ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၇

ယဇ်ပုရောဟိတ်မေလခိဇေဒက်
1မင်းကြီးများကို လုပ်ကြံရာမှ ပြန်လာသော အာဗြဟံကို ခရီးဦးကြိုပြု၍ ကောင်းချီးပေးပြီးလျှင်၊- 2အာဗြဟံလှူသော လက်ရဥစ္စာရှိသမျှကို ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ခံယူသော ထိုရှာလင်မင်းကြီးတည်းဟူသော အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် မေလခိဇေဒက်သည်၊ နာမရင်းအနက်အားဖြင့် တရားမင်း၊ ထိုမှတစ်ပါး၊ ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသော ရှာလင်မင်း ဖြစ်လျက်၊- 3အဘမရှိ၊ အမိမရှိ၊ ရှေးမျိုးစဉ်မရှိ၊ အသက် အပိုင်းအခြားမရှိဘဲ၊ ဘုရားသခင်၏ သားတော်နှင့်တူ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ အစဉ်အမြဲတည်၏။- 4အမျိုး၏ အဘအာဗြဟံသည်၊ လက်ရဥစ္စာများကို ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့လှူ၍ အလှူခံသောထိုမင်းသည် အဘယ်မျှလောက် ကြီးမြတ်သည်ကို ဆင်ခြင်ကြလော့။- 5ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကိုခံသော လေဝိသားတို့သည် အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သော သူတည်းဟူသော၊ မိမိတို့ ညီအစ်ကိုများလက်မှ ပညတ်တရားအတိုင်း ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ခံရသောအခွင့်ရှိကြ၏။- 6သူတို့အမျိုးမဟုတ်သော ထိုမင်းမူကား၊ အာဗြဟံ၏လက်မှ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ခံလေ၏။ ကတိတော်တို့ကိုခံရသော သူကိုလည်း ကောင်းချီးပေးလေ၏။- 7ကြီးသောသူသည် ငယ်သောသူကို ကောင်းချီးပေးတတ်သည်ကို ငြင်းခုံဖွယ်မရှိ။- 8ထိုမှတစ်ပါး၊ သေတတ်သောသူတို့သည် ယခုအခါ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ခံလေ့ရှိ၏။ ထိုအခါမူကား အသက်ရှင်သည်ဟု သက်သေခံခြင်းကို ရသောသူသည် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုခံရ၏။- 9ထိုမှတစ်ပါး၊ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုခံတတ်သော လေဝိသည် အာဗြဟံအားဖြင့် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုပေးပြီဟု ဆိုစရာ အခွင့်ရှိ၏။- 10အကြောင်းမူကား၊ မေလခိဇေဒက်သည် အာဗြဟံကိုတွေ့သောအခါ၊ လေဝိသည် မိမိအဘ၏ကိုယ်၌ ရှိသတည်း။
11တစ်နည်းကား၊ လေဝိမှဆင်းသက်သော ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်လျက်လူများတို့သည် ပညတ်တရားတော်ကို ခံကြသောကြောင့်၊ ထိုအမျိုးအားဖြင့် စုံလင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်မှန်လျှင်၊ အခြားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်၊ အာရုန်နည်းတူ မခေါ်ဝေါ်ဘဲ၊ မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ပေါ်ထွန်းစရာအကြောင်း အဘယ်သို့ရှိသေးသနည်း။- 12ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးသည် ပြောင်းလဲလျှင်၊ ပညတ်တရားသည် မပြောင်းလဲဘဲ မနေနိုင်ရာ။- 13ထိုဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရသောသူသည်၊ ယဇ်ပလ္လင်ဝတ်ကို တစ်ယောက်မျှမပြုရသောအမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်ပေ၏။- 14အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သခင်သည် ယုဒအမျိုးထဲ၌ ပေါ်ထွန်းသည်ဟု ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ ထိုအမျိုးသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာနှင့် စပ်ဆိုင်သည်ဟု မောရှေသည် တစ်ခွန်းကိုမျှမပြော။
မေလခိဇေဒက်နည်းတူ
15ထိုမှတစ်ပါး၊ မေလခိဇေဒက်နည်းတူ အခြားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုး ပြောင်းလဲပြီဟု သာ၍ထင်ရှား၏။- 16ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စပ်ဆိုင်သော တရားအတိုင်း ခန့်ထားလျက်ရှိသည် မဟုတ်။ ထာဝရအသက်၏ တန်ခိုးအာနုဘော်အတိုင်း ခန့်ထားလျက်ရှိသတည်း။- 17အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ၊ ထာဝရ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံတော်မူသတည်း။ဆာ၊ ၁၁၀း၄။
18ပညတ်တရားသည် အဘယ်သူကိုမျှ စုံလင်ခြင်းသို့ မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍၊- 19ရှေးပညတ်တရားဟောင်းသည်၊ အားမရှိ၊ အကျိုးကို မပေးနိုင်သောကြောင့်၊ ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ သို့သော်လည်း၊ သာ၍မြတ်သော မျှော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည် နေရာကျ၏။ ထိုမျှော်လင့်ခြင်းအားဖြင့် ငါတို့သည် ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရကြ၏။- 20ထိုသူတို့သည် အကျိန်တော်မရှိဘဲ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကို ရကြ၏။- 21ယေရှုမူကား၊ အကျိန်တော်မရှိဘဲ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကို မရ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟု ကျိန်ဆို၍၊ နောက်တစ်ဖန် စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော် မမူသည်နှင့်အညီ၊ ယေရှုသည် အကျိန်တော်ကိုခံ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာကို ရသည်အတိုင်း၊-ဆာ၊ ၁၁၀း၄။ 22သာ၍မြတ်သော ပဋိညာဉ်တရား၏ အာမခံဖြစ်၏။- 23ထိုသူတို့သည်လည်း သေရသောကြောင့် အစဉ်မတည်နိုင်သည်ဖြစ်၍ အများရှိရကြ၏။- 24ယေရှုမူကား၊ နိစ္စထာဝရတည်သောကြောင့် မပြောင်းမလဲသော ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားလျက်ရှိ၏။- 25ထိုကြောင့်၊ အကြင်သူတို့သည် ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏၊ ထိုသူတို့၏အမှုကို ကိုယ်တော်သည် စောင့်လျက်၊ ကာလအစဉ် အသက်ရှင်သောကြောင့်၊ သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူ၏။
26ထိုသို့သော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍ အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းလွတ်လျက် အပြစ်ရှိသောသူတို့နှင့် မဆက်ဆံ၊ ကောင်းကင်သားအပေါင်းတို့ထက် မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍၊ ငါတို့နှင့် တော်သင့်တော်မူ၏။- 27အခြားသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတို့သည် ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူများအပြစ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ နေ့တိုင်း ယဇ်ပူဇော်ရသကဲ့သို့၊ ထိုသခင်သည် ယဇ်ပူဇော်စရာအကြောင်း မရှိ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ မိမိကိုယ်ကို တစ်ခါတည်း ယဇ်ပူဇော်၍ ထိုအမှုကို ပြီးစီးစေတော်မူပြီ။- 28ပညတ်တရားသည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထား၏။ ပညတ်တရားနောက်၌ ကျိန်ဆိုတော်မူသော ဗျာဒိတ်တော်မူကား၊ အစဉ်အမြဲ စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သော သားတော်ကို ခန့်ထားသတည်း။

ဟေဗြဲဩဝါဒစာ - ၇ (အနက်ဖွင့်)

:    မေခလိဇေဒက်သည် လူ့သမိုင်းအကြောင်းတွင် တစ္ဆေပမာဒင်္ဂသာပေါ်လာ (က ၁၄:၁၈ −၂၀) ပြီးနောက်ချက်ချင်း ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာပြီးမှ ဒါဝိဒ်ကပြန်လည်ထုတ်ဖော်သည် (ဆာ ၁၁၀:၄)။ နောက်တဖန် ရာစုနှစ်ကြာသောအခါ ဟေဗြဲကျမ်း တွင်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာသည်။ တစ်ခုမှတ်သားရန်ရှိသည်မှာ မေလခိဇေဒက်အသက်တာကိုအသေး စိတ်မှစ၍ ဖြစ်သောကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် တူနေသည်။

အခန်းကြီး ၇ အငယ် (၃) တွင် သူနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ သူသည် ဘုရင်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ရာထူး နှစ်ခုစလုံးပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်သည်။ Salemဘုရင် (နောင်တွင် Jerusakem ဟုခေါ်သည်)။ ဖြစ်သကဲ့သို့ အမြင့်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံဥသျှောင်နှင့် ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်စီမံထားသော စံပြလူဖြစ်သည်။ သူ၏ပညာအရိုက်အရာနှင့် ဓမ္မကျင့်ဝတ်များသည် ခွဲခြား၍မရအောင် ဆက်စပ်နေသည်။ လောက လူသားအနေနှင့် အာဏာရအစိုးရမင်းလုပ် ဖြစ်လာသောအချိန်တွင် အသင်းတော်နှင့် တိုင်းနိုင်ငံ ခွဲခြားကန့်သတ်ဖို့လိုသော်လည်း သခင်ခရစ်တော်ဘုရားတပါး တည်းသာလျှင် ထိုအရာနှစ်ခုစလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည် (ဟေရှာ ၁၂:၁− ၁၇)။

အာဗြဟံသည် အောင်မြင်၍ အောင်ပွဲခံပြန်လာသောအခါ မေလခိဇေဒက်မှ သွားရောက် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပေးခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို အခန်း ၇တွင် တဖန်ပြန်တွေ့ရသည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတစ်ခုတည်းသာဆိုလျှင် ဤအချက်၏လေးနက်မှုကို အသေးစိတ်သိရတော့မည်မဟုတ်။

:     အာဗြဟံသည် ရတတ်သမျှ၏ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကို ထိုဘုရင်အား ပေးလှူ၏။ အခန်း ငယ် ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀တို့တွင် အာဗြဟံ၏ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ပေးလှူခြင်းအကြောင်း အနက်အဓိပ္ပာယ်နှင့် လျှို့ဝှက်ထားသော ဌပနာအကြောင်းတွေ့ရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အမည်နာမတည်တံ့စွာ နမူနာယူသင့်သူမှာ မေလခိဇေဒက်၏ အမည်နာမနှင့်ဘွဲ့သိက္ခာ ဖြစ်သည်။ နာမ၏အနက်မှာ “တရားမင်း” ဖြစ်၍ဘွဲ့ သိက္ခာမှာ(ရှာလင်ဘုရင်)၊ “ငြိမ်းသက်ခြင်းမင်း”ဟု အနက်ရသည်။

ငြိမ်သက်ခြင်း ဦးစွာရှိမှသာလျှင် ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းလည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းမရှိလျှင် ငြိမ်သက်ခြင်းလည်းမရှိနိုင်။

ထိုအကြောင်းအချက်ကို ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အမှုတွင် ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင် သည်။ “ကရုဏာနှင့်သစ္စာဆုံမိပြီး။ တရားနှင့်ချမ်းသာသည် တပါးကိုတပါးနမ်းကြပြီ”(ဆာ ၈၅:၁၀) ကယ်တင်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် လိုအပ်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းဟူသမျှကို ဘုရားသခင် ထံတော်ပါးမှ ရရှိထားသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိထားကြသူများ ဖြစ်သည်။

:    မေလခိဇေဒက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပဟေဠိတစ်ခုမှာ မိမရှိ၊ ဘမရှိ၊ ဆွေမျိုးညာတိမသိ၊ မွေးဖွားခြင်းနှင့်၊ သေခြင်းလည်းမပါသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သူ့အကြောင်း ဤမျှနှင့်သာ တင်းတိမ်နေလျှင် သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှရောက်လာသူ သို့မဟုတ် အခြားဂြိုလ်ကမ္ဘာမှဧည့်သည် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်က သီးသန့်ဖန်ဆင်းထားသူ ဖြစ်ရော့မည်။

သို့သော်အဓိကအချက်မှာ သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာဖြစ်သည်။ မေလခိဇေဒက် နှင့်အာရုန်တို့သည် လူမှမွေးသောသူများဖြစ်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာ တူညီကြသည်။ အာရုန် သည်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာမျိုးစေ့ စတင်ခံယူသူဖြစ်သည်။ မျိုးရိုး ဇာတိသည်ဘဝတလျှောက်လုံးတွင် အရေးပါအရာရောက်သည်။ မွေးဖွားခြင်းမှစ၍ သေပွဲဝင်သည့် တိုင်အောင်အသိအမှတ်ပြုရာဖြစ်သည်။

မေလခိဇေဒက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကားတမူထူးခြားသည်။ မိရိုးဖလာအရ အမွေဆက်ခံ ခြင်းမဟုတ်။ ဘုရားသခင်က သီးသန့်ရွေးကောက်အပ်နှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သော် လည်းနာမည်မသိ၊ ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် မရှိပါ။ သို့သော်ထိုအကြောင်းအရာက အရေးမဟုတ်ပါ။ သူ၏ မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေပွဲဝင်ခြင်း မသိရသော်လည်း ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ကြောင်း အထင်အရှားဖြစ် သည်။

မေလခိဇေဒက်သည် မိဘမဲ့ဖြစ်သည်။ မွေးဖွားရာလည်းမသိ၊ အနိစ္စရောက်ခြင်းလည်းမသိ သောမိုးကျရွှေကိုယ်ဖြစ်သည်ဟု မပြောလိုပါ။ ထိုအချက်သည် အဓိကမဟုတ်ပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှု သာပြချင်သည်။ ထိုအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာမတင်ခြင်းမှာလည်း သူ၏ယဇ်ပုရော ဟိတ်အရိုက်အရာသည် ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အပေါ်တွင် မတည်မီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

သူသည်ဘုရားသားတော်မဟုတ်ပါ။ အချို့ကဘုရားသားတော်ဟု အထင်မှားတတ်ကြသည်။ ဘုရားသားတော်နှင့် အသွင်သဏ္ဍာန်တူခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာကိုလည်း အနှောင့်အယှက်အတားအဆီးမရှိ အောင်မြင်စွာထမ်းရွက်ခဲ့သည်။

မေလခိဇေဒက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာသည် အာရုန်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ကြီးစိုးလွှမ်း အုပ်ကြောင်း၊ အချက်(၃)ချက်တွေ့ရသည်။ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားရခြင်း၊ အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တွင် အစားထိုးဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာ တည်မြဲခိုင်ခံ့ ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

:    အငယ် ၄ မှ ၁၀ သည် ငြင်းခုံဆင်ခြင်ဘွယ်ရာဖြစ်သည်။ သမရိုးကျမဟုတ်သော အရာများဖြင့် အစဖွင့်ထားသည်။ မေလခိဇေဒက်၏ ကြီးမြတ်ခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ တိုက်ပွဲမှသိမ်းပိုက် ရရှိသောအရာများ၏ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကို လူမျိုး၏ဖခင်ကြီးအာဗြဟံက ထိုမင်းသို့ဆက်သရသည်။ အာဗြဟံသည် ဟေဗြဲသမိုင်းတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးသော သူရဲကောင်းကြီး တစ်ပါးဖြစ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဦးညွတ်ဆက်သရသော မေလခိဇေဒက်သည် အဘယ်မျှလောက်သာ၍ ကြီးမြတ်မည်နည်း။

:    လေဝိယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ပညတ်တော်လာသည့်အတိုင်း ဟေဗြဲလူများထံမှ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ခံယူခွင့်ရကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ဟေဗြဲသားများသည် အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်း ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ခံယူကြသည်။

:    မေလခိဇေဒက်မင်းက အာဗြဟံမှဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ခံယူသောအခါ သမရိုးကျထုံးတမ်း စဉ်လာအတိုင်း မဟုတ်တော့ပါ။ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်လာသည်။ မေရှိယကအာဗြဟံအား လူမျိုး၏ဖခင် အဖြစ်ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ခြင်းသည် သီးသန့် ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူမျိုးတော်အားရွေးကောက် ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ မေလခိဇေဒက်အား ယဇ်ပုရောဟိတ်ခွဲခန့်ခြင်းသည် လူမျိုးရေးရာကိုကျော် လွှား၍ခွဲခန့်ခြင်းဖြစ်သည်။

နောက်ထူးခြားသော အကြောင်းတချက်မှာမေလခိဇေဒက်က အာဗြဟံအားကောင်းကြီးမင်္ဂ လာပေးခြင်းဖြစ်သည်။ “ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး အရှင်အမြင့်ဆုံးဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံအား ကောင်းကြီး ပေးတော်မူပါစေသော်။ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်လည်း မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသ တည်း” (က ၁၄:၁၉-၂၀) ဟုကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။

:    တစ်ဦးတစ်ယောက်က အခြားတစုံတစ်ဦးအား ကောင်းကြီးပေးခြင်းသည် အားကြီးသူက အားနည်းသူအား ပေးရသည်ဟု နားလည်ရသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အရသော်၎င်း၊ ကိုယ်ကျင့် တရားအရ သော်၎င်း၊ မဆိုလိုပါ။ ဂုဏ်ဒြပ်ရာထူး ရာခံအရ ပေးရပါသည်။

ဓမ္မဟောင်းအစဉ်အလာကို ဖတ်ရှုသောအခါ ဟေဗြဲလူများ၏ တုန့်ပြန်မှုကို မြင်ယောင်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသား သူရဲကောင်းဖခင်ကြီးအဖြစ် အစဉ်မှတ်ယူထားသော အာဗြဟံက “ယုဒမဟုတ် သောသူအား” ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် လက်ခံသည့်အဖြစ်ကို မည်သို့ခံယူကြမည်နည်း။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ကျမ်းစာထဲတွင် ပါရှိသော်လည်း တစ်ချိန်လုံး သတိမထားမိကြ။

:    အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ စိုးစံသည့်ကာလတွင် ဆယ်ဘို့ တစ်ဘို့တို့ကို သာမန် သေတတ်သောလူသားများထံမှ  ခံယူရရှိသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် အစဉ်အဆက်တွင် ထိုအတိုင်း ပြုကျင့်ခံယူခဲ့ကြသည်။ မေလခိဇေဒက်တွင်မူကား သေတတ်သောအမျိုးထံမှ ခံယူသည်ဟုမရေးသား ပါ။ သို့ကြောင့် မေလခိဇေဒက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာသည် တမူထူးခြားလျက်ကာလ တည်တံ့ခြင်းရှိသည်။

: မေလခိဇေဒက်သည် အာဗြဟံမှ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ခံယူရသောအခါ လေဝိအမျိုးသားများ ကလည်း မေလခိဇေဒက်သို့ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ပေးလှူကြသည်။ လေဝိအမျိုးသားများသည် အာရုန်လက်ထက်မှစ၍ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ခံယူသူများဖြစ်သော်လည်း မေလခိဇေဒက် လက်ထက်တွင် ထိုသို့ပေးလှူကြရသောကြောင့် မေလခိဇေဒက်၏ ကြီးမြတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေသည်။

:၁၀ မည်သည့်အထောက်အထားအားဖြင့် လေဝိများက မေလခိဇေဒက်အား ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ ပေးလှူကြောင်း ဆိုနိုင်သနည်း။ အာဗြဟံသည် ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့အလှူကို ပထမဦးဆုံး ပေးလှူသူဖြစ်သည်။ အာဗြဟံသည် လေဝိအမျိုးသားများ၏ ဘီ ဖြစ်သည်။ ထိုလေဝိသားများ မမွေးခင်ကတည်းကပင် အာဗြဟံကိုယ်၌ ရှိ၏။ အာဗြဟံသည် လူမျိုး၏ ဖခင်ကြီးအဖြစ် ရှေးကုသိုလ် ကံကြမ္မာ ရှိခဲ့သတည်း။ အာဗြဟံမှ မေလခိဇေဒက်သို့ ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ပေးလှူသောအခါ သားစဉ် မြေးဆက်ကလည်း ပေးလှူရသည်။ သို့ကြောင့်လေဝိအမျိုးတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ အမွေပေါ်ထွန်းလျက် မေလခိဇေဒက်နေရာ စိုးစံရခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၁ အငယ် ၁၁ မှ ၂၀ တွင် အရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာ၌ မေလခိဇေဒက်၏ ကြီးစိုးလွမ်းမိုးမှုကို တွေ့ရပြန်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာပြောင်းလဲရသည့် အကြောင်းသည် စဉ်းစားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ယဇ်ပုရောဟိတ် စိုးစံခြင်းအားမပြောလိုပါ။ နောက်ဆုံးနှင့် ပြည့်စုံခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၍ ပြောဆိုဖို့ရန် အချိန်စောပါသေးသည်။

ပြည့်စုံခြင်းသည်လည်း လေဝိကျမ်း၏ပြည့်စုံခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ အပြစ်ဒုစရိုက်ကို လုံးလုံး လျားလျားပစ်ပယ်ခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် ပူဇော်သက္ကပြုသူများသည်လည်း စိတ်ချလက်ချရတက် မအေးနိုင်ကြပါ။ မောရှေထုံးကျမ်းအောက်မှ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အဆုံးစွန်တချက်လွှတ် ဆရာကြီးများမဟုတ်ပါ။

ယခုပွဲချင်းပြီး ယဇ်ပုရောဟိတ်ဆရာကြီးရောက်လာပြီ။ ထိုသူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုသည် အာရုန်ပြုသောယဇ်ပုရောဟိတ်အမှု ကဲ့သို့မဟုတ်။ မေလခိဇေဒက်ပုရောဟိတ်ကြီး ပြုသောအမှုထက် ပင်သာလွန်သည်။

:၁၂   ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းပြောင်းလဲလျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာ ပညတ်ချက်များလည်း လိုက်လံပြောင်းလဲခြင်းသည် အခြေခံကျသော အချက် ဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်းထိုးသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်း ထိုးလိုက်လျှင် အဟောင်းသည် ကုန်လွန်သွား၍ အသစ်စရသည်။ ထိုအတိုင်းပင် ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညတ်တော် လောင်းရိပ်အောက်၌ ကျင်လည်ခြင်း ပြီးဆုံးလေပြီ။

:၁၃  ထိုနိယာမ ပြောင်းလဲသည့်အတိုင်းပင် သခင်ခရစ်တော်က လူမျိုးတော်ကို ပိုင်ဆိုင် သဖြင့်လေဝိကျမ်းတွင် နေစရာမလိုတော့ဘဲ သခင်ခရစ်တော်၌ တည်မှီကြရသည်။

:၁၄  ထိုအကြောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရား ယုဒလူမျိုးကြားတွင် သန္ဓေတည်ခံယူခြင်း မှအစပြုသည်။ မောရှ၏ပြဌာန်းချက်ဖြင့် သူ့လူမျိုးနွယ်စုကိုမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ်အဖြစ်ခွဲခန့် ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ယေရှုတပါးတည်းသာလျှင် ထိုအနွယ်ထဲမှ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်မြောက်သူရှိသည်။ အဘယ်သို့ဖြစ်လာရသနည်း။ မည်ကဲ့သို့ဆိုသော် ပညတ်ချက်များသည် ရွေ့လျားပြောင်းလဲကုန်ပြီ။

:၁၅  ထို့ကြောင့် ကျမ်းစာရှင်ကယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာ ပြောင်းလဲခြင်းကိုထောက်၍ ပညတ်ချက်ပြောင်းလဲသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သော အခြားယဇ်ပုရောဟိတ် ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျှင် ယဇ်ပုရောဟိတ်တမျိုး ပြောင်းလဲသည်မှာ ထင်ရှားသည်။ မေလခိဇေဒက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာသည် အာရုန်သားများ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာနှင့် မတူတမူထူးခြားသည်။

:၁၆  လေဝိယဇ်ပုရောဟိတ်များမှာမူ အစည်းအဝေးပွဲမှ ရွေးချယ်တင်မြောက်လာသူဖြစ် သည်။ လေဝိမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်သည့်အပြင် အာရုန်မိသားစုဝင်များဖြစ်ရသည်။

သို့သော်ဘုရားသခင်သည် မေလခိဇေဒက်အား သက်ဆုံးတိုင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ ခွဲခန့်ခြင်း မှာသီးခြားအမှုဖြစ်သည်။ ဆင်ခြေပေးစောဒကတက်စရာမဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အမွေရခြင်းဖြစ် သည်။ ထာဝရရှင်သန်သည်။

:၁၇  ထိုအကြောင်းကို ဆာ ၁၁၀:၄ ကအတည်ပြုထားသည်။ ဒါဝိဒ်ကမေရှိယသခင်အား ရည်ညွန်းပြီး” သင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ဟု ကျိန်ဆို၍နောက်တ ဖန်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မမူ”ဟုစပ်ဆိုထားသည်။ သူ့စကားတွင် ထာဝရ ဟူသောစကားလုံးကို အလေးအနက်ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ သူ့အသက်သည် ကုန်ဆုံးခြင်းမရှိသောကြောင့် သူ့အမှုသည်လည်း ဘယ်သောအခါမှ ကုန်ဆုံးပပျောက်မည်မဟုတ်။

:၁၈  အာရုန်မျိုးနွယ်ဆက် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် အားနည်းခြင်းနှင့်အကျိုး သက်ရောက်မှု နည်းပါးသောကြောင့် ပလပ်ခဲ့ရသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား ကြွမြန်းလာခြင်းအားဖြင့် လုံးဝပပျောက်တိမ်ကောခဲ့သည်။

အဘယ်ကဲ့သို့ အားနည်းခြင်းနှင့်အကျိုးနည်းခြင်း ရှိသနည်း။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် စီရင်ခွဲခန့်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေဘူးလား။ ဘုရားရှင်တော်ပြုခဲ့သော အရာများသည်အချည်းနှီးဖြစ်သွား တတ်ပါသလား။ ထိုသို့ခွဲခန့်စီရင်ခြင်းသည် ထာဝရကာလအတွက် မဟုတ်ပါဟုဖြေရပါမည်။ ဘုရား သခင်ကြွရောက်လာ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ စိုးစံမည့်အကြောင်းကို အတိတ်စိမ်းနမူနာပေးခြင်းဖြစ် သည်။ နောက်ဆုံးနှင့် ပြည့်စုံခြင်းရှိမည့်အရာကို အချိန်ပိုင်းယာယီအနေဖြင့် သစ်မရောက်မှီ ဝါးကူထိုး ခြင်းဖြစ်သည်။

:၁၉  အားနည်းခြင်းနှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု မရှိသောအရာသည် ပြည့်စုံခြင်းမရှိနိုင် လူများ သည်လည်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အစင်ကြယ်ဆုံးသော ဘုရားသခင်ကိန်းဝပ်ရာနေရာသို့ ချဥ်းကပ်နိုင်စွမ်းမရှိ ကြ။ ထိုဖိအားသည် လူနှင့်ဘုရားရှင်အကြားတွင် ကွာဟမှုကြီးဖြစ်စေသည်။ သို့ကြောင့်အပြစ်တရား သည်လူတိုင်းအား ဣန္ဒြေမရအောင် ယောက်ယက်ခတ်စေသည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်လာသောအခါ သာ၍ကောင်းသောမျှော်လင့်ချက် ပေါ်လာပါသည်။ ထိုသာ၍မျှော်လင့်ရာမှာ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုတပါး တည်းသာလျှင် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ အချိန်မရွေး ဆက်စပ်ပေးနိုင်သော အန္တိမရည်မှန်းချက် ကြီးဖြစ်သည်။

:၂၀  ယဇ်ပုရောဟိတ်ကျင့်ထုံးနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်ပညတ်ချက်သာ ပြောင်းလဲသည်မဟုတ် ပါ။ နိယာမများလည်း ပြောင်းလဲသည့်အကြောင်းကို ဘုရားသခင်၏ကျမ်းကျိန် ကတိတော်ပေးခဲ့သော သခင်ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုအရာအားဖြင့် နားလည်ရသည်။ “ဘုရားသခင်၏ ကျမ်းကျိန် ကတိတော်သည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။ နိစ္စထာဝရ တည်တံ့ကြောင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာအားဖြင့် အလျဥလျှော့နည်းခြင်းရှိပါ” ဟုဆိုထားပါသည်။

:၂၁   အာရုန်အားယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ခွဲခန့်ခြင်းတွင် ကျမ်းသစ္စာ မပါရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အပြစ်သားများအား ကူညီပံ့ပိုးရန်သာ ရည်ရွယ်ထားချက်ဖြစ်၍ ကာလရှည်ကြာတည်တံ့မှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

သခင်ခရစ်တော်မှာမူ ကျမ်းသစ္စာဆို၍ စီမံခွဲခန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းသစ္စာစကားကို ဆာ ၁၁၀:၄တွင် “ထာဝရဘုရားကသင်သည် မေလခိဇေဒက်နည်းတူ ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်  သည်ဟုကျိန်ဆို၍ နောက်တဖန်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိတော်မမူဟုရေးထားပါသည်။” Henderson ကဤသို့ဖွဲ့ဆိုထားသည်။

ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အားထာဝရ ရာထူးခန့်အပ်၍ သူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်စေသည်။ အရာရာသည်ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်အသစ်လည်း ပြောင်းလဲ နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ် အရိုက်အရာသည် ထိုအရာများကဲ့သို့ မပြောင်းလဲနိုင်။

:၂၂   ထိုစကားအရ ယေရှုခရစ်သည် ပိုကောင်း၍ စိတ်ချခိုင်မာသော မဋိညာဥ်အသစ် ဖြစ်သည်။ အာရုန်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် ပဋိညာဥ်သစ်နှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ပဋိညာဥ်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာသည် အတူတကွတည်၍အတူတကွ ဆိတ်သုဥ်းသည်။

ပဋိညာဥ်သစ်သည် ချို့ယွင်းချက်မထားပါ။  ဤလောကတွင် သခင်ယေရှုက နိုင်ငံတော် တည်ထောင်သောအခါ ဣသရေလနှင့် ယုဒလူမျိုးများမှ မိမိတို့အိမ်တော်အဖြစ် စိုးစံခွင့်ရမည့်ကျေးဇူး တော်လည်းဖြစ်သည် (ယေ ၃၁:၃၃− ၃၄)။ ယုံကြည်သူအချို့က ယနေ့ကာလတွင် ပျော်ရွှင်နေကြ သော်လည်းအမှန်စင်စစ်မှာ ဣသရေလလူမျိုးတမျိုးလုံး ပြန်လည်စုစည်းသည့် အချိန်မှသာလျှင် ပျော်ရွှင်ခြင်းအထိ ပြည့်စုံလာမည်။

ယေရှုခရစ်တော်သည် ပဋိညာဥ်သစ်ပြီးပြည့်စုံရာ ဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်သည် အာမခံ ချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်အသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင် ဖြောင့်မတ်စင် ကြယ်ခြင်းကို ထောက်ရှုခြင်းဖြင့် ပဋိညာဥ်အားပြည့်စုံစေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ အဆုံးမရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုသည်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိသော ပဋိညာဥ်ကိုပြည့်စုံစေ ပါသည်။

:၂၃   မေလခိဒေက်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးမြတ်ခြင်း တတိယအချက်ကို ဆွေးနွေးကြပါ မည်။

ဣသရေလယဇ်ပုရောဟိတ်များစွာ ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဣသရေလသမိုင်းတွင် ယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီးပေါင်း (၈၄) ပါးရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ မှတ်တမ်းမဝင်သော အခြားပုရောဟိတ်ငယ် များစွာလည်း ရှိသည်။ အချို့ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အချိန်အတွင်းကွယ်လွန်သော ကြောင့်ထိုကဲ့သို့များပြားခြင်းဖြစ်သည်။

:၂၄   သို့သော် ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာမူကား နိစ္စထာဝရတည်တံ့ခိုင်မြဲ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်သည် ထာဝရအသက်ရှင်သောကြောင့်ပေတည်း။ ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်အရိုက်အရာကို တစုံတစ်ဦးကမျှ နှောင့်ယှက်ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုနိုင်သဖြင့် ဘယ်တော့မှမပျောက်ပျက်နိုင်။ မပြောင်းလဲနိုင်သောမရွေ့လျား နိုင်သောအမှုတော်ပေတည်း။

:၂၅   ကိုယ်တော်သည် နိစ္စထာဝရအသက်ရှင်တော် မူသောကြောင့် အထံတော်သို့ချဥ်းကပ် သူဟူသမျှကို ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ်တော် သည်အပြစ်သားများအား အပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်စေရန် စွမ်းဆောင်ပေးသည်ဟု နားလည်ရသည်။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် ခရစ်တော်သည် သန့်ရှင်းသူများကိုအပြစ်၏ အရိပ်အငွေ့မှလည်း ကင်းစင် အောင်စွမ်းဆောင်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြောရလျှင် လွန်အံ့မထင်။ ယုံကြည်သူများသည် ပျောက်ဆုံးရ မည်ကိုပူပန်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ကိုယ်တော်၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်စေ့စပ်ချက် သည် ထိုသူများ အပေါ်တွင်သက်ရောက်သောကြောင့် ထာဝရလုံခြုံရာရပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် မရဏာသေခြင်းမှ အနှောင့်ရှက်၊ မဖျက်ဆီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်တွင် စိုးစံသူဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူအားလုံး၏ ဘဝလုံခြုံရေးကို ထာဝရ  အာမခံချက် ပေးနိုင်သည်။

:၂၆   သခင်ခရစ်တော်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကြီးမြတ်သောကြောင့် အာရုန်၏ယဇ်ပုရော ဟိတ်အရိုက်အရာအား ကြီးစိုးသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် သန့်ရှင်းစင် ကြယ်သူဖြစ်သည်။ ပုထုစဉ်လူသားများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင်လည်း အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းလွတ် လျက်အပြစ်ရှိသူများနှင့်မဆက်ဆံ။ ကိုယ်ကျင့်တရားတွင်လည်း ညစ်စွန်းခြင်းမရှိ။ အပြစ်ရှိသူများ နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းမပြုဘဲ ဘဝတလျှောက်လုံးသည် ဘုရားသခင်၏ညာလက်ရုံးဖြစ်သည်။ ရောက် ရှိကျင်လည်တော်မူသော ဘဝမှစ၍နိစ္စထာဝရကာလ တလျှောက်လုံးကောင်းကင်သားများထက် မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သည်။ သို့ကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သက္ကာပြုပေးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးရာထူးနှင့် ထိုက်တန်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။

:၂၇   လေဝိယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများကဲ့သို့ နေ့စဉ်အပြစ်ဖြေ ပူဇော်သက္ကာပြုစရာမလိုပါ။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါပူဇော်ခြင်းဖြင့် လူတိုင်းအတွက် လုံလောက်သည်။ သူကိုယ်တိုင်အတွက် ပူဇော်သက္ကာ ပြုစရာလည်း မလို။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တော်သည် အပြစ်မြူတစ်မှုံမျှမရှိသူဖြစ်သည်။ တတိယအချက် အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် ကောင်းသည်မှာ မိမိကိုယ်တော်တိုင် ယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော် သက္ကာခံခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများအတွက် မိမိကိုယ်ကို ယဇ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ခံခြင်းမှာ အံ့ဖွယ်ကောင်းပေစွ။ ကြီးမြတ်လှသော ယေရှုသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ပေတကား။

:၂၈   ပညတ်တရားသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအားနည်းချက်ရှိသူများ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလချို့တဲ့သူ များကိုယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ် ခန့်အပ်ပါသည်။ ထိုသူများသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာအခွင့်အရေးအရ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ကြသည်။

ထိုပညတ်ချက်နောက်တွင် ဘုရားသခင်သည် သားတော်အားထာဝရပြည့်စုံသောယဇ်ပုရော ဟိတ်အဖြစ်ကျိန်ဆိုခွဲခန့် တော်မူသည်။ ဤကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခန်းငယ် ၂၁ နှင့် ဆာ ၁၁၀:၄တို့ကို ကိုးကားပါသည်။

ရုပ်ဝတ္ထုအားဖြင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာသက်သေထူလေ့ရှိသော်လည်း ကိုယ်တော်၏ယဇ်ရော ဟိတ်အမှုတော်သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတန်ခိုးအားဖြင့် ကျိန်ဆိုခွဲခန့်သောယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍အကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရားအမြင့်ဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးအား ဓမ္မဟောင်းယဇ်ပုရောဟိတ် ဆရာကြီးများ၏အဆောင်အယောင်ဖြင့် တိုင်းတာလျှင်မိုက်မဲရာရောက် သွားသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

[post-views]

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။