

:၁၈    ယခုတဖန်သေတမ်းစာ အမွေခံခြင်းမှ မောရှေသို့ပြုထားသော ပဋိညာဉ်ဟောင်းသို့ ပြန်သွားကြရအောင်။ (အင်္ဂလိပ်စကား “Covenant”နှင့် “testament” နှစ်ခုစလုံးကိုဂရိဝေါဟာရ diatheke စကားလုံးတစ်ခုတည်မှ ပြန်ဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။) ဤနေရာတွင်လည်း သေခြင်းဆိုသော စကားလုံးကိုတွေ့ရသည်။ သွေးမြေကျခြင်း သွေးစီးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

ရှေးကာလတွင်ပဋိညာဉ်ပြုကြရာ၌ တိရစ္ဆာန်သတ်၍အသွေးဖြင့်သစ္စာပြုလေ့ရှိသည်။ အသွေး သည်ပဋိညာဉ်ပြည့်စုံရာ အာမခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။

:၁၉    မောရှေ ကဣသရေလများ ပဋိညာဉ်ပြုရာတွင် ရေနှင့်ရောနှောသောနွား၊ ဆိတ်တို့၏ အသွေးကိုယူ၍အနီဆိုးသော သိုးမွှေးတပ်သောဟု ဿုပ်ပင်ညွန့်နှင့်ကျမ်းစာကို၎င်း၊ လူအပေါင်းကို ၎င်းဖြန်းရသည်။ ထိုနည်းဖြင့် မောရှေသည်ပဋိညာဉ်တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခဲ့သည်။

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၄:၁ ၁၁တွင် မောရှေက ယဇ်ပလ္လင်နှင့်ပရိသတ်များအား ယဇ်သွေးဖြန်း ရကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ကျမ်းစာအုပ်ကို သွေးဖြန်းကြောင်းမပြောပါ။ ရေသော်၎င်း၊ သိုးမွေး သော၎င်း၊ ဟုဿုပ်ပင်ညွန့်သော၎င်း မပြောပြပါ။ နှစ်ခုစလုံးသည် အကောင်းဆုံးလုပ်ထားကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရမည်။

ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပလ္လင်အားဖြင့်လူများကိုစုစည်းစေသည်။ ကျမ်းစာအုပ်သည် ပဋိညာဉ် တရားဖြစ်သည်။ သွေးဖြန်းသောကျမ်းစာအုပ်သည်ထိုသူများအား ပဋိညာဉ်တရားဖြစ်စေသည်။ ထိုသူများအားပဋိညာဉ်နှင့်အညီ စုစည်းထိန်းကျောင်းသည်။ လူများကလည်း နာခံမည်ဟုကတိပေး ထားသဖြင့်ဘုရားသခင်ကလည်း အမှန်တကယ်လိုက်နာစောင့်ထိန်းလျှင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွန်း လောင်းမည့်အကြောင်း ကတိတော်ပြုခဲ့သည်။

:၂၀    မောရှေသည် အသွေးကိုဖြန်းလျက် ဤအသွေးကားသင်၍ဘုရားသခင်ဝန်ခံတော် မူသောပဋိညာဉ်အသွေးဖြစ်သည်” ဟူသောသစ္စာစကားသည် ဣသရေလလူမျိုးများ သစ္စာမပျက်၊ နာခံခြင်းရှိကြမည့်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။

:၂၁    ထိုနည်းတူပင် မောရှေသည်တဲတော်နှင့်ဝတ်ပြုရာတန်ဆာကိုလည်း အသွေးဖြန်း သည်။ ထိုအချက်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် မရေးထားပါ။ တဲတော်အကြောင်းကို ထွက်မြောက်ရာ ကျမ်းအခန်း ၄၀ တွင်ဖော်ပြထားသော်လည်း ထိုအချက်ကိုမတွေ့ရ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုသို့ပြုခြင်း သည်အရာဝတ္ထုဟူသမျှသည် အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်မကင်းသဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

:၂၂    ပညတ်တော်အောက်၍ရှိသောအရာခပ်သိမ်းနီးပါးသည် အသွေးအားဖြင့်စင်ကြယ် နိုင်ပါသည်။ တမူထားခြားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဣသရေလသားသမီးများထဲတွင် ချို့တဲ့မွဲတေ သူသည် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုဖို့ ယဇ်ကောင်မတတ်နိုင်လျှင် ဒေနာရိငါးမူးယူဆောင်လာခွင့် ရှိသည် (ထွ ၃၀:၁၁ ၁၆)။ ထိုဒေနာရီတစ်ပြားသည် ဘုရားသခင်၏လူသားတစယောက်ကို အပြစ်ဖြေ ပေး၍အသက်ဝိညာဉ်ကယ်နိုင်သည်။ အခြားချို့ယွင်းချက်တစ်ခုကို ဝတ် ၅:၁၁တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရအပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာပြုဖို့ယဇ်မတတ်စွမ်းနိုင်သူသည် မုန့်ညက်ဖြင့်ပူဇော် သက္ကာပြုနိုင်သည်။

ဤချို့ယွင်းချက်များသည် အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာပြုရာတွင် ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ယေဘု ယျအားဖြင့်အပြစ်ဖြေပူဇော်သက္ကာတွင် ယဇ်ကောင်အသွေးဖြင့်ပူဇော်ရသည်။ သို့သော်အပြစ်ဒုစရိုက် နှင့်ပတ်သက်မြဲပတ်သက်နေကြသဖြင့် အသွေးတပါးအပြစ်ဖြေစရာမရှိ။

:၂၃    အခန်းကြီး ၉ ၏နိဂုံးပိုင်းတွင်ပဋိညာဉ်နှစ်ခုအားနှိုင်းယှဉ်ထားပါသည်။ တိရစ္ဆာန် အသွေးဖြင့်စင်ကြယ်စေခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ ထိုပုံသဏ္ဍာန်သည် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စင်ကြယ်ခြင်းဖြစ် သည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးကျက်သရေဆောင် စင်ကြယ်မှုလက္ခဏာပြသခြင်း ဖြစ်သည်။

ကောင်းကင်စင်ကြယ်ခြင်း ဆိုသည်မှာလောကသားများ မိတ္တူကူးယူရသောစစ်မှန်သည့် စင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစင်ကြယ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့်လောကစင်ကြယ်ခြင်းထက် အဆပေါင်းများစွာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည်။ ခရစ်တော် တပါးတည်း၏အသွေးတော်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းသည် အံ့သြဖွယ်ရာကောင်း သည်။

ထိုအကြောင်းအချက်အားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသည် အမှန်တကယ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနားလည်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကိုယောဘဝတ္ထုထဲတွင် သဲလွန်စပေးထားသည် “ဘုရားသခင်သည် မိမိသန့်ရှင်းသူတို့ကိုပင် ယုံတော်မမူ။ ကောင်းကင်ဘုံသော်လည်းရှေ့တော်၌မစင် ကြယ်” (ယောဘ၁၅:၁၅)။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကောင်းကင်ဘုံတွင် စာတန်ကအပြစ်လုပ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား(ဟောရှာ ၁၄:၁၂ ၁၄)။ သို့သော်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိကြသော ညီအစ်ကိုများကို လည်းသွေးဆောင်ဖျားယောင်းရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ (ဗျာ၁၂:၁၀)။

:၂၄    ခရစ်တော်သည် လူလက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲသို့ မဝင်ပါ။ သို့ သော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတွင်မူကား ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်၍ဝင်ရောက်သည်။ ထိုသို့ဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်မှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဝင်ရောက်ခစားပါသည်။

စစ်မှန်သောကောင်းကင်နိုင်ငံသန့်ရှင်းရာ ကျက်သရေဆောင်မှမိတ္တူကူးယူထားသော လောက တဲတော်သို့ဆင်းသက်ကြွရောက်လျက် ဣသရေလလူမျိုးအတွက်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးအဖြစ် ခံယူ ခြင်းသည်လူ့အနေဖြင့်နားလည်နိုင်စွမ်းခက်လှသည်။

:၂၅    သခင်ခရစ်တော်သည် အာရုန်၏ယဇ်ပူဇော်သက္ကာအကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပူဇော်သက္ကာမ ပြုပါ။ အာရုန်သည်တနှစ်တာ၏ အရေးကြီးဆုံးသောရက်အပြစ်ဖြေရာ ပူဇော်သက္ကာ ပြုရာနေ့ရက်တွင်တစ်ကြိမ်တစ်ခါ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနတော် ကျက်သရေဆောင်တဲတော်သို့ ဝင်ရောက်၍ သွေးဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ရသည်။

သို့သော်သူ့အသွေးမဟုတ်။ တိရစ္ဆာန်သွေးဖြင့်ဖြစ်သည်။

:၂၆    အကယ်၍ခရစ်တော်သည် အာရုန်ကဲ့သို့အထပ်ထပ်အခါခါ ပူဇော်သက္ကာပြုရန်လိုအပ် ပါကအကြိမ်ကြိမ်ဝေဒနာခံစားရမည်။ ကရာနီကုန်းတော်ဝေဒနာမျိုးကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍အဖန်များစွာခံ စားရပေတော့မည်။ လိုအပ်ပါသလား။

ပဋိညာဉ်တရားသစ်အောက်တွင်မူကား

၁။        အနိုင်ဖြင့်နိဂုံးချုပ်ခြင်း။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းနှင့်လူသားတိုင်းအတွက် ပြည့်စုံသည်။ နောက် တဖန်ပြောစရာမလို။

၂။         ဇာတာခွင်အတိအကျ။ ကာလတစ်ခု၏အဆုံးသတ်ဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ်ဟောင်း၏ မပြည့်စုံမှု နှင့်အကျိုးအာနိသင်မဲ့မှုများကို အဆုံးသတ်စေသည်။

၃။        မပြည့်စုံသောအမှု။ အပြစ်ဒုစရိုက်များကို အဝေးသို့စွန့်ပစ်သည်။ အဓိကဖော်ပြချင်သည်မှာ အဝေးသို့စွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ပူဇော်သက္ကာပြုစရာမလိုတော့ပါ။ ထာဝရအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရရှိကြလေပြီ။

၄။        ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပူဇော်သက္ကာ။ ကိုယ်တော်တိုင်ယဇ်ကောင်အဖြစ် ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းဖြင့်အ ပြစ်များကိုအဝေးသို့စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ထမ်းပိုးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း အပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည်။

ငါ့အပြစ်များဆောင်ကြဉ်းအံ့သောငှာ ရက်စက်ခြင်းနှင့်အရှက်အကြောက်ခံရရှာ။ အသွေး တော်ဖြင့် ငါ့အားခွင့်လွှတ်ပြီ။ ဟာလေလုယာ။ အိုအရှင်

:၂၇   အပိုဒ်ငယ် ၂၇ နှင့် ၂၈ တွင်ပဋိညာဉ်အဟောင်းနှင့် အသစ်ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်က လူသည်တစ်ကြိမ်တစ်ခါသေရပြီး၊ ထို့နောက်တွင်တရားစီရင်ခြင်းခံရမည့်အကြောင်း၊ ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ပဋိညာဉ်အတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိဘဲ အပြစ်ဒုစရိုက်နွံထဲတွင်ကျင် လည်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းသည်ထိုပဋိညာဉ်အောက်တွင် ရှိနေသူအ တွက်ဖြစ်သည်။

:၂၈   ပဋိညာဉ်အသစ်ကမူခရစ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံသောပူဇော်သက္ကာအကြောင်းကို ပြောပြ သည်။ အပြစ်သားပေါင်းများစွာအတွက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းယဇ်ပူဇော်ပေးသည်။ ထိုနိမိတ်လက္ခ ဏာသည်ကိုယ်တော်တဖန်ပြန်လည် ကြွရောက်လာမည့်အတိတ်နိမိတ်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်မြော် လင့်စောင့်စားသူများအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ကြွမြန်းလာမည်။ ထိုကြွလာခြင်းသည် အပြစ်ဒုစရိုက်နှင့်မသက်ဆိုင်။ အပြစ်ဒုစရိုက်အမှုကား လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပြီကိုယ် တော်၏လူများအားကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်ရန်ကြွရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စသည် ကယ်တင်ခြင်းတရား၏အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်ထာဝရကင်းလွတ်ရာသို့ ကျက်သရေ ရှိသောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ဝင်စားကြည့်ရမည့်အကြောင်းတည်း။

ဆန့်တငံ့ငံ့မြော်လင့်စောင့်စားသူများ ဆိုသည်မှာအမှန်တကယ်ယုံကြည်၍ သစ္စာရှိသူများ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လူသားတိုင်း ကိုယ်တော်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေ ကြရသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည့် အချိန်အခါကိုဘယ်သူကမှ အတိ အကျမပြောနိုင်။

ချီဆောင်ခြင်းအမှုရောက်သောအခါ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောယုံကြည်သူများကို ချီဆောင် ခြင်းခံရမည်ဟု ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်မရှိပါ။ “ခရစ်တော်၌သေလွန်သူများ”နှင့်အသက်ရှင်၍ကျန် ကြွင်းသောသူ”များလည်းထမြောက်ချီဆောင်ခြင်းခံရမည် (၁သက်၄:၁၆ ၁၇)။ ထိုကျမ်းပိုဒ်အရ သေ လွန်ပြီးသူဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်ကျန်ကြွင်းနေသူဖြစ်စေ၊ ယုံကြည်သူအားလုံးပါဝင်သည်ဟု နားလည် ရသည် (၁ကော ၁၅:၂၃)တွင်လည်း “တပည့်တော်ဖြစ်သူတို့”ဟုဆိုထားပါသည်။

ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းလာမည့် အကြောင်းကိုအငယ် ၂၄.၂၈တွင် သုံးကြိမ်တိတိအဖန်တလဲလဲ ဖော်ပြသောကြောင့် အနည်းငယ်ထပ်မံတင်ပြလိုပါသည်။

အငယ် ၂၆တွင် ကိုယ်တော်ပေါ်ထွန်းမူခဲ့ပြီဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကမ္ဘာပေါ်သို့ ကိုယ်တော်ပထမအကြိမ်ကြွရောက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိ စေရန်ကြွရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (အတိတ်ကာလကကယ်တင်ခြင်း)။

အငယ် ၂၄တွင် ကိုယ်တော်ပေါ်ထွန်းတော်မူသည် ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်မျက်မှောက် ကာလအမှုတော်ကို ဆိုလိုပါသည်။ အပြစ်ဒုစရိုက်အရိပ်အငွေ့ကြားမှ ကင်းလွတ်နှင့်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ (မျက်မှောက်ကာလကယ်တင်ခြင်း)။

အငယ် ၂၈ တွင် ကိုယ်တော်ပေါ်ထွန်းလာမည်ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ဒုစရိုက်နယ်မြေမှ ကင်းလွတ်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ (အနာဂတ် ကယ်တင်ခြင်း)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။