ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၈

မနာရှေနှင့်ဧဖရိမ်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်း
1နောက်တစ်ဖန်ယောသပ်သည်၊ အဘနာကြောင်းကိုကြားသဖြင့်၊ သားနှစ်ယောက် မနာရှေနှင့် ဧဖရိမ်ကိုယူ၍သွား၏။ 2သားယောသပ်လာကြောင်းကို ယာကုပ်သည်ကြားလျှင်၊ အားထုတ်၍ ခုတင်ပေါ်မှာထိုင်၏။ 3ထိုအခါယာကုပ်က၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်၊ ခါနာန်ပြည်လုဇမြို့၌ ငါ့အားထင်ရှား၍ကောင်းချီးပေးတော်မူလျက်၊ 4ငါသည်သင့်ကိုတိုးပွားများပြားစေမည်။ သင့်ကိုများစွာသောလူဖြစ်စေမည်။ သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် သင့်နောက်မှဤပြည်ကို အစဉ်အမြဲပိုင်စေခြင်းငှာ ငါပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။က၊ ၂၈:၁၃-၁၄။ 5သင်နေသော အဲဂုတ္တုပြည်သို့ငါမရောက်မီ၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ သင်ရနှင့်သောသားနှစ်ယောက်၊ ဧဖရိမ်နှင့် မနာရှေတို့သည် ငါ့သားဖြစ်ရမည်။ ရုဗင်နှင့်ရှိမောင်ကဲ့သို့ ငါ့သားဖြစ်ရမည်။ 6နောက်မှသင်ရသောသားတို့သည် သင်၏သားဖြစ်၍ မိမိအမွေခံရာတွင် မိမိအစ်ကိုတို့အမည်ဖြင့် သမုတ်ရကြမည်။ 7ငါသည်ပါဒနာရံအရပ်မှလာသည်ကာလ၊ ခါနာန်ပြည်၌ ခရီးသွား၍၊ ဧဖရတ်မြို့နှင့်နီးသောအခါ၊ သင့်အမိရာခေလသည် ငါ့အနားမှာသေရှာ၏။ သေသောအရပ် ဗက်လင်အမည်ရှိသော ဧဖရတ်မြို့သို့သွားသောလမ်း၌ သင်္ဂြိုဟ်လေသည်ဟု ယောသပ်အားဆို၏။က၊ ၃၅:၁၆-၁၉။
8တစ်ဖန်ဣသရေလသည် ယောသပ်၏သားတို့ကိုကြည့်ရှု၍၊ ဤသူတို့ကား အဘယ်သူနည်းမေးလျှင်၊ 9ယောသပ်က၊ ဤပြည်၌ အကျွန်ုပ်အား ဘုရားသခင်ပေးသနားတော်မူသော အကျွန်ုပ်၏သားဖြစ်ပါသည်ဟု အဘအားဆိုသော်၊ အဘက၊ ငါ့ထံသို့လာပါစေလော့။ သူတို့ကိုငါကောင်းချီးပေးမည်ဟုဆို၏။ 10ဣသရေလသည် အသက်ကြီး၍မျက်စိမှုန်သဖြင့်၊ မမြင်နိုင်သောကြောင့်၊ သားတို့ကိုအနီးသို့ချဉ်းကပ်စေ၍ ပိုက်ဖက်နမ်းရှုပ်လေ၏။ 11ဣသရေလကလည်း၊ ငါသည်သင်၏မျက်နှာကို မြင်ရမည်ဟုငါမထင်။ ယခုတွင်သင်၏သားတို့ကိုပင် ဘုရားသခင်ပြတော်မူပြီဟု ယောသပ်အားဆို၏။ 12ယောသပ်သည်လည်း၊ သားတို့ကိုအဘ၏ဒူးကြားမှထုတ်၍ အဘရှေ့၌ဦးညွှတ်ချစေ၏။ 13တစ်ဖန်ယောသပ်သည်သားတို့ကိုယူ၍ ဧဖရိမ်ကို လက်ယာလက်နှင့်ကိုင်လျက်၊ ဣသရေလလက်ဝဲလက်သို့လည်းကောင်း၊ မနာရှေကို လက်ဝဲလက်နှင့်ကိုင်လျက်၊ ဣသရေလ လက်ယာလက်သို့လည်းကောင်းချဉ်းကပ်စေ၏။ 14မနာရှေသည်သားဦးဖြစ်သော်လည်း၊ ဣသရေလသည် မိမိလက်တို့ကိုဆန့်၍ လိမ္မာစွာပဲ့ပြင်လျက်၊ အသက်ငယ်သောသူဧဖရိမ်၏ခေါင်းပေါ်မှာ လက်ယာလက်ကိုတင်ပြီးလျှင်၊ လက်ဝဲလက်ကို မနာရှေ၏ခေါင်းပေါ်မှာတင်၏။ 15ယောသပ်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်၊ ငါ့အဘအာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၊ ငါ့ကိုတစ်သက်လုံး ယနေ့တိုင်အောင် ကျွေးမွေးတော်မူသောဘုရားသခင်တည်းဟူသော၊ 16ငါ့ကိုခပ်သိမ်းသောဘေးဒဏ်အထဲက ကယ်နုတ်တော်မူသော ကောင်းကင်တမန်သည်၊ ဤသူငယ်တို့ကို ကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသော။ သူတို့ကိုငါ့အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငါ့အဘအာဗြဟံနှင့် ဣဇာက်၏အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထပ်၍မှည့်ပါစေသော။ သူတို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာ အလွန်တိုးပွားများပြားပါစေသောဟု မြွက်ဆို၏။ 17အဘသည်လက်ယာလက်ကို ဧဖရိမ်၏ခေါင်းပေါ်မှာတင်သည်ကို ယောသပ်မြင်လျှင်၊ အားမရသည်ဖြစ်၍၊ 18မဟုတ်ပါအဘ။ ဤသူသည်သားဦးဖြစ်ပါ၏။ သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာ လက်ယာလက်ကိုတင်ပါဟုဆိုလျက် အဘ၏လက်ကို ဧဖရိမ်ခေါင်းပေါ်က မနာရှေခေါင်းပေါ်သို့ ပြောင်းခြင်းငှာချီလေ၏။ 19အဘသည်ငြင်း၍၊ ငါသိ၏ငါ့သား၊ ငါသိ၏။ သူသည်ကြီးစွာသော လူစုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း၊ သူ့ညီသည် သူ့ထက်သာ၍ကြီးသဖြင့်၊ သူ၏အမျိုးအနွယ်သည် များစွာသောလူအစုစုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆို၏။ 20တစ်ဖန်ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုဧဖရိမ်ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ မနာရှေကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်စေတော်မူပါစေသောဟူ၍ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် သင်အားဖြင့် ကောင်းချီးပေးကြလိမ့်မည်ဟု ထိုနေ့၌ သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးလေ၏။ ထိုသို့မနာရှေရှေ့မှာ ဧဖရိမ်ကို နေရာချသတည်း။ဟေဗြဲ၊ ၁၁:၂၁။ 21ဣသရေလကလည်း၊ ငါသေတော့မည်။ သို့သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ဘက်၌ရှိ၍၊ သင်တို့ကို ဘိုးဘေးနေရာပြည်သို့ တစ်ဖန်ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်။ 22ထိုမှတစ်ပါး သင်၏အစ်ကိုတို့အားပေးသည်ထက် သင့်အားသာ၍ ပေးသောအရာဟူမူကား၊ ငါ့ဓား၊ ငါ့လေးဖြင့် အာမောရိအမျိုးသားလက်မှ နုတ်ယူသောအရာကို သင့်အားငါပေးသည်ဟု ယောသပ်ကိုပြောဆို၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၈ (အနက်ဖွင့်)

၁၀။ ယောသပ်၏ သားများအပေါ် ယာကုပ်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ (အခန်း ၄၈)

          ၄၈: ဖခင်နာမကျန်းဖြစ်ကြောင်းသိသောအခါ ယောသပ်သည် သားမနာရှဲနှင့် ဧဖရိမ်ကို ခေါ်၍ ဖခင်ထံသွားကြသည်။ သေပွဲဝင်နေသော ယာကုပ်သည် အားယူ၍ အိပ်ယာမှ ထကာ မြေး()ယောက်ကို စကားပြောသည်။ ထိုသို့အဖိုး၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံကြရသောကြောင့် နောင်တွင် ခါနာန်ပြည်အား မျိုးနွယ်စုအလိုက် မြေယာခွဲဝေကြသောအခါ ယောသပ်၏ သားများသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ(၂)ဆ ခံစားကြသည်။ ယောသပ်လည်း မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ကောင်ကြီးမင်္ဂလာခံစားသည်။ ယောသပ်၏ သား(၂)ယောက်သည် ယာကုပ်က သူ့သားများဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုသည်မှာ သားမှာအချစ် မြေးမှာအနှစ် ချစ်စကားဖြစ်သည်။ ထိုသားနှစ်ယောက်အား ယာကုပ်၏ သားဖြစ်ရသည့်အကြောင်းကို အပိုဒ်ငယ်(၇)တွင် ရှင်းပြထားသည်။ အချစ်ဆုံးဇနီး ရာခေလ သေဆုံးသွားသောကြောင့် ရာခေလ၏ သွေးပါသောမြေးများအား မိန်းမအလွမ်းပြေအချစ်ပိုခြင်းဖြစ်သည်။

၄၈:၂၂ သို့ဖြင့်ယာကုပ်သည် ယောသပ်၏သား။ သူ့မြေးများသို့ လက်နှစ်ဘက်ဆန့်တန်း၍ ကောင်းကြီးပေးသည်။ အကြီးကောင်ကို ညာဖက်လက် အငယ်ကောင်ကို ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ကောင်းကြီးပေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း ယောသပ်က စနစ်တကျ စီစဉ်အပ်နှံထားသည့်အတိုင်း မလုပ်ဘဲ လက်နှစ်ဘက်ကို ကြက်ခြေခတ်၍ အငယ်ကောင် ဧဖရိမ်ကို ညာလက်အကြီးကောင် မနာရှဲကို ဘယ်လက်ဖြင့် လက်တင်ကောင်းကြီးပေးသည်။ ယောသပ်က ပြင်ဆင်ပေးသော်လည်း ယာကုပ်က လက်မခံ။ ယာကုပ်သည် အိုမင်းရွယ်လွန်၍ အမြင်အားမကောင်းသော်လည်း စိတ်အာရုံကြည်လင်သည်။ ထို့ကြောင့် အာရုံပေါ်သည့်အတိုင်း မြေးငယ်ကို လက်ယာလက်ဖြင့် ကောင်းကြီးပေးသည်။ ဖခင်က ထိုသို့အငယ်ကောင်ကို ဦးစားပေးခြင်းအား နားမလည်ခဲ့။ သို့သော် ကာလကြာသောအခါ သဘောပေါက်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အနာဂတ်အတွက် ဘုရားသခင်က အသိဉာဏ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်က သူ့သားမြေးများသည် နောက်တစ်နေ့တွင် ကတိတော်မြေသို့ စိုးစံရမည်ဟု ယုံကြည်စွဲလန်းသည်။ ယာကုပ်သည် အာမောရိ လူများ လက်ထဲမှ သိမ်းပိုက်ရရှိသော မြေအား သားအကြီးများသို့မပေးဘဲ၊ ယောသပ်သို့ အမွေပေးခဲ့သည်။ ထိုမြေသည် ယာကုပ်ရေတွင်းဟု နောင်တွင် နာမည်တွင်သော မြေနေရာဖြစ်နိုင်သည်။ (ယော ၄:၅)

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။