ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၉

နောဧနှင့်ပဋိညာဉ်ပြုတော်မူခြင်း
1ဘုရားသခင်သည်လည်း၊ နောဧနှင့် သူ၏သားတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၍၊ သင်တို့သည်များပြားစွာမွေးဖွားလျက် မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလော့။က၊ ၁:၂၈။ 2မြေတိရစ္ဆာန်၊ မိုးကောင်းကင်ငှက်အစရှိသော၊ မြေပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတတ်သမျှနှင့်၊ ပင်လယ်ငါးအပေါင်းတို့သည်၊ သင်တို့ရှေ့မှာ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသဘောရှိရကြလိမ့်မည်။ ထိုတိရိစ္ဆာန်တို့ကို သင်တို့လက်၌ငါအပ်၏။ 3အသက်ရှင်၍ လှုပ်ရှားတတ်သမျှသည်၊ အသီးအရွက်ကဲ့သို့၊ သင်တို့စားစရာဖို့ ဖြစ်ရမည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သင်တို့၌ငါအပ်ပေး၏။ 4သို့သော်လည်း၊ အသက်တည်းဟူသော အသွေးနှင့်တကွ အသားကို မစားရ။ဝတ်၊ ၇:၂၆-၂၇၊ ၁၇:၁၀-၁၄၊ ၁၉:၂၆၊ တရား၊ ၁၂:၁၆၊ ၂၃၊ ၁၅:၂၃။ 5အကယ်၍ သင်တို့အသက်တည်းဟူသော၊ သင်တို့အသွေးကို ငါတောင်းမည်။ လူ၊ တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့၌ ငါတောင်းမည်။ ခပ်သိမ်းသောလူတို့၏ညီအစ်ကို၌၊ လူ၏အသက်ကို ငါတောင်းမည်။ 6အကြင်သူသည် လူ၏အသွေးကိုသွန်း၏။ ထိုသူ၏အသွေးကို လူလက်ဖြင့်သွန်းရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီ လူကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ထွ၊ ၂၀:၁၃၊ က၊ ၁:၂၆။ 7သင်တို့သည် သားကိုဖွား၍ များပြားကြလော့။ မြေပေါ်မှာ အလွန်မွေးဖွား၍ များပြားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။က၊ ၁:၂၈။
8တစ်ဖန်ဘုရားသခင်သည်၊ နောဧနှင့် သူ၏သားတို့ကိုမိန့်တော်မူသည်ကား၊ 9သင်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ နောက်ဖြစ်လတ္တံ့သော အမျိုးအနွယ်နှင့်လည်းကောင်း၊ 10သင်တို့ထံမှာအသက်ရှင်သော တိရစ္ဆာန်တည်းဟူသော ငှက်၊ သားယဉ်၊ သားရဲရှိသမျှ သင်္ဘောထဲကထွက်ဆင်းသမျှမှစ၍၊ မြေတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ငါသည်ကိုယ်တိုင် ပဋိညာဉ်ပြု၏။ 11သင်တို့နှင့် ငါပြုသောပဋိညာဉ်ဟူမူကား၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်၊ ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့သည် နောက်တစ်ဖန်မဆုံးရကြ။ မြေကြီးကို ဖျက်ဆီးဖို့ရာ နောက်တစ်ဖန် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိရ။ 12ထိုမှတစ်ပါး၊ ငါတစ်ဖက်၊ သင်တို့နှင့် သင်တို့ထံမှာ အသက်ရှင်သမျှသော တိရစ္ဆာန်တို့တစ်ဖက်၌၊ သားမြေးအစဉ်အဆက်မပြတ်၊ ငါပြုသောပဋိညာဉ်၏ လက္ခဏာသက်သေဟူမူကား၊ 13ငါ၏သက်တံကို မိုးတိမ်၌ငါထား၏။ ထိုသက်တံသည် မြေကြီးနှင့် ငါပြုသောပဋိညာဉ်၏ သက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ 14ငါသည် မိုးကိုအုံ့စေသောအခါ၊ မိုးတိမ်၌ သက်တံသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်။ 15ထိုအခါငါတစ်ဖက်၊ သင်တို့မှစ၍၊ အသက်ရှင်သောသတ္တဝါ၊ တိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့ တစ်ဖက်၌ရှိသော၊ ငါ၏ပဋိညာဉ်ကိုငါအောက်မေ့သဖြင့်၊ ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ၊ နောက်တစ်ဖန် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိရ။ 16မိုးတိမ်၌ သက်တံရှိသည်ကို ငါကြည့်ရှုသဖြင့်၊ ဘုရားသခင်နှင့် မြေကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်သောသတ္တဝါတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ စပ်ကြားမှာရှိသော ထာဝရပဋိညာဉ်ကို ငါအောက်မေ့မည်။ 17ဤသည်ကား၊ ငါနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏စပ်ကြားမှာ၊ ငါအမြဲဖွဲ့သော ပဋိညာဉ်၏ လက္ခဏာသက်သေဖြစ်သတည်းဟု၊ နောဧကို ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။
18သင်္ဘောထဲကထွက်ဆင်းသော နောဧသားတို့၏အမည်ကား ရှေမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။ ဟာမသည် ခါနာန်၏အဘဖြစ်၏။ 19ဤသူတို့သည် နောဧ၏သားသုံးယောက်ဖြစ်၍ မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ နှံ့ပြားကြ၏။
20နောဧသည် လယ်လုပ်သောအတတ်ကို ပြုစု၍၊ စပျစ်ဥယျာဉ်ကို စိုက်လေ၏။ 21စပျစ်ရည်ကိုလည်း သောက်၍ယစ်မူးသဖြင့်၊ မိမိတဲ၌ အဝတ်မခြုံဘဲနေလေ၏။ 22ခါနာန်၏ အဘဟာမသည်၊ မိမိအဘ၌အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ပြင်မှာရှိသော အစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို ပြောလေ၏။ 23ရှေမနှင့် ယာဖက်တို့သည် အဝတ်ကိုယူ၍ ပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးလျှင်၊ နောက်သို့ဆုတ်သွား၍ မိမိအဘ၌၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကို ဖုံးကြ၏။ သူတို့သည်ပြင်သို့မျက်နှာပြုသောကြောင့်၊ မိမိအဘ၌ အဝတ်အချည်းစည်းရှိသည်ကို မမြင်ရ။ 24နောဧသည် ယစ်မူခြင်းပျောက်၍ နိုးသောအခါ၊ မိမိ၌သားငယ်ပြုသည်ကိုသိလျှင်၊ 25ခါနာန်သည် ကျိန်ခြင်းကို ခံပါစေ။ အစ်ကိုတို့၏ကျွန်တို့၌ ကျွန်ဖြစ်ပါစေဟု ဆို၏။ 26တစ်ဖန်ရှေမ၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ ခါနာန်သည် ရှေမ၏ကျွန် ဖြစ်ပါစေ။ 27ဘုရားသခင်သည် ယာဖက်ကိုကျယ်စေတော်မူသဖြင့်၊ ရှေမ၏တဲတို့တွင် နေပါစေ။ ခါနာန်မူကား၊ သူ၏ကျွန်ဖြစ်ပါစေဟု ဆိုလေ၏။
28နောဧသည် ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်၊ အနှစ်သုံးရာငါးဆယ်အသက်ရှင်၍၊ 29အသက်ပေါင်းကိုးရာငါးဆယ်စေ့သော် အနိစ္စရောက်လေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၉ (အနက်ဖွင့်)

၈။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးဒဏ်ကြီးနောက်ပိုင်း နောဧ (အခန်း )

          : ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးဒဏ်ကြီးကာနောက်ပိုင်းတွင် လူသားများသည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အသားစားခွင့်ရကြောင်း အပိုဒ်ငယ်(၃)တွင် တွေ့ရသည်။ သို့သော် အသွေးမစားရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသွေးသည် ခန္ဓာကိုယ်၏အသက်ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။

လူ့လောက အဖွဲ့အစည်းတွင် ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်များ တရားစီရင်ဖို့ အုပ်စိုးသူ အစိုးရအား လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူအား နိုင်ငံတော် အစိုးရ တရားစီရင် အရေးယူရသည်။ ထိုသို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကသာလျှင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မသစ်ကာလတွင် ယုံကြည်သူများသည်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ဝန်ခံရမည့်အကြောင်း (ရော ၁၃:၄)တွင် ” … ထို့ကြောင့် ဓါးကို အချည်းနှီးကိုင်ဆောင်ရသည် မဟုတ်” ဟု အစိုးရနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးမသတိပေးထားသည်။

:၁၈-၁ သက်တံ့သည် ဘုရားသခင်က ကမ္ဘာမြေကြီးအား နောက်တဖန် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုဟူသော သင်္ဘောအမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။

:၁၈၂၃ ဘုရားသခင်က နောဧအား ကျေးဇူးတော်ပြုသော်လည်း နောဧသည် မူးယစ်သေစာ သောက်စားခြင်းဖြင့် မူးယစ်၍တဲထဲ၌ စောင်မနိုင်၊ ပုဆိုးမနိုင် ပိုးလိုးပက်လက်အိပ်သည်။ ဟာမက ထိုအဖြစ် အပျက်ကို မြင်သောအခါ ဟားတိုက်ရယ်မောပြီးနောက် အစ်ကိုများကို သွားရောက် ပြောပြသည်။ သူ့အစ်ကိုများက ဖခင်အား စောင်ဖုံးပေးကြသည်။

:၂၄၂၅ နော်ဧ အိပ်ယာမှနိုးထသောအခါ ခါနာန်ပြည်အားကျိန်သည်။ သားကိုမကျိန်ဘဲနှင့် အဘယ်ကြောင့် ခါနာန်ပြည်ကိုကျိန်သနည်း။ သား ဟာမ ကိုကျိန်ခြင်းထက် ခါနာန်ပြည်ကို ကျိန်ခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်သည်။ ကျိန်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ထိသူ၏ ဆိုးညစ်သောအကျင့် စာရိတ္တအတိုင်း အကုသိုလ်ကျ ရောက်စေခြင်း ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ နောက်တနည်းအားဖြင့် ခါနာန်ပြည်သည် ထိုမြေမှာ နေခဲ့သော ဘိုးဘေးများကို ကောင်းကျိုးမပြုကြောင်း နောဧ သတိထားမိသည်။ မိမိသားငယ် ပြုသည်ကို သိလျှင် ဟူးသော ကျမ်းပိုဒ်အရ နောဧသည် သားငယ်ထက် အငယ်ဆုံး မြေးကို ရည်ညွှန်းကြောင်း နားလည်နိုင်သည်။ ကျမ်းစာတွင် သား ဟူသော စကားသည် မြေးကိုလည်း မကြာခဏ ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့် ခါနာန်ပြည်ကို ကျိန်ဆဲခြင်းသည် နောဧ၏ အပြုအမှားကြောင့် ကျိန်ဆဲခြင်းမဟုတ်။ ခါနာန်မြေကိုက ကျိန်ဆဲစရာဖြစ်သောကြောင့် ကျိန်ဆဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်အခြားတွေးမှတ်စရာ တစ်ခုမှာ ဟာမ၏ သားကိုသာ ကျိန်ဆဲချင်သည်။ နောက်ထပ်သားစဉ်မြေးဆက် ကျိန်ခြင်းအင်္ဂလာ မဖြစ်စေလို။

:၂၆၂၉ ခါနာန်ပြည်အား ရှေမနှင့်ယာဖက်ကို အလုပ်အကျွေးပြုရန်ကျိန်ဆိုထားသည်။ ခါနာန်သားများ၏ ကံကျွေးဆပ်ပုံကို ယောရှု ၉:၂၃နှင့် သူကြီး ၁:၂၈ တွင် တွေ့ရမည်။ အချို့သူများက ဤအပိုဒ်သည် အသားမဲလူမျိုးများကို ဆိုလိုသည်ဟု အနက်ဖွင့်ကြသော်လည်း ကျမ်းချက်နှင့် အပြည့်အဝ မကိုက်ညီပါ။ ခါနာန်ပြည်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ မဝင်ရောက်မှီ ခါနာန်ပြည်သားများ ဓါးမဦးချ နေထိုင်သော စင်ကြယ်မြေဖြစ်သည်။ ဖိုအရပ်ဒေသတွင် အသားမဲလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထား မတွေ့ရှိပါ။ ရှေမနှင့်ယာဖတ်သည် ထိုမြေ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြသည်။ အပိုဒ်ငယ် (၂၇)တွင် ယာဖက်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ရှေမတပည့်သားမြေး ဣသရေလသားများသို့ မျှဝေသည့်အကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဤနေရာတွင် ရှေမသည် သားအကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟု မေးစရာ မေးခွန်းပေါ်လာသည်။ ၁၀:၂၁တွင် “ယာဖက်ညီ၊ ဟေဗြဲလူအပေါင်းတို့၏ အဘရှေမ” ဟုဆိုထားသည်။ “ရှေမ- ယာဖက်၏အကို” (NKJV Margin)ဟု ဆိုထားပြန်သည်။ ထိုဒုတိယကျမ်းပိုဒ်ကို အတည်ယူစေချင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (က ၅:၃၂ နှင့် ၅ရာ ၁:၄) တွင် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်စာရင်း ဖော်ပြရာ၌ ရှေမ၏ နာမည်ကို ဦးစွာဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။