ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၈

ရေကျဆင်းခြင်း
1ဘုရားသခင်သည်၊ နောဧမှစ၍ အသက်ရှင်သမျှသောသတ္တဝါ၊ နောဧနှင့်အတူ သင်္ဘောထဲ၌ရှိသော တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုအောက်မေ့၍၊ မြေကြီးပေါ်မှာ လေလာစေတော်မူသဖြင့် ရေငြိမ်လေ၏။ 2နက်နဲရာရေပေါက်ရေတွင်းများ၊ မိုးကောင်းကင်ပြွန်ဝများကို ဆို့ပိတ်၍၊ မိုးကိုစဲစေတော်မူ၏။ 3ရေသည်လည်း မြေပေါ်မှာ အစဉ်အတိုင်းစီးသွား၍၊ အရက်တစ်ရာငါးဆယ်စေ့သောအခါ ယုတ်လျော့လေ၏။ 4သတ္တမလ၊ ဆယ်ခုနစ်ရက်နေ့တွင် သင်္ဘောသည် အာရရတ်အမည်ရှိသောတောင်ပေါ်မှာ တင်လေ၏။ 5ဒသမလတိုင်အောင် ရေသည်အစဉ်မပြတ်ယုတ်လျော့၍၊ ထိုလဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် တောင်ထိပ်တို့သည် ပေါ်ကြ၏။
6ထိုမှအရက်လေးဆယ်ကြာလျှင်၊ နောဧသည် သင်္ဘောထဲ၌လုပ်ခဲ့သော ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍၊ ကျီးအတစ်ကောင်ကို လွှတ်လေ၏။ 7ထိုကျီးအသည် မြေပေါ်မှာ ရေမခန်းမခြောက်မီတိုင်အောင်၊ သွားလာလျက် နေလေ၏။ 8တစ်ဖန်မြေမျက်နှာပေါ်မှာ ရေကုန်သည် မကုန်သည်ကိုသိခြင်းငှာ၊ ချိုးတစ်ကောင်ကို လွှတ်ပြန်လေ၏။ 9မြေတစ်ပြင်လုံး၌ ရေရှိသေးသောကြောင့်၊ ချိုးသည် ခြေဖြင့်နင်း၍ အမောဖြေစရာကိုမတွေ့သဖြင့်၊ နောဧရှိရာ သင်္ဘောသို့ပြန်လာလေ၏။ နောဧသည်လည်း လက်ကိုဆန့်၍၊ ချိုးကိုကိုင်ယူပြီးလျှင်၊ မိမိနေရာ သင်္ဘောထဲသို့သွင်းလေ၏။ 10တစ်ဖန်ခုနစ်ရက်နေပြီးမှ ထိုချိုးကို သင်္ဘောထဲကလွှတ်ပြန်၏။ 11ညဉ့်ဦးအချိန်၌ ချိုးသည် နောဧထံသို့ပြန်လာ၍၊ မိမိဆိတ်ယူသော သံလွင်ရွက်ကို မိမိနှုတ်သီးဖြင့် ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်၊ 12မြေကြီးပေါ်မှာ ရေကုန်ကြောင်းကို နောဧသိလေ၏။ တစ်ဖန်ခုနစ်ရက်နေပြီးမှ ထိုချိုးကို လွှတ်ပြန်၏။ နောက်တစ်ဖန်ချိုးသည် မပြန်မလာနေ၏။
13အနှစ်ခြောက်ရာတစ်ခု ပထမလဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင်၊ မြေကြီးပေါ်မှာ ရေခန်းခြောက်သည်ရှိသော်၊ နောဧသည် သင်္ဘောမိုးကိုပယ်ဖျက်၍ ကြည့်ရှုသောအခါ၊ မြေမျက်နှာသွေ့ခြောက်စရှိသည်ကို မြင်၏။ 14ဒုတိယလ၊ နှစ်ဆယ်ခုနစ်ရက်နေ့တွင် မြေကြီးသွေ့ခြောက်လေ၏။ 15-16ဘုရားသခင်ကလည်း၊ သင်သည်၊ သား၊ မယား၊ ချွေးမတို့နှင့်တကွ၊ သင်္ဘောထဲက ထွက်ဆင်းလော့။
17သင်ထံမှာ အသက်ရှင်သော တိရစ္ဆာန်၊ ငှက်များ၊ သားများ၊ မြေပေါ်၌တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်များတို့သည်၊ မြေပေါ်မှာသားကိုမွေး၍ အလွန်တိုးပွားများပြားမည်အကြောင်း၊ ထိုတိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့ကို ကိုယ်နှင့်အတူ ထုတ်ဆောင်လော့ဟု၊ နောဧကိုမိန့်တော်မူ၏။ 18ထိုအခါနောဧမှစ၍ သား၊ မယား၊ ချွေးမတို့သည် ထွက်ဆင်းကြ၏။ 19သားများ၊ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များ၊ မြေပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတတ်သမျှသော အမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့သည်လည်း၊ သင်္ဘောထဲကထွက်ဆင်းကြ၏။
နောဧယဇ်ပူဇော်ခြင်း
20နောဧသည်လည်း၊ ထာဝရဘုရားအဖို့ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ပြီးမှ စင်ကြယ်သောသား၊ စင်ကြယ်သောငှက်အမျိုးမျိုးထဲကယူ၍၊ ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ မီးရှို့သောယဇ်ကို ပူဇော်လေ၏။ 21ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ မွှေးကြိုင်သော အနံ့ကိုခံယူ၍၊ ငါသည် နောက်တစ်ဖန်လူတို့အတွက် မြေကြီးကိုမကျိန်။ အကြောင်းမူကား၊ လူတို့သည် ငယ်သောအရွယ်မှစ၍၊ စိတ်နှလုံးအကြံအစည်ဆိုးကြ၏။ ငါသည် ယခုတစ်ခါ ပြုပြီးသကဲ့သို့၊ အသက်ရှင်သောအရာရှိသမျှတို့ကို နောက်တစ်ဖန်ဒဏ်မခတ်။ 22မြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင် မျိုးစေ့ကြဲရသောကာလ၊ အသီးအနှံကိုသိမ်းရသောကာလ၊ ချမ်းသောကာလ၊ ပူသောကာလ၊ နွေကာလ၊ ဆောင်းကာလမပြတ်ရဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၈ (အနက်ဖွင့်)

:၁၉ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဘေးဒဏ်ကြီးအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။

၁။        ခုနှစ်ရက်။ နောဧသင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ရောက်ချိန်မှ စ၍ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ (၇:၁၀) စသည်။

၂။         ရက်ပေါင်း(၄၀) ညပေါင်း(၄၀) သဲကြီးမဲကြီး မိုးရွာသည့်ကာလ (၇:၁၂)ဖြစ်သည်။

၃။        ရက်ပေါင်း(၁၅၀)။ မိုးစဲသည့်ကာလမှစ၍ ရေလျော့ကျကုန်းမြေပေါ်သည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ အရာရပ် တောင်ပေါ်တွင် နောဧ သင်္ဘောသောင်တင်သည့်အချိန် (၇:၁၁ နှင့် ၈:၄ ကိုယှဉ်ဖတ်ပါ) ဖြစ်သည်။

၄။        ရက်ပေါင်း(၂၂၄)ရက်။ ရေစကြီးသည့်အချိန်မှ တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် နောဧသင်္ဘောသောင်တင် သည့်အချိန်ကာလ (၇:၁၁ နှင့် ၈:၅ ကိုယှည်ဖတ်ပါ)။

၅။        ရက်ပေါင်း(၄၀)။ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ သင်္ဘော သောင်တင်ချိန်မှ နောဧက ကျီးအအား အပြင်သို့ လွှတ်သည့်အချိန် ကာလ (၈:၇)။

၆။        ()ရက်။ ကျီးအလွှတ်ပြီး (နောက်တဖန်ချိုးပြန်လွှတ်သည့်အချိန်ကာလ (၈:၆-၁၀၊ ငယ် ၁၀၊ နောက်ထပ် (၇)ရက်)။

၇။        နောက်ထပ်()ရက်။ နော်ကထပ် ချိုးတစ်ကောင် ထပ်မံစေလွှတ်သည့် အချိန်ကာလ (၈:၁၀)။

၈။        နောက်ထပ်()ရက်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ချိုးငှက် စေလွှတ်သည့် အချိန်ကာလ (၈:၁၀)။

၉။        (၃၁၄)ရက်။ ရေစတင်လွှမ်းမိုးချိန်မှစ၍ နောဧ မိသားစု ကုန်းမြေပေါ်သို့ တဖန်ခြေချသည့် အချိန်ကာလ (၇:၁၁ နှင့် ၈:၁၃)။

၁၀။      (၃၇၁)ရက်။ ရေစတင်ကြီးချိန်မှ မြေကြီးတဖန် ခြောက်သွေ့ချိန်ထိ (၇:၁၁ နှင့် ၈:၁၄ တို့ကိုယှဉ်ဖတ်ပါ) ထိုအချိန်တွင် နောဧမိသားစုအား သင်္ဘောအပြင်ဘက်သို့ ထွက်ကြသည် (ငယ် ၁၆)။

မစင်ကြယ်သော ကျီးအ (ငယ် ၇)နှင့် စင်ကြယ်သော ချိုးငှက် (ငယ် ၈) သည် ယုံကြည်သူများ၏ အကျင့်ဟောင်းနှင့် စရိုက်သစ်ပုံသက်သေကောင်းဖြစ်သည်။ အကျင့်ဟောင်းသည် အပုပ်အစပ် အမှိုက်သရိုက်တော၌ ကျင်လည်၍ စရိုက်အသစ်သော အသက်တာသည် ထိုအပုပ်အစပ်တောတွင် အသေမခံနိုင်။ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု မတွေ့သေးသရွေ့ ကျေနပ် တင်းတိမ်ခြင်းမရှိ။ မနေမနားရှာဖွေသည်။

:၂၀၂၂ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို ထောက်၍ နောဧသည် ဘုရားသခင်အတွက် ယဇ်ပလ္လင်တည်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိကြသည့် ယုံကြည်သူများသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ ပူဇော်ရမည်။ နောဧ၏ ပူဇော်သက္ကာဘုရားသခင်က လက်သင့်ခံ ကောင်းကြီးပေးသကဲ့သို့ အာမင်ထူးခြင်း ခံစားကြရာဖြစ်သည်။ နောဧ၏ ပူဇော်သက္ကာကို ကောင်းကြီးပေးလျက် ဘုရားသခင်က ငါသည် ယခုအခါ ပြုပြီးသကဲ့သို့ အသက်ရှင်သော အရာရှိသမျှကို နောက်တဖန် ဒဏ်မခတ်ဟု ကတိတော်ပေးလိုက်သည်။ ကာလရာသီ အလိုက် လူသားများ လွတ်လပ်စွာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြစေဟု ဆိုသည်။

၆:၅ နှင့် ဤကျမ်းချက်တွင် လူ့စိတ်နှလုံးသည် ငယ်သော အရွယ်မှ စ၍ ဆိုးရွားဖောက်ပြန်ကြပုံ ရှင်းပြထားသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမရှိ။ထိုသို့မရှိကြသဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းလိုက်လာသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတွေ့ရသည်။ ထိုသို့ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်ခံစားရသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။