ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၂

ယောသပ်အစ်ကိုများအဲဂုတ္တုသို့သွားခြင်း
1အဲဂုတ္တုပြည်၌စပါးရှိကြောင်းကို ယာကုပ်ကြားသိလျှင်၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်ရှု၍နေကြသနည်း။ 2အဲဂုတ္တုပြည်၌ စပါးရှိကြောင်းကိုငါကြားရပြီ။ ငါတို့သည်မသေ၊ အသက်ရှင်မည်အကြောင်း၊ ထိုပြည်သို့သွား၍ ငါတို့အဖို့ကိုဝယ်ကြလော့ဟု မိမိသားတို့အားဆိုသည်အတိုင်း၊တ၊ ၇:၁၂။ 3ယောသပ်၏အစ်ကိုတစ်ကျိပ်တို့သည် စပါးကိုဝယ်ခြင်းငှာ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွားကြ၏။ 4ယောသပ်၏ညီ ဗင်္ယာမိန်ကိုကား အစ်ကိုတို့နှင့်အတူ ယာကုပ်သည်မစေမလွှတ်။ အကြောင်းမူကား၊ သူ၌ဘေးရောက်ကောင်းရောက်လိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်သတည်း။
5ထိုအခါ ခါနာန်ပြည်၌ အစာခေါင်းပါးသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်၊ ဣသရေလသားတို့သည် စပါးကိုဝယ်ခြင်းငှာ လာကြ၏။ 6ယောသပ်သည်နိုင်ငံအုပ်ဖြစ်၍ ပြည်သားအပေါင်းတို့အား ရောင်းသောအမှုကို စီရင်လေ၏။ ယောသပ်အစ်ကိုတို့သည်လာ၍ သူ့ရှေ့မှာ ဦးညွှတ်ချကြ၏။ 7ယောသပ်သည် အစ်ကိုတို့ကိုမြင်လျှင်သိ၏။ သို့သော်လည်း မသိဟန်ဆောင်၍ ကြမ်းတမ်းစွာပြောလျက်၊ သင်တို့သည် အဘယ်ကလာကြသနည်းဟုမေး၏။ သူတို့ကလည်း၊ အစာကိုဝယ်ခြင်းငှာ ခါနာန်ပြည်ကလာကြပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ 8ယောသပ်သည် အစ်ကိုတို့ကိုသိသော်လည်း၊ သူတို့သည် ယောသပ်ကိုမသိကြ။ 9ယောသပ်သည်သူတို့အကြောင်းနှင့် မြင်ရသောအိပ်မက်တို့ကို အောက်မေ့လျက်၊ သင်တို့သည်သူလျှိုဖြစ်ကြ၏။ ပြည်တော်၌ အားနည်းသောအရပ်ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှာ လာကြပြီဟုဆိုလျှင်၊က၊ ၃၇:၅-၁၀။ 10သူတို့က၊ မဟုတ်ပါသခင်။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည် အစာကို ဝယ်ခြင်းငှာသာလာကြပါ၏။ 11ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ယောက်တည်းသောသူ၏သား ဖြစ်ကြပါ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူလည်း ဖြစ်ကြပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့သည် သူလျှိုမဟုတ်ပါဟု လျှောက်ကြ၏။ 12ယောသပ်ကလည်း၊ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တော်၌အားနည်းသော အရပ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှာ လာကြပြီဟုဆိုပြန်၏။ 13သူတို့ကလည်း၊ ကိုယ်တော်ကျွန်တို့သည် ခါနာန်ပြည်၌ တစ်ယောက်တည်းသောသူ၏သား၊ ညီအစ်ကိုတစ်ကျိပ်နှစ်ယောက် ဖြစ်ကြပါ၏။ အငယ်ဆုံးသောသူကား အဘနှင့်အတူယခုရှိရစ်ပါ၏။ တစ်ယောက်ကားမရှိပါဟု လျှောက်ပြန်လျှင်၊ 14ယောသပ်က၊ သင်တို့သည်သူလျှိုဖြစ်ကြ၏ဟု ငါဆိုသည်အရာမှာ၊ 15သင်တို့ကို အဘယ်သို့စုံစမ်းရမည်နည်းဟူမူကား၊ အငယ်ဆုံးသောညီ မလာလျှင်၊ ဖာရောဘုရင်အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း သင်တို့သည် ဤအရပ်မှမထွက်မသွားရ။ 16သင်တို့စကား မှန်သည်မမှန်သည်ကို စုံစမ်း၍သိစေခြင်းငှာ သင်တို့တွင် တစ်ယောက်သောသူကိုစေလွှတ်၍ ညီကိုဆောင်ခဲ့စေ။ ကြွင်းသောသူတို့ကို ထောင်ထဲမှာချထားမည်။ သို့မဟုတ် ဖာရောဘုရင် အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အကယ်စင်စစ် သင်တို့သည်သူလျှို ဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုပြီးလျှင်၊ 17အစ်ကိုအပေါင်းတို့ကို သုံးရက်ချုပ်ထားလေ၏။ 18သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ယောသပ်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍၊ ငါသည် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သောသူဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့သည် အသက်ချမ်းသာစေခြင်းငှာ ပြုရသောအမှုဟူမူကား၊ 19သင်တို့သည်ဖြောင့်မတ်သောသူမှန်လျှင်၊ သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထောင်အိမ်၌အချုပ်ခံလျက်နေစေပြီးလျှင်၊ ကြွင်းသောသူတို့မူကား သွားကြလော့။ အိမ်သူအိမ်သားတို့၌ အစာခေါင်းပါးသောကြောင့် စပါးကိုယူ၍သွားကြလော့။ 20အငယ်ဆုံးသောညီကို ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သင်တို့စကားမှန်လိမ့်မည်။ သင်တို့ အသက်လည်း ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်အတိုင်း သူတို့သည်ပြုကြ၏။
21ထိုအခါ သူတို့အချင်းချင်းဆိုကြသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် ငါတို့သည် ညီ၏အမှု၌အပြစ်ကြီးကြ၏။ သူသည် ငါတို့ကိုတောင်းပန်သောအခါ၊ သူ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကို ငါတို့သည်မြင်လျက်နှင့် နားမထောင်ဘဲနေကြ၏။ ထိုကြောင့် ဤအမှုသည် ငါတို့အပေါ်မှာ ယခုရောက်လာပြီဟု တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပြောဆိုကြ၏။ 22ရုဗင်ကလည်း၊ သူငယ်ကိုမပြစ်မှားပါနှင့်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုသည်မဟုတ်လော။ သင်တို့သည် နားမထောင်ဘဲနေကြသောကြောင့် သူ၏အသွေးအတွက် ယခုအစစ်ခံရကြသည်ဟု ပြန်၍ဆို၏။က၊ ၃၇:၂၁-၂၂။ 23ထိုသို့ မိမိတို့ပြောဆိုကြသောစကားကို ယောသပ်နားလည်သည်ဟု သူတို့မထင်ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ ယောသပ်သည် စကားပြန်နှင့် သူတို့ကို ပြောတတ်သောကြောင့်တည်း။ 24ထိုအခါ ယောသပ်သည် သူတို့ထံမှခဏခွာ၍ငိုလေ၏။ တစ်ဖန်လာပြန်၍ နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင်၊ ရှိမောင်ကို သူတို့အစုထဲကယူ၍ သူတို့ရှေ့တွင် ချည်နှောင်လေ၏။
အစ်ကိုများခါနာန်ပြည်သို့ပြန်ကြခြင်း
25ထိုနောက်သူတို့အိတ်များကို စပါးနှင့်ပြည့်စေ၍၊ သူတို့ငွေကိုလည်း အသီးအသီးအိတ်တို့တွင် ပြန်ထည့်စေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ လမ်းခရီး၌ စားစရိတ်ကိုပေးစေခြင်းငှာလည်းကောင်းစီရင်၍ ထိုသို့လျှင်သူတို့၌ပြုလေ၏။ 26သူတို့သည်လည်း မြည်းများအပေါ်၌စပါးကိုတင်၍ ထွက်သွားကြ၏။ 27စခန်းသို့ရောက်သောအခါ၊ တစ်ယောက်သောသူသည် မြည်းကို အစာကျွေးခြင်းငှာမိမိအိတ်ကိုဖွင့်လျှင်၊ အိတ်ဝတွင်ရှိသော ငွေကိုမြင်လေ၏။ 28ညီအစ်ကိုတို့အားလည်း ကျွန်ုပ်ငွေကိုပြန်ထားပြီ။ ကြည့်ပါ၊ အိတ်ထဲမှာရှိသည်ဟုဆိုသော်၊ သူတို့သည်စိတ်နှလုံးလျော့၍ ကြောက်လန့်လျက်၊ ငါတို့၌ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသော ဤအမှုသည် အဘယ်အမှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟု တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆိုကြ၏။
29ခါနာန်ပြည် အဘယာကုပ်ထံသို့ရောက်လျှင်၊ မိမိတို့၌ဖြစ်လေသမျှတို့ကို ကြားပြောသည်ကား၊ 30ထိုပြည်ကိုအုပ်စိုးသောသူသည် ကြမ်းတမ်းစွာပြောလျက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထိုပြည်၌ သူလျှိုလုပ်သူဟူ၍ မှတ်လေ၏။ 31ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း၊ ကျွန်တော်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ကြပါ၏။ သူလျှိုမဟုတ်ပါ။ 32တစ်ဘတည်းသား၊ ညီအစ်ကိုချင်း တစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြပါ၏။ တစ်ယောက်ကားမရှိပါ။ အငယ်ဆုံးသောသူကား ခါနာန်ပြည်၌ အဘနှင့်အတူ ယခုရှိရစ်ပါသည်ဟု လျှောက်သောအခါ၊ 33ထိုပြည်ကို အုပ်စိုးသောသခင်က၊ သင်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူမှန်သည်ကို အဘယ်သို့ ငါသိနိုင်မည်နည်းဆိုသော်၊ သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ငါ့ထံ၌ထားရစ်ကြလော့။ သင်တို့အိမ်သူအိမ်သားတို့၌ အစာခေါင်းပါးသောကြောင့် အစာကိုယူ၍ သွားကြလော့၊ 34အငယ်ဆုံးသောညီကို ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သင်တို့သည် သူလျှိုမဟုတ်၊ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်သည်ကို ငါသိလိမ့်မည်။ သင်တို့ညီအစ်ကို ကိုလည်း ငါပြန်၍အပ်မည်။ သင်တို့သည် ပြည်တော်၌ ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ရကြမည်ဟုဆိုကြောင်းကို ကြားပြောကြပြီးမှ၊ 35မိမိတို့အိတ်များအထဲက စပါးကိုထုတ်သောအခါ၊ အသီးအသီးဆိုင်သော ငွေထုပ်တို့သည် မိမိတို့အိတ်၌ရှိကြ၏။ ငွေထုပ်များကို သူတို့နှင့်အဘသည် မြင်သောအခါ ကြောက်လန့်ကြ၏။ 36အဘယာကုပ်ကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့သားတို့ကိုလုယူကြပြီ။ ယောသပ်မရှိ၊ ရှိမောင်မရှိ၊ ဗင်္ယာမိန်ကိုလည်း ယူသွားချင်သည်တကား။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့သည် ငါနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်တကားဟု သူတို့အားဆို၏။ 37ရုဗင်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗင်္ယာမိန်ကို အဘထံသို့ ပြန်၍မဆောင်ခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သားနှစ်ယောက်တို့ကို သတ်ပါလော့။ သူ့ကိုကျွန်ုပ်လက်၌အပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တစ်ဖန် အဘထံသို့ပြန်၍ ဆောင်ခဲ့ပါမည်ဟု အဘအားဆို၏။ 38အဘကလည်း၊ သင်တို့နှင့်အတူငါ့သားမသွားရ။ သူ၏အစ်ကိုသေပြီ။ သူသည် တစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်၏။ သင်တို့သွားရာလမ်းခရီးတွင် သူ၌ဘေးရောက်လျှင်၊ သင်တို့သည် ငါ့ဆံပင်ဖြူကို ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်တကွ မရဏနိုင်ငံသို့ သက်ရောက်စေကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုလေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၂ (အနက်ဖွင့်)

၆။ အဲဂုတ္တပြည်ရောက် ယောသပ်၏ အစ်ကိုများ (အခန်း ၄၂၄၄)

          ၄၂: ခါနာန်ပြည်ရှိ ယာကုပ်တို့ မိသားစုသည် အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ဘေးကြုံနေကြသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ဆန်ရေစပါးကြွယ်ဝကြောင်း ကြားသိကြသော်လည်း ထိုပြည်တွင် ဘောသပ်ရှိမှန်းမသိကြ။ ယာကုပ်သည် သားထွေးဗင်္ယာမိန်မှ လွဲ၍ အကြီးကောင်များအား အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆန်ရေစပါး သွားဝယ်ခိုင်းသည်။ ဗင်္ယာမိန်မူကား ချစ်ဇနီးရာခေလက သူ့ကိုယ်စား ချန်ထားခဲ့သော သားထွေးဖြစ်သောကြောင့် အရိပ်တကြည့်ကြည့် လိုက်ကြည့်နေရသည်။

၄၂:၂၅ ယောသပ်ရှေ့သို့ သူ့အစ်ကိုများ ရောက်လာသောအခါ ယောသပ်က မှတ်မိသည်။ ထို့ကြောင့် သူလျှိုဟု စွပ်စွဲနောက်ပြောင်ကာ အချုပ်ထဲသို့ ထည့်လိုက်သည်။ ညီထွေး ဗင်္ယာမိန်ကို ယူဆောင်လာခိုင်းသည်။ ဓါးစာခံအဖြစ် ရှိမောင်ကို ချုပ်ထား၍ ကျန်သူများကို အိတ်အပြည့် ဆန်စပါး ထည့်ပေးကာ လမ်းစရိတ်ပါပေးလိုက်သည်။ ဖိနှိပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော်လည်း မေတ္တာမပျက်၊ အဆိုးကို အကောင်းဖြင့် အနိုင်ယူသော ယောသပ်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဤနေရာတွင် အထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်သည် (ငယ် ၂၄-၂၅)။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပါင်း(၂၀)ခန့်က အစ်ကိုများ၏ ရက်စက်မှုကို မှတ်မိသော်လည်း အငြိုးမထား။ သို့သော် အစ်ကိုများက မိမိတို့အကြောင်းကို ဝန်ချစေချင်သည်။

ယောသပ်၏ သူ့အစ်ကိုများအပေါ် ဆက်ဆံပုံသည် ဘေဂဒဏ်ကြီးကာလတွင် ခရစ်တော်က ယုဒလူမျိုးများ ဆက်ဆံမည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ယောသပ်နှင့် သူ့အစ်ကိုများ ပြန်လည်သင့်မြတ် ပေါင်းစည်းမည့်ပုံစံသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အဓိက သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ကျန်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ခရစ်တော်နှင့် ဆုံတွေ့သောအခါ အပြည့်အစုံကြုံတွေ့ကြမည်။

ပုံဆောင်ခြင်း

          ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ပါရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများသည် ဓမ္မသစ်ကာလတွင် ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများ ပုံဆောင်ခြင်း (ဂရိ tupoi) အမှတ်လက္ခဏာ၊ အတိတ်စိမ်းများ ဖြစ်သည်။ အာဒံသည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်သည် (ရော ၅:၁၄) ဟု ဆိုလျှင် ငြင်းပယ်စရာ အချက်အလက်များစွာ ရှိလာနိုင်သော်လည်း ဇာတ်လမ်းသဘောအရ ဆင်တူဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်သည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း တူညီသော အချက်ပေါင်း (၁၂၀)ကျော်ရှိသည်။

သခင်ယေရှုက ဒမာသက်လမ်းပေါ်တွင် ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းနေသာ တပည့်တော်(၂)ဦးအးာ သမ္မာကျမ်းစာပါ အကြောင်းအရာများ ပြောပြသည် (လု ၂၄:၂၇) ဟေဗြဲ ၁၀:၇ တွင် “ကျမ်းစာပါသမျှအကြောင်းအရာ သည် ငါ့အကြောင်းဖြစ်သည်” ဟု ဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ စာမျက်နှာတိုင်းတွင် ခရစ်တော် ရှာတွေ့နိုင်သည်။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ဣသရေလ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်ပေါလုက (၁ကော ၁၀:၁၁)တွင် “ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည် ပုံသက်သေဖြစ်အံ့သော ထိုသူတို့၌ ရောက်ကြ၏” ကပ်ကာလအဆုံးတွင် ဖြစ်သောငါတို့ကို ဆုံးမစေရာဘို့ ကျမ်းစာ၌ ရေးထားလျက်ရှိသတည်း” ဟု ဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးယခင်က ပုံဆောင်ချက်များသည် တိုက်ဆိုင်ခြင်း၊ ကြံဖန်တွေးတော ဆက်စပ်ခြင်းဟု ဘေးမဖယ်အပ်။ ပိုမိုခိုင်မာစေပါသည်။

ရှင်ပေါလုက တိမောသေကို မြင်တွေ့သမျှကို သဘောသဘာတအတိုင်း မမြင်ဘဲ ဝိညာဉ်မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှုသင်ခန်းစာ ယူတတ်ဖို့ ဆုံးမထားသည် (၂တိ ၃:၁၆)။

ဟေဗြဲဩဝါဒကျမ်းစာတွင် ယဇ်ပလ္လင်၏ ပုံဆောင်ခြင်းနှင့် အနက်အဓိပ္ပါယ်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ ထပ်မံ ရှင်းပြထားပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို အသေအချာ လေ့လာလျှင် ဓမ္မဟောင်းကာလ၌ ဝိညာဉ်ရေးရာ ပျော်ရွှင်မှုကို မြင်ယောင်နိုင်သည်။ အမှုအရာတိုင်းတွင် အစွန်းတရားများရှိရာ အစွန်းမရောက်ဖို့ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် သမိုင်းသင်ခန်းစာများဖြစ်သည်။

ပုံဆောင်ခြင်း သင်ခန်းစာသည် စာသားပါအကြောင်းအရောထဲတွင်သာ နစ်မြုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲ ထို့ထက် လေးနက်သော  အဓိပ္ပါယ်ထိုးဖောက်မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ သွန်သင်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလ ဝိညာဉ်ရေးရာ အမြင်တွင်သာလျှင် ကျန်ရစ်အိပ်ပျော်နေဖို့ မဟုတ်ပါ။ ထိုသဘောတရားကို သဘောပေါက်လျှင် လူ့လောကတွင် ခရစ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သော အမှုအရာများကို ပိုမို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မည်။ အလွန်အဖိုးတန်သော စကားတော်များကို လက်တွေ့အသုံးချသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။

၄၂:၂၆၂၈ ယောသပ်၏အစ်ကိုများသည် အိမ်ပြခရီးတွင်ရပ်နားစဉ် သူတို့အိတ်ထဲ၌ ပိုက်ဆံထုပ် တွေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင်း သူခိုးစွပ်စွဲခံရမှာ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ကြသဖြင့် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်၍ စိတ်ပူပန်ကြသည် (ငယ် ၂၆-၂၈)။

၄၂:၂၉၃၈ အိမ်ပြန်ရောက်၍ ထို ပိုက်ဆံထုတ်အကြောင်း ပြောဆိုကြသောအခါ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ် ပိုများလာကြသည်။ ယာကုပ်အတွက်မူ မမှုလောက်သော အသေးအဖွဲကိစ္စဖြစ်သည်။ ရုဗင်က သူ့ဖခင်အား သားနှစ်ယောက်အတွက် အာမခံပေးသော်လည်း ဖခင်ယာကုပ်က ဗင်္ယာမိန်အား အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်မသွားစေလို။ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်မည် စိုးရိမ်သည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။