ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၀

1ရာခေလသည် ယာကုပ်အား သားမဖွားကြောင်းကို မိမိသိမြင်သောအခါ၊ အစ်မကိုငြူစူသောစိတ်ရှိ၍၊ ငါ့အား သားကိုပေးပါ။ သို့မဟုတ် ငါသေတော့အံ့ဟု ယာကုပ်ကို ဆိုလေ၏။ 2ယာကုပ်ကလည်း၊ ငါသည် သင့်အား သားဖွားသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူသော ဘုရားသခင် ကိုယ်စားတော်ဖြစ်သလောဟု၊ ရာခေလကို အမျက်ထွက်၍ပြန်ဆို၏။ 3ရာခေလကလည်း၊ အကျွန်ုပ်၌ ကျွန်မဗိလဟာရှိပါ၏။ သူ့ထံသို့ဝင်ပါ။ သူသည် အကျွန်ုပ်ဒူးပေါ်မှာ သားဖွား၍၊ သူ့အားဖြင့် အကျွန်ုပ်သည် တည်ဆောက်ခြင်းရှိပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်၊ 4ကျွန်မဗိလဟာကို ယာကုပ်၏မယားဖြစ်စေခြင်းငှာအပ်၍၊ သူ့ထံသို့ ယာကုပ်ဝင်လေ၏။ 5ဗိလဟာသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍၊ ယာကုပ်အား သားကိုဖွားမြင်သည်ရှိသော်၊ 6ရာခေလက၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ့ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပြီ။ ငါ့စကားကိုကြား၍ သားကိုပေးသနားတော်မူပြီဟု ဆိုသည်နှင့်အညီ၊ ထိုသားကို ဒန်အမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ 7တစ်ဖန် ရာခေလ၏ကျွန်မဗိလဟာသည် ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍၊ ယာကုပ်အား နှစ်ကြိမ်မြောက်သောသားကိုဖွားမြင်သည်ရှိသော်၊ 8ရာခေလက၊ ငါသည် ငါ့အစ်မနှင့် ကျပ်ကျပ်လုံးထွေး၍ နိုင်ခဲ့ပြီဟုဆို၍၊ ထိုသားကို နဿလိအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။
9လေအာသည်သားပြတ်၍ မဖွားဘဲနေကြောင်းကို မိမိသိမြင်သောအခါ၊ မိမိကျွန်မဇိလပကိုယူ၍၊ ယာကုပ်၏မယားဖြစ်စေခြင်းငှာ အပ်လေ၏။ 10လေအာ၏ကျွန်မဇိလပသည်လည်း ယာကုပ်အား သားကိုဖွားမြင်သည်ရှိသော်၊ 11လေအာက၊ ကောင်းကျိုးလာသည်ဟုဆို၍၊ ထိုသားကို ဂဒ်အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 12တစ်ဖန်လေအာ၏ ကျွန်မဇိလပသည် ယာကုပ်အား နှစ်ကြိမ်မြောက်သောသားကိုဖွားမြင်သည်ရှိသော်၊ 13လေအာက၊ ငါ၌မင်္ဂလာရှိ၏။ လူသမီးတို့သည် ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုသဖြင့်၊ ထိုသားကို အာရှာအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။
14ထိုနောက်၊ ဂျုံစပါးကို စုသိမ်းသောအချိန်ကာလ၌၊ ရုဗင်သည် လယ်ပြင်သို့ထွက်သွားပြီးလျှင်၊ အနုဆေးသီးကိုတွေ့၍၊ မိမိအမိလေအာထံသို့ ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ရာခေလကလည်း၊ သင်၏သားရခဲ့သော အနုဆေးသီးအချို့ကိုပေးပါလော့ဟု၊ လေအာကိုတောင်းလျှင်၊ 15လေအာက၊ သင်သည် ငါ့လင်ကိုယူ၍ အတွက်မရှိထင်သလော။ ငါ့သား၏ အနုဆေးသီးကိုလည်း ယူချင်သေးသည်တကားဟု ဆိုလေသော်၊ ရာခေလက၊ သို့ဖြစ်လျှင်၊ သင့်သား၏အနုဆေးသီးအတွက်၊ လင်သည် ယနေ့ညတွင် သင်နှင့်အိပ်ရမည်ဟုဆို၏။ 16ညဉ့်ဦးအချိန်၌၊ လယ်ပြင်မှယာကုပ်လာသောအခါ၊ လေအာသည် ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာသွား၍၊ သင်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ဝင်ရမည်။ အကျွန်ုပ်၏သားရခဲ့သော အနုဆေးသီးနှင့် သင့်ကိုအကျွန်ုပ်ငှားသည်မှန်ပါ၏ဟု ဆိုသဖြင့်၊ ထိုနေ့ညတွင် သူနှင့်အိပ်ရလေ၏။ 17လအောစကားကို ဘုရားသခငျနားထောငျတောျမူသဖွငျ့၊ သူသညျပဋိသန်ဓယေူ၍၊ ယာကုပျအား ပဉ်စမသားကိုဖှားမွငျလသေောျ၊ 18ငါ့ကျွန်မကို ငါ့လင်အားပေးသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ့အားအခကို ပေးတော်မူပြီဟုဆို၍၊ ထိုသားကို ဣသခါအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။ 19တစ်ဖန်လေအာသည် ပဋိသန္ဓေယူပြန်၍၊ ယာကုပ်အား ဆဌမသားကိုဖွားမြင်လေသော်၊ 20ဘုရားသခင်သည်၊ ကောင်းသောလက်ဖွဲ့ကို ပေးသနားတော်မူပြီ။ ငါ့လင်အား သားခြောက်ယောက်ကို ဖွားမြင်သောကြောင့်၊ ယခုငါနှင့် အမြဲနေလိမ့်မည်ဟုဆို၍၊ ထိုသားကို ဇာဗုလုန်အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ 21ထိုနောက်မှ သမီးကိုဖွား၍၊ ဒိနအမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။
22ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည် ရာခေလကိုအောက်မေ့တော်မူ၏။ သူ၏စကားကိုနားထောင်၍၊ သားဖွားသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်၊ 23သူသည်ပဋိသန္ဓေယူ၍ သားကိုဖွားမြင်လျှင်၊ ငါခံရသော ကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းကို ဘုရားသခင်သည်ပယ်တော်မူပြီဟူ၍လည်းကောင်း၊ 24ထာဝရဘုရားသည် အခြားသောသားကိုထပ်၍ ပေးတော်မူပါစေသောဟူ၍လည်းကောင်းဆိုလျက်၊ ထိုသားကို ယောသပ်အမည်ဖြင့်မှည့်လေ၏။
ယာကုပ်နှင့်လာဗန်တို့စီးပွားခွဲကြခြင်း
25ရာခေလသည် ယောသပ်ကိုဖွားမြင်ပြီးသောနောက်၊ ယာကုပ်က၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်နေရင်းပြည်သို့သွားမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်ကိုလွှတ်ပါလော့။ 26ကျွန်ုပ်သည်အစေခံ၍ရသော မယားနှင့်သားတို့ကိုဆောင်ယူ၍၊ သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလော့။ ကျွန်ုပ်အစေခံသည်အကြောင်းကို အဘသိပါသည်ဟု လာဗန်အားဆိုလျှင်၊ 27လာဗန်က၊ သင်၏စိတ်နှင့်တွေ့ပါစေ။ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏အကြောင်းကြောင့် ငါ့အားကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ကို ငါရိပ်မိပြီ။ 28ငါပေးရမည်အခကိုပြောပါ၊ ငါပေးမည်ဟု ဆိုလေသော်၊ 29ကျွန်ုပ်သည် အဘ၌အဘယ်သို့ အစေခံသည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘ၏တိရစ္ဆာန်တို့သည် ကျွန်ုပ်၌ အဘယ်သို့ရှိနေသည်ကိုလည်းကောင်း အဘသိပါ၏။ 30အထက်က အဘ၏ဥစ္စာနည်းလှ၏။ ယခုတိုးပွား၍ များပြားလျက်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်သွားလာလုပ်ကိုင်သောအားဖြင့်၊ ထာဝရဘုရားသည် အဘအားကောင်းချီးပေးတော်မူပြီ။ ယခုမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို အဘယ်သောအခါ ကျွန်ုပ်ပြုစုရပါအံ့နည်းဟု ဆိုလေ၏။ 31လာဗန်ကလည်း၊ အဘယ်အခကိုပေးရမည်နည်းဟု မေးပြန်လျှင်၊ ယာကုပ်က၊ ဘာကိုမျှမပေးပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်၌ကျေးဇူးတစ်ခုပြုလိုလျှင်၊ အဘ၏သိုးစု၊ ဆိတ်စုကို တစ်ဖန်ကျွေးမွေးစောင့်ထိန်းပါဦးမည်။ 32ယနေ့သိုးစု၊ ဆိတ်စုတစ်လျှောက်လုံးကို ကျွန်ုပ်သွား၍၊ ပြောက်ကျားသောဆိတ်များ၊ ညိုသောသိုးများရှိသမျှတို့ကို ရွေးနုတ်ခွဲထားပါမည်။ နောက်မှ ပြောက်ကျားသောဆိတ်၊ ညိုသောသိုးတို့သည် ကျွန်ုပ်၏အခဖြစ်စေလော့။ 33သို့ဖြစ်၍၊ နောင်ကာလ၌ကျွန်ုပ်၏အခသည်၊ အဘရှေ့သို့ရောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မည်။ မပြောက်မကျားသောဆိတ်၊ မညိုသောသိုးရှိသမျှတို့ကို၊ ကျွန်ုပ်ခိုးသောအကောင်ဟူ၍ မှတ်စေလော့ဟု ဆိုလေ၏။ 34လာဗန်ကလည်း၊ သင်ပြောတိုင်းဖြစ်လော့ဟုဝန်ခံ၍၊ ထိုနေ့၌ပင်၊ ပြောက်ကျားသောဆိတ်ထီး၊ ပြောက်ကျားသောဆိတ်မ၊ 35အဖြူပါသောဆိတ်ရှိသမျှတို့နှင့်၊ အဆင်းညိုသော သိုးရှိသမျှတို့ကိုရွေး၍၊ မိမိသားတို့လက်သို့ အပ်ပေးလေ၏။ 36ကိုယ်နေရာအရပ်နှင့်၊ ယာကုပ်နေရာအရပ်ကို သုံးရက်ခရီးကွာစေခြင်းငှာ စီရင်သေး၏။ ယာကုပ်သည် ကြွင်းသောလာဗန်၏သိုးဆိတ်များကိုထိန်းလျက် နေရလေ၏။
37ထိုအခါယာကုပ်သည်၊ စိမ်းသောလိဗနာပင်၊ လုဇပင်၊ အာရမုန်ပင်တို့၏ အခက်တံဖျာများကိုယူ၍၊ အဖြူ၊ အစိမ်း၊ အတန့်တန့်ပေါ်အောင် အခွံကိုလှီးခွာပြီးလျှင်၊ 38ရေသောက်လာသောသိုး၊ ဆိတ်အထီးအမယှက်တင်စေမည်အကြံရှိ၍၊ ရေသောက်လာသောအခါ၊ အခွံခွာပြီးသောတံဖျာတို့ကို ရေသောက်ကျင်း၊ သောက်ခွက်တို့၌ သိုးဆိတ်တို့ရှေ့မှာ စိုက်ထားလေ၏။ 39သိုးဆိတ်တို့သည် တံဖျာများရှေ့မှာယှက်တင်၍၊ အပြောက်အကျား စသည်တို့ကို ဖွားကြ၏။ 40ယာကုပ်သည်သိုး၊ ဆိတ်သငယ်တို့ကိုလည်းခွဲထား၍၊ လာဗန်၏သိုးစု၊ ဆိတ်စုတွင် အဆင်းပြောက်ကျားသောအကောင်၊ အဆင်းညိုသောအကောင်ရှိသမျှတို့ရှေ့မှာ သိုးဆိတ်များကိုမျက်နှာပြုစေ၏။ မိမိတိရစ္ဆာန်များနှင့် လာဗန်၏တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း မရောမနှောစေဘဲ၊ တစ်စုစီခွဲထားလေ၏။ 41အားကြီးသောအကောင်တို့သည် ယှက်တင်သောအခါ၊ တံဖျာတို့တွင်ယှက်တင်စေခြင်းငှာ၊ ယာကုပ်သည် တံဖျာများကို ရေကျင်း၌၊ သူတို့မျက်မှောက်တွင် ထားတတ်၏။ 42အားနည်းသောအကောင်တို့ရှေမှာ တံဖျာတို့ကိုမပြမထား။ ထိုကြောင့် အားနည်းသောအကောင်တို့သည် လာဗန်၏ဥစ္စာဖြစ်လေ၏။ အားကြီးသောအကောင်တို့မူကား၊ ယာကုပ်၏ဥစ္စာဖြစ်လေ၏။ 43ထိုသို့ယာကုပ်၌ စည်းစိမ်တိုးပွား၍၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမ၊ ကုလားအုတ်၊ မြည်းအများရှိကြ၏။

ကမ္ဘာဦးကျမ်း - ၃၀ (အနက်ဖွင့်)

၃၀:၁၃ ရာခေလသည် လေအာက ဒူးပေါ်တွင် ကလေးချီ၍ ချော့မြူချင်လွန်းသောကြောင့် သူ့ကျွန်မ ဗိလဟာကို ယာကုပ်ထံ ဝင်ရောက်အိပ်ခိုင်းသည်။ ဗိလဟာတွင် သားနှစ်ယောက်ထွန်းကားရာ အကြီးကို ဒန် အငယ်ကို နဿလိ ဟု နာမည်ပေးလိုက်သည်။ လေအာကလည်း အားကျမခံ သူ့ကျွန်မ ဇိလပအား ယာကုပ်ထံ အပ်နှံရာ ဂဒ် နှင့် အာရှာ ဟူသော သားနှစ်ယောက် ထွန်းကားသည်။

၃၀:၁၄၂၄ လေအာ၏သား ရုဗင်သည် ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော ပန်းသီး (အနုဆေးသီး)ကို လယ်ပြင်မှ ယူလာသည်။ ထိုအသီးသည် အစွမ်းသတ္တိကောင်းသည်ဟု အယူရှိသည်။ ရာခေလသည် သားမမွေးနိုင်ဘဲ မြုံနေသဖြင့် ထိုအသီးကို လိုချင်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ယောက်ျား ယာကုပ်အား လေအာနှင့် ညအိပ်ခွင့်ပြုဖို့ အပေးအယူလုပ်ကြသည်။ (အချို့က ထိုကာလတွင် လေအာသည် ယောက်ျားနှင့်အတူတကွ နေထိုင်ခွင့် မရဟုဆိုကြသည်)။ ထို့နောက် သားနှစ်ယောက် ဣသခါနှင့် ဇာဗုလုန်၊ သမီး ဒိန ဖွားမြင်သည်။ ထိုသစ်သီးစားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရာခေလသည်လည်း သားရတနာ ဖွားမြင်ရာ ယောသပ် ဟု နာမည်ပေးလိုက်သည်။ နောက်ထပ်သားသမီး ရဖို့ကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်မျှော်လင့်သည်။

 

၄။ လာဗန်အားလိမ်လည်ခြင်း (၃၀:၂၅၄၃)

          ၃၀:၂၅၃၆ ယာကုပ်က မိသားစုများနှင့်အတူ ခါနာန်သို့ပြန်မည့်အကြောင်း ခွင့်တောင်းသောအခါ ယောက္ခမ လာဗန်က မပြန်ရန် ဆွဲထားသည်။ လာဗန်အိမ်တွင် ယာကုပ်ရှိသောအခါ ယာကုပန်သည် ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားသူဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားဥစ္စာ တိုးပွားကြောင်း လာဗန်နားလည် ရိပ်မိသည်။ ယာကုပ်က အပြောင်အစင်းအကျားရှိသော ဆိတ်သိုးများ အပိုင်ပေးပါက ဆက်လက် စောင့်ရှောက်ပေးမည် ဟု ဆိုသည်။ ကျန်သော သတ္တဝါများသည် လာဗန်ပိုင်ဆိုင်သည်။ လာဗန်က “ကိုယ့်စကားနှင့် ကိုယ်တည်စေနော်” ဟု ဆိုသည်။ သို့နှင့် နှစ်ဦးပိုင် ဆိတ်၊ သိုးများ ခွဲကြပြီး၊ ယာကုပ်ပိုင် ဆိတ်သိုးများကို (၃)ရက် ခရီးဝေးသော နေရာသို့ ခွဲပို့ထားသည်။ ယာကုပ်ပိုင် တိရစ္ဆာန်များကို ယု့ကြည်စိတ်ချစွာ သူ့သားများ စောင့်ကြည့်ခိုင်းပြီး လာဗန်၏ တိရစ္ဆာန်များကို ယာကုပ်က ဆက်လက်စောင့်ရှောက်သည်။

၃၀:၃၇၄၃ လာဗန်၏ သိုးဆိတ်များကို ထိန်းကျောင်းသော ယာကုပ်သည် သစ်စေးရည်ထွက်သော အပင်ကို အခွံသင်ပြီး အရောင်သန့်သန့်ရှိသော လာဗန်၏ ဆိတ်၊ သိုးများကို ထိုအပင်များ အကြားသို့ မောင်းနှင်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် အရောင်သန့်သန့်ရှိသော တိရစ္ဆာန်များသည် အစင်းကျားဖြစ်ကုန်သဖြင့် ယာကုပ်ပိုင်ဖြစ်သွားကြသည်။ ထိုသို့ အပင်၏ အရည်များဖြင့် တိရစ္ဆာန်များ အမွှေးကွက်ကြား ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ (သိပ္ပံပညာရှင်များက ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဟု ထောက်ခံကြပါသည်)။ ထိုတိရစ္ဆာန်များသည် ယာကုပ် လိုချင်သည့် အရောင်အသွေး အဆင်းကြားဖြစ်ကြပါသလား။

လိုချင်သည့် ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်သွားကြပုံကို (အငယ် ၃၁:၁၂)တွင် ကြည့်ပါ။

ယာကုပ်၏ ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင် လှည့်စားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်မှာ တိရစ္ဆာန်များကို ထိန်းကျောင်းသူ ဖြစ်သောကြောင့် ထွားကျိုင်းသန်မာသော အကောင်များကို အစင်းအကြား ဖြစ်အောင် လုပ်သည်။ ချိုလိမ်ခွာပဲ့ နားရွက်စုတ်သော အကောင်များကို သီးသန့်ဖယ်ထားသည်။ ယာကုပ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားသူများ မသိသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ ဆိုစေ၊ ယာကုပ်၏ နောက်ဆုံး(၆)နှစ်ကြာ စောင့်ရှောက်သည့်ကာလတွင် လာဗန်၏တိရစ္ဆာန်များ ဆထက်တိုးပွားသည်မှာ သေချာသည်။

ယခုအနက်ဖွင့်ကျမ်းကို သက်ဆိုင်ရာတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဝေမျှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလိုပါက  http://bbcmm.net/the-believers-bible-commentary  တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်ချက်ပြုရေးသားလိုပါက အောက်တွင်ရေးသားဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။