ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၁

ဘုရင်၏အိပ်မက်ကိုအနက်ဖွင့်ခြင်း
1ထိုနောက်နှစ်နှစ်လွန်သောအခါ၊ ဖာရောမင်းသည် အိပ်မက်ကိုမြင်မက်သည်ကား၊ မိမိသည် မြစ်နား၌ရပ်နေ၏။ 2အဆင်းလှ၍ဝသောနွားခုနစ်ကောင်တို့သည် မြစ်ထဲကထွက်၍ မြစ်နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်ကို စားလျက်နေကြ၏။ 3ထိုနွားတို့နောက်မှ အဆင်းမလှ၊ ပိန်သောနွားခုနစ်ကောင်တို့သည် မြစ်ထဲကထွက်၍ အရင်နွားတို့အနား၌ ကမ်းပေါ်မှာရပ်နေကြ၏။ 4အဆင်းမလှပိန်သောနွားတို့သည်၊ အဆင်းလှ၍ ဝသောနွားခုနစ်ကောင်တို့ကို ကိုက်စားကြ၏။ ဖာရောမင်းလည်းနိုးလေ၏။ 5တစ်ဖန်အိပ်ပြန်၍ အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ပြန်သည်ကား၊ အလုံးကြီး၍ကောင်းသော စပါးခုနစ်နှံတို့သည် စပါးတစ်ပင်တည်း၌ဖြစ်ကြ၏။ 6ထိုနောက်မှ အလုံးသေး၍ အရှေ့လေဖြင့်ပျက်သော စပါးခုနစ်နှံတို့သည် ပေါက်ကြ၏။ 7အလုံးသေးသောစပါးခုနစ်နှံတို့သည် အလုံးကြီး၍ကောင်းသော စပါးခုနစ်နှံတို့ကိုစားကြ၏။ ဖာရောမင်းလည်းနိုး၍ အိပ်မက်ဖြစ်သည်ကို သိလေ၏။
8နံနက်အချိန်ရောက်သောအခါ၊ ဖာရောမင်းသည် စိတ်ပူပန်၍၊ အဲဂုတ္တုဗေဒင်တတ် ပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ အိပ်မက်တော်ကို ပြန်ကြားတော်မူ၏။ သို့သော်လည်းရှေ့တော်၌ အနက်ကိုဖတ်နိုင်သောသူ တစ်ယောက်မျှမရှိ။ဒံ၊ ၂:၂။ 9ထိုအခါဖလားတော်ဝန်က၊ ကျွန်တော်သည်ကိုယ်အပြစ်ကို ယနေ့အောက်မေ့ပါ၏။ 10ဖာရောဘုရင်သည် ကျွန်တော်နှင့် စားတော်ဝန်ကိုအမျက်ထွက်၍ ကိုယ်ရံတော်မှူးအိမ်၌ ချုပ်ထားတော်မူသောအခါ၊ 11ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည် အသီးအသီး မိမိတို့ကိုယ်စီဆိုင်သော အနက်နှင့်ပြည့်စုံသောအိပ်မက်ကို တစ်ညချင်းတွင် မြင်မက်ကြပါ၏။ 12ကျွန်တော်တို့၌ကိုယ်ရံတော်မှူး၏ကျွန် ဟေဗြဲလုလင်တစ်ယောက်ရှိ၏။ ထိုသူအားကျွန်တော်တို့သည် ကြားပြော၍ သူသည်အိပ်မက်၏အနက်ကို ဖတ်ပါ၏။ တစ်ယောက်စီမြင်မက်သည်အတိုင်း ဖတ်ပါ၏။ 13ဖတ်သည်အတိုင်းလည်းမှန်ပါ၏။ ကျွန်တော်သည် အရင်အရာကိုရပြန်၍၊ စားတော်ဝန်မူကား၊ ဆွဲထားခြင်းကိုခံရပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏။
14ထိုအခါဖာရောမင်းသည်လူကိုစေလွှတ်၍ ယောသပ်ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ယောသပ်သည် ထောင်ထဲကအလျင်အမြန်ထွက်ရ၍၊ မုတ်ဆိတ်ညှပ်ခြင်း၊ အဝတ်လဲခြင်းကိုပြုပြီးမှ အထံတော်သို့ဝင်ရ၏။ 15ဖာရောမင်းကလည်း၊ ငါသည်အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ပြီ။ အနက်ကို အဘယ်သူမျှမဖတ်နိုင်။ သင်သည် အိပ်မက်ကို နားလည်သောဉာဏ်နှင့် အနက်ဖတ်နိုင်သည်ကို ငါကြားရပြီဟုဆို၏။ 16ယောသပ်ကလည်း၊ ကျွန်တော်သည် အလိုအလျောက်မတတ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် မင်္ဂလာအဖြေစကားကို ဖာရောဘုရင်အားပေးတော်မူပါစေသောဟု လျှောက်လေ၏။ 17ဖာရောမင်းကလည်း၊ ငါမြင်မက်သည်မှာ၊ မြစ်နား၌ငါရပ်နေ၏။ 18အဆင်းလှ၍ဝသော နွားခုနစ်ကောင်တို့သည် မြစ်ထဲကထွက်၍၊ မြစ်နားမှာပေါက်သော မြက်ပင်ကိုစားလျက်နေကြ၏။ 19ထိုနွားတို့နောက်မှ၊ အဆင်းမလှ ပိန်ကြုံသောနွားခုနစ်ကောင်တို့သည် ထွက်လာကြ၏။ ထိုမျှလောက် အရုပ်ဆိုးသောနွားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် တစ်ခါမျှမမြင်ရစဖူး။ 20အဆင်းမလှပိန်သောနွားတို့သည်၊ ဝသောအရင်နွားခုနစ်ကောင်တို့ကို ကိုက်စားကြ၏။ 21စားပြီးသောနောက်၊ စားမှန်းကိုအဘယ်သူမျှမသိရ။ အရင်ကဲ့သို့ အရုပ်ဆိုးသေး၏။ ငါလည်းနိုး၏။ 22တစ်ဖန်ငါမြင်မက်ပြန်သည်ကား၊ အလုံးကြီး၍ကောင်းသော စပါးခုနစ်နှံတို့သည် စပါးတစ်ပင်တည်း၌ဖြစ်ကြ၏။ 23ထိုနောက်မှ ညှိုးနွမ်းလျက်အလုံးသေး၍ အရှေ့လေဖြင့်ပျက်သော စပါးခုနစ်နှံတို့သည် ပေါက်ကြ၏။ 24အလုံးသေးသောစပါးနှံတို့သည် ကောင်းသောစပါးခုနစ်နှံတို့ကို စားကြ၏။ ထိုအိပ်မက်ကို ဗေဒင်တတ်တို့အားငါကြားပြော၍ အနက်ကို အဘယ်သူမျှမဖတ်နိုင်ဟု ယောသပ်အားပြောဆိုတော်မူ၏။
25ယောသပ်ကလည်း၊ ဖာရောဘုရင်မြင်မက်တော်မူသော အိပ်မက်ကား တစ်ပါးတည်းဖြစ်ပါ၏။ ဘုရားသခင်ပြုလတ္တံ့သောအမှုကို ဖာရောဘုရင်အား ပြတော်မူပြီ။ 26ကောင်းသောနွားခုနစ်ကောင်တို့သည် ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ ကောင်းသောစပါးခုနစ်နှံတို့သည်လည်း ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အိပ်မက်တော်ကား တစ်ပါးတည်းဖြစ်ပါ၏။ 27ထိုနွားတို့နောက်ထွက်လာသောနွား၊ ပိန်၍အရုပ်ဆိုးသော နွားခုနစ်ကောင်တို့သည် ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ အရှေ့လေဖြင့်ပျက်သော စပါးဖျင်းခုနစ်နှံတို့သည်လည်း၊ အစာခေါင်းပါးသော ခုနစ်နှစ်ဖြစ်ပါ၏။ 28ဖာရောဘုရင်အား ကျွန်တော်လျှောက်လိုသောအရာဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်ပြုလတ္တံ့သောအမှုကို ဖာရောဘုရင်အားပြတော်မူ၏။ 29အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဝပြောသောနှစ်ခုနစ်နှစ်ရှိလိမ့်မည်။ 30ထိုနောက်မှ အစာခေါင်းပါးသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ပေါ်လာ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌အလုံးစုံသောဝပြောခြင်းသည် တိမ်မြုပ်လျက် အစာခေါင်းပါးခြင်းအားဖြင့် တစ်ပြည်လုံးပျက်စီးလိမ့်မည်။ 31အစာခေါင်းပါးခြင်းသည် အလွန်အားကြီးသောကြောင့်၊ အရင်ဝပြောခြင်း၏ လက္ခဏာမထင်ရ။ 32ဖာရောဘုရင်သည် ထပ်၍အိပ်မက်မြင်ရသည်အရာမှာ၊ ထိုအမှုကို ဘုရားသခင် မြဲမြံခိုင်ခံ့စေ၍ အလျင်အမြန်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ 33သို့ဖြစ်၍ ဖာရောဘုရင်သည် ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောသူကို ရွေးချယ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်ကို အုပ်စိုးစေတော်မူပါ။ 34ခန့်ထားတော်မူသောသူသည်လည်း တစ်ပြည်လုံး၌ အကြီးအကြပ်တို့ကိုခန့်ထား၍၊ ဝပြောသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး တစ်ပြည်လုံးတွင် ငါးဖို့တစ်ဖို့ကောက်ယူကြပါစေ။ 35ထိုသူတို့သည်ဖြစ်လတ္တံ့သော မင်္ဂလာနှစ်တို့တွင် ရိက္ခာရှိသမျှကိုစုရုံး၍ ဖာရောဘုရင်ထံတော်၌ စပါးများကိုဆည်းပူးကြပါစေ။ မြို့များ၌လည်း ရိက္ခာကို သိုထားကြပါစေ။ 36သို့ဖြစ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌အစာခေါင်းပါးသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ရောက်သောအခါ၊ ပြည်သူပြည်သားစားစရာဖို့ သိုထားလျက်ရှိနှင့်၍ အစာခေါင်းပါးသောကာလတွင် ပြည်တော်မပျက်ရဟု ဖာရောမင်းအားလျှောက်လေ၏။
ယောသပ်ကိုဘုရင်ခံခန့်အပ်ခြင်း
37ထိုသို့ယောသပ်လျှောက်သောစကားကို ဖာရောမင်းအစရှိသော ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည် နှစ်သက်ကြ၍၊ 38ဖာရောမင်းက၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရ၍ ဤကဲ့သို့သောသူကို အဘယ်မှာ ရှာ၍တွေ့မည်နည်းဟု ကျွန်တော်မျိုးတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ 39ယောသပ်အားလည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို သင့်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ သင်ကဲ့သို့ ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသောသူမရှိ။ 40သင်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်။ သင်၏စကားအတိုင်း ငါ၏ပြည်သားအပေါင်းတို့ကို ငါစီရင်စေမည်။ ရာဇပလ္လင်အားဖြင့်သာ ငါသည် သင့်ထက်ကြီးမြတ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။တ၊ ၇:၁၀။ 41တစ်ဖန်ကြည့်ပါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ပြည်လုံးကို သင်အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ ငါခန့်ထားပြီဟု ယောသပ်အားမိန့်တော်မူလျက်၊ဒံ၊ ၅:၂၉။ 42လက်စွပ်တော်ကိုချွတ်၍ ယောသပ်လက်၌စွပ်စေတော်မူ၏။ ပိတ်ချောအဝတ်ကိုလည်းဝတ်စေ၍၊ လည်ပင်း၌ ရွှေစလွယ်ကိုဆွဲပြီးလျှင်၊ 43ဒုတိယရထားတော်ကိုစီးစေတော်မူ၏။ ပျပ်ဝပ်၍နေကြဟု သူ့ရှေ့မှာဟစ်ကြ၏။ ထိုသို့လျှင် အဲဂုတ္တုပြည်တစ်ပြည်လုံးကို အုပ်စိုးစေတော်မူ၏။ 44ဖာရောမင်းကလည်း၊ ငါသည်ဖာရောဘုရင်မှန်၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်၏အခွင့်မရှိလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင် အဘယ်သူမျှ မိမိလက်ခြေကိုမကြွရဟု မိန့်တော်မူ၏။ 45ဖာရောမင်းသည်လည်း၊ ဇာဖဏာသဖာဏတည်းဟူသော ဘွဲ့နာမနှင့် ယောသပ်ကိုချီးမြှောက်၍ ဩနမြို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ပေါတိဖေရ၏သမီးအာသနတ်နှင့် စုံဖက်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုနိုင်ငံအုပ်အရာနှင့် အထံတော်ကထွက်လေ၏။
46ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းထံ၌ အခွင့်ရသောအခါ၊ အသက်အနှစ်သုံးဆယ်ရှိသတည်း။ အထံတော်ကထွက်၍ အဲဂုတ္တုပြည်တစ်လျှောက်လုံး သို့သွားလေ၏။ 47ဝပြောသောနှစ်ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး မြေအသီးအနှံတို့သည် အလွန်များပြားကြ၏။ 48ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး အဲဂုတ္တုပြည်တွင်ရှိသမျှသောရိက္ခာကိုစုရုံး၍ မြို့တို့၌ သိုထားလေ၏။ မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လယ်တို့၌ရသော ရိက္ခာကိုမြို့အသီးအသီးတို့တွင် သိုထားလေ၏။ 49စပါးကိုကား သမုဒ္ဒရာသဲလုံးနှင့်အမျှ အလွန်များစွာစုထား၍ မရေတွက်နိုင်အောင်များသောကြောင့် မရေတွက်ဘဲနေသတည်း။
50အစာခေါင်းပါးသောနှစ်မရောက်မီ၊ ယောသပ်သည် ဩနမြို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ် ပေါတိဖေရ၏သမီးအာသနတ်တွင် သားနှစ်ယောက်တို့ကို မြင်ရ၏။ 51သားဦးကိုကား မနာရှေအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါခံရသမျှသောပင်ပန်းခြင်းနှင့် ငါ့အဘ၏အိမ်သားအပေါင်းတို့ကို ငါမေ့စေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူပြီဟု ဆိုသတည်း။ 52နောက်ရသောသားကိုကား၊ ဧဖရိမ်အမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည်ငါဆင်းရဲခံရသောပြည်၌ ငါ့ကိုပွားများစေတော်မူပြီဟု ဆိုသတည်း။
53ထိုနောက် အဲဂုတ္တုပြည်၌ဝပြောသောနှစ် ခုနစ်နှစ်ကုန်လေ၏။ 54ယောသပ်ပြောသည်အတိုင်း အစာခေါင်းပါးသောနှစ်တို့သည် ရောက်စရှိ၏။ ထိုအခါ ခပ်သိမ်းသောပြည်တို့၌ အစာခေါင်းပါးခြင်းရှိသော်လည်း အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဆန်စပါးရှိသေး၏။တ၊ ၇:၁၁။ 55နောက်တစ်ဖန် အဲဂုတ္တုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် မွတ်သိပ်သောအခါ စားစရာကိုရပါမည်အကြောင်း ဖာရောမင်းထံ၌ကြွေးကြော်ကြ၏။ ဖာရောမင်းကလည်း၊ ယောသပ်ထံသို့သွားကြ၊ သူစီရင်သည်အတိုင်းပြုကြဟု အဲဂုတ္တုပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ယော၊ ၂:၅။ 56မြေပြင်တစ်လျှောက်လုံး၌ အစာခေါင်းပါးသောအခါ၊ ယောသပ်သည် စပါးကျီရှိသမျှတို့ကိုဖွင့်၍ အဲဂုတ္တုလူတို့အားရောင်းလေ၏။ ထိုအခါ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အစဉ်အတိုင်း အစာခေါင်းပါးသတည်း။ 57ခပ်သိမ်းသောပြည်တို့၌လည်း အလွန်အစာခေါင်းပါးသောကြောင့်၊ အသီးအသီးသောပြည်သားတို့သည် စပါးကိုဝယ်ခြင်းငှာ အဲဂုတ္တုပြည်ယောသပ်ထံသို့ လာရောက်ကြ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၄၁ (အနက်ဖွင့်)

၅။ ဖာရောဘုရင်၏ အိပ်မက်အနက်ပြန်ခြင်း (အခန်း ၄၁)

          ၄၁:၁၃ နွားပိန်ခုနှစ်ကောင်က ဝပြီးသောနွားခုနှစ်ကောက် ကိုက်စားသည့်အကြောင်း၊ လှီသောစပါးနှံ ခုနှစ်ပင်က အဆံပြည့်သော စပါးနှံခုနှစ်ပင်အား စားကြသည့်အကြောင်း ဖာရောဘုရင်၏ အိပ်မက်ကို အဲဂုတ္တ နက္ခတ္တပညာရှင်များက အနက်မဖွင့်နိုင်ကြသောအခါ ထောင်ကျဖူးသော ဖလားတော်ဝန်က ထောင်ထဲက ယောသပ်ကို ပြန်လည်သတိရသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၁)တွင် ပါရှိသည့် နောက်နှစ်နှစ်ကြာသော် ဆိုသည်မှာ ယောသပ်၏ ထောင်သက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဖလားတော်ဝန် လွတ်မြောက်သည့်ကာလ ရေတွက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၄၁:၁၄၃၂ ဖာရောမင်းရှေ့သို့ ယောသပ်ရောက်ရှိလာ၍ အိပ်မက်အဘိဓာန်အနက်ဖွင့်ဆိုပြသည်။ ပထမ()နှစ်တွင် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဆန်ရေစပါးပေါကြွယ်ဝ၍ နောက်ထပ်()နှစ်တွင် မိုးခေါင်ပြီး အစာရေစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမည်။ ထိုအိပ်မက်သည် ဘုရားသခင်က တိုင်းသူပြည်သား အခက်အခဲ မရှိအောင် ဖာရောဘုရင်အား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ယောသပ်သည် သူ့အနာဂတ် ကြမ္မာကိုလည်း အိပ်မက်နှစ်ထပ်ကွမ်းမြင်မက် (၃၇:၆-၉)ခဲ့သည်။ အလားတူ ဒံယေလသည်လည်း နှစ်ထပ်ကွမ်း အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်(ဒံ ၂ နှင့် ၇)။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် (၂)ဂဏန်းသည် သက်သေခံပြည့်စုံသော ဂဏန်းဖြစ်သည်။ ထောင်ထဲတွင်လည်း ဖာရောမင်း၏အစေခံ(၂)ပါးကို ထိုကဲ့သို့ အိပ်မက်အနက်ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့ဖူးကြောင်း ဖာရောမင်းထံ လျှောက်တင်သည်။ ယောသပ်က အိပ်မက်အနက် မပြန်မှီ။ “ကျွန်တော်သည် အလိုအလျောက်မတတ်နိုင်။ ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရင်ကြီး၌ မင်္ဂလာရှိပါစေသော” ဟုလျှောက်တင်ခဲ့သည်။ (ငယ် ၆ နှင့် ၄၀:၈ ကိုကြည့်) ယောသပ်၏ ရိုသေကျိုးနွံခြင်းသည် ဘုရားသခင်က သင်ပေးသော အကျင့်လက္ခဏာဖြစ်၍ ဖာရောမင်းရှေ့တွင် မတုန်မလှုပ်ဘဲ ဝံ့ရဲသောသတ္တိ ဖြစ်စေသည်။

၄၁:၃၃၃၆ ယောသပ်က ဖာရောမင်းအား ပထမ()နှစ်တွင် ဆန်ရေစပါးမြောက်မြားစွာ စိုက်ပျိုး၍ အစာခေါင်းပါးမည့်နှစ်ကာလအတွင်းတွင် စားသုံးနိုင်ရန် သိုလှောင်စုဆောင်းရန် အကြံပေးလိုက်သည်။ ထိုသို့ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်လည်း ဉာဏ်ပညာရှိသူအား ခန့်အပ်ရန် အခါတော်ပေးလိုက်သည်။

၄၁:၃၇၄၆ ဖာရောမင်းသည်အကြံပေးချက်အား ဝမ်းသာအားရစွာ လက်ခံ၍ ယောသပ်အား လက်ထောက်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည် (ငယ် ၄၀)။ ယောသပ်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တိုင်းပြည်တွင် မည်သည့်အရာမှမလုပ်ရဟု အမိန့်ထုတ်ပြန်သည် (ငယ် ၄၄)။ ဘောသပ်ကို ဇာဖကာသဖာကာ ဘွဲ့ချီးမြှင့်သည် (ငယ် ၄၅)။ ဘွဲ့နာမ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သံသယကင်းရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့က ကယ်တင်သူဟု၎င်း အချို့က ဘုရားသခင်စကားဖြင့် အသက်ရှင်သူဟု၎င်း ဖွင့်ဆိုကြသည်။ တစ်ပါးအမျိုးသမီး အာသနတ်နှင့် ပေးစားခြင်းခံရသည်(ငယ် ၄၅)။ မမျှော်လင့်ဘဲ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ထောင်ကျသော ဟေဗြဲသား၏ အိပ်မက်အနက် ပြန်ပေးခြင်းဖြင့် ထောင်သားကောင်းစားသည်မှာ အဘယ်သို့နည်း။ ပတ္တမြားမှန်လျှင် နွံနစ်ပေမင့်ဟု ဆိုရမည်လား။ ထင်ပေါ်လျှင် စင်တော်က ကောက်သည်ဟု ဆိုရမည်လား။ သု ၂၁:၁ တွင် “ရှင်ဘုရင်၏ စိတ်နှလုံးသည် ရေစီးချောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ အလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်း လှည့်စေတတ်၏” ဟု ကျမ်းစကားအဖြေပေးထားပါသည်။ ဘုရားတရားသိသော ယောသပ်သည် တစ်ပါးအမျိုးသားများအား အစိုးရသော ပထမဦးဆုံး ယုဒလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဖာရောမင်းလက်အောက်တွင် ဝန်ကြီးရာထူး စတင်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် အသက်(၃၀)ရှိသည် (ငယ် ၄၆) အနှစ်(၁၃)နှစ်လုံးလုံး အစ်ကိုများ၏ရောင်းစားခြင်း ခံရသည် (၃၇:၂ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)

၄၁:၄၇၅၂ ပထမ (၇)နှစ်တွင် စပါး၊ ဆန်၊ ရေ ပေါများကြွယ်ဝလွန်းသဖြင့် အဘယ်မျှချမ်း သာကြောင်း မရေတွက်နိုင်ကြ။ ထိုကာလတွင် ယောသပ်၌ မနာရှေ (အနာဟောင်းကို မေ့လျှော့ခြင်း) နှင့် ဧဖရိမ် (စည်ပင်ဝပြောခြင်း) ဟူသော သားနှစ်ပါးထွန်းကားသည်။ ယောသပ် သူ့အပေါ်တွင် အစ်ကိုများ၏ ပြစ်မှားမှုများကို သင်ပုန်းချေပြီး၊ စည်ပင်ဝပြောခြင်းဖြင့် အစ်ကိုများသို့ အကြွေးပြန်ဆပ်သည်။

၄၁:၅၃၅၇ ချမ်းသာခြင်း(၇)နှစ် လွန်မြောက်၍ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးဒဏ်()နှစ် ကပ်ဆိုး ဆိုက်ရောက်လာသောအခါ ငတ်မွတ်ဆင်းရဲသော အဲဂုတ္တုပြည်သူပြည်သားအချို့နှင့် ရပ်ဝေးမြေခြား တိုင်းတစ်ပါးသားများသည် ဝမ်းစာဝယ်ယူရန် ယောသပ်ထံသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ဤနေရာတွင် ယောသပ်သည် ခရစ်တော်နှင့် ပုံတူသည်။ ဘုရားသခင် ထံတော်မှ ရရှိသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်မသုံးဘဲ၊ မရှိဆင်းရဲသား၊ ဘူအများသို့ ပေးဝေသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်သူပြည်သားများ ငတ်မွတ်ဆင်းရဲခြင်း ဘေးဒဏ်မှကယ်ဆယ်ရန် ဘုရားသခင်က ယောသပ်အား စေလွှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ခါနာန်သားများ၏ အကျင့်ယုတ်ခြင်းနှင့် မကင်းစင်နိုင်သေးပါ။ အခန်းကြီး(၃၈)တွင် ခါနာန်ပြည်၌ ဣသရေလသားများ အကျင့်ပျက်ပုံကို တွေ့မြင်ရပြီး ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုဆိုးညစ်သောသူများနှင့် ကင်းစင်ရန် အဲဂုတ္တုပြည်မှ ထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်ပေးသည် (၄၃:၃၂)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။