ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၄

ဒိနမတရားပြုကျင့်ခံရခြင်း
1ယာကုပ်၏မယား၊ လေအာဖွားမြင်သောသမီးဒိနသည်၊ ထိုပြည်၏ အမျိုးသမီးတို့ကို အကြည့်အရှုသွားရာတွင်၊ 2ထိုပြည်ကိုအစိုးရသောဟိဝိအမျိုး၊ ဟာမော်မင်း၏သားရှေခင်သည် ဒိနကိုမြင်လျှင်၊ ယူသွား၍အိပ်ဖော်ပြုလျက်၊ သူ့အသရေကိုရှုတ်ချလေ၏။ 3နောက်မှ သူ့ကိုချစ်သောစိတ်မကုန်၊ အမြဲချစ်၍၊ မေတ္တာစကားနှင့် ဖြားယောင်းလျက်နေ၏။ 4ခမည်းတော်ဟာမော်ထံသို့လည်းဝင်၍၊ ဤမိန်းမကို အကျွန်ုပ်ကြင်ဖက်ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ တောင်း၍ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ဆို၏။ 5ယာကုပ်သည် မိမိသမီးဒိနကို၊ ရှေခင်မင်းသားရှုတ်ချကြောင်းကို ကြားသိသော်လည်း၊ မိမိသားတို့သည် တောအရပ်မှာ တိရစ္ဆာန်တို့နှင့်အတူရှိသည်ဖြစ်၍၊ သူတို့ကိုငံ့လင့်လျက် တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏။ 6ထိုနောက်၊ ရှေခင်အဘဟာမော်မင်းသည် ယာကုပ်နှင့် နှုတ်ဆက်ခြင်းငှာလာ၍၊ 7ယာကုပ်၏သားတို့လည်း သတင်းကြားသောအခါ၊ တောအရပ်မှပြန်ရောက်ကြ၏။ ထိုမင်းသားသည် ယာကုပ်၏သမီးနှင့်အိပ်မိ၍၊ ဣသရေလအမျိုး၌မိုက်သောအမှု၊ မပြုအပ်သောအရာကို ပြုမိသောကြောင့်၊ သူတို့သည်စိတ်နာ၍ အလွန်အမျက်ထွက်ကြ၏။ 8ဟာမော်မင်းလည်း သူတို့နှင့်နှုတ်ဆက်လျက်၊ ငါ့သားရှေခင်သည်၊ သင်တို့သမီးကို အလွန်ချစ်အားကြီးပါ၏။ ထိမ်းမြားပေးစားကြပါလော့။ 9သင်တို့သည် ငါတို့နှင့်အချင်းချင်းထိမ်းမြားခြင်းကိုပြုလျက်၊ သင်တို့သမီးကို ပေးစားကြလော့။ ငါတို့သမီးနှင့်လည်း စုံဖက်ကြလော့။ 10သင်တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူနေ၍၊ ဤပြည်၌အဆီးအတားမရှိ၊ နေရာချလျက်၊ ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းကိုပြု၍၊ အပိုင်ယူကြလော့ဟုဆိုလေ၏။ 11ရှေခင်ကလည်း၊ သင်တို့စိတ်နှင့် တွေ့ကြပါစေ။ တောင်းသမျှကိုပေးပါမည်။ 12ကန်တော့ဥစ္စာဖြစ်စေ၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာဖြစ်စေ၊ နည်းများမဆို၊ တောင်းသည်အတိုင်းပေးပါမည်။ ဤမိန်းမကိုသာ ငါ့အားထိမ်းမြားပေးစားကြပါဟု၊ မိန်းမ၏အဘနှင့် မောင်တို့အားဆိုလေ၏။
13ယာကုပ်၏သားတို့သည်၊ နှမဒိနကို ရှေခင်မင်းသားရှုတ်ချသောအကြောင်းကို ဆင်ခြင်၍၊ မင်းသားနှင့်အဘဟာမော်ကို ပရိယာယ်ဖြင့်ပြန်ပြောသည်မှာ၊ 14ကျွန်ုပ်တို့နှမကို အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုမခံသောသူအား မပေးစားနိုင်ပါ။ ပေးစားလျှင်၊ ကဲ့ရဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။ 15သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာအတိုင်းပြု၍၊ ယောက်ျားတိုင်း အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံကြပါမည်။ 16သို့ပြုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သမီးကို သင်တို့အားပေးစား၍၊ သင်တို့၏သမီးနှင့်လည်း စုံဖက်ကြသဖြင့်၊ သင်တို့နှင့်အတူနေထိုင်၍၊ တစ်မျိုးတည်းဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ 17သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့စကားကိုနားမထောင်၊ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုမခံလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သမီးကိုယူ၍ သွားမည်ဟုဆိုကြ၏။ 18ထိုစကားကို ဟာမော်မင်းနှင့် သားတော်ရှေခင်သည်နှစ်သက်၍၊ 19ထိုမင်းသားသည်၊ ယာကုပ်၏သမီးကို ချစ်အားကြီးသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ အဘ၏ အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ထက် အသရေရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ချက်ချင်းဝန်ခံလေ၏။
20ထိုအခါ၊ ဟာမော်မင်းနှင့် သားတော်ရှေခင်သည်၊ မိမိမြို့တံခါးသို့သွား၍၊ မြို့သားတို့နှင့်နှုတ်ဆက်လျက်၊ 21အချင်းတို့၊ ဤသူတို့သည် ငါတို့နှင့် သင့်တင့်ကြပြီ။ ငါတို့ပြည်၌နေ၍ ဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုကို ပြုကြပါစေ။ ငါတို့ပြည်သည် သူတို့နေသာအောင် ကျယ်ပေ၏။ သူတို့သမီးများနှင့် အိမ်ထောင်ဖက်ပြုကြစို့။ ငါတို့သမီးများကိုလည်း သူတို့အားထိမ်းမြားပေးစားကြစို့။ 22သို့ရာတွင် သူတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံသကဲ့သို့၊ ငါတို့တွင် ယောက်ျားတိုင်း အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံမှသာ၊ ထိုလူတို့သည်ငါတို့တွင်နေ၍ တစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှာ ဝန်ခံကြလိမ့်မည်။ 23သူတို့၏သိုးနွားမှစ၍ တိရစ္ဆာန်များ၊ ဥစ္စာများတို့သည် ငါတို့ဥစ္စာ ဖြစ်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်လော။ သူတို့အလိုသို့ လိုက်ကြစို့။ သို့ပြုလျှင် သူတို့သည် ငါတို့တွင်နေကြလိမ့်မည်ဟု၊ 24ဟာမော်မင်းနှင့် သားတော်ရှေခင်ပြောသောစကားကို၊ မြို့တံခါးမှ ထွက်သောသူအပေါင်းတို့သည်နားထောင်၍ ယောက်ျားရှိသမျှတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံကြ၏။
25ထိုသို့ခံ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌၊ အလွန်နာကြသောအခါ၊ ယာကုပ်သား၊ ဒိန၏မောင်ရှိမောင်နှင့် လေဝိညီနောင်နှစ်ယောက်တို့သည်၊ ဓားလက်နက် တစ်ယောက်တစ်စင်းစီစွဲကိုင်လျက်၊ သတိမရှိသောထိုမြို့ကိုတိုက်၍၊ ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုသတ်လေ၏။ 26ဟာမော်မင်းနှင့် သားတော်ရှေခင်ကိုလည်း ဓားလက်နက်ဖြင့်သတ်ပြီးလျှင်၊ ဒိနကိုရှေခင်အိမ်မှနုတ်ယူ၍ ပြန်သွားကြ၏။ 27မိမိတို့နှမရှုတ်ချခြင်းကိုခံရသောကြောင့်၊ တစ်ဖန်ယာကုပ်သားတို့သည် အသေသတ်ပြီးသော သူတို့ဆီသို့သွားပြန်၍၊ မြို့ကိုလုယက်ဖျက်ဆီးသဖြင့်၊ 28သူတို့ သိုး၊ ဆိတ်၊ နွား၊ မြည်းမှစ၍၊ မြို့၌ရှိသမျှ၊ လယ်၌ရှိသမျှသော ဥစ္စာကိုလည်းကောင်း၊ 29သူတို့သားမယား၊ သူငယ်အပေါင်းကိုလည်းကောင်းသိမ်းယူ၍၊ အိမ်တို့၌ရှိသမျှကိုလည်း လုယက်ဖျက်ဆီးကြ၏။ 30ထိုအခါ ယာကုပ်က၊ သင်တို့သည် ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲကြပြီတကား။ ခါနနိလူ၊ ဖေရဇိလူတည်းဟူသော၊ ဤပြည်သားတို့သည် ငါ့ကိုရွံရှာအောင်ပြုကြပြီတကား။ ငါတို့၌ လူအရေအတွက်အားနည်းသောကြောင့်၊ သူတို့သည်စုဝေး၍ ငါ့ကိုတိုက်သတ်သဖြင့်၊ ငါနှင့် ငါ့အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်ဟု၊ ရှိမောင်နှင့် လေဝိတို့အားဆိုလေသော်၊ 31သူတို့က၊ ငါတို့နှမကိုပြည့်တန်ဆာကဲ့သို့မှတ်၍ ပြုရမည်လောဟု ပြန်ဆိုလေ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၄ (အနက်ဖွင့်)

၇။ ရှေခင်တွင် အပြစ်ဒုစရိုက် (အခန်း ၃၄)

          ၃၄:၁၂ ဤအခန်းတွင် ဘုရားသခင်၏ နာမတော်မြွတ်ဆိုခြင်း မတွေ့ရပါ။ ရှေခင်အရပ်မှာ ယာကုပ်မိသားစု ရှိနေကြစဉ် ယာကုပ်၏ လှပကျော့ရှင်းသော သမီးပျိုဒိနသည် ဘုရားတရားမသိသော ဒေသခံလူများနှင့် ပေါင်းသင်းသည်။ ထိုသို့ လျှောက်လည်စည် ဟာမော်မင်း၏သား ရှေခင် ကကြိုက်နှစ်သက်သဖြင့် အတင်းခေါ်ဆောင်၍ လင်မယားကဲ့သို့ ဆက်ဆံသည်။ အချစ်ကြီးချစ်နေသဖြင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ဖို့ချော့မော့သည်။ ထိုသတင်းကို ယာကုပ်သားများက ကြားသိသောအခါ ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲကြသည်။ ဟာမော်မင်းက ငြိမ်းချမ်းရေး စေ့စပ်ကမ်းလှမ်း၍ အပြန်အလှန်ထိမ်းမြား လက်ထပ်ကြစေဖို့၊ ရှေခင်ပြည်တွင်လည်း ယာကုပ်မိသားစု ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ ထိုအရပ်ဒေသကို ဣသရေလ မွေးရပ်မြေကဲ့သို့ သဘောထားဖို့ ကမ်းလှမ်းသည် (အပိုဒ်ငယ် ၉ သည် စာတန်၏ မာယာပရိယာယ် နည်းဗျူဟာတစ်ခု ဖြစ်သည်) ရှေခင်မင်းသားကလည်း ဝန်ချတောင်းပန်၍ စိတ်တော်နုအောင် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာ ပေးမည့်အကြောင်း ကတိပြုသည်။

၃၄:၁၃၂၄ ယာကုပ်၏သားများသည် သူတို့နှမဒိနအား ရှေခင်နှင့် မပေးစားနိုင်။ ထိုကြောင့် အကောက်ဉာဏ်ဖြင့် ကြံစည်ကာ ရှေခင်မြို့သားများ အရေဖျားလှီးကြလျှင် လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်း ရှိသည်ဟု လိမ်ညာကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကတိကဝတ်နှင့် ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးခြင်း ပဋိညာဉ်ကို မှောက်မှားစွာကျင့်သုံးကြပြီ။ ဟာမော်၊ ရှေခင်နှင့် မြို့သားများသည် သဘောရိုးဖြင့် ယုံကြည်ကြ၍ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ျားတိုင်း အရေဖျားလှီး ခံလိုက်ကြသည်။

၃၄:၂၅၃၁ ရှေခင်မြို့သားများ အရေဖျားလှီး၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့သည် အထိမခံအောင် နာကျင်သော နေ့ရက်ဖြစ်သည်။ ထိုအခွင့်ကောင်းကိုယူ၍ ယာကုပ်၏သား ရှိမောင်နှင့်လေဝိသည် ရှေခင်သားများကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာများကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကို ဖခင်ယာကုပ်က အပြစ်ဆိုသောအခါ ရှိမောင်နှင့် လေဝိက သူတို့နှမ ဒိနအား ပြည့်တန်ဆာမကဲ့သို့ သဘောထားဆက်ဆံကြပုံ မကျေနပ်နိုင်ကြောင်း ပြန်ဖြေသည်။ စင်စစ်တွင် ယာကုပ်သည် သူ့မိသားစု ငြိမ်သက်ချမ်းသာစွာနေရခြင်းထက် ရှေခင်မြို့သားများ အပေါ်တွင် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ကျူးလွန်ခြင်းက ပိုမိုကြီးမားသည်။ အခန်းငယ် (၃၀)တွင် ‘ငါ’ ‘ငါတို့’ ဟူသော ‘ငါ’ နှင့် ဆိုင်သည့်စကားလုံး (၈)ကြိမ် သုံးထားသည်ကို သတိပြုပါ။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။