ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၈

ယုဒနှင့်တာမာ
1ထိုကာလအခါ ယုဒသည် ညီအစ်ကိုနေရာမှသွား၍၊ ဟိရအမည်ရှိသော၊ အဒုလံအမျိုးသားထံသို့ဝင်လေ၏။ 2ထိုအရပ်၌ ရှုအာအမည်ရှိသော၊ ခါနာန်အမျိုးသား၏သမီးကို တွေ့မြင်၍၊ အိမ်ထောင်ဖက်ပြုလျက်၊ 3ထိုမိန်းမသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားကိုဖွားမြင်၏။ ထိုသားကို ဧရအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 4တစ်ဖန်ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍ ဖွားမြင်သောသားကို ဩနန်အမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ 5တစ်ဖန်ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍ ဖွားမြင်သောသားကို ရှေလအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ ရှေလဖွားသောအခါ၊ အဘသည်ခေဇိပ်မြို့မှာရှိသတည်း။
6ထိုနောက်မှ ယုဒသည် မိမိသားဦးဧရကို တာမာအမည်ရှိသော သတို့သမီးနှင့် စုံဖက်စေ၏။ 7ယုဒ၏သားဦးဧရသည် ထာဝရဘုရားရှေ့၌ဆိုးသောသူဖြစ်၍၊ သူ့ကိုထာဝရဘုရား ကွပ်မျက်တော်မူ၏။ 8ထိုအခါ ယုဒသည်ဩနန်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ သင်၏အစ်ကိုမယားထံသို့ဝင်၍ သူနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ပြုသဖြင့်၊ အစ်ကိုအမျိုးကိုဆက်နွယ်လော့ဟုဆို၏။ 9ဩနန်သည်သားကိုရလျှင်မူကား၊ မိမိသားမမှတ်ရဟုသိ၍ အစ်ကိုအား သားကိုမပေးလိုဘဲ၊ အစ်ကိုမယားထံသို့ဝင်သောအခါ၊ သုက်ရည်ကိုထုတ်၍ စွန့်လေ၏။ 10ထိုအမှုကို ထာဝရဘုရား နှစ်သက်တော်မမူသောကြောင့်၊ ဩနန်ကိုလည်း ကွပ်မျက်တော်မူ၏။ 11သားငယ်ရှေလသည် အစ်ကိုတို့သေသကဲ့သို့သေမည်ဟု ယုဒသည်စိုးရိမ်၍၊ မိမိချွေးမတာမာကိုခေါ်ပြီးလျှင်၊ ငါ့သားရှေလမကြီးမီ သင်သည် သင့်အဘ၏အိမ်၌ မုဆိုးမပြု၍နေပါဟုဆိုသည်အတိုင်း၊ တာမာသွား၍ မိမိအဘ၏အိမ်၌နေလေ၏။
12ကာလအင်တန်ကြာလေသော်၊ ရှုအာသမီးဖြစ်သော ယုဒမယားလည်းသေလေ၏။ ယုဒသည်နှစ်သိမ့်ပြီးမှ၊ မိမိသိုးမွေးညှပ်သောသူတို့ရှိရာတိမနတ်မြို့သို့ မိမိအဆွေ အဒုလံအမျိုးဟိရနှင့်အတူ သွားလေ၏။ 13မိမိယောက္ခမသည် သိုးမွေးကိုညှပ်ခြင်းငှာ၊ တိမနတ်မြို့သို့သွားကြောင်းကို၊ တာမာကြားလျှင်၊ 14မုဆိုးမအဝတ်ကိုချွတ်၍ မျက်နှာဖုံးနှင့် မျက်နှာကိုဖုံးလျက်၊ ကိုယ်ကိုလည်းခြုံရုံလျက်၊ တိမနတ်မြို့သို့သွားသောလမ်းအနား၊ ဧနိမ်မြို့တံခါးဝ၌ ထိုင်နေလေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ရှေလကြီးသော်လည်း၊ မိမိနှင့် အိမ်ထောင်ဖက်မပြုရဟု သိမြင်သောကြောင့်တည်း။ 15ယုဒသည်ထိုမိန်းမကိုမြင်သောအခါ၊ သူသည်မိမိမျက်နှာကိုဖုံး၍ နေသောကြောင့်၊ ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်လျက်၊ 16လမ်းကိုလွှဲ၍အနားသို့ချဉ်းပြီးလျှင်၊ သင့်ထံသို့ ငါဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးပါလော့ဟု ဆိုလေသော်၊ မိန်းမက၊ သင်သည် ကျွန်မထံသို့ဝင်လိုသောငှာ အဘယ်ဆုကိုပေးမည်နည်းဟုမေးလျှင်၊ 17ယုဒက၊ ဆိတ်သငယ်ကိုပေးလိုက်မည်ဟု ဆိုလေ၏။ မိန်းမကလည်း၊ မပေးလိုက်မီ တစ်စုံတစ်ခုသောအရာကို ပေါင်ထားမည်လောဟုမေးလျှင်၊ 18ယုဒက အဘယ်အရာကိုပေါင်စေချင်သနည်းဟု ပြန်၍မေးလေသော်၊ မိန်းမက၊ သင်၏တံဆိပ်၊ စလွယ်၊ လက်စွဲတောင်ဝှေးတို့ကိုပေါင်တော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊ ထိုဥစ္စာကိုအပ်၍ မိန်းမထံသို့ဝင်သဖြင့်၊ သူသည်ပဋိသန္ဓေစွဲယူလေ၏။ 19ထိုနောက်မှ၊ မိန်းမသည်ထသွား၍ မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ပြီးလျှင်၊ မုဆိုးမအဝတ်ကို ဝတ်မြဲဝတ်ပြန်လေ၏။ 20ယုဒသည် မိန်းမ၌ပေါင်သောဥစ္စာကိုရွေးယူခြင်းငှာ၊ မိမိအဆွေအဒုလံအမျိုးသားတွင် ဆိတ်သငယ်ကိုပေးလိုက်၏။ အဒုလံအမျိုးသားသည် ထိုမိန်းမကိုမတွေ့လျှင်၊ 21ဧနိမ်မြို့လမ်းနားမှာ ထိုင်နေသောပြည့်တန်ဆာမသည် အဘယ်မှာရှိသနည်းဟု ထိုအရပ်သားတို့ကိုမေးလေသော်၊ အရပ်သားတို့က ဤအရပ်၌ပြည့်တန်ဆာမ မရှိဟုဆိုကြလျှင်၊ 22ယုဒထံသို့ပြန်၍၊ ကျွန်ုပ်သည် ထိုမိန်းမကိုရှာ၍မတွေ့။ အရပ်သားတို့ကလည်း၊ ဤအရပ်၌ပြည့်တန်ဆာမ မရှိဟုဆိုကြောင်းကို ပြောလေ၏။ 23ယုဒကလည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှက်မကွဲမည်အကြောင်း၊ ယူပါလေစေ။ ကြည့်ပါ။ ဤဆိတ်သငယ်ကိုကျွန်ုပ်ပေးလိုက်၍ သင်သည်မိန်းမကိုရှာ၍ မတွေ့ပါတကားဟုဆို၏။
24ထိုနောက်သုံးလခန့်လွန်သည်ရှိသော်၊ သူတစ်ပါးက၊ သင်၏ချွေးမတာမာသည် ပြည့်တန်ဆာလုပ်၍ မတရားသောမေထုန်ပြုသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျက်နေပြီတကားဟု ယုဒအားပြောဆိုလျှင်၊ ယုဒက သူ့ကိုထုတ်၍မီးရှို့စေဟု စီရင်လေ၏။ 25ထုတ်သောအခါ၊ တာမာသည် တံဆိပ်၊ စလွယ်၊ တောင်ဝှေးတို့ကို ယောက္ခမထံသို့ပို့စေ၍၊ ဤဥစ္စာကိုပိုင်သောသူအားဖြင့် ကျွန်မသည်ပဋိသန္ဓေယူပြီ။ ဤဥစ္စာတို့သည်အဘယ်သူ၏ဥစ္စာဖြစ်သည်ကို ကြည့်ပါလော့ဟုမှာလိုက်၏။ 26ထိုဥစ္စာကိုယုဒမှတ်မိ၍ သူ့၏အပြစ်ထက် ငါ့အပြစ်သာ၍ကြီးပေ၏။ သူ့အား ငါ့သားရှေလကို ငါမပေးစားဘဲနေမိပြီဟုပြောဆို၏။ နောက်တစ်ဖန် သူ့ကိုမချဉ်းကပ်ဘဲနေ၏။ 27ထိုနောက်တာမာသည် သားဖွားချိန်ရောက်လျှင်၊ ဝမ်းထဲတွင်သားနှစ်ယောက်ရှိ၏။ 28ဖွားစဉ်တွင် သားတစ်ယောက်သည် လက်ကိုထုတ်ဆန့်၍၊ ဝမ်းဆွဲက ဤသူသည်အရင်ဖွားလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက် လက်ကိုကိုင်၍ နီသောကြိုးနှင့်စည်းလေ၏။ 29သို့သော်လည်း ထိုသူသည်မိမိလက်ကိုရုပ်ပြန်၍ သူ့အစ်ကိုဖွားသည်ကို ဝမ်းဆွဲက၊ သင်သည် အဘယ်ကြောင့်အနိုင်အထက်ပြုရသနည်း။ အနိုင်အထက်ပြုသောဤအမှုသည် သင်၌စွဲစေဟုဆိုလျက် သူ့ကိုဖာရက်အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 30ထိုနောက်မှ လက်၌ကြိုးနီစည်းသောညီဖွား၍၊ သူ့ကိုဇာရအမည်ဖြင့် မှည့်သတည်း။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၈ (အနက်ဖွင့်)

၂။ ယုဒနှင့်တာမာ (အခန်း ၃၈)

          ၃၈:၁၁ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယေရှု၏ ဘိုးအေဖြစ်သော ယုဒသည် (လု ၃:၃၃) သူ၏ ချွေးမ တာမာနှင့် ယုတ်ညံ့စွာ ဆက်ဆံကြသည့် ဇာတ်လမ်းဆိုးဖြစ်သည်။ တာမာသည် ရှင်မဿဲ အခန်း(၁)တွင် ပါရှိသည့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်တွင် နာမည်ထင်ရှားသည့် မိန်းမသား ငါးယောက်အနက် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းမသား ငါးယောက်တွင် သုံးယောက်သည် နာမည်ဆိုးများဖြစ်၍ ထိုနာမည်ဆိုးများမှာ တာမာ၊ ရာဟပ် (ငယ် ၅) ဗာသရှေဘ (ငယ် ၆) တို့ဖြစ်သည်။ အခြားအမျိုးသမီးများမှာ တစ်ပါးအမျိုးသား ရုသ (ငယ် ၅)၊ အပျိုကညာစင်မာရိ (ငယ် ၁၆) တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားသော မိန်းမများ၏ အကြောင်းကို Pink က ဤသို့လေးလေးနက်နက် ဖော်ပြသည်။

အခန်းကြီး (၃၇)တွင် ယောသပ်အား အစ်ကိုများက မိဒျန်းကုန်သည်များထံသို့ ရောင်းချ၍ မိဒျန်းကုန်သည်များက အဲဂုတ္တုပြည်သို့ လက်ဆင့်ကမ်း ရောင်းစားသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ ဣသရေလများက ခရစ်တော်အား ငြင်းပယ်ကြသောကြောင့် တစ်ပါးအမျိုးသားများ ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်း၊ ပုံဆောင်သည်။ ယုဒလူမျိုးများက သူတို့ ဘုရင်သည် ပိလတ်မင်းဖြစ်သည်။ အခြားဘုရင်မရှိ။ ယေရှုကို ဘုရားအဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်ဟု အတင်းငြင်းဆိုကြသဖြင့် ခရစ်တော်သည် တစ်ပါးအမျိုးသားထံသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ထိုအလှည့်အပြောင်းသည် အရေးကြီးသော သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် ယခု တစ်ပါးအမျိုးသားများလက်ထဲသို့ ရောက်နေသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်တွင် ယောသပ်မည်ကဲ့သို့ လူသားများအား မည်သို့ စုံစမ်းပုံကို သတိရဆင်ခြင်သင့်သည်။ ယောသပ်မရှိသည့်အချိန်တွင် ယောသပ်၏ အမျိုးသည် မည်ကဲ့သို့ နေထိုင်စားသောက်ကြသနည်း။၂၉

အခန်းကြီး (၃၈)တွင် ပါရှိသော ယောသပ်အတ္ထပ္ပတ္တိသည် မတော်တဆ ကိစ္စရပ် မဟုတ်ပါ။ မသတီဖွယ်ရာ ယောသပ်မိသားစု၊ ယုတ်နိမ့်သောစိတ် သဘောထားများအကြားတွင် အလင်းတန်းတစ်ခု ဝင်ရောက်တောက်ပခြင်းဖြစ်သည်။

ယုဒ၏ ပထမအမှားမှာ ခါနာန်အမျိုးသမီးရှုအာနှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။ ရှုအာနှင့် ဧရ၊ ဩနန်နှင့် ရှေလသား သုံးယောက်ထွန်းကားသည် သားအကြီး ဧရက ခါနာန်အမျိုးသမီး တာမာနှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။ သို့သော် ဆိုးယုတ်လွန်းသောကြောင့် ဘုရားသခင်က သက်ဆိုးရှည်ခွင့်မပြု ထိုခေတ်ကာလတွင် ဓလေ့ထုံးစံ ရှိသည်မှာ အစ်ကိုသေလျှင် အစ်ကို၏ မယားအား ညီငယ် သို့မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံးသော ယောက်ျားသားက ထိုကွယ်လွန်သူယောက်ျား၏ ဆွေမျိုးဆက်ထိန်းသိမ်းသောအားဖြင့် သိမ်းပိုက် ကလေးမွေးရသည်။ ဩနန်က ထိုအစဉ်အလာကို မကြိုက်၊ သူမွေးသော ပထမဦးဆုံးသားသည် သူ့သားဖြစ်စေချင်သည်။ ကွယ်လွန်သူ အစ်ကို၏ သားအမည် မခံစေချင်။ ထို့ကြောင့် ဓလေ့ထုံးစံမလွှဲသာ၍ မရီးနှင့်ညားရသော်လည်း သားသမီး မရအောင်လုပ်သည်။ ထိုသို့ ဩနန်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဘုရားသခင်က မကြိုက်သဖြင့် သေစေပြန်သည်။ ယုဒ၏ တတိယသား ရှေလသည် အရွယ်မရောက်သေးသဖြင့် ယုဒသည် ချွေးမမုဆိုးမအား သူ့ဖခင်အိမ်သို့ ပြန်ပို့လိုက်သည်။ စင်စစ် တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသို့ ပြန်ပို့ခြင်းသည် မျိုးဆက်ဖြတ်ခြင်း ပရိယာယ်ဖြစ်သည်။ ရှေလ အရွယ်ရောက်လာလျှင် ထိုမိန်းမ တာမာနှင့် မပေးစားချင်။ တာမာကြောင့် သူ့သား(၂)ယောက် သတမ်းစေ့မနေရ။ လင်ခိုက်သောမိန်းမ တာမာနှင့် တတိယသား မအပ်စပ်စေချင်။

၃၈:၁၂၁၃ ရှေလအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်လာသော်လည်း တာမာနှင့် မပေးစားသောအခါ တာမာသည် ယောက္ခမအား ထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းသည်။ လူငယ်လူရွယ်များ သွားလာတတ်သည့် လမ်းဘေးတွင် ပြည့်တန်ဆာမသဖွယ် ဆင်ယင်၍ ဆပ်စလူးခါပြနေသည်။ ယုဒသည် တိမနက်မြို့သို့ သွားစဉ် ထိုပြည့်တန်ဆာမအား တွေ့သောအခါ ပျော်ပါးလိုက်သည်။ ယုဒက သူ့ချွေးမမှန်း မမှတ်မိ။ ပျော်ပါးခအဖြစ် ဆိတ်တစ်ကောင် သဘောတူကြသည်။ ထိုဆိတ်တစ်ကောင် လက်ဝယ်မရောက်မီ တံဆိပ်၊ စလွယ်၊ လက်ဖွဲ့၊ တောင်ဝှေးတို့ကို အပေါင်ပေးသည်။ တိမနတ်မှ ယုဒပြန်လာ၍ ပေါင်ထားသော ပစ္စည်းအား ဆိတ်ဖြင့် ပြန်ရွေးမည်ပြုသောအခါ ထိုပြည့်တန်ဆာမ ရှာမတွေ့တော့ပါ။

၃၈:၂၄၂၆ နောက်ထပ်()လခန့် ကြာသောအခါ ထိုမုဆိုးမ တာမာတွင် ဖအေမပေါ်သော ကိုယ်လေးလက်ဝန် ရှိ၍ ရပ်ရွာနာသည်ဟု အရပ်ထဲက ဝိုင်းအော်ကြသည်။ ယုဒက ထိုမိန်းမအား မီးရှို့ သတ်ပစ်ခိုင်းသည်။ ထိုအခါ တာမာက သူ၏ ကိုယ်ဝန်သည် ဖအေမပေါ်သော ကိုယ်ဝန်မဟုတ်။ ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာ လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သူ၏ တာဝန်ကင်းမဲ့မှုဗိုက်ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ ယုဒ၏ ပေါင်နှံထားသော အပေါင်ခံပစ္စည်းများကို သက်သေအဖြစ် ပြသသည်။ ထိုအကြောင်းကို Walter C.Wrightက  ဤသို့ရှင်းပြသည်။

ယုဒကသူ့ချွေးမ တာမာအား ပြည့်တန်ဆာမအထင်ဖြင့် ပေါင်းဖက်ပျော်ပါးခဲ့သည်။ သူ၏ တရားစီရင်ချက်သည်လည်း လျင်မြန်သည်။ မီးရှို့သတ်ခိုင်းသည်။ တားမြစ်ပိုင်ခွင့် မရှိသကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ် ကောက်လွဲစရာလည်း အကြောင်းမရှိ။ ထိုသို့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ အပြစ်စီရင် ချမှတ်ခြင်းသည်လည်း ခုခံချေပစရာ မရှိ။ ဣသရေလလူ့အဖွဲ့အစည်းသည် မိုက်မဲယုတ်ကမ်းသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီး ရက်သတ်မှတ်ပြီးပြီ။ ပြင်ဆင်ရတော့မည်။ မီးစင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ တိုင်စိုက်ပြီးပြီ။ လူအုပ်ကြီးလည်း အကြည့်အရှု ကြွလာကြပြီ။ တရားခံအမျိုးသမီးသည် မီးပုံရှို့ခံရာသို့ လျှောက်လှမ်းလာပြီ။ သို့သော်လက်ထဲမှာ သက်သေခံ အထောက်အထားပါလာသည်။ သူနှင့် ကျူးလွန်သူ၏ စလွယ်နှင့် လက်စွဲတော် တောင်ဝှေး။ တောင်ဝှေးသည်ယုဒ၏တောင်ဝှေး။ စလွယ်သည်လည်း ယုဒလွယ်နေကြစလွယ်။ စွပ်စွဲသူများသည် မည်ကဲ့သို့ တရားတော်နှင့် အညီ စီရင်ကြမည်နည်း။ မည်သည့်ပြစ်မှုဖြင့် သူ့ကို သေဒဏ်ချမှတ်ဦးမည်နည်း။၃၀

၃၈:၂၇၃၀ တာမာမီးဖွားစဉ်တွင် ကလေးလက်တစ်ဖက် အရင်ထွက်လာသည်။ မီးဖွားဆရာမက ကလေး၏လက်အား သားဦးအမှတ်အသားအဖြစ် ကြိုးနီစ ချည်ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် ထိုကလေးသည် လက်ပြန်ရုတ်သည်။ နောက်ကလေးတစ်ယာက် ထွက်လာသည်။ ပထမထွက်လာသော ကလေးကို ဖာရက် (ထိုးဖောက်ကျော်လွှားသည်)ဟု နာမည်ပေး၍ နောက်မှ ထွက်လာသော ကြိုးနီစကောင်ကို ဇာရဟု ကင်ပွန်းတပ်သည်။ ထိုအမွှာပူး၏ နာမည်များကို (မ ၁:၃)တွင် တွေ့ရသည်။ ဖာရက်သည် မေရှိယသခင်၏ ဆင်းသက်လာရာ ဘိုးဘွားစဉ်စာရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ဇာရသည် အာစဉ်အမျိုး၏ ဘိုးအေ(ယောရှု ၇:၁) ဖြစ်လာသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကို Grittith Tuomas က “ဘုရားသခင်၏ အစီအမံတော်သည် လူ့ဦးနှောက်ဖြင့် နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိအောင် ပရိယာယ် ကြွယ်ဝလှသည်၃၁ ” ဟု မှတ်ချက်ချသည်။

ယုဒ၏ တစ်ပါးအမျိုးသား ခါနာန်သူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသည် (ငယ် ၂) ဘုရားသခင်၏ လူများတွင် ပြောစမှတ်ရှိအောင် ဆိုးယုတ်သော ပထမ ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလတို့သည် ဗီဇဇာတိအစဉ်အလာ အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် မထိုက်တန်အောင် ညစ်ပေယုတ်နိမ့်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သီးသန့် သန့်ရှင်းသော ဘုရားဖြစ်သည်။ ဣသရေလကဲ့သို့ ညစ်ပေနိမ့်ကျသော လောကသားများသည် သန့်ရှင်းသော ဘုရားသခင်ထံ ခစားနိုင်ဖို့ တန်ရာတန်ကြေးပေးဆပ်ရမည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။