ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၇

ယောသပ်နှင့်ညီအစ်ကိုများ
1ယာကုပ်သည် မိမိအဘတည်းခိုရာခါနာန်ပြည်၌နေ၏။ 2ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိများဟူမူကား၊ ယောသပ်သည် အသက်တစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်ရှိ၍၊ အစ်ကိုတို့နှင့်အတူ သိုးဆိတ်များကိုထိန်းလေ၏။ အဘ၏မယားဗိလဟာနှင့် ဇိလပ၏သားတို့နှင့်အတူနေ၍၊ သူတို့အပြစ်ကို အဘအား ကြားပြောတတ်၏။ 3ဣသရေလသည် အသက်ကြီးစဉ်အခါ သားယောသပ်ကိုရသောကြောင့်၊ အခြားသောသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည်ထက် ယောသပ်ကိုသာ၍ချစ်၏။ အဆင်းအရောင်ထူးခြားသော အင်္ကျီကိုချုပ်၍ပေး၏။ 4အဘသည် မိမိသားအပေါင်းတို့တွင်၊ ယောသပ်ကိုသာ၍ချစ်ကြောင်းကို၊ အစ်ကိုတို့သည် သိမြင်သောအခါ၊ သူ့ကိုမုန်း၍ မေတ္တာစကားကိုသူ့အား မပြောနိုင်ကြ။
5ယောသပ်သည် အိပ်မက်ကိုမြင်၍၊ အစ်ကိုတို့အားပြန်ပြောသဖြင့်၊ သူတို့သည် သာ၍မုန်းကြ၏။ 6အိပ်မက်ကို အဘယ်သို့ပြန်ပြောသနည်းဟူမူကား၊ ကျွန်ုပ်မြင်ရသော အိပ်မက်ကိုနားထောင်ကြပါလော့။ 7ကျွန်ုပ်တို့သည် လယ်၌ကောက်လှိုင်းကိုစည်း၍နေကြစဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်ကောက်လှိုင်းသည်ထ၍ မတ်တတ်နေသဖြင့်၊ သင်တို့၏ကောက်လှိုင်းတို့သည် ဝိုင်း၍ရပ်လျက်၊ ကျွန်ုပ်ကောက်လှိုင်းကိုရှိခိုးကြသည်ဟု ပြောဆိုလေ၏။ 8အစ်ကိုတို့ကလည်း၊ သင်သည် ငါတို့၌မင်းပြုရလိမ့်မည်လော၊ ငါတို့ကို အစိုးရလိမ့်မည်လောဟု ပြန်ဆို၍၊ သူ၏အိပ်မက်နှင့် သူ၏စကားအကြောင်းကြောင့် သာ၍မုန်းကြ၏။
9တစ်ဖန်အိပ်မက်ကိုမြင်ပြန်၍ အစ်ကိုတို့အား၊ အခြားသောအိပ်မက်ကို ကျွန်ုပ်မြင်ရပြီ။ နေ၊ လနှင့်တကွ၊ ကြယ်ဆယ်တစ်လုံးတို့သည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုရှိခိုးကြ၏ဟု ကြားပြောလေ၏။ 10ထိုသို့အဘနှင့် အစ်ကိုတို့အားကြားပြောသောအခါ၊ အဘက၊ သင်မြင်သောအိပ်မက်သည် အဘယ်သို့နည်း။ ငါနှင့်သင်၏အမိ၊ သင်၏အစ်ကိုတို့သည် သင့်ထံသို့စင်စစ်လာ၍ ဦးညွှတ်ချရမည်လောဟူ၍၊ သူ့ကိုဆုံးမလေ၏။ 11အစ်ကိုတို့သည် သူ့ကိုငြူစူကြ၏။ အဘသည် ထိုအရာကိုမှတ်လေ၏။တ၊ ၇:၉။
ယောသပ်ကိုရောင်းလိုက်ခြင်း
12အစ်ကိုတို့သည် အဘ၏သိုးဆိတ်များကို ရှေခင်မြို့မှာထိန်းခြင်းငှာသွားကြ၏။ 13ဣသရေလသည်ယောသပ်ကိုခေါ်၍၊ သင်၏အစ်ကိုတို့သည် သိုးဆိတ်များကို ရှေခင်မြို့မှာ ထိန်းကြသည်မဟုတ်လော။ လာပါ။ သင့်ကို သူတို့ရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်ဟုခေါ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုဆိုသော်၊ 14အဘကသွားပါ၊ အစ်ကိုတို့သည် ချမ်းသာသလော၊ သိုးဆိတ်တို့လည်း ကောင်းမွန်စွာရှိသလောဟူ၍ ကြည့်ရှုပြီးလျှင်၊ ငါ့အားသတင်းကြားပြောပါဟု မှာလိုက်လျက်၊ ဟေဗြုန်ချိုင့်မှစေလွှတ်သဖြင့်၊ သူသည် ရှေခင်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ 15တော၌လှည့်လည်စဉ်တွင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူနှင့်တွေ့၍ ထိုသူက၊ သင်သည်ဘာကိုရှာသနည်းဟု မေးလျှင်၊ 16အစ်ကိုများကိုရှာ၏။ အဘယ်မှာထိန်းကြသည်ကို ပြောပါဟုဆိုသော်၊ 17ထိုသူက၊ ဤအရပ်မှထွက်သွားပြီ။ ဒေါသန်မြို့သို့သွားကြစို့ဟု သူတို့ပြောသံကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ပြီဟုဆို၏။ ယောသပ်သည်လည်း၊ အစ်ကိုတို့ကိုလိုက်ရှာ၍ ဒေါသန်မြို့မှာတွေ့လေ၏။
18အနီးသို့မရောက်မီ အဝေး၌ရှိစဉ်ပင်၊ အစ်ကိုတို့သည်မြင်လျှင်၊ သတ်ခြင်းငှာတိုင်ပင်လျက်၊ 19ကြည့်လော့။ အိပ်မက်ဆရာလာပြီ။ 20ကိုင်ကြ။ သူ့ကိုသတ်၍ တစ်စုံတစ်ခုသောတွင်းထဲသို့ ချပစ်ကြစို့။ ဆိုးသောသားရဲတစ်စုံတစ်ခုကိုက်စားပြီဟု ပြောကြစို့။ ထိုသို့ပြုလျှင်၊ သူ၏အိပ်မက်တို့သည် အဘယ်သို့နေရာကျမည်ကိုကြည့်ကြစို့ဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။ 21ထိုစကားကိုရုဗင်ကြားလျှင်၊ သူ့ကို မသတ်ဘဲနေကြစို့ဟုဆိုလျက်၊ သူတို့လက်မှ ယောသပ်ကိုနုတ်လေ၏။ 22တစ်ဖန်ရုဗင်က၊ သူ၏အသွေးကိုမသွန်းကြနှင့်။ ကိုယ်လက်နှင့်မပြုဘဲ၊ တော၌ ဤမည်သောတွင်းထဲသို့ချကြစို့ဟု သူတို့လက်မှ ယောသပ်ကိုနုတ်ယူ၍၊ အဘ၌ တစ်ဖန် အပ်မည်အကြံရှိသည်နှင့်ဆိုလေ၏။
23ယောသပ်သည် အစ်ကိုတို့ထံသို့ရောက်သောအခါ၊ သူဝတ်သောအင်္ကျီ၊ အဆင်းထူးခြားသောအင်္ကျီကိုချွတ်ပြီးမှ၊ 24သူ့ကိုကိုင်ယူ၍တွင်းထဲသို့ချကြ၏။ ထိုတွင်း၌ရေမရှိ၊ သွေ့ခြောက်သောတွင်း ဖြစ်သတည်း။ 25ထိုနောက်အစာစားခြင်းငှာထိုင်ကြစဉ် မျှော်ကြည့်၍၊ ဣရှမေလအမျိုးသားအစုအဝေးသည် ဂိလဒ်ပြည်မှလာ၍ နံ့သာမျိုး၊ ဗာလစံစေး၊ မုရန်စေးများကို ကုလားအုတ်ပေါ်၌ တင်ဆောင်လျက်၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ခရီးသွားကြသည်ကိုမြင်လျှင်၊ 26ယုဒက၊ ငါတို့သည် ညီကိုသတ်၍သေကြောင်းကိုဝှက်ထားလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ 27ကိုင်ကြ။ ကိုယ်တိုင်မညှဉ်းဆဲဘဲ၊ ဣရှမေလလူတို့အား ရောင်းလိုက်ကြစို့။ သူသည် တို့ညီ၊ တို့အမျိုးဖြစ်၏ဟု အစ်ကိုတို့အားဆိုသည်ရှိသော်၊ ညီအစ်ကိုတို့သည် ဝန်ခံကြ၏။ 28ထိုအခါ၊ မိဒျန်အမျိုးသားကုန်သည်တို့သည် ခရီးသွားကြစဉ်တွင်၊ အစ်ကိုတို့သည် ယောသပ်ကိုတွင်းထဲကဆွဲတင်ပြီးလျှင်၊ ငွေအကျပ်နှစ်ဆယ်အဖိုးနှင့် ဣရှမေလလူတို့အားရောင်း၍၊ ထိုသူတို့သည် ယောသပ်ကိုအဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆောင်သွားကြ၏။တ၊ ၇:၉။
29ရုဗင်သည်လည်း တွင်းသို့သွား၍၊ တွင်းထဲမှာယောသပ်မရှိသည်ကိုမြင်လျှင်၊ မိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုတ်လျက်၊ 30ညီတို့ရှိရာသို့သွား၍၊ သူငယ်မရှိပါတကား။ ငါသည် အဘယ်သို့သွားရပါမည်နည်းဟု ဆိုလေ၏။ 31သူတို့သည်လည်း၊ ယောသပ်အင်္ကျီကိုယူ၍၊ ဆိတ်သငယ်ကိုသတ်ပြီးမှ၊ အင်္ကျီကိုအသွေး၌နှစ်လေ၏။ 32ထိုနောက်မှ၊ အဆင်းထူးခြားသောထိုအင်္ကျီကိုပေးလိုက်၍၊ အချို့တို့သည် အဘထံသို့ဆောင်ခဲ့လျက်၊ ဤအင်္ကျီကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီ။ သား၏အင်္ကျီ ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ကိုကြည့်ပါဟုဆိုလျှင်၊ 33ထိုအင်္ကျီကိုအဘမှတ်မိ၍၊ ငါ့သား၏အင်္ကျီမှန်၏။ သူ့ကိုဆိုးသောသားရဲကိုက်စားပြီ။ အကယ်၍ယောသပ်ကို အပိုင်းအပိုင်းကိုက်ဖြတ်ပါပြီတကားဟုဆိုလျက်၊ 34မိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုတ်၍၊ လျှော်တေအဝတ်ကိုပတ်စည်းသဖြင့်၊ အင်တန်ကာလပတ်လုံး၊ သားကြောင့် စိတ်မသာညည်းတွားလျက်နေလေ၏။ 35သားသမီးအပေါင်းတို့သည်၊ အဘကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းငှာ ကြိုးစားသော်လည်း၊ သူသည် နှစ်သိမ့်စေသောစကားကို နားမထောင်ဘဲ၊ ငါ့သားရှိရာ မရဏနိုင်ငံသို့ စိတ်မသာညည်းတွားလျက် ဆင်းသက်တော့မည်ဟုဆိုလေ၏။ ထိုသို့ယောသပ်အဘသည် သားကြောင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်နေလေ၏။ 36ယောသပ်ကိုကား၊ မိဒျန်လူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ဆောင်သွား၍၊ ဖာရောဘုရင်၏အမတ်ဖြစ်သော ကိုယ်ရံတော်မှူး၊ ပေါတိဖာထံမှာရောင်းကြ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၇ (အနက်ဖွင့်)

(ဃ) ယောသပ် (၃၇:၁–၅၀:၂၆)

၁။ ကျွန်အဖြစ် အရောင်းခံရခြင်း (အခန်း ၃၇)

        ၃၇:၁–၁၇ “ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်၏ အတ္ထုပတ္တိဟူမူကား“ ဆိုသည်မှာ အခန်း ၂၅-၃၅တွင် ယာကုပ်အတ္ထုပတ္တိဖော်ပြခဲ့သော်လည်း အခန်းကြီး (၃၆)တွင် ဧသောအကြောင်း ကြားဝင်သောကြောင့် ပြန်လည်ဆက်စပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းကြီး ၃၇ မှ စ၍ ယာကုပ်၏သား ယောသပ်အကြောင်းကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း အဆုံးထိ ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။

ယောသပ်သည် သခင်ခရစ်တော်ပုံဆောင်သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ အကောင်းဆုံး ပုံလက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ A.W.Pink က ယောသပ်နှင့် ခရစ်တော် အား (၁၀)ကြိမ်တိုင် ပုံနှိုင်းထားသည်၂၈။ AdoHaberson က(၁၂၁)ကြိမ် ပုံနှိုင်းထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖခင်က ယောသပ်အား ချစ်ခင်မြတ်နိုးပုံ (ငယ် ၃) အစ်ကိုများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်ပြစ်တင်ပုံ (ငယ်၂) အစ်ကိုများက မနာလိုမုန်းတီး၍ ရန်သူများ လက်ထဲသို့ ရောင်းစားပုံ (ငယ် ၄၊၂၆-၂၈) မတရားသဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်း ခံရပုံ (အခန်း ၃၉) တိုင်းသူပြည်သားများအား ကယ်တင်သူဖြစ်လာပုံနှင့် အစာရေစာအတွက် ဝိုင်းဝန်းခယကြပုံ (၄၁:၅၇) အစ်ကိုများက ငြင်းပယ်ပထုတ်သည့်ကာလအတွင်းတွင် တစ်ပါးအမျိုးသားများထံ၌ ကောင်းစားပုံ (၄၁:၄၅) တို့ကို တွေ့ရသည်။

အဆင်းအရောင်ထူးခြားသော အင်္ကျီ (အမြိတ်အနားလှပသောဝတ်ရုံရှည် RSV)သည် ဖခင်၏ ချစ်ခင် မြတ်နိုးခင်း အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်၍ အစ်ကိုများ၏ မနာလို အမုန်းပွားခြင်း သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ယောသပ်၏ ပထမ အိပ်မက်မှာ ကောက်လှိုင်းတစ်ဆယ့်တစ်စည်းက အငယ်ဆုံးသော ကောက်လှိုင်းကို ဦးညွှတ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစ်ကို(၁၁)ယောက အငယ်ဆုံးသော ယောသပ်ကို ဦးညွှတ်ကြမည့်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ နောက်အိပ်မက်တစ်ခုမှာ နေ၊ လနှင့်တကွ ကြယ် ဆယ့်တစ်လုံးတို့သည် သူ့အားရှိခိုးကြသည်။ နေနှင့်လသည် ယာကုပ်နှင့်လေအာ (ရာခေလကွယ်လွန်သွားပြီ) ကိုယ်စားပြုသည်။ ကြယ်ဆယ့်တစ်လုံးမှာ သူ့အစ်ကိုများ (ငယ် ၉-၁၁) ဖြစ်သည်။

၃၇:၁၈–၂၈ သိုးကျောင်းနေကြစဉ် အစ်ကိုများက ယောသပ်အား သတ်ပစ်ရန် တိုင်ပင်ကြံစည် ကြသည်။ သို့သော် ရုဗင်က လက်သွေးမစွန်းစေဘဲ၊ ကျင်းနက်ထဲသို့ ပစ်ချရန် အကြံပေးသောကြောင့် မသတ်ပစ်တော့ဘဲ အဝတ်အစားချွတ်ယူက ဒေါသန်အနီးရှိ ရေတွင်းပျက်ထဲသို့ ပစ်ချလိုက်ကြသည်။ စကားများနေကြစဉ် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ကုန်ကူးမည့် ဣရှမေလအမျိုးအနွယ်များ တွေ့ကြသဖြင့် ထိုသူများထံသို့ ရောင်းစားရန် ယုဒက အကြံပြုသည်။ ရေတွင်းနက်မှ ပြန်ဆယ်ထုတ်၍ ရောင်းစားလိုက်ပြန်သည်။ ဤနေရာတွင် ပါရှိသော ဣရှမေလအမျိုးကို မိဒျန်းအမျိုး (သူကြီး ၈:၂၂-၂၄)ဟုလည်း ခေါ်သည်။

၃၇:၂၉–၃၆ မိဒျန်လူမျိုးထံသို့ ရောင်းစားကြစဉ် ရုဗင်သည် အနီးအနား၌မရှိ။ ခဏကြာတွင် ရုဗင်ပြန်ရောက်၍ ယောသပ်ကို ငုံ့ကြည့်သောအခါ မရှိသဖြင့် မေးမြန်းခါမှ အကြောင်းစုံသိသည်။ ဖခင်အား မည်သို့ပြန်ပြောရမည်နည်းဟု တိုင်ပင်ကြသည်။ ဆိတ်တစ်ကောင်ကို သတ်၍ ဆိတ်သွေးအား ယောသပ်၏ အင်္ကျီတွင် သုတ်လိမ်းကာ သားရဲက ယောသပ်ကို ကိုက်ချီသွားကြောင်း ညာပြောကြသည်။ ယာကုပ်သည်လည်း ဆိတ်သားရေဝတ်၍ သူ့အစ်ကိုဟန်ဆောင်ကာ ဖခင်ဣဇာက်အား လိမ်ညာခဲ့ဘူးသည် (၂၇:၁၆-၁၃)။ ယခုတဖန် ဝဋ်လည်လေပြီ။ ဆိတ်သွေးဖြင့် သူ့သားယောသပ်၏ အင်္ကျီကို သုတ်လိမ်း၍ အလိမ်အညာ ပြန်အပတ်ခံနေရပြန်ပြီ။ လိမ်ညာခြင်းသည် ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်တတ်သည်။ မိဒျန်ကုန်သည်များသည် ဘုရားသခင်၏ အစီအမံတော်နှင့်အညီ ယောသပ်အား အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြပြီး ဖာရောဘုရင်၏အမတ် ကိုယ်ရံတော်တပ်မှူး ပေါတိဖာထံသို့ ရောင်းချကြသည်။ လူများ၏ မနာလိုမုန်းထား အမျက်ဒေါသများကို နာမတော်ချီးမွမ်းဖို့ ဘုရားရှင်က အသုံးပြုတတ်သည်။ နာမတော် မချီးမွမ်းနိုင်သူများအား ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်စေတတ်သည် (ဆာ ၇၆:၁၀ ကိုလည်းကြည့်)။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။